Thursday, October 25, 2012

ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕လံုၿခံဳေရးကြန္ယက္အေပၚ ေဆြးေႏြးခန္း - အပိုင္း (၂)

(စည္းလံုးျခင္းရဲ႕အင္အား)


NIB အဖဲြ႔အား လႊမ္းမိုးခဲ့ဖူးေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးခင္ညြန္႔

အယ္ဒီတာ။ NIB ဖဲြ႔ရင္ အက်ဳိးရလဒ္မ်ားရွိသလို ဆိုးက်ဳိးမ်ားရွိလာႏိုင္သလား။ အဲဒီဆိုးက်ဳိးေတြကို ဘယ္လိုကာကြယ္ ထိန္းခ်ဳပ္သြားမလဲ ဗိုလ္မွဴးႀကီးခင္ဗ်ာ။

ဗိုလ္မွဴးႀကီး။ NIB ကို ဖဲြ႔လိုက္တာဟာ သတင္းေပါင္းစံုကို သံုးသပ္ဆံုးျဖတ္လို႔ ရတယ္ဗ်။ ေထာက္လွမ္းေရးတစ္ဖဲြ႔က တက္လာတဲ့ သတင္းဟာ အျခားေထာက္လွမ္းေရးအဖဲြ႔က အဲဒီသတင္းကို အတည္ျပဳျခင္း၊ ထပ္မံျဖည့္စြက္ေပးျခင္း၊ သတင္းမွားျဖစ္လို႔ ပယ္ဖ်က္ျခင္း ျပဳလုပ္ႏိုင္တယ္။ ေထာက္လွမ္းေရးအဖဲြ႔ တကယ္အလုပ္လုပ္ေနတာ ဟုတ္/မဟုတ္ အျခားေထာက္လွမ္းေရးအဖဲြ႔က တန္ျပန္ေထာက္လွမ္းေရးအဖဲြ႔အေနနဲ႔ စိစစ္စစ္ေဆးတာမ်ဳိး ျပဳလုပ္သင့္တယ္။ ႏို႔မိုရင္ ေထာက္လွမ္းေရးတစ္ဖဲြ႔တည္းကိုသာ မွီခိုေနရတာမ်ဳိး လုပ္ေနရပါက သမၼတဟာ ေထာက္လွမ္းေရးရဲ႕ ႀကိဳးဆဲြရာ ကရမလို ျဖစ္သြားတယ္။ ယခင္ အစိုးရေတြလက္ထက္က MI စစ္ေထာက္လွမ္းေရးဆိုရင္ အစိုးရအဖဲြ႔ကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္တဲ့အထိ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးခင္ညြန္႔ လက္ထက္က ျဖစ္ခဲ့တယ္။ အလားတူပဲ မ်က္မွန္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္တင္ဦး လက္ထက္ကလည္း ေထာက္လွမ္းေရးတို႔ တန္ခိုးထြားခဲ့တယ္။ အထက္နားက စိစစ္ဆဲ သတင္းအရ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္စိုးရွိန္ဟာ ေထာက္လွမ္းေရးအဖဲြ႔မွာ ပါခဲ့ရင္ စစ္အာဏာရွင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးေဟာင္းသန္းေရႊရဲ႕ ေလာင္းရိပ္မွ အစိုးရအေနနဲ႔ လြတ္ကင္းေသးမွာမဟုတ္ဖူးဗ်။ ထိပ္ပိုင္းက လူႀကီးေတြ ႀကံရြယ္ထားႏိုင္တာက ေထာက္လွမ္းေရး အစီရင္ခံစာမ်ားအရ ႏိုင္ငံတြင္း ျဖစ္ပ်က္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား၊ ဆႏၵျပအံုၾကြမႈ အေရးအခင္းမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္အတြင္း ဥပေဒျပဳျပင္ေရးကိစၥမ်ား၊ အခ်ိန္ႏွင့္ တေျပးညီသိရွိရသည့္အားေလ်ာ္စြာ ႏိုင္ငံတကာက ဖိအားေပးလာပါက ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးေဟာင္းသန္းေရႊအေနနဲ႔ လံုၿခံဳေရးကို အေၾကာင္းျပၿပီး အခ်ိန္မီ ၀င္ေရာက္ စြက္ဖက္ခြင့္ ရရွိေအာင္ ရည္ရြယ္ထားတာျဖစ္တယ္လို႔ ထင္တယ္။ အဲဒီဆိုးက်ဳိးေတြကို ဘယ္လိုထိန္းခ်ဳပ္ရမလဲဆိုရင္ လႊတ္ေတာ္မွာ တရား၀င္ဖဲြ႔စည္းခြင့္နဲ႔ လုပ္ပိုင္ခြင့္တာ၀န္ဥပေဒတစ္ရပ္ ျပဌာန္းဖို႔လိုတယ္။ အဖဲြ႔ ဥကၠဌအျဖစ္ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီး တာ၀န္ေပးမယ္ဆိုရင္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္လိုမ်ဳိး ထိပ္ပိုင္းက လူႀကီးမ်ားက ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္ပိုင္ခြင့္ မျပဳသင့္ေတာ့ဘူးဗ်။ လြတ္လပ္စြာ စီမံခန္႔ခဲြခြင့္၊ လႈပ္ရွားခြင့္၊ ဥပေဒျပဌာန္းခ်က္နဲ႔အညီ ေဆာင္ရြက္ရမွာျဖစ္ၿပီး ဘယ္အပိုင္းေတြကို လႊတ္ေတာ္ကို တင္ျပခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းရန္ႏွင့္ ဘယ္အပိုင္းကိုျဖင့္ သမၼတကိုသာ တင္ျပခြင့္ခ်က္ေတာင္းရန္ ကဲြကဲြျပားျပားတာ၀န္ေပးထားသင့္တယ္။ NIB ဖဲြ႔ ဥကၠဌကို စရဖက လႊမ္းမိုးမႈ၊ SB ရဲသတင္းတပ္ဖဲြ႔က ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးျဖစ္လို႔ ပိုင္တယ္ဆိုၿပီး လုပ္ခ်င္ရာလုပ္တယ္ဆိုကာ ေထာင္လႊားလို႔မရဘူးဗ်။ ေကာင္းတာက ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးမဟုတ္ပဲ ေထာက္လွမ္းေရး မဟာဗ်ဳဟာ၊ နည္းဗ်ဴဟာေတြကို ႏွံ႔စပ္ကၽြမ္းက်င္တဲ့ CIA ေက်ာင္းဆင္းလိုမ်ဳိး ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးကို ခန္႔ထားႏိုင္ရင္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္တယ္။ အဲဒီလူကိုလည္း လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းနဲ႔အညီ ထိုင္ခံုမၿမဲေစပဲ အလွည့္က် လဲေပးသင့္တယ္။

ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕လံုၿခံဳေရးကြန္ယက္အေပၚ ေဆြးေႏြးခန္း - အပိုင္း (၁)

(စည္းလံုးျခင္းရဲ႕အင္အား)


 တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္

အခုတေလာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱရားအဖဲြ႔အစည္းမ်ား၊ SB နဲ႔ စရဖကဲ့သို႔ေသာ ေထာက္လွမ္းေရးအဖဲြ႔အစည္းမ်ားရဲ႕ ေထာက္လွမ္းေရး သတင္းမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုးနဲ႔ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ံုးမ်ားသို႔ Reports တင္ခိုင္းေနရာမွ အမ်ဳိးသားေထာက္လွမ္းေရးအဖဲြ႔လို အသြင္သ႑ာန္မ်ဳိး ဖဲြ႔စည္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းမ်ား ေပၚထြက္လ်က္ရွိပါတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ လံုၿခံဳေရးကြန္ယက္ ေပါက္ၿပဲေနမႈ ရွိေနၿပီလားဆိုတာရယ္၊ အမ်ဳိးသားေထာက္လွမ္းေရးအဖဲြ႔ ဖဲြ႔စည္းေရး အမွန္တကယ္ လိုအပ္မႈ ရွိ/မရွိ ဆိုတာကို ျပည္တြင္းရွိ တပ္မေတာ္အရာရွိေဟာင္းမ်ားနဲ႔ စည္းလံုးျခင္းရဲ႕အင္အား ၀က္ဘ္ဆိုဒ္ အယ္ဒီတာအဖဲြ႔တို႔ ေဆြးေႏြးခန္းကို တင္ျပသြားပါမယ္။

အယ္ဒီတာ။ သတင္းစိစစ္ဆဲအရ ယခင္နအဖ ဥကၠဌေဟာင္းရဲ႕ တပည့္ျဖစ္ခဲ့တဲ့ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္စိုးရွိန္ဟာလည္း အမ်ဳိးသားေထာက္လွမ္းေရးအဖဲြ႔ ဖဲြ႔ခဲ့လွ်င္ ပါ၀င္ေကာင္း ပါ၀င္မည္၊ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္က အမ်ဳိးသားေထာက္လွမ္းေရးအဖဲြ႔ကို ႀကီးၾကပ္ဖဲြ႔ေပးမယ္ဟု သတင္းမ်ား ေပၚထြက္ေနပါတယ္။ ဒါနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အဖဲြ႔ရဲ႕ လုပ္ငန္းတာ၀န္ေတြကို ရွင္းျပေပးပါဦး ဗိုလ္မွဴးႀကီး။

အာဏာသိမ္း ေတာ္လွန္ေရး ေကာင္စီ ဒု ေခါင္းေဆာင္ ဗုိလ္မႉးခ်ဳပ္ေဟာင္း ေအာင္ႀကီး ကြယ္လြန္

(ဧရာ၀တီသတင္းဌာန)

ဗုိလ္မႉးခ်ဳပ္ေဟာင္း ေအာင္ႀကီး (ဓာတ္ပုံ – Dominic Faulder)

