Monday, April 28, 2014

ဦးသန္းေ႐ႊ (သိ္ု႔မဟုတ္္) ေနျပည္ေတာ္ မင္္းသားႀကီး (အပိုင္း ၁ - ၄)

သန္း၀င္းလႈိင္ (မုိးမခ)

နိဒါန္း

ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီး သန္းေရႊ၏ အေၾကာင္းကိုေရးသားရသည္မွာမ လြယ္ကူ လွေပ။ျမန္မာစာေပေလာက ၌ သူ ့အေၾကာင္းတရားဝင္ ေရးသား ထုတ္ေဝေသာစာ အုပ္ဟူ၍မရွိသေလာက္ပင္ျဖစ္သည္။ သူႏွင့္ပတ္သက္၍   The Irrawaddy အပတ္စဥ္ဂ်ာနယ္ တည္ေထာင္သူႏွင့္ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ ေအာင္ေဇာ္ေရးသားခဲ့ေသာ”အာဏာရွင္မ်ားႏွင့္ျမန္မာတပ္မေတာ္”အခန္းဆက္ေဆာင္ပါးတြင ္ သာပါရိွသည္။

          ထို ့ျပင္ ၂ဝ၁ဝ ျပည့္ႏွစ္က ထိုင္းႏိုင္ငံရိွ Silkworm စာအုပ္တိုက္မွထုတ္ေဝေသာစာေရး ဆရာ ဘင္နဒစ္ေရာ္ဂ်ာစ္(Bendict Rogers) ေရးသားခဲ့သည့္ Than Shwe:Unmasking Burma’s Tyrant (ဦးသန္းေရႊ၊ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ မင္းဆိုးမင္းညစ္တစ္ဦးကိုမ်က္ႏွာဖံုးခြာၾကည့္ျခင္း) စာအုပ္၌လည္းဦးသန္းေရႊႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အခ်က္အလက္အေတာ္မ်ားမ်ားမွာ လဲြမွားေန ေသာ္လည္း မျဖစ္ႏိုင္ဟုျငင္းဆိုရန္လည္းခက္လွပါသည္။


          မည္သို ့ဆိုေစ ဦးသန္းေရႊသည္ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးေလာကမွအနားယူသြားျပီဟုသူ ့တပည့္ မ်ားက   မည္သို ့ပင္ဆိုေနေစကာမူ သူသည္ ကလာကာေနာက္ကြယ္မွ ယေန ့တိုင္ ၾကိဳးကိုင္ ခ်ယ္လွယ္ေနဆဲျဖစ္သည္။၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္၌ က်င္းပမည့္ အေထြေထြေရြးေကာက္၌ တရားမွ်တမွဳ ႏွင့္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သမၼတျဖစ္ေရးအပါအဝင္ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္အားလံုး၏ အေလး အနက္အက်ိဳးဆက္ အားလံုးသည္သူ ့အေပၚတြင္သာမူတည္ေနေသာေၾကာင့္ သူ ့အေၾကာင္း လက္လွမ္းမွီသေရြ ့စံုစမ္းရွာေဖြ၍ ေရးသားလိုက္ပါသည္။အစံုတရာလဲြေခ်ာ္မွဳမ်ားရိွပါက တည့္ မတ္ေပးပါရန္ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။


ဦးသန္းေ႐ႊ (သိ္ု႔မဟုတ္္) ေနျပည္ေတာ္ မင္္းသားႀကီး  အပိုင္း (၁)

ေနာက္ခံသမိုင္း
၁၉၆၂ ခုႏွစ္ ၊ မတ္္လ ၂ ရက္ေန႔  အဖြဲ႔၀င္ ၁၇ ဦး ပါ၀င္ေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေနဝင္း ဦးေဆာင္သည့္ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီသည္ ျပည္သူေ႐ြးေကာက္တင္ေျမွာက္ထားေသာ ပါလီမန္ ဒီမိုကေရစီ အစိုးရကို လက္နက္အားကိုးျဖင့္ ျဖဳတ္ခ်၍ အာဏာသိမ္းပိုက္ခဲ့ကာ ႏိုင္ငံေတာ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးႏုအပါအ၀င္ အစိုးရအဖြဲ႔၀င္ ၀န္ႀကီးမ်ားကိုလည္း ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းလိုက္သည္။ ၁၉၆၂ ခု၊ မတ္လ ၇ ရက္ေန႔တြင္ ေတာ္လွန္ေရး ေကာင္စီသည္ ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္၍ လက္႐ွိ တရားဥပေဒအားလုံးသည္ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီက မ႐ုတ္သိမ္းသမွ် (သို႔မဟုတ္) မျပင္ေသးသမွ် ဆက္လက္အာဏာ တည္ေစရမည္ဟု ျပဌာန္းခဲ့သည္။ မတ္ လ ၃၀ တြင္ တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္၊ တရားလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ တရား၀န္ႀကီးမ်ားကို ရပ္စဲၿပီး အာဏာသိမ္းေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေန၀င္းကိုယ္တိုင္ တရားေရးဝန္ႀကီးအျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္ေသာ တရား႐ုံးခ်ဳပ္ကို အသစ္ျပန္လည္ ဖြဲ႔စည္းလိုက္သည္။ အစိုးရ၏ အႀကံေပးေကာ္မ႐ွင္ႏွင့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မ႐ွင္တို႔ကိုလည္း ဖ်က္သိမ္းခဲ့သည္။ ဧၿပီ ၁ တြင္ တရားစီရင္ေရး တရား႐ုံးမ်ား၊ အက်ဥ္းေထာင္မ်ား၊ ျပည္သူ႔ရဲတပ္ဖြဲ႔ အခ်ဳပ္စခန္းမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲ အုပ္ခ်ဳပ္ရန္ ႏိုင္ငံေတာ္တရား႐ုံးခ်ဳပ္ကို အသစ္ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းၿပီး တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ တရားသူႀကီးမ်ားကို ခန္႔ထားလိုက္သည္။

ထို႔ေနာက္ ၁၉၆၂ ခု၊ ဇူလိုင္လ ၄ ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာ့ဆို႐ွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီ (မဆလ) ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ ဥပေဒကို ေၾကညာ၍ မဆလ ပါတီကို စတင္ တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ ၁၉၇၁ တြင္ မဆလ ပါတီ၏ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ ၁၉၇၄ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံအေျခခံဥပေဒကို ေရးဆြဲ၍ ၁၉၇၄ ဒီဇင္ဘာလတြင္ အေယာင္ျပ ဆႏၵခံယူပြဲ က်င္းပကာ ၁၉၇၄ ဇန္နဝါရီလ ၃ ရက္ေန ့တြင္ အတည္ျပဳ ျပဌာန္းခဲ့သည္။ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္ အေျခခံဥပေဒကို အေျခခံ၍ ၁၉၇၄၊ ဇန္န၀ါရီလ ၂၇ ရက္မွ စတင္ကာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူ႔ေကာင္စီ အဆင့္ဆင့္ ေ႐ြးခ်ယ္ တင္ေျမွာက္ပြဲမ်ားကို က်င္းပခဲ့သည္။

ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီသည္ ၁၉၇၄ ခု ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၈ ရက္စြဲပါ ေၾကညာခ်က္အမွတ္ ၁၁၅၊၁၁၆၊၁၁၇ တို႔ကို ထုတ္ျပန္ကာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀း က်င္းပသည့္ေန႔မွစ၍ ကခ်င္ျပည္နယ္ဦးစီးအဖြဲ႔၊ ကယားျပည္နယ္ဦးစီးအဖြ႔ဲ၊႐ွမ္းျပည္နယ္ဦးစီးအဖြဲ႔ႏွင့္ ခ်င္းေရးရာဦးစီးအဖြဲ႔တို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ ေတာ္လွန္ေရး ေကာင္စီ အတိုင္ပင္ခံ အဖြဲ႔ကိုလည္းေကာင္း၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္က ျပည္သူ႔လုပ္ငန္း စစ္ေဆးေရး အဖြဲ႔ကို ေ႐ြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္သည့္ေန႔မွစ၍ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း၊စစ္ေဆးေရးေကာ္မတီကိုလည္းေကာင္း၊ဖ်က္သိမ္းေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့သည္။

၁၉၆၂ မွ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္အထိ တစ္ပါတီ အာဏာ႐ွင္စနစ္ျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္၍ ႏွစ္တိုႏွစ္႐ွည္ စီမံကိန္း ေရးဆြဲ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ခဲ့ေသာ္လည္း အာဏာအလြဲသုံးစားမႈမ်ား၊ကိုယ္က်ိဳးစီးပြား ႐ွာမႈမ်ား၊ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူ အဂတိလိုက္စားမႈမ်ား၊ ေလလြင့္ျပဳန္းတီးမႈမ်ား၊ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ ခြဲေ၀ပုံ မွားယြင္းမႈမ်ား၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အရည္အခ်င္း ညံ့ဖ်င္းမႈမ်ားေၾကာင့္ မည္သည့္စီမံကိန္းမွ် ေအာင္ျမင္မႈ မရဘဲ ႏိုင္ငံေတာ္ စီးပြားေရးသည္ တျဖည္းျဖည္း ခၽြတ္ၿခဳံက်ကာျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားထံမွေခ်းငွားထားေသာ ေၾကြးၿမီမ်ားလည္း ေၾကာက္ခမန္းလိလိ ႀကီးထြားလာခဲ့ သည္။

ဤသို႔ျဖင့္ ႏိုင္ငံႏွင့္ ျပည္သူတစ္ရပ္လုံးသည္ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ပညာေရးနိမ့္က်ကာ စား၀တ္ေနေရး ျပႆနာမ်ားႀကဳံေတြ႔လာခဲ့ရသည္။ကမၻာေပၚတြင္ေၾကြးတင္ႏိုင္ငံမ်ားအနက္ျမန္မာႏိုင္ငံသည္တလြဲဆံပင္ေကာင္း ကာမည္သည့္ႏိုင္ငံ၏ၾသဇာမွ်မခံဘဲလြဲမွားစြာလြတ္လပ္၍တက္ၾကြေသာႏိုင္ငံျခားေရးမူ၀ါဒကို က်င့္သုံးခဲ့မႈေၾကာင့္ ေနာက္ဆုံးတြင္ ၄၂ ႏွစ္ေျမာက္ ကုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံ၏ ၁၉၈၇ ဒီဇင္ဘာလ ၁၁ ရက္ေန႔၌ က်င္းပေသာ ၉၆ ႀကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေ၀း ဆုံးျဖတ္ခ်က္ (၄၂/၄၂၈) အရ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ အနည္းဆုံး (၀ါ) ကမၻာ့အဆင္းရဲဆုံး ႏိုင္ငံစာရင္း ၀င္သြားခဲ့သည္။ ဤသို႔ျဖင့္ သယံဇာတေပါၾကြယ္၍ လူသားအရင္းအျမစ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေနေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ျပည္သူတစ္ရပ္လုံးသည္ ကမၻာ့ မိသားစုအလယ္၌ ေခါင္းမေဖာ္၀ံ့ေအာင္ ဂုဏ္သိကၡာ က်ဆင္းသြားခဲ့ရေလသည္။

ယင္းသို႔ ျပည္သူတစ္ရပ္လုံး ဒုကၡ အခက္အခဲမ်ိဳးစုံ ရင္ဆိုင္ေနရစဥ္အတြင္း အာဏာ႐ွင္ ဗိုလ္ေန၀င္း ေခါင္းေဆာင္ေနေသာ တစ္ပါတီအာဏာ႐ွင္ အစိုးရသည္ ႏိုင္ငံေတာ္အက်ိဳးေမွ်ာ္ကိုး၍ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ ေဆာင္႐ြက္ရမည့္အစား ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း လွည့္ပတ္သုံးစြဲလ်က္ ႐ွိေသာ ေငြစကၠဴက်ပ္ ၁ဝဝ တန္၊ က်ပ္ ၅ဝ တန္ႏွင့္၊ က်ပ္ ၂ဝ တို႔ကို ၁၉၈၅ ႏို၀င္ဘာ ၃ ရက္ေန႔တြင္လည္းေကာင္း၊ ၁၉၈၇ စက္တင္ဘာလ ၅ ရက္ေန႔တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္က မၾကာမီကမွ အသစ္ထုတ္ေ၀ထားေသာ ၂၅ က်ပ္တန္၊ ၃၅ က်ပ္တန္၊ ၇၅ က်ပ္တန္ ေငြစကၠဴမ်ားကို တရား၀င္ေငြအျဖစ္မွလည္းေကာင္း၊ ဥပေဒကဲ့သို႔ေသာ အာဏာတည္ေသာ အမိန္႔ (အမိန္႔အမွတ္ (၁) ၁၉၈၇) ကို ထုတ္ျပန္၍ ရပ္စဲပစ္လိုက္ေလသည္။ လူထုတစ္ရပ္လုံး ေခၽြးနဲစာ စုထားေသာ ေငြအားလုံးကို ေအးဓားျပ အတိုက္ခံလိုက္ရသကဲ့သို႔ ခံစားလိုက္ရသည္။

သို႔ဂလို ျပည္သူလူထု တစ္ရပ္လုံးသည္ အခက္အခဲ၊ အက်ပ္အတည္း ဒုကၡမ်ိဳးစုံ ျဖစ္ေပၚလာကာ ဒုကၡပင္လယ္ေ၀၍ အေထြေထြမေက်နပ္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားေနစဥ္အတြင္း၊ ၁၉၈၈ မတ္လ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ ကမၻာကို ကိုင္လႈပ္ခဲ့ေသာ ႐ွစ္ဆယ့္႐ွစ္ ဒီမိုကေရစီ အေရးေတာ္ပုံႀကီးအစ မတ္လ ေက်ာင္းသားအေရးအခင္း စတင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေလသည္။

၁၉၈၈ အေရးေတာ္ပုံႀကီး၏ ဇစ္ျမစ္အစ

၁၉၈၈ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၁၂ ရက္ေန႔ ည ၉ နာရီ အခ်ိန္ခန္႔တြင္ အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္ အေနာက္ႀကိဳ႕ကုန္း၊ ဘူတာအနီး စႏၵာ၀င္းလက္ဖက္ရည္ဆိုင္တြင္ ရန္ကုန္ စက္မႈတကၠသိုလ္ ဒုတိယႏွစ္ ေက်ာင္းသားမ်ား ျဖစ္ၾကေသာ ၀င္းျမင့္ (ႏြားထိုးႀကီး) အမည္တူ ၀င္းျမင့္ (ပုလဲ) ႏွင့္ ေက်ာ္ဆန္းဝင္း တို႔သည္ အဆိုေတာ္ စိုင္းထီးဆိုင္၏ သီခ်င္းေခြ ဖြင့္ရန္ ေျပာၾကားရာမွ ဆိုင္အတြင္း၌ အရက္မူးေနေသာ ရပ္ကြက္လူငယ္ ေဇာ္ေဇာ္ (ေခၚ) ညီညီလြင္ ႏွင့္ အခ်င္းမ်ားခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ညီညီလြင္က ထိုင္ခုံတစ္လုံးကို ေကာက္ကိုင္ကာ ၀င္းျမင့္(ပုလဲ) ၏ ေခါင္းကို ႐ိုက္ခ်လိုက္သည္။ ႐ိုက္ပြဲမွာ မၾကာလိုက္ပါ။ ေက်ာင္းသားသုံးဦးအနက္ ၀င္းျမင့္ႏွင့္ ေက်ာ္ဆန္း၀င္းတို႔ ေခါင္းကြဲသြား၍ စိုးရိမ္စိတ္ျဖင့္ နီးရာေဆးခန္းသို႔ ေခၚသြားၾကသည္။ ယင္းသို႔ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ အျဖစ္အပ်က္ကို ေက်ာင္းသားမ်ားက အနီးဆုံး အင္းစိန္ရဲစခန္းသို႔ အေၾကာင္းၾကားခဲ့သည္။ အေသးစိတ္ မွတ္တမ္းယူၿပီးေနာက္ အခ်င္းျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ လက္ဖက္ရည္ဆုိင္သို႔ ရဲမ်ားသြားေရာက္၍ ေဇာ္ေဇာ္ႏွင့္ တရားခံ ငါးဦးကို ဖမ္းဆီး၍ ျပစ္မႈဆိုင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၃၂၅/၁၁၄ အရ အမႈဖြင့္ခဲ့သည္။ ဒဏ္ရာရ႐ွိေသာ ၀င္းျမင့္မွာ ေခါင္းတြင္ ပတ္တီးအေဖြးသားျဖင့္ ေက်ာင္းေဆာင္သို႔ ျပန္သြားခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ထိုကိစၥထိုမွ်ပင္ ၿပီးမသြားခဲ့ေခ်။ ေက်ာင္းသား ၀င္းျမင့္ကို ႐ိုက္သူမွာ ရပ္ကြက္ျပည္သူ႔ေကာင္စီ ဥကၠဌ၏ သား ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ ရဲက တရားခံမ်ားကို မတ္လ ၁၂ ရက္ေန႔ ေန႔လည္ပိုင္းကပင္ ျပန္လႊတ္ေပးလိုက္သည္။ ရပ္ကြက္ျပည္သူ႔ေကာင္စီ ဥကၠဌဆိုသည္မွာ ဗိုလ္ေနဝင္း၏ တစ္ပါတီ အာဏာ႐ွင္စနစ္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၱရားကို လည္ပတ္ေစေသာ ရပ္ကြက္ဆိုင္ရာ အေျခခံ ေဒါက္တိုင္မ်ားပင္ မဟုတ္ပါေလာ။ ထိုသတင္းကို မတ္လ ၁၃ ရက္ တနဂၤေႏြေန႔ နံနက္တြင္ စက္မႈတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားမ်ား ၾကားသိေသာအခါ ေဒါသူပုန္ထၾကေတာ့သည္။ ဆိုင္႐ွင္ထံမွ ႐ိုက္ႏွက္သူ၏ အမည္ကို သိ႐ွိခဲ့ရာမွ ေက်ာင္းသား ၃၀ ခန္႔ ျပည္သူ႔ေကာင္စီ႐ုံးသို႔ သြား၍ ႐ုိက္ႏွက္သူမ်ားကို ထုတ္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။ ေကာင္စီဥကၠဌက ေက်ာင္းသားမ်ား၏ နစ္နာခ်က္မ်ားကို နားမေထာင္လိုေၾကာင္း ျငင္းပယ္လိုက္သျဖင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားက ခဲမ်ားျဖင့္ ရပ္ကြက္ေကာင္စီ႐ုံးကို ပစ္ေပါက္ၾကရာ ႐ုံး၏ ျပတင္းေပါက္မ်ား ပ်က္စီးသြားသည္။ အခ်ိဳ႕ေက်ာင္းသားမ်ားက ႐ုံးအတြင္းသို႔ ၀င္ေရာက္ကာ စားပြဲ၊ ကုလားထိုင္မ်ား ဗီ႐ိုမ်ားကို ႐ိုက္ခ်ိဳးဖ်က္ဆီးခဲ့ၾကသည္။

ထို႔ေနာက္ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ေက်ာင္းသို႔ျပန္၍ လူစုခဲ့ၾကသည္။ ဤအႀကိမ္တြင္ ေက်ာင္းသားဦးေရ ႏွစ္ရာသုံးရာခန္႔ လက္ဖက္ရည္ဆိုင္အနီး လမ္းဆုံသို႔ ခ်ီတက္ခဲ့ၾကသည္။ လမ္းဆုံသို႔အေရာက္တြင္ မေမွ်ာ္လင့္ေသာ ျမင္ကြင္းတစ္ရပ္က ေစာင့္ႀကိဳလ်က္ ႐ွိသည္။ မီးသတ္ပိုက္ အသင့္ျပင္ထားေသာ မီးသတ္ရဲမ်ားႏွင့္ ဒိုင္းမ်ား၊ နံပါတ္တုတ္မ်ား ႐ိုင္ဖယ္ေသနတ္မ်ား ကိုင္ေဆာင္ထားေသာ လုံထိန္း ၅ဝဝ ခန္႔က ေစာင့္ေနၾကသည္။

အေရးအခင္းကို သက္ဆိုင္ရာ တာ၀န္႐ွိသူမ်ားက ေအးခ်မ္းစြာ ညွိႏိႈင္းေျဖ႐ွင္းႏိုင္ပါလ်က္ တဆိတ္႐ွိ လက္နက္အားကိုးျဖင့္ အတင္းအဓမၼ ေျဖ႐ွင္းလိုၾကသည့္ အာဏာပိုင္တို႔၏ လုပ္ရပ္ကို ေက်ာင္းသားထုက ေတြ႔ျမင္လိုက္ရေသာေၾကာင့္ ယမ္းပုံအေပၚ မီးက်သလို ေဒါသေပါက္ကြဲေခ်ေတာ့သည္။

လုံထိန္းမ်ား ႐ွိရာသို႔ ခဲမ်ားပစ္ေပါက္ၾကၿပီး မၾကာမီမွာပင္ ႐ုတ္တရက္ဆိုသလို ေမာင္းျပန္ ေသနတ္သံမ်ား ဆက္တိုက္ ထြက္ေပၚလာေတာ့သည္။ ေက်ာင္းသားအေတာ္မ်ားမ်ား လဲက်သြားသည္။ လမ္းမေပၚတြင္ ေသြေခ်ာင္းစီးလ်က္႐ွိသည္။ ေသြးအလူးလူးႏွင့္ အသက္ ၂၃ ႏွစ္သာ ႐ွိေသးေသာ စက္မႈတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသား ေမာင္ဖုန္းေမာ္အား သူ႔သူငယ္ခ်င္းမ်ားက ေက်ာင္းေဆာင္သို႔ သယ္ယူခဲ့ၾကသည္။ အေဆာင္ေရာက္ၿပီး ခဏအၾကာတြင္ ဖုန္းေမာ္သည္ ျပင္ပဒဏ္ရာ ၁၃ ခ်က္၊ က်ည္၀င္ဒဏ္ရာ ၃ ခ်က္ျဖင့္ သူ႔ဆရာလက္ေပၚ၌ပင္ အသက္ေပ်ာက္သြားခဲ့ရေလသည္။ ထိုေန႔ကား မတ္လ ၁၃ ရက္ေန႔ပင္တည္း။ (ေနာင္တြင္ ဖုန္းေမာ္ က်ဆုံးေသာေန႔ကို ျမန္မာႏိုင္ငံ လူ႔အခြင့္အေရးအျဖစ္ သတ္မွတ္ကာ က်င္းပလာခဲ့ၾကသည္။)

ေသနတ္ဒဏ္ရာ ရထားေသာ ေက်ာင္းသား ၆ ေယာက္အား လက္ထိပ္ခတ္ကာ လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္ ရဲစခန္းသို႔ ေခၚသြားသည္။ ေလးဦးမွာ သတိလစ္ေနသည္။ သူတို႔ကံၾကမၼာ မည္သို႔႐ွိသည္ကို မသိရေသာ္လည္း စတုတၳႏွစ္ ဓာတုအင္ဂ်င္နီယာေက်ာင္းသား စိုးႏိုင္ႏွင့္ ျမင့္ဦးတို႔မွာ ရက္မ်ားမၾကာမီ ေဆး႐ုံ၌ပင္ ေသဆုံးခဲ့ရသည္။ စိုးႏိုင္၏ အသည္းထဲသို႔ က်ည္ဆန္၀င္သြားၿပီး ျမင့္ဦးမွာ ၀မ္းဗိုက္တြက္တစ္ခ်က္ ဆီးအိမ္တြင္တစ္ခ်က္ က်ည္ထိမွန္ခဲ့သည္။ အာဏာပိုင္တို႔က သူတို႔အား ခြဲစိတ္ကုသမည့္ ဆရာ၀န္မ်ားကို တားျမစ္ျမင္း မ႐ွိခဲ့ပါက အသက္႐ွင္ေကာင္း ႐ွင္ႏိုင္ေပလိမ့္မည္။ သို႔ျဖင့္ ကိုစိုးႏိုင္သည္ ႏွစ္ခါခြဲစိတ္ခံရကာ ဧၿပီလ ၅ ရက္ေန႔တြင္ ေသဆုံးသြားခဲ့ရသည္။

ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္မႈမွာ ရင္နင့္စရာပင္။ ပထမဆုံး ေသဆုံးခဲ့ရေသာ ေမာင္ဖုန္းေမာ္သည္ မဆလပါတီ၏ လမ္းစဥ္လူငယ္ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး စက္မႈတကၠသိုလ္ ၾကက္ေျခနီအသင္းေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦးလည္း ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ဓာတုအင္ဂ်င္နီယာ သင္တန္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ ထူးခၽြန္ေသာ ေက်ာင္းသားတစ္ဦး ျဖစ္ခဲ့သည္။

ထိုျဖစ္ရပ္ႏွင့္ တစ္ဆက္တည္း ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ျဖစ္ရပ္တစ္ခုမွာ လက္ဖက္ရည္ဆုိင္အနီး ျပည္သူ႔ဆိုင္မီးေလာင္မႈ ျဖစ္သည္။ ရပ္ကြက္လူႀကီးမ်ားႏွင့္ သမ၀ါယမ လူႀကီးမ်ားက ေက်ာင္းသားမ်ား မီး႐ိႈ႕သည္ဟု စြပ္စြဲၿပီး အရပ္သားမ်ားက ဆိုင္တာဝန္ခံမ်ား မီး႐ိႈ႕ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။ ျပႆနာ ႐ႈပ္ေထြးေနသည္ကို အခြင့္ေကာင္းယူၿပီး ေငြစာရင္းႏွင့္ ကုန္ပစၥည္းစာရင္း မွတ္တမ္းစာအုပ္မ်ားကို မီး႐ိႈ႕ေဖ်ာက္ဖ်က္ျခင္းသာ ျဖစ္သည္။

ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေဟာင္း ေအာင္ႀကီး အိတ္ဖြင့္ေပးစာ၌လည္း “သမ၀ါယမဆိုင္ မီး႐ိႈ႕တာ ေက်ာင္းသားေတြ မဟုတ္ပါ၊ သမ၀ါယမစာရင္း ပိတ္ခါနီးလို႔ စာရင္းေတြ ကြာေနတာကို ေဖ်ာက္ခ်င္လို႔ ေရာင္ေတာ္ျပန္လႊတ္တဲ့ အေနနဲ႔ သူတို႔ဘာသာ ႐ိႈ႕ခဲ့တာပါ” ဟူ၍ ေဖာ္ထားသည္။

ထိုေန႔ညတြင္ ခံျပင္းေဒါသထြက္ေနၾကေသာ ရန္ကုန္စက္မႈတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ေက်ာင္းေဆာင္မ်ား၌ စည္းေ၀းတိုင္ပင္ကာ အခ်က္ ၇ ခ်က္ပါ ေတာင္းဆိုခ်က္ကို ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။

(က) ေက်ာင္းမပိတ္ေရး။
(ခ) ေက်ာင္းပတ္၀န္းက်င္ လုံၿခဳံေရးခ်ထားေသာ ရဲမ်ားကို အျမန္႐ုတ္သိမ္းေပးေရး။
(ဂ) ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကို အျမန္ဆုံး ေျဖ႐ွင္းေပးႏိုင္သည့္ တာ၀န္႐ွိသူတစ္ဦးဦးႏွင့္ ေျဖ႐ွင္း မေပးႏိုင္ပါက တာ၀န္႐ွိသူမ်ား အနီးသို႔ မလာေရာက္ရန္။

ထို႔အျပင္ ထိုေန႔ မြန္းလဲြ ၂ နာရီခန္႔တြင္ သက္ဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္မ်ားထံ ထပ္မံေပးပို႔ခဲ့ျပန္ပါသည္။
(က) ၁၃-၃-၈၈ ေန႔ ျဖစ္ရက္ကို သတင္းစာထဲ၌ အမွန္အတိုင္း ေရးသားေဖာ္ျပရန္။
(ခ) က်ဆုံးသြားေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ကိုယ္တိုင္သၿဂိဳဟ္ခြင့္ျပဳရန္။
(ဂ) အျပစ္မဲ့ေသာ ေသဆုံးသူ သူငယ္ခ်င္းမ်ားအား ၀မ္းနည္းေၾကာင္း မွတ္တမ္းတင္ေပးရန္။
(ဃ) မ်က္ရည္ယိုဗုံး၊ မီးက်ည္ပစ္သူတို႔ကို အေရးယူေပးရန္။
(င) ေက်ာင္းသားမ်ား လိုလားခ်က္ကို တရား၀င္ အဖြဲ႔အစည္း တစ္ရပ္ရပ္မွ တာ၀န္ယူ ေဆာင္႐ြက္ေပးရန္။

ခံယူခ်က္ ပို၍ ျပင္းထန္ေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားက ေမာင္ဖုန္းေမာင္အား ႏိုင္ငံေတာ္ စ်ာပနအခမ္းအနားျဖင့္ ဂုဏ္ျပဳသၿဂိဳဟ္ေပးရန္အထိ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။ အမာခံ ေက်ာင္းသား (၁၃) ဦးက က်စ္လစ္ေသာ ေသြးေသာက္ဖြဲ႔စည္းလိုက္ၿပီး မိမိတို႔အေနျဖင့္ အျဖစ္မွန္ ေပၚထြက္ေရးအတြက္ အသက္ပင္ စေတးရန္ ျပင္ဆင္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ဒုတိယ၀န္ႀကီး ေဒါက္တာေမာင္ဒီသည္ စက္မႈတကၠသိုလ္သို႔ ညတြင္းခ်င္း ေရာက္႐ွိလာၿပီး ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ေတာင္းဆိုခ်က္ အားလုံးကို ပယ္ခ်လိုက္သည္။

သန္းေခါင္ယံမတိုင္မီကေလး၌ပင္ ေက်ာင္းသားတစ္စုသည္ ဖုန္းေမာ္ေသဆုံးခဲ့ေသာ ေနရာ၌ပင္ လြမ္းသူ႔ပန္းေခြမ်ားခ်ကာ ဂုဏ္ျပဳခဲ့သည္။ အခ်ိဳ႕မွာ လမ္းေပးတြင္ ဒူးတုပ္၍ ပန္းေခြေ႐ွ႕တြင္ ဦးခ် ငိုေၾကြးၿပီး ပစ္ခတ္သတ္ျဖတ္မႈကို ခံျပင္းကာ ႐ႈံ႔ခ်ခဲ့ၾကသည္။ တကၠသိုလ္ ပရိ၀ုဏ္အတြင္း၌လည္း အစိုးရ၏ လုပ္ရပ္ကို ႐ႈံ႔ခ် ေၾကြးေၾကာ္ဆႏၵျပခဲ့သည္။ မတ္လ ၁၅ ရက္ အဂၤါေန႔တြင္ လုံထိန္းႏွင့္ စစ္သား ၆၀၀ ခန္႔သည္ မြန္းလြဲ ၃ နာရီ ၁၅ မိနစ္တြင္ စက္မႈတကၠသိုလ္ ၀င္းအတြင္းသို႔ အတင္း၀င္ေရာက္လာၾကၿပီး စစ္ကားမ်ားေပၚမွ ခုန္ဆင္းလာေသာ လုံထိန္းမ်ားသည္ နံပါတ္တုတ္မ်ား ၀င့္ကာ ေက်ာင္းသားအုပ္ဆီသို႔ ညာသံေပး၍ ေျပးတက္လာၾကသည္။ ေက်ာင္းသား အမ်ားအျပား သတ္ျဖတ္၊ ႐ိုက္ႏွက္ဖမ္းဆီးျခင္း ခံခဲ့ရသည္။

ညပိုင္းတြင္ျမန္မာ့အသံမွစက္မႈတကၠသိုလ္အခင္းျဖစ္ပြားမႈကိုထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။ အခင္းျဖစ္ပြားမႈ ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေက်ာင္းသားမ်ားအေပၚ အျပစ္လုံးလုံး ပုံခ်လိုက္သည္။ မတ္လ ၁၆ ရက္ေန႔တြင္ ေက်ာင္းသားမ်ား သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ ႐ိုက္ႏွက္ခံရျခင္းႏွင့္ ဖမ္းဆီးခံရျခင္း သတင္းမ်ားသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕႐ွိ အျခား တကၠသိုလ္နယ္ေျမမ်ားသို႔ လ်င္ျမန္စြာ ျပန္႔ႏွံ႔သြားခဲ့သည္။

ဆႏၵျပပြဲသည္ တျဖည္းျဖည္းအစိုးရ ဆန္႔က်င္ေရးအသြင္သို႔ ကူးေျပာင္းသြားခဲ့သည္။ အထူးသျဖင့္ မေန႔ညက ျမန္မာ့အသံမွ မဟုတ္မမွန္ လုပ္ႀကံသတင္း ထုတ္လႊင့္မႈေၾကာင့္ ေက်ာင္းသားထု၏ ေဒါသကို မီးေလာင္ရာ ေလပင့္ဆိုသလို ျဖစ္ပြားခဲ့ရသည္။ မတ္လ ၁၆ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္(ပင္မ) ပရိ၀ုဏ္မွတစ္ဆင့္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ လိႈင္နယ္ေျမသို႔ ပူးေပါင္းရန္ ခ်ီတက္လာရာ တံတားျဖဴအနီးသို႔ အေရာက္တြင္ သံဆူးႀကိဳးေခြမ်ား လမ္းမေပၚ၌ ျဖတ္ကာ၍ လက္နက္ကိုယ္စီ ကိုင္ေဆာင္ထားေသာ စစ္သားမ်ားက ရင္ေဘာင္တန္း ရပ္ေနသည္ကို ေတြ႔လိုက္ရသည္။ တပ္ဖြဲ႔၏လမ္း အလယ္၌ ဘရင္းကယ္ရီယာ (စစ္ေသနတ္ တပ္ဆင္ထားေသာ သံခ်ပ္ကာ) မ်ား ရပ္ထားသည္။

မၾကာမီအတြင္း အမိန္႔ေပးသံတစ္ခု ထြက္ေပၚလာၿပီးေနာက္ ၀ါးရင္းတုတ္မ်ား၊ ႀကိမ္ဒိုင္းမ်ား၊ ႐ိုင္ဖယ္ေသနတ္မ်ားႏွင့္ သံခေမာက္ေဆာင္းထားေသာ လုံထိန္းမ်ားက ေက်ာင္းသားထုအတြင္းသို႔ အတင္း ၀င္႐ိုက္ေတာ့သည္။ နံပါတ္တုတ္မ်ား၏ ႐ိုက္ႏွက္မႈေၾကာင့္ အ႐ိုးက်ိဳးအက္သံမ်ား အတိုင္းသား ၾကားေနရသည္။ ေသြးမ်ားလူးေနသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ညည္းတြားသံမ်ား ငယ္သံပါေအာင္ ေအာ္ဟစ္ေနသံမ်ား ပြတ္ေလာ ႐ိုက္သြားသည္။ ကန္ေဘာင္႐ိုး ေလွကားမွတဆင့္ ကန္ေဘာင္ေပၚသို႔ ေျပးတက္ရန္ ႀကိဳးစားၾကသည့္ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားမ်ားမွာ အတုန္းအ႐ုန္း လုံထိန္းတို႔၏ ပိတ္၍ အ႐ိုက္ခံရေလသည္။ တစ္ခ်ိဳ႕ လုံထိန္းမ်ားက ေက်ာင္းသူမ်ားကိုသာ မဲ၍ ႐ိုက္ႏွက္ကာ ဝတ္ဆင္ထားေသာ လက္၀တ္ရတနာမ်ား၊ လက္ပတ္နာရီမ်ားကို အတင္းခၽြတ္ယူၾကသည္။ တစ္ခ်ိဳ႕က ေျပးလႊားေနေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားကို အင္းလ်ားကန္ထဲသို႔ ေမာင္းခ်ကာ ေခါင္းကို ေရထဲနစ္၍ မေသမခ်င္း သတ္ခဲ့ၾကသည္။ လူသတ္ပြဲမွာ တစ္နာရီခန္႔အၾကာတြင္ ကန္ေဘာင္အနီး ျပည္လမ္းမတစ္ေလွ်ာက္တြင္ တုံးလုံးပက္လက္လဲေနေသာ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ အေလာင္းမ်ားမွာ သုသာန္တစျပင္ကဲ့သို႔ ျမင္မေကာင္းေအာင္ ျပန္႔က်ဲေနေလသည္။ ႐ုတ္ျခည္း ကန္ေဘာင္ေပၚ႐ွိ “တံတားျဖဴသည္” “တံတားနီ” ဘဝသို႔ ကူးေျပာင္းသြားခဲ့ရသည္။

မတ္လ ၁၆ ရက္ေန႔ည သန္းေခါင္ယံတြင္ လုံထိန္းကားတစ္စီးျဖင့္ မည္သည့္ေနရာမွ ေခၚေဆာင္လာသည္ မသိရေသာ မိန္းကေလး သုံးဦးကို ကန္ေဘာင္ေပၚတြင္ မုဒိန္းက်င့္၍ ပစ္ထားခဲ့ရာ ေတြ႔ျမင္လိုက္ရေသာ ေက်ာင္းသားတစ္စုက အဆိုပါ ေမ့ေမ်ာေနသည့္ မိန္းကေလးမ်ားကို ရန္ကုန္ ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံႀကီးသို႔ ပို႔ေဆာင္ေပးလိုက္ၾကသည္။ ေဆး႐ုံမွ သူနာျပဳ ဆရာမတစ္ဦးက ဒီလိုအမႈေတြ အမ်ားႀကီး ေဆး႐ုံေရာက္ေနသည္ဟု ဆိုသည္။ မိန္းကေလးတစ္ဦးဆိုလွ်င္ အုပ္စုလိုက္ မတရား ျပဳက်င့္ခံရေသာေၾကာင့္ သားအိမ္ကြဲၿပီး မေန႔ညက ေသဆုံးသြားခဲ့သည္ဟု ေျပာျပသည္။

အစိုးရက မတ္ ၁၆ ရက္ ႏွင့္ ၁၇ ရက္ေန႔ ျဖစ္ပြားေသာ အေရးအခင္းတြင္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ ၁၅၄ ေယာက္ကို စိစစ္ထိန္းသိမ္း၍ ေသဆုံးသူ၊ ဒဏ္ရာရသူ လုံး၀မ႐ွိ။ လိမ္ညာသတင္း ထုတ္လႊင့္ခဲ့သည္။ အမွန္စင္စစ္ မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ား၏ ထြက္ဆိုခ်က္အရ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ တစ္ေထာင္ေက်ာ္ ထိန္းသိမ္းခံရၿပီး ၁ဝဝ ေက်ာ္ခန္႔ ေသဆုံးခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။

သို႔ကလို ေက်ာင္းသားမ်ား ႐ိုက္ႏွက္သတ္ျဖတ္ ဖမ္းဆီးျခင္းခံရသျဖင့္ ျပည္သူတစ္ရပ္လုံးက မခံမရပ္ အုံၾကြလာမည္ကို ရိပ္မိသြားေသာေၾကာင့္ မတ္လ ၁၇ ရက္ေန႔တြင္ ျပည္သူ႔တရားသူႀကီး အဖြဲ႔၀င္ ဦးဘေမာ္ ဥကၠဌအျဖစ္ ပါ၀င္ေသာ စုံစမ္းေရးေကာ္မ႐ွင္ တစ္ရပ္ကို ဖြဲ႔စည္းေပးခဲ့သည္။ ထိုေကာ္မ႐ွင္သည္ (၁၂-၃-၈၈) ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ စက္မႈတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားအခ်ိဳ႕ႏွင့္ ႀကိဳ႕ကုန္းအေနာက္ရပ္ကြက္မွ လူထုအခ်ိဳ႕တို႔ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ အေရးအခင္းကို စုံစမ္းတင္ျပရမည္ဟု သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ အဆိုပါ ေကာ္မ႐ွင္ကို ျပည္ေထာင္စုဆို႐ွယ္လစ္ သမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ႏိုင္ငံေတာ္ေကာင္စီမွ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ မတ္လ ၁၇ ရက္စြဲပါ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ (၄၅/၈၈) ျဖင့္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ရာ ထိုအမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအရ ထိုေကာ္မ႐ွင္တြင္ -

(က) ဦးဘေမာ္ (ျပည္သူ႔တရားသူႀကီးအဖြဲ႔၀င္)     – ဥကၠဌ
(ခ) ဦးလွတင့္ (ျပည္သူ႔ဥပေဒအက်ိဳးေဆာင္)      – အဖြဲ႔၀င္
(ဂ) ေဒါက္တာေမာင္႐ွိန္ (ျပည္သူ႔လုပ္ငန္း စစ္ေဆးေရးအဖြဲ႔) – အဖြဲ႔၀င္
တို႔ ပါ၀င္ခဲ့သည္။

