Wednesday, October 10, 2012

ဦးသန္းေရႊရဲ႕ တပည့္ေမြးဗ်ဴဟာ - အပိုင္း (၄)

(စည္းလံုးျခင္းရဲ႕အင္အား)

စစ္အာဏာရွင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္းသန္းေရႊဟာ တပည့္မ်ားကုိ ဘယ္လုိေနရာေပး ဆြဲတင္လာခဲ့တယ္၊ တပည့္မ်ားရဲ႕ တပ္တြင္း ဆက္ဆံေရး အေနအထား အေျခအေနေတြ ဘယ္လိုရွိတယ္ ဆိုတာေတြကုိ စာဖတ္ပရိတ္သတ္ အမ်ားစုက သိခ်င္ေနၾကပါတယ္။

ဒီတစ္ႀကိမ္ေတာ့ ျပည္တြင္းရွိ စည္းလုံးျခင္းရဲ႕အင္အား ဝက္ဘ္ဆုိဒ္ www.photayokeking.org မွ သတင္းေထာက္မ်ားက စစ္ဖက္နီးစပ္သူမ်ားနဲ႔ ကိုယ္တိုင္ေတြ႔ဆုံခဲ့ၿပီး ဦးသန္းေရႊရဲ႕ တပည့္မ်ားအေၾကာင္း အခုလို ေပးပုိ႔လာပါတယ္။

(လယ္/ဆည္) ဝန္ႀကီးေဟာင္း ဗုိလ္ခ်ဳပ္ၫႊန္႔တင္ (D.S.A – 7) ဆုိရင္ ခလရ (၁) မွာကတည္းက ထိုစဥ္က တပ္ရင္းမွဴးဦးသန္းေရႊရဲ႕ အနီးကပ္ IO (ေထာက္လွမ္းေရး အရာရွိ) တစ္ဦး ျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ဒီလိုနဲ႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ညြန္႔တင္လည္း နတခတုိင္းမွဴး ျဖစ္လာရာ ဒုတပ္ခ်ဳပ္ ဒုဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးေမာင္ေအးကုိ “ဖား” တဲ့အေနနဲ႔ သူ႔ကုိယ္သူ ဗုိလ္ၫႊန္႔တင္လုိ႔သာ ႏွိမ့္ခ်သမုတ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ (လယ္/ဆည္) ဝန္ႀကီး ျဖစ္လာျပီးမွ ဇနီးဘက္က ေမာင္ေတာ္သူတစ္ဦးရဲ႕ အဂတိလုိက္စားမႈ ျပႆနာျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ အဲဒီျပႆနာဟာ ေဒၚႀကိဳင္ႀကိဳင္ႏွင့္ သြယ္ဝုိက္ ပတ္သက္ေနရာက တပ္ခ်ဳပ္လည္း တပည့္နဲ႔ဇနီးၾကား စိတ္ေသာကရၿပီး ေဆးရုံတက္ရသည္အထိ ျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ညြန္႔တင္ကုိ အနားေပးတာေတာင္ ဦးသန္းေရႊက ယခင္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေတြလို အက်ယ္ခ်ဳပ္ မထားခုိင္းပဲ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ေနခြင့္ေပးခဲ့တာေတြရွိေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။


ဦးသန္းေရႊအေနနဲ႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေစာေမာင္ထံမွ အာဏာသိမ္းျပီးကတည္းက လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပး တပည့္ေမြးကာ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို မိမိရရ လွလွပပ ႏွစ္လရွည္ၾကာ အေကာင္အထည္ ေဖၚေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္တပည့္ တစ္ဦးျဖစ္သူက ယဥ္ေက်းမႈဝန္ႀကီးေဟာင္း ဗုိလ္ခ်ဳပ္ၾကည္ေအာင္ ျဖစ္ပါတယ္။ ခလရ (၁) မွာ ေနခဲ့ၿပီး၊ ထုိမွ တပ္ရင္းမွဴး၊ တပ္မ (၈၈) တပ္မမွဴး၊ ေတာင္ပုိင္းတုိင္း တုိင္းမွဴး အဆင့္ဆင့္တက္ၿပီးမွ ဝန္ႀကီးျဖစ္လာရေၾကာင္း၊ တပ္မွာေနခဲ့စဥ္ လုပ္ရုိးလုပ္စဥ္ စစ္သားထုံးစံ၊ သဘာဝအတုိင္း မျပဳလုပ္ဘဲ တဘက္စြန္း ေရာက္တတ္ေၾကာင္း၊ ဥပမာ တပ္မ (၈၈) ေရွ႕တန္းထြက္ရင္ တုိက္ပြဲဝင္ဖိနပ္ အနက္ႀကီးအား စစ္သည္ေတြကုိ ဝတ္ေစၿပီးမွ ေရွ႕တန္းထြက္ခုိင္းလုိ႔ အားလံုး စိတ္ပ်က္ခဲ့ရေၾကာင္း၊ လူ႔ဂြစာျဖစ္လုိ႔ ထိပ္ပုိင္း ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေတြနဲ႔ ဆက္ဆံေရး မေျပလည္ေၾကာင္း၊ မၾကာခင္ သူပင္စင္ေပးခံရၿပီး တပ္ခ်ဳပ္ဦးသန္းေရႊအား လက္ေအာက္ငယ္သားမ်ားအေပၚ ရာထူးေပး မညီမွ်ေၾကာင္း၊ သူေနရာမရလုိ႔ ေဝဖန္ခဲ့ေသးေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။

