Friday, July 5, 2013

ေထာက္လွမ္းေရး အဖြဲ႔ကို ျပဳျပင္ ဖြဲ႔စည္းျခင္း - အပိုင္း (၄)

(စည္းလံုးျခင္းရဲ႕အင္အား)

ေဆာင္းပါးရွင္ - ပီတာဇီမန္း။ 

ေထာက္လွမ္းေရး ဌာန အသစ္ေတြထဲ ဝင္လာၾကတဲ့လူေတြ အေပၚ လူထုအျမင္ဟာ ႏွစ္ႏွစ္ေလာက္ အတြင္းမွာ ေတာ္ေတာ္ႀကီး ေျပာင္းလဲသြားတယ္။ သားရဲတြင္းထဲ ဆင္းရဲတယ္ဆုိၿပီး ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ ဧၿပီလမွာ သူတုိ႔ကို ခ်ီးမြမ္း ေလးစားကုန္ၾကေရာ။ တကယ္ ဟုတ္တာေရာ မဟုတ္တာေရာ အေလးထားစရာ ကိစၥေတြကို ျပည္သူေတြကို ထုတ္ေဖၚ အသိေပးဖုိ႔ အသံုးဝင္တဲ့ လမ္းေၾကာင္း တစ္ခုအျဖစ္ အခ်ိန္အတန္ၾကာ သူတုိ႔ကို ယူဆထားၾကတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေနာက္ဆံုးမွာေတာ့ အမ်ားအျမင္က သူတို႔ဟာ ဝင္ရႈတ္လာတဲ့ သနားစရာ မႏူးမနပ္ေလး တသိုက္သာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလို ၾကည့္ျမင္တာက လံုၿခံဳေရး တပ္ဖြဲ႔ေတြထဲက ဝန္ထမ္း ႀကီးငယ္ေတြရဲ႕ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အလြန္အကြ်ံ သံုးတဲ့အေၾကာင္း တစ္ေန႔မွာ သတင္းစာထဲ ပါလာတာေၾကာင့္ ျဖစ္တယ္။ လူသိနည္းတဲ့ အခ်က္ကေတာ့ အဲဒီ အခ်ိန္ဟာ တန္ျပန္ေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ႔ ဖြဲ႔ေနတဲ့ အခ်ိန္ ဆုိတာကိုပါပဲ။ လက္သင္ ျဖစ္ရတာလဲ အက်ိဳးတခ်ိဳ႕ေတာ့ ရွိပါတယ္။ ဥပမာ ေလာကကို အျမင္သစ္နဲ႔ ျမင္တာ၊ အလုပ္မွာ စိတ္အားထက္သန္တာေတြေပ့ါ။


အသားက်သြားၿပီးေနာက္ လူသစ္ေတြဟာ အၾကမ္းဖက္သမားေတြရဲ႕ ေလာ့ကာဘီ ဗံုးခြဲ တုိက္ခိုက္မႈကို သဲလြန္စ ရွာရာမွာ တစ္တပ္တစ္အား ပါဝင္ခဲ့တယ္။ အသစ္ ျဖစ္ပြားတဲ့ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းဆုိင္ရာ မႈခင္းေတြကို ေထာက္လွမ္းရာမွာလဲ ပါဝင္ၾကတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဌာနနဲ႔ ဆက္ဆံရသူ ဘယ္သူကမွ သူတို႔ရဲ႕ အားထုတ္မႈကို အဲဒီအခ်ိန္က တစ္စံုတစ္ရာ ထူးထူးေထြေထြ လက္မခံၾကပါဘူး။ ဒီ့အျပင္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းထဲက လူလြန္မသားေတြကို သူတုိ႔က ေစာင့္ၾကည့္ စစ္ေဆးႏုိင္ခဲ့ၿပီး မာဖီးယား စတုိင္ဂိုဏ္းဖြဲ႔ၿပီး က်ဴးလြန္တဲ့ ရာဇဝတ္မႈေတြကို ေဖၚထုတ္ရာမွာ ရဲအဖြဲ႔နဲ႔ ပူးေပါင္းခဲ့တယ္။ ဒီေဆာင္ရြက္မႈေတြက ရဲတပ္ဖြဲ႔ရဲ႕ စံုစမ္း စစ္ေဆးေရး စစ္ဆင္မႈေတြကိုေတာင္ အခ်ိန္အတန္ၾကာ အစားထုိးေပးခဲ့ရတယ္။ ရဲတပ္ဖြဲ႔ဟာ ဒီနယ္ပယ္သစ္ကုိ ကိုယ္တြယ္ဖို႔ အစပိုင္းမွာ အေတာ္ေလး ဝန္ေလးေနခဲ့တယ္။


