Tuesday, December 11, 2012

လူ႔အခြင့္အေရးေန႔တြင္ ဦးေအာင္မင္း လက္ရွိအေျခအေန ရွင္းျပအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးေန႔ အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္လာေသာ သမၼတ႐ုံး ဝန္ႀကီး ဦးေအာင္မင္း က လက္ရွိ ျဖစ္ေပၚတိုးတက္လ်က္ရွိေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ကို ရွင္းလင္းေျပာဆိုသြားခဲ့သည္။

တနလၤာေန႔က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ အင္းလ်ားလိတ္ ဟိုတယ္၌ ကုလသမဂၢ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ဦးေဆာင္ က်င္းပသည့္ လူ႔အခြင္႔အေရးေန႔ အခမ္းအနားတြင္ ၎တို႔ အစိုးရအေနျဖင့္ “ျပည္သူမ်ား ဂုဏ္သေရရွိစြာ ေနထိုင္ႏိုင္ေရး အတြက္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြ အမ်ားႀကီး ျပဳလုပ္ခဲ့တယ္ဆိုတာကို ဂုဏ္ယူဝင့္ၾကြားစြာ ေျပာၾကားလိုပါတယ္” ဟု နိဒါန္းပ်ဳိးကာ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား လြတ္ၿငိမ္းခြင့္ျပဳျခင္း၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား မွတ္ပံုတင္ျခင္း ဥပေဒကို ျပင္ဆင္ေပးျခင္းႏွင့္ မီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္မ်ား တိုးျမႇင့္ေပးခဲ့ျခင္းမ်ားကို ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပသြားသည္။


ထို႔ျပင္ လက္ရွိ ႀကံဳေတြ႔ေနရဆဲျဖစ္ေသာ အလုပ္သမား ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ား၊ လယ္ယာေျမ အသိမ္းခံရမႈမ်ား၊ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးကိစၥမ်ားကိုလည္း “အစိုးရႏွင့္ ျပည္သူမ်ား ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပဲြမ်ားက်င္းပ ျပီး ပြင့္လင္းစြာ အေျဖရွာမွုမ်ား ျပဳလုပ္ေနၿပီ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေျပာဆိုသြားသည္။

ဦးေအာင္မင္း ကိုယ္တိုင္ ဦးေဆာင္ပါဝင္ေနေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ ၁၁ ဖြဲ႔ႏွင့္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး သေဘာတူ လက္မွတ္ ေရးထိုးႏိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း ကခ်င္ျပည္ နယ္ “ပဋိပကၡေတြ ျပန္လည္ ျပင္းထန္လာတာနဲ႔ အမွ် ယခင္က ၁၇ ႏွစ္လံုး ရိွခဲ့တဲ့ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ယုံၾကည္မႈေတြ ေပ်ာက္ကြယ္သြားေစခဲ့ပါတယ္။ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္႐ုံနဲ႔ ေရရွည္တည္တံ႔တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး မရရိွႏိုင္ဘူးဆိုတာ က်ေနာ္တို႔ နားလည္ သေဘာေပါက္ပါတယ္” ဟု ဆိုသည္။

“ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးနဲ႔ လူမႈေရး ျပသနာမ်ားဟာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးဆိုတဲ့ အေၾကာင္းအရာထက္ ပိုမိုရွဳပ္ ေထြးၿပီး သိမ္ေမြ႔နက္နဲမွာမ်ား ရိွတယ္ဆိုတာ ေတြ႔ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အာဏာခဲြေဝမႈနဲ႔ အရင္းအျမစ္ ခဲြေဝသံုးစဲြမႈ ေတြကိုလည္း တုိင္းျပည္အတြင္းမွာ ရိွတဲ့ တိုင္းရင္းသားအားလံုး အက်ိဳးေက်းဇူး ရရိွေစေရးအတြက္လုပ္ေဆာင္ ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဦးေအာင္မင္း က ထည့္သြင္းေျပာဆိုသြားသည္။

အခမ္းအနားသို႔ ကုလ လူသားခ်င္း စာနာမႈဆိုင္ရာ ဌာေနကို္ယ္စားလွယ္ MR. Ashok Nigam ၊ ကုလ လူ႔အခြင့္ အေရး ဆိုင္ရာ မဟာမင္းႀကီး႐ုံး(OHCHR) မွ Ms. Matilda Bonger ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ဦးဝင္းျမ တို႔လည္း တက္ေရာက္ အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရး ေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကလည္း လူ႔အခြင့္အေရးကို ျမႇင့္တင္ရာတြင္ ပညာေရးကို အေျခခံၿပီးေဖာ္ေဆာင္သင့္ ေၾကာင္း ေျပာဆိုသြားသည္။

“မတူတဲ့ ေနရာေတြကေနၿပီး ထြက္လာတဲ့ အသံေတြကို နားေထာင္ရပါမယ္။ အသံေတြက ဘာေၾကာင့္ ထြက္လာရ တာလဲ ဆိုတာကို နားေထာင္ရပါမယ္။ ဒီမိုကေရစီ ေဖာ္ေဆာင္တဲ့လမ္းမွာ ျပည္သူလူထုေတြရဲ႕ လူ႔အခြင္႔အေရးေတြကို သိရိွဖို႔ ပညာေရးက အေရးႀကီးပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီ ေဖာ္ေဆာင္တာ အေပၚကေန ျပဳလုပ္လို႔မရပါဘူး။ ေအာက္ေျခ ျပည္သူလူထုကေန စတင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ က ဆိုသည္။

လူ႔အခြင့္အေရးတြင္ စာနယ္ဇင္းလြတ္လပ္ခြင့္လည္း အလြန္အေရးပါေၾကာင္း ျမန္မာ ဂ်ာနယ္လစ္အဖဲြ႔ MJA မွ ဦးကိုကို က ေျပာဆိုသြားသည္။
“လြတ္လပ္စြာ ပံုႏွိပ္ေဖာ္ျပခြင့္ ရျခင္းဟာ လူ႔အခြင့္အေရးရဲ႕ အုတ္ျမစ္ အေျခခံ ျဖစ္တယ္။ လူ႔အဖဲြ႔အစည္းမွာ လူ႔အခြင့္ အေရးကို မွန္ကန္စြာ ပါဝင္ပတ္သက္ ေတာင္းဆိုျခင္းဟာ ဒီမိုကေရစီ လမ္းစဥ္ကို သြားတဲ့ အေထာက္အကူ ျဖစ္ပါ တယ္” ဟု ဆိုသည္။

ေန႔လည္ ၂ နာရီက စတင္က်င္းပေသာ အခမ္းအနားတြင္ တက္ေရာက္လာသူ တခ်ိဳ႕က လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္ ၿပီး ေအာက္ေျခ ျပည္သူလူထုအထိ တိုက္႐ိုက္ ဗဟုသုတ ရရိွေစႏိုင္ရန္အတြက္ ယခုထက္ပို မိုေဆာင္ရြက္ႏို္္င္ရန္ ႀကိဳးပမ္းသင့္ေၾကာင္းကို အႀကံျပဳ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။