Tuesday, January 7, 2014

ယေန႔ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရႏွင့္ ျမန္မာျပည္တြင္းေရး အေျခအေန - အပိုင္း (၂)

(စည္းလုံးျခင္းရဲ႕အင္အား)
SSA အခမ္းအနားတစ္ခုအတြင္း SSA မွ ထိပ္တန္းစစ္အရာရွိႀကီးမ်ား
ေဆာင္းပါးရွင္ - ဗုိလ္မွဴးေက်ာ္ေက်ာ္ခုိင္

ျမန္မာႏွင့္ ထိုင္းစစ္တပ္တို႔အၾကား ပစ္ခတ္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည့္ ဗိုလ္မွဴးထန္နီး အမည္ရိွသူ ဦးစီးသည့္ ထိုင္းတပ္စခန္းသည္ တာခ်ီလိတ္ - မိုင္းတုံမိုင္းဆတ္သြား ကားလမ္းမွ မေဝးကြာေသာ ေနရာရိွ နယ္စပ္မ်ဥ္း တည့္တည့္ေပၚ တည္ေဆာက္ထား၏။ ႏိုင္ငံတကာ စည္းမ်ဥ္းအရ နယ္စပ္မ်ဥ္း တည့္တည့္အေပၚ တည္ထားခြင့္ မရိွေပ။ ၎အျပင္ ဤစခန္းသည္ ျမန္မာတပ္မေတာ္မွ ထိုးစစ္ဆင္မည့္ လမ္းေၾကာင္း ထိပ္တိုက္ျဖစ္ေနျပီး ယင္းထိုင္းစခန္းက အက္စ္အက္စ္ေအ စခန္းမ်ားကို ေရွ႕မွ ကာကြယ္ေပးထားသကဲ့သို႔ ျဖစ္ေန၏။ အက္စ္အက္စ္ေအ စခန္းကို သိမ္းပိုက္မည့္ စစ္ေၾကာင္းသည္ ထိုင္းစခန္းကုန္းအနီးသို႔႔ ေရာက္ရိွခ်ိန္သည္ ညေန ေနဝင္ရီသေရာ အခ်ိန္ျဖစ္၏။
ထိုင္းတပ္မွဴးႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေနခ်ိန္တြင္ ထိုင္းစခန္းအနီး ေနရာအသင့္ ယူထားေသာ အက္စ္အက္စ္ေအ တပ္ဖြဲ႔မ်ားက လက္နက္ၾကီးငယ္မ်ား ေလာင္ခ်ာမ်ားျဖင့္ စတင္ပစ္ခတ္ တိုက္ခိုက္ခဲ့ရာ ထုိင္းတပ္မ်ားပင္ အံ့အားသင့္ၿပီး ကတုတ္က်င္းမ်ားတြင္ ေနရာယူျပီး ပုန္းေအာင္း ေနခဲ့ၾကရသည္။

သို႔ေသာ္ ျမန္မာတပ္မေတာ္ စစ္ေၾကာင္းမ်ားမွာမူ က်ည္ကြယ္ မ်က္ကြယ္မရိွ အကာအကြယ္မဲ့ေသာ ေတာင္ကုန္းေျပာင္ေျပာင္ထိပ္တြင္ ျပားေနေအာင္ဝပ္ကာ ေနရာယူထားခဲ့ရသည္။ မျဖစ္ႏိုင္သည့္အဆုံး က်ည္ကြယ္မ်က္ကြယ္ရရန္ ထိုင္းတပ္စခန္းအတြင္းသို႔ တိုးဝင္ ေနရာယူခဲ့ၾကရသည္။ ယင္းအခ်ိန္အထိ ထိုင္းတပ္မ်ားလည္း ရိွေနျခင္းေၾကာင့္ တပ္မေတာ္သည္ ေနရာယူထားရုံမွလြဲ၍ အက္စ္အက္စ္ေအ အဖြဲ႔အား ပစ္ခတ္တုိက္ခိုက္ျခင္း မရိွေသးေပ။ ပစ္ခတ္မႈမ်ား တစ္နာရီခန္႔ ဆက္လက္ ျဖစ္ပြားၿပီး ခ်ိန္တြင္ ေနဝင္မိုးခ်ဳပ္ သြားခဲ့ၿပိီ ျဖစ္သည္။ တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္းမ်ား ထိုင္းစခန္းအတြင္းမွ ထြက္ခြာ ႏိုင္ျခင္း မရိွေသးပဲ ညရွစ္နာရီခန္႔အခ်ိန္တြင္ ထိုင္းနယ္ျခားေစာင့္ တပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားက အေၾကာင္းၾကားျခင္း မရိွပဲ အျမန္ဆုံးထြက္ခြာ သြားခဲ့ေလသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္းမ်ား ထိုင္းတပ္စခန္း အတြင္း က်န္ရိွခဲ့ၿပီး ေနရာယူထားကာ ေနာက္တစ္ေန႔ နံနက္ (၄) နာရီခန္႔မွ စတင္၍ ေနရာယူကာ အသင့္ ေစာင့္ဆိုင္းေနေသာ အက္စ္အက္စ္ေအ ေရွ႕ကာကုန္းမ်ားကို တိုက္ခိုက္ သိမ္းပိုက္ႏိုင္ခဲ့၏။

