Tuesday, May 21, 2013

ျမန္မာ့စစ္တပ္ အရာရွိမ်ားႏွင့္ အင္ဒုိစစ္တပ္ အရာရွိႀကီးတုိ႔ ျမန္မာ့အေရး ေဆြးေႏြးခန္း - (၅)

(စည္းလံုးျခင္းရဲ႕အင္အား)

စည္းလံုးျခင္းရဲ႕ အင္အား ဝက္ဘ္ဆုိဒ္ အေနနဲ႔ ျပည္တြင္းက တပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ သတင္းမ်ား ေရာက္ရွိလာတဲ့ အေျခအေနေပၚ မူတည္ၿပီး စည္းလံုးျခင္းရဲ႕ အင္အားအဖြဲ႔မွ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးခန္းမ်ားကို အလွည့္က် တင္ျပႏုိင္ေအာင္ စီစဥ္ထားပါတယ္။ ယေန႔မွာေတာ့ ေဆြးေႏြးခန္း ဆက္လက္ ေဖၚျပမွာ ျဖစ္ၿပီး ဆက္စပ္ ျပန္လည္ ေလ့လာႏုိင္ရန္ အပိုင္း (၄) ကို ဒီေနရာမွာ ႏွိပ္ၿပီး ျပန္လည္ ေလ့လာ ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါတယ္။

အင္ဒိုဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးကို အင္ဒိုနီးရွားတပ္မေတာ္မွာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အပိုင္းအား ထိပ္ပိုင္းက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြက စတင္လိုက္ျပီ ဆိုတာနဲ႔ အရာရွိငယ္ အျခားအဆင့္ စစ္သည္မ်ားက ဘယ္လိုမ်ား တုန္႔ျပန္ ၾကသလဲဆိုတာ သိခ်င္ပါတယ္လို႔ စည္းလံုးျခင္းရဲ႕အင္အားအဖြဲ႔မွ ေမးျမန္းခဲ့ပါတယ္။အင္ဒုိနီးရွား စစ္တပ္ကုိ သုံးသပ္မယ္ဆုိရင္ အင္ဒုိနီးရွားစစ္တပ္က ႏုိင္ငံေရးမွာ ပတ္သက္ေနသလား။ တကယ္တမ္းက်ေတာ့ ျပန္ၾကည့္မယ္ဆုိရင္ ၁၉၄၅ လြတ္လပ္ေရးလုပ္ခဲ့တဲ့ မ်ိဳးဆက္ေတြ ျမန္မာႏိုင္ငံ လိုဆိုရင္ ရဲေဘာ္သုံးက်ိပ္နဲ႔ စေထာင္ခဲ့တဲ့ ပထမပတ္ဗိုလ္သင္တန္းေက်ာင္းဆင္း ဒုတိယ ဗိုလ္သင္တန္းေက်ာင္းဆင္း စတဲ့ old generation လုိမ်ိဳးေပါ့။ ဒီလူေတြကပဲ ႏုိင္ငံေရးကုိ တစုိက္မတ္မတ္ လုပ္တယ္။ က်န္တဲ့ေနာက္ေပါက္ေတြက ဒီေလာက္ႀကီး ႏုိင္ငံေရး မဟုတ္ေတာ့ဘူး။ သူတုိ႔က တကယ့္ professional soldier ဆုိတဲ့ စစ္ေရးအျမင္ပိုဆန္တဲ့ ပုံစံမ်ိဳးေတြဘဲရိွတယ္။

အင္ဒုိနီးရွားမွာဆုိရင္ သံုးလႊာရွိတယ္။ ပထမအလႊာကေတာ့ old generation ျဖစ္ျပီး၊ ေနာက္တစ္လႊာကေတာ့ ကိုလိုနီလုပ္ခဲ့တဲ့ နယ္သာလန္ႏိုင္ငံ (ဒတ္ခ်္) တပ္မေတာ္မွာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့တဲ့ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြနဲ႔ က်န္တဲ့အလႊာကေတာ့ ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြကလာတဲ့ စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေတြ ရိွတယ္။ အဲဒီႏိုင္ငံေရးကလာတဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြဟာ  ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြက လာတာရွိသလို socialism တုိ႔ communism တုိ႔လို သူတုိ႔ပါတီထဲကလာတာ။ ပါတီထဲက လာတဲ့အခါက်ေတာ့ အဲဒီပါတီရဲ႕ ေနာက္ခံနဲ႔ အဲဒီပါတီေတြအေပၚမွာ သိမ္းသြင္းမႈေတြ ရိွတယ္။

