Tuesday, May 28, 2013

ေရနံႏွင့္ ဂက္စ္ ပိုက္လိုင္းက တ႐ုတ္-ျမန္မာ အက်ိဳးရွိဟု သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ေျပာ

(ဧရာ၀တီ)

ယခုႏွစ္တြင္ ၿပီးစီးမည္ျဖစ္သည့္ တ႐ုတ္-ျမန္မာ ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ ဓာတ္ေငြ႔ ပိုက္လိုင္း စီမံကိန္းသည္ အေရးႀကီး သကဲ့သို႔ ႏွစ္ႏိုင္ငံ အျပန္အလွန္ အက်ိဳးရွိသည့္ စီမံကိန္း ျဖစ္ေၾကာင္း သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ေျပာၾကားလုိက္သည္။

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က တ႐ုတ္ အမ်ိဳးသား ေရနံ ေကာ္ပုိေရး႐ွင္း (CNPC) မွ အေထြေထြ မန္ေနဂ်ာ Mr. Liao Youngyuan ႏွင့္ အဖြဲ႔အား ယမန္ေန႔က ေနျပည္ေတာ္တြင္ ေတြ႔ဆံုစဥ္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ထုိကဲ့သို႔ ေျပာၾကားလုိက္ျခင္း ျဖစ္သည္ ဆင္ဟြာ သတင္းက ေရးသားေဖာ္ျပသည္။


ထုိ႔အျပင္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ယေန႔အခါ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ မ်က္ႏွာစာအားလံုးကို တံခါးဖြင့္ထားေၾကာင္း၊ အိမ္နီးခ်င္း ႏွစ္ႏိုင္ငံ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးစြာႏွင့္ တ႐ုတ္-ျမန္မာ ဆက္ဆံေရးကို ဆက္လက္ ထိန္းသိမ္းထားမည္ဟု ေျပာဆိုသြားသည္။

တ႐ုတ္ ကုမၸဏီမ်ား အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈကိုလည္း ႀကိဳဆုိေၾကာင္းႏွင့္ ေရနံသန္႔စင္သည့္ စက္႐ံုလည္း တည္ေဆာက္ရန္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က CNPC အေထြေထြမန္ေနဂ်ာႏွင့္ အဖြဲ႔အား ေျပာဆုိ ေဆြးေႏြးသည္ဟု သိရသည္။

Mr. Liao Youngyuan ကလည္း CNPC အေနျဖင့္ ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ ဓာတ္ေငြ႔ပိုက္လိုင္း စီမံကိန္းသည္ အေရးႀကီး သကဲ့သို႔ ပိုက္လိုင္း တည္ေဆာက္ေရးေၾကာင့္ လူမႈ၀န္းက်င္ဆုိင္ရာမ်ားကို တာ၀န္သိစြာ ျဖည့္ဆည္းခဲ့ေၾကာင္း၊ ပိုက္လုိင္းတေလွ်ာက္တြင္ ေဆး႐ံု၊ ေဆးခန္း၊ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားကိုလည္း တည္ေဆာက္ေပးျခင္းျဖင့္ ထင္ဟပ္ေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့သည္ဟု သိရွိရသည္။

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသုိ႔ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ တင္ပို႔မည့္ ႏွစ္ ၃၀ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ပိုက္လုိင္းစီမံကိန္းသည္ ယခု ေမလကုန္တြင္ အၿပီးသတ္ၿပီး လာမည့္ ဇြန္လတြင္ လုပ္ငန္း စတင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း တ႐ုတ္သတင္းစာမ်ားက ဆုိသည္။

အဆုိပါ ပိုက္လိုင္းသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ကမ္းလြန္ရွိ ေရႊဂက္စ္ သဘာ၀ ဓာတ္ေငြ႔ စီမံကိန္းစက္႐ံုမွ တဆင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ မေကြးတုိင္း၊ မႏၲေလးတုိင္း၊ ရွမ္းျပည္နယ္မွတဆင့္ ေရႊလီ၊ ထုိမွတဆင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ကူမင္းကို ျဖတ္ကာ နန္နင္းအထိ သြယ္တန္းထားသည္။

