Monday, January 13, 2014

အာဏာရွင္မ်ားႏွင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ အပိုင္း (၂) – ဗိုလ္ေနဝင္း တင္းက်ပ္စြာ ခ်ဳပ္ကိုင္လာျခင္း

(Irrawaddy)

မိုးေတြ ရြာေကာင္း ရြာေနႏိုင္တဲ့ ၁၉၅၃ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ အတြင္းက ေန႔တေန႔ မွာ ဒုတိယဗိုလ္ သန္းေရႊ အမွတ္ (၁) ေျချမန္ တပ္မမွာ စတင္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ ပါတ ယ္။ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ ကိုင္ေတြနဲ႔ ရင္ဆိုင္ တိုက္ခိုက္ဖို႔ ကရင္ျပည္နယ္နဲ႔ ရွမ္းျပည္နယ္ေတြ ကို ခရီး ထြက္ခဲ့ရၿပီး အရာရွိ အေတာ္မ်ားမ်ား ကေတာ့ ဗိုလ္သန္းေရႊ ဟာ တိုက္ပြဲဝင္ဖို႔ တြန္႔ဆုတ္ေန တတ္တဲ့ အရာရွိ တေယာက္ လို႔ ေျပာၾကပါ တယ္။ ေနာက္ ၅ ႏွစ္ၾကာတဲ့ အခါမွာေတာ့ သူဟာ ဗိုလ္ႀကီး အဆင့္ကို တက္ လာပါတယ္။

 
၁၉၅၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလမွာေတာ့ ရန္ကုန္ကိုလာဖို႔ အမိန္႔စာတေစာင္ ဗိုလ္ႀကီးသန္းေရႊ လက္ခံရရွိခဲ့ပါတယ္။ သူ႔ရဲ႕ တာဝန္အသစ္ကေတာ့ စိတ္ဓာတ္ စစ္ဆင္ေရးဌာနမွာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရင္း ဦးေစာဦးနဲ႔ ဦးခ်စ္လိႈင္တို႔ရဲ႕ လက္ေအာက္မွာ ေလ့လာသင္ယူဖို႔ပါပဲ။

အဲဒီအခ်ိန္မွာ ျမန္မာစစ္တပ္ရဲ႕ တပ္မွဴးေတြဟာ အစိုးရသစ္တခု ထူေထာင္ႏိုင္ဖို႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေနဝင္းမွာ အစီအစဥ္ရွိတဲ့ အေၾကာင္း ၁၉၅၆ ခုႏွစ္ မိတၳီလာမွာ ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ တပ္မွဴးညီလာခံ အၿပီးမွာကတည္းက သိေနၾကပါၿပီ။ ဒါက အာဏာသိမ္းမႈတခု မျဖစ္လာမီ လုပ္ရမယ့္အေၾကာင္းလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

တကယ္ေတာ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေနဝင္းဟာ ဗုဒၶဝါဒကိုေရာ၊ ဆိုရွယ္လစ္ဝါဒကိုပါ ယံုၾကည္သက္ဝင္သူ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ အာဏာကို ရယူၿပီးတဲ့ေနာက္ ႏိုင္ငံကို ဦးေဆာင္ထိန္းခ်ဳပ္ဖို႔ ႏိုင္ငံေရး အယူဝါဒတခု သူက ရွိခ်င္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ စစ္အာဏာရွင္ ဝါဒနဲ႔ ဆိုရွယ္လစ္ အေတြးအျမင္ေတြ ျပန္႔ပြားထြန္းကား လာေစဖို႔ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ဘသန္း၊ ဦးေစာဦးနဲ႔ ဦးခ်စ္လိႈင္တို႔ကို အထူးအားထားခဲ့တယ္။ သူနဲ႔ သူယံုၾကည္တဲ့ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ ေတြကလည္း ဆိုရွယ္လစ္ဝါဒဟာ တိုင္းျပည္မွာ စတင္က်င့္သံုးဖို႔ အေကာင္းဆံုး အယူဝါဒလို႔ ယံုၾကည္သတ္မွတ္ခဲ့ၾကပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ မာ့က္စ္ဝါဒ အေတြးအေခၚေတြကို ထပ္တူကူးၿပီး အဲဒီလမ္းစဥ္အတိုင္း လုပ္ခဲ့တဲ့ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီရဲ႕ မွားယြင္းမႈမ်ိဳး ထပ္ျဖစ္လာမွာ မလိုခ်င္ဘူးလို႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေနဝင္းက ဦးေစာဦးနဲ႔ ဦးခ်စ္လိႈင္ကို ေျပာခဲ့ပါတယ္။ ဗုဒၶဘာသာကို ႏိုင္ငံေတာ္ ဘာသာအျဖစ္ သတ္မွတ္ဖို႔ ႀကိဳးစားခဲ့တဲ့ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးႏုရဲ႕ လမ္းစဥ္ကိုလည္း သူက မလိုက္ခ်င္ပါဘူး။

