Tuesday, May 21, 2013

အင္ဒုိနီးရွားႏိုင္ငံ၏ သမၼတ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး စနစ္ အဆင့္ဆင့္ ေျပာင္းလဲ ျဖစ္ေပၚလာခဲ့ပံုမ်ား

(စည္းလံုးျခင္းရဲ႕အင္အား)

အယ္ဒီတာအဖဲြ႔၏ သံုးသပ္တင္ျပခ်က္။    ။ ယေန႔ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဒီမုိကေရစီအသြင္ ကူးေျပာင္းကာလမွာ သမၼတႏွင့္ လႊတ္ေတာ္အၾကား ဥပေဒအရ အျငင္းပြားမႈမ်ား၊ အားၿပိဳင္မႈမ်ား ရွိေနဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အေတြ႔အႀကံဳ နုနယ္ေသးသျဖင့္ မျဖစ္သင့္သည္မ်ား မျဖစ္ရေလေအာင္ မိဘျပည္သူလူထုက ထိန္းေၾကာင္း ေပးလိုတဲ့ ဆႏၵမ်ား ရွိေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။ အမ်ိဳးသား ညီလာခံတြင္ အေျခခံ ဥပေဒ ေရးဆြဲစဥ္ကပင္ ယခင္ စစ္တပ္မွ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားက အင္ဒုိနီးရွားႏုိင္ငံရဲ႕ တုိးတက္ ျဖစ္ေပၚ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို အားက်ၿပီး ကိုးကားခဲ့သည္ဟု စစ္ဖက္နီးစပ္သူမ်ားက ဆုိပါတယ္။ အင္ဒိုနီးရွား ပါလီမန္တြင္ တပ္မေတာ္က ယူနီေဖာင္းဝတ္ ဝင္ေရာက္ေနရာယူခဲ့ၿပီးမွ တေျဖးေျဖး ေလ်ာ့လာကာ စစ္တန္းလ်ား ျပန္သြားသည့္စနစ္ ျဖစ္ပါတယ္။

ေဆာင္းပါးရွင္ - အာကာ


သတင္းေထာက္ေဟာင္းႀကီး ၾသဂတ္ဆူဟာနာဟာ အင္ဒုိနီးရွား ႏုိင္ငံရဲ႕ သမၼတ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး စနစ္ အဆင့္ဆင့္ ေျပာင္းလဲျဖစ္ေပၚခဲ့ပံု ဇာတ္ေၾကာင္းကို ေရွ႕တန္းက်က် ျမင္ေတြ႔ သိရွိခဲ့ရသူ ျဖစ္ပါတယ္။

၁၉၉၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားကတည္းက အသက္ (၅၇) ႏွစ္အရြယ္ရွိ သတင္းေထာက္ႀကီးဟာ သမၼတ နန္းေတာ္ကို ေန႔စဥ္ ေရာက္ရွိၿပီး အစိုးရ အဖဲြ႔ အစည္းအေဝး သတင္းေတြကို ရယူခဲ့ရသလုိ အစုိးရရဲ႕ ေၾကညာခ်က္ေတြကိုလည္း သတင္းဌာနေတြကို ျဖန္႔ေဝေပးခဲ့ရသူ ျဖစ္ပါတယ္။

၁၉၉၈ ခုႏွစ္မွာ နိဂံုးခ်ဳပ္ခဲ့တဲ့ သမၼတ ဆူဟာတုိရဲ႕ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ ေက်ာ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အဲဒီ သတင္းေထာက္ႀကီးက “ဆူဟာတုိဟာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ျမန္ဆန္တယ္။ သူ႔ရဲ႕ စကားဟာ ဥပေဒပဲ ျဖစ္တယ္။ သူဟာ ဘယ္ေတာ့မွ အစည္းအေဝးေတြကို ေရြ႕ဆုိင္းတာ၊ ဖ်က္သိမ္းတာမ်ိဳး မလုပ္ခဲ့ဖူးဘူး” လုိ႔ သူ႔ကိုယ္ေတြ႔ကို ေျပာျပတယ္။ သူဆက္ၿပီး ေျပာတာက “ဆူဟာတုိ ေနာက္ပိုင္း တက္လာတဲ့ ဘယ္သမၼတ တစ္ေယာက္မွ သူ႔လုိ မစီမံႏုိင္ခဲ့ၾကဘူး။ ဒီေန႔ဆုိရင္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ တစ္ခု ခ်ဖို႔ အခ်ိန္ အၾကာႀကီး ယူေနတာ ေတြ႔ရတယ္။ ဆံုးျဖတ္ေနတယ္။ ေနာက္ဆံုးအဆင့္ ေရာက္ေနၿပီဆုိတာခ်ည္းပဲ ျဖစ္ေနတယ္” တဲ့။