အရင္ StB အရာရွိေတြ ဝင္ေႏွာက္မွာကို အစက ေတြးပူခဲ့ပါေသးတယ္။ ဒီကိစၥကို ခဏတာ ေစာင့္ၾကည့္ စစ္ေဆးလိုက္ ၿပီးေတာ့ ၿခိမ္းေျခာက္မႈဟာ မမႈေလာက္ဘူးလုိ႔ ျပည္တြင္း တန္ျပန္ ေထာက္လွမ္းေရး အဖြဲ႔က ေကာက္ခ်က္ခ်လိုက္တယ္။ အရင္ StB ေထာက္လွမ္းေရးေတြဟာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းေတြမွာ အေျခလွေနၿပီး သူတို႔ အမ်ားစုႀကီးဟာ ဘာဒုကၡမွ မေပးၾကပါဘူး။ လူသစ္ အေရအတြက္ဟာ နည္းလြန္းၿပီး ဝင္လာတဲ့ အရည္အေသြးရွိ လူသစ္ကလည္း မလံုေလာက္ဘူး။ ေနာက္ မွတ္သားစရာ တစ္ခ်က္က ဒီကေသာင္းကနင္း ႏုိင္တဲ့ကာလကို ျဖစ္ရပ္ေလး တစ္ခုက ျပေနတယ္။ ယံုမွားသံသယနဲ႔ တုိးတုိးတိတ္တိတ္ က်ိတ္ေျပာခ်င္တဲ့ လူေတြ အႀကိမ္ႀကိမ္ လာသတင္း ေပးၾကတာေတြပါပဲ။ လံၾကဳပ္ဇာတ္လမ္းေတြ၊ ဖြက္ထားတဲ့ ရတနာေတြနဲ႔ လွ်ိဳ႕ဝွက္ ႀကံစည္မႈေတြဟာ တပ္ဖြဲ႔က စံုစမ္းေထာက္လွမ္းစရာ မဆံုးႏိုင္တဲ့အရာေတြ ရွိေနပံုရပါတယ္။ ဒါေတြ ရွိေနတာကပဲ ဒါဟာ ဆန္းစစ္ေဝဖန္ၾကည့္ဖုိ႔ သခၤန္းစာေကာင္းပါပဲ။

ေထာက္လွမ္းေရး အုပ္စုထဲ ဝင္ျခင္း 


အက္တလန္တစ္ သမုဒၵရာ တစ္လႊားက လြတ္လပ္ပြင့္လင္းတဲ့ ဥေရာပႏိုင္ငံေတြရွိ ေထာက္လွမ္းေရး အဖြဲ႔ေတြရဲ႕ ကြန္ျမဴနစ္ေခတ္လြန္ႏုိင္ငံေတြမွ ေပၚထြန္းစ ေထာက္လွမ္းေရး အဖြဲ႔ေတြအေပၚ သေဘာထားဟာ မွတ္သားစရာ ပါပဲ။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ကို အစမ္းသေဘာဆက္ဆံၾကည့္ၿပီးေတာ့ သူတို႔ အုပ္စုထဲ ဝင္ဖုိ႔ ဖိတ္ေခၚပါတယ္။ အဆက္အသြယ္သစ္ေတြ တက္တက္ၾကြၾကြ တည္ေဆာက္တယ္။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ လူေတြကို သင္တန္း အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ေခၚေပးတယ္။ ဒါေတြဟာ အရာရွိသစ္ေတြ အထူးသျဖင့္ သမၼတ ဗားကလပ္ဟာဘယ္ရဲ႕ ရံုးက လူေတြရဲ႕ အားထုတ္မႈေၾကာင့္ ျဖစ္ပံုရပါတယ္။