၁၉၆၂ ခုႏွစ္ အာဏာသိမ္း ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ ၏ ဒု ဥကၠ႒ တာ၀န္ယူခဲ့သူ ဗုိလ္မႉးခ်ဳပ္ေဟာင္း ေအာင္ႀကီး (၉၄) ႏွစ္သည္ ယေန႔နံနက္ ၈ နာရီ မိနစ္ ၂၀ခန္႔ က မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ေရႊႏွင္းဆီ ေက်ာင္းလမ္း ေနအိမ္၌ ႐ုတ္တရက္ ကြယ္လြန္သြားသည္။

ဦးေအာင္ႀကီး၏ ႂကြင္းက်န္သည့္ ႐ုပ္ကလာပ္ကုိ လာမည့္ စေနေန႔ ေန႔လယ္ ၁၁ နာရီခန္႔တြင္ ေရေ၀းသုသာန္၌ သၿဂႋဳဟ္မည္ဟု သမီးႀကီးျဖစ္သူက ဧရာ၀တီသုိ႔ ေျပာသည္။

Thursday, October 18, 2012

ဦးသန္းေရႊရဲ႕ တပည့္ေမြးဗ်ဴဟာ - အပိုင္း (၆)

(စည္းလံုးျခင္းရဲ႕အင္အား)


စစ္အာဏာရွင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း သန္းေရႊဟာ တပည့္မ်ားကုိ ဘယ္ လုိေနရာေပး ဆြဲတင္လာခဲ့တယ္၊ တပည့္မ်ားရဲ႕ တပ္တြင္း ဆက္ဆံေရး အေနအထား အေျခအေနေတြ ဘယ္လိုရွိတယ္ ဆိုတာေတြကုိ စာဖတ္ပရိတ္သတ္ အမ်ားစုက သိခ်င္ေနၾကပါတယ္။

ဦးသန္းေရႊရဲ႕ တပည့္ရင္း ဂ်ဴနီယာအက်ဆံုး သူေတြကေတာ့ ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္ ႀကီး အုန္းျမင့္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေ၀လြင္နဲ႔ ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္စိုးရွိန္တို႔ပဲ ျဖစ္ၾကပါတယ္။ တပ္မ (၈၈) မွာ ဦးသန္းေရႊ တပ္မမွဴးျဖစ္စဥ္အခါက ဦးအုန္းျမင့္ဟာ စစ္ဦးစီးမွဴး (ဒုတိယတန္း) အျဖစ္ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ဖူးသူျဖစ္ၿပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေန၀င္းက မွတ္မိေအာင္ သူ႔ကို ဦးသန္းေရႊနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ေပးခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကခ်င္ျပည္နယ္မွာ မပခတိုင္းမွဴးအျဖစ္ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ ခဲ့တုန္းကလည္း အဂတိလိုက္စားမႈ အမ်ားအျပားရွိခဲ့ၿပီး စီးပြားေရးအႀကီး အက်ယ္ ေသာင္းက်န္းခဲ့ေပမဲ့ ရာထူးမျပဳတ္ပဲ လက္ရွိ အစိုးရအဖဲြ႔မွာ ေတာင္ ၀န္ႀကီးအျဖစ္ ပါလာပါေသးတယ္။

Wednesday, October 17, 2012

ဇာခန္းဆီးေနာက္ကြယ္မွ ဇာတ္လမ္းမ်ား - အပိုင္း (၁ - ၈)


အပိုင္း (၁)