စုံစမ္းေရးေကာ္မ႐ွင္သည္ အေရးအခင္း မည္ကဲ့သို႔ စတင္ေပၚေပါက္ခဲ့မႈ၊ ေသဆုံးထိခိုက္ဒဏ္ရာရ႐ွိမႈ၊ အေျခအေနအခ်က္အလက္မ်ားကို စုံစမ္း၍ အစီရင္ခံစာကို (၁၇-၄-၈၈) ရက္ေန႔အေရာက္ ႏိုင္ငံေတာ္ေကာင္စီသို႔ တင္ျပရန္ ပါ႐ွိသည္။ ေကာ္မ႐ွင္သည္ သက္ေသ ၉၇ ဦး ကို စစ္ေဆးခဲ့ရာ၊ ဒု၀န္ႀကီး ႏွစ္ဦးပင္ ပါ၀င္သည္ဟု ဆိုသည္။ ေကာ္မ႐ွင္သည္ စစ္အာဏာပိုင္မ်ားအား မလြန္ဆန္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ အျဖစ္မွန္ကို ဖုံးဖိ၍ လိမ္ညာအစီရင္ခံစာ ျပဳစုတင္ျပခဲ့ၾကသည္။ ထိုေန႔မွာပင္ ေမာင္ဖုန္းေမာ္ အသုဘသို႔ ေနာက္ဆုံးအႀကိမ္ ဂါရ၀ျပဳရန္ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ လူထုႀကီးက ႀကံေတာသခ်ၤိဳင္း အျပင္ဘက္တြင္ စုေ၀းေရာက္႐ွိေနၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ေမာင္ဖုန္းေမာ္၏ ႐ုပ္အေလာင္းကို အစိုးရက တစ္ေနရာတြင္ လွ်ိဳ႕၀ွက္မီး သၿဂိဳဟ္ခဲ့ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိလိုက္ရမွ တျဖည္းျဖည္း လူစုကြဲသြားေလသည္။

ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ပင္မေက်ာင္း၀င္းအတြင္း၌ ျပဳလုပ္ေသာ အစည္းအေ၀းတြင္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားမ်ား သမဂၢဟု ဖြဲ႔စည္းလိုက္သည္။

မတ္လ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ ေက်ာင္းသားမ်ား ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္႐ွိ ဆူးေလဘုရားသို႔ ခ်ီတက္ၾကၿပီး တျခားေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းၾကသည္။ အစိုးရကလည္း တပ္မ ၂၂၊ ၆၆၊ ႏွင့္ ၇၇ တို႔ကို ေခၚယူလိုက္သည္။ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပသူမ်ားကို ဖမ္းဆီးၾကသည္။ “ေသြးစြန္းေသာ ေသာၾကာေန႔” အျဖစ္ လူသိမ်ားေသာ ထိုေန႔တြင္ လုံထိန္းတို႔၏ တပ္မွဴး ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ စိန္လြင္မွာလည္း “ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ လူသတ္သမား” ဟု အမည္စတြင္ခဲ့သည္။ ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ တကၠသိုလ္မ်ားကိုလည္း အစိုးရက ပိတ္လိုက္ၾကသည္။

ထိုေန႔ညဥ့္ သန္းေခါင္ေက်ာ္အခ်ိန္၌ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း၌ ဆႏၵျပခဲ့သူမ်ားကို အခ်ဳပ္ကားမ်ားျဖင့္ အင္းစိန္ ဗဟိုအက်ဥ္းေထာင္သို႔ ပို႔ခဲ့ရာ ေထာင္သို႔ေရာက္႐ွိေသာအခါ (၇၁) ဦး တင္ေဆာင္လာေသာ ေမာ္ေတာ္ကား တစ္စီးတြင္ (၄၁)ဦး ေသဆုံးေနသည္ကို ေတြ႔႐ွိခဲ့ရသည္။ အစိုးရက အခ်ဳပ္ကား မလုံေလာက္မႈေၾကာင့္ အခ်ဳပ္သားဦးေရ ပို၍တင္ေဆာင္ခဲ့ရျခင္း၊ ၄၅ မိနစ္သာ ေမာင္းရသည့္ ခရီးကို လမ္းမ်ား ပိတ္ဆို႔မႈ အေျခအေန ၂ နာရီခန္႔ၾကာေအာင္ ေမာင္းႏွင္ရျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ေသဆုံးခဲ့ရျခင္း ျဖစ္သည္ဟု အေၾကာင္းျပကာ (၁၉-၇-၈၈) ရက္တြင္ သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ အစိုးရက ဖြဲ႔စည္းေပးထားေသာ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မ႐ွင္က မတ္လ အဓိက႐ုဏ္းတြင္ ေက်ာင္းသား ၃ ေယာက္သာ ေသဆုံးၿပီး ၆၂၅ ေယာက္ အဖမ္းခံရကာ ၁၄၁ ေယာက္ကို ဆက္လက္ထိန္းသိမ္း ထားသည္ဟု ေၾကညာခဲ့သည္။ ထိုေန႔မွာပင္ စာမ်က္ႏွာ ၄၂ မ်က္ႏွာပါေသာ အိတ္ဖြင့္ေပးစာကို ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေဟာင္း ေအာင္ႀကီးက ဦးေန၀င္းထံ ေရးသားေပးပို႔ခဲ့သည္။

ထိုစဥ္အတြင္း ဧၿပီလ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ ဦးေန၀င္းႏွင့္ အဖြဲ႔၀င္မ်ားသည္ အေနာက္ဂ်ာမနီႏွင့္ ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံသို႔ ထြက္ခြာသြားသည္။ ေမလ ၁ဝ ရက္ေန႔တြင္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အဖြဲ႔က ထုတ္ေ၀ခဲ့ေသာ စာမ်က္ႏွာ (၇၁) မ်က္ႏွာ႐ွိသည့္ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္ ဖမ္းဆီးသတ္ျဖတ္မႈမ်ား နယ္စပ္ေဒသမ်ားတြင္ ညွဥ္းပန္းမႈ၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို အဓမၼျပဳက်င့္မႈမ်ားႏွင့္ ႐ြာသားမ်ားကို ေပၚတာ (ေ႐ွ႕တန္းလုပ္အားေပး) အျဖစ္ အတင္းေစခိုင္းကာ လူမ်ိဳးစု လက္နက္ကိုင္မ်ားကို တိုက္ခိုက္ရာတြင္ “လူသားမိုင္း႐ွင္းကိရိယာ” အျဖစ္ တပ္ဖြဲ႔ေ႐ွ႕မွ သြားေစျခင္းတို႔အတြက္ အဓိက တာ၀န္႐ွိေၾကာင္း ပါ႐ွိသည္။

ေမလ ၉ ရက္ေန႔တြင္ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေဟာင္း ေအာင္ႀကီးက ၁၉၈၈ မတ္လအတြင္း ျဖစ္ပြားေသာ အေရးအခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အိတ္ဖြင့္ေပးစာ တစ္ေစာင္ကို ထုတ္ေ၀ျဖန္႔ခ်ိလာျပန္သည္။

ေမလ ၁၂ ရက္စြဲ တပ္ထားေသာ -

“ကိုင္း… အခုေတာ့ ေကာင္းႏိုင္ၾကေသးရဲ႕လား” ေခါင္းစဥ္တပ္ထားေသာ အဆိုပါစာ၌ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ အာဏာသိမ္းၿပီး ၂၆ ႏွစ္အၾကာ အေျခအေနသည္ ယိုယြင္း႐ုံသာမက ပ်က္စီးျခင္းမက ပ်က္စီးသြားၿပီး ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးအားလုံး က်ဆုံးျခင္းမက က်ဆုံးခဲ့ေၾကာင္း၊ လက္ေအာက္႐ွိ တာ၀န္႐ွိသူမ်ားက တာ၀န္ယူၾကရန္ ေခါင္းခံလိုေၾကာင္း၊ မိမိအေနျဖင့္ စာတမ္းတစ္ေစာင္ ေရးသား တင္ျပခဲ့ေၾကာင္း၊ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေဟာင္း ေအာင္ႀကီး ႏုတ္ထြက္ခါနီး ပါတီဥကၠဌႀကီးက သုံးႏွစ္လုပ္မယ္၊ မေအာင္ျမင္လွ်င္ ဗိုလ္ေအာင္ႀကီးတို႔ လုပ္ၾကပါဟု ေျပာခဲ့ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေရးသမား လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္တြင္ ဦးႏုႏွင့္ ပါတီဥကၠဌႀကီးသာ႐ွိၿပီး က်န္လူမ်ား ကြယ္လြန္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ မၾကာမီတိုင္းျပည္တြင္ ဆန္ျပႆနာ ျဖစ္ေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ စက္မႈလုပ္ငန္း အားလုံးလိုလို ပိတ္ပင္ထားရေၾကာင္း၊ ဒုကၡေရာက္မည့္ အေရးကို သတိေပးေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ေမလ ၂၆ ရက္ေန႔ ဥေရာပသို႔ ခရီးထြက္သြားေသာ ဦးေန၀င္းႏွင့္အဖြဲ႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ ျပန္လည္ေရာက္႐ွိလာခဲ့ၿပီးေနာက္ ေမလ ၃ဝ ရက္ေန႔တြင္ ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ တကၠသိုလ္မ်ားအားလုံး ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ေက်ာင္းသားဦးေရ ၃ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ေက်ာင္းျပန္တက္ခဲ့ၾကသည္။ တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းဝင္းမ်ား၌ အစိုးရဆန္႔က်င္ေရး စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ား ျပန္လည္ထြက္ေပၚလာသည္။ အင္းစိန္ေထာင္မွ ျပန္လြတ္လာေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားက စစ္ေၾကာေရးစခန္းမ်ား၌ ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ခံရျခင္း၊ အ႐ိုက္အႏွက္ခံရျခင္းႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္ျဖင့္ထိုးကာ စစ္ေဆးခဲ့မႈမ်ားကို ျပန္လည္ထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ အက်ဥ္းက် ခံေနရစဥ္အတြင္း လုံထိန္းမ်ားက ေက်ာင္းသူမ်ားကို အဓမၼက်င့္ခဲ့သည့္ သတင္းမ်ားလည္း ေပၚထြက္လာခဲ့သည္။

ဇြန္လ ၁၅ ရက္ေန႔ႏွင့္ ၁၆ ရက္ေန႔မ်ားတြင္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္(ပင္မ)၌ ဆႏၵျပပြဲမ်ားႏွင့္ စည္းေ၀းပြဲမ်ား ျပန္လည္ေပၚေပါက္လာခဲ့သည္။ ဇြန္ ၁၇ ရက္ေန႔တြင္ ဆႏၵျပပြဲ ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနသျဖင့္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ (ပင္မ)မွ သင္တန္းမ်ား အားလုံးကို အစိုးရအာဏာပိုင္မ်ားက ရပ္စဲလိုက္သည္။ ဆႏၵျပပြဲႏွင့္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျပည္လမ္းေဆးတကၠသိုလ္ (၁) သို႔ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းသြားသည္။

ဇြန္လ ၂၀ ရက္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ ေက်ာင္းသားအင္အား ၆၀၀၀ ႏွင့္ ျပည္သူမ်ားပါ ပူးေပါင္းကာ ေတာင္းဆိုဆႏၵျပခဲ့ၾကသည္။ ေတာင္းဆိုမႈမ်ား၌ ေက်ာင္းထုတ္ခံရေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ေက်ာင္းျပန္တက္ခြင့္ ေပးရန္ႏွင့္ မတ္လအတြင္း သတ္ျဖတ္မႈမ်ားကို က်ဴးလြန္ခဲ့သူတို႔အား အေရးယူ အျပစ္ေပးရန္တို႔ ျဖစ္သည္။ ဦးေန၀င္းကို ထိုးႏွက္တုိက္ခိုက္ေသာ ပိုစတာမ်ားလည္း ထြက္ေပၚလာခဲ့သည္။ ဦးေန၀င္း၏ ဆြစ္ဇာလန္ဘဏ္မ်ားတြင္ အပ္ႏွံထားေသာ ေငြေၾကးအ႐ႈပ္ေတာ္ပုံ သတင္းမ်ားလည္း ပ်ံ႕ႏွံ႔ထြက္လာသည္။ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ (လိႈင္နယ္ေျမ) အနီး႐ွိ အထည္အလိပ္ စက္႐ုံ အလုပ္သမားမ်ားကလည္း ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္အတူ ပူးေပါင္း၍ ဆႏၵျပခဲ့ၾကသည္။

ယင္းေနာက္ ဇြန္လ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ ျပည္လမ္း႐ွိ ေဆးတကၠသိုလ္ (၁) မွ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္သို႔ ေၾကြးေၾကာ္သံမ်ားကို လုံထိန္းမ်ားက တားဆီးကာ မ်က္ရည္ယုိဗုံးမ်ား၊ ႐ိုင္ဖယ္ေသနတ္မ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္ၾကေသာေၾကာင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားက ခဲမ်ား၊ ဂ်င္ကလိမ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္ၾကကာ အဓိက႐ုဏ္း ျဖစ္ပြားခဲ့သျဖင့္ ျပည္သူ ၈ဝ ေက်ာ္ႏွင့္ လုံထိန္း ၂ဝ ခန္႔ ေသဆုံးခဲ့ရသည္။ ထိုေန႔၌ အာဏာပိုင္တို႔က လူစုေ၀းျခင္းကို ရက္ေပါင္း ၆ဝ မွ် မျပဳလုပ္ရန္ ေၾကညာခဲ့သည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ ဇြန္လ ၂၁ ရက္မွ ၾသဂုတ္လ ၁၉ ရက္ေန႔အထိ ညေန ၆ နာရီမွ နံနက္ ၆ နာရီအတြင္း အျပင္မထြက္ရ အမိန္႔ကို ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ေဆးတကၠသိုလ္ (၁) (၂) ႏွင့္ သြားဘက္ဆုိင္ရာ ေဆးတကၠသိုလ္မ်ားမွ သင္တန္းအားလုံး ရပ္စဲလိုက္သည္။ ဇြန္လ ၂၂ ရက္ေန႔တြင္ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ သမိုင္း၀င္ ေ႐ႊတိဂုံ ေစတီေတာ္သို႔ ေနရာေ႐ႊ႕ေျပာင္း၍ လူစုေ၀းျခင္း မျပဳရ ဟူေသာ ပိတ္ပင္တားျမစ္မႈကို ဖီဆန္ကာ သပိတ္စခန္း ဖြင့္လွစ္လိုက္သည္။
လူထုမၿငိမ္သက္မႈမ်ားသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႏွင့္ မိုင္ ၅၀ ခန္႔ ကြာေ၀းေသာ ပဲခူးအထိ ပ်ံ႕ႏွံ႔သြားေလသည္။ ပဲခူး၌ အဓိက႐ုဏ္းျဖစ္ပြားမႈေၾကာင့္ လူ ၇၀ ေက်ာ္ ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္သတ္ခံရသည္။ ေမာ္လၿမိဳင္ႏွင့္ ျပည္ၿမိဳ႕သို႔လည္း ဆႏၵျပမႈမ်ား ပ်ံ႕ႏွံ႔သြားသည္။

ဇူလိုင္လ ၁ ရက္ေန႔တြင္ အျပင္မထြက္ရ အမိန္႔ကို ည ၈ နာရီမွ နံနက္ ၄ နာရီသို႔ ေလွ်ာ့ေပါ့ေပးလိုက္သည္။ ထိုကန္႔သတ္ခ်ိန္၌ အျပင္ဘက္သို႔ ထြက္ခဲ့သူ လူအေတာ္မ်ားမ်ားကို ရဲႏွင့္ စစ္တပ္က ေသနတ္မ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္ခဲ့ၾကသည္။

ဇူလိုင္ ၃ ရက္မွ ၆ ရက္ေန႔အတြင္း ေငြစကၠဴမ်ား ထပ္မံဖ်က္သိမ္းေတာ့မည္ ဟူေသာ ေကာလာဟလမ်ားေၾကာင့္ ကုန္ေစ်းႏႈန္း အဆမတန္ ႀကီးထြားလာခဲ့ရာ ဇူလိုင္လ ၇ ရက္ေန႔၌ ဇူလိုင္လ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ မဆလပါတီက အေရးေပၚ ပါတီညီလာခံကို က်င္းပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာသည္။

ဇူလိုင္ ၉ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္၊ ပဲခူး၊ ျပည္ႏွင့္ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕တို႔တြင္ ထုတ္ျပန္ထားေသာ ည မထြက္ရ အမိန္႔ကို အစိုးရက ျပန္လည္သိမ္းလိုက္သည္။ ေက်ာင္းထုတ္ခံရေသာ ေက်ာင္းသားမ်ား ေက်ာင္းျပန္တက္ခြင့္ ျပန္လည္ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ဇူလိုင္ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ အစၥလာမ္ ဘာသာ၀င္မ်ား လူမ်ိဳးေရး ပဋိပကၡျဖစ္ပြားခဲ့ရာ ႐ွမ္းျပည္နယ္၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕တြင္ အေရးေပၚ အမိန္႔ ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။ အဆိုပါ ပဋိပကၡမ်ားကို အစိုးရက လူထုအား အာ႐ုံေျပာင္းရန္ တမင္လႈံ႔ေဆာ္ဖန္တီးခဲ့သည္ဟု ေက်ာင္းသားမ်ားက စြပ္စြဲေျပာဆိုခဲ့သည္။

ဇူလိုင္လ ၁၈ ရက္တြင္ ျပည္ထဲေရးႏွင့္ သာသနာေရး၀န္ႀကီး ဦးမင္းေဂါင္အား ႏုတ္ထြက္ခြင့္ ျပဳလုိက္သည္။ ဦးမင္းေဂါင္က မတ္လအတြင္းက ဖမ္းဆီးခံရသူမ်ားအား အင္းစိန္ေထာင္သို႔ ပို႔ေဆာင္ရာတြင္ ဆႏၵျပသူ ၄၁ ဦး ေထာင္ကားေပၚ၌ အသက္႐ူက်ပ္ကာ ေသဆုံးခဲ့မႈတြင္ သူ႔တြင္ တာ၀န္႐ွိေၾကာင္း ၀န္ခံခဲ့သည္။

ဤသို႔ အဓိက႐ုဏ္းမ်ား ျဖစ္ပြားေနစဥ္အတြင္း ဇူလိုင္လ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္ မဆလပါတီ၏ အေရးေပၚညီလာခံ စတင္က်င္းပခဲ့ရာ ဦးေန၀င္းက မိန္႔ခြန္းေျပာၾကား၍ သူတို႔ႏွင့္အတူ ပါတီဒုတိယဥကၠဌ ဦးစန္းယု၊ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးေအးကို၊ တြဲဖက္အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ဦးစိန္လြင္၊ ဗဟိုေကာ္မတီ အလုပ္အမႈေဆာင္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ ဦးေက်ာ္ထင္ႏွင့္ ဦးထြန္းတင္တို႔ပါ အနားယူေတာ့မည္ဟု ေၾကညာသည္။ စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ႏွင့္ တစ္ပါတီစနစ္ (သို႔မဟုတ္) ပါတီစုံစနစ္ က်င့္သုံးရန္ ကိစၥအတြက္ ျပည္သူ႔ဆႏၵ ခံယူပြဲက်င္းပရန္ အဆို တင္သြင္းလိုက္သည္။

သို႔ေသာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက ဦးေနဝင္းအား ရာထူး၌ ဆက္လက္ေနရန္ တိုက္တြန္းၾကၿပီး ၊ စီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ အစီအစဥ္ကို ထိခိုက္ႏိုင္သည္ဟူေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ တစ္ပါတီစနစ္ က်င့္သုံးေရးအတြက္ ျပည္သူ႔ဆႏၵခံယူပြဲ က်င္းပရန္ အဆိုတင္သြင္းလိုက္သည္။

ဇူလိုင္လ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပေသာ အေရးေပၚ အစည္းအေ၀းတြင္ စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကို အ႐ွိန္အဟုန္ျမွင့္ရန္ႏွင့္ ညီလာခံက ျပည္သူ႔ဆႏၵခံယူပြဲကို ခံယူပြဲကို သေဘာမတူေၾကာင္း ဦးေအးကိုက အဆိုတင္သြင္းသည္။ ညီလာခံက ေနာက္ဆုံးတြင္ ဦးေန၀င္းအား ပါတီဥကၠဌအျဖစ္မွ အနားယူမႈကိုသာ ခြင့္ျပဳကာ ျပည္သူ႔ဆႏၵခံယူပြဲ မျပဳလုပ္ရန္ သေဘာတူ ဆုံးျဖတ္ၾကသည္။

ေနာက္တစ္ေန႔တြင္ မဆလပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီ အစည္းအေ၀းကို က်င္းပ၍ ဦးစိန္လြင္ကို ပါတီဥကၠဌသစ္ အျဖစ္ ေ႐ြးခ်ယ္ခဲ့သည္။ ဦးစန္းယုအား ႏုတ္ထြက္ခြင့္ျပဳေသာ္လည္း ဦးေက်ာ္ထင္၊ ဦးေအးကိုႏွင့္ ဦးထြန္းတင္တို႔ကို ျပန္လည္ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမွာက္ၾကသည္။ ျပည္သူ႔ဥပေဒအက်ိဳးေဆာင္အဖြဲ႔ ဥကၠဌ ဦးျမင့္ေမာင္ႏွင့္အတူ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးေမာင္ေမာင္ခတို႔ကို ရာထူးမွ ထုတ္ပယ္လိုက္သည္။

ဇူလိုင္လ ၂၇ ရက္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းက်င္းပရာ ဦးစိန္လြင္ကို ႏိုင္ငံေတာ္ေကာင္စီဥကၠဌ (ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ) အျဖစ္ ေ႐ြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္လိုက္သည္။ ဦးေက်ာ္ထင္အား ႏိုင္ငံေတာ္ေကာင္စီ အတြင္းေရးမွဴး၊ ဦးထြန္းတင္အား ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္အား ႏိုင္ငံေတာ္ ျပည္သူ႔ဥပေဒ အက်ိဳးေဆာင္အဖြဲ႔ ဥကၠဌအျဖစ္ အသီးသီး ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမွာက္လိုက္ၾကသည္။

ၾသဂုတ္လ ၁ ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္က ၁၉၈၈ ၾသဂုတ္လ ၈ ရက္ေန႔တြင္ တစ္ျပည္လုံးအႏွံ႔ အေထြေထြသပိတ္ႀကီး ဆင္ႏႊဲရန္ ေဆာ္ၾသသည့္ စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ား ျဖန္႔ေ၀ၾကသည္။ ၾသဂုတ္လ ၃ ရက္ ညေန ၆ နာရီတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ စစ္ဥပေဒ အမိန္႔ ထုတ္ျပန္ထားေသာ္လည္း ဆႏၵျပသူ လူတစ္ေသာင္းက အမိန္႔ကို ဖီဆန္၍ ၿမိဳ႕တြင္းသို႔ လွည့္လည္ဆႏၵျပခဲ့ၾကသည္။ အစိုးရက စစ္ဥပေဒကို ဖီဆန္မႈျဖင့္ ရာေပါင္းမ်ားစြာေသာ ျပည္သူတို႔ကို ဖမ္းဆီးလိုက္ေသာ္လည္း ဆႏၵျပပြဲမ်ား ဆက္လက္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ အေရးအခင္းႀကီး ျဖစ္ပြားေနစဥ္မွာပင္ ၾသဂုတ္လ ၆ ရက္ေန႔တြင္ မဆလ အစိုးရသည္ တ႐ုတ္ျပည္ ယူနန္နယ္႐ွိ ထုတ္ကုန္သြင္းကုန္ ေကာ္မ႐ွင္ႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနတို႔က သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ေရးထိုး ခ်ဳပ္ဆိုၾကသည္။ ထိုအခ်ိန္မွစ၍ အရည္အေသြး ညံ့ဖ်င္း၍ ေစ်းေပါေသာ တ႐ုတ္ ပစၥည္းမ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ လွိမ့္၀င္လာခဲ့သည္။

ၾသဂုတ္လ ၈ ရက္ေန႔တြင္ ကမၻာကပင္ တုန္လႈပ္ေျခာက္ျခားခဲ့ရေသာ ႐ွစ္ဆယ့္႐ွစ္ ဒီမိုကေရစီ အေရးေတာ္ပုံႀကီး ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ရ႐ွိရန္၊ မဆလပါတီ ႏုတ္ထြက္ေပးရန္ႏွင့္ ဆို႐ွယ္လစ္စီးပြားေရးစနစ္ အဆုံးသတ္ရန္ ေတာင္းဆိုၾကသည္။ ထိုေန႔ည ၁၁ နာရီ ၄၅ မိနစ္တြင္ ဆူးေလဘုရားႏွင့္ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမေ႐ွ႕၌ ဆႏၵျပေနေသာ လူအုပ္ထဲသို႔ စစ္တပ္က ေမာင္းျပန္ေသနတ္မ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္ခဲ့သည္။ လူထုဆႏၵျပပြဲမ်ားသည္ ၾသဂုတ္လ ၉ ရက္ေန႔၌ ၿမိဳ႕ေပါင္း ၄၀ သို႔ ပ်ံ႕ႏွံ႔သြားသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ တပ္မ ၂၂ မွ တပ္ဖြဲ႔မ်ားက ဆႏၵျပသူမ်ားကို ပစ္ခတ္႐ွင္းလင္းရာ လူ ၅၀၀၀ ေက်ာ္ ေသေက်၍ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ ဖမ္းဆီးခံရသည္။ အစိုးရက ေသဆုံးသူ အမ်ိဳးသား ၁၀၆ ဦး၊ အမ်ိဳးသမီး ၈ ဦး စုစုေပါင္း ၁၁၄ ဦးသာ ေသဆုံးခဲ့သည္ဟူ၍ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ ဒဏ္ရာရသူ ၃၃၆ ဦးႏွင့္ ဖမ္းဆီးခံထားသူေပါင္း ၂၉၆၅ ဦး ႐ွိသည္ဟု ဆိုသည္။ သို႔ေသာ္ ဆႏၵျပမႈမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ပြားရာ ျမန္မာႏိုင္ငံ႐ွိ ေက်ာင္းမ်ားအားလုံးကို ပိတ္လိုက္ရေတာ့သည္။

စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕တြင္ ရဲႏွင့္စစ္တပ္က ဆႏၵျပေနေသာ လူထုကို ပစ္ခတ္ခဲ့သျဖင့္ လူ ၄၀၀ ေက်ာ္ခန္႔ ေသဆုံးခဲ့ရသည္။ ၁၉၈၈ ၾသဂုတ္လ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ ဘရင္းကယ္ရီယာမ်ားေပၚမွ စစ္သားမ်ား၏ ပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ ဆႏၵျပသူ ေက်ာင္းသားႏွင့္ အရပ္သား အေျမာက္အျမား ေသဆုံးခဲ့ရျပန္သည္။ ဆႏၵျပသူမ်ား ကလည္း စစ္သားမ်ားကို ဓါတ္ဆီဗုံး၊ ဂ်င္ကလိ၊ ဓား႐ွည္ႏွင့္ လွံမ်ား အသုံးျပဳကာ ျပန္လည္တိုက္ခိုက္ခဲ့ၾကသည္။ ထိုေန႔၌ ရန္ကုန္ေဆး႐ုံႀကီး၌ စစ္တပ္က ေဆး႐ုံအမႈထမ္းမ်ား ပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ သူနာျပဳ ဆရာမမ်ား၊ ဆရာ၀န္ႏွင့္ လူနာအခ်ိဳ႕ ေသဆုံးခဲ့ရသည္။ ေျမာက္ဥကၠလာပတြင္ ေဒါသထြက္ေနေသာ လူအုပ္ႀကီးက ရဲတပ္သားအခ်ိဳ႕အား ပထမဆုံးအႀကိမ္ ေခါင္းျဖတ္သတ္လိုက္ၾကသည္။

ၾသဂုတ္လ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ အေထြေထြသပိတ္ေၾကာင့္ အစိုးရယႏၱရားမ်ား လုံး၀ရပ္ဆိုင္းသြားသည္။ စစ္တပ္အဖြဲ႔မ်ား သြားလာမႈကို ဟန္႔တားရန္ လူထုက တားဆီးပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ အေမရိကန္ အထက္လႊတ္ေတာ္က မဆလအစိုးရႏွင့္ ျမန္မာျပည္မွ လူသတ္မႈမ်ားအား ႐ူတ္ခ်သည့္ အဆိုကို တညီတညြတ္တည္း အတည္ျပဳလိုက္သည္။ ၾသဂုတ္လ ၁၂ ရက္ေန႔ သမၼတသက္တမ္း ၁၇ ရက္သာ ႐ွိေသးသည့္ သမၼတဦးစိန္လြင္သည္ ႏိုင္ငံေတာ္ေကာင္စီဥကၠဌ၊ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတအျဖစ္မွ ဆင္းေပးလိုက္ရၿပီး ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္မွ ႏုတ္ထြက္ေပးလိုက္ရသည္။ ဦးစိန္လြင္ျပဳတ္က်သြား၍ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္ လမ္းမ်ားေပၚ ထြက္လာေသာ ျပည္သူလူထုက ေပ်ာ္႐ႊင္စြာ ကခုန္ခဲ့ၾကသည္။

ၾသဂုတ္ ၁၅ ရက္တြင္ ၾသဂုတ္ ၉ ရက္ေန႔မွစ၍ ရန္ကုန္၊ စစ္ကိုင္းႏွင့္ အျခားၿမိဳ႕မ်ားတြင္ လုံၿခဳံေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ားက ကေလးမ်ား ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ျပည္သူမ်ားကို ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္သတ္ျခင္းႏွင့္ လွံစြပ္ျဖင့္ ထိုးသတ္ျခင္းတို႔မွာ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရး ဥပေဒမ်ားကို လုံး၀ဆန္႔က်င္ရာ ေရာက္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ ေ႐ွ႕ေနမ်ား ေကာင္စီက ထုတ္ျပန္ေၾကညာသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေက်ာင္းသားႏွင့္ အစိုးရၾကားတြင္ ၀င္ေရာက္ေစ့စပ္ေပးႏိုင္ရန္အတြက္ ျပည္သူ႔အတိုင္ပင္ခံ ေကာ္မတီတစ္ရပ္ ဖြဲ႔စည္းရန္ အဆိုျပဳလိုက္သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ဦးႏု၊ သမၼတေဟာင္း မန္း၀င္းေမာင္တို႔အျပင္ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္မတိုင္မွီက ႏိုင္ငံေရးေဆာင္႐ြက္ခဲ့ေသာ ၀ါရင့္ႏိုင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ေထာက္ခံႀကိဳဆိုခဲ့ၾကသည္။

ၾသဂုတ္လ ၁၆ ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆရာဝန္မ်ားအသင္းက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ အစုလိုက္ အၿပဳံလိုက္ သတ္ျဖတ္ျခင္းကို ကန္႔ကြက္ခဲ့ၾကသည္။ ၾသဂုတ္လ (၁၇) ရက္ေန႔တြင္မူ ရန္ကုန္ေဆး႐ုံႀကီး အျပင္ဘက္၌ လူ ၃၀၀၀ ခန္႔ ဆႏၵျပေနစဥ္ စစ္တပ္မွ သံခ်ပ္ကာမ်ားႏွင့္ ၀န္းရံထားလိုက္သည္။

ၾသဂုတ္လ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္ မဆလအစိုးရက စတုတၳအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊြတ္ေတာ္ အေရးေပၚ အစည္းအေ၀း က်င္းပကာ ႏိုင္ငံေတာ္ေကာင္စီဥကၠဌႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတအျဖစ္ ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ကို ေ႐ြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ထိုေန႔မွာ ႏိုင္ငံေတာ္ ေကာင္စီ ေၾကညာခ်က္ (အမွတ္ ၃/၈၈) ျဖင့္ ျပည္သူ႔တရားသူႀကီးအဖြဲ႔ဥကၠဌ ဦးတင္ေအာင္ဟိန္း ဦးေဆာင္သည့္ ျပည္သူ႔ဆႏၵ ေလ့လာစုံစမ္းေရး ေကာ္မ႐ွင္ကို ဖြဲ႔စည္းလိုက္သည္။

ၾသဂုတ္လ ၂၀ ရက္တြင္ ဆႏၵျပသူမ်ားက ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ သမၼတရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္ေပးရန္ႏွင့္ အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲကို က်င္းပရန္အတြက္ ၾကားျဖတ္အစိုးရ ဖြဲ႔စည္းေပးရန္ ေတာင္းဆိုၾကသည္။
ၾသဂုတ္ ၂၂ မွ ၂၃ ရက္ေန႔အထိ ျပည္သူေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ လမ္းေပၚထြက္၍ ဆႏၵျပခဲ့ၾကသည္။ အေထြေထြ သပိတ္ႀကီးက အစိုးရႏုတ္ထြက္ရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။ ဟသၤာတ၊ မုံ႐ြာ၊ ေရဦး၊ ေရနံေခ်ာင္း၊ ေခ်ာက္၊ မေကြးႏွင့္ အထက္ျမန္မာျပည္ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္လည္း ေန႔စဥ္လိုလို ဆႏၵျပခဲ့ၾကသည္။ အေထြေထြသပိတ္ႀကီးတြင္ လူထုေျခာက္သိန္းခန္႔ ပါ၀င္ဆႏၵျပခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

ၾသဂုတ္လ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ေအဒီလမ္း (ယခု ေမခလမ္း) ႐ွိ ဦးေန၀င္းအိမ္တြင္ အေရးေပၚ အစည္းအေ၀းတစ္ခု ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚလာသည္။ ထိုအစည္းအေ၀းတြင္ လူထုမၿငိမ္သက္မႈမ်ားကို ၿဖိဳခြင္းရန္ ေသနဂၤဗ်ဴဟာ အသစ္ ေရးဆြဲၾကသည္။

သမၼတ ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္သည္ ၾသဂုတ္လ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ မာ႐ွယ္ေလာ စစ္ဥပေဒကို ႐ုပ္သိမ္းလိုက္သည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ ခ်ထားေသာ တပ္မ်ားလည္း ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းသြားသည္။ ေဒါက္တာ ေမာင္ေမာင္က တစ္ပါတီစနစ္ (သို႔မဟုတ္) ပါတီစုံစနစ္ က်င့္သုံးရန္ ကိစၥအတြက္ ျပည္သူ႔ဆႏၵခံယူပြဲကို ျပဳလုပ္ေပးရန္ ကတိျပဳလုိက္သည္။

ၾသဂုတ္လ ၂၅ ရက္ နံနက္ပိုင္းတြင္ ဇူလိုင္လ ၂၉ ရက္ေန႔က ဖမ္းဆီးထားခဲ့သည့္ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေဟာင္း ေအာင္ႀကီးႏွင့္ အေပါင္းအပါ ၉ ဦးကို ျပန္လည္လႊတ္ေပးလိုက္သည္။ ထိုေန႔မွာပင္ ၾသဂုတ္လ ၃ ရက္ေန႔မွ ၂၅ ရက္ေန႔အထိ ဖမ္းဆီးခဲ့ေသာ သံဃာေတာ္ ၂၇ ပါး၊ ေက်ာင္းသား ၅၉၇ ဦး၊ ေက်ာင္းသူ ၁၄၇ ဦး၊ အရပ္သား ၁၅၈၈ ဦး၊ အရပ္သူ ၂၂၂ ဦး ၀န္ထမ္း ၁၆၉ ဦး စုစုေပါင္း ၂၇၅ဝ ဦးတို႔ကို ျပန္လည္လႊတ္ေပးခဲ့သည္။

ထိန္းသိမ္းရာမွ ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာေသာ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေဟာင္း ေအာင္ႀကီးသည္ ထိုေန႔ ညေနပိုင္းတြင္ စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္ ပဒုမၼာကြင္း၌ လူထုအစည္းအေ၀း ျပဳလုပ္၍ လူထုႀကီးအား “စစ္တပ္ကို စိတ္ႏွင့္ေတာင္ မျပစ္မွားၾကနဲ႔ဟု” ေျပာဆိုခဲ့ေသာေၾကာင့္ သုံးဖက္ခၽြန္ ေအာင္ႀကီး ဟူ၍ လူထု၏ ကင္ပြန္းတပ္ျခင္း ခံခဲ့ရသည္။

အလားတူ ၾသဂုတ္လ ၂၆ ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ သမီးျဖစ္သူ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေ႐ႊတိဂုံေစတီေတာ္ အေနာက္ဘက္မုခ္၌ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားခဲ့သည္။ အဆိုပါ လူထုအစည္းအေ၀းပြဲတြင္ ေျပာၾကားခဲ့ေသာ မိန္႔ခြန္းသည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးစဥ္၌ ပထမဆုံး ေျပာၾကားခဲ့ေသာ မိန္႔ခြန္းျဖစ္သလို လူထုတစ္ရပ္လုံးက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ မိန္႔ခြန္းကို သေဘာက် ႏွစ္ၿခိဳက္ကာ ထိုေန႔မွ စတင္ကာ လူထုေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ အားလုံးက သတ္မွတ္ခဲ့ၾကေလသည္။

ၾသဂုတ္လ ၂၆ ရက္မွ ၂၈ ရက္အတြင္း အင္းစိန္ေထာင္၌ ေထာင္တြင္းဆူပူမႈမ်ား စတင္ျဖစ္ေပၚလာသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ႏိုင္ငံအ၀ွမ္း႐ွိ ၿမိဳ႕ေပါင္း (၉)ၿမိဳ႕မွ ေထာင္မ်ားတြင္လည္း အဓိက႐ုဏ္းမ်ား တစ္ၿပိဳင္နက္ ျဖစ္ေပၚလာၿပီးေနာက္ အစိုးရက အက်ဥ္းသား ၉ဝဝဝ ေက်ာ္ခန္႔ကို လႊတ္ေပးလိုက္သည္။

ၾသဂုတ္လ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အေထြေထြေရာဂါကု ေဆး႐ုံႀကီးအေရးေပၚဌာနေ႐ွ႕၌ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ေဟာင္းႏွင့္ ကာကြယ္ေရး ၀န္ႀကီးေဟာင္း ဦးတင္ဦးက မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားသည္။

ၾသဂုတ္လ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ ဗမာႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ား သမဂၢကို ဖြဲ႔စည္း တည္ေထာင္၍ ဥကၠဌအျဖစ္ မင္းကိုႏိုင္ကို ေ႐ြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ၾကသည္။ ထိုေန႔မွာပင္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ဦးႏုက ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (ယာယီ) ကို တည္ေထာင္ခဲ့ရာ ဗိုလ္မွဴးေအာင္ ၊ သခင္ခင္ေအာင္၊ သခင္ခ်စ္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း သူရဦးတင္ဦး၊ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေဟာင္း ေအာင္ေ႐ႊ၊ ဗိုလ္မွဴးႀကီးေဟာင္း ေစာျမင့္ ၊ ၀ိဓူရ သခင္ခ်စ္ေမာင္၊ သခင္သိန္းေဖ (၀ါးခယ္မ) စေသာ ၀ါရင့္ႏိုင္ငံေရးသမားႀကီးမ်ား ပါ၀င္ခဲ့သည္။

ၾသဂုတ္လ ၂၉ ရက္ေန႔တြင္ေ႐ွ႕ေနမ်ား၊ စာေရးဆရာမ်ား၊ ႐ုပ္႐ွင္သ႐ုပ္ေဆာင္မ်ား၊ အဆိုေတာ္မ်ားလည္း ဆႏၵျပပြဲမ်ားတြင္ ပါ၀င္လာခဲ့ၾကသည္။ လူထုလူတန္းစားအသီးသီး လူထုဆႏၵျပပြဲတြင္ ပါ၀င္လာၿပီးေနာက္ မဆလပါတီ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ ပါတီ၀င္အျဖစ္မွ ႏုတ္ထြက္ခဲ့ၾကသည္။

ၾသဂုတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔တြင္ အေနာက္ဂ်ာမနီက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ သတ္ျဖတ္မႈမ်ားကို သေဘာမတူေၾကာင္း ျပသရန္အတြက္ ဂ်ာမန္မတ္ေငြ ၆၅ သန္း ေထာက္ပ့ံကူညီမႈကို ရပ္စဲလိုက္သည္။

စက္တင္ဘာလ ၂ ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေ႐ွ႕ေနမ်ားအသင္းက ၁၉၇၄ ခုႏွစ္၊ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒကို ဖ်က္သိမ္းေပးရန္ ေတာင္းဆို၍ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ အာဏာသိမ္းမႈမွာ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒကို ခ်ိဳးေဖာက္ခဲ့ျခင္းသာ ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။

ဆႏၵျပမႈမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ပြားကာ ၿမိဳ႕ႀကီးၿမိဳ႕ငယ္ စုစုေပါင္း ၅ဝ ခန္႔မွာ ဆႏၵျပသူမ်ား လက္ထဲ က်ေရာက္သြားသည္။

စက္တင္ဘာလ ၃ ရက္ေန႔တြင္ အေမရိကန္ လႊတ္ေတာ္အမတ္ စတီဗင္ေဂ်ဆိုလာ့ဇ္ (Stephen J.Solarz) ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္႐ွိလာၿပီး သမၼတ ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံခဲ့သည္။

စက္တင္ဘာလ ၅ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕႐ွိ စစ္မႈထမ္းေဟာင္းမ်ားႏွင့္ ၀န္ထမ္းအမ်ားစု ေနထိုင္ရာ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ စီမံကိန္း (၁) ရပ္ကြက္သို႔ ကပစမွ ညအခ်ိန္တြင္ ဂ်င္ကလိ ေသတၱာမ်ား လာေရာက္ေပးပို႔ၿပီးေနာက္ တစ္ဖက္ႏွင့္တစ္ဖက္ အုပ္စုဖြဲ႔အဓိက႐ုဏ္းမ်ား ေပၚေပါက္ကာ လူေပါင္း ၂၃ ေယာက္ ေခါင္းျဖတ္မီး႐ိႈ႕သတ္ျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။

ဆႏၵျပအင္အားစုတို႔သည္ အေထြေထြ သပိတ္ေကာ္မတီ (G.S.C)၊ ေက်ာင္းသားမ်ား စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရး ေကာ္မတီ (S.C.S) မ်ား ဖြဲ႔စည္းၿပီး ရက္ေပါင္းမ်ားစြာ ဆႏၵျပကာ ၾကားျဖတ္အစိုးရ ဖြဲ႔စည္းေရးကို ေတာင္းဆိုေနၾကေသာ္လည္း အခ်ိန္ၾကာေညာင္းလာသည္ႏွင့္အမွ် သပိတ္ အင္အားစုမ်ားလည္း ပင္ပန္းလာၾကသည္။ ထိုစဥ္အတြင္း ဗိုလ္မွဴးႀကီး ခင္ညႊန္႔ဦးေဆာင္ေသာ ေထာက္လွမ္းေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ားက လူထုစားသုံးေသာ အစားအစာႏွင့္ ေရတို႔တြင္ အဆိပ္ခတ္၍လည္းေကာင္း၊ ရပ္ကြက္တြင္းသို႔ မီးကြင္းမ်ားပစ္၍ လည္းေကာင္း၊ ျပည္သူတို႔ က်ီးလန္႔စာစားျဖစ္ေစရန္ အဖ်က္အေမွာင့္လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ခဲ့သည္။

စက္တင္ဘာလ ၉ ရက္ေန႔တြင္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ဦးႏုက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ၀ကၤဘာလမ္း ၿခံအမွတ္ ၁၀ ၌ သူ႔ထံမွ လုယူခံရေသာ အာဏာေတာ္ကို သူျပန္လည္ရယူသည့္အေနျဖင့္ တရား၀င္ စင္ၿပိဳင္အစိုးရကို ၀န္ႀကီးစာရင္တင္ျပ၍ ဖြဲ႔စည္းကာ ကမၻာသို႔ ေၾကညာခဲ့သည္။

ဦးႏု၏ တရား၀င္စင္ၿပိဳင္အစိုးရကို ၆၂ ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢ၊ တိုက္ပြဲ၀င္ ေ႐ွ႕ေနမ်ားအဖြဲ႔၊ စက္မႈ (၁) သမဂၢ၊ ေရလုပ္ငန္းသမဂၢ စေသာ အဖြဲ႔ (၇) ဖြဲ႔က ခ်က္ခ်င္းေထာက္ခံေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့သည္။ အေထြေထြသပိတ္ ေကာ္မတီက ပထစ အစိုးရကို အသက္သြင္းျခင္း မဟုတ္ပါက စင္ၿပိဳင္အစိုးရကို ေထာက္ခံမည္ဟု ေၾကညာခဲ့သည္။ ထိုေန႔မွာပင္ တပ္မေတာ္(ေလ) မွ စစ္သည္ေပါင္း ၂၀၀ ခန္႔က လူထုဆႏၵျပပြဲမ်ားတြင္ ပူးေပါင္းပါ၀င္ကာ ဆႏၵျပခဲ့ၾကသည္။

ဦးႏု၏ တရား၀င္စင္ၿပိဳင္အစိုးရ ေၾကညာၿပီးေနာက္ မၾကာမီမွာပင္ ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္က မဆလ ပါတီ ဒုတိယအႀကိမ္ အေရးေပၚ ပါတီညီလာခံေခၚယူၿပိး ၁၉၇၄ ခုႏွစ္ အေျခခံဥပေဒပုဒ္မ (၁၁) အရ မဆလ တစ္ပါတီတည္းသာ ႐ွိရမည္ဟူေသာ ျပဌာန္းခ်က္ကို ပယ္ဖ်က္ေပးမည္။ ပါတီမ်ား ဖြဲ႔ၾကပါ။ သုံးလအတြင္း ပါတီစုံ အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲကို တရားမွ်တစြာ က်င္းပေပးမည္၊ မဆလပါတီ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီ၀င္မ်ား မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ် အေ႐ြးမခံပါ ဟု ေၾကညာခဲ့သည္။

ဦးႏုက သပိတ္ေကာ္မတီ၀င္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံ၍ သမၼတေဒါက္တာ ေမာင္ေမာင္၏ ကတိကို ယုံၾကည္ေၾကာင္း၊ ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္သည္ ဂုဏ္သိကၡာ႐ွိသည့္ လူႀကီးလူေကာင္းတစ္ေယာက္ျဖစ္သည္။ သပိတ္ေကာ္မတီမ်ားအေနျဖင့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ၀င္သင့္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

စက္တင္ဘာလ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းခန္းမ၌ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ က်င္းပႏိုင္ရန္အတြက္ ဦးဘေဌး၊ ဦးေက်ာ္ညႊန္႔၊ ဦးစန္းေမာင္၊ ဦးေစာၾကာဒိုး၊ ဆရာခ်ယ္ တို႔ ပါ၀င္ေသာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မ႐ွင္ကို ဖြဲ႔စည္းေပးသည္။

သပိတ္ေကာ္မတီ၀င္မ်ားက “ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ကို မယုံၾကည္ေၾကာင္း၊ အကယ္၍ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ၀င္ပါက မဆလပါတီသည္ အဖြဲ႔၀င္အင္အား ၊ ေငြေၾကးအင္အား ျပည့္စုံသည့္ အဖြဲ႔ႀကီးျဖစ္၍ ဒီမိုကေရစီ အင္အားစုမ်ားအေနျဖင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ အႏိုင္ယူဖြယ္ မ႐ိွေၾကာင္း” တင္ျပၾကသည္။

သပိတ္ကာလ အခ်ိန္ၾကာလာၿပီးေနာက္ တစ္စုံတစ္ရာ အဆုံးအျဖတ္ မေပးႏိုင္ ျဖစ္လာေသာအခါ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားမ်ား သမဂၢက ဦးႏု၊ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေဟာင္း ေအာင္ႀကီး၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း တင္ဦးတို႔ကို ေဆးတကၠသိုလ္ (၁) ခန္းမသို႔ ဖိတ္ၾကား၍ မည္သို႔ ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္ သင့္ေၾကာင္း ၾသ၀ါဒေပးပါဟု ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။ ယခုခ်က္ခ်င္း အဆုံးအျဖတ္ေပးရန္မဟုတ္ဘဲ ၄၈ နာရီအတြင္း အေျဖေပးရန္ ပန္ၾကားရာ ဦးႏုက ေနာက္တစ္ေန႔တြင္ တကသ အဖြဲ႔၀င္ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံ၍ “သူဖြဲ႔စည္းထားေသာ စင္ၿပိဳင္အစိုးရကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေခါင္းေဆာင္ေသာ ဒီမိုကေရစီ အင္အားစုမ်ားက ေထာက္ခံၾကပါ၊ ေထာက္ခံပါက အစစအရာရာ သူတာ၀န္ယူမည္။ အကယ္၍ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔ တင္ျပထားသလို ၾကားျဖတ္အစိုးရ ဖြဲ႔မည္ဆိုလွ်င္ မိမိတို႔ဘာသာဖြဲ႔၍ အစိုးရဖြဲ႔ေပးမည္ကို မေစာင့္ပါႏွင့္၊ ဖြဲ႔ၿပီးပါက သူေထာက္ခံမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေပးသည့္တာ၀န္ကို သူထမ္း႐ြက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း” ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၁၉၈၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၁၆ ရက္ေန႔တြင္ အင္အားတစ္သိန္း ႐ွစ္ေထာင္႐ွိေသာ စစ္တပ္ကို မဆလ ပါတီမွ ႏုတ္ထြက္ခြင့္ျပဳေၾကာင္း အစိုးရက ေၾကညာသည္။ ထိုေန႔မွာပင္ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန အျပင္ဘက္ ဖဆပလရပ္ကြက္အနီး၌ ဆႏၵျပသူမ်ားႏွင့္ စစ္သားမ်ား ထိပ္တိုက္ရင္ဆုိင္မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေဟာင္း ေအာင္ႀကီးႏွင့္ အျခားပုဂၢိဳလ္မ်ားက အေျခအေနကို ၀င္ေရာက္ထိန္းသိမ္း၍ လူစုခြဲေပးလိုက္သည္။

စက္တင္ဘာလ ၁၇ ရက္ေန႔တြင္ ကုန္သြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနအေပၚမွ ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္ခတ္ခဲ့ေသာ စစ္သား ၂၄ ဦးစလုံးမွာ ေနာက္ဆုံးတြင္ လက္နက္ခ်လိုက္ရသည္။ အစိုးရက ႏုတ္ထြက္ေပးရန္ႏွင့္ ၾကားျဖတ္အစိုးရဖြဲ႔စည္းေပးရန္ ျငင္းဆန္ခဲ့သျဖင့္ ဆႏၵျပမႈမ်ား ပို၍ ျပင္းထန္လာခဲ့သည္။ ေက်ာင္းသားအခ်ိဳ႕မွာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ အဖြဲ႔မ်ားထံတြင္ စစ္သင္တန္းမ်ား တက္ေရာက္ရန္ႏွင့္ လက္နက္မ်ား ရ႐ွိရန္အတြက္ ထုိင္း-ျမန္မာ နယ္စပ္ေဒသမ်ားသို႔ ထြက္ေျပးတိမ္းေ႐ွာင္ခဲ့သည္။


ဦးသန္းေရႊ (သိ္ု႔မဟုတ္္) ေနျပည္ေတာ္ မင္္းသားႀကီး – အပိုင္း (၂)


၁၉၈၈ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ ဆႏၵျပပြဲမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ပြားခဲ့ရာ ထိုေန႔မွာပင္ ႀကိဳတင္စီစဥ္ထားသည့္အတိုင္း ညေန ၄ နာရီခြဲတြင္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေစာေမာင္ ဦးစီးေသာ စစ္တပ္က ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာကို သမၼတေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ အစိုးရထံမွ လႊဲေျပာင္းယူၿပီးေနာက္ ႏိုင္ငံေတာ္ ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈ တည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႔ (နဝတ) ကို ဖြဲ႔စည္းလိုက္ေၾကာင္း ေရဒီယို၊ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားတို႔မွ ေၾကညာခဲ့သည္။ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံျပန္တမ္း အတြဲ ၄၁၊ အမွတ္ ၃၆ (၂၈-၁ဝ-၈၈) ၌ အာဏာသိမ္းခဲ့ျခင္းကို -

“ႏုိင္ငံေတာ္တစ္၀န္း၌ အဘက္ဘက္၌ ယုိယြင္းေနေသာ အေျခအေနကို အခ်ိန္မီ ထိန္းသိမ္းႏိုင္ရန္ အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္ၿငိမ္၀ပ္ပိျပားမႈ တည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႔၏ ေၾကညာခ်က္အမွတ္ ၁/၈၈ ျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ အာဏာအရပ္ရပ္ကို တပ္မေတာ္က ထိန္းသိမ္းသည္” ဟူ၍ ေဖာ္ျပထားသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈ တည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႔ကို ေအာက္ပါပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ ဖြဲ႔စည္းေၾကာင္း အမိန္႔အမွတ္ (၁/၈၈) ကို ထုတ္ျပန္ေၾကညာသည္။ ယင္းတို႔မွာ -
(၁) ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေစာေမာင္- ဥကၠဌ
(၂) ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သန္းေ႐ႊ- အဖြဲ႔ဝင္
(၃) ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေမာင္ေမာင္ခင္-     ။
(၄) ဗိုလ္ခ်ဳပ္ တင္ထြန္း-     ။
(၅)ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေအာင္ရဲေက်ာ္-     ။
(၆) ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ဘုန္းျမင့္-     ။
(၇) ဗိုလ္ခ်ဳပ္ စိန္ေအာင္-     ။
(၈) ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ခ်စ္္ေဆြ-     ။
(၉) ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေက်ာ္ဘ-     ။
(၁၀) ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေမာင္သင့္-     ။
(၁၁) ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေမာင္ေအး-     ။
(၁၂) ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ညဏ္လင္း-     ။
(၁၃) ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ျမင့္ေအာင္-     ။
(၁၄) ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ျမသင္း-     ။
(၁၅) ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ထြန္းၾကည္-     ။
(၁၆) ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေအးေသာင္-     ။
(၁၇) ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ မ်ိဳးညႊန္႔-     ။
(၁၈) ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ခင္ညႊန္႔- အတြင္းေရးမွဴး (၁)
(၁၉) ဗိုလ္မွဴးႀကီး တင္ဦး- အတြင္းေရးမွဴး (၂)
တို႔ ျဖစ္သည္။

ထိုေန႔မွာပင္ နဝတအဖြဲ႔သည္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ႏိုင္ငံေတာ္ေကာင္စီ၊ ဝန္ႀကီးအဖြဲ႔ ၊ ျပည္သူ႔တရားသူႀကီး အဖြဲ႔၊ ျပည္သူ႔ဥပေဒအက်ိဳးေဆာင္အဖြဲ႔၊ ျပည္သူ႔လုပ္ငန္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႔ႏွင့္ ျပည္နယ္၊တိုင္း၊ၿမိဳ႕နယ္၊ ရပ္ကြက္ေက်း႐ြာ ျပည္သူ႔ေကာင္စီအဆင့္ဆင့္ စသည့္ ႏိုင္ငံေတာ္ အာဏာပိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ဒုတိယဝန္ႀကီးမ်ားအား တာဝန္မွ ရပ္စဲသည့္ ေၾကညာခ်က္အမွတ္ (၂/၈၈) ကို ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ညဘက္တြင္ ျပည္သူလူထုက လမ္းမ်ားအားလုံးကို တားဆီးပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ခ်ထားလိုက္ၿပီး၊ လွ်ပ္စစ္ဝါယာႀကိဳးမ်ားကို ျဖတ္ေတာက္ကာ လမ္းမီးမ်ားအားလုံးကို အေမွာင္ခ်ထားလိုက္သည္။ နဝတအစိုးရ ျပည္သူလူထုအား စီတန္းလွည့္လည္ျခင္း၊ သပိတ္စခန္းဖြင့္ျခင္း၊ လမ္းပိတ္ဆို႔ ဆႏၵျပျခင္းႏွင့္ လုံၿခဳံေရးတာ၀န္ ထမ္းေထာင္သူမ်ားကို ေႏွာင့္ယွက္ျခင္း မျပဳရန္ႏွင့္ ည မထြက္ရအမိန္႔ကို ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ္လည္း လူထုက ဆန္႔က်င္ကာ ဆက္လက္ဆႏၵျပခဲ့ရာ လုံၿခဳံေရးတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားက ျမင္ျမင္သမွ် ဆႏၵျပသမားမ်ားကို  ပစ္ခတ္႐ွင္းလင္းခဲ့သည္။

ထိုေန႔ ညေန ၄း၁ဝ နာရီမွ ၄း၅ဝ နာရီအထိ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ (ၾကည္း) စစ္ဆင္ေရး အစည္းအေ၀း ခန္းမသစ္တြင္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေစာေမာင္ႏွင့္ ဒုတိယကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သန္းေ႐ႊတို႔က ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာကို သိမ္းပိုက္ရျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း ႐ွင္းလင္းသည့္ အစည္းအေ၀း တစ္ရပ္ကို ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ အဆိုပါ အစည္းအေဝးသို႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေစာေမာင္ အပါအဝင္ စစ္တပ္အရာ႐ွိႀကီးေပါင္း ၅၆ ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

အစည္းအေ၀း၌ န၀တဥကၠဌ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေစာေမာင္က…

ယေန႔အေျခအေန အရပ္ရပ္အရ မိမိတို႔အေနႏွင့္ ဤတာဝန္ကို ထမ္းေဆာင္လိုက္ရသည္မွာ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အေျခအေနသည္ ယင္းသို႔ မလုပ္လွ်င္ မရေတာ့သျဖင့္ လုပ္လိုက္ၾကရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္၏ စက္ယႏၱရားအားလုံးမွာ လုံးဝရပ္ဆိုင္းေနၿပီး လူေတြလည္း စားဝတ္ေနေရး အခက္အခဲမ်ား ေတြ႔ေနရေၾကာင္း၊ အထိတ္ထိတ္ အလန္႔လန္႔ျဖင့္ ေနၾကရ၊ သြားေရး လာေရး အဆင္မေျပ၊ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးကလည္းမ႐ွိ စသည့္အေျခအေနမ်ိဳးမ်ား႐ွိၿပီးတစ္ဖက္ကလည္း ျပန္ေလ့လာၾကည့္လွ်င္ သာမာန္အားျဖင့္ ဒီမိုကေရစီ ေတာင္းဆိုသည့္ အေရးအခင္းမွ တျဖည္းျဖည္း ပုံသဏၭာန္ေျပာင္းလာသည္မွာ ေနာက္ဆုံးတြင္ မင္းမဲ့စ႐ိုက္ဆန္သည့္အေျခအေနမ်ိဳးျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေၾကာင္းကို အေထာက္အထားမ်ားအရ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အျခားအေၾကာင္းအခ်က္မ်ားအရေသာ္လည္းေကာင္း၊ မိမိတို႔မွန္းဆ၍ရေၾကာင္း ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ဒီမိုကေရစီအေရးအတြက္ မွန္မွန္ကန္ကန္ လုပ္ေဆာင္သည့္ အျခားေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို ေ႐ွ႕တန္းတြင္ ဗန္းျပထားၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာ တည္တ့့ံခိုင္ၿမဲေရးကို ဖ်က္ဆီးပစ္ရန္ အာဏာရလိုသည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ လႈပ္႐ွားမႈကို ေပၚေပၚလြင္လြင္ ေတြ႔ရေၾကာင္း၊ ယင္းအေျခအေနမ်ိဳးတြင္ ထိန္းသိမ္းရန္မွာ တပ္မေတာ္၏ တာဝန္သာျဖစ္ေၾကာင္း ၊ မိမိတို႔ မၾကာခဏ ေျပာသကဲ့သို႔ လြတ္လပ္ေရး အဓြန္႐ွည္စြာ တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေအာင္ တိုင္းရင္းသားအားလုံး စည္းစည္းလုံးလုံး ညီညီညြတ္ညြတ္႐ွိေအာင္ ရပ္႐ြာေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရး ရ႐ွိေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ေပးရမည္မွာ ျပည္သူ႔တပ္မေတာ္၏ တာဝန္သာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းမွာ မိမိတို႔ တစ္ဖြဲ႔တည္းႏွင့္ ေဆာင္႐ြက္ရမည့္ကိစၥမဟုတ္ဘဲ အျခားေသာ သက္ဆုိင္ရာ ဝန္ႀကီးအဖြဲ႔ ဌာနမ်ား စုေပါင္းယူၾကရန္ လိုေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္လည္းပဲ အခု ခိုင္ခိုင္ၿမဲၿမဲႏွင့္ တည္တည္တံ့တံ့ ရပ္တည္ႏိုင္သည္မွာ မိမိတို႔ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန တစ္ခုသာလွ်င္က်န္ေၾကာင္း ၊ တစ္ဖက္က ထိုးႏွက္မႈ၏ အေနအထားမ်ားကို ဆန္းစစ္ၾကည့္လွ်င္ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန အဖြဲ႔ေအာက္တြင္ ႐ွိသည့္ တပ္မေတာ္ (ၾကည္း၊ေရ၊ေလ) အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ၿပိဳကြဲေရးကို ဦးတည္လာေနသည္ကို ေတြ႔ရေၾကာင္း ၊ ဤအဖြဲ႔ၿပိဳကြဲသြားလွ်င္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အေျခအေနမွာ ထိန္းမႏိုင္ သိမ္းမရျဖစ္သြားၿပီး ျပည္တြင္းေရးရာ ကိစၥမ်ားသာမက ျပည္ပစြက္ဖက္မႈမ်ားပါ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည္ကို ေတြ႔ရေၾကာင္း၊ မိမိတို႔အေနႏွင့္ အာဏာကို လိုခ်င္၍ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ တိုင္းသူျပည္သားမ်ား၏ ဆႏၵႏွင့္အညီ ဥပေဒအရ ဒီမိုကေရစီစနစ္အရ ျပည္သူလူထုက ေတာင့္တေနသည့္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို ေဖာ္ထုတ္ၿပီး ျပည္သူလူထုက  ၎တို႔ အစစ္အမွန္ကို လိုလားႏွစ္သက္သူမ်ားႏွင့္ ဖြဲ႔စည္းသည့္ လႊတ္ေတာ္အဖြဲ႔အစည္းတစ္ရပ္ ေပၚေပါက္လာၿပီး၊ ႏိုင္ငံေတာ္ကို အနာဂတ္တြင္ ဦးေဆာင္မည့္ အစိုးရအဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔ ေပၚေပါက္လာလွ်င္ မိမိတို႔အာဏာကို အျမန္ဆုံး လႊဲေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းသို႔ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ဖို႔ ဆိုသည္မွာ တိုင္းျပည္၏ ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားေရး တည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္႐ွိရန္ အေရးႀကီးဆုံးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းအေပၚတြင္ မူတည္ၿပီး ယိမ္းယိုင္ေနသည့္ အေျခအေနမ်ားကို မိမိတို႔ ဝင္ေရာက္မထိန္းသိမ္းလွ်င္ မျဖစ္ေတာ့သည့္အတြက္ မိမိတို႔၏ တာဝန္ကို ထမ္းေဆာင္္ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းသို႔ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္သည့္အခါ မိမိတို႔ တပ္မေတာ္သားမ်ား ထား႐ွိသည့္ နဂိုဗီဇအတိုင္း ပုဂၢိဳလ္ေရးအာဃာတ႐ွိမႈ အစ႐ွိသည္မ်ား ႐ွိမည္မဟုတ္ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္လည္း မိမိတို႔အေနျဖင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးၿပီး ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားေအာင္ ေဆာင္႐ြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံေတာ္၏ လြတ္လပ္မႈႏွင့္ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာမဆုံး႐ႈံးေအာင္ ကာကြယ္တည္ေဆာက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈ အျမန္ဆုံးရၿပီး လူထုဆႏၵႏွင့္အညီ ေ႐ြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ပြဲ လုပ္ၿပီးသည္ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ေခၚေခၚ၊ ပါလီမန္ေခၚေခၚ၊ ယင္းသို႔ အေထြေထြးေ႐ြးခ်ယ္ တင္ေျမွာက္ပြဲၿပီး၍ လူထုကိုယ္စားလွယ္မ်ား တက္လာၿပီးမွ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒမ်ား ေရးဆြဲၾကၿပီးလွ်င္ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒေပၚတြင္ ေပၚေပါက္လာမည့္ အစိုးရကို အာဏာလႊဲေပးဖို႔ေဆာင္႐ြက္ၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းတာ၀န္ေက်ပြန္ဖို႔ ဆိုသည္မွာ မိမိတစ္ေယာက္တည္းႏွင့္ မၿပီးေၾကာင္း၊ မိမိကြပ္ကဲမႈ ေအာက္တြင္ ႐ွိေနသည့္ တပ္မွဴးႀကီးမ်ား၊ တပ္မွဴးမ်ား၊ တပ္ဖြဲ႔မွဴးမ်ားႏွင့္ တပ္မေတာ္ ၾကည္း၊ေရ၊ ေလ၊ တပ္ရင္း၊ တပ္ဖြဲ႔ တပ္မေတာ္သားအားလုံးက ဝိုင္းဝန္းႀကိဳးပမ္းၾကမွ ယင္းတာဝန္ ၿပီးဆုံးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ ယင္းသို႔ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ၾကသည့္အခါ ယေန႔အေျခအေနအရ တင္းမာမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခ်င္လည္း ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေၾကာင္း အားလုံးက လက္ခံၿပီး ေျပေျပလည္လည္ ျဖစ္သြားႏိုင္လွ်င္လည္း ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ အခ်ိဳ႕တဝက္ေလာက္က မေက်နပ္သျဖင့္ တင္းမာမႈျဖစ္ေစ၊ အံတုမႈျဖစ္ေစ၊ အျပဳအမူမ်ိဳး ျပဳလုပ္လာႏိုင္ေၾကာင္းလည္း ေမွ်ာ္မွန္းၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းအေျခအေနမ်ိဳး ျဖစ္လွ်င္ မိမိတို႔အေနႏွင့္ ေသြးထြက္မႈအနည္းဆုံးျဖစ္ေအာင္ တတ္စြမ္းသမွ် ႀကိဳးပမ္းၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယေန႔လႈပ္႐ွားမႈမ်ားကို ျပန္ၾကည့္ရာတြင္ ႐ိုး႐ိုးသားသားႏွင့္ တကယ့္ဒီမိုကေရစီ ရ႐ွိေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေနသည့္ ရဟန္း၊ ႐ွင္၊ လူ ျပည္သူအေပါင္း အမႈထမ္းမ်ား၊ ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ား စသည္ျဖင့္ ႐ိုး႐ိုးသားသား ေဆာင္႐ြက္ေနသူမ်ား ႐ွိသကဲ့သို႔ အေမွာင့္ပေယာဂဝင္ၿပီး ယင္းကို အခြင့္အေရးယူ အျမတ္ထုတ္ခ်င္သည့္ သူမ်ားလည္း ႐ွိေၾကာင္း၊ ယင္းအမ်ိဳးအစား (၂) ခုကိုလည္း မိမိတို႔ အၿမဲသတိခ်ပ္ရန္လိုေၾကာင္း ၊ လုပ္ၾကကိုင္ၾကရာတြင္ စဥ္းစဥ္းစားစား၊ ခ်င့္ခ်င့္ခ်ိန္ခ်ိန္၊ မွန္မွန္ကန္ကန္၊ မွ်မွ်တတ လုပ္ၾကရန္လိုေၾကာင္း၊ ႏွိမ္ႏွင္းဖို႔ လိုအပ္မည္ဆိုလွ်င္လည္း မသက္ဆိုင္သည့္ ကေလးအ႐ြယ္၊ ရဟန္းသံဃာမ်ားကို အသက္ညွာဆုံး စဥ္းစား၍ ယင္းေနာက္တြင္ ကပ္ပါလာမည့္အေမွာင့္ပေယာဂကိုေ႐ြးခ်ယ္တတ္ရန္လိုေၾကာင္း၊ယခုအခ်ိန္အခါတြင္ပထမဆုံး ေဆာင္႐ြက္ရ မည္မွာ ေဆာင္႐ြက္ၾကသည့္အခါ မိမိတို႔အင္အားကို အသုံးျပဳရန္လိုအပ္ေၾကာင္း၊ တစ္ဖက္ကလည္း ေသြးထြက္သံယိုမႈအနည္းဆုံးျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ၾကရန္ျဖစ္သကဲ့သို႔တစ္ဖက္ကလည္း မိမိတို႔႐ွိသည့္ အင္အားကို သုံး၍ ၿငိမ္၀ပ္ပိျပားေရးႏွင့္ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးရေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ၾကရန္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းသို႔ ေဆာင္႐ြက္ၾကသည့္အခါ ပစ္ခတ္မႈမ်ားလည္း ႐ွိႏိုင္ေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ႏိုင္ငံအတြက္ တပ္မေတာ္အတြက္ ယေန႔ဆင္ႏႊဲရမည့္ တိုက္ပြဲသည္ အခက္အခဲဆုံး တိုက္ပြဲျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိတို႔စိတ္တြင္ ခံယူထားရမည္မွာ မည္သို႔ေသာ အခက္အခဲမ်ိဳးကိုမဆိုေက်ာ္လႊား ေအာင္ျမင္ေအာင္မိမိတို႔တေတြအားလုံး ၀ိုင္းဝန္းေဆာင္႐ြက္ရ မည္ဟု ဆုံးျဖတ္ထားရန္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေအာင္ျမင္လွ်င္ ျပည္သူအတြက္ျဖစ္ၿပီး၊ ဆုံး႐ႈံးမႈ႐ွိလွ်င္ မိမိတို႔အားလုံး မိမိတို႔၏ အသက္ခႏၶာကို စြန္္္႔လႊတ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ မိမိတို႔ ယင္းကဲ့သို႔ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ ေဆာင္႐ြက္မွ လုပ္ငန္းေအာင္ျမင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အေျခအေနကို မိမိတို႔ ႐ူျမင္သည့္အခါတြင္ မွန္မွန္ကန္ကန္ ႐ူျမင္တတ္ရန္ လိုၿပီး ေတြးေခၚစဥ္းစားမႈကအစ မိမိမၾကာခဏ ေျပာသကဲ့သို႔ အတိတ္က ျဖစ္ခဲ့သည့္ ကိစၥ၊ ပစၥဳပၸန္တြင္ ျဖစ္ေနသည့္ကိစၥ၊အနာဂတ္တြင္ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ကိစၥစသည္ျဖင့္ ယင္းတို႔ကိုဆက္စပ္၍ ေတြးျမင္တတ္ရန္ လိုေၾကာင္း၊ ယေန႔ျဖစ္ေနသည့္ အေျခအေနကို မ်က္စိေအာက္တြင္ ျမင္သျဖင့္  ၾကည့္႐ူတတ္မည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း အတိတ္က မည္သို႔ျဖစ္ခဲ့ၿပီးၿပီ၊ ယေန႔ မည္သို႔ ျဖစ္ေပၚေနသည္၊ ေနာင္တြင္ မည္သို႔ ျဖစ္မည္ စသည္ျဖင့္ ႐ွည္႐ွည္ေဝးေဝးေတြးၿပီးလုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကိုေဆာင္႐ြက္ၾကရန္လိုေၾကာင္း၊ လုပ္ၾကကိုင္ၾကရာတြင္ ျပတ္ျပတ္သားသား လုပ္ၾကရန္လိုေၾကာင္း ၊ မွန္မွန္ကန္ကန္၊ ႐ိုး႐ိုးသားသားႏွင့္ ဒီမိုကေရစီရ႐ွိေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းသည့္သူမ်ား ႐ွိသကဲ့သို႔ ပေယာဂႏွင့္ လူမမယ္အ႐ြယ္မ်ားကို ခိုင္းေစမႈမ်ားလည္း ႐ွိေၾကာင္း၊ ရဟန္းသံဃာမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ားကို ေ႐ွ႕တန္းတင္ၿပီး ေနာက္က ႀကိဳးကိုင္ေနသည့္သူမ်ားလည္း ႐ွိရာ ယင္းတို႔ကို ကြဲကြဲျပားျပား နားလည္ၿပီး အေမွာင့္ပေယာဂ ကပ္ေနသည့္သူ၊ ေနာက္က ႀကိဳးကိုင္ေနသည့္သူမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္႐ွင္းလင္းပစ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းမွာ လူပုဂၢိဳလ္ေရး မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္အက်ိဳးကိစၥကို ေဆာင္႐ြက္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ခံယူၿပီး ျပတ္ျပတ္သားသား လုပ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေလ်ာ့ေလ်ာ့ေပါ့ေပါ့ မည္သည့္ကိစၥကိုမွ် တြက္ရန္မဟုတ္ေၾကာင္း၊ အေလးအနက္ထားၿပီး လုပ္သင့္သည္ကို အခ်ိန္မီလုပ္ၾကရန္လိုေၾကာင္း၊ မိမိလုပ္ပိုင္ခြင့္ အတိုင္းအတာအတြင္း လုပ္ပိုင္ခြင့္႐ွိသည္မ်ား အားလုံးကို အထက္ဌာနက ညႊန္ၾကားမွမဟုတ္ဘဲ မိမိတို႔၏ အေတြ႔အႀကဳံမ်ားႏွင့္ ေပါင္းစပ္ၿပီး လုပ္သြားရန္ လိုေၾကာင္း၊ ယင္းမွာ မိမိတို႔ လုပ္ငန္းတာဝန္ ေဆာင္႐ြက္သြားရမည့္အပိုင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၊ ေနာက္တစ္ပိုင္းအေနႏွင့္ ဤကဲ့သို႔ အခ်ိန္မ်ိဳးတြင္ မိမိတို႔၌ အာဏာအျပည့္အ၀ ႐ွိေနရာ ယင္းအေပၚတြင္ အခြင့္အေရးယူ၊ အလြဲသုံးစားမႈ၊ အဂတိတရား လိုက္စားမႈမ်ား မျပဳလုပ္ၾကဖို႔ အထူးသတိထားရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း၊ စစ္သည္ေတာ္ က်င့္၀တ္မ်ားႏွင့္  ျပည္သူ႔တပ္မေတာ္သား က်င့္၀တ္မ်ားတြင္  ပါ႐ွိသည့္အတိုင္း တိတိက်က် လိုက္နာသြားၾကရန္ လိုေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္အေနႏွင့္ ထုတ္ျပန္ထားသည့္ တပ္မေတာ္အက္ဥပေဒကို တိတိက်က် လိုက္နာၾကလွ်င္ မိမိတို႔အမွားျဖစ္ရန္ ဘာမွ်မ႐ွိေၾကာင္း၊ ယခုအခ်ိန္တြင္ အေကာင္းဆုံး စံျပစည္းကမ္းမ်ား႐ွိရန္ လိုေၾကာင္း၊ အေျပာအဆို အေနအထိုင္ အျပဳအမူ အက်င့္အႀကံအားလုံး သမာသမတ္႐ွိရမည္၊ သမာဓိတရား ႐ွိရမည္။ ယင္းသို႔ ေဆာင္႐ြက္ၾကရန္လိုေၾကာင္း၊ ယေန႔ႏိုင္ငံေတာ္တာ၀န္သည္ မိမိတို႔ပုခုံးေပၚတြင္ ေရာက္လာၿပီျဖစ္ရာ ယင္းကို မိမိတို႔တေတြအားလုံးညီညြတ္စြာ တက္ညီလက္ညီစိတ္တူသေဘာတူဝိုင္းဝန္း ေဆာင္႐ြက္ၾကရန္လို ေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ေဆာင္႐ြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းတာဝန္ေပၚတြင္လည္း သံသယစိတ္႐ွိရန္ မသင့္ေၾကာင္း၊ အတိုခ်ဳပ္ေျပာရလွ်င္ ဒီကေန႔ အင္မတန္ႀကီးမားသည့္ ႏိုင္င့ံတာ၀န္ကို မိမိတာ၀န္ယူရသည္မွာ ခံစားမႈ အမ်ားႀကီး႐ွိေၾကာင္း၊ အာဏာကိုလိုခ်င္၍ မဟုတ္္ေၾကာင္း၊ အာဏာကို ယူရမည့္ အခ်ိန္အခါလည္း မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံတာ၀န္ကိုလည္း လုပ္သင့္လုပ္ထိုက္သေလာက္ မိမိတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ မလႊဲမေ႐ွာင္သာ၍ ဤတာ၀န္ကို မိမိထမ္းရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ တစ္ဖက္ကလည္း မိမိတို႔တြင္ တာ၀န္႐ွိ၍ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေနာက္တစ္ခ်က္အေနျဖင့္ တပ္မေတာ္ကို အစဥ္အလာ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ခဲ့သည့္ တပ္မေတာ္အေပၚတြင္ အင္မတန္ႀကီးမားသည့္ သစၥာခံယူထားၿပီး တပ္မေတာ္ကို ယခုထိေအာင္ မိမိ၏ သားသမီးသဖြယ္ ၾကည့္႐ူျပဳျပင္ ၾကပ္မတ္ေပးခဲ့သည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား႐ွိရာ တခ်ိဳ႕လည္း သက္႐ွိထင္႐ွား႐ွိၿပီး တခ်ိဳ႕လည္း ကြယ္လြန္ၾကၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ သက္႐ွိထင္႐ွား ႐ွိရာတြင္လည္း တိုင္းျပည္ႏွင့္ တပ္မေတာ္အေပၚတြင္ တကယ့္ေစတနာအမွန္ႏွင့္ တာ၀န္ယူ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည့္သူမ်ား ႐ွိသလို၊ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ အႀကီးအကဲမ်ားျဖစ္ၿပီး ထြက္ၾကျပဳၾကသူမ်ားလည္း ႐ွိေၾကာင္း၊ ယခုအခ်ိန္တြင္ နားမေယာင္ရန္လိုေၾကာင္း၊ သကၤာမကင္းျဖစ္လွ်င္ စိတ္ထဲတြင္ သံသယ႐ွိလွ်င္ မိမိတို႔ကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာၾကရန္လိုေၾကာင္း ယခုအခ်ိန္တြင္ ဒီတာ၀န္ကုိ မိမိမခံယူေၾကာင္း၊ ျပဳျပင္သင့္တာ႐ွိလွ်င္ ျပဳျပင္သင့္တာေတြ႔လွ်င္ မိမိကို၀ိုင္းၿပီး အႀကံေပးပါ၊ အႀကံဥာဏ္ေပးဖို႔လည္း မိမိဖိတ္ေခၚေၾကာင္း၊ ေနာက္ဆုံးေျပာရလွ်င္ ယေန႔က်ေရာက္လာသည့္ တိုင္းျပည္၏ တာ၀န္၊ ႏိုင္ငံေတာ္၏ တာ၀န္ကို မိမိတို႔တေတြ ပူးေပါင္း၍ တက္ညီလက္ညီ ေဆာင္႐ြက္ၾကရန္ လိုေၾကာင္း “မိန္႔ၾကားသြားပါသည္။

ထို႔ေနာက္ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သန္းေ႐ႊကလည္း  ေအာက္ပါအတိုင္း မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားခဲ့ျပန္သည္ -

