Sunday, May 26, 2013

တရုတ္ က်ဴးေက်ာ္မႈကုိ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ဘုိးဘြားမ်ား တြန္းလွန္ တုိက္ဖ်က္ခဲ့ျခင္း - အပိုင္း (၂)

(စည္းလံုးျခင္းရဲ႕အင္အား)

ေရွးေခတ္ျမန္မာစစ္သူႀကီး တစ္ဦး ရြပ္ရြပ္ခြ်ံခြ်ံ တုိက္ပြဲဝင္ေနပံု ပန္းခ်ီကား

ဤတြင္ တ႐ုတ္ဧကရာဇ္သည္ ယူနန္ ဘုရင္ခံအသစ္ ခန္႔အပ္လုိက္သည္။ ဘုရင္ခံသစ္ ယန္ယင္းက်ဴသည္ ပြဲဦးထြက္တြင္ စစ္ပြဲငယ္ ကေလးမ်ား၌ ျမန္မာတုိ႔ကုိ ႏုိင္လုိက္သည့္အတြက္ ျမန္မာတုိ႔ကုိ မန္ခ်ဴးလက္ေအာက္သုိ႔ အၿပီးတုိင္ သိမ္းသြင္းရန္ သေဘာေပါက္ လာေလသည္။
သို႔မွသာလွ်င္ ျမန္မာတုိ႔သည္ မန္ခ်ဴးတုိ႔ကုိ ေႏွာင့္ယွက္ႏုိင္မည္ မဟုတ္ေတာ့ဟု အထင္ ေရာက္ေလသည္။ ဘုရင္ခံသစ္သည္ တ႐ုတ္ဧကရာဇ္ထံ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေျမာက္ပုိင္းရွိ ရွမ္းမ်ားသည္ တ႐ုတ္တုိ႔၏ ၾသဇာခံရန္ လြန္စြာ လုိလားေနေၾကာင္း၊ ထုိေၾကာင့္ မိမိအား က်ယ္ျပန္႔ေသာ အစီအစဥ္မ်ားျပဳရန္ အမိန္႔ ခ်ေပးပါမည့္အေၾကာင္း ေလွ်ာက္ထားေလသည္။ တ႐ုတ္ဧကရာဇ္ ခ်င္းလုံက ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ အလြယ္တကူ ေအာင္ႏုိင္လိမ့္မည္ဟု ယူဆမိသည္။ သုိ႔ေသာ္ ယူနန္ဘုရင္ခံကို သတိဝိရိယႏွင့္ စီမံ ေဆာင္႐ြက္ရန္ သတိေပးၿပီးလွ်င္ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ စစ္ခ်ီတက္ရန္ ခြင့္ျပဳလိုက္သည္။ ဧကရာဇ္ အမိန္႔ျပန္တမ္းမ်ားတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ သိမ္းသြင္းၿပီးလွ်င္ ျမန္မာ့နန္း၌ မိမိတုိ႔ အလုိရွိသည့္ နန္းလ်ာကိုတင္ရန္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ရွိေၾကာင္း ေတြ႕ျမင္ရေလသည္။

ဆင္ျဖဴရွင္မင္းက ေနာင္တ႐ုတ္အေရးကို ေမွ်ာ္ေတြး၍ ဗလမင္းထင္ကို ဗန္းေမာ္ေတာင္ဖက္ ေကာင္းတံုသို႔ ေစလႊတ္ကာ အခိုင္အလံု ေနေစသည္။ တ႐ုတ္တပ္မ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းပိုင္းသို႔ ဆြဲသြင္းၿပီး ဝိုင္းဝန္းပိတ္ဆို႔ ေခ်မႈန္းရန္ ဆင္ျဖဴရွင္မင္းက စီမံခဲ့သည္။

ျမန္မာ - တရုတ္ ဒုတိယအႀကိမ္ စစ္ပြဲ

၁၇၆၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၁၂၈ ခုႏွစ္တြင္ ဒုတိယအႀကိမ္ တ႐ုတ္စစ္သည္ ႏွစ္သိန္း ငါးေသာင္း၊ ျမင္းသည္ ႏွစ္ေသာင္း ငါးေထာင္ျဖင့္ ဗန္းေမာ္ေၾကာင္း ခ်ီလာျပန္၏။ ဗလမင္းထင္အား ဗန္းေမာ္ကုိ စြန္႔လႊတ္ရန္ အမိန္႔ေပးထားေသာေၾကာင့္ တ႐ုတ္တို႔က ဗန္းေမာ္ၿမိဳ႕ကို အလြယ္တကူ သိမ္းပိုက္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ဆင္ျဖဴရွင္မင္းၾကားလွ်င္ ေနမ်ဳိးစည္သူကို ေရေၾကာင္းမွ ဗန္းေမာ္သို႔ ခ်ီတက္တိုက္ခိုက္ေစ၍ မဟာစည္သူကို ဧရာဝတီျမစ္၏ အေနာက္ဘက္မွ မိုးေကာင္း၊ မိုးညႇင္းေၾကာင္း ခ်ီေစသည္။ ေကာင္းတံုတြင္ ရွိေနေသာ ဗလမင္းထင္၏ တပ္ကိုလည္း အင္အားျဖည့္ေပးေလသည္။ လူးတစ္ဆယ့္ႏွစ္ပနား (က်ဳိင္း႐ံုးႀကီး သို႔မဟုတ္ က်င္းဟံု) တြင္ ခ်ရပ္ထားေသာ မဟာသီဟသူရ၏ တပ္ကိုလည္း ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္းကိုျဖတ္၍ ဗန္းေမာ္နယ္သို႔ ခ်ီေစသည္။ 