ေနတုိးမွာျဖစ္ျဖစ္၊ အီးယူမွာ ျဖစ္ျဖစ္ ေထာက္လွမ္းေရး အဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းဖို႔ အႀကံျပဳ၊ စည္းမ်ဥ္း ခ်ျပဌာန္းတဲ့ ႏုိင္ငံတကာ သတ္မွတ္ခ်က္ မရွိပါဘူး။ အေကာင္ဆံုး လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြ အေၾကာင္း သံတမန္ေတြရဲ႕ ေထာက္ခံ တင္ျပခ်က္ေတြက လမ္းညႊန္ခ်က္ေတြပဲ ျဖစ္တယ္။ ဒါေတြက လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ႔ေတြနဲ႔ လံုၿခံဳေရးက႑ေတြကို အရပ္သားေတြက အုပ္ခ်ဳပ္သင့္တယ္။ ဒီမုိကေရစီ အင္အားစုေတြရဲ႕ လက္ေအာက္ခံ ျဖစ္သင့္တယ္။ ဒီတပ္ဖြဲ႔ေတြဟာ ႏိုင္ငံေရး ပါတီေတြဆီက အမွီအခို ကင္းသင့္တယ္။ သူတို႔ရဲ႕ အေနအထားကို ဥပေဒနဲ႔ ကာကြယ္ေပးသင့္တယ္။ သူတုိ႔ရဲ႕ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို ဥပေဒနဲ႔ ကန္႔သတ္ထားသင့္တယ္။ သူတို႔ဟာ ပါလီမန္ ဒါမွမဟုတ္ အလားတူ ျပင္ပ အဖြဲ႔အစည္းရဲ႕ လက္ေအာက္ခံ ျဖစ္သင့္တယ္ ဆုိတာေတြ ပါပဲ။ လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ႔ေတြကို ဒီမုိကေရစီ နည္းက် ထိန္းခ်ဳပ္ဖုိ႔ရာ ဖြဲ႔ထားတဲ့ ဂ်ီနီဗာအေျခစိုက္ ဥာဏ္ႀကီးရွင္ အဖြဲ႔ရဲ႕ လတ္တေလာ (၂၀၀၂ ခုႏွစ္) သိပံၸနည္းက် ေဖၚထုတ္ခ်က္တြင္ ျပည္တြင္းျပည္ပ လံုၿခံဳေရး တပ္ဖြဲ႔ေတြကို ဖြဲ႔စည္းရာမွာ သူတို႔ရဲ႕ အခန္းက႑ကို ခြဲျခားထားသင့္တယ္ ဆုိတာကို အေလးထား တင္ျပထားတယ္။ တစ္ဖဲြ႔စီဟာ သီးျခား ဥပေဒေဘာင္ အတြင္း လႈပ္ရွား ေဆာင္ရြက္သင့္ၿပီး အဖြဲ႔အစည္း တစ္ခုတည္းရဲ႕ အစိတ္အပိုင္းေတြလဲ မျဖစ္သင့္ဘူး။ ခ်က္ကုိစလုိဗက္ကီးယားက ဒီပံုစံကို ယူပါတယ္။ တမင္သက္သက္ ေရြးတာေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ ေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ႔ကို ႏုိဝင္ဘာ ေတာ္လွန္ေရး မတုိင္ခင္က ေထာက္လွမ္းေရးေဟာင္းတခ်ိဳ႕နဲ႔ ဖြဲ႔စည္းထားတာနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ အေနာက္တုိင္း လုပ္ေဖၚ ကိုင္ဖက္ေတြက မကန္႔ကြက္ၾကပါဘူး။ အေနာက္တုိင္း ေထာက္လွမ္းေရး ဌာနေတြနဲ႔ ဆက္ဆံေရး အေၾကာင္း စဥ္းစားရမွာ အမ်ိဳးသား အက်ိဳးစီးပြားကို ထည့္စဥ္းစားရမွာပါပဲ။

No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။