ေရႊဂက္စ္ လႈပ္ရွားမႈ တာ၀န္ခံ ကို၀င္းေအာင္က ႏွစ္ႏိုင္ငံ အက်ိဳးရွိမည့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ အဆုိပါ စီမံကိန္းေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ား၏ လယ္ယာေျမသိမ္းဆည္းခံရမႈ၊ လူမႈဘ၀ ပတ္၀န္းက်င္ ထိခိုက္ ဆံုး႐ံႈးမႈမ်ားကို ျပန္လည္ ျဖည့္တင္းေပးသည္ ဆုိသည့္ ေက်ာင္း၊ ေဆး႐ံု၊ ေဆးခန္း တည္ေဆာက္ေပးမႈတုိ႔သည္ အေပါင္းလကၡဏာ ေဆာင္ေသာ္လည္း မလံုေလာက္ေၾကာင္း ဧရာ၀တီသို႔ ေျပာသည္။

“ဒီ တ႐ုတ္နဲ႔ စီမံကိန္းတင္ မကပါဘူး။ တျခားစီမံကိန္းေတြမွာလည္း တကယ့္တကယ္ လူထုမွာ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမႈ သိပ္မရွိဘဲ ျဖစ္ေနတဲ့ ျပႆနာေတြ၊ ေနာက္ စီမံကိန္းေတြေၾကာင့္ လူမႈ ၀န္းက်င္ ျပႆနာေတြ၊ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ ျပႆနာေတြ ျဖစ္ေနတာက ဒါ လက္ေတြ႔ ျမင္ေနရတာပဲေလ” ဟု သူက ဆုိသည္။

ထုိ႔အျပင္ အစုိးရအေနျဖင့္ လက္ရွိ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ျပႆနာမ်ားကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈေနသည္မွာ ေကာင္းမြန္သည့္ အစုိးရ ျဖစ္ေရးႏွင့္လည္း ေသြဖည္ေနေၾကာင္း ကိုဝင္းေအာင္က ဆက္ေျပာသည္။

“စီမံကိန္းေတြမွာ တခ်ိဳ႕ အေကာင္းျမင္ၿပီး စနစ္တက် လုပ္တာမရွိဘဲ လက္ေတြ႔ျဖစ္ေနတဲ့ ျပႆနာေတြကို မ်က္လံုး စံုမွိတ္ၿပီး ေျပာတာေတြကေတာ့ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ လက္ရွိ က်င့္သံုးေနတယ္ေျပာတဲ့ ေကာင္းမြန္တဲ့ အစုိးရျဖစ္ေရး က်င့္ထံုးေတြနဲ႔ နည္းနည္း ေသြဖည္ေနတယ္လို႔ ထင္တယ္” ဟု သူက ဆုိသည္။

Mr. Liao Youngyuan သည္ ဒု သမၼတ ဦးဥာဏ္ထြန္းႏွင့္လည္း ေတြ႔ဆံုကာ တ႐ုတ္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ စြမ္းအင္က႑တြင္ တာ၀န္သိ ရင္းႏွီး ျမွဳပ္ႏွံေရးကိစၥ၊ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးေပးျခင္း၊ ကြ်မ္းက်င္မႈႏွင့္ နည္းပညာ လႊဲေျပာင္းေပးျခင္း၊ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ ေဂဟ စနစ္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေ႐ွာက္ျခင္း၊ ေဒသခံ လူထု၏ လူမႈစီးပြားဘ၀အေပၚ သက္ေရာက္မႈစသည့္ ကိစၥမ်ားတြင္ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးေရးႏွင့္ ႏွစ္ဖက္ အက်ိဳးရွိစြာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး စသည္တုိ႔ကို ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း အစိုးရ သတင္းစာမ်ားက ဆုိသည္။

