Thursday, May 2, 2013

ျမန္မာ့စစ္တပ္ အရာရွိမ်ားႏွင့္ အင္ဒုိစစ္တပ္ အရာရွိႀကီးတုိ႔ ျမန္မာ့အေရး ေဆြးေႏြးခန္း - (၄)

(စည္းလံုးျခင္းရဲ႕အင္အား)

အေမရိကန္ သမၼတေဟာင္း ေဂ်ာ့ဘုရွ္နဲ႔အတူ အီဂ်စ္သမၼတ မူဘာရတ္

အင္ဒိုနီးရွား ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးက စစ္တပ္အေနနဲ႔ သေဘာေကာင္းၿပီး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို စတင္ လုပ္မွာေတာ့ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ စစ္တပ္ပါရွိလာေအာင္ စစ္တပ္အတြင္း ေတြးေခၚေမွ်ာ္ျမင္မႈ စက္ဝုိင္း ခ်ဲ႕ထြင္ျမင့္မားလာေစေရးနဲ႔ မေက်နပ္သူေတြအား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲလိုစိတ္မ်ား ေပါက္ဖြားလာေအာင္ စည္းရံုးလႈပ္ရွားမႈ ေရခိ်န္ျမင့္မားလာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေရး ေဆြးေႏြးခ်က္ေတြကို တပ္မေတာ္ အရာရွိမ်ားရဲ႕ ေမးခြန္းမ်ားနဲ႔အတူ ေအာက္ပါအတုိင္း  တင္ျပသြားပါမယ္။


အီဂ်စ္သမၼတ မူဘာရတ္ ႏုတ္ထြက္မႈကိုၾကည့္ရင္  သူ႔ရဲ႕ဘ၀ အာမခံခ်က္ရွိေအာင္ လုပ္ေပးလို႔ သူႏုတ္ထြက္တာျဖစ္တယ္။ အတြင္းအင္အားစုက ျဖစ္ေစ အျပင္အင္အားစုက ျဖစ္ေစ ၀င္ညွိျပီး ေခ်ာေမြ႔မႈ ေျဖာင့္ျဖဴးမႈရွိေအာင္ တြန္းပို႔ေပးရမယ္။ ေနာက္ေမာ္ဒန္တစ္ခုကေတာ့ ကေမၻာဒီးယားေပါ့။ အျပင္ကေန ဖိအားေပးတယ္။ တြန္းအားေပးတယ္ ဆုိေပမယ့္လုိ႔ တကယ္တမ္း ကေမၻာဒီးယားရဲ႕ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈက အတြင္းမွာရွိတဲ့ ကာယကံရွင္ လက္ထဲမွာဘဲရိွတယ္။ အျပင္ကေတာ့ အေျပာင္းအလဲလုပ္ေအာင္ ဖိအားေပးမႈေတြလုပ္တာ၊ ဒါေပမယ့္လုိ႔ အျပင္က ၀င္ၿပီးေတာ့ ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ စီမံခန္႔ခြဲတာ မဟုတ္ဘူး။ သူတို႔ လမ္းေၾကာင္းကုိ ေပးၿပီးေတာ့ ျပည္တြင္းမွာရိွတဲ့ အင္အားစုကုိ လုပ္ခုိင္းတဲ့သေဘာေပါ့။ အျပင္ကေန ပတ္သက္မႈ   အေနနဲ႔ ကေမၻာဒီယားမွာေတာ့ လူ႔အခြင့္အေရးကိစၥ၊ ႏုိင္ငံတကာ တရားဥပေဒေတြ၊ ႏုိင္ငံတကာ တရားရုံးေတြမွာေတာ့ ၀င္ျပီးပတ္သက္တာ ရွိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ တကယ္တမ္းက်ေတာ့ သူတုိ႔ရဲ႕ ျပည္တြင္းက အဓိကအင္အားစုေတြကဘဲ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကို လုပ္တာဘဲရွိတယ္။


(ဝဲ မွ ယာ) ၂၀၀၇ ခုႏွစ္အတြင္း ရိုက္တာမွ ေဖာ္ျပခဲ့တဲ့ Indonesian Army Chief General Agustadi Sasongko Purnomo၊ Military Chief General Djoko Santoso နဲ႔ Air Force commander Air Marshal Subandrio

တပ္မွာရိွတဲ့ အရာရိွေတြ ယုံၾကည္လာေအာင္ လုပ္ဖုိ႔ဟာ သူတုိ႔ရဲ႕ တုိင္းျပည္နဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ေတြဟာ ျပည္သူလူထုရဲ႕ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ လုိလားခ်က္ေတြနဲ႔ အမွန္မွာ အတူတူပဲ။ ဘာမွ သိပ္ကြဲျပားတာ မဟုတ္ဘူး။ ဒါေၾကာင့္မို႔လုိ႔ သူတုိ႔ကုိယ္တုိင္ကုိယ္က အေျပာင္းအလဲဟာကုိ ပိတ္ဆို႔ေနမဲ့အစား  ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ က်ေနာ္တုိ႔ အမ်ားႀကီး စည္းရံုးေဆြးေႏြး ၾကိဳးစားရမယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲလုိ လုပ္တဲ့ေနရာမွာ ယုံၾကည္ေအာင္ လုပ္တာဘဲျဖစ္ျဖစ္ ဖိအားေပးတာပဲျဖစ္ျဖစ္ အဓိက Player ေတြက ျပည္ပက မဟုတ္ပါဘူး။ အတြင္းက အင္အားစုေတြျဖစ္တဲ့ တပ္တြင္းက အင္အားစု၊ ျပည္တြင္းက ႏုိင္ငံေရးအင္အားစု၊ ဒီလူေတြကလည္း လုိအပ္တဲ့ဖိအားေတြကုိ ေပးႏုိင္တယ္။ အဲဒီအတြင္းက တပ္တြင္းနဲ႔ ျပည္တြင္းက အင္အားစုေတြကဘဲ  အေျပာင္းအလဲေတြကုိ မပိတ္ဆုိ႔ပဲနဲ႔ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္လာေအာင္ စည္းရုံးႏုိင္ပါတယ္။ ဆက္လက္ျပီး ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ အရာရွိတစ္ဦးက ေဆြးေႏြးတင္ျပလာပါတယ္။

