Sunday, December 16, 2012

လက္ပန္းေတာင္းေတာင္ အေရးအခင္းနဲ႔ ရဲသမိုင္းအစဥ္အလာ - အပိုင္း (၂)

(စည္းလံုးျခင္းရဲ႕အင္အား)

ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖဲြ႔၏ ရဲခ်ဳပ္ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေက်ာ္ေက်ာ္ထြန္း

ယခင္ န၀တအစိုးရလက္ထက္တုန္းက တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေတြဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖဲြ႔အား မဟာဗ်ဴဟာအရ နိုင္ငံေတာ္အတြက္ အေရးႀကံဳလာလွ်င္ စစ္တပ္ရဲ႕အရန္အင္အားအျဖစ္ ဖြဲ႔စည္းထားဖို႔ ညႊန္ၾကားခဲ့ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖဲြ႔ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးေကာ္မတီကို ၁၉၉၅ ခုႏွစ္၊ေအာက္တိုဘာလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ ဖဲြ႔စည္းၿပီး အတြင္းေရးမွဴး(၁) ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးခင္ညြန္႔က ႀကီးၾကပ္ကာ မူ၀ါဒမ်ား ခ်မွတ္ေပးခဲ့ပါတယ္။ စစ္တပ္ပံုစံမ်ဳိးျဖစ္သည့္ ရဲဦးစီးအရာရွိခ်ဳပ္၊ ရဲေရးခ်ဳပ္၊ ရဲေထာက္ခ်ဳပ္အျပင္ ရဲတပ္ရင္းမ်ား ကြပ္ကဲေရးမွဴးအား ရဲမွဴးခ်ဳပ္ရာထူးေပးကာ ထိပ္ပိုင္းမွာ ဒုရဲခ်ဳပ္နဲ႔ ရဲခ်ဳပ္မ်ားက ကြပ္ကဲေစပါတယ္။ ရဲတပ္ရင္းမ်ားကြပ္ကဲေရးမွဴးဟာ ေနာက္ပိုင္းမွာ စစ္တပ္က တပ္မေတာ္ (ၾကည္း) စစ္ဆင္ေရးအထူးအဖဲြ႔မွဴးရာထူးနဲ႔ အသြင္သ႑ာန္ တူလာပါတယ္။

ေရြးေကာက္ပဲြအၿပီး အစိုးရအသစ္ တက္လာခ်ိန္မွာေတာ့ ရဲတပ္ဖဲြ႔ကို လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ အျပည့္အ၀ေပးလာသျဖင့္ သံဆူးႀကိဳးေခြမ်ား၊ ခ်ပ္၀တ္တန္ဆာ၊ ဆက္သြယ္ေရး အိုင္ကြန္စက္မ်ား၊ ဆက္သြယ္ေရးပင္မအထိုင္စက္မ်ား၊ ဆက္သြယ္ေရး ၾကားျဖတ္ဖမ္းယူေရးစက္မ်ား၊ မိုင္းရွင္းရာတြင္သံုးေသာ Jumper Vehicle မ်ား၊ VIP ေရွ႕ေျပး လမ္းေၾကာင္းရွင္းယာဥ္မ်ား၊ လမ္းေၾကာင္းရွင္း ေရွ႕ေျပးေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္မ်ား၊ ကင္းလွည့္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား၊ အဓိက႐ုဏ္းႏွိမ္ႏွင္းသည့္ဒိုင္းမ်ား၊ အပိုေဆာင္းေထာက္ပံ့ေၾကးတစ္ဦးလွ်င္ အဆင့္မခဲြပဲ တစ္လလွ်င္ က်ပ္ (၂၀၀၀၀) ေပးျခင္း စတာေတြကို ပံ့ပိုးေထာက္ပံ့ေပးလာပါတယ္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္အပါအ၀င္ တိုင္းနဲ႔ျပည္နယ္ၿမိဳ႕ေတြမွာ စစ္တပ္ကေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားေနရာယူထားတဲ့ လံုၿခံဳေရးဧရိယာမ်ားမွ ႐ုတ္သိမ္းသြားၿပီး ရဲကအစားထိုး ၀င္ေရာက္လာတာကို ေတြ႔ရွိရပါတယ္။ ရဲခ်ဳပ္ခင္ရီလက္ထက္တြင္ သတင္းစာရွင္းလင္းပဲြမ်ားမွာ ရဲခ်ဳပ္ကိုယ္တိုင္ ျပဳလုပ္ရသျဖင့္ ရဲတပ္ဖဲြ႔ရဲ႕အခန္းက႑ ပိုမိုေပၚလြင္လာေစပါတယ္။

