Saturday, July 27, 2013

အာဏာရွင္ႀကီး အေႀကာင္း ေလ့လာႀကည့္ျခင္း…..(အပိုင္း၂)

(ေဇာ္၀မ္းေမာင္ FB စာမ်က္ႏွာ)

အသက္ ၇၉ ႏွစ္ အရြယ္ရွိၿပီ ျဖစ္တဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႈး ႀကီး သန္းေရႊ ရဲ ့ က်န္းမာေရး အေျခအေန နဲ ့ပတ္သက္ၿပီး ကိုမာ လို သတိမလည္ ေတာ့ မယ့္ ပံုစံမ်ိဳး ျဖစ္ေန တယ္။ အဖိုးႀကီး အိပ္ယာထဲ ေမ်ာ သြား တယ္လို့ နီးစပ္သူ အသိုင္အဝန္းမွ သတင္းေတြ ထြက္ရွိလာပါတယ္။ၿပီးခဲ့ သည့္ ဇူလိုင္ လ ဆန္း က ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႈး ႀကီး သန္းေရႊ ၏ဇနီး ျဖစ္သူ ေဒၚႀကိဳင္ႀကိဳင္ လည္းသည္းထန္စြာ မက်န္းမမာ ျဖစ္ ခဲ့ သည္ ဟု သတင္း ရရွိခဲ့ပါတယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႈး ႀကီး သန္းေရႊ အေႀကာင္းေျပာရင္ ေဒါ္ႀကိုင္ႀကိုင္ရဲ့ ေဗဒင္ယၾတာ အစဲြအလမ္းႀကီးမားမႈေတြကို ပါ ေျပာရမွာပင္ျဖစ္ပါတယ္။စစ္ဘက္နီးစပ္သူ အသိုင္းအဝန္းမွ ေျပာဆိုလာခ်က္ေတြနွင့္ ေလ့လာဖတ္ရွုရတဲ့ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြအေပါ္ ေလ့လာျပီး ျပန္လည္တင္ျပလိုက္ရပါတယ္။

က်ြန္ေတာ္တို့ ျမန္မာလူမ်ိုးေတြဟာ နကၡတ္ေဗဒင္ေဟာျခင္း ယံုႀကည္ႀကသူမ်ား ပီပီ အေဆာင္လက္ဖြဲ့ အင္း ကေလးကအစ ေဆာင္ထားရံုျဖင့္ အလိုလိုကိစၥ ျပီးေျမာက္နွိုင္သည္ ဟုယံုႀကည္လိုက္စားလိုလာႀကတယ္။ မည္သည့္အခ်ိန္ မည္သို့ျပုလုပ္လ်ွင္ ေအာင္ျမင္မည္ဟူေသာ အခါေတာ္ေပး ယႀတာ တို့ကို ယံုႀကည္လိုက္နာ လာႀကတယ္။ မိမိတို့ေနရာတိုငး္ျပည္ ကာကြယ္ရန္ေတာင္မွ မဂၤလာအခါေတာ္တို့နွင့္ အညီ ေနရာေရြးခ်ယ္မွု အစီအရင္တို့ျဖင့္ တခန္းတနားစီစဥ္ျပီး လုပ္ေဆာင္လာႀကတယ္။တိုင္းျပည္တိုးတက္မွုကို မလုပ္ေဆာင္ႀကေတာ့ဘူး။အဲဒီလို ေဗဒင္ယၾတာ အစဲြအလမ္းႀကီးမားမႈေတြက လႊမ္းမိုးေနတာေၾကာင့္ ယၾတာအစီအရင္ေတြေၾကာင့္ တပ္မေတာ္ရဲ႕ အစဥ္အလာဟာလည္း ေမွးမွိန္လာပါေတာ့တယ္။