ထုိသို႔ ေတြ႔ဆံုမႈမ်ားတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ တ႐ုတ္ သံအမတ္ႀကီးလည္း တက္ေရာက္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ တ႐ုတ္ သံအမတ္ႀကီးႏွင့္ မၾကာမီက ေတြ႔ဆံုခဲ့ၿပီး တ႐ုတ္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ စီမံကိန္း စာခ်ဳပ္မ်ား ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ရွိေစေရး ေျပာဆုိခဲ့ၾကသည့္ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ ေက်ာင္းသားမ်ားအဖြဲ႔မွ ဦးဂ်င္မီက ၄င္းတုိ႔ေနျဖင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈတုိင္းတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာေစရန္ အေျခခံမႈ ၃ ခ်က္ကို ကိုင္စြဲေၾကာင္း ဧရာ၀တီသို႔ ေျပာသည္။

“အမ်ိဳးသား အက်ိဳးစီးပြား ဘယ္ေလာက္႐ွိသလဲ၊ ေဒသခံ ျပည္သူေတြရဲ႕ အက်ိဳးစီးပြား ဘယ္ေလာက္ ျဖစ္ထြန္းသလဲနဲ႔ ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းမႈကို ဘယ္ေလာက္ အကာအကြယ္ ေပးသလဲဆုိတဲ့ အခ်က္ေတြမွာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ရွိဖုိ႔ပါပဲ” ဟု သူက ဆုိသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ မရွိ၍ ေနာက္ဆက္တြဲ ျပႆနာမ်ား ျဖစ္ပြားေနျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မည္သည့္ႏုိင္ငံမဆုိ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံႏိုင္ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ရွိရန္လုိေၾကာင္း ဦးဂ်င္မီက ဆက္ေျပာသည္။

“တေလွ်ာက္လံုးမွာ နားလည္မႈ စာခြ်န္လႊာဆုိတာ ထုိးလုိက္ၾကတယ္။ လက္မွတ္ေရးထုိးၾကတယ္ ဆုိတာပဲ သိရတယ္။ ဘယ္ဟာေတြပါမွန္း မသိသလို ယေန႔အထိ စီမံကိန္းေတြမွာ က်ေနာ္တုိ႔ ႏုိင္ငံက ဘယ္ေလာက္ရသလဲ စတဲ့ ကိစၥေတြ ဘာမွ က်ေနာ္တုိ႔ မသိရဘူး” ဟုလည္း ဦးဂ်င္မီက ဆိုသည္။

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရ တက္လာၿပီးေနာက္ ျပည္သူမ်ား၏ ကန္႔ကြက္ ဆႏၵျပမႈေၾကာင့္ တ႐ုတ္က ဦးေဆာင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနသည့္ ဧရာဝတီ ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းကို ယာယီ ရပ္တန္႔ ထားခဲ့ရၿပီး လက္ပံေတာင္းေတာင္ ေၾကးနီစီမံကိန္းတြင္လည္း စံုစမ္းေရး ေကာ္မရွင္ဖြဲ႔ကာ စစ္ေဆးခဲ့ရသည္။

ထုိ႔ေနာက္ပုိင္းတြင္ တ႐ုတ္ သံအမတ္ႀကီး အပါအ၀င္ တ႐ုတ္ပညာရွင္မ်ား၊ တျခား တ႐ုတ္အဖြဲ႔မ်ားသည္ ျမန္မာ အတုိက္အခံ အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရး မ်က္ႏွာစာမ်ား ဖြင့္လွစ္ကာ တ႐ုတ္ ကုမၸဏီမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ မဟာဗ်ဴဟာ ေျပာင္းလာျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဦးဂ်င္မီက ေထာက္ျပသည္။

“အရင္က ျပည္သူခ်င္း ဆက္ဆံေရးဆုိတာ တ႐ုတ္ဘက္က မရွိခဲ့ဘူး။ တျခားႏုိင္ငံနဲ႔ မတူဘဲ တ႐ုတ္အေပၚ ျမန္မာျပည္သူေတြ အျမင္ မၾကည္လင္တာေတြကလည္း အဲဒီ ျပည္သူခ်င္း ဆက္ဆံေရး မလုပ္ခဲ့လုိ႔” ဟု သူက ဆုိသည္။

No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။