ရဲတပ္ဖဲြ႔မ်ားကိုလည္း စစ္ေရးျပေလ့က်င့္မႈ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ေလ့က်င့္ခိုင္းသလို စစ္တပ္ပံုစံမ်ဳိး သြတ္သြင္းေစခဲ့ပါတယ္။ ယခင္က ဒုရဲအုပ္အျပာခံဆိုတဲ့အဆင့္ဟာ ျပႆနာရွိလို႔ ပယ္ဖ်က္ေပးခဲ့ပါတယ္။ ရဲတပ္ရင္းမ်ားကိုလည္း စစ္တပ္တပ္ရင္းပံုစံအတိုင္း၊ တပ္စိတ္၊ တပ္စု၊ တပ္ခဲြ၊ တပ္ေရး၊ တပ္ေထာက္ဆိုၿပီး ဖဲြ႔စည္းပံုျပင္ကာ ေခတ္မီေမာင္းျပန္ေသနတ္မ်ားကို တပ္ဆင္ေစပါတယ္။ ယခင္က ရဲတပ္ရင္းမ်ားဟာ ရခိုင္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္အေရွ႕ဖ်ား၊ နယ္စြန္နယ္ဖ်ားေတြမွာဖြင့္လို႔ ရဲတပ္ရင္းမ်ားကို ေဘးမဲ့ေတာပို႔တဲ့ဌာနလို႔ ရဲအရာရွိမ်ားက သမုတ္ၾကပါတယ္။


ရဲတပ္ရင္းမွ တပ္ဖဲြ႔၀င္မ်ားလိုက္ပါလာေသာ ကင္းလွည့္ယာဥ္တစ္စီး

ရဲတပ္ရင္းမ်ားကြပ္ကဲမႈအဖြဲ႔မွဴး႐ုံးမ်ားကုိ ယခင္က ရဲသခၤ်ဳိင္းလို႔ေခၚတြင္ခဲ့ရာမွ ယခုအေျခအေနမွာ အေရးပါတဲ့ အေနအထားသို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ပါတယ္။ ဘာလို႔လည္းဆိုေတာ့ ရဲတပ္ရင္းမ်ားကြပ္ကဲမႈအဖဲြ႔မွဴး႐ံုးမ်ားရဲ႕ အခန္းက႑ဟာ ေအာက္ပါတာ၀န္ေတြေၾကာင့္ ႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔လာတာကို ေတြ႔ရွိရပါတယ္။

၁။ ဆူပူအၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ အဓိက႐ုဏ္းႏွိမ္နင္းျခင္း၊

၂။ နိုင္ငံေတာ္ဧည့္သည္မ်ားႏွင့္ အႀကီးအကဲမ်ားလုံျခဳံေရး ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊

၃။ နိုင္ငံေတာ္အခမ္းအနားမ်ား၊ အစည္းအေဝးမ်ား၊ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ပြဲမ်ား ပြဲလမ္းသဘင္ႏွင့္ ေန႔ႀကီးရက္ႀကီးမ်ား လုံျခဳံေရးေဆာင္ရြက္ျခင္း၊

၄။ အေရးႀကီးပုဂၢိဳလ္အိမ္ႏွင့္ ႐ုံး /ဌာန အေဆာက္အဦး လုံျခဳံေရးေဆာင္ရြက္ျခင္း၊

၅။ သံ႐ုံးႏွင့္သံတမန္ေနအိမ္မ်ား လုံျခဳံေရးေဆာင္ရြက္ျခင္း၊

၆။ အေရးႀကီးဆည္ေျမာင္းတာတမံ၊ စက္႐ုံအလုပ္႐ုံ၊လမ္း တံတားမ်ား လုံျခဳံေရးေဆာင္ရြက္ျခင္း၊

၇။ နိုင္ငံျခားေက်ာင္း/ဌာန လုံျခဳံေရးေဆာင္ရြက္ျခင္း၊

၈။ အေရးႀကီးကုန္ပစၥည္း သယ္/ပို႔ လုံျခဳံေရး ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊

၉။ ကမ္းရိုးတန္းသြားသေဘၤာ လုံျခဳံေရးေဆာင္ရြက္ျခင္း၊

၁ဝ။ မူးယစ္ေဆးဝါးတိုက္ဖ်က္ေရး ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊

အဲဒီတာ၀န္ေတြကို ၾကည့္ရင္ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္အလြန္က ေရးဆဲြထားတဲ့ ရဲတပ္ဖဲြ႔ရဲ႕အႏွစ္ (၃၀) စီမံကိန္းမွာ ရဲတပ္ရင္းမ်ားရဲ႕ ဖဲြ႔စည္းပံုတိုးခ်ဲ႕မႈအစီအစဥ္ေတြ အရင္ကနဦးက မပါ၀င္ခဲ့ေသာ္လည္း အရပ္သားအစိုးရတက္လာမွာျဖစ္လို႔ ဖုတ္ပူမီးတိုက္ျဖည့္စြက္ ေပးခဲ့ရတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဆူပူအၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ အဓိက႐ုဏ္းႏွိမ္ႏွင္းေရးတာ၀န္ကို စစ္တပ္က မလုပ္ေတာ့ပဲ ရဲတပ္ဖဲြ႔ရဲ႕ အဓိကတာ၀န္အျဖစ္ ကိုင္တြယ္ထမ္းေဆာင္ရေတာ့မွာျဖစ္လို႔ ရဲတပ္ရင္းမ်ားရဲ႕ ဖဲြ႔စည္းပံုေတြနဲ႔ အင္အားေတြကို အဆမတန္ တိုးခ်ဲ႕လာရပါတယ္။

 ေနျပည္ေတာ္ရွိ လမ္းဆံုတစ္ခုတြင္ လံုၿခံဳေရးေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ရဲတပ္ရင္းတစ္ရင္းမွ ရဲတပ္ဖဲြ႔၀င္မ်ား

၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၁၅) ရက္ေန႔မွာက်င္းပတဲ့ အစိုးရအဖဲြ႔အစည္းအေဝးအမွတ္စဥ္ (၂၂/၂ဝ၁၁) ရဲ႕ ခြင့္ျပဳခ်က္အရ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕မွ လက္ရွိ ဒုတိယရဲတပ္ရင္းမ်ားကြပ္ကဲမႈအဖြဲ႔မွဴးရုံး (၃) ရုံးကို ရဲတပ္ရင္းစုကြပ္ကဲမႈ႐ံုးဟု ေခၚေဝၚသတ္မွတ္ေစခဲ့ပါတယ္။ စစ္တပ္ဖဲြ႔စည္းပံုနဲ႔ ႏိႈင္းယွဥ္ရင္ နည္းဗ်ဴဟာ႐ံုးနဲ႔ အသြင္သ႑ာန္တူပါတယ္။ ရဲတပ္ရင္းစုကြပ္ကဲမႈ႐ံုး (၆) ႐ံုး အသစ္တုိးခ်ဲ႕ဖြဲ႔စည္းျခင္းအား ၂၈-၁ဝ-၂ဝ၁၁ ရက္စဲြပါ စာအမွတ္၊ ၁ဝဝ၁(၅၂)/၅ဝ၁/ ဦး ၅ ျဖင့္ ဖဲြ႕စည္းမိန္႔ထုတ္ျပန္ခဲ့တာေၾကာင့္ စုစုေပါင္း ရဲတပ္ရင္းစုကြပ္ကဲမႈ႐ံုး (၉) ႐ံုးထိ ရွိလာေၾကာင္း သိရပါတယ္။

၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၂၄) ရက္ေန႔မွာ က်င္းပတဲ့ အစိုးရအဖဲြ႔အစည္းအေဝး အမွတ္စဥ္ (၂၂/၂ဝ၁၁) ရဲ႕ ခြင့္ျပဳခ်က္အရ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႔မွ ရဲတပ္ရင္းမ်ား ကြပ္ကဲမႈအဖြဲ႔မွဴး႐ံုး (၂) ႐ံုး အသစ္ တုိးခဲ်႕ဖြဲ႔စည္းျခင္းအား ၂၈-၁ဝ-၂ဝ၁၁ ရက္စဲြပါ စာအမွတ္၊ ၁ဝဝ၁(၅၃)/၅ဝ၁/ ဦး ၅ ျဖင့္ ဖဲြ႕စည္းခဲ့တဲ့အတြက္ ရဲတပ္ရင္းမ်ားကြပ္ကဲမႈအဖြဲ႔မွဴး႐ံုး (၃) ႐ံုး ထိ တိုးခ်ဲ႕ဖဲြ႔စည္းခဲ့ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ ရဲတပ္ရင္းမ်ား ကြပ္ကဲမႈအဖြဲ႔မွဴး႐ံုး (၁) ခုမွာ ရဲတပ္ရင္းစုကြပ္ကဲမႈ႐ုံး (၃) ႐ုံးနဲ႔ ရဲတပ္ရင္း (၁၀) ရင္း ရွိပါတယ္။ စစ္တပ္ရဲ႕ဖဲြ႔စည္းပံုနဲ႔ ႏိႈင္းယွဥ္ရင္ ေျချမန္တပ္မဌာနခ်ဳပ္နဲ႔ အသြင္သ႑ာန္တူတာမို႔ စုစုေပါင္း တပ္မ (၃) ခုစာ အင္အားရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ျမန္မာနိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႔ရဲ႕ လက္ေအာက္မွာ ရဲတပ္ရင္းမ်ား ကြပ္ကဲမႈအဖြဲ႔မွဴး႐ံုး (၃) ႐ုံး၊ ရင္းစုမွဴး႐ုံး (၉) ႐ုံးႏွင့္ ရဲတပ္ရင္း (၃ဝ) ရင္းရွိၿပီး အေထြေထြလုံၿခဳံေရး ကိစၥရပ္မ်ား ေဆာင္ရြက္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာ (၁၅) ရက္ေန႔မွာ က်င္းပတဲ့ အစိုးရအဖဲြ႕အစည္းအေဝးအမွတ္စဥ္ (၂၂/၂ဝ၁၁) ရဲ႕ ခြင့္ျပဳခ်က္အရ အရင္က ရဲတပ္ရင္း (၁၉) ရင္းရွိရာမွ ေနာက္ထပ္ ရဲတပ္ရင္း (၁၁) ရင္း အသစ္တုိးခ်ဲ႕ဖြဲ႕စည္းျခင္းအား ၂၈-၁ဝ-၂ဝ၁၁ ရက္စဲြပါ စာအမွတ္၊ ၁ဝဝ၁(၅၁)/၅ဝ၁/ ဦး ၅ ျဖင့္ ဖဲြ႕စည္းမိန္႔ထုတ္ျပန္ခဲ့လို႔ စုစုေပါင္း ရဲတပ္ရင္း (၃၀) ရွိလာပါတယ္။ အသစ္ဖြင့္လွစ္ခဲ့တဲ့ ရဲတပ္ရင္းေတြကေတာ့ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ပါတယ္ -

- အမွတ္(၂ဝ) ရဲတပ္ရင္း(တပ္ကုန္း)၊ ေနျပည္ေတာ္

- အမွတ္ (၂၁) ရဲတပ္ရင္း( ပဲခူး)၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

- အမွတ္(၂၂) ရဲတပ္ရင္း (ဘားအံ)၊ ကရင္ျပည္နယ္

- အမွတ္(၂၃) ရဲတပ္ရင္း(ထားဝယ္)၊ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

- အမွတ္(၂၄) ရဲတပ္ရင္း(ပုသိမ္)၊ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

- အမွတ္(၂၅) ရဲတပ္ရင္း(မေကြး)၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး

- အမွတ္(၂၆) ရဲတပ္ရင္း(ေတာင္ႀကီး)၊ ရွမ္းျပည္နယ္

- အမွတ္(၂၇) ရဲတပ္ရင္း(လြိဳင္ေကာ္)၊ ကယားျပည္နယ္

- အမွတ္(၂၈) ရဲတပ္ရင္း(မံုရြာ)၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

- အမွတ္(၂၉) ရဲတပ္ရင္း(ကေလး)၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

- အမွတ္(၃ဝ) ရဲတပ္ရင္း(ျမစ္ႀကီးနား)၊ ကခ်င္ျပည္နယ္

ဒါေၾကာင့္ ရဲတပ္ရင္းေတြကို တပ္ပံုစံေျပာင္းလဲဖဲြ႔စည္းခဲ့တာမို႔ တပ္မနဲ႔အသြင္သ႑ာန္တူတဲ့ ရဲတပ္ရင္းမ်ားကြပ္ကဲမႈအဖြဲ႔မွဴး႐ံုး၊ နည္းဗ်ဴဟာနဲ႔အဆင့္တူတဲ့ ရဲတပ္ရင္းစုကြပ္ကဲမႈ႐ံုး ဆိုၿပီး ျပင္ဆင္ဖဲြ႔စည္းခဲ့ပါတယ္။ ရဲတပ္ရင္း (၄၀) ေက်ာ္ထိဖဲြ႔ဖို႔ စီမံခ်က္ေတြ ေရးဆဲြထားတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ လိုအပ္တဲ့လူအင္အားကိုေတာ့ စစ္တပ္ကအျခားအဆင့္ေတြကို ေျပာင္းေရႊ႕ဖို႔စီစဥ္ထားပါတယ္။