ဗိုလ္ခ်ုပ္မွူးႀကီးသန္းေရွြသည္ ေက်ာက္ဆည္ျမို့ လူလတ္တန္း မိဘမ်ားမွေမြးဖြားခဲ့ျပီး ၊ ဇနီးျဖစ္သူ ေဒါ္ႀကိဳင္ႀကိုင္သည္ ကရင္ျပည္နယ္ ဘားအံျမို့ ဆင္းရဲေသာမိဘမ်ားမွ ေမြးဖြားခဲ့သူ ပအို့ဝ္ လူမ်ိုးျဖစ္ပါတယ္္။ေဒါ္ႀကိဳင္ႀကိဳင္သည္ ေဗဒင္ လကၡဏာ ယႀတာ ကို အထူးယံုႀကည္ ကိုးကြယ္ သူျဖစ္ပါတယ္္။ဗိုလ္ခ်ုပ္မွူးႀကီးသန္းေရွြ ၏ သားအငယ္ဆံုး ဘိုးေတာ္သန္းေဇာ္ေရွြ ွြေမြးဖြားျပီးေနာက္ ရာထူးတက္ျပီး လာဒ္လာဘမ်ားတိုးတက္လာသျဖင့္ အက်ိုးေပးေသာသားဟုဆိုျပီး ဘိုးေတာ္သန္းေဇာ္ေရွြ ေျပာသမွ် ကို ေဒါ္ႀကိုင္ႀကိဳင္မွ ဗိုလ္ခ်ုပ္မွူးႀကီးသန္းေရွြ အား ေနာက္ကြယ္မွ ႀကိုးကိုင္ျပီးခိုင္းပါ ေတာ့တယ္္။ ၁၉၈၂၊၈၃ ခန့္ သန္းေရွြ အေနာက္တိုင္းစစ္ဌာနခ်ုပ္ ဧရာဝတီတိုင္း တိုင္းမွူးတာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနစဥ္ ေဒါ္ႀကိဳင္ႀကိဳင္အား အႀကားအျမင္ရ ပအို့ဝ္ အမ်ိုးသမီးတစ္ဦးမွ မိဘုရားျဖစ္မည္ဟု ေျပာခဲ့ဘူးပါတယ္္။အဆိုပါတိုက္ဆိုင္မွုဟာ ေဒါ္ႀကိုင္ႀကိုင္မွ သန္းေရွြအား ေဗဒင္ လကၡဏာ ယႀတာ မ်ားအရ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္မွုမ်ားလာရပါတယ္္။သန္းေရွြကိုယ္တိုင္ ေဒါ္ႀကိုင္ႀကိုင္ခိုင္းသည့္ ယႀတာမ်ားကို ျငင္းပယ္ျခင္းမရွိခဲ့ပါ။ ၁၉၉၅၊၉၆ ခုနွစ္ ေလာက္ကစျပီး စစ္တပ္ ထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္မ်ားအတြင္း ဗိုလ္ခ်ုပ္မွူးႀကီးသန္းေရွြ နွင့္ နီးစပ္ေသာ အသိုင္းအဝိုင္းနွင့္ နကၡတၱေဗဒ ပညာရွင္ အသိုင္းအဝိုင္းမွ ဗိုလ္ခ်ုပ္မွူးႀကီးသန္းေရွြ သည္ ယခင္ဘဝမ်ားက ေက်ာက္ဆည္တြင္ ဆည္မ်ားတည္ခဲ့ေသာ သာလြန္မင္းတရားႀကီး ျဖစ္ခဲ့သလို ေဒါ္ႀကိုင္ႀကိုင္ သည္လည္း မိဘုရားေခါင္ႀကီး ျဖစ္ခဲ့သည္ဟုသတင္းမ်ားျပန့္နွံ့ခဲ့သည္မ်ားရွိခဲ့ပါတယ္္။အဲဒီအခ်ိန္မွစျပီး စစ္တပ္ထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္ မ်ားအတြင္း ေဒါ္ႀကိုင္ႀကိုင္ ကို မယ္ေတာ္ႀကီးေခါ္ဆိုရမည္ျဖစ္ျပီး သားသမီးမ်ားအား သားေတာ္သမီးေတာ္ဟု ေခါ္ဆိုရမည္ ဟု နွုတ္မိန့္မ်ားထြက္ လာခဲ့ပါတယ္္။ ဗိုလ္ခ်ုပ္သနး္ေရွြ ေနအိမ္ကိုလည္း ေရွးဘုရင္ မ်ားကဲ့သို့ အဆင္အျပင္မ်ား ဆင္ယင္ျပီးေနထိုင္ခဲ့ပါတယ္္။ေဗဒင္ လကၡဏာ ယႀတာမ်ားကို ေဒါ္ႀကိုင္ႀကိုင္ အလိုအရ အားလံုးစီမံခြင့္ရွိပါတယ္္။