ျမန္မာႏိုင္ငံသား အမ်ားစုက ဗုဒၶဘာသာ ျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ သူ႔ရဲ႕ ႏိုင္ငံေရး သေဘာတရားအသစ္မွာ ဗုဒၶဘာသာ အေတြးအေခၚလည္း ပါဝင္ေစခ်င္ျပန္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သူက ဦးေစာဦးနဲ႔ ဦးခ်စ္လိႈင္ကို ဗုဒၶဘာသာ ယံုၾကည္မႈနဲ႔ ေပါင္းစပ္ထားၿပီး ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈ၊ ျမန္မာ့လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းနဲ႔ လိုက္ေလ်ာ ညီေထြရွိမယ့္ ဆိုရွယ္လစ္ သေဘာတရားတခု ေရးဆြဲဖို႔ ေတာင္းဆိုခဲ့တယ္။ ေနာက္ဆံုးရလဒ္ အေျဖအေနနဲ႔ကေတာ့ အလယ္အလတ္ လမ္းစဥ္လို႔ ဦးေစာဦးက မိတ္ဆက္ခဲ့တဲ့ “ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္” ေပၚ ထြက္လာခဲ့ပါတယ္။

လူငယ္အရြယ္ပဲ ရွိေသးတဲ့ ဗိုလ္ႀကီး သန္းေရႊဟာ ဦးေစာဦးနဲ႔ အတူရွိစဥ္မွာလည္း အဆင္ေျပခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ သိပ္မၾကာခင္မွာပဲ သူဟာ စိတ္ဓာတ္စစ္ဆင္ေရး ဌာနရဲ႕ တိုင္းအဆင့္ အႀကီးအကဲအျဖစ္ မႏၲေလးကို ေျပာင္းေရႊ႕ တာဝန္ထမ္း ေဆာင္ရပါတယ္။ 
အဲဒီအခ်ိန္က ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ေတာင္ပိုင္းတိုင္းနဲ႔ ေျမာက္ပိုင္းတိုင္းရယ္လို႔ စစ္တိုင္း ၂ တိုင္းပဲရွိပါတယ္။ 
၁၉၅၉ ခုႏွစ္မွာေတာ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ႀကီးေနဝင္းက ဗိုလ္မွဴးႀကီး စန္းယုကို ဗိုလ္ႀကီး သန္းေရႊ တာဝန္က်ေနတဲ့ ေျမာက္ပိုင္းတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ တိုင္းမွဴးအျဖစ္ ေျပာင္းေရႊ႕ ခန္႔ထားလိုက္ပါတယ္။ ဗိုလ္မွဴး ႀကီးစန္းယုရဲ႕ လက္ေအာက္မွာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ ခ်ိန္မွာ ဗိုလ္ႀကီး သန္းေရႊဟာ သူ႔ရဲ႕ အထက္လူႀကီးနဲ႔ လုပ္ငန္းခြင္ ဆက္ဆံေရးမ်ိဳးပဲ ရွိခဲ့တယ္လို႔ ဦးခ်စ္လိႈင္ က ျပန္ေျပာျပပါတယ္။