အမွန္တကယ္ေတာ့ အင္ဒုိနီးရွား သမၼတရဲ႕ အခရာက်မႈဟာ ဆူဟာတုိေခတ္ ကုန္ဆံုးသြားတဲ့ ေနာက္ပိုင္းမွစၿပီး ႀကီးႀကီးမားမား ေျပာင္းလဲသြားခဲ့တာ ျဖစ္တယ္။ အင္ဒုိနီးရွား ႏုိင္ငံ လြတ္လပ္ေရး ရခဲ့တဲ့ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္ကနဲ႔ စာရင္ ပုိၿပီး အလွမ္းကြာလာခဲ့တယ္။

အင္ဒုိနီးရွားႏုိင္ငံရဲ႕ အေစာပိုင္းႏွစ္ေတြမွာ ဆုိရင္ သမၼတရဲ႕ အခန္းက႑ဟာ မင္းပြဲစုိးပြဲ အခမ္းအနား တက္ေရာက္ရံုေလာက္ပဲ ရွိခဲ့တယ္။ တုိင္းျပည္ကို တကယ္တမ္း ကိုင္တြယ္ေနတဲ့ သူက ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္သာ ျဖစ္ၿပီး သူနဲ႔အတူ ပါလီမန္က ပါဝင္လႈပ္ရွားခဲ့တယ္။


ဒါေပမဲ့ ၁၉၅၉ ခုႏွစ္အေရာက္မွာ ပထမဆံုး သမၼတ ျဖစ္လာတဲ့ ဆူကာႏုိက ပါလီမန္ ဒီမိုကေရစီ အေပၚ ဆန္႔က်င္တဲ့ လူထုသေဘာထား ဆႏၵကုိ ဆုပ္ကိုင္ၿပီး တုိင္းျပည္ရဲ႕ ေဟာင္းႏြမ္း ေနတဲ့ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒကို အမိန္႔ ဒီကရီ ထုတ္ျပန္ၿပီး ျပင္ဆင္ခဲ့တယ္။ ျပင္ဆင္မႈ အမ်ားအျပားထဲမွာ ေနာက္ထပ္ ေရြးေကာက္ပြဲဆုိတာ မရွိေတာ့ဘူး။ ဆူကာႏုိကပဲ သူ႔ဘဝ သက္တမ္း တစ္ေလွ်ာက္လံုးမွာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အာဏာကို ခ်ဳပ္ကုိင္ထားခဲ့တယ္။

၁၉၆၅ ခုႏွစ္မွာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ဆူဟာတုိ ဦးေဆာင္တဲ့ စစ္တပ္က အာဏာသိမ္းမႈ ျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ပိုင္း အေျခအေနဟာ ပံုမွန္ျပန္ ျဖစ္လာခဲ့တယ္။ ဒါေပမဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲေတြကိုေတာ့ ထိန္းခ်ဳပ္ ထားခဲ့တယ္။ ဘယ္လိုပဲ ျဖစ္ျဖစ္ သမၼတ ဆူဟာတုိရဲ႕ လက္ကိုင္ ႏုိင္ငံေရး ပါတီ ျဖစ္တဲ့ ဂုိလ္က ပါတီအျပင္ အျခား ႏုိင္ငံေရး ပါတီ ႏွစ္ခုကို ဖြဲ႔စည္းခြင့္ျပဳခဲ့တယ္။ မဲဆႏၵရွင္ေတြဟာ ဂိုလ္ကာပါတီကိုပဲ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ ခဲ့ၾကရတယ္။ ဆူဟာတုိက သူ႔မွာ သူ႔ၾသဇာနာခံရတဲ့ ပါလီမန္ လႊတ္ေတာ္ရွိတယ္ဆုိတာကို ေသခ်ာေအာင္ လုပ္ခဲ့တာပဲ ျဖစ္တယ္။ လူထုဆူပူအံုၾကြမႈေတြ ျဖစ္လုိ႔ ဆူဟာတုိ ႏုတ္ထြက္သြားၿပီးတဲ့ေနာက္ပိုင္းမွာ သမၼတရဲ႕ အခန္းက႑လည္း ေလွ်ာ့ခ်တာ ခံခဲ့ရတယ္။ သမၼတရဲ႕ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာ သက္ေရာက္မႈဟာ က်ဥ္းေျမာင္းသြားျပန္တယ္။ အင္ဒိုနီးရွား ႏုိင္ငံ သမၼတဟာ တန္ခုိးႀကီးထြားသူ မဟုတ္ေတာ့ဘဲ အမ်ားႀကိဳက္ သမၼတ ျဖစ္လာခဲ့ျပန္တယ္။ ဥပမာ ျပရမယ္ ဆုိရင္ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္နဲ႔ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္မွာ အေျခခံ ဥပေဒ ျပင္ဆင္ခ်က္ေတြ ေပၚထြက္လာၿပီး သမၼတကို သက္တမ္းႏွစ္ႀကိမ္ပဲ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခြင့္ ျပဳခဲ့တယ္။ ဒါ့အျပင္ သမၼတကို မဲဆႏၵရွင္ေတြက တုိက္ရိုက္ ေရြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္တဲ့စနစ္ကို က်င့္သံုးလာခဲ့တယ္။