ဘုရားတည္ျခင္းကိစၥမ်ား ဗိုလ္ခ်ုပ္မွူးႀကီးသန္းေရွြ မ်က္နွာပံုနွင့္ ေက်ာက္စိမ္းဆင္းထု ထုလုပ္ျပီး ေရွြတိဂံု ဘုရားတြင္ထားျခင္း ညဘက္တြင္ ၉မိုင္ ေတာင္ကုန္းေပါ္ရွိ ဆင္ျဖူေတာ္စီးျခင္းအစရွိသည့္ ယႀတာ မ်ားအျပင္ အေရးႀကီးသည့္ေန့ရက္မ်ားကို ေဗဒင္ နကၡတ္ အလိုအရ ေနာက္ကြယ္မွ ေဒါ္ႀကိုင္ႀကိုင္ သည္သန္းေရွြအားႀကိုးကိုင္နွိုင္ခဲ့ပါတယ္္။ ဆင္ျဖဴေတာ္ကုိ တစ္ႏွာရီတစ္ႀကိမ္ ဖုန္းနဲ႔ ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီက သတင္းပုိ႔ေနရၿပီး ဆင္ႀကီးစားေကာင္းမေကာင္း၊ ေနေကာင္းမေကာင္း စုိးရိမ္ႀကီးစြာနဲ႔ ေစာင့္ၾကည့္ရတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊဟာ အပူ (၁၁) မီးၿငိမ္းေစဖို႔ (၁၁) ရက္ (၁၁) လ (၂၀၀၅) ကို ထြက္ၿပီလို႔ ဝန္းႀကီးေတြအား ေအာ္ခိုင္းၿပီး ရန္ကုန္က႐ံုးေတြ ေနျပည္ေတာ္ကို အတင္းေရႊ႕ခိုင္း၊ ေနျပည္ေတာ္ကို ေရွးေခတ္နန္းေတာ္အေဆာက္အဦးေတြလို ေဆာက္ခိုင္းကာ သူကိုယ္တိုင္ သာလြန္မင္းတရားႀကီး၀င္စားလို႔ဆိုၿပီး ဘုရင္႐ူး႐ူးေနတာေတြရယ္၊ ေရႊတိဂံုဘုရားက ဘုရားဌာပနာေတြ ကို ေရႊ႕ဖို႔လုပ္ခိုင္း တာေတြရယ္၊ ေရႊတိဂံုဘုရားက ေက်ာက္စိမ္းဘုရားကို ႏိုင္ငံတကာအႀကီးအကဲေတြ လာေရာက္တိုင္း ဦးခိုက္ခိုင္းတာေတြ၊ ဘုရားရင္ျပင္ေတာ္မွာ လံုၿခံဳေရး အတြက္ ဆုိၿပီး ေသနတ္တကား ကား နဲ႔ဦးသန္းေရႊ အနားမွာ ေတြ႔ျမင္ရတာေတြ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကို နာမ္ႏွိမ္ဖို႔ ကတ္ကင္းျဖစ္တဲ့ ၾကက္ဆူပင္စိုက္ခိုင္းတာေတြ၊ အိမ္ေတာ္ကိုလာတဲ့ ဧည့္သည္ေတြကို ဖ်ာခင္းၿပီးေအာက္မွာ ထိုင္ခိုင္းၿပီး ဆိုဖာေပၚရွိသူ႔ကို ဖူးေတြ႔ခိုင္းတာေတြဟာ အစဲြအလန္းႀကီးမားမႈနဲ႔ မလုပ္သင့္မလုပ္ထိုက္တဲ့ ေအာက္လမ္းနည္းေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ယၾတာေတြ အမ်ိဳးမ်ိဳးလည္း ေခ်ခ့ဲၾကပါတယ္္။ အဂၤါနံျဖစ္ေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို နံႏွိမ္တ့ဲအေနႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေနာက္ဆံုးမင္း ေနျပည္ေတာ္လုပ္ခ့ဲသည့္ မႏၱေလးၿမိဳ႕က်ဳံး၏ ေထာင့္ေလးေထာင့္မွာ အဂၤါနံ စဥ့္အိုးထဲတြင္ ဆီထည့္ၿပီး အဂၤါေန႔ နံနက္အခ်ိန္ ေျမျမဳပ္ခိုင္းသည့္ ယၾတာအား လည္းလုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါတယ္္။