၁၉၆၂ မတ္လမွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေနဝင္းက သူအေစာႀကီးကတည္းက စီစဥ္ထားတဲ့အတိုင္းပဲ ဦးႏုရဲ႕ အစိုးရကို ျဖဳတ္ခ်ၿပီး အာဏာသိမ္းယူလိုက္ပါတယ္။ ဇူလိုင္လထဲ  ေရာက္တဲ့အခါ  ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္း ဦးေဆာင္တဲ့  ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီက “ျမန္မာ့ ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီ (BSPP)” ဖြဲ႕စည္းေၾကာင္း ေၾကညာလိုက္ပါတယ္။ အဖြဲ႕ဝင္ေတြကေတာ့ ဗိုလ္ ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္းနဲ႔ သူ႔ကိုသစၥာခံတဲ့ တပ္မွဴးေတြပါပဲ။

ေနာက္ႏွစ္မွာေတာ့  ဗိုလ္မွဴးႀကီး  စန္းယုက ဗိုလ္ႀကီး သန္းေရႊကို ရန္ကုန္ဆင္ေျခဖံုးက မဂၤလာဒံုမွာ အသစ္ဖြင့္လွစ္လိုက္တဲ့ ဗဟိုႏိုင္ငံေရး သိပၸံေက်ာင္းကို ပို႔လိုက္တဲ့အတြက္ အဲဒီမွာတာဝန္ယူေနတဲ့ သူ႔ရဲ႕ ဆရာေဟာင္းေတြျဖစ္တဲ့ ဦးေစာဦး၊ ဦးခ်စ္လိႈင္တို႔နဲ႔ ၁၉၆၃ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလအတြင္းမွာ ျပန္လည္ဆံုေတြ႔ခဲ့ပါတယ္။ ဗဟိုႏိုင္ငံေရး သိပၸံေက်ာင္းကို ၁၉၇၁ ခုႏွစ္မွာ ဗဟိုႏိုင္ငံေရး တကၠသိုလ္အျဖစ္ အဆင့္ျမႇင့္ခဲ့ပါတယ္။

ဗိုလ္ႀကီး သန္းေရႊက ႏိုင္ငံေရးသမိုင္းဌာနရဲ႕  ဌာနမွဴးအျဖစ္ တာဝန္ယူရပါတယ္။ သူ႔ရဲ႕တာဝန္က ပါတီေကဒါ အသစ္ေတြကို ႏိုင္ငံေရးသမိုင္းနဲ႔ ျမန္မာ့ ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ကို သင္ၾကားေပးဖို႔ပါ။ အဲဒီ အခ်ိန္က သေဘာတရားကို နာမ-႐ူပလို႔ သိၾကပါ တယ္။ နာမ ဆိုတာ လူသားတို႔ရဲ႕  စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာကို ဆိုလိုၿပီးေတာ့ ႐ူပကေတာ့ ႐ုပ္ပိုင္းနဲ႔ သက္ဆိုင္ပါတယ္။ ဗုဒၶဘာသာမွာ နာမနဲ႔ ႐ူပဟာ သီးျခားစီ မဟုတ္ဘဲ အျပန္အလွန္ မွီခိုေနၾကပါတယ္။ နာမ-႐ူပ (နာမ္နဲ႔ ႐ုပ္) ေပါင္းစပ္လို႔ သက္ရွိလူသား ျဖစ္ပါ တယ္။

ဗိုလ္ႀကီးသန္းေရႊက မနက္တိုင္း သင္တန္းေတြ မွာ စာသင္တဲ့အခါမွာ လူငယ္စစ္ဗိုလ္ေလးဟာ ဗိုလ္သင္တန္း ကာလေတြကနဲ႔ သိပ္ၿပီးေျပာင္းလဲလာတာ မရွိဘူးလို႔ ဦးခ်စ္လိႈင္က သံုးသပ္ပါတယ္။ 
တခါတရံ သင္တန္းသားေတြဟာ သူနဲ႔ ေျပာဆို ဆက္ဆံရာမွာ ကေမာက္ကမ ျဖစ္မႈေတြလည္း ေတြ႕ခဲ့ရပါတယ္တဲ့။ ဗိုလ္ႀကီးသန္းေရႊဟာ သူ႔ရဲ႕ ႏိုင္ငံေရး အယူအဆကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခဲေပမယ့္ ဦးခ်စ္လိႈင္ကေတာ့ သူ႔ကို လက္ေတြ႕က်သူ၊ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ရွိသူ၊ ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္ လမ္းစဥ္ကိုသစၥာရွိတဲ့ ေနာက္လိုက္တဦးလို႔ ယံုၾကည္ထားခဲ့ပါတယ္။

