Friday, April 4, 2014

စစ္အာဏာရွင္ႀကီး၏ဥာဏ္နီဥာဏ္နက္မ်ားသတိထား

(ေအာင္လင္းထြဋ္)
ရက္စြဲ။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဇႏၷ၀ါရီလ (၁၁) ရက္

ကမၻာႏွင့္အ၀ွမ္း ေျပာစရာျဖစ္ေနေသာ စစ္အာဏာရွင္ေရးဆြဲခ့ဲေသာ  ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပုံ စစ္တပ္ႏိုင္ငံေရး ႏွင့္ ပတ္သက္၍ စစ္အာဏာရွင္ လက္ေအာက္တြင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခ့ဲေသာ စာေရးသူ အေနျဖင့္ ဒီမိုကေရစီကိုေတာင္းဆိုေသာ အရပ္သားႏိုင္ငံေရး သမားမ်ား ႏွင့္ စစ္အာဏာရွင္ကိုကာကြယ္ေသာ စစ္သားႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား အေႀကာင္းတင္ျပ ေဆြးေႏြးလိုပါသည္။
စစ္တပ္ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ ဦးေန၀င္း၏  ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီအစိုးရသည္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ အေရးအခင္းကိုသာမန္က့ဲသို႔သေဘာထားျပီး ယုံႀကည္ခ်က္၊ခံယူခ်က္ မရွိေသာ ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္ လမ္းစဥ္ပါတီ၀င္ သန္းဂဏန္းကို အားကိုးခ့ဲမိ၍ အရွဳံးႏွင့္ရင္ဆိုင္ခဲ့ရသည္။ ထိုစဥ္က ဦးစိန္လြင္ ကို သမၼတတင္ျပီး ၁၉၆၂ ခု ဇူလိုင္ (၇) ေက်ာင္းသား အေရးခင္းကိုႏိွမ္နင္းသကဲ့သို႔ စစ္တပ္ကိုအသုံးခ်ျပီး ၁၉၈၈ ခုႏွစ္အေရးခင္း ကိုႏိွမ္နင္းခိုင္းခဲ့ေသာ္ လည္း စစ္တပ္မွ တပ္မေတာ္သားအခ်ိဳ႔ ႏွင့္ မိသားစု အခ်ိဳ႔ပါ ျပည္သူလူထုႏွင့္ပူးေပါင္းပါ၀င္လာမွဳသည္ ဦးစိန္လြင္ (၁၈) ရက္ႏွင့္သမၼတရာထူးမွ ဆင္းရ သည္႔ျဖစ္စဥ္ တြင္ အခ်က္တစ္ခ်က္အေနျဖင့္ ပါခဲ့ပါသည္။ စစ္တပ္ေအာက္ေျခအရာရွိ၊ စစ္သည္မ်ား ႏွင့္ မိသားစုမ်ားသည္ ဒီမိုကေရစီ ဆိုတာကိုဘာလဲ ဆိုတာ ကို နားမလည္ခ့ဲေသာ္လည္း လက္ရွိ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားႏွင့္စနစ္ကို မႀကိဳက္ႏွစ္သက္ဘဲ အေျပာင္းအလဲ တစ္ခုကိုသာေမ်ာ္လင့္ ခ့ဲပါ သည္။ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာရလွ်င္ ထိုအခ်ိန္ကတည္းက ေဆြမ်ိဳးေကာင္းစားေရး ႏွင့္ ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားကိုသာ အေလးထားျပီး  အေယာင္ေဆာင္ ႏိုင္ငံခ်စ္ျပေနေသာ စစ္ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား ထက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ၏သမီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္ကို ေအာက္ေျခတပ္မေတာ္သားမ်ား ႏွင့္ မိသားစုမ်ားက အားကိုးခဲ့ႀကပါသည္။ သို႔ေသာ္ အတိုက္ အခံ အင္အားစုမ်ားအတြင္း အာဏာကို ရေအာင္ မယူႏိုင္ေသးခင္ မရွိသည္႔အာဏာကိုလုခ့ဲႀကသည္႔အတြက္ ၈၈၈၈ အေရးခင္းႀကီးသည္ လိုခ်င္ေသာ ဒီမိုကေရစီစနစ္ ကိုမေျပာင္းလဲႏိုင္ခ့ဲပါ။ သို႔ေသာ္လည္း ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ မွ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ သို႔ ေျပာင္းလဲသြားခ့ဲသည္။ 
အက်ိဳးရလာဒ္တစ္ခု အေနျဖင့္ ေတာ့ျမန္မာျပည္သူ မ်ားကို ႏိုင္ငံေရးမ်က္စိ ဖြင့္ေပးႏိုင္ခ့ဲပါ သည္။ 
 
