Tuesday, January 7, 2014

ယေန႔ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရႏွင့္ ျမန္မာျပည္တြင္းေရး အေျခအေန - အပိုင္း (၁)

(စည္းလံုးျခင္းရဲ႕အင္အား)
နာဂစ္မုန္တုိင္းၿပီးေနာက္ ကယ္ဆယ္ေရး စခန္းေတြကို သြားေရာက္ ေလ့လာခဲ့ၾကတဲ့ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး (ေဟာင္း) သန္းေရႊနဲ႔အတူ ထိပ္ပိုင္း စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္မ်ား
ေဆာင္းပါးရွင္ - ဗုိလ္မွဴး ေက်ာ္ေက်ာ္ခိုင္

ျပည္သူလူထုမွ ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမွာက္ျခင္းအားျဖင့္ ေပၚေပါက္လာေသာ ျပည္သူ႔အစိုးရပါ ဟူသည့္ သမၼတဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႔၏ (၃ႏွစ္) သက္တမ္း ကာလအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရႏွင့္ ျပည္တြင္းေရး အေျခအေနအခ်ဳိ႕ကို ျပန္လည္၍ သုံးသပ္လိုပါသည္။ မေကာင္းျမင္ျခင္း၊ အေကာင္းျမင္ျခင္း ဟူေသာ အစြန္းနွစ္ဘက္ လမ္းေၾကာင္းေပၚမွ မဟုတ္ပဲ ပကတိ အေျခအေနအတိုင္း စာေရးသူ၏ အျမင္အတိုင္းသာ ရိုးသားစြာ သံုးသပ္ တင္ျပထားပါသည္။


သမၼတဦးသိန္းစိန္သည္ ၾတိဂံေဒသတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဴပ္ တိုင္းမွဴးတစ္ဦး ျဖစ္ခဲ့ျပီး စစ္အာဏာရွင္တစ္ဦး ျဖစ္သူ ဗိုလ္ခ်ဴပ္မွဴးၾကီးသန္းေရႊ၏ နအဖအဖြဲ႔တြင္ အတြင္းေရးမွဴး (၁) အျဖစ္၎၊ ဝန္ၾကီးခ်ဴပ္အျဖစ္၎ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ဖူးသည့္ ဗိုလ္ခ်ဴပ္ၾကီးေဟာင္းတစ္ဦး ျဖစ္ပါသည္။ ရိုးသားျပီး ေအးေဆးတည္ျငိမ္မူ ရိွသည္။ တက္ၾကြေသာ စစ္ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး မဟုတ္ပဲ စစ္ေရးစစ္ရာတြင္ ထူးခြ်န္သူ မဟုတ္ေပ။ သို႔ေသာ္ Staff Duty ဟုေခၚေသာ ရုံးလုပ္ငန္းပိုင္း ဆုိင္ရာတြင္မူ ေစ့စပ္ေသခ်ာစြာ လုပ္ကိုင္ႏိုင္သူ ျဖစ္ပါသည္။

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး (ေဟာင္း) သိန္းစိန္
 
ရန္ကုန္ျမိဳ႕ အလံျပဘုရားလမ္းတြင္ ကာကြယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန တည္ရိွခဲ့စဥ္က စခန္းမွဴးတာဝန္ကို ထမ္းေဆာင္ခဲ့ျပီးေနာက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး (ေဟာင္း) သန္းေရႊ၏ ဆြဲတင္ေျမွာက္စားျခင္းျဖင့္ စစ္ဦးစီး (ဗိုလ္မွဴးခ်ဴပ္) စစ္ဆင္ေရး၊ ေျခလ်င္မဆင္းရေသာ အမွတ္ (၄) စစ္ဆင္ေရးကြပ္ကဲမူဌာနခ်ဴပ္၊ စကခမွဴး၊ တိုင္းမွဴးဘဝမ်ားကို အဆင့္ဆင့္တက္လွမ္းကာ ေခ်ာေမြ႔ေသာလမ္းေပၚတြင္ ေလွ်ာက္လွမ္း လာခဲ့ရသူ ျဖစ္၏။ ကက(ၾကည္း) စစ္ဦးစီး ဗိုလ္မွဴးခ်ဴပ္ဘဝတြင္ စစ္ဆင္ေရးအခ်ဳိ႕၌ ေျမျပင္အေျခအေနအား ေကာင္းစြာမသိပဲ တပ္တည္ တပ္လႈပ္မ်ားကို ေျမပုံေပၚတြင္ မိမိသေဘာျဖင့္ လုပ္ကိုင္ခဲ့သျဖင့္ ေျမျပင္မွ တပ္မွဴးၾကီးငယ္မ်ား အၾကပ္အတည္း ျဖစ္ခဲ့ရဖူးသည္။ 