ျမန္မာနိုင္ငံ နကၡတၱေဗဒ ပညာရွင္ မ်ားအဆိုအရ လက္ရွိျမန္မာမင္းဆက္မွာ (ဝင္၊သန္း၊ေခါင္) ဟုအဆို၇ွိခဲ့ပါတယ္္။ ဝင္း သည္ ဦးေနဝင္းျဖစ္ျပီး သန္းသည္ ဦးသန္းေရွြျဖစ္ပါတယ္္။ေခါင္သည္ တနလၤာသားျဖစ္ပါတယ္္။ ဆိုလိုသည္မွာ သန္းေရွြ၏ေနရာကို တနလၤာသား ယူမည္ဆိုသည့္ အဓိပၸါယ္ ျဖစ္ပါတယ္္။ ထိုစဥ္က ဗိုလ္ခ်ုပ္ခင္ညြန့္မွာ တနလၤာသားျဖစ္ပါတယ္္။အဲ မၾကာပါဘူး ရက္ပိုင္းမွာပဲ သူ အဖမ္းခံရပါေလေရာ။ဦးေန၀င္းရဲ ႔ ေျမး ဇြဲေန၀င္းတုိ႔ ကိစၥနဲ႔ စပ္လ်ဥ္းၿပီး အာဏာရွင္ ဗုိလ္သန္းေရႊက စတင္ အညိႇဳးထား ခဲ့ရာမွ ဗိုလ္ခင္ညႊန္႔ “ေန၀င္” မႈ စတင္ခဲ့ပါတယ္။ ဗုိလ္ခင္ညႊန္႔ကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ (၉) မုိင္ ေရႊႏွင္းဆီလမ္းရွိ ဗုိလ္သန္းေရႊရဲ ႔ တပ္မမွဴးဘ၀က ရထားတဲ့ ၿခံမွာ အက်ယ္ခ်ဳပ္ ထားခဲ့တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ အဲဒီအိမ္ရဲ႕ ေရွ႔လမ္းမွာ အရွိန္တား ဘုတုံး (၂) တံုး ခင္းထားၿပီး ၿခံစည္းရိုးအတြင္း မထြက္ေျပး ေစဖုိ႔ မီးဆလုိက္ တစ္ခုကုိ ညဘက္မွာ ထြန္းညႇိဳ ထားပါတယ္။ ဦးသန္းေရႊရဲ႕တပည့္ အေပါင္းအပါတစ္ခ်ဳိ႕လည္း လိုက္ဖက္တဲ့ဇာတ္လမ္းေတြရွိပါတယ္။ အရာရွိႀကီးဗိုလ္ခ်ဳပ္ ကေတာ္အေတာ္မ်ားမ်ားက ပန္းသီးကို လက္ေအာက္ခံတပ္ေတြက ဧည့္ခံေကၽြးေမြးရင္ ပင္ပန္းမွာစိုးလို႔ မစားခ်င္တာေတြ၊ စပ်စ္သီးေကၽြးရင္ စာပစ္ခံရမွာစိုးလို႔ မေကၽြးခိုင္းတာေတြ၊ ဩဇာရွိေအာင္ ဩဇာသီးဘုရား ကပ္ခုိင္းတာေတြ၊ ဖယိုဖရဲျဖစ္မွာစုိးလုိ႔ ဖရဲသီးကုိ မစားခုိင္းတာေတြ၊ ကံေကာင္းေစဖုိ႔ ကံေကာ္ရန္ ကၽြဲေကာသီးဘုရားကပ္ခုိင္းတာေတြ၊ ပုိက္ဆံေတြေထာ ေအာင္ ေထာပတ္သီးဘုရားကပ္ခိုင္းတာေတြ၊ ကုန္သည္ေတြ စီးပြားေရးသမားေတြ လာဖက္ေအာင္ လက္ဖက္ကုိလက္ေဆာင္ထဲမွာျဖစ္ျဖစ္၊ သူတုိ႔ကုိ ဧည့္ခံလုိ႔ ေကၽြးရင္ပဲျဖစ္ျဖစ္ လက္ဖက္ကုိ ထည့္ခုိင္းတာေတြ၊ မင္းစုိးရာဇာေတြ မိမိအေပၚ အျမင္ၾကည္လင္ေအာင္ good ေအာင္ မင္းဂြတ္သီးဘုရား ကပ္ခုိင္းတာေတြ၊ ဦးသန္းေရႊ အျမင္ၾကည္ေအာင္ ေရႊၾကည္ဆႏြင္းမကင္း ဘုရားကပ္ခုိင္းတာေတြ စသျဖင့္ အင္မတန္မွ အစြဲအလန္းၾကီး ဇီဇာေၾကာင္ ပါတယ္။

အယူအဆ အစြဲအလမ္းႀကီးမားၿပီး အာဏာရူးသြပ္ေနတဲ့ မႀကိဳင္ႀကိဳင္ဟာ ေဗဒင္နကၡတ္အရ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို နာမ္ႏွိမ္ေစဖို႔ အဂၤါသား ဗုိလ္စိုး၀င္းကို ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ ေသြးထုိးစီစဥ္ ခဲ့ျပီး၊ နန္းေျပာင္းနန္းလႊဲ ျဖစ္မွသာ ယၾတာအရ ေခ်ၿပီးသား ျဖစ္မည္ဟု ကိုးကြယ္တဲ့ဆရာမ်ားက ေျပာၾကပါတယ္၊ ဦးေအာင္ေသာင္း ကိုးကြယ္တဲ့ သကၤန္းကြ်န္း မွ အၾကားအျမင္ဆရာမတစ္ဦးရဲ႕ တုိက္တြန္းမႈအရ ၾကက္ဆူပင္ စိုက္ခုိင္းခဲ့သလုိ မေျပာင္းရေအာင္ ေျပာင္းဖူး စိုက္ခိုင္းေစျပီး၊ ၾကက္ဆူမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကတ္ကင္းျဖစ္ေသာ္လည္း ယၾတာအေခ်ေကာင္းမႈေၾကာင့္ တန္ျပန္သက္ေရာက္ကာ တျပည္လံုး က်က္က်က္ဆူသြားခဲ့ရပါတယ္ ။နိုင္ငံေတာ္အလံ အေျပာင္းအလဲ အခန္းအနားမွာလည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကို နာမ္နွိမ္တဲ့အေနနွင့္ (စုႀကည္) စင္ႀကယ္ ဘိနပ္စီးေစခဲ့ပါတယ္။