ေဆာင္းပါးရွင္ - စစ္ဘက္နီးစပ္သူမ်ား

ၾကပ္ေျပးကို ေရြ႔ဖုိ႔ ၂၀၀၁-၂၀၀၂ ခုႏွစ္ကတည္းက စတင္အေကာင္ အထည္ ေဖၚလာေၾကာင္း၊ ယခင္ အတြင္းေရးမွဴး (၂)က ရဟတ္ယာဥ္ ပ်က္ေသဆံုး၊ အတြင္းေရးမွဴး (၃) က အေရးယူခံရလို႔ ျပဳတ္နဲ႔ နအဖ လည္း ဖြဲ႔စည္းပံုကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေပးခဲ့ရေၾကာင္း၊ အဲဒီေနာက္ ဗုိလ္သူရေရႊမန္းကို ညႇိႏႈိင္းကြပ္ကဲေရးမွဴးဆိုၿပီး အစဥ္အလာ မရွိဘဲ ရာထူးတီထြင္ ခန္႔အပ္ခဲ့လို႔ ဗုိလ္ ေမာင္ေအးနဲ႔ ဗိုလ္ခင္ညႊန္႔တို႔က ဘ၀င္ မက်ခဲ့ေၾကာင္း၊ ဗုိလ္ေရႊမန္း ကိုယ္တိုင္ စစ္ရံုးကို ေရာက္ခါစမွာ မီးစင္ ၾကည့္ 'က' ၿပီး သတိထားေနရတာကို သြားေရာက္ ေတြ႔ဆံုခဲ့တဲ့ သူ႔ရဲ႕ တပည့္ (လယ္/ဆည္) ၀န္ႀကီးဌာနက စက္ရံုမွဴး ဗုိလ္မွဴးတစ္ဦးထံမွ သိခဲ့ရေၾကာင္း၊ ဗုိလ္ေရႊမန္းရဲ႕ မေဟသီ ေဒၚခင္ေလးသက္ဟာ ေက်ာင္း ဆရာမ ျဖစ္ခဲ့လို႔ ဗုိလ္သန္းေရႊရဲ႕ အသည္းေက်ာ္ ဖုိးလျပည့္ကို ထိန္းရင္း စာသင္ေပးဖို႔ စိတ္ခ်ရတဲ့သူ လိုေနတာကို စစ္ဖက္လက္ေထာက္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ေန၀င္းက ရွာေဖြေနခ်ိန္မွာ လုိင္း၀င္သြားၿပီး ေနရာ ရလာေၾကာင္း၊ ဗုိလ္သန္းေရႊက Balance of Power ထိန္းတဲ့ အေနနဲ႔ ၾကပ္ေျပးမွာ ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးတစ္ဦး၊ ရန္ကုန္မွာ ဒုဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး တစ္ဦးထားကာ ဗမာျပည္ ေတာင္ပိုင္းနဲ႔ ေျမာက္ပိုင္းကိုခြဲ၊ ရံုးထုိင္ေစၿပီး ဗုိလ္ေရႊမန္းကို ထုိးတင္ခဲ့ဖို႔ လ်ာထားခဲ့ေၾကာင္း၊ မူလက ၾကပ္ေျပးကို စစ္ရံုးတစ္ရံုးကိုသာ ေျပာင္းေရြ႔ဖို႔ ရည္ရြယ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ေနာက္ပိုင္း ဗုိလ္ခင္ညႊန္႔နဲ႔ ေနာက္ပါ တသိုက္လံုးကို ျဖဳတ္၊ ထုတ္၊ ခ် ခဲ့လို႔ သူတို႔ရဲ႕ အတြင္းစည္း သိေနတဲ့ သူမ်ား ပီပီ အႏၱရာယ္ ႀကီးမားလာႏိုင္လို႔ အားလံုးေရြ႔ခဲ့ေၾကာင္း၊ ထုိစဥ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာ ဗံုးကဲြခဲ့တဲ့ ေနရာ (၃) ေနရာအနက္ တေနရာျဖစ္တဲ့ Junction 8 Supermarket ဟာ (၈) မုိင္ မရမ္းကုန္း ကုန္းျမင့္သာစစ္ရံုးနဲ႔ အလြန္နီးေနလို႔ နအဖတုန္လႈပ္ ေခ်ာက္ခ်ားခဲ့ရေၾကာင္း၊ အေမရိကန္က လည္း အီရတ္ႏွင့္ အာဖဂန္နစၥတန္ႏိုင္ငံေတြက အာဏာရွင္မ်ားကို ႏွိပ္ကြပ္ေနလို႔ သူတို႔ ရံုးစိုက္ေနတဲ့ (၈) မိုင္ စစ္ရံု းအေဆာက္အဦးဟာ က်ဥ္းေျမာင္းေနၿပီး ဒံုးက်ည္တစင္းနဲ႔ ပစ္ခြင္းလိုက္ရံုနဲ႔ ဗုိလ္သန္းေရႊရဲ ့ ရံုးနဲ႔ အိမ္ေတာ္ႀကီးပါ ကိစၥေခ်ာသြားမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဗုိလ္သန္းေရႊရဲ႕ ရံုးတက္ရံုးဆင္း၊ Golf ရိုက္၊ အိမ္ျပန္လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ၿဂိဳလ္တုႏွင့္ၾကည့့္ ပါက အေသးစိတ္ ျမင္ေတြ႔ႏုိင္ေၾကာင္း၊ အေၾကာက္ပိုေနၾကတဲ့ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ေတြရဲ႕ ခ်ဲ႕ကားေျပာဆုိမႈေၾကာင့္လည္း ဗုိလ္သန္းေရႊ ခင္မ်ာ စားမ၀င္ အိပ္မေပ်ာ ္ျဖစ္ေနရေၾကာင္း၊ အယူအဆ အစြဲအလမ္းႀကီးမားၿပီး အာဏာ ရူးသြပ္ေနတဲ့ မႀကိဳင္ႀကိဳင္ဟာ ေဗဒင္နကၡတ္အရ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကို နာမ္ႏွိမ္ေစဖို႔ အဂၤါသား ဗုိလ္စိုး၀င္းကို ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ ေသြးထုိးစီစဥ္ ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ နန္းေျပာင္းနန္းလႊဲ ျဖစ္မွသာ ယၾတာအရ ေခ်ၿပီးသား ျဖစ္မည္ဟု ကိုးကြယ္တဲ့ဆရာမ်ားက ေျပာၾကေၾကာင္း၊ ဦးေအာင္ေသာင္း ကိုးကြယ္တဲ့ သကၤန္းကြ်န္း မွ အၾကားအျမင္ဆရာမတစ္ဦးရဲ႕ တုိက္တြန္းမႈ အရ ၾကက္ဆူပင္ စိုက္ခုိင္းခဲ့သလုိ ယခုလည္း မေျပာင္းရေအာင္ ေျပာင္း ဖူး စိုက္ခိုင္းေနေၾကာင္း၊ ၾကက္ဆူမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကတ္ကင္း ျဖစ္ေသာ္လည္း ယၾတာအေခ်ေကာင္းမႈေၾကာင့္ တန္ျပန္သက္ေရာက္ကာ တျပည္လံုး က်က္က်က္ဆူသြားေၾကာင္း ၊ ၾကပ္ေျပးကို ေၾကာက္ေျပး ေျပးတဲ့ နအဖရဲ႕ဇာခန္းဆီး ေနာက္ကြယ္မွ ဇာတ္လမ္းမ်ားကို တင္ျပေပး လိုက္ရပါတယ္။


