Friday, October 23, 2015

ေနျပည္ေတာ္က သမၼတရာထူး ယွဥ္ၿပိဳင္ပြဲ

(ဧရာ၀တီ)

ျပည္သူေတြ ႀကိဳက္ သည္ျဖစ္ေစ၊ မႀကိဳက္သည္ျဖစ္ေစ လက္ရွိသမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ကေတာ့ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္မွာ သမၼတရာထူးကို ဝင္ၿပိဳင္ဖို႔ အေကာင္းဆံုး အေျခ အေနမွာ ရွိေန ပံုေပၚပါတယ္။
ဒီလို ယူဆႏိုင္ တဲ့ အဓိက အေၾကာင္းရင္းကေတာ့ ဒီအသက္ ၇၀ အရြယ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္းဟာ ႏိုင္ငံရဲ႕အာဏာကို အဓိက ရယူ ထားၿပီး အေျပာင္းအလဲ ကို မလိုလားတဲ့ လူပုဂၢိဳလ္ေတြနဲ႔ အဖြဲ႔အစည္းေတြ အေပၚ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ မျဖစ္ေစဘဲ အေျပာင္းအလဲ တခ်ိဳ႕ကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေအာင္ ပါးပါးနပ္နပ္နဲ႔ စီစဥ္ၫႊန္ၾကားႏိုင္ခဲ့လို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးဇာတ္ခံုေပၚမွာ တပ္မေတာ္ အပါအဝင္ အေျပာင္းအလဲကို မလိုလားသူေတြရဲ႕ အရိပ္က အုပ္မိုးေနဆဲ ျဖစ္ၿပီး လက္ရွိႏိုင္ငံေရး အေျခအေနမ်ိဳးမွာ ေခါင္းေဆာင္အနည္းငယ္သာ ဆက္လက္ရွင္သန္ႏိုင္လိမ့္မယ္ လို႔ လက္ေတြ႔ဝါဒီ သမားေတြက ေျပာဆိုၾကပါတယ္။

 
စစ္အာဏာသိမ္း အစိုးရေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးေဟာင္း ဦးသန္းေရႊရဲ႕ “လမ္းၫႊန္မႈ” နဲ႔ ေဆာင္ရြက္တဲ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ျဖစ္စဥ္ဟာ “ေခ်ာေခ်ာေမြ႔ေမြ႔” နဲ႔ အေကာင္အထည္ ေပၚလာဖို႔ လက္ရွိအစိုးရက ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ပါတယ္။ တနည္းအားျဖင့္  ဒီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ျဖစ္စဥ္ဟာ ၂၀ဝ၈ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒနဲ႔ လက္ရွိႏိုင္ငံေရး အခင္းအက်င္း မွာ စစ္တပ္ရဲ႕ အခန္းက႑ကို ထိခိုက္ျခင္း မရွိဘဲ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။

၂၀၁၁ ခုႏွစ္ အေစာပိုင္းမွာ စစ္အာဏာသိမ္း အစိုးရ လက္ထက္ ဝန္ခ်ဳပ္ႀကီးတာဝန္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့တဲ့ ဦးသိန္းစိန္ သမၼတရာထူးကို ရယူခ်ိန္ကစလို႔ ႏိုင္ငံရဲ႕အာဏာကို အဓိကရယူထားၿပီး အေျပာင္းအလဲကို မလိုလားတဲ့ သူေတြကို ထိခိုက္မႈ မရွိေစဘဲ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးေတြကို ေဘာင္အတြင္းက ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါတယ္။
သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ အေနနဲ႔ ႏိုင္ငံကို ႏိုင္ငံေရး အရေရာ၊ စီးပြားေရးအရပါ အတိုင္းအတာတခု အထိ တံခါးဖြင့္ေပးခဲ့ၿပီး ဒီလို ေဆာင္ရြက္မႈေတြေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာရဲ႕ ခ်ီးက်ဴးမႈကို ရရွိခဲ့သလို အေနာက္ႏိုင္ငံ ေတြကလည္း  သူတို႔ရဲ႕ စီးပြားေရး ပိတ္ဆို႔မႈ အမ်ားစုကို ဖယ္ရွားေပးခဲ့ပါတယ္။