စခန္းမွဴး (စစ္ရုံး) ဗုိလ္ခ်ဳပ္လွေအာင္သိန္း ဆုိရင္လည္း ဗုိလ္မွဴးအဆင့္နဲ႔ပင္ စစ္ရုံးေရာက္ခဲ့ၿပီး ေရွ႕တန္းမထြက္ရဘဲနဲ႔ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ရာထူးအထိ အဆင့္အဆင့္ တင္သြားသူျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေဒၚႀကိဳင္ႀကိဳင္ရဲ႕ အိမ္ေတာ္ႀကီး လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ထမင္းခ်ိဳင့္ ပုိ႔သည္ကအစ ဂိတ္ေစာင့္ တပ္ရဲ ေရြးေပးရသည္အထိ ျပဳလုပ္ေပးရေၾကာင္း၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လွေအာင္သိန္းလည္း ခလရ (၁) ၿခံေပါက္ တစ္ဦးျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။  ဝန္ႀကီးေတြ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေတြ ျပဳတ္ခါနီး အေရးယူဖုိ႔ တပ္ခ်ဳပ္ရုံးတင္ၿပီဆုိရင္ သူက အားလံုးကို သတိဆြဲခုိင္းကာ အဘုိးႀကီးရုံးခန္းသုိ႔ ေမာင္းသြင္းရလုိ႔ တပ္ခ်ဳပ္ရဲ႕ သက္ေတာ္ေစာင့္လုိပင္ တခ်ဳိ႕က ေခၚေဝၚသမုတ္ၾကတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။


ေနာက္တစ္ဦး ခလရ (၁) ၿခံေပါက္ျဖစ္တဲ့ ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ေစာလွမင္းကေတာ့ စကခ (၄) တပ္မမွဴး ျဖစ္ေနခ်ိန္မွာ ေဒၚႀကိဳင္ႀကိဳင္က သူ႔ကုိ ရာထူးတက္တာ ျမင္ခ်င္တယ္ဆုိလုိ႔ တပ္မေတာ္ေန႔ အခမ္းအနားမွာ အရံ စစ္ေရးျပမွဴးႀကီးအျဖစ္ ထုိးတင္ေပးလိုက္ရေၾကာင္း သိရပါတယ္။ ေဒၚၾကိဳင္ၾကိဳင္ကိုယ္တိုင္ အဲဒီစစ္ေရးျပမွာ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေစာလွမင္းကို စပယ္ပန္းကံုးစြပ္ကာ ၾကိဳဆိုခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ တုိင္းမွဴးေပးကာနီး လူႀကီးတစ္ဦးက သူ႔ျပစ္ခ်က္ေတြကို ေညႇာင့္ျပ ေထာက္ျပလုိ႔ တုိင္းမွဴးရာထူး မရရွာေတာ့ပဲ သံအမတ္ႀကီးအျဖစ္ လြင့္သြားခဲ့သူ ျဖစ္ပါတယ္။