အာဏာရွင္ႀကီးနည္းဗ်ဴဟာေျပာင္းကာ ဦးစိန္လြင္ ကိုထုတ္္  ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ ကို သမၼတတင္ျပီး အေပ်ာ့ဆြဲေလးဆြဲကာ အေျခအေနကိုေစာင့္ႀကည္႔ေစခဲ့ပါသည္။ အတိုက္အခံအင္အားစုအတြင္း ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးခ်င္း၏ စိတ္ေနသေဘာထား ယခင္ ႏွင့္ ယခု ကို ေလ့လာေစခ့ဲျပီး ဘယ္သူကိုဖမ္း ဘယ္သူကိုလႊတ္ထား ဆိုတာမ်ိဳးကို ဦးေန၀င္း ဆုံးျဖတ္ႏိုင္ဘို႔ ထိုစဥ္က စစ္ေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ႔ အေနျဖင့္အဓိကအခန္းကေနပါ၀င္ခ့ဲရပါသည္။ စာေရးသူ တင္ျပလိုသည္မွာ ဦးေန၀င္း နားသြားျပီဟု ေႀကြးေႀကာ္ခ့ဲေသာ္လည္း ေနာက္ကြယ္မွအမိန္႔ေပးျပီး ၈၈၈၈ အေရးခင္းကို လမ္းညႊန္ေနမွဳျဖစ္ပါသည္။ စစ္အာဏာရွင္တို႔သည္ ပရိယယ္မ်ားတတ္ေႀကာင္း ရိုးသားမွဳမရွိေႀကာင္း ယေန႔အခ်ိန္ထိလဲေတြ႔ေနရ ေႀကာင္း စာေရးသူေထာက္ျပျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ေနာက္ဆုံး တိုင္းျပည္ကိုမထိန္းႏိုင္သည္႔ အေျခအေန မ်ိဳး ႏွင့္ ႀကံဳျပီး အတိုက္အခံမ်ား ညီညြတ္မွဳျပိဳကြဲသြားခ်ိန္မွ ဒို႔တာ၀န္အေရး (၃)ပါး ဟုဆိုကာ ေႀကြးေႀကာ္ျပီး ပါတီစုံ ေရြးေကာက္ပြ ျပဳလုပ္ေပးမည္ ေႀကညာကာ နယ္ခံ စစ္တပ္မဟုတ္ေသာ တပ္မ(၁၁)ႏွင့္ တပ္မ(၂၂) ကိုအသုံးျပဳ၍ စစ္တပ္ကိုအာဏာသိမ္းရန္ ဦးေန၀င္း မွ ခြင့္ျပဳေပးခ့ဲပါသည္။ ၈၈၈၈ အေရးအခင္းတြင္ တက္ႀကြစြာပါ၀င္ခ့ဲေသာ တပ္မေတာ္ေထာက္လွမ္းေရး ညႊန္ႀကားေရးမွဴး ဗိုလ္မွဴးႀကီးခင္ညြန္႔ သည္လည္း ေန႔ခ်င္းညခ်င္း စစ္တပ္ရာထူး ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ တိုးျမွင့္ ေပးျပီး ႏိုင္ငံေရးရာထူး အျဖစ္ ဒုတိယေခါင္းေဆာင္ အတြင္းေရးမွဴး(၁)ရာထူးကို ဥိးေန၀င္း မွခန္႔အပ္ခ့ဲပါ သည္ (န၀တ စတင္ဖြဲ႔စည္းစဥ္တြင္ ဒုတိယဥကၠဌ ရာထူးမရွိေသးပါ)
န၀တ စဖြဲ႔ကတည္းက စစ္တပ္၏သြားလိုေသာႏိုင္ငံေရးလမ္းေႀကာင္းတြင္ အေႏွာက္အယွက္ေပးႏိုင္သူ မွန္သမွ်ကို စစ္ေထာက္လွမ္းေရးမွ ဖမ္းဆီးျပီး ပုဒ္မမ်ိဳးစုံတပ္၍ ႏွစ္ရွည္ေထာင္ဒဏ္မ်ားခ်မွတ္ေစခ့ဲ ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားဖြဲ႔စည္းခြင့္ေပးလိုက္သည္။ ပါတီေပါင္း ရာခ်ီ၍ မွတ္ပုံတင္ခ့ဲႀက သည္။ စစ္ေခါင္းေဆာင္ မ်ား၏ခင္းေသာ ႏိုင္ငံေရးလမ္းေႀကာင္းအတိုင္း လိုက္ခ့ဲံႀကသည္။ စစ္ေခါင္းေဆာင္ႀကီး မ်ား အေႀကာက္ဆုံး ျဖစ္သည္႔အခ်က္မွာ  ျပည္သူ႔အင္အား (PEOPLE POWER) ျဖစ္ပါသည္။ ၈၈၈၈ အေရးခင္းက ျပည္သူ႔အင္အား (PEOPLE POWER) ကိုျဖစ္ေစခ့ဲေသာ္လည္း အတိုက္အခံတို႔တြင္ ႏိုင္ငံေရးဦးေဆာင္မွဳမဟာဗ်ဴဟာ၊နည္းဗ်ဴဟာမရွိေသာေႀကာင့္ ေအာင္ျမင္မွဳ မရခ့ဲတာဟုဆိုလွ်င္ျငင္း ၍ မရဟုထင္ပါသည္။ ထိုအခ်က္ကို ေကာင္းစြာသိေသာ စစ္တပ္ ႏိုင္ငံေရးသမား မ်ား သည္ အရပ္သား ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားကို ၈၈၈၈ အေရးခင္းမွေန၍ ပါတီစုံႏိုင္ငံေရး လမ္းေႀကာင္းတြင္းသို႔ အာရုဏ္ေျပာင္း ဆြဲေခၚသြားႏိုင္ခ့ဲပါသည္။ ဒီမိုကေရစီပန္းတိုင္အေရာက္သြား ခ့ဲႀကေသာ အေရွ႔ဥေရာပႏိုင္ငံ မ်ား၏ ျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ကြာဟမွဳမ်ားကို စာေရးသူေထာက္ျပ လိုျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
၈၈၈၈ အေရးခင္းျငိမ္းေအးသြားေသာလည္း ၁၉၉၀ ခုႏွစ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ စစ္တပ္လိုလားေသာ ႏိုင္ငံေရးပါတီ အႏိုင္ရရွိေရးသည္ စစ္တပ္ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား အတြက္အေရးႀကီးပါသည္။ ထိုစဥ္က စစ္တပ္ ကိုေနာက္ကြယ္မွခ်ဳပ္ကိုင္ေနေသာ စစ္တပ္ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားသည္ ပါတီ၀င္အင္အား ၊ ဓနအင္အား ေတာင့္တင္းေသာ `မဆလ´ တစ္ျဖစ္လဲ `တစည´ ကို ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အနည္းဆုံး ၅၀% အထက္ႏိုင္လိမ့္မည္ဟု မွန္းဆခ့ဲႀကသည္။အဓိကအတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုႀကည္ ႏွင့္ NLD ေခါင္းေဆာင္မ်ား ၊ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းထားျပီးျဖစ္၍ လည္း ေလ်ာ့တြက္ခ့ဲႀကပါသည္။ န၀တ ဥကၠဌ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးေစာေမာင္ ကိုယ္တိုင္ပင္ တစည ကိုအာဏာ ျပန္လႊဲေပး ရလိမ့္မည္ဟုထင္ခ့ဲပါသည္။ သို႔ေသာ္ မွန္းခ်က္အတိုင္းျဖစ္မလာ ၊ ႏုတ္မွလည္း ေရြး ေကာက္ပြဲျပီးလွ်င္စစ္တန္းလ်ားျပန္မည္ဟု သတင္းသမားမ်ားကိုေျပာခ့ဲမိေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး ေစာေမာင္ တစ္ေယာက္ ေပၚေပၚထင္ထင္ပင္ေျဗာင္လိမ္ျပီး ဖြဲ႔စည္းပုံေရးဆြဲဘို႔ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္တာ ဟုေျပာဆိုခ့ဲရျပန္ပါသည္။ ထိုအခ်ိန္က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္ ႏွင့္ အရပ္သား တတ္သိပညာရွင္မ်ား ကုိ ထိန္းသိမ္းထားေသာေႀကာင့္ NLD တြင္စစ္ဗိုလ္လူထြက္မ်ားသာေခါင္းေဆာင္ပိုင္းတြင္ရွိေန၍ ျပည္သူလူထု လမ္းမေပၚသို႔ထြက္မလာႏိုင္ဟု