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ဟာ ႏိုင္ငံရဲ႕ အဓိက အတိုက္အခံ ပါတီေခါင္းေဆာင္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ၾကားျဖတ္ေရြး ေကာက္ပြဲကို ဝင္ၿပိဳင္ လာေအာင္လည္း သိမ္းသြင္း စည္း႐ံုးႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ရလဒ္အေနနဲ႔ ကေတာ့ မဲမသမာမႈေတြ ရွိတယ္လို႔ အမ်ားက ထင္ျမင္ယူဆၾကတဲ့ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ အႏိုင္ရၿပီး လႊတ္ေတာ္ထဲ ေရာက္လာတဲ့ အာဏာရပါတီ လႊတ္ေတာ္ အမတ္ေတြနဲ႔ ေရြးေကာက္ခံ မဟုတ္တဲ့ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္ အမ်ားစုနဲ႔ ဖြဲ႔စည္းထားတဲ့ လႊတ္ေတာ္ဟာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေရာက္လာတဲ့အတြက္ တရားဥပေဒႏွင့္ အညီ ျဖစ္တယ္လို႔ ပိုၿပီး ထင္ျမင္လာ ရပါတယ္။

ဦးသိန္းစိန္အေနနဲ႔ ႏိုင္ငံေရး အေျပာင္းအလဲမွာ စစ္တပ္က ေရးဆြဲခဲ့တဲ့ အျငင္းပြားဖြယ္ ၂၀ဝ၈ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ကို ဦးေဆာင္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ၿပီး အေျပာင္းအလဲတရပ္ကို အကန္႔အသတ္နဲ႔ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

တခ်ိဳ႕သူေတြက ဒါေတြကို ဦးသိန္းစိန္ရဲ႕ အရပ္သားအမည္ခံ အစိုးရရဲ႕ ေအာင္ျမင္မႈတခု အျဖစ္ မွတ္ယူခဲ့ၾကပါတယ္။

သမၼတအာဏာ တည္ၿမဲေရး ေဆာင္ရြက္မႈ
ဦးသိန္းစိန္ သမၼတတာဝန္ ထမ္းေဆာင္ေနစဥ္ အတြင္း အဓိက ႏိုင္ငံေရး လူအေျပာင္းအလဲ ႏွစ္ရပ္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး အဲဒီ အေျပာင္းအလဲ ႏွစ္ခုမွာ သူ႔ရဲ႕ ႏိုင္ငံေရး ခံႏိုင္ရည္နဲ႔ သူရဲ႕ဝါစဥ္အရ ေနရာကို ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း မခံရမီ ၿပိဳင္ဘက္ေတြကို ရွင္းထုတ္လိုတဲ့ ဆႏၵရွိတာကို ေတြ႔ျမင္ရပါတယ္။

အစိုးရသစ္ ဖြဲ႔စည္းၿပီးေနာက္ တႏွစ္ေက်ာ္သာ ၾကာေသးတဲ့ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လမွာ ဦးသိန္းစိန္လိုပဲ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေဟာင္း တဦးျဖစ္တဲ့ ဒုသမၼတ ဦးတင္ေအာင္ျမင့္ဦးဟာ က်န္းမာေရး အေျခအေနအရ ရာထူးမွ အနားယူခြင့္ ျပဳျခင္းခံရပါတယ္။

အဲဒီ အခ်ိန္တုန္းက ဦးတင္ေအာင္ျမင့္ဦးဟာ လည္ေခ်ာင္းကင္ဆာ ခံစားေနရတယ္ လို႔ သတင္းေတြ ထြက္ခဲ့ေပမယ့္ ဒီေန႔ အခ်ိန္မွာေတာ့ ဒီ ဒုသမၼတေဟာင္းဟာ က်န္းက်န္းမာမာ ရွိေနတုန္းပဲလို႔ ဆိုၾကပါတယ္။

