Wednesday, December 12, 2012

လက္ပန္းေတာင္းေတာင္ အေရးအခင္းနဲ႔ ရဲသမိုင္းအစဥ္အလာ - အပိုင္း (၁)

(စည္းလံုးျခင္းရဲ႕အင္အား)ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖဲြ႔တြင္ အသံုးျပဳရန္ ျဖည့္ဆည္းေပးထားေသာ ေခတ္မီ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား

အယ္ဒီတာအဖဲြ႔၏ တင္ျပခ်က္ (၁) ။       ။ စည္းလံုးျခင္းရဲ႕အင္အား ၀က္ဘ္ဆိုက္ဒ္အေနျဖင့္ လက္ရွိႏိုင္ငံေရး အခင္းအက်င္းမွာ ဂယက္႐ိုက္ ေန တဲ့ လက္ပန္းေတာင္းေတာင္ အေရးအခင္းတြင္ အၾကမ္းဖက္ႏွိမ္ႏွင္း ခဲ့ရ တဲ့ ရဲတပ္ဖဲြ႔နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အေၾကာင္းအရာမ်ားကို သတင္းအေန ျဖင့္၎၊ သတင္းေဆာင္းပါးအေနျဖင့္၎ ေဖာ္ျပရန္ စီစဥ္ထားပါတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္မွာ လက္နက္ကိုင္အဖဲြ႔ ႏွစ္ဖဲြ႔တည္းသာရွိရမည္ဟု သတ္မွတ္ ထား ရာ စစ္တပ္နဲ႔ရဲတပ္ဖဲြ႔ေတြဟာ လုပ္ငန္းတာ၀န္ သေဘာသဘာ၀အရ ဆက္စပ္ေရာေထြး ပတ္သက္ေနတာမို႔ တင္ျပရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

                                  (၂) ။        ။ ယခုအခါ လက္ပန္းေတာင္း ေတာင္ စီမံကိန္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးစီးတဲ့ စံုစမ္း စစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္ ဖဲြ႔စည္းထားၿပီးျဖစ္လို႔ သတင္းအခ်က္အလက္ အေထာက္အထား လိုက္လံစုေဆာင္းေနၿပီျဖစ္ရာ တစ္ေထာင့္တစ္ေနရာ မွ တင္ျပထားခ်က္မ်ားကို အေထာက္အကူျပဳလိမ့္မည္ဟု ယံုၾကည္ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ ရဲတပ္ဖဲြ႔အေနနဲ႔ အစိုးရအဆက္ဆက္ အမိန္႔ႏွင့္တာ၀န္ အရ ထမ္းေဆာင္ရသည္ဆိုေသာ္လည္း စည္းကမ္းတက်ႏွင့္ လုပ္ထံုး လုပ္နည္းအတိုင္း လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္းမရွိမႈ၊ အက်င့္စာရိတၱ အနည္းနဲ႔ အမ်ား ပ်က္ယြင္းမႈ၊ အစိုးရအဖဲြ႔မ်ားရဲ႕ တာ၀န္ခံျခင္း၊ ေျဖရွင္းႏိုင္ျခင္း မရွိမႈတုိ႔ေၾကာင့္ ျပည္သူလူထုရဲ႕ ေ၀ဖန္ျပစ္တင္ျခင္းကို အၿမဲလိုလို ခံရ သလို အစိုးရအဖဲြ႔မ်ားရဲ႕ ထိုးေကၽြးျခင္းကိုလည္း ခံရပါတယ္။ ရဲသမိုင္း အစဥ္အလာကစၿပီး တပ္ပံုစံ ဇာတ္သြင္းတာကအလယ္၊ လက္ရဲဇက္ရဲ ေသြးသံရဲရဲနဲ႔ ပရမ္းပတာႏိုင္လွတဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲရဲ႕ အေနအထား၊ လက္ ပန္း ေတာင္းေတာင္ပိေနတဲ့ ရဲတပ္ဖဲြ႔ေတြရဲ႕ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ျပည္တြင္းက ရဲတပ္ဖဲြ႔နဲ႔ နီးစပ္သူမိတ္ေဆြမ်ားရဲ႕ သတင္းေပးပို႔ခ်က္ေပၚ မူတည္ၿပီး စဥ္ဆက္မျပတ္တင္ျပသြားပါမယ္။

