Monday, July 1, 2013

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ မာယာေထာင္ေခ်ာက္

(စည္းလံုးျခင္းရဲ႕အင္အား)

အမ်ိဳးဘာသာ သာသနာ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး ၾသဝါဒခံယူပြဲသို႔ ၾကြေရာက္လာၾကတဲ့ ဆရာေတာ္ သံဃာေတာ္မ်ားနဲ႔ ဧည့္ပရိသတ္လူထု

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေနနဲ႔ ျမန္မာ့အေရး လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ရာမွာ အားၿပိဳင္ေနတဲ့ ပါတီ၊ လူထုလူတန္းစား အဖြဲ႔အစည္း၊ ဘာသာေရး အေရာင္အမ်ိဳးမ်ိဳးရဲ႕ အသံုးခ်ခံ တည္ၾကက္အျဖစ္ မာယာေထာင္ေခ်ာက္ထဲကုိ မသက္ဆင္းမိေစေရးအတြက္ တပ္မေတာ္သားအခ်ိဳ႕က ေပးပို႔ တုိက္တြန္း လိုက္တဲ့ သတင္းေဆာင္းပါးကို တင္ျပလိုက္ပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ အသြင္ ကူးေျပာင္းေရးကာလမွာ ျဖစ္ေပၚ ေျပာင္းလဲေနတဲ့ ျဖစ္စဥ္ေတြဟာ ရႈပ္ေထြးနက္နဲ သိမ္ေမြ႔ ျမန္ဆန္လြန္ၿပီး ႏုိင္ငံတကာကေတာင္ မ်က္စိလည္ ကုန္ၾကပါတယ္။ တခ်ိဳ႕ အေရးကိစၥေတြဟာ ထိလြယ္ရွလြယ္ ထိကြက္ သက္ေရာက္မႈ ျပင္းထန္တာေၾကာင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေနနဲ႔ သတိတရား လက္ကိုင္ထားၿပီး စကားလံုး အသံုးအႏႈန္းကအစ အေျပာအဆုိ ဆင္ျခင္ သြားေစခ်င္ပါတယ္။


အထူးသျဖင့္ အခုအခ်ိန္မွာ ဘာသာေရးႏွင့္ ယွဥ္ၿပီး ျဖစ္လာတဲ့ အေရးအခင္း ကိစၥေတြနဲ႔ အမ်ိဳးသားေရး ကိစၥေတြမွာ အားၿပိဳင္ ျပင္းထန္ေနတဲ့ ကာလျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ စစ္အာဏာရွင္ ေခတ္တုန္းက မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ ဆုိတဲ့ ေပတံႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား တုိင္းထြာ ႏွိပ္ကြပ္ခဲ့လုိ႔ တပ္မေတာ္သားမ်ားက အထင္ျမင္ လြဲခဲ့ဖူးပါတယ္။ ရခိုင္ျပည္နယ္ ဘဂၤလီ လူမ်ိဳးမ်ားအား ခေလး (၂) ေယာက္ ကန္႔သတ္တဲ့ ကိစၥအေပၚ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က လူ႔အခြင့္အေရးေပတံနဲ႔ ေဝဖန္ လိုက္တဲ့အတြက္ ျပင္းထန္တဲ့ တုန္႔ျပန္မႈမ်ိဳးနဲ႔ ႀကံဳေတြ႔ရျပီး ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္ ႀကံ႕ဖြံ႔ပါတီ အႀကီးအကဲမ်ားက ႀကိတ္ၿပီး ဝမ္းသာေနပံု ရမယ္ ထင္ပါတယ္။


လႊတ္ေတာ္အတြင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ ေဆြးေႏြးေျပာၾကားေနစဥ္