အေမရိကန္စစ္တပ္မွ တပ္ၾကပ္ႀကီး Sean Suttles (ဝဲ), နဲ႔ တပ္ၾကပ္ႀကီး Keith Looker (ယာ) တုိ႔က ထုိင္းအထူးတပ္ဖဲြ႔ဝင္မ်ားကို သင္ၾကားေပးေနစဥ္

ေရွ႕ကာကုန္းႏွစ္ခု သိမ္းပိုက္အၿပီးတြင္ အေၾကာင္းရင္း မသိရပဲ တိုက္စစ္အဟုန္ ရပ္တန္႔သြားခဲ့ျပီး ယင္းစခန္းမ်ား အေပၚတြင္ ေခတၱ အေျချပဳထားခဲ့ရသည္။ ထိုင္းစစ္တပ္မွလည္း ျမန္မာစစ္ေၾကာင္းမ်ား ဆုတ္ခြာေပးရန္ ေတာင္းဆိုျပီး ဆုတ္ခြာျခင္း မျပဳေသးေသာ တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္းမ်ား အေပၚသို႔ ဖိုခေနာက္ဆိုင္ ဝန္းရံကာ ေျမျပင္ပစ္ အေျမာက္ၾကီးမ်ားျဖင့္ တစ္ေန႔လုံး ထိေရာက္စြာ ပစ္ခတ္ေနခဲ့ၾကသည္။ တခ်ိန္တည္းမွာပင္ တာခ်ီလိတ္ျမိဳ႕အနီးမွ ျမန္မာပိုင္ တပ္စခန္းကုန္း အိုဆဲဗင္းလ္ကို ထိုင္းစစ္တပ္ အထူးတပ္ဖြဲ႔မ်ားမွ တက္ေရာက္ တုိက္ခိုက္ခဲ့ၾကသည္။ တစ္ဘက္ကမ္း မယ္ဆိုင္ျမိဳ႕ အတြင္းမွလည္း သံခ်ပ္ကာကားမ်ား ေနရာယူထားျပီး တာခ်ီလိတ္ျမိဳ႕အတြင္း အေျမာက္မ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္ေနခဲ့သည္။ ျမန္မာတပ္မေတာ္ အေျမာက္အဖြဲ႔မွ ျပန္လည္ပစ္ခတ္ခဲ့ရာ ထိုင္းနယ္ေျမရိွ အေလာင္းဘုရား တည္ထားခဲ့ေသာ ကင္းဘုရားေျခရင္းမွ ထိုင္းသံခ်ပ္ကာ ယာဥ္တစ္စီးအေပၚ တည့္တည့္က်ကာ ပ်က္စီးသြားခဲ့ၿပီး အပစ္ရပ္သြားခဲ့သည္။