“နယ္ေျမမွဴးမ်ားႏွင့္ ေဒသတာ၀န္ခံမ်ားကို ေ႐ွ႕ျဖစ္လာမည့္ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အနည္းငယ္ ႐ွင္းျပလိုေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္ ၿငိမ္၀ပ္ပိျပားမႈ တည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႔၏ ေၾကညာခ်က္ (၁/၈၈) ေပၚတြင္ ေစတနာေကာင္း၊ ေစတနာမွန္႐ွိသူ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက လက္ခံႏိုင္မည္ ဟု မိမိယုံၾကည္ေၾကာင္း၊ ယေန႔ အေျခအေန အရပ္ရပ္အရ မည္သူမွ် ထိန္းႏိုင္သည့္ အေျခအေန မ႐ွိသျဖင့္ တပ္မေတာ္က တာဝန္မယူခ်င္ေသာ္လည္း ျပည္ေထာင္စု တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရး၊ တိုင္းရင္းသားမၿပိဳကြဲေရး၊ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာတည္တံ့ ခိုင္ၿမဲေရးတို႔သည္ မိမိတို႔၏ အဓိက တာဝန္ႀကီး (၃) ရပ္ အေပၚတြင္ မလြဲမေ႐ွာင္သာဘဲ မိမိတိုင္းျပည္၏ မ်က္ႏွာကို ၾကည့္၍ လုပ္လိုက္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ မည္သူမွ် အာဏာကို မက္ေမာၿပီး ယူခ်င္သည့္ သူ မ႐ွိေၾကာင္း၊ စဥ္းစားလိုက္တိုင္း တာဝန္က ႀကီးေလးလြန္းလွသည့္အတြက္ တာဝန္မယူခ်င္ေသာ္လည္း တိုင္းျပည္၏ ယိုယြင္းေနသည့္ အေျခအေနမ်ားအရ လုပ္ေဆာင္ရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းကို တခ်ိဳ႕တခ်ိဳ႕ေသာ  ဆင္ျခင္တုံတရား ကင္းမဲ့သူမ်ားမွလြဲ၍ ေစတနာေကာင္း၊ ေစတနာမွန္ ႐ွိသည့္သူ အမ်ားစုက လက္ခံႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေနာက္တစ္ခ်က္အေနျဖင့္ ေျမေပၚ ေျမေအာက္ ကြန္ျမဴနစ္မ်ားက ေအာက္ေျခအပိုင္းႏွင့္ အလယ္အလတ္ပိုင္း အလႊာကို ေတာ္ေတာ္ေလး စီးမိခ်ဳပ္ကိုင္မိေနသည့္ အေျခအေနမ်ိဳး႐ွိေၾကာင္း၊ ယင္းကို အျပင္အပ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား အေနႏွင့္ သိ႐ွိလက္ခံေၾကာင္း၊ ၎တို႔ အေနႏွင့္လည္း ထိမ္းႏိုင္သိမ္းႏိုင္ လက္ခံႏိုင္သည့္ အေနအထားမ႐ွိေၾကာင္း၊ အၾကမ္းဖက္ၿပီး လက္႐ွိအစိုးရကို မလိုလားသည့္ သူမ်ားႏွင့္ ကြန္ျမဴနစ္၀ါဒကို လက္ခံၿပီး အာဏာရ႐ွိေရးလုပ္ရန္ ၀င္လာသူမ်ား အေနႏွင့္ လက္ခံႏိုင္ဖို႔ရာ အေၾကာင္း ႐ွိခ်င္မွ ႐ွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လက္မခံႏိုင္လွ်င္ မိမိတို႔၏ စခန္းေနရာမ်ားကို  ၀င္ေရာက္ေႏွာင့္ယွက္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ျဖစ္လာႏိုင္သည့္ အေျခအေနမ်ား႐ွိေၾကာင္း ၊ မိမိတို႔ရ႐ွိထားသည့္ သတင္းမ်ားအရလည္း ၎တို႔တြင္ လက္နက္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား စုေဆာင္းထားသည္၊ သြင္းလာသည္ဟု သိရေၾကာင္း၊ မည္မွ်အထိ မွန္ကန္မည္ဟု မသိရေသးေသာ္လည္း ယင္းအေျခအေနမ်ားကို မိမိတို႔ရဲေဘာ္မ်ားအား သေဘာေပါက္ေအာင္ ေျပာထားရန္ လိုေၾကာင္း၊ ယေန႔တိုင္းျပည္၏ ခၽြတ္ယြင္းေနသည့္၊ ယိုယြင္းပ်က္စီးေနသည့္ အေနအထားသည္ ျပည္ေထာင္စုႀကီး ၿပိဳကြဲသြားႏုိင္ၿပီး၊ တုိင္းရင္းသား စည္းလုံးညီညြတ္ေရး ၿပိဳကြဲသြားႏိုင္ေၾကာင္း၊ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာလည္း ဆုံး႐ႈံးသြားႏိုင္ေၾကာင္း၊ ယင္းေၾကာင့္ တပ္မေတာ္၏ အဓိက တာ၀န္ႀကီး (၃) ရပ္ေပၚတြင္ မိမိတို႔တေတြ မလြဲမေ႐ွာင္သာဘဲ လုပ္လိုက္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယေန႔အေျခအေနအရ ကြန္ျမဴနစ္မ်ားက ေအာက္ေျခႏွင့္ အလယ္အလတ္ပိုင္း ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို  စီးမိသည့္ အေနအထားမ်ိဳးျဖစ္ၿပီး တပ္မေတာ္ကို တိုက္ေနသည့္ အေနအထားမ်ိဳး ေရာက္ေနေၾကာင္း၊ ယင္းသို႔ ၾကာ႐ွည္ေနခဲ့လွ်င္ တပ္မေတာ္အတြင္းတြင္  ကြဲသြားၿပီး တပ္မေတာ္ပါ အဖတ္ဆယ္မရဘဲ တိုင္းျပည္က စုံးစုံးျမဳပ္သြားသည့္ အေနအထားမ်ိဳးျဖစ္ေၾကာင္း ၊ ယင္းအေနအထားေပၚတြင္ မူတည္ၿပီး လုပ္လိုက္ရျခင္း ျဖစ္သည္ဆိုသည့္ မိမိတို႔၏ (cause) ကို ေသေသခ်ာခ်ာ သေဘာေပါက္ေအာင္ ႐ွင္းလင္းရန္လိုေၾကာင္း၊ ရဲေဘာ္မ်ား သေဘာေပါက္ဆိုရာတြင္လည္း ေအာက္ေျခအထိ ေသခ်ာစြာ ထိေတြ႔ၿပီး ႐ွင္းလင္းရန္လိုေၾကာင္း၊ ေနာက္တစ္ခ်က္အေနျဖင့္ ယခုအခ်ိန္ ထိေတြ႔ၿပီး လက္႐ုံးႀကီး (၃) ရပ္ျဖစ္သည့္ တပ္မေတာ္ (ၾကည္း၊ေရ၊ေလ) စသည္တို႔သည္ တစ္ေယာက္ႏွင့္တစ္ေယာက္ စည္းစည္းလုံးလုံး ေက်ာခ်င္းကပ္၍ ျဖစ္လာမည့္ အႏၱရာယ္ ညီညီညြတ္ညြတ္ တိုက္ဖ်က္မည္ဆိုသည့္ သႏၷိ႒ာန္စိတ္႐ွိရန္ လိုသည္ဟု ေျပာခ်င္ေၾကာင္း၊ ယခုအခ်ိန္တြင္ ေသြးထိုးမႈကလည္းမ်ားၿပီး တစ္ေယာက္ႏွင့္တစ္ေယာက္ အထင္အျမင္လြဲမွားမႈေတြကလည္း  မ်ားေနရာ ေဘးစကားေတြကို မယုံဘဲႏွင့္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ေျပာခဲ့သည့္အတိုင္း သံသယ႐ွိသည္ဆိုလွ်င္ မိမိတို႔ကို ေမးၾကပါ၊ အတတ္ႏိုင္ဆုံး ေျဖ႐ွင္းေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သံသယအေပၚတြင္ မူတည္ၿပီး မိမိတို႔အတြင္းတြင္ ေသြးကြဲလွ်င္ မိမိတို႔၏ လုပ္ငန္းစဥ္ ေအာင္ျမင္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ လုပ္ငန္းစဥ္သည္လည္း  ဤေၾကညာခ်က္ကို အျပန္အလွန္ ဖတ္ၾကည့္လွ်င္မြန္မြန္ျမတ္ျမတ္ျဖစ္သည္ကိုေတြ႔ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊မိမိတို႔အာဏာလည္းမယူ၊ထိန္းလည္းမ ထား ဘဲ၊ယေန႔ျဖစ္ေနသည့္အေျခအေနကိုတတ္ႏိုင္သမွ်ထိန္းေပး၍ေ႐ြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ပြဲလုပ္ေပးၿပီး ပါတီစုံဒီမိုက ေရစီျဖင့္၎တို႔ဘာသာတုိင္းျပည္အုပ္ခ်ဳပ္ၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းမိမိတို႔အေနျဖင့္အုပ္ခ်ဳပ္မည္မဟုတ္္ေၾကာင္း၊ယခု ႐ွိသည့္သူမ်ားသည္လည္း ေ႐ြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ပြဲဝင္၍ အမတ္ေ႐ြးခံၿပီးလုပ္မည့္   အဖြဲ႔အစည္းလည္းမဟုတ္ ေၾကာင္းေနာက္တုိင္းျပည္တြင္တည္တည္တံ့တံ့ႏွင့္ျဖစ္သြားၿပီးစနစ္တက်ျဖစ္သြားေအာင္ လုပ္သည့္သေဘာျဖစ္ ေၾကာင္း၊အားလုံးကိုေခ်ာေခ်ာေမာေမာ ျဖစ္ေအာင္ဝင္လုပ္သည့္အေနအထားျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္ေရာက္သြားအခါ တြင္ တခ်ိဳ႕ရဲေဘာ္မ်ားအေနျဖင့္ ေသြးထိုးထားမႈမ်ား ႐ွိခ်င္႐ွိမည္၊ သံသယဝင္ေနမႈမ်ား ႐ွိခ်င္႐ွိမည္ျဖစ္ရာ မိမိတို႔တေတြ တပ္မေတာ္တြင္ မထိန္းသိမ္းခဲ့လွ်င္ ယေန႔ တို႔တာဝန္ (၃) ရပ္က ပ်က္စီးရေတာ့မည္ျဖစ္ရာ ယင္းအေျခအေနအရ ေခတၱခဏတည္ၿငိမ္ေအာင္ ၀င္ထိန္းၿပီး တည္ၿငိမ္သည္ႏွင့္အမွ် ဆက္လက္၍ ေ႐ြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ပြဲမ်ား လုပ္ၿပီး လႊဲလိုက္မည္ဆိုသည္ကို သေဘာေပါက္ေအာင္ ေျပာရန္လိုေၾကာင္း၊ ယင္းမွာ အဓိက အခ်က္ပင္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိတို႔သာ သေဘာေပါက္႐ုံမဟုတ္ဘဲ တပ္သား၊ အၾကပ္၊ အရာခံ၊ အရာ႐ွိ စသည့္ ကြင္းဆက္ (၃) ဆက္လုံးခိုင္မာေနမွသာလွ်င္ မိမိတို႔လုပ္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ား ေအာင္ျမင္မည္ဆိုသည္ကို  သတိခ်ပ္ၿပီး ၊ ငါသိ႐ုံႏွင့္ၿပီးၿပီ၊ ေအာက္ကလည္း သိေနမွာပါပဲေလ ဟု သေဘာမထားဘဲ အားလုံးက ရဲေဘာ္ေတြကို ထိေတြ႔ၿပီး အၿမဲတမ္း ႐ွင္းျပေနရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ေနာက္ မိမိတို႔၏ လက္႐ုံးႀကီး သုံးရပ္ျဖစ္သည့္ တပ္မေတာ္ (ၾကည္း၊ေရ၊ေလ) သည္ တစ္စုတေပါင္းတည္း၊ တညီတညြတ္တည္း မိမိတို႔ ခ်မွတ္ထားသည့္ တိုင္းျပည္၏ တာ၀န္ကို ေက်ပြန္ေအာင္ ယုံယုံၾကည္ၾကည္ႏွင့္ ထမ္းေဆာင္သြားၾကရန္ လိုသည္ဟု ေျပာလိုေၾကာင္း၊ ဤမွ် ေ႐ွ႕ေလွ်ာက္ ဂ႐ုစိုက္ရန္ လိုသည္ဟု ေျပာလိုေၾကာင္း၊ ကြန္ျမဴနစ္မ်ားအေနႏွင့္ ၎တို႔အတြက္ ပိုၿပီး အခြင့္အလမ္း ပိတ္သြားသျဖင့္  မိမိတို႔ကို  ဖိတိုက္မည့္ သေဘာျဖစ္လာၿပီး၊ မိမိတို႔ကို ရသည့္လက္နက္ႏွင့္ အထဲတြင္ ေျပာက္က်ားသေဘာမ်ိဳး လိုက္လာႏိုင္သည္ျဖစ္ရာ မိမိတပ္၏ လုံၿခဳံေရး၊ မိမိတစ္ဦးခ်င္း၏ လုံၿခဳံေရးကို ဂ႐ုစိုက္ၿပီး လုပ္သြားရန္ေျပာလိုေၾကာင္း၊ ေနာက္တစ္ခ်က္အေနႏွင့္ ရပ္႐ြာေအးခ်မ္းသာယာေရးအတြက္  မိမိတို႔လုပ္ေပးရန္လိုေၾကာင္းႏွင့္ ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ျဖစ္ေအာင္ ဆက္လုပ္သြားၾကရန္လိုေၾကာင္း ၊ တပ္မေတာ္၏ မ်က္ႏွာ၊ တိုင္းျပည္၏ မ်က္ႏွာ၊ အမိအဖ (၂) ပါး၏ မ်က္ႏွာကိုသာၾကည့္ၿပီး၊ မည္သူ႔မ်က္ႏွာကိုမွ် မၾကည့္ဘဲ မိမိတို႔၏ တာ၀န္မ်ားကို  ေက်ပြန္ေအာင္ လုပ္ရန္လိုေၾကာင္း” ေျပာၾကားသြားသည္။


ထို႔ေနာက္ နိဂုံးခ်ဳပ္ အေနျဖင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေစာေမာင္က -
“မိမိတို႔ ယေန႔ ဤသို႔ေၾကညာၿပီး မနက္ျဖန္တြင္ ရင္ဆိုင္ရမည့္ သေဘာ႐ွိေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ျဖစ္ခဲ့သည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ားကို  ျပန္ၾကည့္လွ်င္ ပထမ လူစုလူေ၀းႏွင့္ ေအာ္ဟစ္ဆႏၵျပၾက၊ စုေ၀းၾက၊ အခ်ိန္တန္လွ်င္ ညေနေစာင္းလွ်င္ ျပန္သြားၾက၊ ယင္းသို႔ျဖင့္ စခဲ့ၾကေၾကာင္း၊ ေနာက္တျဖည္းျဖည္းႏွင့္ ပုံမွန္လႈပ္႐ွားမႈ လုပ္ေၾကာင္း ပုံမွန္လုပ္႐ိုးလုပ္စဥ္ လုပ္မွာပဲ ဟု တြက္ၿပီး ၾကည့္ေနရင္း ၾကည့္ေနရင္းႏွင့္ လြန္ခဲ့သည့္ ၾသဂုတ္လ ၈ ရက္ေန႔က ပုံမွန္မဟုတ္ေတာ့ေၾကာင္း၊ သာမန္အားျဖင့္ ညေနတြင္ လူစုကြဲသြားေသာ္လည္း ၾသဂုတ္လ ၈ ရက္ေန႔ ည ၈ နာရီ ၉ နာရီအထိ လူစုမကြဲေသးဘဲ ေနာက္ထပ္လူအုပ္မ်ားကလည္း ေထာင္ႏွင့္ခ်ီ၍ ခ်ီတက္လာသည္ကို ေတြ႔ရသျဖင့္ ယေန႔သည္ပင္ မိမိတို႔အတြက္ အဆုံးအျဖတ္ေပးရေတာ့မည္ ဟု မိမိတို႔တြက္ေၾကာင္း၊ တကယ္တမ္းတြင္မူ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို ၾသဂုတ္လ ၃ ရက္ေန႔တြင္ ေၾကညာေပးခဲ့ၿပီး ၾသဂုတ္ ၃ ရက္ေန႔မွ ၇ ရက္ေန႔အထိ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာ အပ္ထားသည့္ ကာလအတြင္း ေသနတ္တစ္ခ်က္မွ် မပစ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ၾသဂုတ္လ ၈ ရက္ေန႔တြင္ မလြဲမေ႐ွာင္သာေတာ့ဘဲ အင္အားႏွင့္ မၿဖိဳခြဲလွ်င္ ေနာက္ေန႔တြင္ အေတာမသတ္ႏိုင္သည့္ လူသတ္ပြဲႀကီးမ်ား ျဖစ္လာႏိုင္ေၾကာင္း၊ ႐ႈံးခ်င္လည္း႐ႈံးသြားမည္၊ လည္ပင္း ႀကိဳးကြင္းတပ္ၿပီး ဆြဲခ်င္လည္း ဆြဲသြားမည္၊ ယင္းသို႔ေသာ အေျခအေနမ်ား ျဖစ္သည့္အတြက္ မိမိတို႔ ၾသဂုတ္လ ၈ ရက္ေန႔တြင္ လူစုခြဲရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းကို မိမိတို႔ ႐ွင္းလင္းေျပာၾကားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းအခ်ိန္တြင္ အင္မတန္ ေထာက္ေထာက္ထားထားျဖင့္  အေပၚကို ေထာင္၍ ပစ္ေဖာက္ သတိေပးရသည့္အဆုံး Rubber Bullet ျဖင့္ (၆) ေထာင့္သာ ပစ္ရာ ဒဏ္ရာရသည့္သူ (၄) ေယာက္သာ႐ွိေၾကာင္း၊ လူအုပ္သိန္းဂဏန္းႏွင့္ ႐ွိေၾကာင္း  ရဲေဘာ္၏ ေျခေထာက္ကို ဖက္၍ ေတာင္းပန္သည့္ နည္းမ်ားႏွင့္လည္း လာဦးမည္ျဖစ္ရာ ရဲေဘာ္သည္လည္း ႏွလုံးသားႏွင့္သူျဖစ္၍ မိမိတို႔မည္မွ် အမိန္႔ေပးေပး ယင္းအခ်ိန္တြင္ ပါသြားမည္ကို  မိမိတို႔ စိတ္ပူေၾကာင္း၊ ၾသဂုတ္ ၉ ရက္ေန႔တြင္ အင္မတန္ႀကီးမားသည့္ လူအုပ္ႀကီးႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရေၾကာင္း၊ ယင္းအခ်ိန္တြင္ မိမိတို႔ မထိန္းႏိုင္ေၾကာင္း၊ ေရာ္ဘာက်ည္ဆန္ႏွင့္ ပစ္မွန္းသိသည့္အခါ အကာအကြယ္ လုပ္လာေၾကာင္း၊ ယင္းသို႔ျပဳလုပ္၍ ကာဘိုင္၊ဂ်ီသရီး စသည့္ လက္နက္မ်ားကို သုံးလာရေၾကာင္း၊ ပထမ warning shoot သတိေပး၍ မိုးေပၚေက်ာ္ပစ္ေၾကာင္း၊ ေနာက္တစ္ခါ တည့္တည့္ပစ္ စသည့္ Sequence ႏွင့္ သြားေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ ယေန႔လုပ္ရမည့္ စနစ္သည္ ယင္းစနစ္ မဟုတ္ေၾကာင္း warning ေပး၊ လူစုခြဲ၍ မရလွ်င္ ပစ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မေန႔က ကုန္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန႐ွိ မိမိတပ္စုေလးတစ္စုကို လူေထာင္ေသာင္းႏွင့္ ခ်ီ၍ ၀ိုင္းေၾကာင္း ၊ ယင္းတပ္စုကို ရဟန္းသံဃာမ်ား ၊ ေက်ာင္းသားမ်ား၊ တပ္မွဴးေဟာင္းမ်ား ၀င္ကယ္ေသာ္လည္း မရသည့္အဆင့္သို႔ ေရာက္သြားေၾကာင္း၊ ေနာင္လည္း ယင္းပုံစံမ်ိဳးလာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းတို႔ကို ထိန္းရမည္၊ ေထာင္ပစ္၍ မျဖစ္ေၾကာင္း ၊ ျဖစ္ႏိုင္သမွ် မိမိတို႔ သတ္မွတ္ေပးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လူအုပ္ေတြ႔လွ်င္ warning ေပး၍ လူစုခြဲရန္ ေျပာၿပီး မရလွ်င္ပင္ ေထာင္ပစ္ရန္ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ျဖစ္ႏိုင္သည္မွာ ေက်ာင္းသား၊ ကေလး၊ အမ်ိဳးသမီးကို ေ႐ွ႕တင္လာမည္ ျဖစ္၍ ယင္းကို ေမွ်ာ္မွန္းၿပီး မိမိတပ္ကို ျပင္ဆင္စုဖြဲ႔ရန္ Grouping  လုပ္ရန္လိုေၾကာင္း၊ အျခားေသာ တုိင္းႏွင့္ျပည္နယ္မ်ားတြင္ သိပ္ ဆိုးဆိုး႐ြား႐ြား ျဖစ္ရန္မ႐ွိေသာ္လည္း ရန္ကုန္၊ မႏၱေလး၊ မုံ႐ြာ စသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ အႀကိိတ္အနယ္လုပ္ရမည္ဟု မွန္းထားေၾကာင္း၊ ယေန႔အေျခအေန ဤသို႔ျဖစ္သျဖင့္ မနက္ျဖန္ ေသြးထိုးစမ္းလာလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္မွန္းေၾကာင္း၊ ေနာက္တစ္ေန႔ဆိုလွ်င္ ျပင္းထန္သည့္ အေျခအေန ေတြ႔ႏိုင္ရာ ပိတ္စရာ၊ ဆို႔စရာ႐ွိသည့္ ၀င္ေပါက္၊ ထြက္ေပါက္ မ်ားကို ပိတ္ဆို႔ရန္လိုေၾကာင္း၊ ရန္ကုန္တြင္ ဗကပ၏ အေျခစိုက္ စခန္းမ်ားအေနႏွင့္ ေျမာက္ဥကၠလာပ၊ ေတာင္ဥကၠလာပ၊ သာေကတ စသည္တို႔တြင္ Block ေတြ၊စည္းေတြ အစ႐ွိသျဖင့္ လုပ္ဖို႔လိုေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ တပ္မိသားစုမ်ားအေနႏွင့္လည္း ၿမိဳ႕ထဲ၊ ရပ္ထဲတြင္ ေနၾကသျဖင့္  လုပ္ဖို႔ ကိုင္ဖို႔ ေတာ္ေတာ္ခက္ေသာ္လည္း မိမိတို႔သည္ ႏုိင္ငံ၏ မ်က္ႏွာကိုသာ ၾကည့္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ မိသားစုအေရးကို မၾကည့္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ ယင္းသို႔ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ လုပ္ရေၾကာင္း၊ ယခုအခ်ိန္တြင္ မိုက္ျပရမည့္ အခ်ိန္အခါျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဒါၿပီးလွ်င္ ၿမိဳ႕တြင္ ေျပာက္က်ားတိုက္ပြဲမ်ား ျဖစ္လာႏိုင္သည္ဟု မိမိတို႔ မွန္းေၾကာင္း၊ တြက္ေၾကာင္း၊ ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ ယင္းသို႔ေသာ ေျပာက္က်ားတိုက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ၿပီး ယင္းေနာက္ ရန္ကုန္၏ အျပင္အပကို  သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းကဲ့သို႔ ေရ႐ွည္အတြက္ ေမွ်ာ္မွန္းၿပီးျပင္ၾက၊ ဆင္ၾက၊ လုပ္ၾက ကိုယ့္တာ၀န္ကို ေက်ပြန္ေအာင္လုပ္၊ လက္ေျမွာက္တာအ႐ႈံးေပးတာ မ႐ွိေအာင္၊ လက္ေျမွာက္အ႐ႈံးေပးသည္ထက္ ေသသည္ကမွ ျမတ္သည္ဟု မိမိတို႔ကိုမိမိတို႔ အဆုံးဟု သေဘာထား၍ ယေန႔တိုက္ပြဲကို ဆင္ႏႊဲရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ရဲေဘာ္မ်ားကို ေျပာၿပီးၿပီဟူ၍ တစ္ခါတည္း မေနပါႏွင့္၊ ရဲေဘာ္ႏွင့္ လက္ပြန္းတတီးေနပါ၊ မၾကာခဏ ပညာေပးပါ ယင္းကို အထူးအေလးအနက္ထားၿပီး မီးကုန္ယမ္းကုန္ ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္၊ မိမိတို႔ ရင္ဆုိင္ရေတာ့မည့္ သေဘာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ရင္ဆိုင္မည္ဟု ယတိျပတ္ဆုံးျဖတ္၊ ရင္မဆိုင္ႏိုင္လွ်င္လည္း ကိုယ့္ဘ၀ ဆုံးၿပီ ဟုသာ မွတ္လိုက္ရန္ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ မိမိတို႔ လူသတ္ခ်င္သည့္ လူသတ္ေကာင္ မဟုတ္္ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ လုပ္ရသည္ျဖစ္ၿပီး ေတြ႔သမွ်လူကို ပစ္ရမည္မဟုတ္ေၾကာင္း၊ လူေကာင္းသူေကာင္းေတြ အမ်ားႀကီး႐ွိရာ ရန္ကုန္တြင္ လူဦးေရႏွင့္ၾကည့္လွ်င္ ၂၈ သိန္း႐ွိရာ တကယ့္ဆူပူဆႏၵျပသူထဲမွ အျမင့္ဆုံး ဂဏန္းသည္ ႐ွစ္ေသာင္း၊ တစ္သိန္းသာ႐ွိေၾကာင္း၊ ယင္းအထဲတြင္ လူေကာင္း အမ်ားႀကီးပါ႐ွိၿပီး ပေယာဂ၀င္သည့္ လူ(၂) ေသာင္း၊ (၃)ေသာင္းသာ ပါမည္ျဖစ္ရာ မိမိတို႔ မတတ္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ လူမ်ားသည္လည္း အထိအခိုက္ အဆုံးအ႐ႈံးမ်ား ႐ွိမည္ျဖစ္ရာ ယင္းကိုလည္း တြက္ဆၿပီး ဆုံး႐ႈံးမႈမ႐ွိေအာင္ စီမံရန္ႏွင့္ သိပ္ေသြးမပူရန္လည္း လိုေၾကာင္း၊ ဤေနရာတြင္ လုပ္ရကိုင္ရသည္မွာ စစ္ဆင္ေရးတြင္ လုပ္ရကိုင္ရသည့္ နည္းမ်ိဳးမဟုတ္ေၾကာင္း၊ မိမိတို႔လူမ်ိဳးသည္ ေသြးဆူလြယ္သည့္ လူမ်ိဳးျဖစ္ရာ ေျခလ်င္က တပ္မွဴးမ်ားသိေၾကာင္း၊ ဗကပတို႔၊ ေကအင္န္ယူတို႔ကို တိုက္ၾကခိုက္ၾကရာ အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္ ရာႏွင့္ခ်ီၿပီး ရဲေဘာ္မ်ားကို စြန္႔လႊတ္ရေၾကာင္း၊ ဤေနရာတြင္ အသက္ေပးရသည့္ ကိစၥမ်ားလည္း ျဖစ္လာႏိုင္ေၾကာင္း၊ ဆယ္ဂဏန္း၊ ရာဂဏန္းထိ ႐ွိလာႏိုင္ရာ ယင္းအေပၚတြင္ ေသြးဆူၿပီး ၎တို႔၏ အကြက္ထဲလည္း နင္းမသြားရန္လိုေၾကာင္း၊ ယင္းတို႔ကို နားလည္ၿပီး လုပ္ၾကကိုင္ၾကရန္ ေျပာလိုေၾကာင္း” မိန္႔ၾကားသြားသည္။

ယင္းေနာက္ အစည္းအေ၀းကို ႐ုပ္သိမ္းလိုက္သည္။ အဆိုပါ အစည္းအေဝး၌ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေစာေမာင္ ႏွင့္ ဒုတိယကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သန္းေ႐ႊ တို႔၏ မိန္႔ခြန္းကို ေသခ်ာစြာ ေလ့လာၾကည့္ပါက ၁၉၈၈ စက္တင္ဘာလ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ အာဏာသိမ္းပိုက္ခဲ့မႈႏွင့္ က်ဴးလြန္ခဲ့ေသာ ရာဇဝတ္ျပစ္မႈမ်ားကို  တပ္မေတာ္ ၾကည္း၊ေရ၊ေလ မွ အရာ႐ွိ၊ အရာခံ၊ အၾကပ္၊ တပ္သား မ်ားအား လိမ္ညာ၀ါဒျဖန္႔လိုမႈႏွင့္ ယင္းတို႔ လုပ္ေဆာင္ခဲ့မႈကို ဥပေဒႏွင့္အညီ တရားဝင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ သေယာင္ေယာင္ ျဖစ္ေစရန္ ႐ွင္းလင္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ အစည္းအေဝး မွတ္တမ္းမ်ားကိုလည္း ေအာက္ေျခရဲေဘာ္မ်ား သိေစရန္ ႏွင့္ ေသြးေအးမသြားေစရန္ တပ္ရင္းတပ္ဖြဲ႔ အဆင့္ဆင့္ ႐ွင္းလင္းေစခဲ့သည္။ဦးသန္းေ႐ႊ (သိ္ု႔မဟုတ္္) ေနျပည္ေတာ္ မင္္းသားႀကီး – အပိုင္း (၃)


ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေ႐ႊ၏ ဘ၀အ႐ုဏ္ဦး

သို႔ကလို နဝတ အာဏာသိမ္းခဲ့စဥ္က နဝတအဖြဲ႔၏ သာမန္အဖြ႔ဲဝင္သာ ျဖစ္ခဲ့ေသာ ဗိုလ္သန္းေ႐ႊသည္ အလုပ္သင္ ဗိုလ္ေလာင္း (O.T.S) အပတ္စဥ္ (၉) သင္တန္းဆင္း၍ ခလရ(၁)၊ ခမရ(၁ဝ၁)၊ တပ္မ (၈၈)၊ နတခ ေခၚအေနာက္ေတာင္တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္စသည့္တိုက္ခိုက္ေရးတပ္မ်ား၌တာဝန္အဆင့္ဆင့္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ဖူး ေသာ္လည္း တိုက္ခိုက္ေရးဘက္၌ ထူးခၽြန္သူတစ္ဦး မဟုတ္သလို၊ သူရဘြဲ႔၊ သီဟသူရဘြဲ႔ မဆိုထားဘိ သူရဲေကာင္းမွတ္တမ္းဝင္တံဆိပ္ပင္ ရ႐ွိခဲ့သူ မဟုတ္ေပ။

သူသည္ ၁၉၈ဝ ျပည့္ႏွစ္က တပ္မ (၈၈) တပ္မမွဴး ဘဝျဖင့္ က်ိဳင္းတုံေဒသ၌ စစ္ဆင္ေရးတာဝန္မ်ား၊ ထမ္းေဆာင္ေနစဥ္အတြင္း တပ္မ (၈၈) ကို ဗကပ (၈၁၅) စစ္ေဒသ လက္ေအာက္ခံတပ္မ်ားက ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ပိတ္ဆို႔တိုက္ခိုက္ ေခ်မႈန္းခဲ့သည့္အတြက္ တပ္မ(၈၈) လက္ေအာက္ခံ အမွတ္ (၃) ကခ်င္ေသနတ္ကိုင္တပ္ရင္း ဌာနခ်ဳပ္သည္ က်ဆုံးခဲ့သလို စစ္သည္ႏွင့္မိသားစု ေျမာက္ျမားစြာ ေသဆုံးခဲ့ရသည္။

သို႔ေသာ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းေ႐ႊသည္ ထိုစဥ္က အာဏာ႐ွင္ပါတီ ဥကၠဌႀကီး ဦးေနဝင္း၏ အထူးယုံၾကည္ စိတ္ခ်ရသည့္ တပည့္ရင္း ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ အေရးယူျခင္း မခံရသည့္အျပင္ ၁၉၈၁ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၃ ရက္မွ ၈ ရက္ေန႔အထိ မဂၤလာဒုံဗဟိုႏုိင္ငံေရး တကၠသိုလ္ဝင္းအတြင္း႐ွိ ညီလာခံ ခန္းမ၌ က်င္းပေသာ စတုတၳအႀကိမ္ ပါတီညီလာခံတြင္ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ျခင္း ခံခဲ့ရသည္။ယင္းေနာက္ ၁၉၈၃ ဇူလိုင္လ ၂၂ ရက္ေန႔တြင္ အေနာက္ေတာင္တိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ တိုင္းမွဴးျဖစ္လာၿပီး ထိုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၅ ရက္ေန႔တြင္ ဧရာဝတီတိုင္း၏ ေဒသပါတီ ေကာ္မတီဥကၠဌ ျဖစ္လာခဲ့သည္။ တစ္ဖန္ ၁၉၈၄ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၁၆ ရက္တြင္ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ရာထူး တိုးျမွင့္ခံရၿပီး ေနာက္တစ္ႏွစ္ ၁၉၈၅ ခု ႏို၀င္ဘာလ ၄ ရက္ေန႔တြင္ တပ္မေတာ္ ဒုတိယကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ျဖစ္လာသည္။ ထိုစဥ္က သူ႔အသက္က ၅၂ ႏွစ္ အ႐ြယ္သာ႐ွိၿပီး ရာထူးအဆင့္ (၂) ဆင့္ကို ခုန္ပ်ံေက်ာ္တက္ၿပီး ဒုတိယကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ျဖစ္လာသည့္အတြက္ သူ႔ထက္၀ါရင့္ၿပီး ေမၿမိဳ႕စစ္တကၠသိုလ္ဆင္း၊ မဆလ တပ္မေတာ္ ထိပ္ပိုင္းတပ္မွဴးမ်ားက အေတာ္ပင္ မေက်မနပ္ ျဖစ္ခဲ့ၾကသည္။သို႔ေသာ္လည္း စစ္အာဏာ႐ွင္ႀကီး ဗိုလ္ေနဝင္း၏ အကြက္ခ် အစီအမံ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မိမိတို႔၏ မေက်နပ္ခ်က္မ်ားကို မ်ိဳသိပ္ထားခဲ့ရသည္။သို႔ကလို ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေ႐ႊသည္ စစ္မတိုက္ေသာ္လည္း အကင္းပါး၍ လူႀကီးအႀကိဳက္ ျပဳမူေဆာင္႐ြက္တတ္ၿပီး ကြက္ေက်ာ္ျမင္တတ္ေသာေၾကာင့္ ရာထူးအတက္ျမန္သည္ဟု ဆိုရေပမည္။ေမြးဇာတိ


ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေ႐ႊကို ၁၉၃၃ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၃ ရက္ ေသာၾကာေန႔ နံနက္ ၅ နာရီခန္႔တြင္ ေက်ာက္ဆည္ၿမိဳ႕နယ္ အင္း႐ြာ၌ အဖ ဦးေလးျမင့္၊ အမိေဒၚစိမ္းရင္တို႔မွ ဖြားျမင္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာ့သမိုင္း အဖြဲ႔ဝင္ ဦးေက်ာ္ၿငိမ္း ျပဳစုေသာ “ကိုလိုနီေခတ္ ျမန္မာရက္စြဲသမိုင္း” (၁၈၈၆-၁၉၄၂)၌ ၁၉၃၃ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂ ရက္ ၾကာသပေတးေန႔ဟူ၍ ေဖာ္ျပထားသည္။ ထို႔အတူ Benedict Rogers ေရးသား၍ ထိုင္းႏိုင္ငံမွ Silkworm စာအုပ္တိုက္ မွ ၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္က ထုတ္ေ၀ခဲ့ေသာ Than Shwe: Unmasking Burma’s Tyrant စာအုပ္ စာမ်က္ႏွာ ၁ဝ ႏွင့္ အြန္လိုင္းစာမ်က္ႏွာ၌လည္း ယင္းအတိုင္းပင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ Emma Larkin ေရး၍ ပင္ကြင္းစာအုပ္တိုက္မွ ၂ဝ၁ဝ ထုတ္ေဝေသာ Everything is Broken စာအုပ္ စာမ်က္ႏွာ ၁၆၇ ၌ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေ႐ႊ၏ ေမြးသကၠရာဇ္ ၁၉၃၃ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂ ရက္ေန႔သည္ မမွန္ဟု ဆိုသည္။ ၎က ၁၉၃၂ ဧၿပီ ၁ ရက္ နံနက္ ၆ နာရီသာ အမွန္ဟု ဆိုသည္။ သို႔ေသာ္ အမည္မေဖာ္လိုေသာ ေဝဒပညာ႐ွင္ တစ္ဦးကမူ ၁၉၃၃ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၃ ရက္ ေသာၾကာေန႔သာ ျဖစ္ရမည္ဟု ဆိုသည္။အေၾကာင္းမွာ ဦးသန္းေ႐ႊ၏ ခ်က္တဝိုက္၌ မွဲ႔စလြယ္ (သို႔မဟုတ္) စာအမွတ္အသား ပါ႐ွိေသာေၾကာင့္ဟု ဆိုသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၎ေရးသားေပးေသာ ေမြးသကၠရာဇ္ကိုသာ ေခတၱအတည္ယူထားလိုက္ပါသည္။ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေ႐ႊသည္ ငယ္စဥ္က ေက်ာ္ဆည္ၿမိဳ႕၌ စတင္ပညာသင္ၾကား၍ ၁၉၅၁ ခုႏွစ္ အသက္ ၁၈ ႏွစ္၌ အဂၤလိပ္ – ျမန္မာ ၁ဝ တန္းအထိ ပညာသင္ၾကားခဲ့သည္။ ၁ဝ တန္း စာေမးပြဲ ေအာင္ မေအာင္ ကို အတိအက် မသိရေသာ္လည္း မဆလပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီေလာင္း ကိုယ္ေရးမွတ္တမ္း အက်ဥ္း၌ ၁ဝ တန္းေအာင္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ထို႔ေနာက္ ၁၉၅၂ ခုႏွစ္ မိတၳီလာၿမိဳ႕႐ွိ စာတိုက္၌ တစ္ႏွစ္ခန္႔ စာတိုက္စာေရး ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ခဲ့သည္။ ၁၉၅၃ ခုႏွစ္တြင္ တပ္မေတာ္ အရာ႐ွိ ေလ့က်င့္ေရးေက်ာင္း O.T.S အပတ္စဥ္ (၉) သို႔ တက္ေရာက္ကာ ဒုဗိုလ္အျဖစ္ ခန္႔အပ္ျခင္း ခံရသည္။ သူ၏ကိုယ္ပိုင္နံပါတ္မွာၾကည္း၆၇၁ဝ ျဖစ္ၿပီးအမွတ္(၁) ေျခလ်င္တပ္ရင္းတြင္ တာဝန္က်ခဲ့သည္။ သူ၏ အပတ္စဥ္ တစ္ပတ္တည္း ေက်ာင္းဆင္းခဲ့သူမ်ားမွာ နဝတေခတ္၌ ပထမ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီးျဖစ္ၿပီးေနာက္ ၊မ်ားမၾကာခင္ယဥ္ေက်းမ၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီးအျဖစ္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းခံရသူ ကိုယ္ပိုင္နံပါတ္ (ၾကည္း – ၆၅၉ဝ) ဒုဗိုလ္မွဴးႀကီးေဟာင္း စိုးညႊန္႔ (ကဗ်ာဆရာ ထီလာစစ္သူ)ႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဘုန္းျမင့္ (ၾကည္း-၆၆၆၂)၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ျမသင္း (ၾကည္း-၆၆၀၅) တို႔ ျဖစ္သည္။ ကရင္ျပည္နယ္၊ ႐ွမ္းျပည္နယ္မ်ားတြင္ KNU ႏွင့္ ဗကပတို႔ကို စစ္ဆင္ေရး တိုက္ပြဲမ်ားတြင္ ပါဝင္ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ျမန္မာ့ဆို႐ွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီ၏ ဗဟိုႏိုင္ငံေရးသိပၸံေက်ာင္း၊ စိတ္ဓာတ္ စစ္ဆင္ေရးဌာနတြင္ ေျပာင္းေ႐ႊ႕တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ရသည္။၁၉၆၂တြင္ဗဟိုႏိုင္ငံေရးတကၠသိုလ္၌နည္းျပ၊ဌာနမွဴးအျဖစ္ ေျပာင္းေ႐ႊ႕တာ၀န္ထမ္း ေဆာင္ခဲ့သည္။၁၉၈၁ စတုတၳအႀကိမ္ ပါတီညီလာခံ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ေလာင္း ကိုယ္ေရးမွတ္တမ္း အက်ဥ္း၌ ဦးသန္းေ႐ႊ၏ ကိုယ္ေရးအက်ဥ္းကို ဤသို႔ ေဖာ္ျပထားသည္။အမည္- ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ သန္းေ႐ႊ
ပါတီ၀င္အမွတ္/သက္တမ္း- ၁ဝဝ၁၄၈၉/၂၂ ႏွစ္ ၆ လ။
လူမ်ိဳး- ျမန္မာ၊ ပညာအရည္အခ်င္း အဂၤလိပ္-ျမန္မာ ၁ဝ တန္းေအာင္။
ေမြးေန႔သကၠရာဇ္- ၂ – ၂ – ၁၉၃၃ ။ အသက္ ၅၂ ႏွစ္။
ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္ လက္႐ွိပါတီ- ဥကၠဌ၊ ဧရာဝတီတိုင္း၊ ေဒသပါတီေကာ္မတီ၊ တိုင္းမွဴး၊ အေနာက္ေတာင္
တာ၀န္/ လက္႐ွိ အလုပ္အကိုင္-   တုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္။
၁၉၃၃ ခုႏွစ္မွ ၁၉၄၂ ခုႏွစ္အထိ- ေက်ာက္ဆည္ၿမိဳ႕ အစိုးရ မူလတန္းေက်ာင္းတြင္ တတိယတန္း ပညာ သင္ၾကားခဲ့သည္။
၁၉၄၂ ခုႏွစ္မွ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္အထိ- ေက်ာက္ဆည္ၿမိဳ႕ အစိုးရ အထက္တန္းေက်ာင္းတြင္ ပညာသင္ၾကားေနဆဲ ျဖစ္သည္။
၁၉၄၈ ခုႏွစ္မွ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္အထိ- ၁၉၅၁ ခုႏွစ္တြင္ ေက်ာက္ဆည္ၿမိဳ႕ အစိုးရ အထက္တန္းေက်ာင္းမွ မဂၤလိပ္ – ျမန္မာ ၁ဝ တန္း ေအာင္ျမင္ခဲ့သည္။ ၁၉၅၂ - ၅၃ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ မိတီၳလာစာတိုက္၌ စာတိုက္စာေရးအျဖစ္ အမႈထမ္းခဲ့သည္။ ၁၉၅၃ ခုႏွစ္တြင္ ဗိုလ္ေလာင္းအပတ္စဥ္ (၉) တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး အမွတ္ (၁) ေျခလ်င္တပ္ရင္း တြင္ ဒုဗိုလ္အျဖစ္ စတင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။ ၁၉၅၈ ခုႏွစ္တြင္ တပ္ခြဲမွဴးတာဝန္ ထမ္းေဆာင္ေနရာမွ အမွတ္(၉၁) နယ္လွည့္စိတ္ဓာတ္ စစ္ဆင္ေရးတပ္သို႔ ေျပာင္းေ႐ႊ႕တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၿပီး၊ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ ဗဟိုႏိုင္ငံေရး တကၠသိုလ္ နည္းျပ၊ ဌာနမွဴးအျဖစ္ ေျပာင္းေ႐ႊ႕တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။၁၉၆၂ ခုႏွစ္မွ ယခုအထိ- ၁၉၆၆ ခုႏွစ္တြင္ အမွတ္ ၁၀၁ ေျခလ်င္တပ္ရင္း၌ ဌာနခ်ဳပ္ တပ္္ခြဲမွဴးအျဖစ္ လည္းေကာင္း၊ ၁၉၆၈ ခုႏွစ္တြင္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး (ၾကည္း)၊ စစ္ဦးစီးဌာနတြင္ စစ္ဦးစီးမွဴး (ဒုတိယတန္း) အျဖစ္ လည္းေကာင္း၊ ၁၉၇၅ ခုႏွစ္တြင္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး (ၾကည္း) စစ္ဆင္ေရးဌာနစု စစ္ဦးစီးမွဴး (ပထမတန္း) အျဖစ္လည္းေကာင္း ၊ ၁၉၇၇ ခုႏွစ္တြင္ အမွတ္ ၈၈ ေျချမန္တပ္မဌာနခ်ဳပ္၌ ဒုတိယတပ္မမွဴး၊ ၁၉၈၀ ျပည့္ႏွစ္ မတ္လတြင္ ယင္းတပ္မ၌ပင္ တပ္မမွဴးအျဖစ္လည္းေကာင္း တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။ ၈-၈-၈၃ ရက္ေန႔တြင္ အေနာက္ေတာင္တိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ တိုင္းမွဴးတာဝန္ တိုးျမွင့္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။ ၉-၈-၈၃ ရက္ေန႔မွစ၍ ဧရာဝတီတိုင္း ေဒသပါတီ ေကာ္မတီဥကၠဌ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္ဟူ၍ ေဖာ္ျပထားသည္။၁၉၇ဝျပည့္ႏွစ္ အမွတ္(၁)ေျခလ်င္ တပ္ရင္းတြင္ တပ္ရင္းမွဴး တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၿပီး သံလြင္ျမစ္္ အ ေ႐ွ႕ပိုင္းႏွင့္ ႐ွမ္းျပည္ေျမာက္ ပိုင္း နယ္ေျမမ်ား တြင္ စစ္ဆင္ေရး တာဝန္မ်ား ယူခဲ့သည္။၁၉၇၅ ခုႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္စစ္႐ုံးခ်ဳပ္သို႔ ေရာက္လာၿပီး စစ္ဆင္ေရး ဗ်ဴဟာမ်ားကို တာ၀န္ယူခဲ့သည္။ ၁၉၈၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ တပ္မ (၈၈) တပ္မမွဴးအျဖစ္ ခန္႔အပ္ခံရၿပီး ႐ွမ္းျပည္နယ္တြင္ ဗကပမ်ား ႏွိမ္ႏွင္းေရး စစ္ဆင္မႈမ်ားကို ကြပ္ကဲခဲ့ရသည္။ ၁၉၈၃ ခုႏွစ္တြင္ အေနာက္ေတာင္တိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ တိုင္းမွဴး ျဖစ္လာသည္။ထို႔ေနာက္ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ သန္းေ႐ႊသည္ ၁၉၈၆ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလ ၄ ရက္ေန႔တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ အဆင့္ တိုးျမွင့္ခ်င္း ခံရသည္။ တဖန္ တစ္ႏွစ္အၾကာ ၁၉၈၇ ခု ႏိုဝင္ဘာလ ၄ ရက္ေန႔တြင္ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး အဆင့္ တိုးျမွင့္ခံရသည္။ ၁၉၈၈ ခု၊ ဇူလိုင္ ၂၇ တြင္ ဒုတိယကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး ျဖစ္လာေသာ္လည္း ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ တြင္ စစ္အာဏာ႐ွင္ ဦးေနဝင္းႏွင့္ သမီး ဗိုလ္မွဴး ခင္စႏၵာဝင္းတို႔က ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သန္းေ႐ႊကို ေခါက္ထားၿပီး စစ္ေထာက္လွမ္းေရး အႀကီးအကဲ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ခင္ညႊန္႔ကိုသာ ေ႐ွ႕တန္းတင္ ပြဲထုတ္ထားခဲ့သည့္အတြက္ မေက်မနပ္ ျဖစ္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ သူ၏ မေက်နပ္ခ်က္ကို မ်ိဳသိပ္ခဲ့ေလသည္။ထို႔ေနာက္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလအတြင္း စစ္အာဏာ႐ွင္ ဦးေနဝင္းက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေစာေမာင္ႏွင့္ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ခင္ညႊန္႔တို႔ကို မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ (၇) ရပ္ကြက္၊ ေမခလမ္း႐ွိ သူ႔အိမ္ကို ေခၚယူေတြ႔ဆုံၿပီး စစ္တပ္ျဖင့္ အာဏာသိမ္းရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ ၿငိမ္၀ပ္ပိျပားမႈ တည္ေဆာက္ေရး ေခါင္းစဥ္တပ္ထားေသာ စစ္အာဏာသိမ္း ေကာင္စီ၌ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေစာေမာင္ကို ဥကၠဌလုပ္ခိုင္းၿပီး ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ခင္ညႊန္႔ႏွင့္ ဗိုလ္မွဴးႀကီး တင္ဦးတို႔ကို နဝတ အဖြဲ႔ အတြင္းေရးမွဴး (၁) ႏွင့္ (၂) ေဆာင္႐ြက္ရန္ ညႊန္ၾကားခဲ့သည္။ အာဏာသိမ္းရမည့္ စက္တင္ဘာလ ၁၈ ရက္ကို ဦးေန၀င္းကပင္ ဂဏန္းေဗဒင္အရ တြက္ခ်က္ေပးခဲ့သည္။ ဦးေနဝင္းသည္ ဂဏန္းေဗဒင္ပညာကို အလြန္ယုံၾကည္သူျဖစ္ရာ သူ၏ ေမြးနံဂဏန္း (၆) ႏွင့္ အက်ိဳးေပးေသာ ၃ ႏွင့္ ၉ ဂဏန္းကို အလြန္ႏွစ္သက္ေသာေၾကာင့္ စစ္အာဏာသိမ္းေကာင္စီ၏ အမည္ကိုပင္ ၉ ဂဏန္းက်ေစရန္ နဝတ (န=၇+ဝ=၄+တ=၇=၁၈=၁+၈=၉) ဟူ၍ အတိုေကာက္ မွည့္ေခၚေစသလို ၉ ဂဏန္းက်ေသာ စက္တင္ဘာလ ၁၈ ရက္ေန႔ကိုပင္ အာဏာသိမ္းခိုင္းခဲ့သည္။ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေစာေမာင္ကလည္း ဒုတိယကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သန္းေ႐ႊကို နဝတ အဖြဲ႔၌ သာမန္အဖြဲ႔ဝင္ တစ္ဦးအျဖစ္သာ ထည့္သြင္းခဲ့ၿပီး အေရးပါလွသည့္ စစ္ေရး၊ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ေပၚလစီမ်ားကို ကိုင္တြယ္ခိုင္းျခင္း မ႐ွိဘဲ လမ္းေဖာက္၊ တံတားေဆာက္ စသည့္ လုပ္ငန္းအခ်ိဳ႕တြင္သာ ႀကီးၾကပ္ေစခဲ့ေသာေၾကာင့္ ယင္းတို႔အေပၚတြင္ အညိဳးအေတး ထားခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ မိမိ၏ မေက်နပ္မႈကို မ်ိဳသိပ္ကာ ေလသံမွ်ပင္ မဟခဲ့ေခ်။အလြန္ အကင္းပါးေသာ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ခင္ညႊန္႔က နဝတ အတြင္း စည္းလုံးညီညြတ္ေရးကို ေ႐ွ႕႐ူၿပီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သန္းေ႐ႊကို နဝတ အဖြဲ႔၏ ဒုတိယဥကၠဌအျဖစ္ ခန္႔အပ္တာဝန္ေပးရန္ အခြင့္သာတိုင္း အႀကိမ္ႀကိမ္ နားခ်စည္း႐ုံးခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးသန္းေရႊသည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းေ႐ႊကို ၁၉၈၉ ေမလ ၂၃ မွာ စတင္ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည့္ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ဗဟိုအဖြဲ႔၌ ဥကၠဌ အျဖစ္သာ ခန္႔အပ္သည္။ထို႔ေနာက္ ၁၉၉ဝ ျပည့္ႏွစ္ အေစာပိုင္းတြင္ နဝတဥကၠဌ၊ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး တာဝန္ယူထားေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေစာေမာင္သည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး ရာထူးကို ယူခဲ့ၿပီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သန္းေ႐ႊကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရာထူးတိုးျမွင့္ကာ နဝတအဖြဲ႔၏ ဒုတိယဥကၠဌအျဖစ္ ခန္႔အပ္ခဲ့သည္။ထိုႏွစ္မွာပင္ နဝတအတြင္းေရးမွဴး (၁) ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ခင္ညႊန္႔သည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ အဆင့္သို႔လည္းေကာင္း၊ အတြင္းေရးမွဴး(၂) ဗိုလ္မွဴးႀကီး တင္ဦးသည္ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ အဆင့္သို႔လည္းေကာင္း တိုးျမွင့္ခံရသည္။ ၁၉၉၁ စက္တင္ဘာလ ၁၈ ရက္ေန႔ န၀တအဖြဲ႔ဥကၠဌ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး ေစာေမာင္သည္ မိမိတာဝန္ယူထားေသာ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ၀န္ႀကီးတာဝန္ကို ဦးအုံးေဂ်ာ္အား လႊဲေျပာင္းေပးအပ္သည့္ ေၾကညာခ်က္ အမွတ္ ၁/၉၁ ကို ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသန္းေ႐ႊအား နဝတ ဒုဥကၠဌ ခန္႔အပ္ခဲ့ေသာ္လည္း အညိဳးအေတး ႀကီးလွေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သန္းေ႐ႊသည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး ေစာေမာင္၏ ေျခလွမ္းအမွားကိုသာ ေစာင့္ဆိုင္းေနခဲ့သည္။ စစ္ေထာက္လွမ္းေရး အႀကီးအကဲႏွင့္ နဝတ အတြင္းေရးမွဴး (၁) ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ခင္ညႊန္႔ကိုမူ ႐ွစ္ေလးလုံး ဒီမိုကေရစီ အေရးေတာ္ပုံ အတြင္း အဖ်က္အေမွာင့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို လွ်ိဳ႕ဝွက္လုပ္ကိုင္၍ စစ္အာဏာသိမ္းရန္ အေျခအေနေပၚ ေပါက္ရန္ ဖန္တီး လုပ္ ေဆာင္ေပးခဲ့သူ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ၎အတြက္ တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္ တြင္ အသုံးတည့္ႏိုင္ သည္ဆိုသည့္ အေတြးျဖင့္ အခ်ိဳ သတ္ ဆက္ဆံ ထားခဲ့သည္။တပ္ခ်ဳပ္ႀကီး ဘဝ


ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး ေစာေမာင္သည္ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ေမလ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ ပါတီစုံ အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲ၌ မဆလပါတီ တျဖစ္လဲ တစည ေခၚ တိုင္းရင္းသား စည္းလုံးညီညြတ္ေရးပါတီ အႏိုင္ရ႐ွိမည္ထင္၍ ေ႐ြးေကာက္ပြဲၿပီးလွ်င္ တပ္မေတာ္က စစ္တန္းလ်ား ျပန္မည္ဟု အာေခ်ာင္မိခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ တကယ္တမ္း N.L.D ပါတီက အျပတ္အသတ္ အႏိုင္ရ႐ွိေသာအခါ နဝတအဖြဲ႔အတြင္း သေဘာထား တင္းမာေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သန္းေ႐ႊ ဦးေဆာင္သည့္ နဝတဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားက လႊတ္ေတာ္ေခၚေပးရန္ႏွင့္ N.L.D ပါတီကို အာဏာလႊဲေျပာင္းေပးမည့္ ကိစၥကို ျပင္းထန္စြာကန္႔ကြက္ေသာေၾကာင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး ေစာေမာင္သည္ ကတိမတည္သူအျဖစ္ ျပည္တြင္းျပည္ပ၏ အႀကီးအက်ယ္ ထိုးႏွက္ေဝဖန္ျခင္းကို ခံခဲ့ရသည္။သို႔ကလို ေဘးက်ပ္နံက်ပ္ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္လာခဲ့သည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး ေစာေမာင္သည္ စိတ္ထြက္ေပါက္ ႐ွာသည့္အေနျဖင့္ အရက္ကို ေန႔ေရာညပါေသာက္စားမူးယစ္ခဲ့ရာမွ ေနာက္ဆုံး၌ စိတ္ေဝဒနာပါ စြဲကပ္လာၿပီး မိန္႔ခြန္းေျခြရာမွာပင္ အမွားအယြင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚလာခဲ့သည္။ အကြက္ေကာင္းကို ေခ်ာင္းေနေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သန္းေ႐ႊသည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး ေစာေမာင္၏ မိန္႔ခြန္းမ်ားကို တစ္လုံးမွ ျပင္ဆင္တည္းျဖတ္ျခင္း မျပဳဘဲ၊ ေရဒီယိုႏွင့္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားမွ ထုတ္လႊင့္ခိုင္းခဲ့ၿပီး ျပည္သူႏွင့္ တပ္မေတာ္အၾကား၌ ပညာသားပါပါ သိကၡာခ်ခဲ့သည္။ထို႔ေနာက္ တပ္မေတာ္ေဆး၀န္ထမ္း ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေက်ာ္ဝင္း (ေနာင္ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ျမန္မာသံအမတ္ႀကီး) ဦးေဆာင္သည့္ သမားေတာ္ႀကီးမ်ားကို ေဆးစစ္ေဆးခိုင္းၿပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး ေစာေမာင္၏ က်န္းမာေရး အေျခအေန မေကာင္းေၾကာင္း၊ ေဆးေထာက္ခံစာ တင္ျပခိုင္းသည္။  ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သန္းေ႐ႊသည္ အဆိုပါ ေဆးစာကို နဝတ အဖြဲ႔ႏွင့္ စစ္အစိုးရအဖြဲ႔၀င္မ်ားကို ျပသ၍ တစ္ဦးခ်င္း သေဘာထားကို ေခၚယူေမးျမန္းခဲ့သည္။ ထိုစဥ္အတြင္း ၁၉၉၂ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂ဝ တြင္ နဝတအဖြဲ႔၏ ေၾကညာခ်က္ ၆/၉၂ ျဖင့္ ဒုတိယတပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သန္းေ႐ႊသည္ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီးအျဖစ္ လႊဲေျပာင္းယူလိုက္သည္။အစစ အရာရာ အကြက္ေစ့ေအာင္ ဖန္တီးႏိုင္ခဲ့သည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသန္းေ႐ႊသည္ သူကိုယ္တိုင္ လက္မွတ္ ေရးထိုးထားသည့္ နဝတ ေၾကညာခ်က္အမွတ္ ၈/၉၂ ကို ၁၉၉၂ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၂၃ ရက္ေန႔ ရက္စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး ေစာေမာင္ကို တာဝန္အရပ္ရပ္က အနားေပးလိုက္ေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့သည္။ ေၾကညာခ်က္၌…“ႏိုင္ငံေတာ္၏ ျမားေျမာင္ႀကီးေလးလွေသာ အလုပ္တာ၀န္မ်ား၏ ဒဏ္ေၾကာင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး ေစာေမာင္၏ က်န္းမာေရးသည္ အနားမယူလွ်င္ မျဖစ္ေတာ့သည့္ အေျခအေနအထိ ခၽြတ္ယြင္းလာသျဖင့္ တာ၀န္မ်ား ျပန္လည္ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ေသာ က်န္းမာေရး အေျခအေနသို႔ ေရာက္႐ွိသည္အထိ အနားယူေနရန္ ကၽြမ္းက်င္ေသာ ဆရာ၀န္ႀကီးမ်ားက အႀကံျပဳေထာက္ခံခ်က္ကို ႏိုင္ငံေတာ္ ၿငိမ္၀ပ္ပိျပားမႈ တည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႔ အစည္းအေ၀းတြင္ တင္ျပၿပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး ေစာေမာင္အား အနားယူေစရန္ ဆုံးျဖတ္လိုက္ေၾကာင္း ေၾကညာအပ္ပါသည္” ဟူ၍ ေဖာ္ထားသည္။ န၀တအဖြဲ႔ အတြင္းေရးမွဴး (၁) ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ခင္ညႊန္႔ကလည္း အဆိုပါ ရက္စြဲျဖင့္ပင္ နဝတ ေၾကညာခ်က္ ၉/၉၂ ကို ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး န၀တ ဥကၠဌေနရာကို ယခုအခ်ိန္မွစ၍ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သန္းေ႐ႊက ဆက္လက္တာဝန္ယူသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့သည္။ အမွန္စင္စစ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သန္းေ႐ႊသည္ ၁၉၉၂ ဧၿပီလ ၂၂ ရက္ေန ႔ကတည္းကပင္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ တာဝန္ကို စတင္ ထမ္းေဆာင္ေနခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။တစ္ဖန္ ၁၉၉၂ ဧၿပီလ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ နဝတအဖြဲ႔၏ ေၾကညာခ်က္ ၁ဝ/၉၂ ျဖင့္ နဝတ ဥကၠဌ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သန္းေ႐ႊသည္ အစိုးရအဖြဲ႔တြင္ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး၏ တာဝန္အျပင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၏ တာဝန္ကိုပါ ထမ္းေဆာင္ေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့သည္။ဤသို႔ျဖင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး ေစာေမာင္သည္ တပ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရာထူးႏွင့္ နဝတ ဥကၠဌရာထူးမွ ဖယ္႐ွားခံလိုက္ ရေတာ့သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး ေစာေမာင္အေပၚ သစၥာေဖာက္ၿပီး ေနာက္ေက်ာကို ဓားႏွင့္ ထိုးခဲ့ၾကသည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သန္းေ႐ႊႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခင္ညႊန္႔တို႔ကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး၏ ဇနီး ေဒၚေအးရီက ခံျပင္းေဒါသထြက္ကာ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံးေပၚအထိ တက္၍ ရန္ေတြ႔ခဲ့သည္။ထို႔ေနာက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သန္းေ႐ႊသည္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ နဝတ ဥကၠဌျဖစ္လာၿပီးေနာက္ သူ႔ရဲ႕အာဏာ တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရးအတြက္ စစ္႐ုံးခ်ဳပ္ႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခင္ညႊန္႔၏ ေထာက္လွမ္းေရးဌာနမ်ား၌ “သူ႔အတြင္းလူ” မ်ားကို ေနရာခ်ထားလိုက္သည္။ သူ တပ္မ (၈၈) တပ္မွဴးအျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္စဥ္က စစ္ဦးစီးမွဴး (ဒုတိယတန္း) အျဖစ္ သူ႔လက္ေအာက္တြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ဖူးေသာ ဒုဗိုလ္မွဴးႀကီး ေက်ာ္ဝင္း (မႏၱေလး အမွတ္(၁) စစ္ေထာက္လွမ္းေရး တပ္မွဴး) ကို ၁၉၉၂ ေမလတြင္ ရန္ကုန္စစ္႐ုံးခ်ဳပ္ကို ခ်က္ခ်င္းေခၚယူခဲ့ၿပီး တပ္မေတာ္ေထာက္လွမ္းေရး ညႊန္ၾကားေရးမွဴး အျဖစ္ ခန္႔အပ္ကာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခင္ညႊန္႔ကို အနီးကပ္ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ရန္ စတင္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့သည္။ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး ေစာေမာင္လက္ထက္က စစ္႐ုံးခ်ဳပ္မွ ယာယီႏွင့္ ထုတ္ထားေသာ သူ႔တပည့္ရင္း ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ တင္ဦး (အတြင္းေရးမွဴး – ၂) ႏွင့္ စစ္ဦးစီး (ပထမတန္း) ဗိုလ္မွဴးႀကီး ခင္ေမာင္သန္းကို စစ္႐ုံးခ်ဳပ္ကို ျပန္လည္ေခၚယူ၍ တာ၀န္ျပန္ေပးအပ္ခဲ့သည္။ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ခင္ေမာင္သန္းကို တပ္မ (၁၁) တပ္မမွဴး အေနျဖင့္ ခန္႔အပ္တာ၀န္ေပးထားေသာ္လည္း အမွန္စင္စစ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သန္းေ႐ႊသည္ သူ႔အနီးေခၚယူကာ တပ္မ (၁၁)ကို စစ္႐ုံးခ်ဳပ္မွေန၍ ကြပ္ကဲေစသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးေဟာင္း ေစာေမာင္၏ အတြင္းလူမ်ား အားလုံးကိုလည္း စစ္႐ုံးခ်ဳပ္မွ ဖယ္႐ွားပစ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သန္းေ႐ႊ နတခ တိုင္းမွဴးဘ၀ျဖင့္ ပုသိမ္၌ ေနထိုင္စဥ္အတြင္း သူ႔ဇနီး ေဒၚႀကိဳင္ႀကိဳင္၏ စကားကို ေျမ၀ယ္မက် နားေထာင္ခဲ့ေသာ ဗိုလ္မွဴးေန၀င္းကို ရာထူးအဆင့္ဆင့္ တိုးျမွင့္ကာ န၀တဥကၠဌ၏ စစ္ဘက္လက္ေထာက္ ခန္႔အပ္ခဲ့သလို သူ႔အတြင္းလူ ဗိုလ္မွဴးဆန္းဆင့္ ကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ရာထူးအထိ အဆင့္ဆင့္တိုးေပး၍ စစ္ရာထူးခန္႔ခ်ဳပ္အျဖစ္ ေျမွာက္စားခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သန္းေ႐ႊ တိုင္းမွဴးဘဝက အိမ္ေတာ္ေစာင့္ လုံၿခဳံေရး အရာ႐ွိ လုပ္ခဲ့ေသာ ဗိုလ္ႀကီးလွေအာင္သိန္း ကိုလည္း စစ္႐ုံးခ်ဳပ္ စခန္းမွဴး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ လွေအာင္သိန္းအျဖစ္ ခန္႔အပ္ထားလိုက္သည္။ေနာက္မၾကာခင္မွာပင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသန္းေ႐ႊသည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး ရာထူးကို ယူလိုက္သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးရာထူးကို အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ Senior General လို႔ သုံးႏႈန္းထားရာ တိုက္႐ိုက္ဘာသာျပန္လွ်င္ ဝါရင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး အဆင့္ရာထူးပင္ ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ ရာထူးမ်ားအားလုံးသည္ တ႐ုတ္စစ္တပ္ဖြဲ႔စည္းပုံအရ တုိက္႐ိုက္ကူးယူထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ထူးျခားမႈက တ႐ုတ္စစ္တပ္၌ Senior Major (ဝါရင့္ ဗိုလ္မွဴး) ႏွင့္ Senior Sergeant (ဝါရင့္တပ္ၾကပ္ႀကီး) ႐ွိေသာ္လည္း ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၌ အဆိုပါ ရာထူး ႏွစ္ခုေတာ့ မ႐ွိပါေခ်။

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ ျပန္တမ္း၀င္ အရာ႐ွိ ရာထူးအဆင့္ဆင့္ ခန္႔အပ္ထားပုံမွာ ဒုဗိုလ္၊ ဗိုလ္၊ ဗိုလ္ႀကီး၊ ဗိုလ္မွဴး၊ ဒုတိယဗိုလ္မွဴးႀကီး၊ ဗိုလ္မွဴးႀကီး၊ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္၊ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး၊ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးတို႔ပင္ ျဖစ္သည္။ဦးေနဝင္းႏွင့္ မဆလ ထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္မ်ားက ၁၉၈၈ စက္တင္ဘာလ၌ တပ္မေတာ္ကို အာဏာသိမ္းရန္ အမိန္႔ေပးခဲ့စဥ္က အာဏာသိမ္းအဖြဲ႔၌ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး ေစာေမာင္ၿပီးရင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ခင္ညႊန္႔ကို ဒုတိယေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ သတ္မွတ္ေပးထားခဲ့သည္။သို႔ေသာ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေ႐ႊသည္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ျဖစ္လာၿပီးေနာက္ လစ္လပ္သြားေသာ သူ၏ ဒုတိယကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ကို အေ႐ွ႕ပိုင္းတိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ တိုင္းမွဴး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေမာင္ေအးကို ၁၉၉၃ မတ္လ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ခဲ့သည္။န၀တ ဒုတိယဥကၠဌရာထူးကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခင္ညႊန္႔ကို ေပးလိုက္လွ်င္ စစ္တပ္၏ စည္းလုံးညီညြတ္မႈ ပ်က္စီးကာ ေနာက္ထပ္အာဏာသိမ္းမႈ တစ္ခု ျဖစ္လာႏိုင္သည္ဟု ယူဆထားပုံရသည္။ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေမာင္ေအးသည္ ကန္႔ဘလူၿမိဳ႕၌ ၁၉၃၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၅ ရက္ေန႔က ဖြားျမင္ခဲ့သည္။ ၁၉၅၄ ခုႏွစ္၌ ဒသမတန္း ေအာင္ျမင္ၿပီး ၁၉၅၅ ခု၊ ဇြန္လ ၂ဝ ရက္ေန႔တြင္ တပ္မေတာ္သို႔ ဝင္ေရာက္၍ ေမၿမိဳ႕ စစ္တကၠသိုလ္ ဗိုလ္သင္တန္း အပတ္စဥ္ (၁) သို႔ တက္ေရာက္ခဲ့သူ ျဖစ္သည္။ ၁၉၅၉ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၁၂ ရက္၌ တပ္မေတာ္ ျပန္တမ္းဝင္ အရာ႐ွိအျဖစ္ ခန္႔အပ္ျခင္း ခံရၿပီး ခလရ ၃ဝ မွာ တပ္စုမွဴး၊ တပ္ခြဲမွဴး အျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေနာက္ ၁၉၆၅ တြင္ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ေလ့က်င့္ေရးႏွင့္ စီမံေရးညႊန္ၾကားေရးမွဴး႐ုံးသို႔ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ၿပီး စစ္ဦးစီးအရာ႐ွိ (တတိယတန္း) အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ဗဟိုႏိုင္ငံေရး သိပၸံေက်ာင္း၌ ေတာင္သူလယ္သမားေရးရာ အမွတ္စဥ္ (၇) တပ္ခြဲ (၁) တပ္စု ၃ ႏွင့္ ၄ တို႔ကို ၁၉၆၇ ခုႏွစ္ ေမလ ၂၀ မွ ၾသဂုတ္လ ၁၉ ရက္ေန႔အထိ သင္တန္းမွဴးအျဖစ္ သင္ၾကားေပးခဲ့သည္။ ၁၉၇၃ ဒီဇင္ဘာလတြင္ စစ္တကၠသိုလ္မွ ေလ့က်င့္ေရး ညႊန္ၾကားေရးမွဴး႐ုံးသို႔ စစ္ဦးစီးမွဴး (ဒုတိယတန္း) အျဖစ္ ေျပာင္းခဲ့သည္။ ၁၉၇၅ မတ္လ ၁၃ ရက္တြင္ ခလရ ၆၈ တြင္ ယာယီတပ္ရင္းမွဴးအျဖစ္ စတင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ၿပီး၊ ၁၉၇၆ မတ္ ၁၃ တြင္ ဒုတိယဗိုလ္မွဴးႀကီး အဆင့္ရ႐ွိခဲ့သည္။ ၁၉၇၈ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂ဝ ရက္တြင္ အေ႐ွ႕ေျမာက္တုိင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္သို႔ စစ္ဦးစီးမွဴး (ပထမတန္း) အျဖစ္ ေျပာင္းေ႐ႊ႕တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ရၿပီး ၁၉၇၈ ခု ႏိုဝင္ဘာလ ၁၅ မွ ၁၉၈၁ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၃၁ ရက္ေန႔အထိ အေ႐ွ႕ေျမာက္တိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ စစ္ဗ်ဴဟာ (၁) စစ္ဗ်ဴဟာမွဴး၊ ၁၉၈၂ ဇန္န၀ါရီလ ၁ ရက္တြင္ ဒုတိယတပ္မမွဴးအျဖစ္ အမွတ္ ၇၇ ေျချမန္တပ္မဌာနခ်ဳပ္သို႔လည္းေကာင္း၊ ၁၉၈၃ ၾသဂုတ္လ ၈ ရက္တြင္ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန စစ္လက္နက္ပစၥည္း ညႊန္ၾကားေရးမွဴးႏွင့္ မဆလေခတ္ မိုးေကာင္းၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ အသီးသီးထမ္း႐ြက္ခဲ့သူ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ရပခ တိုင္းမွဴး ျဖစ္လာခဲ့သည္။အမွန္စင္စစ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး ေစာေမာင္ႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေ႐ႊတို႔ အသက္ ၆ဝ ျပည့္လွ်င္ သက္ျပည့္ပင္စင္ျဖင့္ အၿငိမ္းစားသြားခဲ့လွ်င္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ကို ဆက္လက္ဦးေဆာင္ရန္အတြက္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ေဟာင္းအျဖစ္ လ်ာထားျခင္းခံရသူမ်ား၌ မူလက ရတခ တိုင္းမွဴး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ဥာဏ္လင္း (D.S.A) အသက္ ၅၂ ႏွစ္ကို သတ္မွတ္ထားခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ဥာဏ္လင္းသည္ က်န္းမာေရး မေကာင္းသည့္အတြက္ ၁၉၉၁ မတ္လ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ ေဆးပင္စင္ျဖင့္ အၿငိမ္းစားယူသြားခဲ့ၿပီး ၁၉၉၆ မတ္လ ၂၅ ရက္တြင္ ကြယ္လြန္သြားခဲ့ေသာေၾကာင့္ သူႏွင့္ စစ္တကၠသိုလ္ တစ္ပတ္စဥ္တည္း ဆင္းခဲ့ေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေမာင္ေအးကို မလႊဲသာမေ႐ွာင္သာ ေ႐ြးခ်ယ္လိုက္ရသည္ဟု သိ႐ွိရသည္။ထိုစဥ္က အသက္ ၅၄ ႏွစ္သာ ႐ွိေသးေသာ ေက်ာက္တန္းသား ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ခင္ညႊန္႔သည္ သူ႔စစ္မႈထမ္း သက္တမ္းတစ္ေလွ်ာက္တိုက္ခိုက္ေရး တာဝန္မ်ားထက္ ဦးစီးအရာ႐ွိတာ၀န္မ်ားကိုသာ ထမ္း႐ြက္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ စစ္ဘက္ေရးရာ ကိစၥထက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္း၌သာ ပိုၿပီး စိတ္၀င္စားခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခင္ညႊန္႔သည္ ဒုတိယကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ရာထူးကို ရ႐ွိရန္ေမွ်ာ္မွန္းမထားေသာ္လည္း နဝတ ဒုဥကၠဌရာထူးကိုမူ သူသာလွ်င္ ျဖစ္ထိုက္သည္ဟု ယူဆထားခဲ့သည္။သို႔ေသာ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေ႐ႊကဗိုလ္ခ်ဳပ္ခင္ညႊန္႔ကိုယင္းရာထူးေပးရန္မူလကတည္း စိတ္မကူး ခဲ့ေခ်။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခင္ညႊန္႔သည္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ႀကီးမားၿပီး အင္မတန္ အကြက္ျမင္၍ ပါးနပ္မႈလည္း ႐ွိသည့္အျပင္ ဦးေနဝင္းမိသားစုအပါအဝင္ မဆလစစ္ေခါင္းေဆာင္အခ်ိဳ႕ကလည္း သူ႔ကိုသေဘာက် အားေပးေထာက္ခံေန သည့္အတြက္ တစ္ေန႔လွ်င္ သူ႔ကိုယ္ပါ တက္နင္သြားမည္ကို စိုးရိမ္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ နဝတ ဒုတိယဥကၠဌရာထူးကို ဘယ္သူ႔ကိုမွမေပးဘဲ(၂)ႏွစ္နီးပါးခန္႔အခ်ိန္ဆြဲထားခဲ့သည္။နဝတစစ္အာဏာသိမ္းေကာင္စီႏွင့္ အစိုးရဝန္ႀကီးအ ဖြဲ႔၌ အဆိုပါ ရာထူးကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ခင္ညႊန္႔သာ ရထိုက္သည္။ ဗိုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေမာင္ေအးသာ ထိုက္တန္သည္ဟူ၍ အတြင္းႀကိတ္ အုပ္စုတိုက္ပြဲေလးမ်ား ေပၚေပါက္ေနခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ေနာက္ဆုံးတြင္ ေဗဒင္ကိန္းခန္းပါမက်န္ အမ်ိဳးမ်ိဳး တြက္ခ်က္ၿပီးေနာက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေ႐ႊသည္ နဝတ ဒုဥကၠဌရာထူးကို ၁၉၉၄ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေမာင္ေအးကိုသာ ေပးအပ္လိုက္ေလသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခင္ညႊန္႔သည္ ေနာက္ဆုံး စိတ္ဓါတ္က်သြားၿပီး သူ႔ကို နဝတ အဖြဲ႔မွ ႏုတ္ထြက္ခြင့္ေပးရန္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေ႐ႊထံ အႀကိမ္ႀကိမ္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ တပ္ခ်ဳပ္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊက ႏုတ္ထြက္ခြင့္လည္းမေပး၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္လည္း တိုးမေပးဘဲ ႀကိဳး႐ွည္႐ွည္ျဖင့္ လွန္ထားခဲ့သည္။
ဦးသန္းေရႊ (သို႔) ေနျပည္ေတာ္ မင္းသားႀကီး – အပိုင္း (၄)


ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေ႐ႊ မိသားစု

သြားေလသူ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေစာေမာင္က သူ႔ကိုယ္သူ က်န္ခဲ့သည့္ စစ္သား (ဝါ) က်န္စစ္သား ဟူ၍ သူ၏ ကမၻာေက်ာ္မာရသြန္ မိန္႔ခြန္း႐ွည္ႀကီး၌ ထည့္သြင္းေျပာဆိုခဲ့ဖူးသည္။ စစ္ေထာက္လွမ္းေရးမ်ား ဦးစီး၍ စစ္ေထာက္လွမ္းေရး (၁၂)၏ ေသာင္ရင္း စာေပဝိုင္း ဟူ၍ အမည္တပ္ထားေသာ စာေပတိုက္မွ ထုတ္ေဝေသာ ျမက္ခင္းသစ္ မဂၢဇင္း ေ႐ွ႕ဆုံး စာမ်က္ႏွာ၌ “မုဒိတာ” ေခါင္းစဥ္တပ္၍ မ်ားစြာေသာ ခပ္သိမ္းေသာသူ အေပါင္းတို႔သည္ သားတကြဲ၊ မယားတကြဲ၊ မိတကြဲ၊ ဖတကြဲ ျဖစ္ၾကရကုန္၏။ ထိုသူတို႔၏ ဆင္းရဲဒုကၡကို ငါ ၿငိမ္းပါအ့ံ။ ထိုသူတို႔၏ မ်က္ရည္ကို ငါ သုတ္ေပးပါအ့့ံ။ ငါ၏ လက္ယာလက္ျဖင့္ ဆန္စပါးရိကၡာကိုေပးအ့ံ။ ငါ၏ လက္ဝဲလက္ျဖင့္ ဝတ္စားတန္ဆာကို ေပးအံ့။ အမိသည္ သားငယ္ကို ရင္ခြင္၌ ႏွစ္သိမ့္ေစသကဲ့သို႔ ငါသည္လည္း တိုင္းသူျပည္သားတို႔ကိုႏွစ္သိမ့္ေစသကဲ့သို႔ငါသည္လည္းတိုင္းသူျပည္သားတို႔ကိုႏွစ္သိမ့္ေစအံ့”  (က်န္စစ္သား မင္း ခရစ္ႏွစ္ ၁ဝ၈၄ – ၁၁၁၂) ဟူ၍ ေဖာ္ျပကာ၊ “မင္း႐ူးဘုံေဆာ္” လုပ္ေပးခဲ့ၾကသည္။ ေနာက္ဆုံးတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး ေစာေမာင္သည္ ယဥ္ယဥ္ကေလး မင္း႐ူး ႐ူးကာ အထုတ္ခံလိုက္ရေတာ့သည္။
ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး ေစာေမာင္အား ဖယ္႐ွား၍ အာဏာလႊဲယူလိုက္သည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေ႐ႊကိုလည္း သူ ကိုးကြယ္ေနေသာ ဘိုးေတာ္တစ္ဦးက ေညာင္ရမ္းမင္းဆက္ (ခရစ္ ၁၆ဝဝ – ၁၇၅၂) မွ သာလြန္မင္းတရားႀကီး (ခရစ္၁၆၂၉-၁၆၄၈) ဝင္စားခဲ့သူဟူ၍ ေျပာဆိုရာမွ ေနာက္ပိုင္းတြင္ သူကိုယ္တိုင္ အပါအဝင္ တစ္အိမ္သားလုံးက ယုံၾကည္သြားၾကသည္။

သူ႔ဇနီး ေဒၚႀကိဳင္ႀကိဳင္ကလည္း ၂၀၀၂ ခုႏွစ္မွစၿပီး သူ႔ကို “မယ္ေတာ္ႀကီး” ဟု ေခၚေစၿပီး သူ႔သမီးမ်ားကို “သမီးေတာ္” ဟု ေခၚေဝၚၾကရန္ သူတို႔မိသားစုႏွင့္ နီးစပ္ေသာ စစ္ဘက္အရပ္ဘက္ အရာ႐ွိႀကီးမ်ားကို ႏႈတ္မိန္႔ျဖင့္ ညႊန္ၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေ႐ႊသည္ ၁၉၆၉ ခု၊ ဇန္န၀ါရီလ၌ ကရင္ျပည္နယ္႐ွိ အမွတ္ (၇၇) ေျချမန္တပ္မသို႔ ဗိုလ္မွဴးရာထူးျဖင့္ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရင္း ဧရာဝတီျမစ္ဝကၽြန္းေပၚေဒသ၊ ပဲခူး႐ိုးမ၊ကရင္ျပည္နယ္ ႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္မ်ား လွည့္လည္သြားလာခဲ့ ရသည္။