 အေရးႀကီးပုဂၢိဳလ္လမ္းေၾကာင္းတစ္ခုတြင္ လံုၿခံဳေရးတာ၀န္ယူလိုက္ပါလာသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖဲြ႔၀င္မ်ား

ဖဲြ႔စည္းပံုအျပည့္ဖဲြ႔ၿပီးရင္ေတာ့ တႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာအရ ရဲတပ္ရင္းေတြ လံုေလာက္တဲ့အေနအထားရွိတာမို႔ ေနာက္ပိုင္း လူထုအံုၾကြမႈေတြ ျဖစ္လာရင္ေတာ့ ရဲတပ္ရင္းေတြကိုပဲ ေခါင္းခံေျဖရွင္းခိုင္းေနတဲ့ အေနအထားေတြ႔ရွိေနရပါတယ္။ တႏိုင္ငံလံုးမွာ အဓိက႐ုဏ္းႏွိမ္ႏွင္းေရးတပ္စု (၂၉၈) စု ဖဲြ႔ထားခဲ့ေပမဲ့ အဲဒီတပ္စုေတြမွာ ရဲစခန္းကရဲေတြမ်ားတာမို႔ လက္ေတြ႔မွာ မထိေရာက္ႏိုင္ဘူးလို႔ ယူဆတာေၾကာင့္ ရဲတပ္ရင္းေတြကို ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕ဖုိ႔ ဦးစားေပးစီစဥ္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ရဲတပ္ရင္းေတြရဲ႕ ပံုမွန္ဖဲြ႔စည္းပံုအရ အရာရွိ (၃၃) ေယာက္၊ အျခားအဆင့္ (၇၈၆) ေယာက္လို႔ သတ္မွတ္ထားေပမဲ့ တကယ့္တကယ္မွာက်ေတာ့ စုစုေပါင္း အင္အား (၃၀၀) ေတာင္ မျပည့္ေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရပါတယ္။

ရဲတပ္ရင္းေတြရဲ႕ တပ္ရင္းမွဴးေတြနဲ႔ အထက္အရာရွိႀကီးေတြအမ်ားစုဟာ စစ္တပ္က ေျပာင္းေရႊ႕လာတာျဖစ္သလို ခုေနာက္ပိုင္းဖဲြ႔တဲ့ တပ္ရင္းေတြမွာလည္း အရာရွိေရာ အျခားအဆင့္ေတြပါ တပ္မေတာ္မွ အသြင္ကူးေျပာင္းသူေတြပဲမ်ားတာမို႔ ရဲတပ္ရင္းအမည္ခံ စစ္တပ္လို႔ပဲ ျပည္ထဲေရးနဲ႔ နီးစပ္သူမ်ားက သံုးသပ္ၾကပါတယ္။  ဥပမာ - လက္ပန္းေတာင္းေတာင္ ႏွိမ္ႏွင္းတဲ့ကိစၥမွာ အနီးကပ္ႀကီးၾကပ္ခဲ့တဲ့ စစ္ကိုင္းတိုင္းရဲတပ္ဖဲြ႔မွဴး ရဲမွဴးႀကီးစန္းယုဟာ ရမခလက္ေအာက္ခံ ဒကစ (ေလာက္ကိုင္) မွ ခလရ (၁၂၅) တပ္ရင္းမွဴး၊ ဒုဗိုလ္မွဴးႀကီးအဆင့္နဲ႔ ေျပာင္းေရႊ႕လာသူ ျဖစ္သလို ဒုတိုင္းတပ္ဖဲြ႔မွဴးျဖစ္တဲ့ ဒုရဲမွဴးႀကီး သူရသြင္ကိုကိုကလည္း တပ္မေတာ္မွ အသြင္ကူးေျပာင္းလာသူ ျဖစ္ပါတယ္။ ဆူပူအၾကမ္းဖက္မႈ ႏွိမ္ႏွင္းေရးမွာ ပါ၀င္ခဲ့တဲ့ ရဲတပ္ရင္းေတြရဲ႕ ရဲတပ္ဖဲြ႔၀င္ေတြအမ်ားစုဟာလည္း စစ္တပ္မွ ကူးေျပာင္းလာသူေတြ ျဖစ္ၾကပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖဲြ႔နဲ႔ပတ္သတ္တဲ့ သတင္းမ်ားနဲ႔သိေကာင္းစရာမ်ားကို ဆက္လက္ေဖာ္ျပသြားပါမယ္။

 


No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။