Tuesday, September 9, 2014

တပ္မေတာ္ ထိပ္ပုိင္း ရာထူးတခ်ဳိ႕ အေျပာင္းအလဲ လုပ္

(ဧရာ၀တီ)

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ အတြင္း ထိပ္ပုိင္းရာထူးေနရာ အေျပာင္းအလဲမ်ား စက္တင္ဘာလ ၈ ရက္ေန႔ တြင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ျမထြန္းဦး အပါအ၀င္ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးအဆင့္ႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္အဆင့္ တပ္မေတာ္ အရာရွိတခ်ဳိ႕ကုိ ရာထူး တာ ၀န္ ေျပာင္းေရႊ႕မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေၾကာင္း သတင္းရွိရသည္။

စစ္ဦးစီးအရာရွိခ်ဳပ္(ၾကည္း)  ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးျမထြန္းဦးကုိ  စစ္ဘက္ဆုိင္ရာလုံၿခဳံေရးအရာခ်ဳပ္ (စရဖ) အျဖစ္ ခန္႔ အပ္ လုိက္သည့္အျပင္ စစ္ဆင္ေရး အထူးအဖြဲ႔မႉး ကစထ (၆ ) ေနျပည္ေတာ္သုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕ တာ၀န္ေပးလုိက္ေၾကာင္း၊ ယခင္ စစ္ဘက္ ဆုိင္ရာလုံၿခဳံေရးအရာခ်ဳပ္ ဒုတိယ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေက်ာ္ေဆြ ကုိ စစ္ဦးစီးအရာခ်ဳပ္ (ၾကည္း) တာ၀န္ယူရန္ ေျပာင္းေရႊ႕ လုိက္ၿပီး စစ္ဆင္ေရး အထူး အဖြဲ႔မႉး (ကစထ ၅) ကုိပါ တာ၀န္ယူရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။