ဒါေၾကာင့္ ယခုတေလာ Time မဂၢဇင္းအေပၚ ႏိုင္ငံတဝွမ္း ဗုဒၶဘာသာ အမ်ားစုက ေဝဖန္ျပစ္တင္တဲ့ အရွိန္အဝါ ျမင့္တက္ ျပင္းထန္ခ်ိန္မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က လိမၼာပါးနပ္စြာနဲ႔ သတိထား ျပဳမူသင့္ပါတယ္။ NLD နဲ႔ အၿပိဳင္ ျဖစ္တဲ့ ႀကံ႕ဖြံ႔ပါတီႏွင့္ ဘဂၤလီ လူတန္းစားေတြရဲ႕ ထုိးစစ္ဆင္လာမဲ့ ေထာက္လွမ္းေရး ဗ်ဴဟာတစ္မ်ိဳး ျဖစ္တဲ့ အေမွာင့္ နည္းဗ်ဴဟာေတြဟာ ထင္ရွားစြာ ျမင္ရမွာ မဟုတ္တဲ့အတြက္ အႏၱရာယ္ရွိလုိ႔ အစစ္အမွန္ ဒီမိုကေရစီကို လိုလားတဲ့ တပ္မေတာ္သားမ်ားက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား စိုးရိမ္မိတယ္လု႔ိ ဆုိပါတယ္။ ႀကံ႕ဖြံ႔ပါတီအေနနဲ႔ လူထုအား စည္းရံုးရာမွာ သမာရုိးက် နည္းဗ်ဴဟာႏွင့္ က်င့္သံုးလုိ႔ မရႏုိင္တဲ့အတြက္ အမ်ိဳးသားေရးျဖစ္ထြန္းတဲ့ လႈပ္ရွားသူမ်ားနဲ႔ ပူးေပါင္း၍လည္းေကာင္း၊ သံဃာေတာ္မ်ားရဲ႕ အရိပ္ကုိ ေနာက္မွကပ္ၿပီး မသိမသာ လိုက္ပါႏိုင္ၿပီး လည္းေကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား လူထုေထာက္ခံအား က်သြားေအာင္ လုပ္ႏိုင္ပါတယ္။

ျမန္မာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အခြင့္အေရးအား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မဲ့ အမ်ိဳးေစာင့္ ဥပေဒကို သံဃာေတာ္မ်ားမွ လႊတ္ေတာ္တြင္ ျပဌာန္းေရး ႀကိဳးပမ္းေနရာ ျမန္မာ ဗုဒၶဘာသာဝင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား လက္ထပ္ ထိမ္းျမားျခင္းဆုိင္ရာ အေရးေပၚ ဥပေဒ (မူၾကမ္း) နဲ႔ ကိုးကြယ္ရာ ဘာသာႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ မွတ္ပံုတင္ ဥပေဒ (မူၾကမ္း) ေရးဆြဲေနပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေနနဲ႔ ႏုိင္ငံျခားသားကုိ ယူထားတဲ့အတြက္ ေဝဖန္လိုက္ရင္ေတာ့ ပုိၿပီး ေျပာစရာ ျဖစ္သြားကာ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ ေပတံက ေခါင္းမေထာင္ႏိုင္ေအာင္ တုိက္ခ်လိုက္မွာ ေသခ်ာပါတယ္။ ဘဂၤလီေတြ ဟာလည္း အားကိုးရွာေနရာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား နည္းဗ်ဴဟာမိ်ဳးစံုႏွင့္ ခ်ဥ္းကပ္ ေဆာင္ရြက္ၿပီး တည္ၾကက္အျဖစ္ အသံုးခ်ႏုိင္ပါတယ္။ Time မဂၢဇင္းအေပၚ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ထိေရာက္စြာ ေဝဖန္မႈ မျပဳတာကို နားလည္ေပမဲ့ ယခု သံဃာေတာ္မ်ား လႈပ္ရွား ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ ဥပေဒျပဳေရး ႀကိဳးပမ္းမႈကိုေတာ့ ျပစ္တင္ေ၀ဖန္ျခင္း မျပဳဘဲ ေရွာင္ရွားသင့္ ပါေၾကာင္း တပ္မေတာ္သားမ်ားက ေစတနာ အရင္းခံျဖင့္ တင္ျပေပးလုိက္ပါတယ္။

No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။