ဤသို႔လွည့္လည္ရင္း ကရင္ျပည္နယ္ ဘားအံၿမိဳ႕ ကုန္ကေလးအရပ္၌ အေဒၚမ်ားႏွင့္ ေနထိုင္ေသာ ေဒၚႀကိဳင္ႀကိဳင္ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံရင္းႏွီးကာ ခ်စ္ကၽြမ္း၀င္ လက္ထပ္ခဲ့သည္ဟု သိရသည္။ ေဒၚႀကိဳင္ႀကိဳင္သည္ ကရင္ျပည္နယ္ ၿမိဳင္ကေလးအနီး႐ွိ ထီလုံျခမ္း၌ အဖ တ႐ုတ္လူမ်ိဳး ဦးၾကဴတင္ႏွင့္ မိခင္ ပအို႔ဝ္သူ ေဒၚဖြားေမတို႔မွ ဖြားျမင္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ေကာ့က်ိဳက္ၿမိဳ႕၌ ႀကီးျပင္းခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။ ေမြးခ်င္း ၉ ဦးအနက္ ပဥၥမေျမာက္ သမီးျဖစ္သည္။ ေဒၚႀကိဳင္ႀကိဳင္၏ ေမြးခ်င္းအစ္ကိုႏွင့္ ညီမႏွစ္ဦးမွာ ဦးဘသိန္း၊ ဦးေအာင္သန္း၊ ေဒၚျမေမ၊ ေဒၚမအုံ တို႔ ျဖစ္သည္။ သူ႔ဖခင္ ဦးၾကဴတင္သည္ အိမ္ေထာင္ႏွစ္ဆက္ ႐ွိသူျဖစ္ၿပီး ပထမဇနီးမွာ ေဒၚနန္းဝန္းျဖစ္သည္။ ပထမဇနီးႏွင့္ သား ဦးစိန္ကီး (မႏၱေလး) (ႏွလုံးခြဲစိတ္ကုဆရာ၀န္ ေဒါက္တာ ခြန္စိုးမိုး၏ ဖခင္) ႏွင့္ ဦးေစာစံေ႐ႊ (သမဝါယမမင္းႀကီးေဟာင္း) တို႔ ထြန္းကားခဲ့သည္။ ဒုတိယဇနီး ေဒၚဖြားေမႏွင့္ သားသမီး (၉) ဦး ထြန္းကားခဲ့သည္။

ဦးသန္းေ႐ႊႏွင့္ အိမ္ေထာင္မက်ခင္က ေဒၚႀကိဳင္ႀကိဳင္သည္ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕၌ ပညာသင္ၾကားေနဆဲ ျဖစ္သည္။ ေဒၚႀကိဳင္ႀကိဳင္၏ အမည္ရင္းမွာ မၾကန္ျဖစ္သည္။ ေနာင္တြင္ အမ်ားက ေဒၚမႀကိဳင္ဟု ေခၚတြင္ရာမွ ေဒၚႀကိဳင္ႀကိဳင္ ျဖစ္လာသည္။ ဗိုလ္မွဴးကေလး သန္းေ႐ႊႏွင့္ ေဒၚႀကိဳင္ႀကိဳင္ အၾကင္လင္မယား ျဖစ္ၿပီးေနာက္ သား (၃) ဦးႏွင့္ သမီး (၅) ဦး [ ႏိုင္စန္းေ႐ႊ၊ ထြန္းႏိုင္ေ႐ႊ၊ မေဒဝါေ႐ႊ၊ မခင္ၿပဳံးေ႐ႊ၊ မၾကည္ၾကည္ေ႐ႊ (မၾသ)၊ သန္႔ေဇာ္ေ႐ႊ (ေမာင္ေမာင္) ၊ မေအးေအးသစ္ေ႐ႊ၊ မသႏၱာေ႐ႊ (မေပါက္) ] ထြန္းကားခဲ့သည္။

သား ႏိုင္စန္းေ႐ႊ၏ ဇနီးမွာ ေဒါက္တာ ခင္၀င္းစိန္ျဖစ္ၿပီး ထြန္းႏိုင္ေ႐ႊ၏ ဇနီးမွာ သႏၱာခင္ ျဖစ္သည္။ သမီး ၾကည္ၾကည္ေ႐ႊ၏ ခင္ပြန္းမွာ ေဆးတပ္အရာ႐ွိ ေဒါက္တာေနစိုးေမာင္ ျဖစ္သည္။ သမီးငယ္ ခင္ၿပဳံးေ႐ႊ၏ ခင္ပြန္းမွာ ဗိုလ္မွဴးႀကီး သိန္းႏိုင္ (ေလတပ္) ျဖစ္သည္။ ၎သည္ မၾကာမီမွာပင္ တပ္တြင္း အေျပာင္းအလဲ၌ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္အဆင့္ တိုးျမွင့္ခံရကာ မဂၤလာဒုံ ေလတပ္စခန္းမွဴးအျဖစ္ တာဝန္ေပးအပ္ခံရသည္။ အငယ္ဆုံး သမီးေထြး သႏၱာေ႐ႊ၏ ခင္ပြန္းမွာ ဗိုလ္မွဴး ေဇာ္ၿဖိဳးဝင္းျဖစ္သည္။ ယင္းတို႔၏ မဂၤလာေဆာင္ကို ႐ိုက္ကူးထားေသာ “စိန္စီေသာည” ဗီြဒီယိုေခြျဖင့္ အြန္လိုင္းတြင္ ပ်ံ႕ႏွံ႔ခဲ့သည္။ သမီးၾကည္ၾကည္ေ႐ႊႏွင့္ ေဒါက္တာေနစိုးေမာင္ (ေနာင္ဒုတိယဗိုလ္မွဴးႀကီး၊ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးတကၠသိုလ္ ကထိက)တို႔မွ သား ေနေ႐ႊေသြးေအာင္ ကို ဖြားျမင္သည္။ ၀ါဆိုလျပည့္ေန႔၌ ဖြားျမင္၍ “ဖိုးလျပည့္” ဟု မွည့္ေခၚထားၿပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေ႐ႊ၏ အခ်စ္ဆုံး ေျမးေတာ္ျဖစ္သည္။ ၎သည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေ႐ႊ၏ ဖခင္ဝင္စားသူဟူ၍ မိသားစုက ယုံၾကည္ခဲ့ၾကသည္။

ထို႔ေနာက္ ၾကည္ၾကည္ေ႐ႊသည္ အိမ္ေထာင္ေရး အဆင္မေျပမႈေၾကာင့္ ေဒါက္တာေနစိုးေမာင္ ႏွင့္ တရားဝင္ ကြာ႐ွင္းျပတ္စဲလိုက္သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေ႐ႊ၏ မိသားစုသည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႀကီးမ်ား၌ ထင္ထင္ေပၚေပၚ လုပ္ကိုင္သည္ကို မေတြ႔ရေသာ္လည္း ႏွစ္စဥ္ သက္ဆုိင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာန အသီးသီးမွ ကန္ေတာ့ေငြမ်ား၊ ပုဂံေလေၾကာင္း အပါအဝင္ ေက်ာက္မ်က္အသင္း ဥကၠဌႏွင့္ ထူးကုမၸဏီပိုင္႐ွင္ ခ႐ိုနီ ဦးေတဇ ႏွင့္မၾကာခင္လြတ္ေျမာက္လာေသာ ဦးေမာင္ဝိတ္တို႔၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၌ အစု႐ွယ္ယာ ထည့္ဝင္ထား ေၾကာင္း သိရသည္။

ေဒၚႀကိဳက္ႀကိဳင္သည္ ဗိုလ္မွဴးသန္းေ႐ႊႏွင့္ လက္ထပ္ၿပီးေနာက္ ေအာက္ေျခသိမ္း အိမ္မႈကိစၥမ်ားသာမက ခင္ပြန္းျဖစ္သူ၏ အနာဂတ္ တက္လမ္းအတြက္ အႀကံဥာဏ္ရလိုရေၾကာင္း၊ ေနာက္ကြယ္၌ တတ္ကၽြမ္း နားလည္သည့္ ေဗဒင္လကၡဏာ ဆရာမ်ားကို ခ်ဥ္းကပ္ၿပီး ခင္ပြန္းဇာတာကို တြက္ခ်က္ စစ္ေဆးေလ့ ႐ွိသည္ဟု သိရသည္။

ဧရာဝတီ ဂ်ာနယ္ အတြဲ – ၁၊ အမွတ္ -၅ (၂ဝ၁၄ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂ ရက္) ထုတ္၌ ေအာင္ေဇာ္ ေရးသားခဲ့ေသာ “အာဏာ႐ွင္မ်ားႏွင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ အပိုင္း (၅)” ေဆာင္းပါး၌ ေဒၚႀကိဳင္ႀကိဳင္သည္ ၁၉၈ဝ ျပည့္ႏွစ္ ဝန္းက်င္ေလာက္တြင္ အျခားအရာ႐ွိ ကေတာ္မ်ားႏွင့္အတူ နာမည္ေက်ာ္ ေဝဒပညာ႐ွင္ ဦးဥာဏ္ေဇာ္ ဆီ သြားေရာက္ေဗဒင္တြက္ခဲ့ရာ သူ႔ခင္ပြန္းသည္ တစ္ေန႔က်လွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အႀကီးအကဲ ျဖစ္လာလိမ့္မည္ဟု ေဟာကိန္းထုတ္ခဲ့ရာ ပထမပိုင္း၌ ေဒၚမႀကိဳင္သည္ မယုံၾကည္ခဲ့ ဟု ဆိုသည္။ ထို႔ျပင္ မလိုသူမ်ား သိသြားလွ်င္ သူ႔ခင္ပြန္း အလုပ္ျပဳတ္သြားမည္ကိုလည္း စိုးရိမ္ခဲ့ေၾကာင္း ၊ ထို႔ေၾကာင့္ ယင္းအေၾကာင္းကို မည္သူ႔ကိုမွ် မေျပာခဲ့ေၾကာင္း ေရးသား ေဖာ္ျပသည္။

ထို႔ေနာက္ အျခားေဗဒင္ဆရာမ်ားကလည္း ယခင္ေဗဒင္ဆရာမ်ား ေဟာခဲ့သည့္အတိုင္း ထပ္တူထပ္မွ် ထပ္မံေဟာၾကားခဲ့ရာ ေဒၚႀကိဳင္ႀကိဳင္သည္ ယုံရအခက္ မယုံရအခက္ ဇေဝဇဝါ ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ဦးသန္းေ႐ႊ၏ ဖေအတူ အေမကြဲ အစ္မႀကီးျဖစ္သူ ေဒၚႀကီးခင္ ကလည္း စကားစပ္၍ “ေမာင္သန္းေ႐ႊက ေမြးကတည္းက ထူးျခားသူပါေအ၊ အခ်င္းစလြယ္သိုင္း ေမြးခဲ့သလို သူ႔ကိုယ္မွာလည္း မွဲ႔စလြယ္ပါတယ္” ဟု ဆိုခဲ့သည္။ ျမန္မာ့႐ိုးရာ အစဥ္အလာ မွဲ႔စလြယ္ပါသူမ်ား ႏွင့္ အခ်င္းစလြယ္သိုင္း ေမြးဖြားသူမ်ားသည္ ဘုန္း႐ွင္ ကံ႐ွင္၊ ပါရမီထူးသူမ်ားျဖစ္ၿပီး တစ္ေန႔တြင္  အႀကီးအကဲျဖစ္သည့္ ပုဗၺနိမိတ္ဟူ၍ ယုံၾကည္ခဲ့ၾကသည္။

မည္သို႔ဆိုေစ အမွန္တကယ္ပင္ တစ္ေန႔ေသာအခါ၌ သူသည္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ႏွင့္ န၀တအဖြဲ႔၏ ဥကၠဌႀကီး ျဖစ္လာခဲ့ေလသည္။

အာဏာ႐ွင္ ဘဝ ၏ အစ

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၁၂ ရက္ ေန႔မွ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ မတ္လအထိ စစ္အာဏာ႐ွင္ သုံးဦး ရာစုဝက္မွ် အုပ္ခ်ဳပ္မင္းမူခဲ့ရာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေနဝင္း (၁၉၆၂ – ၁၉၈၈)၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး ေစာေမာင္ (၁၉၈၈- ၁၉၉၂) ႏွင့္ ေနာက္ဆုံးအာဏာ႐ွင္ႀကီးမွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေ႐ႊပင္ ျဖစ္သည္။ သူတို႔သုံးဦးအနက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေ႐ႊသည္ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္ အာဏာမရခင္အထိ လူသိမ်ား ထင္႐ွားခဲ့သူ မဟုတ္ေခ်။ သို႔ေသာ္ သူသည္ ဆရာ့ဆရာမ်ားထက္ တပည့္လက္၀ါးေစာင္းထက္ ဆိုသလို ဆရာသမားတို႔၏ စံခ်ိန္ကို ခ်ိဳးကာ အၾကြင္းမဲ့အာဏာ႐ွင္ အျဖစ္ ၁၉၉၂ မွ ၂ဝ၁ဝ အထိ ၁၈ ႏွစ္တိုင္တိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ စိုးမိုးႏိုင္ခဲ့သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ သူတို႔ သုံးဦး မင္းမူအုပ္ခ်ဳပ္သြားခဲ့မႈေၾကာင့္ အေ႐ွ႕ေတာင္အာ႐ွတြင္ သယံဇာတ အၾကြယ္ဆုံး၊ လူသားအရင္းအျမစ္ အဖြံ႔ၿဖိဳးဆုံးႏွင့္ အာ႐ွတြင္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ အလားအလာအ႐ွိဆုံးႏိုင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံ အျဖစ္ စုေတ၍ စီးပြားေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး ၊ ယဥ္ေက်းမႈနယ္ပယ္ အရပ္ရပ္တြင္ ခၽြတ္ၿခဳံက်သြားေသာ က်႐ူံးႏိုင္ငံ (Failed Country) အျဖစ္ သက္ဆင္းသြားခဲ့ရေပသည္။

ယခုအခ်ိန္အထိ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးေဟာင္း သန္းေ႐ႊသည္ ေနာက္ကြယ္မွ ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာအရပ္ရပ္ကို ခ်ဳပ္ကိုင္ထားႏိုင္ေသာ တစ္ဦးတည္းေသာ သက္႐ွိထင္႐ွား ႐ွိသည့္ အာဏာ႐ွင္ႀကီးပင္ ျဖစ္သည္။ စင္စစ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေ႐ႊသည္ ေအာက္ေျခမွ အဆင့္ဆင့္ ထိပ္ပိုင္းသို႔ေရာက္လာေသာ ၀ါရင့္စစ္သားႀကီး တစ္ဦးမွ်သာ ျဖစ္သည္။ ၁၉၈၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ားတြင္ မဆလပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီတစ္ဦးအျဖစ္ တာ၀န္ယူခဲ့႐ုံမွ်လြဲ၍ မည္မည္ရရ ႏိုင္ငံေရး အေတြ႔အႀကဳံ မ႐ွိလွေပ။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၊ ဗိုလ္ေနဝင္းတို႔ကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံေရး အစဥ္အလာ ႐ွိသူလည္း မဟုတ္ေခ်။

ထို႔ေၾကာင့္လည္း ႏိုင္ငံေတာ္တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းတြင္ သူသည္ စစ္ေရးအျမင္ ၊ စစ္ေရးရပ္တည္မႈ၊ စစ္အာဏာ တည္ၿမဲမႈကိုသာ ေ႐ွး႐ူ၍ အရာရာကို စစ္ေရးအျမင္ျဖင့္သာ ႐ူျမင္သုံးသပ္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည္။ သူသည္ စစ္ေရးအင္အားကိုသာ အားျပဳခဲ့သည္ဟု ဆိုႏိုင္ေပသည္။

သူသည္ အာဏာရ႐ွိလာသည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ စစ္တပ္ဖြံ႔ၿဖိဳးႀကီးပြားေရးကို ဦးစားေပး ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည္။ ျပည္သူလူထု၏ လိုလားေထာက္ခံမႈထက္ စစ္တပ္၏ ေထာက္ခံမႈ ရ႐ွိေရးသာ အဓိကဟု ခံယူထားသည္။ စစ္တပ္ေထာက္ခံမႈ ခိုင္မာမွ သူ႔အာဏာ ကုလားထိုင္ၿမဲမည္ဟူ၍လည္း လက္ခံထားသူ ျဖစ္သည္။ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္ သူ၏ အာဏာ႐ွင္ အုပ္စိုးမႈက ဤသို႔ေသာ စစ္တပ္ေထာက္ခံမႈ ေက်ာေထာက္ ေနာက္ခံကို သူ ပိုင္ပိုင္ႏိုင္ႏိုင္ ရယူႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း ညႊန္းဆိုျပလ်က္႐ွိသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေ႐ႊသည္ ယခင္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္မ်ား အသက္ ၆ဝ ျပည့္လွ်င္ မယူမေနရ သက္ျပည့္ပင္စင္ အၿငိမ္းစားယူခဲ့ရမည့္ အစဥ္အလာ စည္းကမ္းကို ခ်ိဳးေဖာက္၍ အသက္ ၇၈ ႏွစ္ အခ်ိန္အထိ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ရာထူးကို ဆုပ္ကိုင္ထားခဲ့သည္။ ရည္႐ြယ္ခ်က္မွာ စစ္တပ္ကို ဆက္လက္ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ရန္ ျဖစ္သည္။ သူယုံၾကည္ စိတ္ခ်ထားသူ အနည္းငယ္မွလြဲ၍ က်န္စီနီယာ စစ္အရာ႐ွိႀကီးမ်ား အားလုံးကို အၿငိမ္းစား ယူေစ၍ စစ္တပ္မွ ထြက္ခိုင္းခဲ့သည္။

သာဓကအားျဖင့္ ခပ္ရင့္ရင့္ စစ္တုိင္းမွဴးမ်ားျဖစ္ၾကေသာ နမခ (ေနာင္လပခ) တိုင္းမွဴး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ထြန္းၾကည္၊ မပခ တိုင္းမွဴး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေက်ာ္ဘ ႏွင့္ လပခတိုင္းမွဴး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအးေသာင္တို႔သည္ စစ္႐ုံးခ်ဳပ္မွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားကို သိပ္ဂ႐ုမစိုက္ဘဲ ယင္းတို႔လုပ္ခ်င္ရာကို စြပ္လုပ္တတ္သူမ်ားအျဖစ္ နာမည္ႀကီးေပသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ထြန္းၾကည္ ၁၉၃၈ ခု၊ ေမလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ မုံ႐ြာၿမိဳ႕၌ ဖြားျမင္ခဲ့ၿပီး ၁၉၅၄ ခုႏွစ္၊ ေမၿမိဳ႕ စစ္တကၠသိုလ္သို႔ တက္ေရာက္ခဲ့သူ ျဖစ္သည္။ ၁၉၅၉ တြင္ ျပန္တမ္း၀င္အရာ႐ွိ ဒုဗိုလ္ အျဖစ္ ခန္႔အပ္ခံရၿပီးေနာက္ အမတ ၁ တြင္ တပ္စုမွဴး၊ တပ္ေထာက္၊ ၁၉၆၄ တြင္ ဗထူးၿမိဳ႕႐ွိ တိုက္ခိုက္ေရး သင္တန္းေက်ာင္း (တခရ) ၌ နည္းျပအရာ႐ွိ ၁၉၆၉ တြင္ အမတ ၃ တပ္ခြဲမွဴး၊ ၁၉၇၁ တြင္ ခလရ ၂၆ ခြဲမွဴး (ဗိုလ္မွဴး) ၊ ၁၉၇၂ ခုႏွစ္ နမခတြင္ စစ္ဦးစီးမွဴး (ဒုတိယတန္း) ၊ ၁၉၇၆ မပခတြင္ စစ္ဦးစီး (ပထမတန္း)၊ တိုင္းစည္း႐ုံးေရးေကာ္မတီဝင္၊ ၁၉၈၁ တြင္ တမခ ၈၈ ၌ တပ္မမွဴး၊ တပ္မေတာ္စည္း႐ုံးေရးေကာ္မတီ ဥကၠဌႏွင့္ ၁၉၈၈ မတိုင္မီ အေနာက္ေျမာက္တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ (နမခ) တိုင္းမွဴးအျဖစ္ ထမ္း႐ြက္ခဲ့သူ ျဖစ္သည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေက်ာ္ဘသည္ ၁၉၃၂ ခု ဇြန္လ ၇ ရက္ေန႔တြင္ လိြဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕၌ ဖြားျမင္ခဲ့ၿပီး ေမာ္ခ်ီးမုိင္းႏွင့္ လိြဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕၌ ပညာသင္ၾကားခဲ့သည္။ ၁၉၅၀ အ႒မတန္း၌ ပညာသင္ၾကားေနစဥ္ ဆသရ တပ္ဖြဲ႔သို႔ ၀င္ေရာက္အမႈထမ္းခဲ့ၿပီး ၁၉၅၃-၅၄ တို႔တြင္ နဂါးႏိုင္၊ ဘုရင့္ေနာင္ စစ္ဆင္ေရးတို႔၌ ပါဝင္ဆင္ႏႊဲခဲ့သည္။ ၁၉၅၇ တြင္ တန္းျမွင့္ေက်ာင္္းထြက္ စာေမးပြဲကို ျပင္ပမွ ေျဖဆိုေအာင္ျမင္ၿပီး ဗိုလ္ေလာင္းသင္တန္း အပတ္စဥ္ (၂၁) သို႔ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ ယင္းေနာက္ ျပန္တမ္းဝင္အရာ႐ွိ ဒုဗိုလ္အျဖစ္ ခလရ ၂ တြင္ တာဝန္ခ်ထားျခင္း ခံရသည္။

ခလရ ၂ တြင္ စုမွဴး၊ ခြဲမွဴးႏွင့္ တပ္ေရး၊တပ္ေထာက္တြင္ ထမ္း႐ြက္ခဲ့ရာ ၁၉၆၅ ဇန္န၀ါရီလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ ဗိုလ္ႀကီးအဆင့္သို႔ တိုးျမွင့္ခံရသည္။ ၁၉၆၅ ခု ၾသဂုတ္လ မွ ၁၉၇၁ ဇြန္လအထိ စစ္တကၠသိုလ္တြင္ ဗိုလ္ေလာင္းတပ္စုမွဴး၊ တပ္ခြဲမွဴး၊ ေလ့က်င့္ေရးတပ္ တပ္ေရးတာ၀န္မ်ားႏွင့္ ခလရ ၁၂ တြင္ ၁၉၇၁ ဇြန္လမွ ၁၉၇၄ ခု ဇန္န၀ါရီလ အထိ တပ္ခြဲမွဴး (ဗိုလ္မွဴးအဆင့္ျဖင့္) တာ၀န္မ်ား ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။ ၁၉၇၆ မွ ၁၉၇၈ အထိ စစ္ဦးစီးတကၠသိုလ္တြင္ နည္းျပဆရာႏွင့္ လက္ေထာက္ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး (ဒုဗိုလ္မွဴးႀကီး)၊ ၁၉၇၈ မွ ၁၉၇၉ အထိ ခလရ ၃၈ တြင္ တပ္ရင္းမွဴး၊ ရပခႏွင့္ ကစထ – ၁ တြင္ စစ္ဦးစီး (ပထမတန္း) ၊ ၁၉၇၉ မွ ၁၉၈၀ အထိ တမခ ၄၄ တြင္ နည္းဗ်ဴဟာမွဴး၊ ၁၉၈၀ မွ ၁၉၉၈ အထိ တမခ ၆၆ တြင္ နည္းဗ်ဴဟာမွဴး၊ ၁၉၈၁ မွ ၁၉၈၄ ထိ တမခ – ၉၉ တြင္ ဒုတပ္မမွဴးႏွင့္ ၁၉၈၄ မွ ၁၉၈၇ ထိ တမခ ၃၃ တပ္မမွဴး၊ ၁၉၈၇ တြင္ ေျမာက္ပိုင္းတိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္၌ တိုင္းမွဴးတာဝန္ကို ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူ ျဖစ္သည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအးေသာင္သည္ ၁၉၃ဝ မတ္လ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ ေတာင္သာၿမိဳ႕၊ ေက်ာက္ေခ်ာ႐ြာ၌ ဖြားျမင္ခဲ့ၿပီး ၁၉၄၃ တြင္ အ႒မတန္းေအာင္သည္အထိ ပညာသင္ၾကားခဲ့သည္။ ၁၉၄၈ မတ္လ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ တပ္မေတာ္သို႔ တပ္သားအျဖစ္ စတင္ ၀င္ေရာက္ခဲ့သည္။ သနက ၃ တြင္ တပ္သားအဆင့္မွ တပ္ၾကပ္ႀကီး အဆင့္အထိ ထမ္း႐ြက္ခဲ့သည္။ ၁၉၅၄ တြင္ ဗိုလ္သင္တန္းတက္ခြင့္ရၿပီး သနက – ၅ တြင္ တပ္စုမွဴး၊ ေထာက္လွမ္းေရးမွဴး၊ တပ္ေထာက္ဗိုလ္ႀကီး၊ ဒုတပ္ခြဲမွဴး စသည့္ တာ၀န္မ်ား ထမ္း႐ြက္ခဲ့သည္။ ၁၉၅၉ ဇူလိုင္လ ၂၉ တြင္ ဗိုလ္ႀကီးအဆင့္ တိုးျမွင့္ခံရၿပီးေနာက္ ခလရ ၄၉ တြင္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈခြဲမွဴး၊ တပ္ေရး၊ တပ္ေထာက္ တာ၀န္မ်ားကို ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။ တ႐ုတ္ျဖဴပိတ္ဆုိ႔ေရးတြင္ ပါ၀င္တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။

သနက – ၃ တြင္ ၁၉၆၈ – ၁၉၇၀ ထိ ထမ္း႐ြက္၍ ၁၉၇ဝ စက္တင္ဘာ – ၇ ရက္တြင္ ခမရ ၁၀၇ သို႔ ဗိုလ္မွဴးအဆင့္ျဖင့္ ခြဲမွဴးတာ၀န္ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ထမ္း႐ြက္ခဲ့ရသည္။ စစ္ဆင္ေရးတြင္   ဗကပ ဗိုလ္က်င္္ေဖအား အေသရ႐ွိခဲ့သည္။ ၁၉၇၁ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာ ၂၂ တြင္ တမခ ၇၇ ညွိႏိႈင္းကြပ္ကဲေရးမွဴး၊ ၁၉၇၃ ဧၿပီတြင္ ခမရ ၁၀၈ တပ္ရင္းမွဴးအျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္၍ ၁၉၇၅ ဇန္န၀ါရီ ၁၄ တြင္ ဒုဗိုလ္မွဴးႀကီးအဆင့္ တိုးျမွင့္ခံရသည္။ ရမခတြင္ စစ္ဦးစီးမွဴး (ပထမတန္း) နတခတြင္ ယာယီဒုတိုင္းမွဴးႏွင့္ စစ္ဗ်ဴဟာမွဴး၊ တတိယအႀကိမ္ ပါတီညီလာခံ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ တမခ-၈၈ မွ ေ႐ြးခ်ယ္ခံရသည္။ ရမခတြင္ ဒုတိုင္းမွဴး၊ အလယ္ပိုင္းတိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္တြင္ တိုင္းမွဴးအျဖစ္ ထမ္း႐ြက္ခဲ့သူ ျဖစ္သည္။

သူတို႔ သုံးဦးသည္ ထိုအခ်ိန္မွာပင္ နာမည္ႀကီးခဲ့သူမ်ားျဖစ္ၿပီး (၄) လပတ္ အစည္းအေ၀းတစ္ခု၌ “႐ုတ္႐ုတ္႐ုတ္႐ုတ္ေတာ့ မလုပ္နဲ႔၊ တို႔ (၃) ေယာက္ ေပါင္းလိုက္ရင္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ႏွစ္ပိုင္း ခြဲပစ္လို႔ရတယ္” ဟူ၍ပင္ စစ္႐ုံးခ်ဳပ္ကုိပင္ ခပ္ေျပာင္ေျပာင္ ၿခိမ္းေျခာက္ရဲသူမ်ား ျဖစ္သည္။

ဒီလို စစ္တုိင္းမွဴးေတြ ႐ွိေနသေ႐ြ႕ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေ႐ႊသည္ တပ္မေတာ္တစ္ခုလုံးကို သူ႔ေျခသူ႔လက္ ထင္သလို ခ်ဳပ္ကိုင္၍ မရႏိုင္ေၾကာင္း ႀကိဳတင္သေဘာေပါက္ခဲ့သူ ျဖစ္သည္။

ထို႔ေနာက္ သူသည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး ေစာေမာင္ က်န္းမာေရး အေျခအေနဆိုးလာသည့္ အခ်ိန္မွစ၍ ခပ္ေထာင္ေထာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားကို တပ္မဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျဖစ္လာေအာင္ စနစ္တက် စတင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။

၁၉၉၂ ခုႏွစ္ မတ္လ ၅ ရက္ေန႔တြင္ စစ္ေရးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျမင့္ေအာင္ကို လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးဝန္ႀကီး၊ အေနာက္ပိုင္းတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ တိုင္းမွဴးဗိုလ္ခ်ဳပ္ျမသင္းကို သမဝါယမဝန္ႀကီးအျဖစ္ေျပာင္းလဲ ခန္႔ထားလိုက္ သည္။

စစ္ေရးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျမင့္ေအာင္ႏွင့္ နပခတိုင္းမွဴး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျမသင္းတို႔သည္လည္း ေခသူမ်ား မဟုတ္ပါ။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျမင့္ေအာင္သည္ ႐ွစ္ဆယ့္႐ွစ္ ဒီမိုကေရစီ အေရးေတာ္ပုံအတြင္း နတခ တိုင္းမွဴးအျဖစ္ႏွင့္ ဧရာ၀တီတိုင္း ပုသိမ္ၿမိဳ႕၌ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနစဥ္ “တစ္ျပည္လုံး ဒီမိုကေရစီရရင္ေတာင္ ငါ့တိုင္းမွာေတာ့ မေမွ်ာ္လင့္နဲ႔၊ ငါ့တစ္သက္ ဘယ္ေတာ့မွ မေပးဘူး” ဟူ၍ ခပ္တင္းတင္း ေၾကညာခဲ့သူ ျဖစ္သည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျမင့္ေအာင္သည္ ၁၉၃၂ ခု ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁ဝ ရက္ေန႔တြင္ ဧရာဝတီတိုင္း၊ ငါးသိုင္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕တြင္ ဖြားျမင္ခဲ့သည္။ ၁၉၃၂ မွ ၁၉၄၈ အထိ ငါးသိုင္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕တြင္ အထက္တန္းအထိ ပညာသင္ၾကား၍ ၁၉၅၁ တြင္ တပ္မေတာ္သို႔ ၀င္ခဲ့သည္။ ၁၉၅၇ တြင္ ဗိုလ္သင္တန္း အပတ္စဥ္ ၁၈ သို႔ တက္ေရာက္ၿပီး ေသနတ္ကိုင္တပ္ရင္း သနက (၅) တြင္ ဒုဗိုလ္ အျဖစ္ စတင္ ထမ္း႐ြက္ရသည္။ သာယာ၀တီၿမိဳ႕နယ္မွ နတ္တလင္းၿမိဳ႕တေလွ်ာက္႐ွိ စစ္ဆင္ေရးမ်ားတြင္လည္းေကာင္း၊ က်ဳံေပ်ာ္၊ ေက်ာင္းကုန္း၊ အိမ္မဲနယ္ေျမအတြင္း စစ္ဆင္ေရးမ်ားတြင္ လည္းေကာင္း ပါ၀င္ခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ သနက ၅ တြင္ တပ္ခြဲမွဴးအျဖစ္ ႐ွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း၌ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ စစ္တံခြန္ စစ္ဆင္ေရးတြင္ ပါ၀င္သည္။ ၁၉၆၅ တြင္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ (ၾကည္း) စစ္ဆင္ေရးဌာန၌ ဦးစီးမွဴး (တတိယတန္း) အျဖစ္ ထမ္း႐ြက္၍ ၁၉၇၁ တပ္ခြဲမွဴးအျဖစ္ သနက(၅) သို႔ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ခဲ့သည္။ ၎မွတစ္ဆင့္ ရန္ကုန္တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္တြင္ (ဒုတိယတန္း) စစ္ဆင္ေရးအျဖစ္ ထမ္း႐ြက္ခဲ့သည္။ ၁၉၇၄ တြင္ ခလရ ၆၃ တပ္ရင္းမွဴးအျဖစ္ ထမ္း႐ြက္၍ မိုးမိတ္၊ မဘိမ္း၊ မန္တုံနယ္ေျမတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ေအာင္ေက်ာ္မိုး စစ္ဆင္ေရးတြင္ ပါ၀င္၍ ၁၉၇၈ စစ္ဦးစီးမွဴး (ပထမတန္း) အျဖစ္ ရပခသို႔ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ၿပီး ၁၉၇၈ တြင္ ရပခ၌ စစ္ဗ်ဴဟာမွဴးအဆင့္သို႔ တိုးျမွင့္ခံရသည္။ ယင္းေနာက္ ေလးမာရ္ေအာင္ စစ္ဆင္ေရးတြင္ ပါ၀င္ခဲ့သည္။ ၁၉၇၉ တြင္ အေ႐ွ႕ပိုင္းတိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ (ရပခ) ၌ပင္ ဒုတိယတိုင္းမွဴး အဆင့္တိုးျမွင့္ခံရၿပီး ေလးမာန္ေအာင္ စစ္ဆင္ေရးအား ကြပ္ကဲသည္။ ထို႔ေနာက္ အေနာက္ေတာင္တိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ (နတခ) တုိင္းမွဴးအျဖစ္ ထမ္း႐ြက္၍ စစ္ေရးခ်ဳပ္အျဖစ္ ခန္႔အပ္ခံရသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျမသင္းသည္ ၁၉၃၁ ဒီဇင္ဘာလ ၃၁ ရက္ ဖြားျမင္၍ သတၱမတန္းအထိ ပညာသင္ၾကားခဲ့သည္။ ၁၉၄၉ တြင္ တပ္မေတာ္သို႔၀င္၍ သနက-၂ တြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။ ၁၉၅၃ ဇူလိုင္လတြင္ ဗိုလ္သင္တန္း ဆင္းၿပီး ၁၉၅၄ ၾသဂုတ္လအထိ ခလရ (၅) တြင္လည္းေကာင္း၊ ၁၉၅၄ ခု ၾသဂုတ္လမွ ၁၉၅၅ ခု ေဖေဖာ္၀ါရီလ အထိ ခလရ(၁၅) တြင္လည္းေကာင္း၊ ၁၉၅၅ ေဖေဖာ္၀ါရီလမွ ၁၉၆ဝ ဇူလိုင္လအထိ တိုင္းေလ့က်င့္ေရးႏွင့္ ျဖည့္တင္းေရးတြင္လည္းေကာင္း၊ ၁၉၆ဝ ဇူလိုင္လတြင္ ခမရ ၁ဝ၆ သို႔လည္းေကာင္း အသီးသီး ေျပာင္းေ႐ႊ႕ထမ္း၍ တပ္ခြဲအရာ႐ွိ၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မွဴး၊ တပ္ခြဲမွဴး၊ တပ္ေရးဗိုလ္ႀကီးအျဖစ္ ထမ္း႐ြက္ခဲ့သည္။

၁၉၆၂ မွ ၁၉၆၃ ခုႏွစ္အထိ ခမရ ၁ဝ၆ ၊ ၁၉၆၃ ခု ဧၿပီမွ ၁၉၆၆ ဇူလိုင္လအထိ ခလရ ၄၉၊ ၁၉၆၆ ဇူလိုင္လမွ ၁၉၆၉ ဇူလိုင္လအထိ တမခ ၇၇၊ ၁၉၇ဝ ႏိုဝင္ဘာလမွ ၁၉၇၂ စက္တင္ဘာလအထိ ခမရ ၁ဝ၁၊ ၁၉၇၂ စက္တင္ဘာမွ ၁၉၇၅ ေဖေဖာ္ဝါရီအထိ ရတခ၊ ၁၉၇၅ မတ္လမွ ၾသဂုတ္လအထိ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ (ၾကည္း) စစ္ဆင္ေရးဌာန ၄ ခု၊ ၁၉၇၅ စက္တင္ဘာလမွ ၁၉၇၉ မတ္လအထိ ရတခ၊ ၁၉၇၉ ဧၿပီလမွ ၁၉၈၃ ၾသဂုတ္လထိ တမခ၄၄၊ ၁၉၈၃ မွ ၁၉၄၆ ထိ နပခတြင္ တပ္ေရး၊ တပ္ခြဲမွဴး၊ နည္းဗ်ဴဟာ ညွိႏိႈင္းကြပ္ကဲေရးမွဴး၊ တပ္ရင္းမွဴး၊ တပ္ေထာက္ စစ္ဦးစီး (ပထမတန္း)၊ ဒုတိယတုိင္းမွဴး၊ တုိင္းစည္း႐ုံးေရးေကာ္မတီ၀င္၊ တပ္မွဴး၊ တပ္မစည္း႐ုံးေရးေကာ္မတီဥကၠဌ ႏွင့္ အေနာက္ပိုင္းတိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္တိုင္းမွဴးႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေဒသပါတီေကာ္မတီဥကၠဌ တာ၀န္မ်ားကို ထမ္း႐ြက္ခဲ့သည္။ တတိယအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ ယင္းမာပင္ၿမိဳ႕နယ္မွ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္လည္း ေ႐ြးခ်ယ္ျခင္း ခံရသည္။

ထို႔ေနာက္ သုံးေယာက္ေပါင္း ေလာင္းေက်ာ္ျဖစ္သည့္ စစ္တုိင္းမွဴးမ်ားျဖစ္ေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ထြန္းၾကည္ကို ကုန္သြယ္ေရး၀န္ႀကီး၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေက်ာ္ဘကို ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္း၀န္ႀကီး၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအးေသာင္ကို အလုပ္သမား၀န္ႀကီးအျဖစ္ျဖင့္ ၁၉၉၂ စက္တင္ဘာလ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ ခန္႔အပ္ကာ တပ္ႏွင့္ အဆက္ျဖတ္လိုက္ေလသည္။ သို႔ေသာ္ စစ္တုိင္းမွဴး တာ၀န္မ်ားမွ ႐ုပ္သိမ္း၍ တပ္ႏွင့္ အဆက္ ျဖတ္ထားေသာ္လည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္အဆင့္ျဖင့္ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ ရာထူးမ်ားကို ဆက္လက္ေပးထားသည့္အျပင္ ၿမိဳးၿမိဳးျမက္ျမက္ေလး စားရသည့္ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားကို ေပးၿပီး ႏွစ္သိမ့္လိုက္သည့္အတြက္ ခပ္ေထာင္ေထာင္ စစ္တိုင္းမွဴးတစ္စုသည္ အဆီရစ္၍ အိပက္အိပက္ အငိုက္မိသြားခဲ့ေလသည္။

ထိုေန႔မွာပင္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ (ေရ) ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေမာင္ေမာင္ခင္ႏွင့္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ (ေလ) ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးတင္ထြန္းတို႔ကိုလည္း ဒုတိယဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ခန္႔ထားကာ ေလတပ္၊ ေရတပ္မ်ားႏွင့္ အဆက္ျဖတ္လိုက္သည္။

ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေမာင္ေမာင္ခင္သည္ ၁၉၂၉ ခုႏွစ္၊ ႏို၀င္ဘာလ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္ ဖြားျမင္၍ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ဥပစာ အထက္တန္းအထိ ပညာသင္ၾကားခဲ့သူ ျဖစ္သည္။ တကၠသိုလ္သံမဏိတပ္တြင္ ပါ၀င္လႈပ္႐ွားခဲ့ဖူးသည္။၁၉၄၈ ဧၿပီလတြင္တပ္မေတာ္(ေရ)သို႔ ဗိုလ္ေလာင္းအျဖစ္ ၀င္ေရာက္ၿပီး အဂၤလန္ျပည္သို႔ ေရတပ္ပညာ သင္ၾကားပို႔လႊတ္ျခင္း ခံရသည္။

သင္တန္းဆင္းၿပီးေနာက္ ၁၉၅၀ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာတြင္ ဗိုလ္အဆင့္ ခန္႔အပ္ခံရသည္။ ေရတပ္တြင္ ဆက္လက္၍ ဗိုလ္ႀကီး၊ ဗိုလ္မွဴး ရာထူးအဆင့္ဆင့္ျဖင့္ ဒုစစ္ေရယာဥ္မွဴး၊ စစ္ေရယာဥ္မွဴး၊ စစ္ဦးစီးမွဴး (ေရ) တာ၀န္မ်ားကို ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ ၁၉၅၈ တြင္ ယူဂိုဆလားဗီးယားႏိုင္ငံ၍ ေရေအာက္လက္နက္ သင္တန္း တက္ေရာက္ ေအာင္ျမင္ခဲ့ၿပီးေနာက္၁၉၆၁တြင္အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၌ဆိပ္ကမ္းကာကြယ္ေရးသင္တန္းကို တက္ေရာက္ ခဲ ့သည္။ ၁၉၆၁ တြင္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္မွ ဝိဇၨာဘြဲ႔ (B.A) ရ႐ွိခဲ့သည္။