လက္ပန္းေတာင္းေတာင္ အေရးအခင္းနဲ႔ ရဲသမိုင္းအစဥ္အလာ - အပိုင္း (၁)
 ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖဲြ႔ဌာနခ်ဳပ္


၁၈၈၅ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာတစ္နိုင္ငံလုံး ၿဗိတိသၽွ ကိုလိုနီ နယ္ခ်ဲ႕ လက္ ေအာက္ သို႔ က်ေရာက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ၿဗိတိသၽွ ကိုလိုနီ၏ ရဲလုပ္ငန္းစနစ္ကို စတင္ခဲ့ပါတယ္။ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ ဖဆပလအစိုးရလက္ထက္ တြင္ ရဲတပ္ဖဲြ႔ရဲ႕ ဖဲြ႔စည္းပံုအသြင္သ႑ာန္ကို ၿဗိတိသွ်ပံုစံအခ်ဳိးအား အနည္း ငယ္သာ ျပင္ဆင္ၿပီး ဖြဲ႔စည္းေပးခဲ့ပါတယ္။ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ စစ္တပ္မွ အာဏာသိမ္းခဲ့ၿပီးေနာက္ ၁၉၆၄ ခုႏွစ္တြင္ ျပည္သူ႔ရဲတပ္ဖဲြ႔အျဖစ္ ေျပာင္း လဲဖဲြ႔စည္းခဲ့ပါတယ္။ ၿဗိတိသွ်ကိုလိုနီရဲ႕ လက္ကိုင္တုတ္ပုလိပ္ဟု ျပည္သူ ေတြက ေခၚေ၀ၚသမုတ္ခဲ့လို႔ ျပည္သူ႔ရဲလို႔ ေျပာင္းလဲေခၚတြင္ေစခဲ့ပါတယ္။ မဆလေခတ္မွာ ရဲေတြရဲ႕ အက်င့္စ႐ိုက္ဆိုးမ်ား ပေပ်ာက္ေစဖို႔ ေနျပည္ ေတာ္ရဲမ်ားဟုေခၚတြင္ကာ စစ္တပ္မွ အရာခံ၊ အၾကပ္ႀကီးေတြအား ေခၚယူသြတ္သြင္းေစခဲ့ပါတယ္။


န၀တအစိုးရလက္ထက္တြင္ ျပည္သူ႔ရဲအစား ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖဲြ႔ဟု ေျပာင္းလဲေခၚဆို ျပင္ဆင္ဖဲြ႔စည္းခဲ့ၿပီးေနာက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ကမ္းနားလမ္းရွိ ပုလိပ္႐ံုးႀကီးအား ရန္ကင္းဆရာစံလမ္းသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ေစခဲ့ပါတယ္။ ျပည္နယ္/တိုင္းရဲတပ္ဖဲြ႔မွဴးမ်ားကို ရဲမွဴးႀကီးအဆင့္ထားရွိၿပီး ခ႐ိုင္ရဲတပ္ဖဲြ႔ မွဴး မ်ားကို ဒုရဲမွဴးႀကီးအဆင့္ သတ္မွတ္ကာ ၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖဲြ႔မွဴးမ်ားကို ဒုရဲမွဴးမ်ားအဆင့္ တာ၀န္ေပးအပ္ထားခဲ့ပါတယ္။ နအဖလက္ထက္တြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတာ၀န္မ်ားျဖစ္ၾကတဲ့ မယက၊ ခယက၊ တယကမ်ားမွာ အဖဲြ႔ ၀င္မ်ားအျဖစ္ ရဲမ်ားအား ထည့္သြင္းေစခဲ့ပါတယ္။ ျမန္မာနိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕ ဌာန ခ်ဳပ္တြင္ ရဲခ်ဳပ္၊ ဒုတိယရဲခ်ဳပ္ႏွင့္ ဦး/ေရး/ေထာက္ ဆိုင္ရာတို႔ ကို ရဲမွဴးခ်ဳပ္အဆင့္မ်ားက တာဝန္ယူႀကီးၾကပ္ကာ ျမန္မာနိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႔ တစ္ခုလုံးအား ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲထိန္းခ်ဳပ္ပါတယ္။
ရဲဦးစီးဌာနတြင္ ရဲမွဴးခ်ဳပ္တစ္ဦးမွ ဦးစီး၍ ႏိုင္ငံအတြင္း လုံၿခံဳေရး၊ ေထာက္လွမ္းေရး၊ မႈခင္းမ်ား၊ သင္တန္းမ်ား၊ ဖြဲ႕စည္းမႈ၊ ႀကီးၾကပ္ကန႔္ သတ္ပစၥည္းမ်ား ထုတ္ေပးအပ္ႏွံျခင္း၊ စစ္ေဆးေရးႏွင့္ မူးယစ္ေဆးဝါး တိုက္ဖ်က္ေရးမ်ားကို ႀကီးၾကပ္ေဆာင္ရြက္ပါတယ္။ ရဲေရးဌာနမွာေတာ့ ရဲမွဴးခ်ဳပ္တစ္ဦးမွ ကြပ္ကဲၿပီး ရာထူးခန႔္ထားေရး၊ ေျပာင္းေရႊ႕ေနရာခ် ထားေရး၊ ရဲစည္းကမ္း၊ လစာစရိတ္၊ သက္သာေခ်ာင္ခ်ိမႈႏွင့္ အၿငိမ္းစား ခံစားခြင့္မ်ား ေဆာင္ရြက္ပါတယ္။ ရဲေထာက္ဌာနတြင္ ရဲမွဴးခ်ဳပ္တစ္ဦးမွ ကြပ္ကဲၿပီး ေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္ေရး၊ ျပင္ဆင္ေရး၊ ဝယ္ယူျဖည့္တင္းေရး၊ ဘ႑ာေရးမ်ား ေဆာင္ရြက္ပါတယ္။ ဓါတုေဗဒစစ္ေဆးေရးဌာနကို ညႊန္ၾကားေရးမွဴးအဆင့္မွ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲ၍ အစြန္းအထင္း/ အဆိပ္ အေတာက္ ဓါတ္ခြဲစစ္ေဆးေပးျခင္း၊ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ အေထြေထြ ဓါတ္ခြဲစစ္ေဆးေပးျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ပါတယ္။
 ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖဲြ႔၏ ဖဲြ႔စည္းပံုဇယား


