Thursday, October 25, 2012

ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕လံုၿခံဳေရးကြန္ယက္အေပၚ ေဆြးေႏြးခန္း - အပိုင္း (၂)

(စည္းလံုးျခင္းရဲ႕အင္အား)


NIB အဖဲြ႔အား လႊမ္းမိုးခဲ့ဖူးေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးခင္ညြန္႔

အယ္ဒီတာ။ NIB ဖဲြ႔ရင္ အက်ဳိးရလဒ္မ်ားရွိသလို ဆိုးက်ဳိးမ်ားရွိလာႏိုင္သလား။ အဲဒီဆိုးက်ဳိးေတြကို ဘယ္လိုကာကြယ္ ထိန္းခ်ဳပ္သြားမလဲ ဗိုလ္မွဴးႀကီးခင္ဗ်ာ။

ဗိုလ္မွဴးႀကီး။ NIB ကို ဖဲြ႔လိုက္တာဟာ သတင္းေပါင္းစံုကို သံုးသပ္ဆံုးျဖတ္လို႔ ရတယ္ဗ်။ ေထာက္လွမ္းေရးတစ္ဖဲြ႔က တက္လာတဲ့ သတင္းဟာ အျခားေထာက္လွမ္းေရးအဖဲြ႔က အဲဒီသတင္းကို အတည္ျပဳျခင္း၊ ထပ္မံျဖည့္စြက္ေပးျခင္း၊ သတင္းမွားျဖစ္လို႔ ပယ္ဖ်က္ျခင္း ျပဳလုပ္ႏိုင္တယ္။ ေထာက္လွမ္းေရးအဖဲြ႔ တကယ္အလုပ္လုပ္ေနတာ ဟုတ္/မဟုတ္ အျခားေထာက္လွမ္းေရးအဖဲြ႔က တန္ျပန္ေထာက္လွမ္းေရးအဖဲြ႔အေနနဲ႔ စိစစ္စစ္ေဆးတာမ်ဳိး ျပဳလုပ္သင့္တယ္။ ႏို႔မိုရင္ ေထာက္လွမ္းေရးတစ္ဖဲြ႔တည္းကိုသာ မွီခိုေနရတာမ်ဳိး လုပ္ေနရပါက သမၼတဟာ ေထာက္လွမ္းေရးရဲ႕ ႀကိဳးဆဲြရာ ကရမလို ျဖစ္သြားတယ္။ ယခင္ အစိုးရေတြလက္ထက္က MI စစ္ေထာက္လွမ္းေရးဆိုရင္ အစိုးရအဖဲြ႔ကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္တဲ့အထိ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးခင္ညြန္႔ လက္ထက္က ျဖစ္ခဲ့တယ္။ အလားတူပဲ မ်က္မွန္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္တင္ဦး လက္ထက္ကလည္း ေထာက္လွမ္းေရးတို႔ တန္ခိုးထြားခဲ့တယ္။ အထက္နားက စိစစ္ဆဲ သတင္းအရ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္စိုးရွိန္ဟာ ေထာက္လွမ္းေရးအဖဲြ႔မွာ ပါခဲ့ရင္ စစ္အာဏာရွင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးေဟာင္းသန္းေရႊရဲ႕ ေလာင္းရိပ္မွ အစိုးရအေနနဲ႔ လြတ္ကင္းေသးမွာမဟုတ္ဖူးဗ်။ ထိပ္ပိုင္းက လူႀကီးေတြ ႀကံရြယ္ထားႏိုင္တာက ေထာက္လွမ္းေရး အစီရင္ခံစာမ်ားအရ ႏိုင္ငံတြင္း ျဖစ္ပ်က္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား၊ ဆႏၵျပအံုၾကြမႈ အေရးအခင္းမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္အတြင္း ဥပေဒျပဳျပင္ေရးကိစၥမ်ား၊ အခ်ိန္ႏွင့္ တေျပးညီသိရွိရသည့္အားေလ်ာ္စြာ ႏိုင္ငံတကာက ဖိအားေပးလာပါက ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးေဟာင္းသန္းေရႊအေနနဲ႔ လံုၿခံဳေရးကို အေၾကာင္းျပၿပီး အခ်ိန္မီ ၀င္ေရာက္ စြက္ဖက္ခြင့္ ရရွိေအာင္ ရည္ရြယ္ထားတာျဖစ္တယ္လို႔ ထင္တယ္။ အဲဒီဆိုးက်ဳိးေတြကို ဘယ္လိုထိန္းခ်ဳပ္ရမလဲဆိုရင္ လႊတ္ေတာ္မွာ တရား၀င္ဖဲြ႔စည္းခြင့္နဲ႔ လုပ္ပိုင္ခြင့္တာ၀န္ဥပေဒတစ္ရပ္ ျပဌာန္းဖို႔လိုတယ္။ အဖဲြ႔ ဥကၠဌအျဖစ္ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီး တာ၀န္ေပးမယ္ဆိုရင္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္လိုမ်ဳိး ထိပ္ပိုင္းက လူႀကီးမ်ားက ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္ပိုင္ခြင့္ မျပဳသင့္ေတာ့ဘူးဗ်။ လြတ္လပ္စြာ စီမံခန္႔ခဲြခြင့္၊ လႈပ္ရွားခြင့္၊ ဥပေဒျပဌာန္းခ်က္နဲ႔အညီ ေဆာင္ရြက္ရမွာျဖစ္ၿပီး ဘယ္အပိုင္းေတြကို လႊတ္ေတာ္ကို တင္ျပခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းရန္ႏွင့္ ဘယ္အပိုင္းကိုျဖင့္ သမၼတကိုသာ တင္ျပခြင့္ခ်က္ေတာင္းရန္ ကဲြကဲြျပားျပားတာ၀န္ေပးထားသင့္တယ္။ NIB ဖဲြ႔ ဥကၠဌကို စရဖက လႊမ္းမိုးမႈ၊ SB ရဲသတင္းတပ္ဖဲြ႔က ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးျဖစ္လို႔ ပိုင္တယ္ဆိုၿပီး လုပ္ခ်င္ရာလုပ္တယ္ဆိုကာ ေထာင္လႊားလို႔မရဘူးဗ်။ ေကာင္းတာက ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးမဟုတ္ပဲ ေထာက္လွမ္းေရး မဟာဗ်ဳဟာ၊ နည္းဗ်ဴဟာေတြကို ႏွံ႔စပ္ကၽြမ္းက်င္တဲ့ CIA ေက်ာင္းဆင္းလိုမ်ဳိး ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးကို ခန္႔ထားႏိုင္ရင္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္တယ္။ အဲဒီလူကိုလည္း လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းနဲ႔အညီ ထိုင္ခံုမၿမဲေစပဲ အလွည့္က် လဲေပးသင့္တယ္။