ဦးသန္းေရႊ တပည့္ေတြထဲမွာ ေခသူမဟုတ္တဲ့ ေနာက္တစ္ဦးကေတာ့ ခလရ (၁) မွာ AQ (ေရး/ေထာက္) လုပ္ခဲ့တဲ့ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးတင္ေအး (D.S.A – 9) ျဖစ္ပါတယ္။ စကခ (၄) တပ္မမွဴး အေနနဲ႔ ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္တင္ေအး စြယ္ေတာ္ျမတ္ လုံၿခဳံေရး တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့စဥ္က ဗုံးေပါက္ကြဲမႈ ကမာၻေအးဘုရားမွာ ျဖစ္ပြားခဲ့ပါတယ္။ သူ႔ရဲ႕ G-3 (စစ္ဦးစီးမွဴး တတိယတန္း) ျဖစ္သူဟာ အဲ့ဒီေပါက္ကြဲမႈျဖစ္ေနခ်ိန္မွာ ဘဲကင္စားေသာက္ဆုိင္တြင္ ေရာက္ေနၿပီး သူ႔ဆရာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္တင္ေအးက ဆယ္လူလာဖုန္းနဲ႔ အျမန္လာခဲ့ဖုိ႔နဲ႔ မၾကာခင္ ငါတုိ႔ အက်ဥ္းသားဝတ္စုံ (အျဖဴေရာင္) ဝတ္ဖုိ႔ ျပင္ထားဖုိ႔ ေျပာခဲ့တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ရာထူးမျပဳတ္တဲ့အျပင္ ေတာင္ပုိင္းတုိင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ တုိင္းမွဴး၊ ကကထုတ္ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးအျဖစ္ အဆင့္ဆင့္ ရာထူးတက္သြားပါတယ္။ အဲဒီေနာက္ တပ္မေတာ္ရဲ႕ အဓိက စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ျဖစ္တဲ့အျပင္ ႏုိင္ငံေတာ္ရဲ႕ စီးပြားေရးကုိ ခ်ဳပ္ကုိင္ထားတဲ့ ဦးပုိင္အႀကီးအကဲအျဖစ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး တင္ေအးဟာ ခံစားခြင့္ ရရွိႏိုင္ခဲ့ပါေတာ့တယ္။  အဲ့ဒီေနရာကုိ ယခင္ အတြင္းေရးမွဴး (၃) က ကုိင္ထားခဲ့ပါတယ္။ အစုိးရအဖြဲ႔သစ္ ဖြဲ႔တဲ့အခ်ိန္မွာလည္း ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးတင္ေအးတစ္ေယာက္ ရာထူးေနရာ မရေသးဘဲ လႊတ္ေတာ္ညီလာခံသို႔ ပထမဦးဆုံး ဝင္လာခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ၾကားျဖတ္အမိန္႔ ဝင္လာၿပီး သူ႔အား ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ဥကၠဌအျဖစ္ ခ်က္ခ်င္း ေနရာေပး ရရွိခဲ့ပါတယ္။ သူဟာ ယခု သမၼတ ဦးသိန္းစိန္နဲ႔ D.S.A တစ္ပတ္စဥ္ထဲဆင္း သူငယ္ခ်င္းေတြ ျဖစ္ၾကပါတယ္။ ဦးတင္ေအး မိသားစုဟာ အိမ္ေတာ္ႀကီးနဲ႔ ႏွစ္အိမ္ တစ္အိမ္ ေနခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။

ေနာက္ဆုံး ခလရ (၁) ၿခံေပါက္ တစ္ဦးကေတာ့ ျပဳတ္သြားတဲ့ ရဲခ်ဳပ္စုိးဝင္း (O.T.S – 36) ျဖစ္ပါတယ္။ စစ္ေဒသ (၃) မွဴး တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနတဲ့ ဗုိလ္မွဴးႀကီးစုိးဝင္းကုိ တပ္ခ်ဳပ္ဦးသန္းေရႊက မင္းကုိယုံလုိ႔ ရဲတပ္ဖြဲ႔ အႀကီးအကဲတာဝန္ ေပးမယ္လို႔ေျပာေၾကာင္း၊  အဲ့ဒီမွာပင္ မူလ ရည္မွန္းခ်က္ႀကီးႀကီး ထားခဲ့တဲ့ တုိင္းမွဴးရာထူးကုိ မွန္းထားေသာ ဗုိလ္မွဴးႀကီး စုိးဝင္းခမ်ာ ခ်ဳံးပြဲခ်ငုိေၾကာင္း၊ သူက ရဲကုိမုန္းတီးေၾကာင္း တင္ျပခဲ့ေပမယ့္ ဦးသန္းေရႊက ဇြတ္အတင္း တာဝန္ေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ ဒါေပမယ့္ သူေတာင္းဆုိတဲ့ စစ္ဝတ္ ဗုိလ္မွဴးႀကီးရာထူးနဲ႔ပင္ ေနခြင့္ျပဳေၾကာင္း၊ သူရဲခ်ဳပ္ ျဖစ္လာမွ ရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ား ေတာ္ေတာ္ေၾကာက္ရေၾကာင္း၊ ျပဳတ္သူျပဳတ္၊ ေျပာင္းသူေျပာင္းရေၾကာင္း၊ သူက ရုပ္ဖ်က္ၿပီး ရဲစခန္းေတြထဲ ဝင္လာတတ္ေၾကာင္း၊ ဒါေပမယ့္ ဦးေနဝင္းေျမးေတြ ကိစၥမွာ ဦးစုိးဝင္း ပတ္သက္မိရာက ဦးသန္းေရႊ ခြင့္မလႊတ္ေတာ့ဘဲ ျဖဳတ္ခဲ့ေၾကာင္း စသျဖင့္ သတင္း ေပးပုိ႔လာပါတယ္။

ဦးသန္းေရႊရဲ႕ က်န္တပည့္မ်ား အေၾကာင္းကုိလည္း အလ်ဥ္းသင့္သလုိ ဆက္လက္ ေဖာ္ျပေပးသြားပါမယ္္ခင္ဗ်ား။

No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။