သမိုင္းဝင္ဓနုတ္ေစတီေတာ္ႀကီးကို ၂၀၀၉ခုနွစ္ ေမလ ၇ရက္ေန့ က ေဒါ္ႀကိုင္ႀကိုင္ ဦးစီး ျပီး ထီးတင္လွုခဲ့ျပီး ေနာက္ ၂၃ရက္အႀကာမွာ ေမလ၃၀ရက္ေန့ ညေန ၃ နာရီ ၅မိနစ္ခန့္ မွာ ျပိုက်ခဲ့ပါတယ္ ဓနုတ္ေစတီေတာ္ႀကီး ျပိုက်ခဲ့စဥ္က ရုတ္တရက္အေမွာင္က်ျခင္း မီးလံုးအနီႀကီးမ်ား ျဖတ္သန္းျခင္း မပ်ိုက်မီညပိုင္းအခ်ိန္မ်ားတြင္ ေစတီႀကီး၏ အရိပ္ကို ထီးေတာ္မပါဘဲ ေကာင္းကင္တြင္ ဖူးေတြ့ရျခင္း မ်ားကို ေဒသခံမ်ားမွ ေျပာႀကားခဲ့ႀကပါတယ္။ ဓနုတ္ေစတီေတာ္ႀကီးကို ေရွးဘုရင္အဆက္ဆက္က ထိမ္းသိမ္းခဲ့ျပီး ေဒါ္ႀကိုင္ႀကိုင္ က နန္သက္ဆက္ရန္ ယႀတာေခ်သည့္ အေနျဖင့္ ထီးတင္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ထိုေစတီေတာ္ႀကီးကို ဘုရင္မႀကီး ရွင္ေစာပု ကိုယ္တိုင္ ျပုျပင္ထိမ္းသိမ္းခဲ့ဘူးတဲ့ အတြက္ ေဒါ္ႀကိုင္ႀကိုင္ကလည္း ဘုရင္မတပါးအျဖစ္ သူ့ကိုယ္သူသတ္မွတ္ျပီး ထီးေတာ္တင္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ေစတီပ်ိုက်မွုေႀကာင့္ လူ၂၀ထက္မနည္း ေသဆံုးခဲ့ျပီး ၁၀၀ေက်ာ္ ဒါဏ္ရာရခဲ့ႀကပါတယ္။