အယ္ဒီတာ။ ႏိုင္ငံတကာမွာ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ဟာ ေထာက္လွမ္းေရးအဖဲြ႔အစည္းေတြနဲ႔ သီးျခားစီရွိေနရမွာျဖစ္ၿပီး NIB အေနနဲ႔ အစိုးရအဖဲြ႔ရဲ႕ သမၼတ၊ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္တို႔က တိုက္႐ိုက္တာ၀န္ေပးတာကို လိုက္နာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ၾကတာ ေတြ႔ရပါတယ္။ ႏိုင္ငံတကာ အေရးအခင္းေတြမွာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ျပည္တြင္းစစ္ ကာလမွာပဲျဖစ္ျဖစ္ ေထာက္လွမ္းေရး အဖဲြ႔အစည္းနဲ႔ တပ္မေတာ္တို႔ ေပါင္းစပ္ညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ၾကတဲ့ အစဥ္အလာေတာ့ ရွိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာေတာ့ လြတ္လပ္ေရး ရၿပီးကတည္းက ႏိုင္ငံျခားမွ ေထာက္လွမ္းေရးဘာသာရပ္နဲ႔သင္တန္းကို တပ္မေတာ္ကသာစတင္ ေလ့က်င့့္သင္ၾကားရယူခဲ့တာ မဟုတ္လား။ စစ္ေထာက္လွမ္းေရးေတြ တန္ခိုးထြားလာေတာ့ တိုက္ပဲြေထာက္လွမ္းေရးဆိုတဲ့ စစ္ေျမျပင္သတင္းကို ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္မႈ အားနည္းလာတဲ့အျပင္ ကိုယ့္တပ္ကိုကိုယ္ ျပန္နင္းတဲ့ ျဖစ္စဥ္ေတြ ျဖစ္လာၿပီး တပ္မေတာ္က NIB ကို ဖ်က္သိမ္းေစကာ ေထာက္လွမ္းေရးကို ျပန္လည္အေရးယူရတဲ့ အဆင့္ထိ ႐ႈပ္ေထြးခဲ့ရတယ္ဗ်ာ။ အမ်ဳိးသားညီလာခံမွာ ေရးဆဲြခဲ့တဲ့ အေျခခံဥပေဒမွာ NIB ဖဲြ႔ဖို႔ မပါခဲ့ဖူးထင္တယ္။