၁၉၆၃-၆၄ တြင္ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံ၌ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ၿဗိတိန္လက္ေထာက္ စစ္သံမွဴးအျဖစ္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။ ၁၉၆၄ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လည္ေရာက္႐ွိၿပီး ဗိုလ္မွဴးႀကီး အဆင့္ျဖင့္ စစ္ေရယာဥ္မွဴး၊ ေတာ္ပီတိုေရယာဥ္စုမွဴး၊ စစ္ဦးစီးမွဴး တာ၀န္မ်ားကို ထမ္း႐ြက္သည္။ ၁၉၇၄ မွ ၁၉၇၈ အတြင္း လမ္းစဥ္ပါတီမွ ဖြဲ႔စည္းေပးထားေသာ ေရေၾကာင္းလူငယ္အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဥကၠဌႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံေရကူးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဥကၠဌတာ၀န္မ်ား ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။ ၁၉၇၈ မွ ၁၉၈၁ အတြင္း အေ႐ွ႕ေတာင္တိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ စည္း႐ုံးေရး ေကာ္မတိ၀င္ႏွင့္ တနသၤာရီ ေရတပ္စခန္းဌာနခ်ဳပ္ ဌာနခ်ဳပ္မွဴး တာ၀န္္ကို ထမ္း႐ြက္ခဲ့သည္။ ၁၉၈၁ တြင္ လမ္းစဥ္ပါတီဗဟိုေကာ္မတီ၀င္အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ၿမိတ္အေနာက္ၿမိဳ႕နယ္ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ေ႐ြးခ်ယ္ျခင္းခံရၿပီးစစ္ဦးစီးဗိုလ္မွဴးႀကီး(ေရ)ႏွင့္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး စည္း႐ုံးေရးေကာ္ မတိ၀င္အျဖစ္ ခန္႔အပ္တာ၀န္ေပးျခင္း ခံရသည္။ ၁၉၈၂ တြင္ ပါတီစည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရး ေကာ္မတီဝင္၊ လမ္းစဥ္လူငယ္စည္း႐ုံးေရး ဗဟိုေကာ္မတီအဖြ႔ဲဝင္ (အခ်ိန္ပိုင္း) တာဝန္မ်ားကို ထမ္း႐ြက္သည္။

ထို႔ေနာက္ ၁၉၈၅ တြင္ ဒုတိယကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ (ေရ) အျဖစ္ ခန္႔အပ္ျခင္း ခံရၿပီး ၁၉၈၆ တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္၊ ၁၉၈၈ စက္တင္ဘာလ ၁၈ တြင္ နဝတအဖြဲ႔၌ အဖြဲ႔ဝင္ ေဆာင္႐ြက္၍ စက္တင္ဘာလ ၂ဝ တြင္  စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီးအျဖစ္လည္းေကာင္း ေဆာင္႐ြက္၍ ၁၉၉ဝ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး အဆင့္သို႔ တိုးျမွင့္ခန္႔အပ္ျခင္း ခံရသည္။ ၁၉၉၂ စက္တင္ဘာလ ၂၄ တြင္ ဒုတိယ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ ခန္႔အပ္ခံရသည္။

ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး တင္ထြန္းသည္ ၁၉၃၀ ဒီဇင္ဘာလ ၂၈ ရက္တြင္ ဖြားျမင္၍ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ဥပစာ (သိပၸံ)တန္း အထိ ပညာသင္ၾကားခဲ့သည္။ ၁၉၅၁ ခုႏွစ္တြင္ တပ္မေတာ္ (ေလတပ္) သို႔ ၀င္ေရာက္၍ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံ အဂၤလန္ျပည္တြင္ ေလယာဥ္ေမာင္းသင္တန္း တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ နဂါးစစ္ဆင္ေရး၊ ဘုရင့္ေနာင္ စစ္ဆင္ေရးမ်ားတြင္ ပါ၀င္ခဲ့ၿပီး သူရဲေကာင္း မွတ္တမ္းဝင္အျဖစ္ ခ်ီးျမွင့္ခံရသည္။

၁၉၇၆ မွ ၁၉၈၁ ခုႏွစ္အထိ စူးအက္ေဒသ ကုလသမဂၢ အကဲခတ္ အရာ႐ွိအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ၅၀၂ ေလတပ္စခန္းမွဴးအျဖစ္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။ တတိယအႀကိမ္ အေရးေပၚပါတီ ညီလာခံႏွင့္ စတုတၳအႀကိမ္ ပါတီညီလာခံတြင္ ရန္ကုန္တုိင္းမွ ကိုယ္စားလွယ္အေ႐ြးခံခဲ့ရသည္။ ၁၉၈၀ တြင္ စစ္မႈထမ္းေကာင္းတံဆိပ္ ခ်ီးျမွင့္ခံရသည္။ ၁၉၈၈ စက္တင္ဘာလ ၁၈ ရက္ အာဏာသိမ္းပိုက္ခဲ့ေသာ န၀တအဖြဲ႔၌ ဗိုလ္ခ်ဳပ္အဆင့္ျဖင့္ အဖြဲ႔၀င္အျဖစ္ပါ၀င္၍ စက္တင္ဘာလ ၂ဝ ရက္တြင္ ပို႔ေဆာင္ ဆက္သြယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနတို႔တြင္ ၀န္ႀကီးတာ၀န္မ်ား ထမ္း႐ြက္ခဲ့သည္။ ၁၉၉၂ စက္တင္ဘာလလ ၂၄ တြင္ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး အဆင့္ျဖင့္ ဒုတိယဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ တာဝန္ကို ေပးခံခဲ့ရသူ ျဖစ္သည္။

ထို႔ေနာက္ လစ္လပ္သြားေသာ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ (ေလ)၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ (ေရ) ႏွင့္ စစ္တိုင္းမွဴးမ်ားေနရာ၌ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သန္းေ႐ႊသည္ ၎၏ ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရသူမ်ားႏွင့္ အစားထိုးခန္႔အပ္ ခဲ့ေတာ့သည္။ တပ္မမွဴးေနရာမ်ားႏွင့္ စစ္႐ုံးခ်ဳပ္မွ အေရးႀကီးသည့္ ေနရာမ်ား၌လည္း သူ၏ တပည့္ရင္းမ်ားကိုသာ တာ၀န္ေပး ခန္႔အပ္မႈမ်ားကို ခ်က္ခ်င္းျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ တစ္ဖန္ တပ္ႏွင့္ အဆက္ျဖတ္ခံရၿပီး ၀န္ႀကီး အေပးခံလိုက္ရသည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားကို ႏွစ္သိမ့္ႀကိဳးပမ္းသည့္ အေနျဖင့္ ၁၉၉၃ မတ္လ ၂၇ ရက္ ေတာ္လွန္ေရးေန႔တြင္ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး အျဖစ္ တိုးျမွင့္ေပးခဲ့ၿပီးေနာက္၊ သူကိုယ္တိုင္လည္း ထိုေန႔မွာပင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး ရာထူးကို တိုးျမွင့္ရယူလိုက္ေလသည္။
အတြင္းေရးမွဴး (၁) ႏွင့္ (၂) တို႔တြင္ ထမ္း႐ြက္လ်က္႐ွိေသာဗိုလ္ခ်ဳပ္ခင္ညႊန္႔ႏွင္ ့ဗိုလ္ခ်ဳပ္တင္ဦးတို႔သည္လည္း ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ား ျဖစ္လာၾက သည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေ႐ႊသည္ တစ္ႏွစ္နီးပါးခန္႔ လစ္လပ္ထားခဲ့ေသာ ဒုတိယ တပ္မေတာ္ကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ေနရာကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေမာင္ေအးအား ေပးလိုက္သည့္အတြက္ ၎ႏွင့္ အပတ္စဥ္တစ္ခုတည္းဆင္းမ်ား ျဖစ္ၾကေသာဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးထြန္းၾကည္တို႔ အုပ္စုကလည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေမာင္ေအးသာတစ္ေန႔ တပ္မ ေတာ္အႀကီး အကဲ ျဖစ္လာခဲ့လွ်င္ သူတို႔အတြက္လည္း အာမခံခ်က္ႏွင့္ အခြင့္အေရးမ်ား ယခုထက္ ပိုမို ရ႐ွိ လိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္၍ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး၏ ေဆာင္႐ြက္မႈကို ေထာက္ခံခဲ့ၾကသည္။

သို႔ေသာ္ ယင္းတို႔ေမွ်ာ္လင့္ထားသလို ျဖစ္မလာဘဲ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေမာင္ေအးသည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေ႐ႊကို ေက်ာ္လြန္၍ ဘာမွ မလုပ္ရဲသည့္အျပင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး အႀကိဳက္ကိုသာ လိုက္နာလုပ္ေဆာင္ ေပးေနရသည့္အတြက္ ဗိုလ္ထြန္းၾကည္တို႔ အုပ္စုသည္ ယူက်ဳံးမရ ေဒါသထြက္ ခံျပင္းခဲ့ၾကသည္။

ထို႔ေနာက္ တစ္ဆင့္တက္၍ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသည္ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ခင္ညႊန္႔ကို စည္း႐ုံး၍ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ ၿငိမ္၀ပ္ပိျပားမႈ တည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႔ (န၀တ) အဖြဲ႔၀င္ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီိိိိိိိိိိိိိိိိိိိိိိိိိိး (၁၃) ဦး ျဖစ္ၾကေသာ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ဘုန္းျမင့္၊ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ခ်စ္ေဆြ၊ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ျမသင္း၊ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ျမင့္ေအာင္၊ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေက်ာ္ဘ၊ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး  ထြန္းၾကည္၊ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး မ်ိဳးညႊန္႔၊ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေမာင္သင့္၊ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး   ေအးေသာင္ ၊ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေက်ာ္မင္းတို႔ကို အစုလိုက္ အၿပဳံလိုက္ ထုတ္ပယ္လိုက္ေလသည္။ န၀တ စစ္အုပ္စုအတြင္းမွ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ၁၃ ဦး ဖယ္႐ွားၿပီးေနာက္ ယင္းေန႔မွာပင္ ႏိုင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ (နအဖ) အမည္႐ွိ အဖြဲ႔သစ္ကို ဖြဲ႔စည္းေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

နအဖ အဖြဲ႔၌ အဖြဲ႔၀င္ ၁၉ ဦး ပါ၀င္ၿပီး ယခင္ န၀တ အဖြဲ႔တြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေ႐ႊ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေမာင္ေအး၊ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ခင္ညႊန္႔၊ ဒု-ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး တင္ဦး စသည့္ (၄) ဦးသာ ျပန္လည္ ပါ၀င္ခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္တြင္ စည္းကမ္းျပည့္၀ေသာ ဒီမိုကေရစီ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္သည့္ ႏိုင္ငံေတာ္သစ္ႀကီး တည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္ အလို႔ဌာ ဟူ၍ ေၾကညာခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ
၁။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေ႐ႊ- ဥကၠဌ
၂။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေမာင္ေအး- ဒုတိယဥကၠဌ
၃။ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ခင္ညႊန္႔- အတြင္းေရးမွဴး (၁)
၄။ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး တင္ဦး- အတြင္းေရးမွဴး (၂)
၅။ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ဝင္းျမင့္- အတြင္းေရးမွဴး (၃)
၆။ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ညႊန္႔သိန္း- အဖြဲ႔ဝင္
ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ (ေရ)
၇။ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေက်ာ္သန္း- အဖြဲ႔ဝင္
ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ (ေလ)
၈။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ေထြး- အဖြဲ႔ဝင္
တိုင္းမွဴး၊ အေနာက္ပိုင္းတိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္
၉။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ရဲျမင့္- အဖြဲ႔ဝင္
တိုင္းမွဴး၊ အလယ္ပိုင္းတိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္
၁၀။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ခင္ေမာင္သန္း- အဖြဲ႔ဝင္
တိုင္းမွဴး၊ ရန္ကုန္တုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္
၁၁။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေက်ာ္ဝင္း- အဖြဲ႔ဝင္
တိုင္းမွဴး၊ ေျမာက္ပိုင္းတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္
၁၂။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ သိန္းစိန္- အဖြဲ႔၀င္
တိုင္းမွဴး၊ ႀတိဂံေဒသတိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္
၁၃။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ သူရသီဟသူရ စစ္ေမာင္- အဖြဲ႔၀င္
ကမ္း႐ိုးတန္းတိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္
၁၄။ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ သူရေ႐ႊမန္း- အဖြဲ႔၀င္
တိုင္းမွဴး၊ အေနာက္ေတာင္တိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္
၁၅။ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ျမင့္ေအာင္- အဖြဲ႔၀င္
တိုင္းမွဴး၊ အေ႐ွ႕ေတာင္တိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္
၁၆။ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေမာင္ဘုိ- အဖြဲ႔၀င္
တိုင္းမွဴး၊ အေ႐ွ႕ပိုင္းတိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္
၁၇။ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ သီဟသူရ တင္ေအာင္ျမင့္ဦး- အဖြဲ႔၀င္
တိုင္းမွဴး၊ အေ႐ွ႕ေျမာက္တိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္
၁၈။ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ စိုးဝင္း- အဖြဲ႔၀င္
တိုင္းမွဴး၊ အေနာက္ေျမာက္တိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္
၁၉။ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ တင္ေအး- အဖြဲ႔၀င္
တိုင္းမွဴး၊ ေတာင္ပိုင္းတိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္တို႔ ျဖစ္သည္။

ထိုေန႔မွာပင္ နအဖ အဖြဲ႔၏ အစိုးရသစ္ကိုလည္း အဖြဲ႔၀င္ ၃၉ ဦးျဖင့္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ ဖြဲ႔စည္းရာ ယခင္ န၀တ အဖြဲ႔မွ ၂၃ ဦး ျပန္ပါလာသည္။ ၀န္ႀကီးဌာန (၄ဝ) ခု ဖြဲ႔စည္းခဲ့ၿပီး တပ္မေတာ္ေရးရာ ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား ဝန္ႀကီးဌာန ႏွစ္ခု ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။ ယင္းတို႔မွာ ….

စဥ္၀န္ႀကီးဌာနအမည္
၁။၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေ႐ႊ
၂။ဒု-ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေမာင္ေမာင္ခင္
၃။ဒု-ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး တင္ထြန္း
၄။ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ၀န္ႀကီးဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေ႐ႊ
၅။တပ္မေတာ္ေရးရာ ၀န္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီးဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး တင္လွ
၆။လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန၀န္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ညႊန္႔တင္
၇။အမွတ္ (၁) စက္မႈဝန္ႀကီးဌာန၊ ဝန္ႀကီးဦးေအာင္ေသာင္း
၈။အမွတ္ (၂) စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာန ၊ ဝန္ႀကီးဗိုလ္ခ်ဳပ္ လွျမင့္ေဆြ
၉။ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဝန္ႀကီးဦးအုန္းေဂ်ာ္
၁၀။အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေအဘယ္လ္
တိုးတက္မႈ၀န္ႀကီးဌာန၊ ဝန္ႀကီး
၁၁။ပို႔ေဆာင္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဝန္ႀကီးဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး တင္ေငြ
၁၂။အလုပ္သမားဝန္ႀကီးဌာန၊ ဝန္ႀကီးဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး တင္ေအး
၁၃။သမ၀ါယမ၀န္ႀကီးဌာန၊ ဝန္ႀကီးဦးသန္းေအာင္
၁၄။ရထားပို႔ေဆာင္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ဝန္ႀကီးဦးဝင္းစိန္
၁၅။စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန၊ ဝန္ႀကီးဦးခင္ေမာင္သိန္း
၁၆။ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဝန္ႀကီးဦးပန္းေအာင္
၁၇။က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဝန္ႀကီးဗိုလ္ခ်ဳပ္ ကက္စိန္
၁၈။စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေက်ာ္သန္း
ဝန္ႀကီးဌာန ၊ ဝန္ႀကီး
၁၉။ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဝန္ႀကီးဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေစာလြင္
၂၀။ဆက္သြယ္ေရး၊ စာတိုက္ႏွင့္ ေၾကးနန္းဦးစိုးသာ
၀န္ႀကီးဌာန၊ ဝန္ႀကီး
၂၁။ဘ႑ာေရးႏွင့္ အခြန္၀န္ႀကီးဌာန၊ ဝန္ႀကီးဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ဝင္းတင္
၂၂။သာသနာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ၀န္ႀကီးဗိုလ္ခ်ဳပ္ စိန္ထြား
၂၃။ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ၊ ၀န္ႀကီးဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေစာထြန္း
၂၄။သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာ၀န္ႀကီးဌာန၊ ၀န္ႀကီးဦးေသာင္း
၂၅။ယဥ္ေက်းမႈဝန္ႀကီးဌာန၊ ဝန္ႀကီးဦးေအာင္စန္း
၂၆။လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ဦးေစာထြန္း
ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန၊ ၀န္ႀကီး
၂၇။ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ၀န္ႀကီးဗိုလ္ခ်ဳပ္ ၾကည္ေအာင္
၂၈။နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားဗိုလ္မွဴးႀကီး သိန္းညႊန္႔
ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ စည္ပင္သာယာေရး
ဝန္ႀကီးဌာန၊ ဝန္ႀကီး
၂၉။လွ်ပ္စစ္စြမ္းအားဝန္ႀကီးဌာန၊ ဝန္ႀကီးဗိုလ္ခ်ဳပ္ တင္ထြဋ္
၃၀။အားကစားဝန္ႀကီးဌာန၊ ဝန္ႀကီးဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ စိန္ဝင္း
၃၁။သစ္ေတာေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ ၀န္ႀကီးဦးေအာင္ဖုန္း
၃၂။ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ၀န္ႀကီးဗိုလ္မွဴးႀကီး တင္လိႈင္
၃၃။သတၳဳတြင္း ဝန္ႀကီးဌာန၊ ၀န္ႀကီးဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ အုန္းျမင့္
၃၄။လူမႈဝန္ထမ္း ၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ျပည့္စုံ
ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊၀န္ႀကီး
၃၅။ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ေရလုပ္ငန္းဝန္ႀကီးဌာန၊ ၀န္ႀကီးဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေမာင္ေမာင္သိန္း
၃၆။ႏိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး မင္းသိန္း
ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ ဥကၠဌ႐ုံး ၊ ၀န္ႀကီး
၃၇။ႏိုင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေမာင္ေမာင္
ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ ဥကၠဌ႐ုံး ၊ ဝန္ႀကီး
၃၈။ဝန္ႀကီး႐ုံး ၊ ဝန္ႀကီးဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ လြန္းေမာင္
၃၉။     ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္႐ုံး ၊ ဝန္ႀကီးဦးသန္းေ႐ႊ
၄၀။ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္႐ုံး၊ ဝန္ႀကီးဗိုလ္ခ်ဳပ္ တင္ေငြ
စသည္တို႔ ျဖစ္သည္။

ဤသို႔ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး (၁၃) ဦး ႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ စိုးျမင့္တို႔ကို အစုလိုက္ အၿပဳံလိုက္ ဖယ္႐ွားခဲ့ၿပီးေနာက္ တပ္တြင္း မၿငိမ္မသက္မႈမ်ားႏွင့္ တပ္တြင္းပုန္ကန္မႈမ်ား ေပၚေပါက္လာမည္စိုး၍ ၎တို႔ကို နအဖ အဖြဲ႔၏ အႀကံေပးအဖြဲ႔အျဖစ္ ဟန္ျပတာ၀န္ေပးအပ္ခဲ့ၿပီး ေစာင့္ၾကည့္ေနခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္အတြင္း႐ွိ မည္သည့္တပည့္တပန္းမွ ျဖဳတ္ထုတ္ဖယ္႐ွားျခင္း ခံလိုက္ရေသာ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးအတြက္ ေဒါသေပါက္ကြဲၿပီး မေက်မနပ္ ဆူပူအုံၾကြမႈမ်ား မလုပ္ခဲ့ေခ်။ ရာထူးရာခံ ရ႐ွိသြားေသာ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားသည္ ၎တို႔ ေကာင္းစားစဥ္က မိမိတို႔၏ တပည့္သားခ်င္းမ်ားကို ျပန္လည္ၾကည့္႐ူ ေစာင့္ေ႐ွာက္ျခင္း၊ ကူညီပံ့ပိုးျခင္း မ႐ွိဘဲ အၿမီးက်က္ အၿမီးစား ၊ ေခါင္းက်က္ေခါင္းစား စိတ္ဓာတ္မ်ိဳး ႐ွိေနသူမ်ားသာ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မည္သည့္တပည့္မွ ၀မ္းနည္းေၾကကြဲမႈ မျဖစ္ခဲ့ၾကေပ။

ထို႔ေၾကာင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေ႐ႊသည္ တပ္မေတာ္အတြင္း တစ္စုံတစ္ရာ ႐ိုက္ခတ္မႈ ဘာမွ် မ႐ွိသည့္အတြက္ (၇) လ အၾကာ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၅ ရက္ေန႔တြင္ နအဖ အႀကံေပးအဖြဲ႔ကို ျပန္လည္ဖ်က္သိမ္း လိုက္ေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့ျပန္သည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေ႐ႊသည္ နအဖ ဥကၠဌအျဖစ္ တာဝန္ယူၿပီးေနာက္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ၊ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕ အေျခစိုက္ ‘Leaders’ မဂၢဇင္း အယ္ဒီတာ ေမးျမန္းမႈကို ေျဖၾကားခဲ့သည္။ ‘Leaders’ မဂၢဇင္းသည္ သုံးလတစ္ႀကိမ္ထုတ္ျဖစ္ၿပီး ကမၻာေက်ာ္ ထင္႐ွားေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားထံသို႔ ျဖန္႔ခ်ိေပးသည္။ မဂၢဇင္း၏ ေစာင္ေရကိုလည္း တင္းက်ပ္စြာ ကန္႔သတ္ထားသည္။ ‘Leaders’ မဂၢဇင္း အယ္ဒီတာ၏ မွတ္ခ်က္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရ အဖြဲ႔ကို စစ္ဘက္မွ ဦးေဆာင္မႈရယူခဲ့ၿပီးေနာက္ ပထမဆုံးအႀကိမ္ ျပည္ပစာနယ္ဇင္းမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံရာတြင္ နအဖဥကၠဌ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေ႐ႊက ၎၏ ႏိုင္ငံေတာ္အတြင္း ျဖစ္ပ်က္ေနသည့္ အေၾကာင္းျခင္းရာမ်ားကို တိတိပပ ႐ွင္းလင္းေျပာျပရန္ စိတ္အားထက္သန္လ်က္႐ွိၿပီး အေနာက္အုပ္စု ႏိုင္ငံမ်ားအေပၚ ထား႐ွိသည့္ ၎၏ သေဘာထား ရပ္တည္ခ်က္ကိုလည္း မကြယ္မေထာက္ ႐ွင္း႐ွင္းဘြင္းဘြင္း ဖြင့္ဆိုခဲ့သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးက အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက မိမိတို႔ႏိုင္ငံကို စီးပြားေရး ပိတ္ပင္မႈ ျပဳလုပ္လင့္ ကစား ယင္းႏုိင္ငံကို မိမိတို႔က ရန္သတၱ႐ုျပဳလိုသည့္ သေဘာထား မ႐ွိပါေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ၾကြယ္၀သည့္ သဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ား အသုံးျပဳ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ ႐ွိၿပီး အေ႐ွ႕တိုင္း႐ွိ ၎၏ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈ ဆက္ဆံေရး တိုးတက္ေကာင္းမြန္လ်က္ ႐ွိေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စစ္ဘက္မွ အုပ္ခ်ဳပ္မႈကို ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္သည့္ အေနျဖင့္ စီးပြားေရး တည္ေဆာက္မႈ ပိုမိုတိုးတက္လာေသာ ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံေတာ္အျဖစ္ ထူေထာင္ႏိုင္မည္ဟု ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေ႐ႊက ယုံၾကည္ယူဆထားသည္။ စီးပြားေရး ပိတ္ပင္မႈ ႐ုပ္သိမ္းေပးကာ ျမန္မာႏိုင္ငံကို  အကူအညီေပးျခင္းျဖင့္ ျပည္သူလူထုထံသို႔ ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာ ပိုမိုလ်င္ျမန္ သြက္လက္စြာ ျပန္လည္အပ္ႏွင္း ႏိုင္ေအာင္ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားက အေထာက္အကူေပးႏိုင္သည္ ဆိုေသာအခ်က္ကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေ႐ႊက ေထာက္ျပ ေျပာဆိုခဲ့သည္။ မိမိ၏ စစ္မွန္ေသာ ဆႏၵမွာ မိမိ၏ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ ၾကြယ္၀ခ်မ္းသာလာသည္ကို ေတြ႔ျမင္လိုခ်င္းပင္ ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဒီမိုကေရစီ စနစ္တစ္ရပ္ ေပၚထြန္းလာသည္ကိုလည္း ေတြ႔ျမင္လိုေၾကာင္း ၎က ေျပာဆိုသြားသည္။

အယ္ဒီတာမွ သိလိုေသာအခ်က္မ်ားကို ေမးျမန္းခဲ့ရာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးက ေအာက္ပါအတိုင္း ေျဖၾကားသြားသည္။ ‘Leaders’ မဂၢဇင္း အယ္ဒီတာႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္းကို ၁၉၉၈ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီ၊ ေမ၊ ဇြန္လ ထုတ္ ‘Leaders’ မဂၢဇင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ေမး- ယခု လူေတြ႔ ေမးျမန္းခန္းသည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး အေနျဖင့္ ျပည္ပ စာနယ္ဇင္းသမားတစ္ဦးႏွင့္ ပထမဆုံးအႀကိမ္ စကားေျပာဆိုျခင္း ျဖစ္ပါသလား။ ဘာေၾကာင့္ ယခုအခါ ျပည္ပစာနယ္ဇင္းမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံရန္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ပါသလဲ။

ေျဖ- ျပည္ပစာနယ္ဇင္မ်ားမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံဖူးသည့္ မိမိတို႔၏ အေတြ႔အႀကဳံမ်ားအရ မိမိတို႔ ေျပာဆိုသမွ်ကို နားလည္မႈ လြဲမွားေလ့႐ွိၾကၿပီး ရံဖန္ရံခါတြင္ နားလည္မႈ မ႐ွိသည့္ အေျခအေနအထိ ျဖစ္ေပၚေစေသာ လြဲမွားသည့္ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုမႈမ်ား ႐ွိခဲ့ပါသည္။ ဤနားလည္မႈ လြဲမွားျခင္းမ်ားကို မိမိ႐ွင္းလင္း လိုေသာ္လည္း ေအးေအးေဆးေဆး ေနလိုသည့္ စ႐ိုက္႐ွိသျဖင့္ ျပည္ပစာနယ္ဇင္းမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေျပာဆိုမႈ မျပဳခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ေမး- လူႀကီးမင္း၏ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အနာဂတ္အေရးတို႔အေပၚ အာ႐ုံစိုက္ထားရသည့္ ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦးအေနျဖင့္ ဤ လူေတြ႔ေမးျမန္းခန္းသည္ ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ားကို သိလိုသည့္ အခ်က္မ်ားအား ေဖာ္ျပႏိုင္ရန္ အခြင့္အလမ္းေကာင္းတစ္ရပ္ ျဖစ္ပါသည္။  ႏိုင္ငံေတာ္ တည္ေဆာက္ေရးတြင္ ယခုအခ်ိန္အခါ၌ လူႀကီးမင္းအေနျဖင့္ မည္သည့္အခ်က္ကို အာ႐ုံစိုက္ေနပါသလဲ။ ဒီမိုကေရစီက်င့္စဥ္မ်ား မက်င့္သုံးမီ ႏိုင္ငံေတာ္ လုံၿခဳံမႈ ႐ွိရန္လိုသည္ဟု လူႀကီးမင္း ယူဆထားေၾကာင္း အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားက မွတ္ထင္လ်က္ ႐ွိပါသည္။

ေျဖ- ခင္ဗ်ားတို႔ သိ႐ွိၾကသည့္အတိုင္း မိမိတို႔သည္ ႏိုင္ငံေတာ္ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား၌ ဇြဲနပဲျဖင့္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္လ်က္ ႐ွိၾကပါသည္။ မိမိတို႔ နိုင္ငံ၏ တိုးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ မိမိတို႔ လုပ္ကိုင္လ်က္ ႐ွိၾကပါသည္။  တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ မိမိတို႔သည္ မိမိတို႔ႏိုင္ငံကို ဒီမိုကေရစီလမ္းေၾကာင္းေပၚသို႔ ေရာက္႐ွိကာ ဒီမိုကေရစီစနစ္တစ္ရပ္ ထူေထာင္ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းလ်က္ ႐ွိၾကပါသည္။ သို႔အတြက္ေၾကာင့္ ပထမဦးစြာ မိမိတို႔သည္ ႏိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းတည္ၿငိမ္မႈ ႐ွိေစမည့္ အေျခအေနေကာင္းမ်ားႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ ျဖစ္ေပၚလာေစရန္ လုပ္ေဆာင္ရပါမည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ မိမိတို႔သည္ ႏိုင္ငံေရး တည္ၿငိမ္မႈ ရ႐ွိေရး ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္လ်က္ ႐ွိပါသည္။ သို႔ရာတြင္ မိမိတို႔သည္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ စီးပြားေရး အုတ္ျမစ္ကိုလည္း တည္ေဆာက္ရပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မိမိတို႔သည္ ႏိုင္ငံေရးအရ စီးပြားေရးအရပါ ႀကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္သြားၾကရပါမည္။

တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ အခ်ိန္ကာလၾကာျမင့္စြာ ႏိုင္ငံေတာ္ကို တာ၀န္ယူသြားရန္မွာ သဘာ မက်ဟု မိမိတို႔ ထင္ျမင္ယူဆပါသည္။ မိမိတို႔ႏိုင္ငံ၏ ထူးျခားေသာ အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္သာလွ်င္ တပ္မေတာ္ အေနျဖင့္ ကာလအတိုင္းအတာ တစ္ရပ္အထိ ႏိုင္ငံေတာ္ကို တာ၀န္ယူထားရသည္ ဆိုသည့္အခ်က္ကို ခင္ဗ်ားတို႔ သေဘာေပါက္သင့္ၾကပါသည္။

ေမး- အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးပိတ္ပင္မႈသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျပဳလုပ္ေသာ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္းမ်ားကို ထိခိုက္နစ္နာေစပါသည္။  ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အိႏိၵယႏွင့္သာမက တ႐ုတ္ျပည္ႏွင့္လည္း နယ္စပ္ခ်င္း ထိစပ္ေနၿပီး အေမရိကန္ႏိုင္ငံႏွင့္  ေဒါင္လိုက္ဆက္ဆံေရး ႐ွိပါသည္။ ဤအေနအထားမ်ိဳးတြင္  အေမရိကန္ႏိုင္ငံက ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ စီးပြားေရးပိတ္ပင္မႈ ခ်မွတ္ကာ ဥေရာပ ႏိုင္ငံမ်ားကိုလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ စီးပြားေရး ပိတ္ပင္ေစရန္ ၾသဇာသုံးေနျခင္းမွာ လူႀကီးမင္း၏ ႏိုင္ငံအား တ႐ုတ္ျပည္ႏွင့္ စီးပြားေရးဆက္ဆံမႈ ပိုမိုျပဳလုပ္ရန္ အေၾကာင္း ျဖစ္ေစပါသလား။

ေျဖ- အေမရိကန္ႏိုင္ငံက မိမိတို႔၏ ႏိုင္ငံကို စီးပြားေရးပိတ္ပင္မႈ ျပဳလုပ္ထားသည္မွာ အမွန္ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ မိမိတို႔ႏိုင္ငံသည္ မိမိတို႔၏ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္ၾကေသာ တ႐ုတ္ျပည္၊ အိႏိၵယႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံတို႔ႏွင့္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း အ႐ွိန္အဟုန္ျမင့္မားစြာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လ်က္႐ွိၿပီး ေဒသတြင္း႐ွိ အျခားႏိုင္ငံမ်ားမွ အကူအညီအေထာက္အပံ့မ်ား ရ႐ွိေနသျဖင့္ စီးပြားေရးပိတ္ပင္မႈမ်ား၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမွာ ႀကီးမားျခင္း မ႐ွိလွပါ။

ဤစီးပြားေရး ပိတ္ပင္မႈမ်ားသည္ မိမိတို႔ႏိုင္ငံႏွင့္ အျခားႏိုင္ငံမ်ား၏ ဆက္ဆံေရးအေပၚတြင္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ႐ွိသည္ျဖစ္ေစ၊ မ႐ွိသည္ျဖစ္ေစ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ကမၻာ့ႏုိင္ငံမ်ားအားလုံးႏွင့္ ရင္းႏွီးခ်စ္ၾကည္ေသာ ဆက္ဆံေရး ထိန္းသိမ္းႏိုင္ရန္ အစဥ္အၿမဲႀကိဳးပမ္းခဲ့ပါသည္။ ဤအခ်က္မွာ မိမိတို႔ႏုိင္ငံ၏ သမိုင္းစဥ္တစ္ေလွ်ာက္လုံး မိမိတို႔ တစိုက္မတ္မတ္ ကိုင္စြဲလာခဲ့ေသာ မူ၀ါဒပင္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မိမိတို႔ ႏိုင္ငံအေပၚ အေမရိကန္ႏိုင္ငံက မည္ကဲ့သို႔ေသာ စီးပြားေရးပိတ္ပင္မႈ ျပဳလုပ္သည္ျဖစ္ေစ မိမိတို႔သည္ ယင္းႏိုင္ငံအား ရန္လိုမုန္းတီးစိတ္ မထား႐ွိပါ။

ေမး- အေမရိကန္ႏိုင္ငံက ယင္းသို႔ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ တ႐ုတ္ျပည္ႏွင့္ ဆက္ဆံမႈ ပိုမိုျဖစ္ေပၚေစျခင္း ႐ွိသည္ မဟုတ္လား။

ေျဖ- မဟုတ္ပါ။ အေမရိကန္၏ စီးပြားေရး ပိတ္ပင္မႈမ်ားသည္ မိမိတို႔ႏုိင္ငံအေနျဖင့္ တ႐ုတ္ျပည္ႏွင့္ ပိုမိုဆက္ဆံမႈ ႐ွိလာေစသည္ဟု မိမိမေျပာႏိုင္ပါ။

မိမိတို႔သည္ ႏိုင္ငံမ်ားအားလုံးႏွင့္ ေႏြးေထြးခ်စ္ၾကည္ေသာ ဆက္ဆံေရးမ်ား ဆက္လက္ ထိန္းသိမ္းလိုပါသည္။

မိမိတို႔ႏိုင္ငံသည္ သဘာ၀အရင္းအျမစ္ အေျမာက္အျမား႐ွိၿပီး မိမိတို႔ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ ယင္းသယံဇာတမ်ားကို ထိေရာက္စြာ အသုံးျပဳႏုိင္စြမ္းလည္း ႐ွိပါသည္။ ၎အျပင္ ေဒသတြင္း႐ွိ ႏိုင္ငံမ်ားသည္ မိမိတို႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္လ်က္ ႐ွိပါသည္။ ယင္းႏိုင္ငံမ်ားသည္ မိမိတို႔ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ရ႐ွိေရးအတြက္လည္း ကူညီၾကပါသည္။ ထို႔အတြက္ေၾကာင့္လည္း ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားမွ အကူအညီ ရ႐ွိမည္ဆိုလွ်င္ မိမိတို႔ႏိုင္ငံ ပိုမိုဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ ရ႐ွိလာပါမည္။

ႏိုင္ငံတကာမွ ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ား ရ႐ွိျခင္းျဖင့္ မိမိတို႔၏ စီးပြားေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး ႀကိဳးပမ္း အားထုတ္မႈမ်ားတြင္ ႀကီးစြာ ကူပံ့ေပးႏိုင္ပါသည္။ မိမိတို႔ႏိုင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီစနစ္ တည္ေဆာက္မႈကိုလည္း အားေပးႏိုင္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာကို ျပည္သူ႔လက္သို႔ ျပန္လည္အပ္ႏွင္းေရး အတြက္လည္း အေထာက္အပံ့ ျဖစ္ေစပါမည္။

မိမိ၏ စစ္မွန္ေသာ ဆႏၵမွာ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာသည္ကို ေတြ႔ျမင္လိုျခင္း၊ ဒီမိုကေရစီ စနစ္တစ္ရပ္ ေပၚထြန္းလာသည္ကို ေတြ႔ျမင္လိုျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။ ဤရည္မွန္းခ်က္ ဆႏၵျပည့္၀လာေရးကို ဦးတည္လ်က္ မိမိတို႔ အစြမ္းေဆာင္ႏိုင္ဆုံး ႀကိဳးပမ္းလ်က္ ႐ွိၾကပါသည္။

မိမိတို႔ႏိုင္ငံအေပၚ စီးပြားေရး ပိတ္ပင္မႈမ်ား ခ်မွတ္မည့္အစား ကမၻာ့လူ႔အသိုက္အ၀န္းက မိမိတို႔ကို ကူညီမည္ဆိုပါလွ်င္ ဤရည္မွန္းခ်က္မွာ သုံးႏွစ္အတြင္း ေပါက္ေျမာက္လာႏိုင္ပါသည္။

ေမး- သံတမန္ အသိုက္အ၀န္း႐ွိ ပုဂၢိဳလ္တိုင္း ပုဂၢိဳလ္တိုင္းက ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေရးဆြဲေနေသာ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒမွာ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ ေရးဆြဲၿပီးမည္နည္း ဟု ေမးျမန္းလ်က္ ႐ွိပါသည္။ ၎အျပင္ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ လြတ္လပ္ေသာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ား က်င္းပမည္ဆိုသည္ကိုလည္း သိလိုၾကပါသည္။ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ေရးဆြဲေနဆဲ ျဖစ္သည္ဟုလည္း မိမိသိ႐ွိရပါသည္။ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားက သိလိုေသာ အခ်က္မွာ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ေရးဆြဲၿပီးစီးမည့္ အခ်ိန္ ျဖစ္ပါသည္။ 

ေျဖ- ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ေရးဆြဲမႈ လုပ္ငန္းစဥ္ကို မိမိတို႔အေနျဖင့္ မလိုအပ္ဘဲ အခ်ိန္ဆြဲထားလိုသည့္ စိတ္ဆႏၵ မ႐ွိပါ။ အကယ္၍ မိမိတို႔သည္ ႏိုင္ငံတကာမွ ကူညီပံ့ပိုးမႈမ်ား ရ႐ွိမည္ဆိုပါက မိမိတို႔ႏိုင္ငံတြင္ ဒီမိုကေရစီ စနစ္တစ္ရပ္ ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မွာ အ႐ွိန္အဟုန္ သြက္လက္လာပါမည္။ သုိ႔ရာတြင္ အျခားႏုိင္ငံမ်ားမွ ရန္လိုေသာ သေဘာထားတစ္ရပ္ ႐ွိေနမည္ဆိုပါလွ်င္ ဒီမိုကေရစီ ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မွာ အခ်ိန္ၾကာျမင့္ သြားႏိုင္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ မိမိဘက္ကမူ ဤလုပ္ငန္းစဥ္ကို မလိုအပ္ဘဲ အခ်ိန္ဆြဲလိုမႈ အလွ်င္း မ႐ွိပါ။

ေမး- ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ က်င္းပမည့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ စစ္ဘက္က ေအာင္ပြဲရ႐ွိႏိုင္သည့္ အေနအထား ရ႐ွိခ်ိန္ မေရာက္မခ်င္း ဖြဲ႔စည္းပုံ ေရးဆြဲၿပီးစီးမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ က်င္းပမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း အေမရိကန္ အစိုးရက အလြတ္သေဘာ ေျပာဆိုလ်က္ ႐ွိပါသည္။

ေျဖ- ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ျပည္သူလူထုသည္ ၎တို႔ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္သူကို မဲေပးၾကပါလိမ့္မည္။

ေမး- ကမၻာ့ဘဏ္ အကူအညီ ရ႐ွိေရးကိစၥ၊ စီးပြားေရး ပိတ္ပင္မႈ ကိစၥႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဂုဏ္ျဒပ္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ လာေစေရးတို႔အတြက္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံသို႔ ျမန္မာအဆင့္ျမင့္ တာ၀န္႐ွိ ပုဂၢိဳလ္မ်ား သြားေရာက္ရန္ စဥ္းစားျခင္း ႐ွိပါသလား။ ၎ျပင္ စီးပြားေရး ပိတ္ပင္မႈမ်ားသည္ အစိုးရအဖြဲ႔ကို ထိခိုက္နစ္နာေစသည္ မဟုတ္မူ၍ ျမန္မာျပည္သူလူထုကိုသာလွ်င္ ထိခိုက္နစ္နာေစသည္ ဆိုေသာအခ်က္ႏွင့္  ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ အခ်ိန္တန္လွ်င္ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒအရ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ား က်င္းပေပးႏိုင္ရန္ အစိုးရက ႀကိဳးပမ္းလ်က္ ႐ွိသည္ဆိုေသာ အခ်က္တို႔ကို သက္ဆိုင္သူမ်ားအားလုံးတို႔ကို နားလည္သေဘာေပါက္ေစေရးအတြက္ ႐ွင္းျပရန္ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ျမန္မာတာ၀န္႐ွိသူမ်ား သြားေရာက္ျခင္း ႐ွိပါသလား။