ငါးေလာင္းၿပိဳင္လူသတ္မႈ၏ ျမစ္ဖ်ားခံရာမွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊ႕ သမီးေတာ္ေလး၏ မဂၤလာပြဲ-"စိန္စီေသာည" ၏ဇတ္လမ္း အစပင္ျဖစ္ပါတယ္။ မတ္လ ၃ ၂၀၀၈ ရက္ေန႔က အမွတ္ ၁၂၆၊ စိမ္းလဲ့ကန္သာလမ္း၊ ကမာရြတ္ၿမ့ဳိနယ္တြင္ မိသားစုဝင္ ၄ ဦးႏွင့္ အိမ္အကူ လုပ္သားတဦးကို ေန႔ခင္းေၾကာင္ေတာင္ ေသနတ္မ်ားျဖင့္ ပစ္သတ္ခဲ့မႈမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ပါတယ္္။ ရန္ကုန္ၿမ့ဳိ၏ လူကံုထံ ရပ္ကြက္ရွိ အခင္းျဖစ္ပြားရာ ေနရာသည္ အေစာင့္အၾကပ္ ထူထပ္ၿပီး တစိမ္းတရံ မ်က္ႏွာမြဲတဦး ဝင္ေရာက္ ျဖတ္သန္းရန္ပင္ လြယ္ကူလွသည့္ ေနရာမဟုတ္။ဦးခ်ာလီ (ဦးေစာၾကည္ဖ) (၆ဝ ႏွစ္)၊ ဇနီးျဖစ္သူ ေဒၚစန္းစန္းျမင့္ (၅၈ ႏွစ္)၊ သမီးမ်ားျဖစ္ေသာ ေဒၚျမစႏၵာ (၃၆ ႏွစ္)၊ မႏွင္းပြင့္ေအး (၂၇ ႏွစ္) ႏွင့္ အိမ္ေဖၚ မအယ္ေဖာ (၁၅ ႏွစ္) တို႔ ဦးေခါင္းတြင္ ေသနတ္ ဒဏ္ရာမ်ားျဖင့္ ေသဆံုးေနႀကပါတယ္္။ ျဖစ္ပံုမွာ မိုးကုတ္ဦးျမေမာင္ဆိုလွ်င္ ေရွ႕မီေနာက္မီ ပုဂၢိဳလ္တို႔ သိၾကေပလိမ့္မည္္။ ေဆြမ်ိဳးစဥ္ ဆက္မည္မွ် ခ်မ္းသာေၾကာင္း ယခုတိုင္ သားသမီးေျမး တို႔ကိုပင္ ဘဏ္အေကာင့္ဖြင့္၍ ေငြေၾကးသံုးစြဲရန္ ထားရွိခဲ့ေၾကာင္း အမ်ားသိပင္ျဖစ္ပါတယ္္။ ၄င္းစိန္တို႔မွာ မိုးကုတ္ဦးျမေမာင္ ေဆြစဥ္မ်ိဳးဆက္တို႔၊ ေဆြမ်ိဳးသမၸဇဥ္ အဆက္ဆက္တို႔ ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ ခဲ့ေသာ ေရွးစိန္မ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ ထိုအထဲတြင္ ရွင္ေစာပု ဘုရင္မႀကီး ဝတ္ဆင္ခဲ့သည့္ နားကပ္တစ္ဘက္ ပါဝင္ေနပါတယ္ ။ ထိုဦးျမေမာင္ ေဆြမ်ိဳး - အသတ္ခံရသူတို႔သည္ လုပ္ငန္းေဆာင္တာ ဆက္သြယ္မႈအရ မႏၱေလးတိုင္းမွဴး ျဖစ္ခဲ့ေသာ ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲျမင့္ (တိုင္းမွဴးဘ၀က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ရဲျမင့္)၊ ဇနီး ေဒါက္တာ ေဒၚတင္လင္းျမင့္ ႏွင့္ ခင္မင္ရင္းႏွီးခြင့္ရခဲ့ၾကပါတယ္။ ထိုသို႔ခင္မင္ရာမွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊသမီး မဂၤလာေဆာင္မည္ရွိေသာအခါ ေခတၱပြဲေနပြဲထိုင္ ငွားရမ္းပါမည့္အေၾကာင္း ေဒါက္တာ ေဒၚတင္လင္းျမင့္မွတစ္ဆင့္ စကားကမ္းလွမ္းငွားရမ္းခဲ့ျပီး ေဒါက္တာ ေဒၚတင္လင္းျမင့္ႏွင့္ မ်က္ႏွာနာသည္ကလည္း တစ္ေၾကာင္း၊ အာဏာအရွိန္အ၀ါ ေၾကာင့္တစ္ဖံု ငွားရမ္းလိုက္ၾကပါတယ္။

မဂၤလာပြဲၿပီးသည့္အခါ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသမီးမ်ားက ေဒါက္တာေဒၚတင္လင္းျမင့္မွတစ္ဆင့္ စကားပါးလိုက္၏။ စိန္မ်ားကိုေရာင္းပါ။ ေစ်းဘယ္ေလာက္ ဖြင့္မည္လည္းဟု အေမးခိုင္းလိုက္ရာမိုးကုတ္ဦးျမေမာင္မွာ ေရွးအစဥ္အဆက္မွပင္ ပတၱျမားတြင္းမ်ားပိုင္ခဲ့သူျဖစ္ရာ၊ ယခုတိုင္ ပတၱျမားမ်ားကို ေသတၱာမ်ားျဖင့္ သိမ္းဆည္း သိုေလွာင္ထားသူျဖစ္ေပရာ ေငြမလိုေခ်။ "ေငြမလို၊ သည္စိန္တို႔မွာ ေဆြမ်ိဳးအစဥ္အဆက္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ခဲ့ေသာ စိန္မ်ားျဖစ္သျဖင့္ မေရာင္းခ်ႏိုင္ပါေၾကာင္း၊ မိမိတို႔မွာ ေဆြမ်ိဳးဂုဏ္ကို ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းရန္ တာ၀န္ရွိပါေၾကာင္း ကြယ္လြန္သူတို႔မွ ျပန္ၾကားခဲ့တယ္ လို့္ဆိုပါတယ္။ထိုအခါ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသမီးမ်ားမွ "ျမန္မာေငြမို႔ ျငင္းသလား။ ေဒၚလာႏွင့္ေပးေခ်ပါမည္။ ႀကိဳက္တဲ့ေစ်းေျပာပါ၊ ေဒၚလာႏွင့္ေခ်မည္" ဟုျပန္ေျပာတိုက္တြန္းခိုင္းျပန္ပါတယ္။ ကြယ္လြန္သူတို႔မွ "မည္သို႔မွ မေရာင္းႏိုင္ပါေၾကာင္း၊ ေဒၚလာလည္း မလိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ အျခားပစၥည္း ဆိုလွ်င္ အလကားပင္ လက္ေဆာင္ေပးႏိုင္ပါေၾကာင္း၊ ဤစိန္တို႔မွာ ေဆြမ်ိဳးစဥ္ဆက္ထိန္းသိမ္းရမည္ဟု အဖိုးမေသမီကပင္ တာ၀န္ေပး ခဲ့ေသာ စိန္မ်ားျဖစ္သျဖင့္ မေရာင္းႏိုင္ေၾကာင္း" ထပ္ေလာင္းေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု သိရပါတယ္။