ျမန္မာနိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕၏ ရည္မွန္းခ်က္တာဝန္မ်ားကိုေတာ့ ေအာက္ပါ အတိုင္း သတ္မွတ္ခဲ့ပါတယ္ -
(က) ျပည္တြင္းလုံျခဳံေရးႏွင့္ ရပ္ရြာေအးခ်မ္းသာယာေရး။
(ခ) တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး။
(ဂ) မူးယစ္ေဆးဝါးအႏၲရာယ္ တားဆီးကာကြယ္ေရး။
(ဃ) ျပည္သူ႔အက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေရး။
ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖဲြ႔လက္ေအာက္မွာရွိတဲ့တပ္ဖဲြ႔ေတြကို -
(က)ဆူပူအႀကမ္းဖက္မႈႏွင့္ အဓိက႐ုဏ္းမ်ားအား အဓိကႏွိမ္နင္းရေသာ ရဲတပ္ရင္းမ်ားနဲ႔
(ခ) တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ ရပ္ရြာေအးခ်မ္းသာယာေရးကို ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ရေသာ နယ္ေျမခံရဲတပ္ဖြဲ ့/ ရဲစခန္းမ်ား ဆိုၿပီး ႏွစ္ပိုင္းခဲြ ထားပါတယ္။
တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္/ခ႐ိုင္နဲ႔ ၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖဲြ႔ေတြ၊ သတင္းရဲတပ္ဖဲြ႔၊ မႈခင္းရဲတပ္ဖဲြ႔၊ မူးယစ္အထူးတပ္ဖဲြ႔ တုိ႔ကေတာ့ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရး လုပ္ရတဲ့ တပ္ဖဲြ႔ေတြထဲမွာ ပါ၀င္ပါတယ္။ ဆူပူအၾကမ္းဖက္မႈနဲ႔ အဓိက ႐ုဏ္း ႏွိမ္ႏွင္းေရးလုပ္ငန္းေတြကို ရဲတပ္ရင္းမ်ားက တာ၀န္ယူရပါတယ္။

လက္ပန္းေတာင္းေတာင္အေရးအခင္းနဲ႔ ရဲသမိုင္းအစဥ္အလာ - အပိုင္း (၂) ကို http://photayokeking.org မွ ဆက္လက္ ေဖာ္ျပသြားပါမယ္။
 

 

No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။