တကယ္တမ္းမွာေတာ့ ဦးတင္ေအာင္ျမင့္ဦးဟာ ဦးသိန္းစိန္က တင္ျပတဲ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အစီအစဥ္တခ်ိဳ႕ကို ဆန္႔က်င္ခဲ့ၿပီး ေနာက္ဆံုးမွာ အထုတ္ခံခဲ့ရတာလို႔ သတင္းေတြက ဆိုပါတယ္။
သူတို႔ ႏွစ္ေယာက္စလံုးဟာ သူတို႔ရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္း ဦးသန္းေရႊနဲ႔ ရင္းႏွီးတဲ့ဆက္ဆံေရး ရွိပါတယ္။ 
ဒါေပမယ့္လို႔ ဦးတင္ေအာင္ျမင့္ဦးဟာ ဦးသိန္းစိန္နဲ႔ သူရဲ႕မဟာမိတ္ေတြ တျခားႏိုင္ငံေတြက ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ လက္ခံလာေအာင္ ေဆာင္ရြက္တဲ့ ဟန္ေဆာင္သ႐ုပ္ျပ အေျပာင္းအလဲေတြကိုေတာင္ ဆန္႔က်င္ခဲ့တာမို႔ ေနာက္ဆံုးမွာ ဖယ္ရွားခံခဲ့ရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။
အဲဒီေနာက္ သိပ္မၾကာခင္ ၿပီးခဲ့တဲ့ ဩဂုတ္လမွာပဲ သမၼတဦးသိန္းစိန္ ပါဝင္ျပန္တဲ့ ႏိုင္ငံေရး ထိပ္တိုက္ေတြ႔မႈတခု ျဖစ္ပြားခဲ့ျပန္ ပါတယ္။ ဒီတခါေတာ့ အာဏာရ ႀကံ့ခိုင္ေရးနဲ႔ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီရဲ႕ ပါတီအေဆာက္အအံုထဲမွာ ပါ။

ေနျပည္ေတာ္မွာ ရွိတဲ့ ပါတီဌာနခ်ဳပ္ကို လံုၿခံဳ ေရးေတြရဲ႕ ဝန္းရံမႈနဲ႔ အတူ ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ ဒီသန္းေခါင္ယံ အေျပာင္းအလဲ မွာ အာဏာႀကီးမားတဲ့ လႊတ္ေတာ္ နာယက ဦးေရႊမန္းဟာ ပါတီဥကၠ႒ ရာထူးကေန ဖယ္ရွားခံခဲ့ရၿပီး တျခားေသာ သူ႔ရဲ႕ မဟာမိတ္ေတြ ဟာလည္း ဖယ္ရွားခံခဲ့ရပါတယ္။
ေလ့လာသူေတြ ကေတာ့ ဒီအေနအထားကို သမၼတနဲ႔ လႊတ္ေတာ္နာယက အၾကား ႏိုင္ငံေရး အျငင္းပြားမႈရဲ႕ ေနာက္ဆံုး ျဖစ္ရပ္ အျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့ၾကၿပီး ဒီအေျခအေနမွာ တပ္မေတာ္ကေတာ့ သမၼတဘက္မွာရွိေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဦးေရႊမန္း ဘာေၾကာင့္ အဖယ္ရွားခံရသလဲ
အေပၚယံ ၿခံဳငံုသံုးသပ္ ၾကည့္လိုက္ရင္ေတာင္ ဦးေရႊမန္းဟာ လမ္းေၾကာင္း ေျပာင္းသြားခဲ့တာ ေတြ႔ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ သူရဲ႕ အနာဂတ္ ပိုေသခ်ာေစဖို႔ အတြက္ ဒီလိုလုပ္တာလည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။

ဒီအာဏာရပါတီ ဥကၠ႒ေဟာင္းဟာ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ကတည္းက စလို႔ စစ္အာဏာသိမ္း အစိုးရ အဆက္ဆက္ကို ဆန္႔က်င္ခဲ့တဲ့ လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ရင္းႏွီးတဲ့ ဆက္ဆံေရးတရပ္ကို တည္ေဆာက္ေနခဲ့တယ္ ဆိုတာ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက သိၾကပါတယ္။
ၿပီးခဲ့တဲ့ စစ္အာဏာသိမ္း အစိုးရမွာ တတိယအႀကီးဆံုး ျဖစ္တဲ့ ဦးေရႊမန္းဟာ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး လႊတ္ေတာ္မွာ သူကိုယ္တိုင္ ဆႏၵမဲေပးခဲ့ရာမွာ ဒီအဆိုျပဳ ျပင္ဆင္မႈထဲမွာ ဖြဲ႔စည္းပံုျပင္ဆင္ေရး အေပၚ စစ္တပ္ရဲ႕ အာဏာခ်ဳပ္ကိုင္ထားမႈကို ပယ္ဖ်က္တဲ့ အခ်က္ ပါဝင္ေနခဲ့တာပါ။

သူနဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ ဆက္ဆံေရးဟာ ဦးသိန္းစိန္ရဲ႕ စစ္တပ္ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ အစိုးရ အတြက္ ဆူးတေခ်ာင္း ျဖစ္လာခဲ့ၿပီး တခ်ိဳ႕က သူ႔ကို သစၥာေဖာက္ အျဖစ္ ႐ႈျမင္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အစိုးရကေတာ့ ဘာမွ မလုပ္ေသးဘဲ သူ႔ကို ေစာင့္ၾကည့္ေနခဲ့ပါတယ္။
သူနဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ ၾကားက ဆက္ဆံေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဒီႏွစ္ အေစာပိုင္းက ေနျပည္ေတာ္မွာ အစိုးရဝန္ႀကီး တေယာက္က စာေရးသူကို ဒီလိုေျပာပါတယ္။

“သူတို႔ႏွစ္ေယာက္ ဘယ္ႏွႀကိမ္ေလာက္ ေတြ႔ခဲ့သလဲ မွတ္တမ္းတင္ဖို႔ က်ေနာ္ ႀကိဳးစားခဲ့တယ္။ ဒါေပမယ့္ မလုပ္ႏိုင္ခဲ့ဘူး။ သူတို႔ႏွစ္ေယာက္ အႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ သီးသန္႔ေတြ႔ဆံုခဲ့ၾကတယ္”
ေလ့လာသူေတြ အကုန္လံုးကေတာ့ အဲဒီလို မျမင္ေပမယ့္ ပါတီတြင္း အုပ္စုကြဲတခ်ိဳ႕ ကေတာ့ ဦးေရႊမန္းကို ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရး သမား တေယာက္နဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အာဏာပိုင္ေတြကို ၿခိမ္းေျမာက္မႈတခု အျဖစ္ ႐ႈျမင္ခဲ့ၾကပါတယ္။

ဦးေရႊမန္းဟာ သူရဲ႕ သမၼတ ျဖစ္လိုတဲ့ ဆႏၵကိုလည္း ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။ အာဏာရပါတီရဲ႕ ႏိုင္ငံေရး အာဏာကို ခ်ဳပ္ကိုင္ ခြဲေဝေပးသူေတြ အတြက္ ဦးေ႐ႊမန္း သမၼတရာထူးရယူတာ လက္ခံႏိုင္စရာ ျဖစ္ေကာင္း ျဖစ္ႏိုင္ ေပမယ့္ အတိုက္အခံ ေခါင္းေဆာင္နဲ႔ မဟာမိတ္ဖြဲ႔တာ ကေတာ့ ဘယ္လိုမွ လက္ခံႏိုင္စရာမရွိ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ အေနနဲ႔ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္မွာ သမၼတရာထူး အတြက္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မွာ မဟုတ္ဘူး လို႔ ဦးေရႊမန္းက ေျပာဆိုခဲ့ ရာမွာေတာ့ ဒါဟာ စည္းေက်ာ္ခဲ့တဲ့ပံု ေပၚပါတယ္။
ေနာက္ဆံုးက်န္ရစ္သူ
အဓိက ရာထူးျဖဳတ္ခ်မႈ ႏွစ္ခုနဲ႔ အတူ ဦးသိန္းစိန္ဟာ ပိုမို အင္အားႀကီးမား လာခဲ့ၿပီး သူေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရး ျဖစ္စဥ္ အေပၚမွာလည္း ပိုၿပီး ထိန္းခ်ဳပ္မႈ ရွိလာပါတယ္။ 
ဒီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ျဖစ္စဥ္မွာ သူဟာ အေျခအေန အခ်ိန္အခါ အလိုက္ ေျပာင္းလဲ ေဆာင္ရြက္ေနတာ ျဖစ္ၿပီး သူ႔ရဲ႕ ေဆာင္ရြက္မႈဟာ ဆိုရင္ အေျပာင္းအလဲကို ဆန္႔က်င္တဲ့ ေရွး႐ိုးစြဲေတြ အေပၚ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ အမ်ားႀကီး မရွိေစခဲ့သလို သူသမၼတရာထူး ထမ္းေဆာင္ခ်ိန္မွာ စတင္ေဆာင္ရြက္တဲ့ အထက္ကေန ေအာက္ကို သြားတဲ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ျဖစ္စဥ္ကို ဦးေဆာင္သူ အျဖစ္လည္း တရားဝင္ အသိအမွတ္ျပဳျခင္း ခံရေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