တရုတ္တပ္မ်ားသည္ ေကာင္းတံုၿမိဳ႕ကို ဝန္းရံတိုက္ခိုက္ေသာ္လည္း ဗလမင္းထင္၏ အစီအမံေကာင္းသျဖင့္ ၿမိဳ႕ျပခိုင္လံုေသာေၾကာင့္ မေအာင္ျမင္ေခ်။ ေကာင္းတံုခံတပ္တြင္ အေလာင္းဘုရားလက္ထက္ သံလ်င္တိုက္ပြဲမွ ဖမ္းမိခဲ့ေသာ ျပင္သစ္အေျမာက္သမားမ်ားျဖင့္ အားျဖည့္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ ေနမ်ဳိးစည္သူ၏ စစ္ကူမ်ား ေရာက္လာၿပီး ဗန္းေမာ္ကို ျပန္လည္ သိမ္းပိုက္လိုက္သည္။ ဗန္းေမာ္တြင္ တ႐ုတ္တို႔အတြက္ စားနပ္ရိကၡာအျပည့္ သိုေလွာင္ထားေသာ္လည္း အေစာင့္အၾကပ္အျဖစ္ တ႐ုတ္လူနာစစ္သည္မ်ားသာ ရွိသျဖင့္ အလြယ္တကူ သိမ္းႏိုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

Red Cliff ရုပ္ရွင္ဇာတ္ကားအတြင္း တရုတ္ ျမင္းစစ္သည္ေတာ္မ်ား

ဗန္းေမာ္ၿမိဳ႕ကို သိမ္းပုိက္ၿပီးေနာက္ တ႐ုတ္စစ္တပ္ကုိ ႏွစ္ဘက္ညႇပ္၍ တုိက္ခုိက္ရန္ ရက္သတ္မွတ္၍ ေကာင္းတုံခံတပ္မွ ျမန္မာတုိ႔က ေရွ႕မွထြက္တုိက္ကာ ေနမ်ဳိးစည္သူတပ္က တ႐ုတ္တုိ႔ကုိ ေနာက္ေၾကာင္းမွ တုိက္ခုိက္ရန္ အစီအစဥ္ ျပဳၾကသည္။ တ႐ုတ္တုိ႔က ၎တုိ႔သည္ ျမန္မာတုိ႔၏ ေထာင္ေခ်ာက္တြင္းသုိ႔ က်ေရာက္၍ ေသြးထြက္သံယုိ မ်ားစြာျဖင့္ က်ဆုံးၾကသည္ဟု မွတ္တမ္းမ်ားတြင္ ဝန္ခံထားသည္။ တ႐ုတ္စစ္သည္ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာတို႔မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အပူပိုင္းရာသီဥတုဒဏ္ကို မခံႏိုင္ဘဲ ကာလဝမ္း၊ ေသြးဝမ္း၊ ငွက္ဖ်ားေရာဂါမ်ားျဖစ္၍ က်ဆံုးၾကရသည္။ တ႐ုတ္တပ္ တစ္တပ္မွ စစ္သည္ ၁၀၀၀ အနက္ ၈၀၀ ေရာဂါဘယျဖင့္ က်ဆံုးရသည္ဟုဆိုသည္။ တ႐ုတ္စစ္မွဴး ခ်ဳိဟန္ပုိင္သည္ ႂကြင္းက်န္ေသာ စားနပ္ရိကၡာမ်ားကို ဖ်က္ဆီးၿပီးလွ်င္ တပ္ျပန္ဆုတ္ေလသည္။ ထုိအခ်ိန္တြင္ ဧရာဝတီ အေနာက္ဘက္ ကမ္းေျခမွ ခ်ီတက္လာေသာ ျမန္မာတပ္ႀကီးသည္ ဧရာဝတီျမစ္ကုိ ဝုိင္းေမာ္တြင္ ျဖတ္ၿပီးေနာက္ ဆီမာေျမာက္ဘက္ ေယာယင္ေတာင္တန္းမ်ား အနီးတြင္ စခန္းခ်ေနေသာ တ႐ုတ္စစ္တပ္ကို ေအာင္ႏုိင္ၾကေလသည္။ ျမန္မာတုိ႔သည္ တ႐ုတ္ စစ္တပ္ကုိ ဖိနင္းတုိက္ခုိက္ရင္း ေနမ်ဳိးစည္သူ၏ တပ္ႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီးလွ်င္ ဆက္လက္၍ စႏၵားတုိင္ေအာင္ ခ်ီတက္ၾကသည္။ ထုိေနရာတြင္ လူးတစ္ဆယ့္ႏွစ္ပနားမွ ခ်ီတက္လာေသာ မဟာသီဟသူရ၏ စစ္တပ္ႀကီးႏွင့္ ပူးေပါင္းမိၾကျပန္သည္။ ဤသို႔ျဖင့္ ဆုတ္ခြာလာေသာ တ႐ုတ္စစ္တပ္ တစ္ခုလံုးကို ညက္ညက္ေၾကေအာင္ ေခ်မႈန္းႏိုင္ခဲ့သည္။ နယ္စပ္ရွိ တ႐ုတ္တုိ႔၏ ခံတပ္မ်ားကို ျမန္မာစစ္တပ္ႀကီးသည္ သိမ္းပုိက္ၿပီးလွ်င္ ရွမ္း တ႐ုတ္နယ္ ရွစ္နယ္ကိုလည္း ရရွိၾကသည္။ ယုန္ခ်န္းႏွင့္ တိန္ခ်ဳံးတုိင္ေအာင္ လမ္းတေလွ်ာက္မွ ႐ြာမ်ားကို ဖ်က္ဆီးၾကသည္။

