Thursday, May 30, 2013

ျပည္သူ အင္အား ရွိမွ တုိင္းျပည္ အင္အား ရွိမယ္။

(Kachin Duwa)

ဒီေန႔ေခတ္မွာ တုိင္းျပည္တခု ရဲ႕ အင္အားကုိ ႏုိင္ငံေတာ္ စုစုေပါင္း ၀င္ထြက္ ဘ႑ျဖစ္တဲ့ Gross Domestic Product (GDP) နဲ႔ ႏွစ္စဥ္ရသုံးေငြ ရာထားခ်က္ Budget မ်ားကုိ ၾကည့္ၿပီး ခန္႔မွန္းေလ့ ရွိပါတယ္။ လူအင္အား နဲ႔လဲ ဆုိင္သင့္သေလာက္ပဲ ဆုိင္ပါတယ္။

အဲဒီ GDP တက္လာဖုိ႔ ဆုိတာ ျပည္သူ တစ္ေယာက္ခ်င္းဆီရဲ႕ ၀င္ေငြ ထြက္ေငြ၊ သုံးျဖဳန္းႏုိင္မႈ (၀ယ္လုိအား)၊ ထုတ္ကုန္၊ ပုိ႔ကုန္၊ သြင္းကုန္၊ စတာေတြကုိ တြက္ခ်က္ရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ဒီအရာေတြ အားလုံးေပၚ မူတည္ၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္ အခြန္ဘ႑ကလဲ တက္လာတတ္ပါတယ္။ အခြန္ဘ႑တက္လာတာနဲ႔အမွ် ၀န္ထမ္းလစာ ေတြ အလုိလုိ တုိးလာမယ္။ တုိင္းျပည္ရဲ႕လုိအပ္သမွ် အသုံးစရိတ္ တက္လာမွာ ျဖစ္တယ္။ အဲဒီ အထဲမွာ တပ္မေတာ္ အသုံးစရိတ္လဲ အပါအ၀င္ ေပါ့။

ဒီေတာ့ တုိင္းျပည္အင္အားရွိမွ တပ္မေတာ္ အင္အားရွိတာပါ။ တုိင္းျပည္အင္အားရွိဖို႔ ဆုိတာ ျပည္သူ တစ္ေယာက္ခ်င္းရဲ႕ ၀င္ေငြ၊ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ ဥပေဒ စုိးမုိးေရး၊ တရားမွ်တေရး စတဲ့ အေျခခံ လုိအပ္ခ်က္ ေတြက မရွိမျဖစ္လုိအပ္လာတယ္။
ၿပီးခဲ့တဲ့ ဆယ္စုႏွစ္ ၅၀ ခန္႔ေလာက္ကေတာ့ အဲဒီ တပ္မေတာ္ ဆုိတာႀကီးက ေျပာင္းျပန္ အုိင္ဒီယာ ေတြနဲ႔ စလာတယ္။ တပ္မေတာ္ အင္အားရွိမွ တုိင္းျပည္အင္အား ရွိမယ္.. ဆုိပါကလား... အဲဒါေၾကာင့္လဲ ဒီ အုိင္ဒီယာ ရဲ႕ ေနာက္ကြယ္မွာ ထြက္လာတဲ့ အေျဖကေတာ့ ရွင္းရွင္းေလးပါ။ ကမာၻအဆင္းရဲဆုံး ႏုိင္ငံ ျဖစ္လာတာပါပဲ။ သန္း ၆၀ ရွိတဲ့ တုိင္းျပည္က ေလးသန္းေလာက္ပဲ ရွိတဲ့ တုိင္းျပည္ေလာက္ အင္အားမရွိဘူး ျဖစ္သြားတယ္။ (စင္ကာပူ၊ ေနာ္ေ၀း ေတြဟာ လူဦးေရ ေလးသန္းေလာက္ပဲ ရွိတာပါ။)

ဒီေတာ့ ျပည္သူေတြ အင္အားရွိေအာင္ ဘယ္လုိ လုပ္ရမယ္ ဆုိတာ စဥ္းစားရေအာင္ပါ။ ပထမ ဆုံး လုပ္ရမွာက မလုိအပ္တဲ့ စစ္အသုံးစရိတ္ေတြ ျဖတ္ေတာက္ၿပီး ပညာေရး နဲ႔ က်န္းမာေရး မွာ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံ ရမယ္။ ျပည္သူ တစ္ေယာက္ခ်င္း က်န္းမာေရးဟာ တုိင္းျပည္ရဲ႕ အင္အား ျဖစ္ပါတယ္။ လူေတြ က်န္းမာမွ အလုပ္လုပ္ ႏုိင္မယ္။ ဒါမွ မိသားစု တုိင္း ၀င္ေငြ တုိးလာမယ္။ သူတုိ႔ သားသမီး ေတြ ပညာတတ္လာမယ္။ တုိင္းျပည္အခြန္ဘ႑ တုိးလာမယ္။။ စသည္ျဖင့္ေပါ့။ ကေလးေတာင္ သိပါတယ္။