ဦးေရႊမန္း ရာထူးက အထုတ္ခံခဲ့ရၿပီး ေနာက္မွာေတာ့ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီနဲ႔ တပ္မေတာ္ကသာ ႏိုဝင္ဘာ ေရြးေကာက္ပြဲၿပီး ေနာက္မွာ အာဏာကို အဓိကဆုပ္ကိုင္ထားႏိုင္ဦးမယ္ ဆိုရင္ ဒီသမၼရာထူး အတြက္ ဦးသိန္းစိန္ရဲ႕ ၿပိဳင္ဘက္ ျဖစ္လာႏိုင္သူေတြ ကေတာ့ သိပ္မရွိပါဘူး။
ဦးသိန္းစိန္က ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ဝင္ၿပိဳင္မွာေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ လက္ရွိ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ အရ လႊတ္ေတာ္အမတ္ မဟုတ္သူကိုလည္း ဒုသမၼတ အျဖစ္ အမည္စာရင္း တင္သြင္းႏိုင္တာမို႔ ဦးသိန္းစိန္ဟာ သမၼတ ရာထူးကို ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ ရွိေနပါတယ္။

တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ကလည္း ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ အျမင့္ဆံုး ရာထူးျဖစ္တဲ့ သမၼတ ရာထူးအတြက္ ဝင္ၿပိဳင္မွာ မဟုတ္ဘူးလို႔ ယတိျပတ္ ေျပာဆိုဖူးျခင္း မရွိတာေၾကာင့္ သူ႔အေနနဲ႔ ဘယ္လို စိတ္ကူးမ်ိဳး ရွိေနသလဲ ဆိုတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးလည္း သို႔ေလာ… သို႔ေလာ ေတြးေတာမႈေတြ ရွိေနပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ ဩဂုတ္လ ၁၂ ရက္ ပါတီတြင္း အာဏာသိမ္းမႈကို ၾကည့္ရတာေတာ့ တပ္မေတာ္နဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဟာ တဖက္တည္းမွာ ရွိေနတဲ့ပံု ေပၚၿပီး ဒါေၾကာင့္ ဒီေခါင္းေဆာင္ ႏွစ္ေယာက္ၾကား တိုက္႐ိုက္ၿပိဳင္ဆိုင္မႈကို ေတြ႔ရႏိုင္ေျခ ကလည္း ေလ်ာ့က်ခဲ့ရပါတယ္။

ေနာက္ထပ္ျဖစ္ႏိုင္တာ တခုကေတာ့ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ဟာ ေနာက္သက္တမ္း ၅ ႏွစ္ကို အျပည့္အဝ တာဝန္ မထမ္းေဆာင္ဘဲ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္က သမၼတရာထူးကို ထမ္းေဆာင္တာမ်ိဳး ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။
ဘယ္လိုပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ေနာက္ ၃ ပတ္ေလာက္ပဲ လိုေတာ့တဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲကေနၿပီးေတာ့ တကယ့္ အရပ္သား သမၼတ တေယာက္ ေပၚေပါက္လာဖို႔ ဆိုတာကေတာ့ မျဖစ္ႏိုင္သေလာက္ပါပဲ။

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ရဲ႕ ႏွလံုးခုန္စက္ အလုပ္ လုပ္ေနသမွ် ကာလပတ္လံုး ဦးသိန္းစိန္နဲ႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္တို႔ဟာ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ကာကြယ္ေရး၊ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ျဖစ္စဥ္ကို စီစဥ္ ၫႊန္ၾကားေရးနဲ႔ ယခင္ အစိုးရေဟာင္းရဲ႕ ေဆာင္ပုဒ္ျဖစ္တဲ့ “စည္းကမ္းျပည့္ဝတဲ့ ဒီမိုကေရစီ ေဖာ္ေဆာင္ေရး” တို႔ကို အတူတကြ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္သြားဖြယ္ ရွိေနတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။  ။

(ဧရာဝတီ အဂၤလိပ္ပိုင္းတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ ေက်ာ္စြာမိုး၏ Last Man Standing in Myanmar ကို ဘာသာျပန္ ဆိုသည္။)

No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။