ပံုမွန္အားျဖင့္ ဗိုလ္ႀကီးသန္းေရႊဟာ သူ႔ရဲ႕မေက်နပ္ခ်က္ေတြကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာျခင္းကေန ေရွာင္ၾကဥ္တတ္ေပမယ့္ ရာထူးျမန္ျမန္တက္ဖို႔ အခြင့္အလမ္း ပိုေကာင္းတဲ့ တိုက္ခိုက္ေရး တပ္ေတြဆီကို ျပန္ေျပာင္းခ်င္တယ္ဆိုတာကိုေတာ့ ေျပာခဲ့ပါတယ္။ သူ႔ဆႏၵေတြ ၁၉၆၉ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလမွာ ျပည့္စံုခဲ့ၿပီး ကရင္ျပည္နယ္မွာရွိတဲ့ အမွတ္ (၇၇) ေျချမန္တပ္မကို ဗိုလ္မွဴးရာထူးနဲ႔ ေျပာင္းေရႊ႕ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရပါတယ္။ အဲဒီတပ္ရင္းနဲ႔အတူ ဧရာဝတီ ျမစ္ဝကြ်န္းေပၚ ေဒသ၊ ပဲခူး႐ိုးမ၊ ကရင္ျပည္နယ္နဲ႔ မြန္ျပည္နယ္ေတြကို လွည့္လည္သြားခဲ့ရပါတယ္။

မြန္ျပည္နယ္မွာ ဗိုလ္မွဴးသန္းေရႊဟာ သူ႔ရဲ႕ ဘဝၾကင္ေဖာ္ျဖစ္လာမယ့္ ေဒၚႀကိဳင္ႀကိဳင္နဲ႔ ဆံုစည္း ခဲ့ရၿပီး ခ်က္ခ်င္းလိုလိုပဲ ခ်စ္ကြ်မ္းဝင္သြားၾကတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။  ေဒၚႀကိဳင္ႀကိဳင္ဟာ  ေမြးခ်င္း ၁၁ ေယာက္မွာ ဒုတိယအငယ္ဆံုး သမီးျဖစ္ၿပီးေတာ့ သူ႔ ဖခင္ဦးၾကဴတင္က တ႐ုတ္လူမ်ိဳး စစ္စစ္ျဖစ္ၿပီး မိခင္ ေဒၚဖြားေမကေတာ့ ပအို႔ဝ္အမ်ိဳးသမီးပါ။ ေဒၚဖြားေမဟာ လူငယ္စစ္ဗိုလ္ေလးကို မသိပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ စစ္႐ံုးမွာရွိတဲ့ သူ႔ရဲ႕အဆက္အသြယ္ေတြ ကေနတဆင့္ ဗိုလ္မွဴး သန္းေရႊရဲ႕ ေနာက္ခံအေၾကာင္းကို စံုစမ္း ၾကည့္ၿပီးတဲ့အခါမွာေတာ့ သူ႔သမီးနဲ႔ လက္ထပ္ခြင့္ ျပဳလိုက္ပါတယ္။

၁၉၆၉ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလမွာေတာ့ ရန္ကုန္ စစ္႐ံုးခ်ဳပ္ကို ေျပာင္းေရႊ႕လာၿပီး စစ္ဦးစီးမွဴး (ဒုတိယတန္း) တာဝန္နဲ႔ ဧရာဝတီ ျမစ္ဝကြ်န္းေပၚ ေဒသနဲ႔ ရခိုင္ျပည္နယ္က စစ္ဆင္ေရးေတြကို တာဝန္ယူ စီမံခန္႔ခြဲရပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္တုန္းက ျမစ္ဝကြ်န္းေပၚက လက္နက္ကိုင္ သူပုန္ေတြကို တိုက္ထုတ္ဖို႔နဲ႔ ရခိုင္ျပည္နယ္နဲ႔ ျမစ္ဝကြ်န္းေပၚၾကားက ရန္သူေတြရဲ႕ ဆက္သြယ္မႈကို ျဖတ္ေတာက္ပစ္ ႏိုင္ဖို႔အတြက္ျမန္မာ စစ္တပ္က “ေရႊလင္းယုန္ စစ္ဆင္ေရး” ကို ဆင္ႏႊဲေန ခ်ိန္ျဖစ္ပါတယ္။