စစ္အင္အား ဘာလုိ႔ လုိအပ္သလဲ? ဆင္ေျခကေတာ့ တုိင္းတပါးရန္ ကာကြယ္ဖုိ႔ လုိ႔ ေျပာလိမ့္မယ္။ ဒီေခတ္ တုိင္းတပါးရန္စမႈ ဆုိတာ မရွိသေလာက္ပါ။ အခုလက္ရွိ တပ္မေတာ္ အင္အားကုိ ေၾကာက္လုိ႔ ရန္မစ တာ မဟုတ္ပါဘူး၊ ေခတ္ မဟုတ္ေတာ့လုိ႔ပါ။ ဒီေတာ့ တုိင္းရင္းသား ဗုိလ္က် စုိးမုိးႏုိင္ ဖုိ႔ ဆုိတာ အေပၚတင္ မေျပာပဲ လက္ေတြ႕မွာက ဒီသေဘာ ျဖစ္ေနပါတယ္။ တုိင္းရင္းသား ေတြကလဲ မရေသးတဲ့ အခြင့္အေရး အတြက္ တုိက္ပဲြ၀င္ေနတာပဲ။ ဒီေတာ့ အဲဒီ အခြင့္အေရး ေတြကုိ ဘာျဖစ္လုိ႔ မေပးႏုိင္ရသလဲ။ ေပးလဲ ေပးသင့္တဲ့ အခြင့္အေရး ေတြပါ။ အစုိးရက ေျပာေျပာေနတဲ့ "ကုိယ့္ညီေနွာင္ တုိင္းရင္းသားမ်ားလုိ႔" တကယ္ သေဘာရုိးနဲ႔ သတ္မွတ္ရင္ မေပးႏုိင္စရာ အေၾကာင္းမရွိ။ တရုတ္၊ ကုလားမ်ဳိးႏြယ္ေတြ ဆုိရင္ေတာ့ တမ်ဳိးေပါ့။ ဘာျဖစ္လုိ႔ တုိင္းရင္းသား ေတြကုိ ႏွိပ္ကြပ္ဖုိ႔ ေလာက္ပဲ စစ္စရိတ္ အကုန္ခံေနရတာလဲ။ မလုိအပ္တဲ့ သုံးျဖဳန္းမႈ မဟုတ္ေပဘူးလား။

တကယ္ေတာ့ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ အဖဲြ႕ေတြကုိ ျပည္သူ႕စစ္လုပ္ခိုင္းလုိက္၊ နယ္ျခားေစာင့္တပ္လုပ္ခုိင္းၿပီး လုပ္စားခုိင္းလုိက္ လုပ္ေနတာဟာ ျပည္သူေတြအတြက္ ပုိဒုကၡမ်ားေစတယ္။ အဲဒီ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ေတြက တေမာက္ ဗုိလ္က်တာ ခံရတယ္။ တကယ္ေတာ့ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ နဲ႔ ျပည္သူ႕စစ္ လုပ္ခုိင္းတာဟာ တပ္မေတာ္ အင္အား ပုိတုိးေအာင္ လုပ္ေနျခင္းသာ ျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္ စစ္မွန္တဲ့ တုိင္းရင္းသား အခြင့္အေရးေတြကုိ လစ္လွ်ဴရူ႕ေနမႈလဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေတြ မလုိပါဘူး။ တကယ္သာ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း နဲ႔ တုိင္းရင္းသား အခြင့္အေရး အတြက္ အလုပ္လုပ္ပါ။ မျဖစ္လာႏုိင္စရာ အေၾကာင္းမရွိပါ။ စစ္မွန္တဲ့ ေတာ္လွန္ေရး သမားမ်ားဟာ ဘယ္ေတာ့မွ ျပည္သူ႕လုိအင္ဆႏၵ နဲ႔ ဆန္႔က်င္ၿပီး မသြားဘူး။ ကခ်င္လူမ်ဳိး နဲ႔ တုိင္းရင္းသားတုိင္းရဲ႕ စိတ္ဓါတ္ဟာ လြတ္လပ္ျခင္းနဲ႔ တရားမွ်တျခင္း ဆုိတဲ့အရာကုိ ငတ္မြတ္ေနခဲ့တာ ျဖစ္တယ္။

တဖက္မွာ ဖက္ဒရယ္ လုပ္ဖုိ႔ အစီအစဥ္ ရွိတယ္ ေျပာၿပီး၊ ၂၀၀၈ အေျခခံ ဥပေဒ ျပင္ဆင္ဖုိ႔ေတာ့ ေႏွာက္နွဲေနတယ္ ဆုိတာ အဆီအေလွ်ာ္မတည့္ တဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္ပါ။

တုိင္းျပည္ကုိ တကယ္အင္အား ရွိေစခ်င္လွ်င္ တုိင္းရင္းသား အပါအ၀င္ ႏုိင္ငံသား အားလုံး ရဲ႕ လူတစ္ဦးခ်င္း အင္အားဟာ အေရးအႀကီးဆုံးပါ။

No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။