အိုဆဲဗင္းလ္ကုန္းကို နယ္ေျမခံတပ္မွ စစ္ေၾကာင္းမွဴး သူရဲေကာင္းမွတ္တမ္းဝင္ ႏွစ္ထပ္ကြမ္း ဗိုလ္မွဴး စိုးစိုးေဇာ္မွ တက္ေရာက္ ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ခဲ့သည္။ ျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ တိုင္းမွဴး ဗိုလ္ခ်ဳပ္သိန္းစိန္သည္ တာခ်ီလိတ္ျမိဳ႕သို႔ ေရာက္ရိွသြားျပီး ေအးေဆး တည္ျငိမ္ေသာ အသြင္ကို ျမင္ရေသာ္လည္း ႏွစ္ႏိုင္ငံ ပတ္သက္လာေသာ ျပႆနာတြင္ ျပတ္သားစြာ အမိန္႔ေပး ေစခိုင္းႏိုင္ျခင္း မျပဳႏိုင္ခဲ့ေပ။ ဗိုလ္မွဴးစိုးစိုးေဇာ္သည္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ျပတ္သားစြာျဖင့္ အိုဆဲဗင္းလ္ကုန္းေပၚရိွ ၎၏တပ္ဖြဲ႔ကို အျမန္ဆုံး သြားေရာက္ စစ္ကူေပးခဲ့ရသည္။ အက္စ္အက္စ္ေအ စခန္းကို သိမ္းပိုက္မည့္ စီမံခ်က္သည္ ႀကိဳတင္စီစဥ္ေသာ တုိက္စစ္ျဖစ္ေသာ္လည္း အခ်ိန္မ်ားစြာ ရယူၿပီး ေစ့စပ္ေသခ်ာစြာ စစ္ဆင္ေရး စီမံခ်က္ ေရးဆြဲၿပီး စီစဥ္ထားခဲ့ပုံ မရေပ။ ထုိင္းနယ္စပ္စခန္းဘက္တြင္လည္း ေရွ႕ဆုံးမွ တုိက္ပြဲ ဝင္ရမည့္ ျမန္မာတပ္မေတာ္ စစ္ေၾကာင္းမွဴးသည္ပင္ စစ္ဆင္ေရးနွင့္ ပတ္သက္ေသာ အမိန္႔ကို မနာခံခဲ့ရေပ။ ၎၏ တပ္ကို စစ္ဆင္ေရးထြက္ရန္ ျပင္ဆင္ခ်ိန္ပင္ တစ္နာရီခန္႔သာ အခ်ိန္ရခဲ့ျပီး လက္ေအာက္ အရာရိွငယ္မ်ားကိုသာလွ်င္ တိုက္ပြဲဝင္ရမည့္အေၾကာင္း ေျပာၾကားစီမံခဲ့ရန္သာ အထက္ဌာနမွ သိခဲ့ရျပီး စစ္ဆင္ရမည့္စခန္းႏွင့္ နယ္ေျမကိုပင္ မသိခဲ့ၾကေပ။

တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕အဝင္
 
လက္ေအာက္မွ စစ္သက္အနည္းရိွသည့္ အရာရိွငယ္မ်ားကလည္း ခြင့္ျပန္ေနၿပီး ေက်ာင္းဆင္းကာစ အရာရိွငယ္မ်ားသာ တပ္ခြဲမွဴးအျဖစ္ ဦးစီး၍ တိုက္ပြဲဝင္ခဲ့ရေၾကာင္း သိရိွခဲ့ရသည္။ ၎အျပင္ အရံ စစ္ေၾကာင္းႏွင့္ အျခားေယာင္ျပစစ္ေၾကာင္းမ်ား ပါဝင္သည္ကိုပင္ မသိခဲ့ရပဲ ၎စစ္ေၾကာင္းမွဴးအဖို႔ ရုတ္ခ်ည္း တိုက္စစ္သဖြယ္သာ ျဖစ္ေနခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စိတ္ဓါတ္ႏွင့္ အေတြ႔အႀကံဳရိွေသာ္လည္း ဆုံးျဖတ္ လုပ္ကိုင္ရာတြင္ အခက္အခဲ အၾကပ္အတည္း ေတြ႔ခဲ့ရေၾကာင္း ၾကားသိခဲ့ရသည္။ အသက္ေပးၿပီး တိုက္ပြဲဝင္ရမည့္ အေနအထားတစ္ခုကို စီစဥ္သြားပုံမွာ ဦးသိန္းစိန္သည္ တိုက္ပြဲအေတြ႔အႀကံဳ နည္းပါးျပီး အေရးႀကီးေဆာင္ရြက္ရမည့္ အေနအထားတြင္ ျဖတ္ထိုးဥာဏ္အား နည္းသည္ကိုလည္း ထုိတိုက္ပြဲသတင္း ၾကားစဥ္ကပင္ မွတ္သားမိပါသည္။ ဤကဲ့သို႔ အေရးၾကီး အေျခအေနမ်ားတြင္ ဆုံးျဖတ္စီမံခန္႔ခြဲမႈ အားနည္းျခင္းကို ယခုသမၼတအျဖစ္ ခန္႔အပ္ျခင္းခံရျပီး ရခုိင္ျပည္နယ္ ဘဂၤလီျပႆနာ၊ OIC ျပႆနာ၊ မိတၱီလာ လားရိွဳးျပႆနာႏွင့္ လက္ပန္းေတာင္းေတာင္ျပႆနာ ကိစၥမ်ားတြင္ ဆက္လက္ေတြ႔ရိွရသည္။ သမၼတရုံးမွ ထုတ္ျပန္ေသာ စာကိုပင္ ျပန္လည္ရုပ္သိမ္းရသည္ပင္ ရိွခဲ့ရသည္။ မိတၳီလာ အဓိကရုဏ္း ကိစၥမွာ လက္ေအာက္ဌာနမ်ားမွ သတင္းပို႔တာကို သမၼတအေနနဲ႔ အခ်ိန္မွီ ဆံုးျဖတ္ႏုိင္စြမ္း မရွိဘဲ ေတြေဝတံု႔ဆုိင္းေနမႈေၾကာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္ေတြက အထက္အမိန္႔ ေစာင့္ေနရပါတယ္ဆုိၿပီး ဆင္ျခင္ထြက္လာတာ ေတ႔ြရပါတယ္။ ဦးေအာင္မင္း MPC မွ အစုိးရ အဆုိျပဳ အခ်က္အလက္မ်ား မၾကာခဏ တုိးလာတာ ေတ႔ြရလုိ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ဖုထစ္စရာ ေတြ႔ျမင္ရပါတယ္။