စစ္တပ္ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားအေနျဖင့္ သုံးသပ္ခ့ဲပါသည္။ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္ ဧျပီလ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊ အာဏာရခ့ဲျပီးေနာက္ ဦးေန၀င္း အေနျဖင့္ႏိုင္ငံေရး ကိစၥ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္မွဳ သိသိသာသာေလ်ာ့က်သြားသလုိ န၀တ ဒုတိယဥကၠဌ ရာထူးကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေမာင္ေအး အားခန္႔အပ္လိုက္ခ်ိန္မွစ၍ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခင္ညြန္႔ ၏ႀသဇာအာဏာသည္လည္း  ေလ်ာ့က် သြားခ့ဲျပီး စစ္ေထာက္လွမ္းေရးအားလည္း   မင္းသားေနရာ မွ လူႀကမ္းအျဖစ္   စတင္ သရုပ္ေဆာင္ရပါေတာ့သည္။ တာ၀န္တစ္ခုအေနျဖင့္ NLD ပါတီကိုမဖ်က္သိမ္းရန္ ႏွင့္ သေဘာထား ေပ်ာ့ေျပာင္းေသာ စစ္ဗိုလ္လူထြက္ NLD ေခါင္းေဆာင္ပိုင္း ကိုထိေတြ႔ဆက္ဆံျခင္းျဖင့္               (Keep in Touch) နည္းဗ်ဴဟာကိုက်င့္သုံးျပီး စစ္တပ္ျဖစ္ေစခ်င္ေသာ ဖြဲ႔စည္းပုံေရးဆြဲမည္႔ အမ်ိဳးသားညီလာခံ လမ္းေႀကာင္းသို႔ ၀င္လာေအာင္ စည္းရဳံးသိမ္းသြင္းခ့ဲရပါသည္။ အျခားတစ္ဖက္ တြင္ လည္း လက္နက္ကိုင္ျငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႔မ်ားကို အမ်ိဳးသားညီလာခံအတြင္ပါ၀င္ေစ ၍ ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား ႏွင့္ ထိပ္တိုက္ေတြ႔ဆုံေစျပီး အမ်ိဳးသားညီလာခံတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊ ျဖစ္ေစခ်င္ေသာ အနာဂတ္ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးတြင္ တပ္မေတာ္၏ဦးေဆာင္မွဳကႏၱ အပါအ၀င္ ဦးတည္ခ်က္ (၆)ခ်က္ကို NLD မွလက္ခံေရး စစ္ေထာက္လွမ္းေရး မွ စည္းရုံးခဲ့ႀကရပါသည္။
သို႔ေသာ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္ ပထမအႀကိမ္ အက်ယ္ခ်ဳပ္မွလြတ္လာျပီးေနာက္ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္ NLD အမ်ိဳးသားညီလာခံမွထြက္သြားေသာအခါတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊ ႀကံစည္ခ့ဲသမွ်အားလုံး ပ်က္စီး သြားခ့ဲရသည္႔အတြက္ NLD ကို မဖ်က္ဘဲ လုံးပါးပါးေအာင္ ျပဳလုပ္ေရးတြင္လည္း စစ္ေထာက္လွမ္းေရး သည္ အဓိကတာ၀န္ေပးခံခဲ့ရပါသည္။ ထိုစဥ္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊကိုယ္တိုင္ အမ်ိဳးသားညီလာခံ ရပ္ေတာ့ ႀကာႀကာအုပ္ခ်ဳပ္ရတာေပါ့ကြာဟု ေျပာခ့ဲေသာ္လည္း ၁၉၉၆ ခုႏွစ္ပတ္၀န္းက်င္ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးျဖစ္လာမည္႔ ကုလသမဂၢဆိုင္ရာအေမရိကန္ သံအမတ္ႀကီး Madeleine Albright ျမန္မာႏိုင္ငံကိုလာေရာက္ျပီးေနာက္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးကို U.S.A မွ စိတ္၀င္စားလာျပီး ႏိုင္ငံတစ္ကာမွ လည္းဂရုျပဳလာသည္႔အတြက္ ျငိမ္ျငိမ္ေန၍ မရေတာ့ဘဲ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္ ေလာက္ကစတင္ျပီး သံတမန္ေရးထိုးစစ္ (Offensive Diplomacy) နည္းဗ်ဴဟာခ်ကာ ႏိုင္ငံတကာ ကိုခ်ဥ္းကပ္ႏိုင္ရန္ (Lobby) တာ၀န္ကို စစ္ေထာက္လွမ္းေရးမွပင္တာ၀န္ယူခဲ့ရျပန္သည္။ အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ စစ္တပ္ကို ႏိုင္ငံတကာမွ နားလည္မွဳရရွိေစရန္ ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္ကို ေပ်ာ့ေျပာင္းျပီး စစ္တပ္ႏွင့္ပူးေပါင္းေရး နားခ်ေပးရန္ျဖစ္ပါသည္။ 
၂၀၀၁ ခုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု မွ DCI Lobby Group ကိုငွါးရမ္းခ့ဲျပီး ၂၀၀၂ ခုုႏွစ္တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္ ကိုအက်ယ္ခ်ဳပ္မွလႊတ္ေပးခ့ဲျပီး စည္းရုံးေဟာေျပာခြင့္ေပးခဲ့ေသာလည္း ႀကံ႔ခိုင္ေရးအသင္း ေႀကာင့္ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္ ဒီပဲရင္းအေရးအခင္းျဖစ္ျပီး အားလုံးသုညျပန္ျဖစ္သြားကာ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္တြင္ စစ္ေထာက္လွမ္းေရးအားလုံးလည္း ဘ၀ပ်က္ခါနိဂုံးခ်ဳပ္ခ့ဲရပါေတာ့သည္။ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ သံဃာအေရးအခင္း၊ အျပီးတြင္ ဖြဲ႔စည္းပုံမူႀကမ္းကို တက္သုတ္ရိုက္ေရးခဲ့ျပီး ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ နာရစ္ေလမုန္တိုင္းကိုပင္ ဂရုမစိုက္ႏိုင္ဘဲ အတည္ျပဳခဲ့ရသည္႔အေျခအေနသို႔ေရာက္ခ့ဲရေပသည္။ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ားကို ဂတိက၀တ္ခ်ိဳးေဖါက္ကာ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ လုပ္ခိုင္း ရာမွ ကိုးကန္႔အဖြဲ႔ကို၀င္ေရာက္တိုက္ခိုက္သည္႔အတြက္ တရုတ္၏ရာဇသံ ရရွိခ့ဲသည္။၂၀၀၉ ၊ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ စစ္တပ္အခ်ိဳ႔တြင္ စား၀တ္ေနေရးမေျပလည္မွဳေႀကာင့္ ဆႏၵျပအာခံမွဳမ်ား ရွိလာခ့ဲပါသည္။ထိုေနာက္၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကို က်င္းပျပီး ႀကံ႔ဖြတ္ကို္ မႏိုင္ႏိုင္ေအာင္ျပဳလုပ္ခါ စစ္၀တ္ခ်ြတ္၍ ဦးသိန္းစိန္ ကို သမၼတလုပ္ေစခ့ဲပါသည္။
 