Monday, October 15, 2012

အၿငိမ္းစား ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး တပ္မေတာ္အေပၚ ၾသဇာေညာင္းဆဲ

(ဧရာ၀တီသတင္းဌာန)


စစ္အစုိးရေခါင္းေဆာင္ေဟာင္း အၿငိမ္းစား ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊသည္ တပ္မေတာ္၏ အမိအဖတဦးသဖြယ္ ျဖစ္ေနျခင္းေၾကာင့္ တပ္မေတာ္ အေပၚ ၾသဇာေညာင္းဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ အေထြေထြအတြင္းေရးမႉး ဦးေဌးဦးက ေျပာသည္။
ေနျပည္ေတာ္တြင္ ေအာက္တုိဘာလ ၁၄ ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ဧရာ၀တီသတင္းဌာနႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္းတြင္ ဦးေဌးဦးက အထက္ပါ အတုိင္း ေျပာဆုိလုိက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ဧရာ၀တီသတင္းဌာနက ႏုိင္ငံေရးမွ အနားယူသြားၿပီဟုဆုိေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ မႉးႀကီး သန္းေရႊသည္ တပ္မေတာ္အေပၚ ၾသဇာရွိေနဆဲဟု ေျပာဆုိခ်က္ မ်ား အေပၚ မည္သုိ႔ မွတ္ခ်က္ျပဳလုိပါသလဲဟု ေမးျမန္းရာ ဦးေဌးဦးက ဗိုလ္ခ်ဴပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊသည္ တပ္မေတာ္၏ အမိအဖတဦးသဖြယ္ ျဖစ္ေနသည့္အတြက္ ၾသဇာေညာင္းဆဲျဖစ္ေၾကာင္း၊ သုိ႔ေသာ္လည္း လက္ရွိ တပ္မေတာ္သည္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္၏ လက္ေအာက္တြင္ ရွိေနၿပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးကလည္း တပ္မေတာ္ ေခါင္းေဆာင္ပုိင္းကုို ေခၚ ယူေမးျမန္း ညႊန္ၾကားျခင္းမ်ဳိး မရွိေၾကာင္း၊  ဦးသန္းေရႊသည္ ေနအိမ္တြင္ ပင္ အနားယူေနၿပီး ဘုရားတရားကို အဓိကထားလုပ္ေနေၾကာင္း ေျပာ ဆုိသည္။

Saturday, October 13, 2012

ဦးသန္းေရႊရဲ႕ တပည့္ေမြးဗ်ဴဟာ - အပိုင္း (၅)


စည္းလုံးျခင္းရဲ႕အင္အား ဝက္ဘ္ဆုိဒ္ www.photayokeking.org မွ ျပည္တြင္း သတင္းေထာက္မ်ားက စစ္ဖက္နီးစပ္သူမ်ားနဲ႔ ေတြ႔ဆုံခဲ့ၿပီး ဦးသန္းေရႊရဲ႕ အနီးကပ္ တပည့္မ်ားအေၾကာင္းကို အခုလို ဆက္လက္ ေပးပုိ႔လာပါတယ္။