ထိုသို႔ျဖစ္ၿပီး မ်ားမၾကာမီပင္ ေန႔ခင္းအခ်ိန္တြင္ ကားျဖင့္၀င္လာၿပီး အိမ္ရွိမိသားစုအားလံုးကို ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္သတ္သြားခဲ့ျခင္းအား အဆိုပါလမ္းသြယ္ရွိ ႏိုင္ငံေတာ္ ဧည့္ေဂဟာတ၀ိုက္တြင္ ထားရွိသည့္ လံုၿခံဳေရးရဲမ်ား မသိရွိလိုက္သည့္ အျဖစ္ကလည္း မယံုႏိုင္စရာ ေကာင္းေလာက္ေအာင္ ထူးဆန္းေန ပါတယ္။အသတ္ခံရသူမ်ားမွာ ေတာင္ပိုင္ေစာ္ဘြားႀကီး စပ္ခြန္ဖ၏ သားျဖစ္သူ ဦးခ်ာလီႏွင့္ မိုးကုတ္ ဦးျမေမာင္တို႔၏ သမီးျဖစ္သူ ေဒၚစန္းစန္းျမ၊ သမီး ၂ ဦးနွင့္ အိမ္ေဖၚတဦးတို႔ ျဖစ္ပါတယ္္။ ေသနတ္သမားမ်ားက လက္၊ မ်က္ႏွာႏွင့္ ဦးေခါင္းတို႔ကို ေသနတ္ျဖင့္ အခ်က္မ်ားစြာ ပစ္သတ္ခဲ့ၿပီး မီးခံေသတၱာ အတြင္းမွ ေဒၚလာေငြမ်ား တန္ဖိုးႀကီး စိန္ေရႊ ရတနာမ်ားအား ယူေဆာင္သြားခဲ့ႀကပါတယ္။လူသတ္သမားမ်ား အေနျဖင့္ မီးခံေသတၱာ ၁၀ လံုးအနက္ ၇ လံုးသာ ဖြင့္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ၃လံုးမွာ ဖြင့္မရသျဖင့္ က်န္ရစ္ခဲ့ပါတယ္။ပထမအႀကိမ္ မႈခင္းအသြားအလာ စစ္ေဆးစဥ္က က်ည္ဆံနံပါတ္မ်ားမွာ သြားေလသူ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေမာင္ဘို (ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေမာင္ဘို)၏ နံပါတ္မ်ား၊ အျခား မသြားေသးသူ ဗိုလ္ခ်ဳပ္တစ္ေယာက္၏ က်ည္နံပတ္မ်ား ေတြ႕ရွိရသည္ဟု သိရပါတယ္။

သတင္းထြက္လာေသာအခါ အမ်ား၏ ထင္ေၾကးမွာ ကြယ္လြန္သူ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေမာင္ဘို အေပၚ အားလံုးပံုခ်ရန္ ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ထင္ေၾကးေပးေန ၾကပါတယ္။"ေရႊသမင္ဘယ္က ထြက္၊ မင္းႀကီးတာမွထြက္" ဟုဆိုရေပလိမ့္မည္။မႈးယစ္ေဆး၀ါးကိစၥနဲ႔ ဖမ္းဆီးစစ္ေဆးခံရတဲ့ ေအာင္ေဇာ္ရဲျမင့္က သူ႔ရဲ႕ ကိစၥကို အေရးယူ ေဆာင္ရြက္မယ္ဆိုရင္ ေဒၚၾကိဳင္ၾကိဳင္ ပါ၀င္ပတ္သက္ခဲ့တဲ့ ဒီငါးေလာင္းျပိဳင္ လူသတ္မႈကို ေဖၚထုတ္မယ္လို႔ ျပန္လည္ ျခိမ္းေျခာက္ တဲ့အတြက္ ေအာင္ေဇာ္ရဲျမင့္ကို အေရးမယူနွိုင္ခဲ့ပါဘူး။အဆိုပါလူသတ္မႈျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ၃ လေက်ာ္အၾကာတြင္ ေနျပည္ေတာ္၌ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲတစ္ခုတြင္ ရဲခ်ဳပ္ ခင္ရီက “နီးစပ္ေနပါၿပီ ၊ မွန္းဆထားသည့္အခ်က္မ်ား ရွိေနပါၿပီ” ဟု ေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။လူသတ္မႈ ျဖစ္ပြားၿပီး ယခုအထိ တရားခံကို ဖမ္းဆီးႏိုင္ျခင္းမရွိေသးပါ တကယ္ေတာ့အစိုးရကမေဖၚထုတ္ရဲခဲ့ပါ။