အထက္တင္ျပပါ အက်ဥ္းခ်ဳပ္အခ်က္အလက္မ်ားသည္ စစ္တပ္သည္ သူ႔ကိုယ္သူစစ္သား ဟု ေႀကြးေႀကာ္ေနေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေရးသမားအလုပ္ကို ၁၉၅၈ ခုႏွစ္တြင္  အရပ္သား ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား မညီညြတ္မွဳေႀကာင့္ အိမ္ေစာင့္အစိုးရအေနျဖင့္စတင္ပါ၀င္လာခ့ဲသည္အခ်ိန္ကစ ေရတြက္မည္ဆိုလွ်င္ စစ္တပ္၏ ႏိုင္ငံေရးသက္တမ္း သည္အႏွစ္(၅၀)ေက်ာ္ရွိေနျပီျဖစ္ပါသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ လက္ရွိ အေျခအေနရႀကည္႔လွ်င္ အရပ္သားႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားအေနျဖင့္ အေျခခံျဖစ္ေသာေအာက္ေျခ အရာရ၊ွိစစ္သည္ အင္အားစုမ်ားမ်ားကိုမစည္းရုံးဘဲ ထိပ္ပိုင္း စစ္ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းကိုသာ စည္းရုံးမည္ ဆိုပါက ယေန႔အေျခအေနတြင္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံမွ စစ္တပ္ လြယ္လြယ္ကူကူေတာ့ ေနာက္သို႔ဆုတ္ သြား လိမ့္မည္ဟုမျမင္ပါ။ အဘယ္ေႀကာင့္ဆိုေသာ္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ဖြဲ႔စည္းပုံကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊ စိတ္ႀကိဳက္ေရးဆြဲျပီး အစိုးရ ၊ စစ္တပ္၊ လႊတ္ေတာ္ အာဏာ(၃)ရပ္ခြဲေ၀ျပီး အေရးအပါဆုံးစစ္တပ္ ေနရာကို သူကိုယ္တိုင္စိတ္ႀကိဳက္ ၀ါရင့္စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားကိုေက်ာ္ကာ မင္းေအာင္လွိဳင္ ကို ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ခန္႔အပ္ခ့ဲပါသည္။ မင္းေအာင္လွိဳင္ စစ္တပ္၏ အစဥ္အလာအရ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊ ကိုသစၥာခံမည္႔သူဟုေျပာႏိုင္ပါသည္။ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံအရ စစ္တပ္သည္ အာဏာအရွိဆုံးသာျဖစ္ပါသည္။ ဒုတိယအာဏာအရွိဆုံးပုဂၢိဳလ္မွာ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ျဖစ္ပါသည္။ 
 