အခု ဆက္လက္ ေဖာ္ျပမယ့္သူကေတာ့ သာသနာေရးဝန္ႀကီး ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ သူရျမင့္ေမာင္ (O.T.S -35) ျဖစ္ၿပီး ခလရ (၁) မွာ တပ္ခ်ဳပ္ဦးသန္းေရႊ လက္ေအာက္တြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ သူရျမင့္ ေမာင္ ရန္ကုန္တိုင္း ဒုတုိင္းမွဴး ျဖစ္ေနစဥ္ ကုန္းျမင့္သာ Golf ကြင္းမွာ Golf ရုိက္တုိင္း တပ္ခ်ဳပ္က သူ႔ကုိေခၚၿပီး ကုန္းျမင့္သာကုိ အဆင့္ျမႇင့္ တင္ဖုိ႔ မွာခဲ့ေၾကာင္း၊ အဲဒီေနာက္ ရကတတုိင္းမွဴး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ခင္ေမာင္ သန္းႏွင့္ မတည့္လုိ႔ သူ႔အား ျပည္ထဲေရးဒုဝန္ႀကီး ေရႊ႕ေပးခဲ့ရေၾကာင္း၊ ထုိစဥ္က ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဟာ ဗုိလ္မွဴးႀကီးဝာင္လႈိင္ ျဖစ္ေနၿပီး ဗုိလ္မွဴး ႀကီး အဆင့္ပင္ ရွိေနေသးလုိ႔ သူက ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ျဖစ္ေနရာ တပ္ထုံးစံအရ ေျပာင္းျပန္ အေလးျပဳရမလုိ ျဖစ္ေနေၾကာင္း၊ ေနာက္မွ သာသနာေရးဝန္ ႀကီး ေနရာလစ္လပ္လာလုိ႔ ရကတတုိင္းမွဴးႏွင့္ ဒုတုိင္းမွဴးေတြရဲ႕ အစဥ္ အလာ အတုိင္း ၾကြျမန္းရေၾကာင္း၊ သူကေတာ့ ရုိးသားၿပီး ဖားတတ္တဲ့ အက်င့္ မရွိေပမယ့္ ဦးသန္းေရႊက ခ်စ္ပါေၾကာင္း၊ ေရႊဝါေရာင္ အေရး အခင္း အုံၾကြေနခ်ိန္မွာ တျခားလူဆုိရင္ သာသနာေရးဝန္ႀကီး ျပဳတ္မွာျဖစ္ ေပမဲ့ သူကေတာ့ ေအးေဆးျဖစ္ေနေၾကာင္း စစ္ဖက္နီးစပ္သူမ်ားက ဆုိပါတယ္။

Wednesday, October 10, 2012

ဦးသန္းေရႊရဲ႕ တပည့္ေမြးဗ်ဴဟာ - အပိုင္း (၄)

(စည္းလံုးျခင္းရဲ႕အင္အား)

စစ္အာဏာရွင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္းသန္းေရႊဟာ တပည့္မ်ားကုိ ဘယ္လုိေနရာေပး ဆြဲတင္လာခဲ့တယ္၊ တပည့္မ်ားရဲ႕ တပ္တြင္း ဆက္ဆံေရး အေနအထား အေျခအေနေတြ ဘယ္လိုရွိတယ္ ဆိုတာေတြကုိ စာဖတ္ပရိတ္သတ္ အမ်ားစုက သိခ်င္ေနၾကပါတယ္။

ဒီတစ္ႀကိမ္ေတာ့ ျပည္တြင္းရွိ စည္းလုံးျခင္းရဲ႕အင္အား ဝက္ဘ္ဆုိဒ္ www.photayokeking.org မွ သတင္းေထာက္မ်ားက စစ္ဖက္နီးစပ္သူမ်ားနဲ႔ ကိုယ္တိုင္ေတြ႔ဆုံခဲ့ၿပီး ဦးသန္းေရႊရဲ႕ တပည့္မ်ားအေၾကာင္း အခုလို ေပးပုိ႔လာပါတယ္။

(လယ္/ဆည္) ဝန္ႀကီးေဟာင္း ဗုိလ္ခ်ဳပ္ၫႊန္႔တင္ (D.S.A – 7) ဆုိရင္ ခလရ (၁) မွာကတည္းက ထိုစဥ္က တပ္ရင္းမွဴးဦးသန္းေရႊရဲ႕ အနီးကပ္ IO (ေထာက္လွမ္းေရး အရာရွိ) တစ္ဦး ျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ဒီလိုနဲ႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ညြန္႔တင္လည္း နတခတုိင္းမွဴး ျဖစ္လာရာ ဒုတပ္ခ်ဳပ္ ဒုဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးေမာင္ေအးကုိ “ဖား” တဲ့အေနနဲ႔ သူ႔ကုိယ္သူ ဗုိလ္ၫႊန္႔တင္လုိ႔သာ ႏွိမ့္ခ်သမုတ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ (လယ္/ဆည္) ဝန္ႀကီး ျဖစ္လာျပီးမွ ဇနီးဘက္က ေမာင္ေတာ္သူတစ္ဦးရဲ႕ အဂတိလုိက္စားမႈ ျပႆနာျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ အဲဒီျပႆနာဟာ ေဒၚႀကိဳင္ႀကိဳင္ႏွင့္ သြယ္ဝုိက္ ပတ္သက္ေနရာက တပ္ခ်ဳပ္လည္း တပည့္နဲ႔ဇနီးၾကား စိတ္ေသာကရၿပီး ေဆးရုံတက္ရသည္အထိ ျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ညြန္႔တင္ကုိ အနားေပးတာေတာင္ ဦးသန္းေရႊက ယခင္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေတြလို အက်ယ္ခ်ဳပ္ မထားခုိင္းပဲ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ေနခြင့္ေပးခဲ့တာေတြရွိေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။

ဦးသန္းေရႊရဲ႕ တပည့္ေမြးဗ်ဴဟာ - အပိုင္း (၃)

(စည္းလံုးျခင္းရဲ႕ အင္အား)