အေရွ႕ေတာင္အာရွ ေလ့လာေရးဌာနရဲ႕ အႀကီးတန္း သုေတသန အရာရွိ တစ္ဦး ျဖစ္တဲ့ အရစ္အန္နန္တာက သမၼတဟာ တုိင္းျပည္ကို အာဏာပိုင္ လမ္းေၾကာင္းနဲ႔ ဦးေဆာင္လို႔ မရေတာ့ဘူး။ အင္ဒုိနီးရွား ျပည္သူေတြဟာ ဒီမုိကေရစီကို စနစ္တက် က်င့္သံုးလာႏုိင္ခဲ့ၾကတယ္လို႔ ဆုိတယ္။

ဒါေပမဲ့ သမၼတရဲ႕ ၾသဇာအာဏာ သက္ေရာက္မႈကို ကန္႔သတ္ဖုိ႔ လုပ္ေဆာင္ခဲ့တဲ့ အေျပာင္းအလဲေတြေၾကာင့္ တစ္နည္း တစ္လမ္းအားျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို ထိခိုက္ပ်က္ျပားေစခဲ့တယ္။ လက္ရွိ သမၼတ ယူဒုိယုိႏုိဆုိရင္ ျပည္သူ႔ ဝန္ထမ္းေရးရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ အဂတိလုိက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးမွာ နာမည္ေကာင္း ရခဲ့ေပမဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ရာမွာ ေႏွာင့္ေႏွးေနသူအျဖစ္ အေဝဖန္ခံခဲ့ရတယ္။ သူဟာ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လ (၈) ရက္ေန႔ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ေနာက္ထပ္ သမၼတ သက္တမ္းအတြက္ ပါဝင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့သူလည္း ျဖစ္တယ္။  သူနဲ႔ ဆန္႔က်င္ဘက္ သမၼတ ေရြးေကာက္ပြဲ ဝင္ခဲ့သူေတြကေတာ့ ယခင္ သမၼတေဟာင္း မီဂါဝါတီႏွင့္ လက္ရွိ ဒုသမၼတ ယူဆြတ္ကယ္လာတုိ႔ပဲ ျဖစ္တယ္။ မစၥတာ ကယ္လာက ျမန္ဆန္ ေကာင္းမြန္တဲ့ အစုိးရ ျဖစ္ရမယ္လုိ႔ ဂတိျပဳထားတယ္။ ေဒါက္တာ ယူဒုိယိုႏုိကို ေထာက္ခံသူေတြကေတာ့ ယူဒိုယိုႏိုမွာ အဓိကက်တဲ့ ဒီမုိကေရစီ အႏွစ္သာရ ရွိတယ္၊ အဲဒါကေတာ့ အေရြးခ်ယ္ခံ ပါလီမန္ပါပဲလုိ႔ ေျပာၾကတယ္။ ယခင္ ဆူဟာတုိ လက္ထက္တုန္းက လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲေတြ မရွိခဲ့ဘူး။ အဲဒီတုန္းက ပါလီမန္ဟာ သမၼတ အာဏာကို ထိန္းညႇိႏုိင္ဖို႔အတြက္ သူ႔ကိုယ္သူ တည္ေဆာက္ခဲ့ရတယ္။