ဗိုလ္မွဴးႀကီး။ မပါခဲ့ဖူးဗ်။ NIB ဖဲြ႔ခဲ့လွ်င္ အစိုးရအဖဲြ႔ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္မ်ားကို NIB ရဲ႕ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအားတင္ျပရမွာမို႔ ေနာင္မွာ မလိုလားအပ္တဲ့ ျပႆနာမ်ားနဲ႔ ႐ႈပ္ေထြးႏိုင္တဲ့ ဇာတ္လမ္းမ်ား ထြက္ေပၚလာဖြယ္ရွိတယ္ဗ်။ အခုတေလာ စရဖအားကိုးနဲ႔တပ္ခ်ဳပ္ ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ဟာ တပ္မေတာ္အတြင္း တိုင္းမွဴးမ်ားကို သူ႔စိတ္ႀကိဳက္ ေျပာင္းေရႊ႕ဖယ္ရွားျခင္း၊ ရာထူးေနရာမ်ားအေပၚ ဆြမ္းႀကီးေလာင္းလုပ္ေနတဲ့အတြက္ လက္ကိုင္တုတ္သဖြယ္ လုပ္ေနတာေတာ့ မေကာင္းဖူးေပါ့ဗ်ာ။ MI အသြင္ေျပာင္း စရဖေတြဟာ တိုင္းမွဴးေတြရဲ႕ စစ္ဆင္ေရးေပါ့ေလ်ာ့မႈ အစီရင္ခံစာျဖစ္ျဖစ္၊ SB ကဲ့သို႔ နယ္ဘက္ေထာက္လွမ္းေရး အဖဲြ႔အစည္းမ်ားက တိုင္းမွဴးမ်ားရဲ႕ အဂတိလိုက္စားမႈျဖစ္စဥ္မ်ားကို တင္သြင္းခဲ့တာေတြေၾကာင့္ တိုင္းမွဴးမ်ားဟာ ေန႔ျမင္ညေပ်ာက္ဆိုသလို ျပဳတ္သူျပဳတ္၊ ေရႊ႕သူေရႊ႕ ထိုင္ခံုေပ်ာက္ရတဲ့ဘ၀ ႀကံဳေတြ႔ေနရပါတယ္။ တိုင္းမွဴးတစ္ေယာက္ျဖစ္ဖို႔ဆိုရင္ ယခင္အစိုးရမ်ားလက္ထက္က အရာရွိေတြဟာ အမ်ားႀကီး ႀကိဳးစား႐ုန္းကန္ ရင္းႏွီးျဖတ္သန္းခဲ့ရတယ္ဗ်။ တိုင္းမွဴးျဖစ္ၿပီဆိုရင္လည္း သူ႔ကို ျပန္ျဖဳတ္ဖို႔ မလြယ္ကူဘူးဗ်။ သတိေပးနဲ႔ အရပ္ဖက္ ၀န္ႀကီးေလာက္ေတာ့ ႏွစ္သိမ့္ဆုေပးရတယ္။ ဆိုလိုတာက တပ္ခ်ဳပ္ ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ရဲ႕ အာဏာနီတည္ေဆာက္မွာ စရဖဟာ လက္ကိုင္တုတ္သဖြယ္ အသံုးခ်ခံေနရတယ္လို႔ ျမင္ပါတယ္။ တပ္မေတာ္ကို တပ္ခ်ဳပ္ ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ရဲ႕ စိတ္ႀကိဳက္တည္ေဆာက္ခဲ့ၿပီးရင္ေတာ့ NIB ဖဲြ႔ျဖစ္ခဲ့ရင္လည္း သမၼတနဲ႔ တပ္ခ်ဳပ္တို႔က NIB ကို သူ႔တို႔အာဏာတည္ေဆာက္ေရးအတြက္ အသံုးခ်ႏိုင္ခြင့္မျပဳေအာင္ လႊတ္ေတာ္က ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းခ်ဳပ္သြားဖို႔ လိုအပ္တယ္ဗ်ာ။

အယ္ဒီတာ။ အခုလိုေဆြးေႏြးသြားတာကို ေက်းဇူးတင္ရွိပါတယ္ ဗိုလ္မွဴးႀကီးခင္ဗ်ား။

No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။