စစ္အာဏာရွင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း သန္းေရႊဟာ တပည့္မ်ားကုိ ဘယ္လုိေနရာေပး ဆြဲတင္လာခဲ့တယ္၊ တပည့္မ်ားရဲ႕ တပ္တြင္း ဆက္ဆံေရး အေနအထား အေျခအေနေတြ ဘယ္လိုရွိတယ္ ဆိုတာေတြကုိ စာဖတ္ပရိတ္သတ္ အမ်ားစုက သိခ်င္ေနၾကပါတယ္။  ဒီတႀကိမ္မွာေတာ့ ဦးသန္းေရႊရဲ႕ တပည့္ရင္းထဲက ဗုိလ္ခ်ဳပ္ဝင္းလႈိင္ အေၾကာင္းကို စစ္ေဒသ (၂) (ရန္ကုန္တုိင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္) မွာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့တဲ့ အရာရွိတစ္ဦးနဲ႔ အခုလို ဆက္သြယ္ ေမျမန္းခဲ့ပါတယ္။

ဗုိလ္မွဴး ။   ။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ဝင္းလႈိင္ကေတာ့ (O.T.S - 30) ေက်ာင္းဆင္းတစ္ဦးပါ။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးကုိ Golf ရုိက္ သင္ေပးခဲ့တဲ့ ဆရာ တစ္ဦးျဖစ္တယ္ ဆိုရင္ မမွားဘူးေပါ့ဗ်ာ။ ဦးသန္းေရႊ တပ္မ (၈၈) တပ္မမွဴးရာထူးနဲ႔ ေရွ႕တန္း က်ိဳင္းတုံမွာ ရွိေနစဥ္ Golf ရိုက္ ကြ်မ္းက်င္ေအာင္ ေလ့က်င့္ သင္ၾကားေပးခဲ့တယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္၀င္းလႈိင္ဟာ တရုတ္စပ္ၿပီး လူငယ္လုိ Hot Style လန္လန္ပ်ံပ်ံနဲ႔ စစ္သားလုိ မေနပဲ ခပ္ေထာင္ေထာင္ ေနတတ္တယ္။ ဦးသန္းေရႊ ကက (ၾကည္း) မွာ ဒုတပ္ခ်ဳပ္၊ တပ္ခ်ဳပ္ ျဖစ္လာေတာ့ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ဝင္းလိႈင္ကုိ ရန္ကုန္တုိင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ စစ္ေဒသ (၂) မွဴး၊ ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္အဆင့္ ရာထူးေပးတယ္ဗ်။ အဲ့ဒီတုန္းက စစ္ေဒသမွဴးေတြဟာ ဗုိလ္မွဴးႀကီးအဆင့္သာရွိလုိ႔ အဲဒီတုန္းက ရန္ကုန္တိုင္း ဒုတုိင္းမွဴး ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္စိန္ထြားနဲ႔ ယွဥ္ရင္ တန္းတူ ပုခုံးခ်င္း ယွဥ္ေနလုိ႔ တပ္အစဥ္အလာ ထုံးစံ မဟုတ္သလုိ ျဖစ္ေနတယ္ဗ်။ သကၠန္းကြ်န္းၿမိဳ႕ က်ိဳကၠဆံဘုရားကုိ ဦးသန္းေရႊက ယာဥ္တန္းနဲ႔ ႀကိဳတင္ အသိမေပးပဲ ႐ုတ္တရက္ ဘုရားဖူး လာတယ္ဗ်။ အဲ့ဒီမွာ နယ္ေျမဧရိယာ လုံၿခံဳေရးအရ တာဝန္ရွိတဲ့ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ဝင္းလႈိင္က ဦးသန္းေရႊကုိ တစုံတခု ျဖစ္သြားရင္ သူ႔မွာ တာဝန္ရွိမွာျဖစ္လုိ႔ ဒီလုိ မျဖစ္သင့္ေၾကာင္း ခပ္ဆတ္ဆတ္စကား ေျပာလုိက္တယ္ဗ်ာ။ ေဘးနားက အရာရွိေတြ အံ့ၾသကုန္ၾကတယ္။ ဘယ္သူမွ ဒီလိုမေျပာရဲဘူးေလ။

ဦးသန္းေရႊရဲ႕ တပည့္ေမြးဗ်ဴဟာ - အပိုင္း (၂)

(စည္းလံုးျခင္းရဲ႕ အင္အား)

ဒီတစ္ႀကိမ္ေတာ့ လုံၿခဳံေရးအရ ေမးျမန္း ေဆြးေႏြးခန္း ပုံစံထက္ သတင္းေဆာင္းပါး အေနအထားျဖင့္ အၿငိမ္းစား တပ္ရင္းမွဴးေဟာင္း ဒုဗုိလ္မွဴးႀကီးတစ္ဦးရဲ႕ ကုိယ္ေတြ႔ ေပးပုိ႔လာခ်က္ကုိ ေဖၚျပ ေပးလုိက္ပါတယ္။
 