မိတၳီလာ ျပႆနာမွာ လံုၿခံဳေရး ရယူထားေသာ ရဲတပ္ဖဲြ႔မ်ားက အထက္အမိန္႔ကို ေစာင့္ေနရပါသည္ ဆုိေသာ အသံဗလံမ်ားသည္ သမၼတ၏ ေတြေဝတုန္႔ဆုိင္းေနေသာ သေဘာသဘာဝကို ေဖၚက်ဴးေနပါသည္။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ အသြင္ကူေျပာင္းေရး ကာလမ်ားတြင္ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး၊ လက္နက္ကိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လက္မွတ္ထိုးႏိုင္ေရး၊ လူမ်ိဳးေရး အဓိကရုဏ္း စေသာစိန္ေခၚမႈမ်ား ႀကံဳေတြ႔ေနရာ သမၼတဦးသိန္းစိန္အဖို႔ စီမံခန္႔ခြဲေရး အပိုင္းတြင္ တာ၀န္ယူမႈ၊ တာ၀န္ခံမႈ၊ ျပတ္ျပတ္သားသား ဆံုးျဖတ္ဦးေဆာင္ႏိုင္မႈရွိရန္ တုိက္တြန္းလိုပါသည္။ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ အေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံကို ဒီမုိကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလ ေဖၚေဆာင္ သြားရာမွာ ျပည္သူလူထုရဲ႕ စကားသံမ်ားကို နီးနီးကပ္ကပ္ ၾကားေစေရးအတြက္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ထိေတြ႔ ဆက္ဆံသြားေစလုိၿပီး ျပည္သူလူထုရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္ကို လ်င္ျမန္စြာ စနစ္တက် အေကာင္အထည္ ေဖၚေပးသင့္ပါသည္။ ထုိသုိ႔ အေကာင္အထည္ေဖၚရာမွာလည္း ေတြေဝတုန္႔ဆုိင္းမႈ အလ်ဥ္းမရွိေစလုိဘဲ ဆႏၵ ေစာမႈကိုလည္း ထိန္းခ်ဳပ္ကာ ဘက္ေပါင္းစံုမွ စဥ္းစားခ်င့္ခ်ိန္ၿပီး လုပ္သင့္ လုပ္ထုိက္သည္မ်ားကို မွန္မွန္ကန္ကန္ ရဲရဲဝ့ံဝံ့ ခ်မွတ္ လုပ္ေဆာင္သြားရန္ တိုက္တြန္းလုိက္ရပါသည္။


No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။