ဗိုလ္မွဴးသန္းေရႊနဲ႔ စစ္႐ံုးခ်ဳပ္က ဦးစီးအရာရွိေတြရဲ႕အလုပ္ဟာ သမား႐ိုးက်ပဲျဖစ္ေပမယ့္ စိတ္ဝင္ စားစရာေကာင္းတဲ့ တာဝန္ေတြလည္း အဲဒီအခ်ိန္က ရွိေနပါေသးတယ္။ စိတ္ထားႏူးညံ့ပံုရတဲ့ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ စန္းယုဟာ အလုပ္ႀကိဳးစားသူ ျဖစ္ေပမယ့္ သူတပါးအေပၚ ယံုမွားသံသယ ႀကီးမားတတ္သူလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ သူက ေရွ႕တန္းကပို႔လိုက္တဲ့ စာေတြနဲ႔ မိသားစုရဲ႕စာေတြကို စစ္ဦးစီးမွဴး (ဒုတိယတန္း) ေတြကဖတ္ၿပီး အႏၲရာယ္ရွိႏိုင္တဲ့စာကို ေစာင့္ၾကည့္ေစခ်င္ပါတယ္။ တခါတေလ သံသယရွိတဲ့စာေတြကို ဖြင့္ေဖာက္စစ္ေဆးဖို႔ အရာရွိေတြကို ၫႊန္ၾကားတတ္ပါတယ္။  တပ္ရင္းတပ္ဖြဲ႕ေတြနဲ႔  ေရွ႕တန္းနယ္ေျမ အတြင္းကိုပို႔တဲ့ စာေတြကိုေတာင္မွ သူက ဒီလိုလုပ္ ေစခ်င္ပါတယ္။

၁၉၇၀ ေက်ာ္ႏွစ္ေတြ အတြင္းမွာေတာ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ႀကီးေနဝင္းဟာ စစ္တပ္ရဲ႕ ခိုင္ခိုင္မာမာ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံေပးမႈကို ဆက္လက္ရရွိထားဆဲ ျဖစ္ေပမယ့္ ျပည္သူၾကားမွာ ေရပန္းစားမႈကေတာ့ ေလ်ာ့က်လာခဲ့ပါတယ္။ ၁၉၇၄ နဲ႔ ၁၉၇၆ ခုႏွစ္ေတြမွာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ လမ္းေတြေပၚမွာ ဆႏၵျပမႈေတြ ေပၚေပါက္ခဲ့ပါတယ္။ ပထမတခုက အလုပ္သမားအေရး အခင္းျဖစ္ၿပီး ေနာက္တခုကေတာ့ ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ေဟာင္း ဦးသန္႔ ကြယ္လြန္ရာကေန စတင္ျဖစ္ပြားခဲ့ရပါတယ္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေနဝင္းနဲ႔ ဦးသန္႔ဆိုတာက မတူညီတဲ့ကမၻာေတြမွာ ေနထိုင္ၾကသူေတြလို႔ ေျပာႏိုင္ပါတယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေနဝင္းက တကၠသိုလ္က ထြက္ခဲ့ရသူျဖစ္ၿပီးေတာ့ စစ္တပ္အာဏာသိမ္းမႈကို ဦးေဆာင္ခဲ့တဲ့ စစ္ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ပါတယ္။ ေက်ာင္းဆရာ တေယာက္ျဖစ္ခဲ့ဖူးသလို၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေနဝင္း ျဖဳတ္ခ်ခဲ့တဲ့ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ဦးႏုရဲ႕ လက္ေအာက္မွာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ဖူးတဲ့ ဦးသန္႔ကေတာ့ အမ်ားက ေလးစားၾကတဲ့ သံတမန္တဦး ျဖစ္ပါတယ္။ တခါတုန္းက နယူးေယာက္မွာရွိတဲ့ ႐ံုးကေန မိခင္ႏိုင္ငံ ခဏျပန္လာတဲ့ ဦးသန္႔ကို ေတြ႕ဆံုဖို႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေနဝင္းက ျငင္းဆန္ခဲ့ပါတယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး တင္ဦးကေတာ့ ေတြ႕ဆံုခဲ့ၿပီး ဦးသန္႔ကို ခ်က္ခ်င္း ေလးစားသြားတဲ့အတြက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္း ေဒါသတႀကီး ျဖစ္ခဲ့တယ္လို႔လည္း သိရပါတယ္။