စည္းလံုးျခင္းရဲ႕ အင္အား ဝက္ဘ္ဆုိဒ္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားက ျပန္လည္ ေဆြးေႏြးရာမွာ ျမန္မာျပည္မွာလည္း ဒီအတုိင္းပါပဲ။ ျမန္မာတပ္မေတာ္မွာ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီကေန၊ ဆုိရွယ္လစ္ ပါတီကေန လာတာရိွတယ္။ ေနာက္ပုိင္းက်ေတာ့ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဘက္ကို ယုိင္သြားတာရိွတယ္။ အမွန္မွာေတာ့ ဗုိလ္ေန၀င္းက ႏုိင္ငံေရး အေရာင္ေသြးတာေတာ့ မရိွဘူး။ ဒါေပမယ့္လုိ႔ ဗုိလ္ေအာင္ႀကီးတုိ႔ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေမာင္ေမာင္တုိ႔ ဗုိလ္ခ်ဳပ္တင္ေဖတုိ႔ အုပ္စုေတြနဲ႔ ဦးဘေဆြ၊ ဦးေက်ာ္ျငိမ္းတုိ႔ရဲ႕ ဆုိရွယ္လစ္အုပ္စု ျဖစ္ေနေတာ့ ဗုိလ္ေန၀င္းကုိ ဆရာေမြးတာ ရွိခဲ့ပါတယ္။


ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးက ဆက္လက္ ေဆြးေႏြးရာမွာ ဆူကာႏုိအေၾကာင္း ေျပာမယ္ဆုိလုိ႔ရိွရင္ ဆူကာႏုိကေတာ့ Nationalism ေပါ့။ တကယ့္အမ်ိဳးသားေရးစိတ္ဓါတ္ ရိွတဲ့သူ။ ဒါေပမယ့္လုိ႔ အာရ္မီ၀င္းဆိုတဲ့ တပ္မေတာ္ေတာင္ပံက ေနာက္ပုိင္းေတြမွာ အင္ဒုိနီးရွားရဲ႕ သေဘာတရားေတြ ေျပာရရင္ အင္ဒုိနီးရွားတပ္မေတာ္မွာက National Family ေပါ့။ အားလုံးက  Family တစ္ခုထဲကုိပဲ။ ဒီ္ family ထဲမွာ အားလုံးသေဘာတူတဲ့ဟာနဲ႔ လုပ္ၾကတယ္။ western ဒီမုိကေရစီဆုိတဲ့ဟာနဲ႔ မဲနဲ႔ ဆုံးျဖတ္ၿပီးေတာ့ ပါလီမန္စနစ္ပုံစံနဲ႔ concept ကုိ အကုန္လုံးညွိယူၿပီးေတာ့ လုပ္ၾကတယ္။ အဲလုိ concept နဲ႔သြားေတာ့ အင္ဒုိနီးရွား စစ္တပ္မွာ ဆူဟာတိုကေတာ့ အာဏာရွင္ဆုိေပမယ့္လုိ႔ သူက တစိတ္တပုိင္းအားျဖင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္ပါတီေတြကုိ သူက ရပ္တည္မႈ ေပးထားတယ္။ ကြန္ျမဴနစ္ကုိဘဲ အျမစ္ျဖဳတ္တယ္။ ဆူဟာတုိ လက္ထက္မွာ တပ္မေတာ္ကုိ ေထာက္ခံတဲ့ ဂုိလ္ကာပါတီလုိ၊ PDI တုိ႔ ဘာသာေရးကုိ အေျခခံ အစြန္းမေရာက္တဲ့ အစၥလာမ္မစ္ ပါတီမ်ိဳးကုိ ရပ္တည္ခြင့္ေပးတယ္။ စစ္တပ္က အထူးသျဖင့္ ေထာက္လွမ္းေရးကုိင္တဲ့  ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေတြက အလုပ္သေဘာအရ အတုိက္အခံပါတီ ေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ ဆက္သြယ္မႈရိွတယ္။ အဲလုိနဲ႔ စစ္တပ္နဲ႔ အရပ္ဘက္ ႏိုင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ႕ အျပန္အလွန္ဆက္စပ္မႈက ေပ်ာက္မသြားဘူး။ ဒါေၾကာင့္ေနာက္ပိုင္းမွာ အင္ဒုိနီးရွားနိုင္ငံေရးကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္တဲ့အခါမွာ စစ္တပ္က ႏုိင္ငံေရးသမားေတြရဲ႕  အားကိုယူၿပီးေတာ့ လုပ္သြားရတာ အမ်ားႀကီးရိွတယ္လုိ႔ ရွင္းျပသြားပါတယ္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးက ဆက္လက္ ေဆြးေႏြး ရွင္းလင္းရာမွာ အဓိက စစ္တပ္ထဲမွာ အေျပာင္းအလဲဆုိတာကုိ ဖန္တီးခဲ့တာဟာ တကယ့္ strategy ကုိင္တဲ့ အေပၚဘက္ကေန အဓိကလိုတယ္။ commanding general ကဲ့သို႔ အမိန္႔ေပးႏိုင္တဲ့ စစ္ဌာနခ်ဳပ္လိုမ်ိဳးကို ဆိုလိုတာပါ။ အင္ဒုိနီးရွားကိစၥမွာ commanding general ရယ္ commanding general ေဘးနားမွာရိွတဲ့ Staffs စစ္ဦးစီးအရာရွိေတြ P.A ကိုယ္ေရးအရာရွိေတြ ဆက္သြယ္ေရးအရာရွိေတြ အေျမာက္တပ္ဖြဲ႔ကဲ့သို႔ ပညာသည္လက္ရံုးတပ္ဖြဲ႕ အရာရွိေတြ လံုျခံဳေရးတပ္ခြဲမွဴး တပ္စုမွဴး စတဲ့ အရာရွိေတြ  ဒါေတြဟာ အဓိကဘဲလို႔ ဆုိပါတယ္။  သာမန္အရာရိွေတြကေတာ့ အထက္က ေပးလာတဲ့အမိန္႔ order ကုိ အေကာင္အထည္ ေဖၚရတာဘဲ ျဖစ္တယ္။ အေပၚက ေပးလုိက္တဲ့ order က ဒီမုိကေရစီဘက္ယုိင္တဲ့ ဒါမွမဟုတ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးဘက္ကုိ ယုိင္တဲ့ ေပၚလစီကုိ အေပၚကလာရင္ ေအာက္ကလုိက္လုပ္ရတာဘဲ ျဖစ္တယ္။ တခ်ိဳ႕က ေအာက္ေျခ အရာရွိ္ စစ္သည္ေတြကို စည္းရံုးရမယ္လို႔ေျပာတာ မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။ စစ္သားေတြ ၁၀၀ ရမယ္၊ ၂၀၀ ရမယ္ဆုိတဲ့ target မ်ိဳးေတြ သြားလုပ္ေပမဲ့ သာမန္စစ္သားေတြ ၁၀၀ ထြက္လာထြက္လာ ၂၀၀ ထြက္လာ ထြက္လာ သိပ္အရာမေရာက္ဘူး။ ဘာလုိ႔လဲဆုိေတာ့ အစိုးရက ထပ္ျဖည့္မယ္။ ေနာက္တစ္ရာ ထြက္လာရင္ ေနာက္တစ္ရာ ထပ္ျဖည့္လာမယ္ဆုိတာ သိထားရမယ္။