ႏုိင္ငံေရး ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူ ဝီမာဝီတုိလာကေတာ့ အာဏာခဲြေဝမႈ အစီအမံဟာ လိုအပ္ေပမဲ့ ပါတီစံုက လူေတြ စုေဝးေနတဲ့ ပါလီမန္ဟာ တစ္ခ်ိန္ၿပီး တစ္ခ်ိန္ သူ႔ရဲ႕ အာဏာပိုင္ခြင့္ထက္ ေက်ာ္လြန္ လုပ္ေဆာင္မႈေတြ ရွိေနတယ္လုိ႔ ေထာက္ျပထားတယ္။ ယခင္ သမၼတေဟာင္း အဗၺဒူရာမန္ဝါဟစ္ရဲ႕ ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူ ျဖစ္ခဲ့တဲ့ မစၥတာ ဝီမာက ၂၀၀၁ ခုႏွစ္က ငါးႏွစ္ သက္တမ္းမွာ ႏွစ္ႏွစ္ပဲ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ရၿပီး ပါလီမန္ရဲ႕ အယံုအၾကည္မရွိ အဆုိနဲ႔ ႏႈတ္ထြက္ခဲ့ရတဲ့ သမၼတ ဝါဟစ္ရဲ႕ ျဖစ္ရပ္ကို ဥပမာ ျပခဲ့တယ္။

သမၼတအေပၚ အယံုအၾကည္မရွိ အဆုိ တင္သြင္းမႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အေျခခံ အေၾကာင္းအရာကို ေမးၾကည့္တဲ့အခါမွာ ပါလီမန္ ဥကၠ႒ ေအမီယံရုိင္းစ္က “တျခား ဘာအေၾကာင္းမွ မရွိဘူး။ ဘာျဖစ္လို႔လဲ ဆုိေတာ့ ပါလီမန္က သမၼတထက္ ၾသဇာအာဏာ ပိုႀကီးလို႔ပဲ” လုိ႔ တုံ႔ျပန္ ေျပာၾကားခဲ့တယ္။

အဲဒီေနာက္ပိုင္းမွာ သမၼတကို ဖယ္ရွားႏုိင္တဲ့ ပါလီမန္ရဲ႕ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို ပိုၿပီး ခက္ခဲေအာင္ ဥပေဒနဲ႔ တင္းၾကပ္ခဲ့ရတယ္။ ဒါေပမဲ့ အင္ဒုိနီးရွား ႏုိင္ငံရဲ႕ အႀကီးအကဲ သမၼတရဲ႕ ကံၾကမၼာဟာ ပါလီမန္က သူနဲ႔ ဘယ္ေလာက္မ်ားမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနသလဲ ဆုိတဲ့ အေပၚမွာ အလြန္ပဲ တည္မွီလ်က္ ရွိေနဆဲ ျဖစ္တယ္။

ေလ့လာ ဆန္းစစ္သူေတြက ေဒါက္တာ ယိုဒိုယုိႏုိရဲ႕ ဒီမုိကရက္တစ္ ပါတီဟာ ဖြဲ႔စည္းျဖစ္ေပၚလာမဲ့ ပါလီမန္သစ္မွာ အမတ္ ေနရာ (၂၁) ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ရရွိထားတာမုိ႔ ယူဒိုယိုႏုိဟာ သမၼတအျဖစ္ ျပန္အေရြးခံရရင္ ၿပီးခဲ့တဲ့ အရင္ သမၼတ သက္တမ္းထက္ ပိုၿပီး အေနေခ်ာင္မယ္လုိ႔ သံုးသပ္ထားပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဘယ္သူ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကမွေတာ့ အင္ဒုိနီးရွား ႏုိင္ငံ သမၼတရဲ႕ အခန္းက႑ ပိုမိုေတာင့္တင္း ခုိင္မာသင့္တယ္လုိ႔ ခ်င့္ခ်ိန္ ေျပာဆုိတာ မေတ႔ြရပါဘူး။


စင္ကာပူ အမ်ိဳးသား တကၠသိုလ္မွ လူမႈေရး ေဗဒပညာရွင္ ဟာဒစ္ကေတာ့ “အင္ဒုိနီးရွား ႏုိင္ငံေရး ေလာကမွာ လႈပ္ရွားေနၾကတဲ့ လက္ရွိ Player အမ်ားစုဟာ ဆူဟာတုိ လက္ထက္က ဆင္းသက္လာၾကသူေတြခ်ည္းပဲ ျဖစ္တယ္။ သူတုိ႔ဟာ လက္ရွိ ႏုိင္ငံေရး စနစ္နဲ႔ အေတြ႔အႀကံဳကို အခုမွ ရရွိလာၾကတာ ျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္မုိ႔ အာဏာယစ္မူးသူတုိ႔ရဲ႕ လမ္းေၾကာင္း အတုိင္း ဆက္မလုိက္ႏုိင္ဖို႔အတြက္ အခုလို ပါလီမန္နဲ႔ သမၼတရဲ႕ အခြင့္ အာဏာ ခ်ိတ္ဆက္ ထိန္းညႇိမႈဟာ လိုအပ္တယ္” လုိ႔ သံုးသပ္ထားပါတယ္။

No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။