သမၼတဦးသိန္းစိန္သည္ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္ ေက်းက်ြန္သဖြယ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊ ၏ လက္ေအာက္တြင္ ဦးေဆြးဆံေျမွ႔အမွဳထမ္းခ့ဲသူျဖစ္ပါသည္။ အာဏာမရွိသည္႔ လႊတ္ေတာ္တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊ အေနျဖင့္ ရိုးသားေသာလည္း စိတ္မခ်ရသူ သူရ ဦးေရႊမန္း ကို ေနရာခ်ထား သည္ကိုေတြ႔ျမင္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံေရးတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊ သည္  ေအာင္ျမင္စြာ ခြါစစ္ဆင္ ခ့ဲျခင္းျဖစ္ေပသည္။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ အာဏာလႊဲေပးျပီး အခ်ိန္မွစ၍ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊ သည္အရာရာကို လမ္းညႊန္မွဳျပဳလုပ္မွဳမလုပ္ခဲ့ေသာလည္း မူပိုင္ဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ား ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကေတာ့ ယခုအခ်ိန္အထိ မည္သူမွမေျပာင္းရဲေသးႀကပါ။
စစ္တပ္သည္ ၄င္းတို႔အတြက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္ ၏ အခန္းကႏၱကို ေကာင္းေကာင္းနားလည္ပါ သည္။ 
 