ထိုအခ်ိန္က စစ္ေရး၊ ႏိုင္ငံေရးတြင္ ထူးခြ်န္ထက္ျမက္ေသာသူ အမ်ားအျပားအၾကား ၎ကိုဆြဲတင္လာခဲ့သည္မွာ ေတြးေတာစရာ ေကာင္းေသာ အခ်က္တစ္ခုျဖစ္၏။ ဦးသိန္းစိန္သည္ အမိန္႔ကို ေကာင္းစြာ နာခံတတ္ေသာ္လည္း အၾကပ္အတည္းကာလမ်ားတြင္ ကိုယ္ပိုင္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ ျပတ္သားစြာ မလုပ္ကိုင္ႏိုင္ပဲ အမိန္႔ကိုသာ ေစာင့္ဆိုင္း လုပ္ကိုင္တတ္၏။

ဝန္ၾကီးခ်ဴပ္ဘဝတြင္ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ ကာကြယ္ေရးေကာ္မတီ ဥကၠဌျဖစ္ျပီး နာဂစ္မုန္တိုင္းၾကီး တိုက္ခတ္၍ အၾကီးအက်ယ္ ပ်က္စီးဆုံးရွဴံးေနခဲ့ရေသာ အေျခအေနတြင္ပင္ နယ္ေျမအေျခအေနကို သြားေရာက္စစ္ေဆးရာ၌ ရွဴးဖိနပ္အား ေျပာင္ေအာင္တိုက္ထားျပီး လတ္တေလာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို မျဖည့္ဆည္းႏိုင္သည့္အျပင္ “အခုေတာ့ သိသြားျပီ အိုးခြက္ပန္းကန္ကအစ လိုတယ္၊ အစည္းအေဝး က်ရင္ ျပန္လည္တင္ျပေပးမယ္” ဟူ၍ မုန္တိုင္းဒဏ္ခံ ျပည္သူလူထုကို ႏွႈတ္အားျဖင့္ အားေပး သြားေသာ တာဝန္ရိွ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးလည္း ျဖစ္ပါသည္။ ၾတိဂံေဒသတိုင္းစစ္ဌာခ်ဴပ္ တုိင္းမွဴးဘဝတြင္ ျမန္မာ - ထိုင္း နယ္စပ္မ်ဥ္းအနီးမွ အက္စ္အက္စ္ေအ စခန္းမ်ားကို စစ္ဆင္ေရးလုပ္ခဲ့ရာ မေအာင္ျမင္ခဲ့ပဲ ထိုင္းစစ္တပ္ႏွင့္ အျပန္အလွန္ ပစ္ခတ္တုိက္ခိုက္မူ ျဖစ္ပြားခဲ့ရ၏။ ဤစစ္ဆင္ေရးသည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး (ေဟာင္း) သန္းေရႊက တိုင္းမွဴး ဗိုလ္ခ်ဴပ္သိန္းစိန္ကို ဆြဲတင္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ အျခားေသာတိုင္းမွဴးမ်ားကို ပုခုံးခ်င္းယွဥ္ႏိုင္ရန္ လမ္းခင္းေပးေသာ စစ္ဆင္ေရးလား ဟူေသာ ပေဟဠိတစ္ခုျဖစ္၏။

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး (ေဟာင္း) သိန္းစိန္နဲ႔အတူ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး (ေဟာင္း) ေရႊမန္း
 
ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး (ေဟာင္း) သန္းေရႊတို႔ တပ္မမွဴးျဖစ္ခဲ့စဥ္ မဆလ ေခတ္ကာလမ်ားတြင္ ထပ္မံ ရာထူးတိုးေပးေတာ့မည္ဆိုလွ်င္ စစ္ဆင္ေရးတစ္ခုကို ဝင္ေစျခင္းႏွင့္ တပ္မေတာ္ေန႔ စစ္ေရးျပ အခမ္းအနားမ်ားတြင္ စစ္ေရးျပမွဴးၾကီး အျဖစ္ ခန္႔အပ္ တာဝန္ေပးေစေသာ အေလ့အထ ရိွခဲ့သည္။ မည္သို႔ဆိုေစ ဗိုလ္ခ်ဴပ္သိန္းစိန္သည္ တပ္မေတာ္တြင္ စစ္ဦးစီး၊ စစ္ေရး၊ စစ္ေထာက္ လုပ္ငန္းၾကီးသုံးရပ္ ရိွရာ၌ အေရးပါေသာ စစ္ေရးခ်ဴပ္တာဝန္ကို တိုးျမွင့္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခြင့္ ရရိွခဲ့ေလသည္။ ၾတိဂံေဒသတိုင္း ျမန္မာႏွင့္ထုိင္း နယ္စပ္ပစ္ခတ္မႈ ကာလအတြင္း စစ္ေရးထူးခြ်န္ျပီး တပ္မေတာ္အတြင္း ခ်စ္ခင္ေလးစားမူ အထူးခံရေသာ စစ္သားပီသသည့္ စိတ္ဓါတ္ရိွသူ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဴပ္ ျဖစ္လာႏိုင္သူအျဖစ္ ခန္႔မွန္းထားေသာ ကမ္းရိုးတန္းေဒသတိုင္း စစ္ဌာခ်ဴပ္မွ အေရွ႕ေတာင္တိုင္းစစ္ဌာခ်ဴပ္ တုိင္းမွဴးအျဖစ္ ေျပာင္းေရြ႕တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ေနေသာ ဗိုလ္ခ်ဴပ္ စစ္ေမာင္ (သီဟသူရ သူရစစ္ေမာင္) ရဟတ္ယာဥ္ပ်က္က်ကာ က်ဆုံးသြားခဲ့ရ၏။ အခ်ဳိ႕က ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး (ေဟာင္း) သန္းေရႊ၏ လုပ္ၾကံမူကို ခံရသည္ဟု သံသယျဖစ္ပြားေနခဲ့ျပီး စာေရးသူ သိရသေလာက္ေတာ့ သက္ဆိုင္သူအခ်ဳိ႕က မျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ျငင္းဆိုခဲ့ပါသည္။

ေျမျပင္သတင္းအဆိုအရ ျမန္မာဘက္မွ ထိုင္းစခန္းကို ထိုးစစ္ဆင္ျခင္း မဟုတ္ပဲ ထိုင္းစခန္းႏွင့္ ကပ္လ်က္ စခန္းတည္ထားေသာ အက္စ္အက္စ္ေအစခန္းကို သိမ္းပိုက္ရန္ စစ္ဆင္ရာမွ ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ ထိုင္းစစ္တပ္တို႔အၾကား အျပန္အလွန္ ပစ္ခတ္မူမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္၏။ အခ်ဳိ႕က ဤျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ဗိုလ္ခ်ဴပ္သိန္းစိန္ကို စစ္သူရဲေကာင္း တစ္ဦးသဖြယ္ ေျမွာက္ပင့္ေရးသား ဝါဒျဖန္႔ခ်ိၾကသည္။ ျမန္မာႏွင့္ထိုင္းတို႔ ေလေၾကာင္းတိုက္ပြဲၾကီးမ်ားပင္ ဆင္ႏႊဲ တိုက္ခိုက္ခဲ့ၾကသည္ ဆိုကာပင္ ျဖစ္စဥ္မွန္ထက္ ခ်ဲ႕ကားေရးသား၍ ေနၾကသည္လည္း ေတြ႔ရိွရပါသည္။

No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။