၁၉၇၄ ခုႏွစ္ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕မွာ ဦးသန္႔ ကြယ္လြန္ေတာ့ သူ႔ရဲ႕ ႐ုပ္အေလာင္းကို သၿဂႋဳဟ္ဖို႔အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ျပန္လည္ သယ္ေဆာင္လာတဲ့အခါမွာ ဦးေနဝင္းက ႏိုင္ငံေတာ္စ်ာပနအျဖစ္ က်င္းပခြင့္ မျပဳခဲ့ပါဘူး။ အေလာင္းကို ျပန္သယ္လာတာဟာ တရားမဝင္ဘူး၊ သယ္လာခဲ့ရင္လည္း ဦးသန္႔ရဲ႕ က်န္ရစ္သူ မိသားစုေတြကို အေရးယူလိမ့္မယ္ဆိုတဲ့ သေဘာမ်ိဳး အစိုးရအာဏာပိုင္ေတြက အရိပ္အျမြက္ ျပသခဲ့တာ မ်ိဳးေတြေတာင္မွ ရွိခဲ့ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ေက်ာင္းသားေတြက ေဒါသထြက္ၿပီး ဦးသန္႔ရဲ႕  ေခါင္းတလားကို ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ကို သယ္ေဆာင္ သြားခဲ့ၾကပါတယ္။ အေျခအေနကလည္း အစိုးရဆန္႔က်င္ေရး စု႐ံုးမႈအသြင္ကို ခပ္ျမန္ျမန္ပဲ ေျပာင္းသြားၿပီးေတာ့ ဦးသန္႔ကို အေရးထားေလးစား ဂုဏ္ျပဳေပးဖို႔ သူတို႔က ေတာင္းဆိုၾကပါတယ္။ ေနာက္ဆံုးမွာေတာ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းနဲ႔ သူ႔ရဲ႕ဝန္ႀကီးေတြ အပါအဝင္ ထင္ရွားတဲ့ ေခါင္းေဆာင္ေတြကို ျမႇဳပ္ႏွံထားတဲ့ ေရႊတိဂံုေစတီေျခရင္းမွာ အထိမ္းအမွတ္ အေဆာက္အဦ ေဆာက္လုပ္ေပးဖို႔ သေဘာတူလိုက္ပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ အစြဲအလမ္းႀကီးတဲ့ ေက်ာင္းသားတဖြဲ႕က ျငင္းပယ္လိုက္ၿပီး ဦးသန္႔ရဲ႕ ႐ုပ္ကလာပ္ကို ၿဖိဳခ်ဖ်က္ဆီးခံခဲ့ရတဲ့ ေက်ာင္းသားသမဂၢ အေဆာက္အဦ တည္ရွိရာမွာ ျမႇဳပ္ႏွံဖို႔ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ မၾကာခင္မွာပဲ အေျခအေနေတြက ပို႐ႈပ္ေထြးလာခဲ့ပါ ေတာ့တယ္။

အပိုင္း (၃) ကို ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္။

(ဧရာဝတီမဂၢဇင္းတြင္ အခန္းဆက္ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ ေအာင္ေဇာ္၏ Dictator:A Story of Burma’s Military Rulers ကို ႏိုင္မင္းသြင္ ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ဘာသာျပန္ဆိုသည္။)

No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။