ဒါေၾကာင့္ ေကာက္ခ်က္ခ်ရမယ္ဆိုရင္ အရာရိွႀကီးၾကီးေတာ့ ရခ်င္မွရမယ္။ ဒါေပမယ့္လုိ႔ စစ္ဌာနခ်ဳပ္ general commanding ေတြမွာ  စစ္ဦးစီးအရာရွိ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနတဲ့ ဗုိလ္ႀကီးေလာက္ဘဲ ျဖစ္ခ်င္ျဖစ္မယ္၊ ဗုိလ္မွဴးေလာက္ျဖစ္ခ်င္ျဖစ္မယ္ ဒါေပမယ့္ အဲဒါမ်ိဳးက သိပ္အေရးပါတယ္။ သူတုိ႔ဟာ လူႀကီးေဘးနားမွာ ရိွေနတဲ့အခါက်ေတာ့ အတြင္းေရးကိစၥေတြကုိသိၿပီး ေပၚလစီအေျပာင္းအလဲေတြ သိသလို လူႀကီးနဲ႔ဆက္ဆံေနရေတာ့ ျဖစ္လာတဲ့ အေျခအေန ရုိက္ခတ္မႈေတြနဲ႔ပတ္သက္ျပီး လူႀကီးရဲ႕ စိတ္ေနသေဘာထားေတြ ဘယ္လုိယုိင္လာသလဲ ဆုိတာေတြ သူတုိ႔ လူႀကီးေတြရဲ႕ အသြင္လကၡဏာကို ခန္႔မွန္းတတ္တာမုိ႔ သူတုိ႔သိတယ္။ သူတုိ႔ သိတဲ့ အခါက်ေတာ့ အဲဒီအေနအထားမွာ သူတုိ႔က မသိမသာ သေဘာတရား ထည့္ေပးလုိက္တယ္။ ဥပမာ က်ေနာ္ရတဲ့ information က target က  ဒီလုိျဖစ္တယ္လို႔ ထည့္ေပးလိုက္ရံုဘဲ။ ေနာက္အပိုင္း (၆) မွာေတာ့ စစ္တပ္ အေတြးအေခၚ ျမင့္မားေအာင္ ဘယ္လို ဖြင့္ေပးမလဲ ဆုိတာေတြ၊ ႏုိင္ငံျခားေရာက္ ျမန္မာတပ္မေတာ္ အရာရွိမ်ား အေတြ႔အႀကံဳကို ဆက္လက္ တင္ျပေပးသြားပါမယ္။

No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။