သို႔ေသာ္ ျပည္တြင္း၌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္ ကို နည္မ်ိုးစုံျဖင့္ ျပည္သူလူထု အႀကည္ညိုပ်က္ ေအာင္ျပဳလုပ္ခိုင္းခ့ဲေပသည္။ 
 
အစိုးရ၀န္ထမ္းပိုင္းကိုအမိန္႔ျဖင့္ျခိမ္းေျခာက္၍ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္ ႏွင့္ ေ၀းေအာင္ေနခိုင္းေစခဲ့ေသာ္လည္း သာမန္ျပည္သူလူထုသည္ စစ္အစိုးရ ညစ္ပတ္ေလေလ စစ္တပ္ကိုပိုမုန္းျပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္ ကိုႀကည္ညိုေလစားေလျဖစ္ခ့ဲပါသည္။ ျပည္ပ ကိုမူ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္ ႏွင့္ပတ္သက္၍ စစ္အစိုးရမထိရဲခ့ဲပါ။ ထို႔ေႀကာင့္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲျပီး တစ္ပတ္ႀကာ မွ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္ ကိုျပန္လႊတ္ေပးျပီး ၂၀၁၂ ခုႀကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲျဖင့္ လမ္းဖြင့္စည္းရုံးခ့ဲေသာေႀကာင့္ ႏိုင္ငံတကာ ၏ ေကာင္းခ်ီးေပးမွဳကိရယူျပီး ႏိုင္ငံတကာ၏ စီးပြါးေရး ပိတ္စို႔ထားမွဳ အႀကပ္အတည္းတစ္ခုကိုေက်ာ္လႊားႏိုင္ခ့ဲပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း အေနာက္ႏိုင္ငံႀကီးမ်ား မွ ၂၀၁၅ ခုကိုေစာင့္ႀကည္႔ရမည္ဟုေလသံထြက္လာေတာ့ ေတာ္ေတာ္ေလး အႀကပ္ရိုက္သြားျပီး ဧရာ၀တီျမစ္စုံကိုျပန္စဖို႔ေလသံေလးျပန္ေပးကာ တရုတ္ကိုမ်က္စျပန္ပစ္ေနသည္ ကိုသတိထားမိႀက မည္ျဖစ္ပါသည္။ 
 