လူသတ္မႈျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ ေနအိမ္ ကားမ်ားႏွင့္ စိန္ေရႊ ရတနာမ်ားအား အစိုးရက တာ၀န္ယူ သိမ္းဆည္းထားခဲ့ပါတယ္္။ လူသတ္မႈျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ ၃ လၾကာမွ် ဖမ္းဆီးစစ္ေဆးခံခဲ့ရသည့္ ဦးခ်ာလီႏွင့္ ေဒၚစန္းစန္းျမ၏ သားမက္ျဖစ္သူ သုေဇာ္အား ပိုင္ဆိုင္မႈပစၥည္းမ်ား ခြဲေ၀ေပးျခင္းမရွိခဲ့ပါ။
ပိုင္ဆိုင္မႈ ပစၥည္းမ်ား၏ တန္ဖိုးမွာ အလြန္မ်ားျပားၿပီး အသတ္ခံရရာ အိမ္ႏွင့္ ကား ၄စီးအား က်ပ္ သိန္း ၃ သိန္း၀န္းက်င္ျဖင့္ တန္ဖိုးျဖတ္ခဲ့သလို က်ပ္ သိန္း ၂ ေထာင္ ၃ ေထာင္တန္သည့္ တစ္ပြင့္စိန္မ်ားလည္း ပါ၀င္သည္ဟု နီးစပ္သူကေျပာပါတယ္။


ၾကပ္ေျပးကို ေၾကာက္ေျပး ေျပးတဲ့ ဗုိလ္သန္းေရႊက ဗုိလ္ခင္ညႊန္႔နဲ႔ ေနာက္ပါ တသိုက္လံုးကို ျဖဳတ္၊ ထုတ္၊ ခ် ခဲ့လို႔ သူတို႔ရဲ႕ အတြင္းစည္း သိေနတဲ့သူမ်ား ပီပီ အႏၱရာယ္ ႀကီးမားလာႏိုင္လို႔ အားလံုးေရြ႔ခဲ့ႀကပါတယ္။ ထုိစဥ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာ ဗံုးကဲြခဲ့တဲ့ ေနရာ (၃) ေနရာအနက္ တေနရာျဖစ္တဲ့ Junction 8 Supermarket ဟာ (၈) မုိင္ မရမ္းကုန္း ကုန္းျမင့္သာစစ္ရံုးနဲ႔ အလြန္နီးေနလို႔ နအဖတုန္လႈပ္ ေခ်ာက္ခ်ားခဲ့ရျပီး၊ အေမရိကန္ကလည္း အီရတ္ႏွင့္ အာဖဂန္နစၥတန္ႏိုင္ငံေတြက အာဏာရွင္မ်ားကို ႏွိပ္ကြပ္ေနလို႔ သူတို႔ ရံုးစိုက္ေနတဲ့ (၈) မိုင္ စစ္ရံု းအေဆာက္အဦးဟာ က်ဥ္းေျမာင္းေနၿပီး ဒံုးက်ည္တစင္းနဲ႔ ပစ္ခြင္းလိုက္ရံုနဲ႔ ဗုိလ္သန္းေရႊရဲ ့ ရံုးနဲ႔ အိမ္ေတာ္ႀကီးပါ ကိစၥေခ်ာသြားမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဗုိလ္သန္းေရႊရဲ႕ ရံုးတက္ရံုးဆင္း၊ Golf ရိုက္၊ အိမ္ျပန္လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ၿဂိဳလ္တုႏွင့္ၾကည့့္ပါက အေသးစိတ္ ျမင္ေတြ႔ႏုိင္ေၾကာင္း၊ အေၾကာက္ပိုေနၾကတဲ့ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေတြရဲ႕ ခ်ဲ႕ကားေျပာဆုိမႈေၾကာင့္ ၾကပ္ေျပးကို ေၾကာက္ေျပး ေျပးႀကပါေတာ့တယ္။

No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။