ဦးသန္းေရႊရဲ႕ တပည့္ရင္းတစ္ဦးျဖစ္တဲ့ စစ္ဘက္လက္ေထာက္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေနဝင္းဟာ အလုပ္သင္ဗုိလ္၊ ဗုိလ္ေလာင္းအပတ္စဥ္ (၁) ေတဇေက်ာင္းဆင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဦးသန္းေရႊ ခလရ (၁) တပ္ရင္းမွဴး ျဖစ္ကတည္းက ဒုဗုိလ္၊ ဗုိလ္အဆင့္နဲ႔ အနီးကပ္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူ ျဖစ္ပါတယ္။ ၁၉၈၈ခုႏွစ္ နဝတ တက္ခါစက ခလရ (၉၁) ေမွာ္ဘီမွာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနတဲ့ ဗုိလ္မွဴးေနဝင္းကုိ စမ္းေခ်ာင္းျမိဳ႕နယ္ မဝတဥကၠဌအျဖစ္ ပူးတြဲတာ၀န္ယူစဥ္ ကြ်န္ေတာ္ ဦးစြာဆုံေတြ႔ခဲ့ပါတယ္။ သူ႔ကုိ ကြ်န္ေတာ္ အလုပ္ကိစၥတစ္ခုနဲ႔ သြားေရာက္ အကူအညီ ေတာင္းခံခဲ့ရာ ကုိေနဝင္းဟာ ေလ်ာေလ်ာလ်ဴလ်ဴ လုပ္ေပးခဲ့ပါတယ္။ ထိုစဥ္က ကြ်န္ေတာ္ဟာ အထက္ဌာန (စစ္ဌာနခ်ဳပ္) ရုံးတစ္ခုမွာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနလုိ႔ အကုိႀကီး လုိအပ္တာရွိရင္ ဖုန္းဆက္ပါလုိ႔ ကြန္ေတာ္ေျပာခဲ့ရာ ကုိေနဝင္းက ရီႀကဲႀကဲနဲ႔ ေမာင္ရင္တုိ႔ အထက္ဌာနဆုိရင္ ေၾကာက္ေနရတယ္။ မေတာင္းဝံ့ဘူးကြာ လုိ႔ ျပန္ေျပာပါတယ္။ ထုိစဥ္က ကြ်န္ေတာ္လည္း သူ႔ကုိ ဦးသန္းေရႊ တပည့္ရင္းမွန္း မသိေသးလုိ႔ ေလွ်ာ့တြက္မိပါတယ္။

ဦးသန္းေရႊရဲ႕ တပည့္ေမြးဗ်ဴဟာ - အပိုင္း (၁)

(စည္းလံုးျခင္းရဲ႕ အင္အား)

စစ္အာဏာရွင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးေဟာင္း သန္းေရႊဟာ တပည့္မ်ားကုိ ဘယ္လုိေနရာေပး ဆြဲတင္လာခဲ့တယ္ဆိုတာရယ္ တပည့္မ်ားရဲ႕ တပ္တြင္းဆက္ဆံေရး အေနအထား အေျခအေနေတြ ဘယ္လိုရွိတယ္ ဆိုတာေတြကုိ စာဖတ္ပရိတ္သတ္ အမ်ားစုက သိခ်င္ေနၾကပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ စည္းလုံးျခင္းရဲ႕အင္အား ဝက္ဘ္ဆုိဒ္ www.photayokeking.org အယ္ဒီတာအေနနဲ႔ ျပည္တြင္းရွိ စစ္ဖက္နီးစပ္သူမ်ားႏွင့္ လက္ရွိ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနသူမ်ားကုိ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းၿပီး တင္ျပသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အၿငိမ္းစားယူသြားတဲ့ တပ္ရင္းမွဴးေဟာင္း ဒုဗုိလ္မွဴးႀကီးတစ္ဦးက “ဦးသန္းေရႊရဲ႕ တပည့္မ်ားရွိတဲ့အနက္ ထင္ရွားတဲ့ တပည့္မ်ားရွိသလုိ မထင္မရွား ျဖစ္သြားတဲ့ တပည့္ေတြရွိတယ္ဗ်။ အဲဒါေတြကေတာ့ စစ္ဘက္လက္ေထာက္ စီနီယာျဖစ္တဲ့ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေနဝင္းနဲ႔ ဂ်ဴနီယာျဖစ္တဲ့ ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္စုိးရွိန္၊ ကကဝယ္ (စစ္လက္နက္ပစၥည္း ဝယ္ယူေရး) ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ဝင္းလႈိင္၊ ကကထုတ္ (စစ္လက္နက္ပစၥည္း ထုတ္လုပ္ေရး အရာရွိခ်ဳပ္) ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး တင္ေအး၊ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သူရေရႊမန္း၊ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး စုိးဝင္း၊ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သိန္းစိန္၊ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ၾကည္ေအာင္၊ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ညႊန္႔တင္၊ ဒုဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး (ျမင့္ေဆြ၊ ခင္ေမာင္သန္း၊ အုန္းျမင့္)၊ ရဲခ်ဳပ္ စုိးဝင္း၊ ဦးကုိေလး၊ ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ သူရျမင့္ေမာင္၊ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ (လွေအာင္သိန္း၊ ေစာလွမင္း၊ ေဝလြင္)၊ တပ္ၾကပ္ႀကီး ထြန္းထြန္းဦးတုိ႔ ျဖစ္ၾကတယ္ဗ်”။