 
စာေရးသူတင္ျပလိုသည္မွာ အာဏာကိုလက္လႊတ္ရမွကိုေႀကာက္ေသာ အရပ္သားအမည္ခံ စစ္ဗိုလ္ လူထြက္အစိုးရသည္ အရပ္သားႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားကိုရင္ဆိုင္ရန္ စစ္နည္းပရိယယ္အရ တိုက္ပြဲ လုပ္ငန္းေရးဆြဲျပီး မဟာဗ်ဴ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားေရးဆြဲ၍ ခံစစ္စဥ္ရန္ျပင္ဆင္ထားျပီးျဖစ္သည္ဟု ယူဆရပါသည္။ 
 
အတိုက္အခံဒီမိုကေရစီဘက္ေတာ္သားမ်ားဘက္မွ ထိုးစစ္ဆင္လာမွုအေပၚတည္၍ ၄င္းတို႔၏ စီမံခ်က္မ်ားကိုထုတ္သုံးလိုက္မည္ဟုယူဆပါသည္။ အတိုက္အခံေတြဘက္ကေရာ ဒီမိုကေရစီတိုက္ပြဲ၀င္ဘို႔ မဟာေ်ဴဟာ နည္းဗ်ဴဟာေတြရွိေနျပီလား ၈၈၈၈ အေတြ႔အႀကံဳရျပီးသားျဖစ္ လို႔ ဒီတစ္ခါေတာ့ ျပည္သူ႔အင္အား (PEOPLE POWER) ကိုထိထိေရာက္ေရာက္ အသုံးျပဳပါလို႔ အႀကံျပဳပါသည္။ ေခါင္းေဆာင္၏ေနာက္မွညီညီညြတ္လိုက္မွ ဒီမိုကေရစီေအာင္ပြဲ ကိုရမည္ျဖစ္ပါ သည္။ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို ဖ်က္ဆီးႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။
 
ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊ သက္ရွိထင္ရွားရွိေနသ၍ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပုံ၏ အေရးပါေသာ အခ်က္ အလက္ မ်ားကို လြယ္လြယ္ကူကူျပင္ဆင္ရန္ ခက္ခဲေပလိမ့္မည္။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပုံသည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊ ႏွင့္ အေပါင္းအပါမိသားစုမ်ား၏ အသက္အိုးအိမ္စည္းစိမ္ ကိုကာကြယ္ထား ေသာ သန္းေရႊေစာင့္ဥပေဒျဖစ္သည္။ ထိုဥပေဒကို စစ္တပ္အားအေစာင့္ အေနျဖင့္တာ၀န္ေပးထား သည္။ 
 
သို႔ေသာ္ယေန႔သည္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္မဟုတ္ေတာ့ပါ ကမၻာကလည္းျမန္မာကိုေမ့ထားႀကမည္ မဟုတ္ပါ ႏိုင္ငံေရး အသိအျမင္မ်ားလည္းယခင္ကႏွင့္မတူေတာ့ပါ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္ ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား လည္း အျပင္တြင္ လူစုံတက္စံုရွိေနႀကျပီျဖစ္ပါသည္ ဆက္သြယ္ေရးကြန္ယက္ လည္းေကာင္းေနႀကျပီျဖစ္၍ ျပိဳင္တူ၀ိုင္းတြန္းရင္ေတာ့ ဒီမိုကေရစီအေရးမေ၀းေတာ့ ဟု အားေပးလိုက္ရပါသည္။

No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။