ေျဖ- ျပႆနာမွာ မိမိတို႔ အေနျဖင့္ ဗီဇာ ရ႐ွိရန္ မလြယ္သည့္ အခက္အခဲ ျဖစ္ပါသည္။

ေမး- လူႀကီးမင္းအေနျဖင့္ အစိုးရအဖြဲ႔ အႀကီးအကဲတစ္ဦးအျဖစ္ ကုလသမဂၢတြင္ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားရန္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္ႏိုင္သည့္ အေနအထား႐ွိသည္ မဟုတ္ပါလား။

ေျဖ- ဤကဲ့သို႔ေသာ အခြင့္အလမ္းတစ္ရပ္ ႐ွိမည္ဆိုပါက ယင္းအခြင့္အလမ္းကို ရယူလိုပါသည္။

ေမး- အေမရိကန္ႏိုင္ငံသည္ ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္ ရင္းႏွီးခ်စ္ၾကည္ေသာ ဆက္ဆံေရး ထူေထာင္ထား႐ွိၿပီး ယင္းႏိုင္ငံတြင္ စစ္စခန္းမ်ားလည္း ဖြင့္လွစ္ထား႐ွိထားသျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ အိႏိၵယႏွင့္ တ႐ုတ္ျပည္အၾကား မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ေနရာတစ္ေနရာကို အသုံးျပဳႏုိင္ရန္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံကို ကမ္းလွမ္းႏိုင္ပါသည္။ ဤအခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေမရိကန္ႏုိင္ငံႏွင့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ျခင္း ႐ွိ မ႐ွိ သိလိုပါသည္။

ေျဖ- ဤအခ်က္မွာ စဥ္းစားသင့္သည့္ အခ်က္တစ္ရပ္ ျဖစ္ပါသည္။ မိမိတို႔ႏိုင္ငံသည္ ႏိုင္ငံႀကီး ႏွစ္ႏိုင္ငံျဖစ္ေသာ အိႏိၵယႏိုင္ငံႏွင့္ တ႐ုတ္ျပည္အၾကား ဘူမိပထ၀ီဝင္အရႏွင့္ ဘူမိႏိုင္ငံေရးအရ အေရးပါေသာ ေနရာတြင္ တည္႐ွိသျဖင့္ အဆိုပါ ႏွစ္ႏိုင္ငံစလုံးႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ ဆက္ဆံေရးကို ထိန္းသိမ္းႏိုင္ရန္ မိမိတို႔ ႀကိဳးပမ္းလ်က္ ႐ွိပါသည္။ တ႐ုတ္ျဖစ္ေစ၊ အိႏိၵယႏိုင္ငံျဖစ္ေစ မိမိတို႔ႏုိင္ငံအေပၚ မလိုလားေသာ သေဘာထား အျမင္မ်ား ႐ွိမည္ဆိုပါက ယင္းမွာ မိမိတို႔ကို အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစလိမ့္မည္ မဟုတ္ပါ။ အကယ္၍ အေမရိကန္ႏိုင္ငံသည္ မိမိတို႔ႏိုင္ငံအေပၚ ထား႐ွိေသာ သေဘာထား ေျပာင္းလဲမည္ဆိုပါက မိမိႏိုင္ငံသည္ ယင္းႏိုင္ငံႏွင့္ ေႏြးေထြးေသာ ဆက္ဆံေရး ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ပါမည္။

ေမး- ယခုအခါ ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံစုံ၌ လုပ္ကိုင္ေနသည့္ ကုမၸဏီႀကီးတစ္ခုက လာေရာက္ကာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပး စက္႐ုံတစ္႐ုံ တည္ေဆာက္ၿပီး ယင္းစက္႐ုံကို ကန္ထ႐ိုက္ စာခ်ဳပ္အရ သတ္မွတ္ထားသည့္ ႏွစ္ကာလအပိုင္းအျခား တစ္ရပ္အတြင္း လုပ္ကိုင္ၿပီးေနာက္ ယင္းစက္႐ုံကို သက္ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္သည့္ စနစ္ျဖင့္ လုပ္ကိုင္သည့္နည္းလမ္းမွာ ေခတ္စားလ်က္ ႐ွိပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လည္း ဤကဲ့သို႔ေသာ စီမံကိန္းမ်ိဳးကို လုပ္ေဆာင္ရန္ စဥ္းစားျခင္း ႐ွိပါသလား၊ ယင္းသို႔ေသာ စီမံကိန္းကို လူႀကီးမင္းအေနျဖင့္ ႀကိဳဆိုပါသလား။

ေျဖ- မိမိတို႔သည္ အစိုးရအဖြဲ႔၏ တာဝန္၀တၱရားမ်ားကို ရယူခဲ့ၿပီးေနာက္ မိမိတို႔ လုပ္ေဆာင္ရန္ ေ႐ြးခ်ယ္ဆုံးျဖတ္ရသည့္ လုပ္ငန္းတစ္ရပ္ ႐ွိပါသည္။ ယင္းမွာ စီးပြားေရး မူ၀ါဒ တစ္ရပ္ ခ်မွတ္ျပ႒ာန္းရျခင္းျဖစ္ၿပီး ျပည္ပမွ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို မိမိတို႔ ဖိတ္ေခၚခဲ့ပါသည္။ မိမိတို႔၏ မူ၀ါဒ ေပါက္ေျမာက္ေအာင္ျမင္ေစရန္ လိုအပ္သည့္ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကို ျပ႒ာန္းေပးခဲ့ပါသည္။ ခင္ဗ်ားေျပာသည့္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ိဳး ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္လည္း ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းမ်ား ျပ႒ာန္းေပးခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။

ေမး- ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ မည္ကဲ့သို႔ေသာ နယ္ပယ္က႑မ်ိဳးတြင္ ျပည္ပရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ား လာေရာက္ရင္းႏွီး ျမဳပ္ႏွံရန္လူႀကီးမင္းအေနျဖင့္ စိတ္၀င္စားမႈ ႐ွိပါသလဲ။ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား စီမံကိန္းမ်ိဳးလား၊ လမ္းေဖာက္လုပ္ျခင္း စီမံကိန္းမ်ိဳးလား။

ေျဖ- မိမိတို႔ႏိုင္ငံတြင္ ျပည္ပ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူမ်ား လာေရာက္ရင္းႏွီး ျမဳပ္ႏွံေစလိုေသာ က႑တစ္ရပ္မွာ ေရအားလွ်ပ္စစ္ လုပ္ငန္းျဖစ္ပါသည္။ ခင္ဗ်ားသိ႐ွိသည့္အတိုင္း မိမိတို႔ႏိုင္ငံသည္ မဂၢါ၀ပ္ ၃၀၀၀၊ မဂၢါ၀ပ္ ၅၀၀၀ အထိ ထုတ္လုပ္ႏုိင္ေသာ အရင္းအျမစ္မ်ား ႐ွိပါသည္။ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ ျပဳလုပ္ရန္ အျခားအလားအလာ ႐ွိသည့္ နယ္ပယ္မွာ ကမ္းလြန္ေရနံလုပ္ငန္း ျဖစ္ပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ မိမိတို႔ႏိုင္ငံတြင္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔ ထုတ္လုပ္ႏိုင္သည့္ အရင္းအျမစ္မ်ား အေျမာက္အျမား ႐ွိေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤလုပ္ငန္း နယ္ပယ္က႑တြင္ စိတ္၀င္စားမႈ႐ွိသည့္ ကုမၸဏီမ်ားလည္း ႐ွိၿပီးျဖစ္ပါသည္။

ေမး- လူႀကီးမင္း၏ႏိုင္ငံတြင္တက္(စ္)ဆာကို၊အာကိုႏွင့္ ယူႏိုကယ္ကုမၸဏီမ်ား ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံ လုပ္ကိုင္ေနၾကၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ ေရနံႏွင့္ ဓါတ္ေငြ႔လုပ္ငန္းတြင္ ေနာက္ထပ္ယွဥ္ၿပိဳင္ လုပ္ကိုင္ႏိုင္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ား ႐ွိပါသလား။

ေျဖ- မွန္ပါသည္။ ယင္းကုမၸဏီမ်ားသည္ မိမိတို႔ႏိုင္ငံတြင္ ဖက္စပ္လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ေနၾကပါသည္။ မိမိတို႔ ႏိုင္ငံ၏ ဓါတ္ေငြ႔၊ ဓါတ္ေျမၾသဇာႏွင့္ မက္သေနာ စသည့္ ေရနံဓာတုလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီး ျမဳပ္ႏွံမႈမ်ား တိုးတက္လာမည့္ အလားအလာ အမ်ားအျပား ႐ွိပါသည္။

ေမး- လာမည့္ရာစုႏွစ္တြင္ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္လူႀကီးမင္း၏႐ူျမင္ခ်က္မ်ားကိုသိလုိပါသည္။ မ်က္ေမွာက္ကာ လူႀကီးမင္း ဦးစားေပးသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားမွာ မည္သည့္လုပ္ငန္းမ်ား ျဖစ္ၾကၿပီး အနာဂတ္ကာလတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ မည္သည့္လုပ္ငန္းမ်ားကို ဦးစားေပး လုပ္ေဆာင္ပါမည္နည္း။

ေျဖ- မိမိတို႔၏ အနာဂတ္ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မွာ မိမိတို႔ႏိုင္ငံ ရ႐ွိႏိုင္ေသာ သဘာ၀ အရင္းအျမစ္မ်ားကို အသုံးျပဳကာ ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာ၍ တိုးတက္ၾကြယ္၀ၿပီး ေခတ္မီေသာ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတာ္ ၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္အျဖစ္ ေရာက္႐ွိေရး ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္ရန္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ မိမိတို႔ႏိုင္ငံသည္ အေ႐ွ႕ေတာင္ အာ႐ွႏိုင္ငံမ်ားအသင္း (အာဆီယံ) အသင္း၀င္ ႏုိင္ငံတစ္ႏိုင္ငံလည္းျဖစ္ၿပီး အာဆီယံ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ သကၠရာဇ္ ၂၀၂၀ ဟု ေခၚတြင္ေသာ ေၾကညာခ်က္ပါ အာဆီယံအဖြဲ႔၀င္ႏိုင္ငံမ်ား အားလုံးက ခ်မွတ္ထားသည့္ အနာဂတ္ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ကို ျပည့္၀လာေစေရးအတြက္ ေဆာင္႐ြက္သြားရန္ ရည္မွန္းထားပါသည္။

ေမး- မည္သည့္အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပး နားလည္မႈ အ႐ွိဆုံးႏိုင္ငံမ်ားဟု လူႀကီးမင္း ယူဆပါသလဲ။

ေျဖ- မိမိတို႔သည္ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားအားလုံးမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ အလြန္ရင္းႏွီးေသာ ဆက္ဆံမႈမ်ား ရ႐ွိထားၿပီး ျဖစ္သျဖင့္ အာဆီယံအဖြဲ႔၀င္ ႏိုင္ငံမ်ားအားလုံးသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ နားလည္မႈ ႐ွိၾကၿပီး မိမိတို႔ ႏိုင္ငံႏွင့္ အလြန္ေကာင္းမြန္သည့္ ဆက္ဆံေရးထား႐ွိၾကၿပီး ျဖစ္သည္ဟု မိမိေျပာႏိုင္ပါသည္။

ေမး- အေမရိကန္ႏိုင္ငံအေပၚ ထား႐ွိသည့္ လူႀကီးမင္း၏ ႐ူျမင္ခ်က္ကို သိလိုပါသည္။

ေျဖ- မိမိတို႔သည္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံအေပၚ မည္ကဲ့သို႔ေသာ မေကာင္းသည့္ စိတ္ထားမ်ိဳးမွ မထား႐ွိပါဟု မိမိထပ္ေလာင္း ေျပာၾကားလိုပါသည္။ ခင္းဗ်ားသိသည့္အတိုင္း ကၽြန္ေတာ္သည္ စစ္သားတစ္ဦး ျဖစ္သည့္အျပင္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ တစ္ဦးလည္း ျဖစ္ပါသည္။ မိမိသည္ ဗုဒၶအဆုံးအမအရ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္က အျခားလူ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကို မလိုမုန္းထားသည့္ စိတ္ဓာတ္ မေမြးျမဴရပါ။ သို႔အတြက္ေၾကာင့္ မိမိအေနျဖင့့္ စစ္သားတစ္ဦး ျဖစ္လွ်င္ေသာ္မွ မိမိႏိုင္ငံ၏ သာယာ၀ေျပာေရးႏွင့္ လုံၿခဳံမႈ႐ွိေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းတည္ၿငိမ္မႈ ႐ွိေရးတို႔အတြက္ လုပ္သင့္လုပ္ထိုက္သည္တို႔ လုပ္ရလွ်င္ေသာ္မွ အျခားႏိုင္ငံမ်ားကို မိမိတို႔က ရန္လိုမုန္းထားမႈ မထား႐ွိပါ။ အေမရိကန္ႏိုင္ငံသည္ မိမိတို႔ႏိုင္ငံအေပၚ မေကာင္းသည့္ သေဘာထားအျမင္အခ်ိဳ႕ ႐ွိေကာင္း ရွိႏိုင္ေသာ္လည္း မိမိတို႔သည္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံအေပၚ မေကာင္းသည့္ သေဘာထားအျမင္ မထား႐ွိပါ။

ေမး- လူႀကီးမင္းတြင္ သားသမီးခုႏွစ္ဦး႐ွိၿပီး လူႀကီးမင္းသည္ အဘိုးတစ္ဦးျဖစ္ေနပါၿပီ။ လူႀကီးမင္းသည္ ေဆးလိပ္မေသာက္၊ အရက္မေသာက္၊ အလြန္ေအးခ်မ္းစြာ ေနထိုင္သူ ျဖစ္ပါသည္။ လူႀကီးမင္း၏ ဘ၀တြင္ မည္သည့္အခါတြင္မွ် ေဒါသျဖင့္ ေအာ္ေဟာက္ခဲ့ပုံမရပါ။ မည္ကဲ့သို႔ ေအးခ်မ္းတည္ၿငိမ္သည့္ ဘ၀ကို ရယူတည္ေဆာက္ခဲ့ပါသလဲ။

ေျဖ- ခင္ဗ်ားသိသည့္အတိုင္း မိမိသည္ ေအးခ်မ္းတည္ၿငိမ္သူျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းလ်က္ ႐ွိပါသည္။ ယခုအခါတြင္ မိမိအၿငိမ္းစား ယူသည့္အခါ ဘာသာေရးကို ေဇာက္ခ် လုပ္ကိုင္သြားရန္ ရည္မွန္းထားပါသည္။ မိမိသည္ ေလာကီ ကာမဂုဏ္အာ႐ုံမ်ား မခံစားလိုေတာ့ပါ။ မိမိသည္ ေအးခ်မ္းသည့္ ဘဝတစ္ခုတြင္သာ ေနထိုင္လိုပါေတာ့သည္။ ယခုအခါ မိမိလုပ္ကိုင္ေနျခင္းမွာ မိမိ၏ ႏိုင္ငံေတာ္ကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးေသာေၾကာင့္သာ ျဖစ္ပါသည္။ (သူ၏ ေျပာဆိုခ်က္ႏွင့္လက္ေတြ ့ကြာဟမွဳကိုခ်ိန္ထိုးၾကည့္ႏိုင္ပါသည္။)

ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေ႐ႊသည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေနဝင္း အိမ္ေစာင့္အစိုးရ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ အျဖစ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာကို ဦးႏုထံ လႊဲေျပာင္းေပးခဲ့ၿပီးေနာက္ ၊ ၁၉၅၈ စက္တင္ဘာလတြင္ ဗိုလ္ႀကီးအဆင့္မွ်သာ ႐ွိပါေသးသည္။ သူသည္ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရးႏွင့္ စိတ္ဓာတ္စစ္ဆင္ေရး ညႊန္ၾကားေရးမွဴး႐ုံး (ကက-ျပည္) ၏ စိတ္ဓာတ္စစ္ဆင္ေရး ဌာန၌ တာ၀န္ေပးအပ္ျခင္း ခံခဲ့ရသည္။ ထိုအခ်ိန္မွစ၍ ဗိုလ္ႀကီး သန္းေ႐ႊသည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေနဝင္း၏ စစ္အာဏာ႐ွင္စနစ္ ထူေထာင္ေရး မဟာစီမံကိန္းႀကီး၌ အေရးပါသည့္ အခန္းက႑မွေန၍ စတင္ ပါ၀င္လာခဲ့သည္ဟု ဆိုႏိုင္သည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေန၀င္းသည္ အိမ္ေစာင့္အစိုးရ၏ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ႏွင့္ အခိုက္အတန္႔ အာဏာရ႐ွိခဲ့သည့္ ကာလတိုအတြင္း မၾကာခင္ သူ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေတာ့မည္ စစ္အာဏာ႐ွင္အတြက္ ေရခံ ေျမခံ မ်ားကို စနစ္တက် စတင္ျပင္ဆင္သည့္ အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး ၊ ၀ါဒျဖန္႔ခ်ိေရး စသည့္ နယ္ပယ္အသီးသီး၌ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈ႕မ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ယင္းသို႔ ျပင္ဆင္တည္ေဆာက္သည့္ အထဲတြင္ “ႏိုင္ငံေတာ္ ႀကံ့ခိုင္ေရးအသင္း” တစ္ခုလည္း ပါ၀င္ခဲ့သည္။ ပါတီ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ဆက္စပ္ပတ္သတ္မႈ လံုး၀မ႐ိွသည့္ သာမန္လူမႈေရး အသင္းအဖြဲ႔တစ္ခုသာ ျဖစ္သည္ဟု ၀ါဒျဖန္႔၍ ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ အရပ္သားမ်ားကို အတင္းအက်ပ္ ၄င္း အသင္းသို႔ ၀င္ေရာက္ေစခဲ့သည္္္။  အသင္းႀကီး၏   ဗဟိုေကာင္စီ ဒုဥကၠဌ  ေနရာႏွင့္  အတြင္းေရးမွဴး ေနရာမ်ားကို  သူ၏ ညာလက္႐ံုးႏွင့္  ဘယ္လက္႐ံုုးမ်ား ျဖစ္ၾကသည့္  ဒု-ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဴပ္ ၊ ဗိုလ္မွဴးခ်ဴပ္ေအာင္ႀကီး ႏွင့္  ဗိုလ္မွဴးခ်ဴပ္ေမာင္ေမာင္ ( ေနာင္  သံအမတ္) တို႔ကို ကိုင္တြယ္ေစခဲ့သည္ ။ မ်ားမၾကာမွီမွာပင္   ၄င္းအသင္းသည္  ႏိုင္ငံေရး ခါးပိုက္ေဆာင္  တပ္အင္အားစု တစ္ခုျဖစ္သည္ကို လူတိုင္း သိ႐ိွခဲ့ၾကသည္္။ ဗိုလ္ႀကီးသန္းေ႐ႊသည္  အဆိုပါ ၾကံ့ခိုင္ေရးအသင္းႀကီး  ဖြဲ႔စည္း ထူေထာင္ရာတြင္ အစအဆံုး ပါ၀င္ခဲ့ေပသည္။  သူကိုယ္တိုင္  စစ္္အာဏာ႐ွင္ ျဖစ္လာေသာအခါ  စစ္တပ္ လက္ကိုင္တုတ္  ႏိုင္ငံေရး အင္အားစု အျဖစ္  အသံုးခ်နိုင္ေစရန္   ၁၉၉၃ စက္တင္ဘာလ  ၁၅ ရက္ ေန႔တြင္  ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံၿဖိဳးေရးအသင္းကို  လူမႈေရးအသင္း တစ္ခုအျဖစ္  ျပည္ထဲေရး ၀န္ႀကီးဌာနတြင္  မွတ္ပံုတင္လ်က္ စတင္ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။  အသင္းႀကီး စတင္ ဖြဲ႔စည္းစဥ္က ျပည္ေထာင္စု မၿပိဳကြဲေရး ၊ တိုင္းရင္းသား စည္းလံုးညီညြတ္မႈ မၿပိဳကြဲေရး ၊ ႏိုင္ငံေတာ္ အခ်ဴပ္အျခာ  အာဏာ  တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရး ၊ အမ်ိဳးဂုဏ္ ဇာတိဂုဏ္  ျမင့္မားေရးကို  ေ႐ွး႐ႈလ်က္  မ်ိဳးခ်စ္ စိတ္ဓာတ္ ႐ွင္သန္ထက္ျမက္ေစရန္  ေဆာင္႐ြက္ေရး ၊ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ႏွင့္ ေအးခ်မ္းသာယာေသာ ေခတ္မွီ ႏိုင္ငံေတာ္ႀကီး ျဖစ္ေပၚလာေရး ဟူသည့္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ (၅) ရပ္ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္  အဆိုပါ အဖြဲ႔သည္ ၂ဝ၁ဝ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ  မတိုင္ခင္မွာပင္  လူမူေရးအသင္းမွ  ႏိုင္ငံေရးပါတီအျဖစ္  ေျပာင္းလဲဖြဲ႔စည္းကာ  ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံၿဖိဳးေရးပါတီဟူ၍  ပါတီစံု  ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မ႐ွင္တြင္  မွတ္ပုံတင္ခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ ၁၉၆၂  မတ္လ ၂ ရက္ေန႔တြင္ ဗိုလ္ခ်ဴပ္ႀကီး ေနဝင္း  ေခါင္းေဆာင္ေသာ  ေတာ္လွန္ေရး ေကာင္စီက  ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာ ကို အၿပီးအပိုင္  သိမ္းပိုက္လိုက္ေသာအခါ  ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သန္းေရႊသည္  တပ္္မဟာ (၁) စိတ္ဓာတ္ စစ္ဆင္ေရး အရာ႐ိွ အျဖစ္ႏွင့္  တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ရခ်ိန္လည္း ျဖစ္သည္။  အာဏာသိမ္းခဲ့ၿပီးေနာက္  ထိုစဥ္က  လူတိုင္း စိတ္ဝင္္စားေနသည့္  ဆို႐ွယ္လစ္ဝါဒကို  ဗန္းျပၿပီး  ျမန္မာ့နည္း  ျမန္မာ့ဟန္  ဆို႐ွယ္လစ္ဝါဒအမည္   တစ္္ပါတီ အာဏာ႐ွင္ ဝါဒ တစ္ခုကို သြတ္သြင္းရန္ အတြက္  ဦးဘၿငိမ္းႏွင့္  ဦးခ်စ္လိႈင္  (ကိုကိုေမာင္ႀကီး) တို႔ကို  ဆရာတင္ၿပီး  ၁၉၆၃  ခုႏွစ္တြင္ ဗဟို ႏိုင္ငံေရး  သိပၸံေက်ာင္းကို  စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။  ေနာက္ပိုင္းတြင္  အဆိုပါ  ေက်ာင္းကို  တကၠသိုလ္အဆင့္သို႔  အဆင့္ျမွင့္ခဲ့သည္ ။
စိတ္ဓာတ္စစ္ဆင္ေရး   အရာ႐ွိအျဖစ္  ႏွစ္အတန္ၾကာ အေတြ႔အႀကံဳ ႐ိွေနၿပီ ျဖစ္သည့္ ဗိုလ္ႀကီး သန္းေ႐ႊကို  ယင္းေက်ာင္း၌  နည္းျပဆရာတစ္ဦး အျဖစ္  ေျပာင္းေ႐ႊ႕ ခန္႔ထားခဲ့သည္။

စစ္အာဏာ႐ွင္  ဗိုလ္ခ်ဴပ္ႀကီးေနဝင္းႏွင့္  ဗို္လ္ႀကီးသန္းေ႐ႊတို႔သည္  ထိုအခ်ိန္မွစ၍ ရင္းႏွီးလာခဲ့သည္ဟု  ဆိုရေပမည္ ။ လူ႔မေနာကို  ေႏွာေၾကေနေသာသူ႔အဖို႔  အထက္အရာ႐ိွႀကီးမ်ား   အာ႐ံုစိုက္မႈကို ရ႐ိွေအာင္ နည္း အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္  ႀကိဳးစားအားထုတ္ျပႏိုင္ခဲ့သည္။

ယင္းေနာက္  ဗဟိုႏိုင္ငံေရးတကၠသိုလ္  နည္းျပဆရာကေလး  ဗိုလ္ႀကီးသန္းေ႐ႊသည္  ၁၉၆၇ ခုႏွစ္ ၊ ၾသဂုတ္လ၌  ခမရ (၁ဝ၁) သို႔ ဌာနခ်ဳပ္ တပ္ခြဲမွဴးအဆင့္သို႔  တိုးျမွင့္ခံရၿပီး  စစ္ဦးစီးမွဴး (ဒုတိယတန္း) အျဖစ္  ကက/ၾကည္းကိုေခၚယူတာဝန္ေပးအပ္ခံရသည္။ဗိုလ္မွဴးသန္းေ႐ႊသည္ ကက/ၾကည္း၌  တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေန စဥ္  အတြင္း  အထက္လူႀကီးမ်ား  သေဘာက်ေအာင္   ေနထိုင္ျပနိုင္သည့္အတြက္   ေနာက္ပိုင္းတြင္  ခလရ (၁) တပ္ရင္းမွဴး  ၊  စစ္ဦးစီးမွဴး  (ပထမတန္း) ၊ တပ္မစစ္ဗ်ဴဟာမွဴး ၊ တပ္မ (၈၈) တပ္မမွဴး  ၊ အေနာက္ေတာင္တိုင္း  စစ္ဌာနခ်ဳပ္တိုင္းမွဴး ၊ ဒုတိယကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္  စသည့္  စစ္တပ္ထိပ္ပိုင္း ရာထူးမ်ားကို  တစ္ဆင့္ၿပီး တစ္ဆင့္  ရ႐ိွလာခဲ့ေတာ့သည္။

ဒု-ဗိုလ္ကေလး ဘဝမွ  ဒုတိယကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ျဖစ္လာသည့္ ကာလအထိ   ဘဝတစ္ေလွ်ာက္လံုး  ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေနဝင္း၏   ၾသဇာလႊမ္းမိုးမူကို ခံခဲ့ရသည့္္  ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊသည္  သူ႔လက္ထဲ  ႏိုင္ငံေတာ္  အာဏာမ်ား ရ႐ိွလာေသာအခါ  ၁၉၉၂ ခုႏွစ္  ေနာက္ပိုင္းမွစ၍  ဦးေနဝင္း၏  ၾသဇာလႊမ္းမိုးမူေအာက္မွ ႐ုန္းထြက္ႏိုင္ဖို႔အတြက္  အမ်ိဳးမ်ိဳးအဖံုဖံုႀကိိဳးပမ္း  အားထုတ္လာသည္ကို  ေတြ႔ရေပ သည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး၏   မိသားစုလည္း  သူတို႔အေပၚ  တစ္ခ်ိန္က  ဦးေနဝင္းႏွင့္ သူ႔သားသမီးမ်ားက  ေမာက္မာစြာ  ဆက္ဆံခံခဲ့ရပံုမ်ားကိုလည္း တစ္သက္မေမ့ႏိုင္ခဲ့ေခ်။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊ  တပည့္သားခ်င္းမ်ားကလည္း     သူ႔စကားကို  သံေယာင္လိုက္၍   ဦးေနဝင္း  ေခါင္းေဆာင္သည့္  မဆလ  အစိုးရ၏   မွားယြင္းသည့္  ေပၚလစီမ်ားႏွင့္   ညံ့ဖ်င္းသည့္  စီမံခန္႔ခြဲမူမ်ား ေၾကာင့္   တိုင္းျပည္ ခၽြတ္ျခံဳက်ခဲ့ရပံုကို  ေဝဖန္ေျပာဆိုလာခဲ့သည္။   ယင္းေနာက္  ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး  သန္းေရႊႏွင့္  သူ၏ အဖြဲ႔သားမ်ားသည္  သူတို႔အာဏာ တည္ေဆာက္ေရး  ခိုင္မာလာသည္ႏွင့္အမွ်  ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခင္ညြန္႔ အပါအဝင္  ဦးေနဝင္းမိသားစု ႏွင့္ ႏြယ္ငင္ ဆက္စပ္ ပတ္သက္ေနသူမ်ား၏  လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို    တစ္စတစ္စ  ထိန္းခ်ဳပ္မူမ်ား  ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကေတာ့သည္။

ဦးေနဝင္း ေျမးမ်ား  အာဏာသိမ္းရ န္ၾကံစည္မူ  မျဖစ္ပြားခင္  ေဒါက္တာ ခင္စႏၵာဝင္း၏  သားမ်ား၏   ဆက္သြယ္ေရး ၿဂိဳလ္တု  ဖုန္းကိစၥကို   မလိုက္ေလ်ာခဲ့သည့္အတြက္  စႏၵာဝင္းတို႔  မိသားစုက  မေက်မနပ္ ျဖစ္ခဲ့သည္္။ထို႔ျပင္ျပည္သူလူထုထံ ဖုန္းတစ္လံုးလွ်င္  က်ပ္ေငြ ၅ သိန္း ႀကိဳတင္ေငြ  ေကာက္ခံထားသည္ကိုလည္း  ျပန္အပ္ရန္ႏွင့္  လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို  နဝတ  ႐ုပ္သိမ္းလိုက္မူေၾကာင့္  စတင္ပဋိပကၡ  ျဖစ္ပြားခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။  ယင္းကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍   ေနာက္ပိုင္းတြင္  ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ ေၾကးနန္းစာတိုက္  ဝန္ႀကီး  ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ဝင္းတင္ကိုလည္း  နဝတက ျဖဳတ္ပစ္လိုက္သည္။

၁၉၉၇ ခု ၊နိုဝင္ဘာလတြင္နဝတအာဏာသိမ္းစစ္္ေကာင္စီ အဖြဲ႔ဝင္ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး  တစ္ဒါဇင္ေက်ာ္  အစုလိုက္ အၿပံဳလိုက္  ျဖဳတ္ခ်ခံရၿပီးေနာက္ တပ္မေတာ္္္္္အတြင္း က်ားေသကို  အသက္ျပန္သြင္းရန္ ရည္႐ြယ္သည့္  လႈပ္ရွားမႈတစ္ခု  စတင္္္ေပၚေပါက္လာခဲ့သည္။ ပထမဆံုး စတင္လႈပ္ရွားမူမွာ  ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေဟာင္း ေအာင္ႀကီးသည္၁၉၉၈ဇြန္လအတြင္းအေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုကို သြားေရာက္္ခဲ့ၿပီး ၊ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၌  ခိုလႈံေနေသာ  လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္  ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေမာင္ေမာင္ႏွင့္ ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးခဲ့သည္္။  အေမရိကန္၌  ေရာက္႐ိွေနစဥ္ အတြင္း ဗီအိုေအ ၊ အာရ္အက္္ဖ္ေအ အသံလႊင့္ ဌာနႏွင့္  ေတြ႕ဆံု၍  နအဖ စစ္အစိုးရ ႏွင့္  N.L.D ပါတီကို ေဝဖန္တိုက္ခိုက္ေသာ ေျပာဆိုမူမ်ားကို ျပဳလုပ္ခဲ့သည္္။  အဆိုပါ အေျခအေနမ်ားကို  ဝင္ေရာက္္္ထိန္းသိမ္းေပးနိုင္သူမွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္းတစ္ဦးတည္းသာ႐ိွေၾကာင္းႏွင့္ အခ်ိန္မွီ ဝင္ေရာက္္ထိန္း သိမ္းေပးဖို႔  နွပ္ ေၾကာင္းေပးခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ ဦးေနဝင္း၏  ႏွစ္ ၉ဝ ျပည့္ ေမြးေန႔ အခမ္းအနားကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕  ဆီဒိုးနား ဟိိိုတယ္၌  တခမ္းတနား က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္္္။  ေမြးေန႔ အခမ္းအနားပြဲကို  ႐ိုက္ကူးထားေသာ ဗီဒီယို   အေခြ၌  ဦးေနဝင္းသည္  ဇရာေထာင္း၍  ဖြတ္ဖြတ္ေၾကေနေသာ္္္္လည္း  က်န္းမာစြာျဖင့္  မပ်က္ဆီးေသးေၾကာင္း ျပံဳးျပံဳး႐ႊင္႐ႊင္ ဧည့္ခံ  နုတ္ဆက္ေနပံုမ်ားကို  ႐ိုက္ကူူးျပသထားသည္ ။ ထို႔ေနာက္ပိုင္းတြင္  ဦးေနဝင္းသည္  စင္ကာပူသို႔ ေဆးကုသရန္  ထြက္ခြာသြားသည့္  သတင္း  ေပၚထြက္လာခဲ့သည္္္္။

ဦးေနဝင္း၏  ေမြးေန႔ အခမ္းအနားကို  နအဖ  စစ္္အစိုးရ ကိုယ္တိုင္က ကမကထ  ျပဳလုပ္ၿပီးက်င္းပေပးခဲ့သေယာင္  ထင္ခဲ့ရေသာ္လည္း  အဆိုပါ အခမ္းအနားပြဲသို႔  ထိပ္တန္းဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားနွင့္ ဝန္ႀကီးအဖြဲ႔မ်ား အပါအဝင္  အစိုးရ အရာ႐ိွႀကီးမ်ား  မတက္ေရာက္ရန္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးက ႀကိဳတင္္  အမိန္႔ထုတ္ထားခဲ့သည္။ သတင္းရယူဖို႔ အတြက္ အလယ္္အလတ္  အဆင့္  နအဖ စစ္ဗိုလ္ႏွစ္ဦးသာ  တက္ေရာက္္္ခဲ့သည္္။

ထိုအခ်ိန္မွစ၍  ဦးေနဝင္းႏွင့္ သူ႕မိသားစု၏ လႈပ္႐ွားမူမ်ားကို အျမဲမျပတ္  ေစာင့္ၾကည့္ရန္  သူ၏ လူယံုေတာ္ စစ္္ေထာက္လွမ္းေရး ၊ ဒုညြန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္  ဗိုလ္ခ်ဳပ္္္ ေက်ာ္ဝင္းကို  သီးသန္႔တာဝန္ေပးးခဲ့သည္။

အာဏာႏွင့္ ပတ္သက္၍ မည္သူ႔ကိုမွ်  ခ်မ္းသာမေပးတတ္သည့္  ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊသည္  ဦေနဝင္း၏ သားမက္ ဦးေအးေဇာ္ဝင္း နွင့္ ေျမးမ်ားျဖစ္ၾကေသာ  ေအးေနဝင္း ၊ ေက်ာ္ေနဝင္း ၊ ဇြဲေနဝင္း တို႔ကို  ႏိုင္ငံေတာ္္ အာဏာသိမ္းရန္ၾကံစည္မႈ ၊ ႏိုင္ငံေတာ္လုပ္ၾကံမႈ စသည့္ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားျဖင့္  ၂၀၀၂ခုနွစ္  မတ္လ ၇ ရက္ ေန႔တြင္ ဖမ္းဆီး၍ ႏွစ္႐ွွည္ ေထာင္ဒဏ္မ်ား ခ်မွတ္ခဲ့သည္။  အာဏာသိမ္းရန္ ၾကံစည္မႈ ေနာက္ကြယ္္၌  ပါဝင္ပတ္သက္္္္္္္္မႈ ႐ိွမည္္ဟု သံသယ ႐ိွခဲ့ေသာ ေလတပ္ ကာကြယ္ေရး  ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျမင့္ေဆြ (ေလ) ၊ ႀတိဂံေဒသတိုင္း  စစ္ဌာနခ်ဳပ္  တိုင္းမွဴး  ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ခ်စ္သန္း ၊ ကမ္း႐ိုးတန္းတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ တိုင္းမွဴး  ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအးေၾကြ ၊ ရဲခ်ဳပ္  ဗိုလ္မွဴးႀကီး  စိုးဝင္း  တို႔ကိုလည္း  ဖယ္႐ွားပစ္ခဲ့သည္္။ သို႔ေသာ္  ဦးေနဝင္း၏  သမီးျဖစ္သူ  ဗိုလ္မွဴးေဟာင္း  ေဒၚခင္စႏၵာဝင္းႏွင့္ ဦေနဝင္းတို႔ကို  အသက္အ႐ြယ္ႀကီးၿပီး  ဘာမွ မလုပ္ႏိုင္သည္ဟု  ယူဆ၍ တစ္ေၾကာင္း ၊ စစ္တပ္အတြင္း၌လည္း တစ္စံုတစ္ရာ  ၾသဇာ႐ိွေနနိုင္သည္ဟု ယူဆထားေသာေၾကာင့္  လည္းေကာင္း  ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာ  သိမ္းရန္ ၾကံစည္မႈျဖင့္  တရားစြဲဆိုျခင္း မျပဳဘဲ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္သာ ခ်ထားခဲ့သည္။

ဤသို႔ျဖင့္  အာဏာ႐ွင္ေဟာင္း  ဦးေနဝင္းသည္  အသက္ ၉၃ ႏွစ္ အ႐ြယ္ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္  ၊ ဒီဇင္္ဘာ ၅ ရက္္ေန႔တြင္  ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ မရမ္းကုန္း ၿမိဳ႕နယ္ (၇) ရပ္ကြက္ ေမခလမ္း  အိမ္အမွတ္  ၁၉ ႐ိွ သမီး ေဒၚခင္စႏၵာဝင္း ၏  ေနအိမ္တြင္  ေသဆံုးသြားသည့္အခါ ေန႔မကူးေစဘဲ  ခ်က္ခ်င္းသၿဂိဳလ္ခိုင္း၍  အသုဘ ခ်ေစသည္္။
အင္းစိန္ေထာင္တြင္း၌ေသဒဏ္ျပစ္ဒဏ္ခ်ထားခံရေသာဦးေနဝင္း၏ သမက္ ၊ ေျမးမ်ားႏွင့္ ျပည္ပေရာက္ေနေသာ  သားသမီးမ်ားကိုလည္း  လာေရာက္ခြင့္ မေပးသည့္အျပင္  နအဖ အဖြဲ႔နွင့္ ျမန္မာ့တပ္္္မေတာ္  အတြင္း ဦးေနဝင္း ၏ တပည့္ေဟာင္းမ်ားကိုလည္း  တက္ေရာက္ခြင့္ မေပးခဲ့ေခ်။

ထိုေန႔ ေန႔လယ္ (၁)နာရီ ခန္႔တြင္ ေျမာက္ဥကၠလာပ ၿမိဳ႔နယ္ ႐ိွ ေရေဝးသုသာန္၌  မီးသၿဂိဳလ္ခဲ့သည္္္္။  ဦးေနဝင္း၏  ေနာက္ဆံုးခရီးကို  သမီး ခင္စႏၵာဝင္း  ႏွင့္  ပုဂၢိဳလ္ အခ်ိဳ႕သာ  လိုက္ပါ ပို႔ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့သည္္။  ဦးေနဝင္း၏  အသုဘ သို႔ မဆလ ေခတ္ ႏိုင္ငံေတာ္ ေကာင္စီဝင္ ေဟာင္း ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေသာင္းတင္ (ေရ) လိုက္လံပို႔ေဆာင္ခဲ့မူ႔ေၾကာင့္  ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊ သည္ အႀကီးအက်ယ္ ေဒါသေပါက္ကြဲကာ  ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေသာင္းတင္၏ သား  ေရတပ္ဗိုလ္မွဴး မိုးသက္တင္ကို  အေၾကာင္းမဲ့ ရာထူးမွ ျဖဳတ္ပစ္ခဲ့သည့္ အျပင္ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေသာင္းတင္၏  သားသမက္ တနသၤၤာရီေရတပ္ စခန္းဌာနခ်ဳပ္ ဌာနခ်ဳပ္မွဴး ဗိုလ္မွဴးႀကီး ခ်ိဳသန္းေမာင္ကိုလည္း  ခ်က္ခ်င္းပင္ အရပ္္္ဘက္ ဌာန သို႔ ေျပာင္းေ႐ြ႕ပစ္ခဲ့သည္။

ဆက္လက္ေဖၚျပပါမည္။


1 comment:

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။