တရုတ္ ျမႇားစစ္သည္ေတာ္

တ႐ုတ္မွတ္တမ္းတြင္ ယူနန္ဘုရင္ခံယန္သည္ ထုိအခ်ိန္၌ ေၾကာက္႐ြံ႕ တုန္လႈပ္ျခင္းေၾကာင့္ နာမက်န္း ျဖစ္ေတာ့သည္ဟု ဆုိသည္။ တ႐ုတ္ဧကရာဇ္ ခ်င္းလုံသည္ သမားေတာ္တစ္ဦးကို ေစလႊတ္၍ ဟန္ေဆာင္ျခင္း ဟုတ္ မဟုတ္ႏွင့္ အေျခအေန အရပ္ရပ္ အားလုံးကုိ လွ်ဳိ႕ဝွက္ အစီရင္ခံစာတင္ရန္ ေစလႊတ္လုိက္သည္။ ယူနန္ဘုရင္ခံသည္ ေၾကာက္႐ြံ႕လွေသာေၾကာင့္ လိမ္လည္ လွည့္ဖ်ား၍ ဧကရာဇ္ထံ အစီရင္ခံသည္။ ဗန္းေမာ္တြင္ ျမန္မာစစ္သည္ တစ္ေသာင္း က်ဆုံးေသာေၾကာင့္ ေနမ်ဳိးစည္သူကုိယ္တုိင္ လာေရာက္၍ အညံ့ခံပါမည္ဟု စကားကမ္းလွမ္းလာေၾကာင္း၊ ဗန္းေမာ္ ၿမိဳ႕သူ ၿမိဳ႕သားတုိ႔သည္ တ႐ုတ္တုိ႔ထုံးစံကုိ လုိက္၍ က်စ္ဆံၿမီးမ်ားပင္ ထားၾကၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ ျမန္မာတုိ႔ႏွင့္ စစ္ေျပၿငိမ္း၍ ဗန္းေမာ္ကုိ အပ္ႏွင္းၿပီးလွ်င္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို အစီအစဥ္ျပဳရန္သင့္ေၾကာင္း မဟုတ္မမွန္ ေရးသား အစီရင္ခံ လုိက္သည္။ သို႔ရာတြင္ အစီရင္ခံစာကို ဖတ္ၿပီးသည္ႏွင့္ တၿပိဳင္နက္တည္း ဧကရာဇ္သည္ အျဖစ္မွန္ကုိ သိျမင္ေလသည္။ အကယ္၍ ျမန္မာတုိ႔သာ ေနရာတကာတြင္ စစ္ေရး႐ႈံးနိမ့္သည္ မွန္လွ်င္ တ႐ုတ္ျမန္မာ စစ္ပြဲသည္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံတြင္း၌ ေပၚေပါက္ရန္ အေၾကာင္းမရွိသည္ကို သေဘာေပါက္သျဖင့္ ယူနန္ဘုရင္ခံကုိ ပီကင္းသုိ႔လာရန္ ဆင့္ေခၚလုိက္သည္။ ပီကင္းေရာက္ေသာအခါ ယူနန္ဘုရင္ခံကုိ မိမိကုိယ္မိမိ အဆုံးစီရင္ခိုင္းေလသည္။

No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။