က်ေနာ္ တစ္ခုတင္ျပခ်င္တာက အခု ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲ႕ အေတြ႕အႀကဳံေတြကုိ ေဆြးေႏြး ရွင္းျပခ်က္ေတြဟာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ႏိုင္ငံေရး အင္အားစုေတြအတြက္ အေထာက္အကူ အမ်ားၾကီး ရပါတယ္။ 

အခုက်ေနာ္တို႔ႏိုင္ငံရဲ႕ ႏုိင္ငံေရးအေျခအေနနဲ႔ စစ္တပ္တုိ႔ရဲ႕ အေျခအေန ႏႈိုင္းယွဥ္ရာမွာ အင္ဒိုနီးရွား (ဗိုလ္ခ်ဳ႔ပ္ၾကီး) ႏိုင္ငံရဲ႕ ႏိုင္ငံေရး အေျခအေနေတြမွာ တူညီတာမ်ားေပမဲ့ စစ္တပ္ အေျခအေနက်ေတာ့ မတူညီတာ မ်ားတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္ေမးခ်င္တဲ့ ေမးခြန္းက ကြ်န္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံရဲ႕ အေျပာင္းအလဲကို ျပဳလုပ္ရာမွာ ျပည္သူလူထုဘက္ကို စစ္တပ္က တကယ္မပါ၀င္ဘဲနဲ႔ အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္ႏိုင္ပါ့မလား၊ ဆိုလိုတာက လုပ္လို႔ရႏိုင္လား။ ဒါဟာလည္း ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး အေျခအေန ေျပာင္းလဲမႈ အခန္းက႑မွာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ဟာ စစ္တပ္ကို စည္းရံုးတိုက္တြန္း ေဆာင္ရြက္ေနတာေၾကာင့္ ဘယ္လိုလုပ္ရင္ ရႏိုင္တယ္ဆိုတာကို သံုးသပ္ေဆြးေႏြး လမ္းညႊန္ေပးႏိုင္ပါရန္ တင္ျပအပ္ပါတယ္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးက အရာရွိရဲ႕ ေမးခြန္းကို ျပန္လည္ ေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္။

စစ္တပ္က ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ လမ္းစလုပ္လာတာ ျမင္ခ်င္တယ္၊ လုပ္ခ်င္တယ္ဆုိရင္ေတာ့ တပ္တြင္းကေန အေျပာင္းအလဲေတြကုိ စတင္ဖန္တီးရမယ္။ နံပါတ္ (၁) က တပ္တြင္းမွာရိွတဲ့ အရာရိွေတြရဲ႕ ေတြးေခၚ ေျမာ္ျမင္မႈ စက္ပုိင္းကုိ ခ်ဲ႕ထြင္ေပးရမယ္။ နံပါတ္ (၂ ) က လႈပ္ရွားမႈကေန ေရခ်ိန္ျမင့္လာေအာင္ လႈပ္ရွားမႈရဲ႕ ေရခ်ိန္ျမင့္လာတဲ့အခါ သူတုိ႔အတြက္ တပ္က ႏုတ္ထြက္လာတာတုိ႔ သံတမန္အပုိင္းကေရာ၊ အရာရိွပုိင္းကေရာ ႏုတ္ထြက္လာတဲ့ အေျခအေနမ်ိဳးေတြေပါ့။


အီဂ်စ္ေတာ္လွန္ေရးအတြင္းမွ ျမင္ကြင္းတခု

နံပါတ္ (၁) ရဲ႕ ေတြးေခၚေျမာ္ျမင္မႈ စက္ဝိုင္းကို ခ်ဲ႕ေပးဖို႔ ျမင့္မားလာေအာင္ဆုိတာ လက္ရိွ စစ္တပ္အတြင္းမွာ သိပ္မေတြ႔ရဘူး။ ဒါေပမယ့္လုိ႔ ကြ်န္ေတာ္ ၾကားရေနတဲ့ အေနအထားအရ ျမန္မာျပည္မွာ တပ္တြင္း မေက်နပ္မႈေတြက အရာရိွေတြၾကားမွာ ျမင့္မားလာတယ္ ဆုိတဲ့ဟာေတြကုိေတာ့ ၾကားရတယ္။ မေက်နပ္မႈေတြ ျမင့္မားလာတယ္ ဆုိတဲ့ဟာကေတာ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့လုပ္ငန္းကုိ စတင္ဖန္တီးလာသလို အလားအလာေကာင္းေတြေတာ့ ရိွတယ္။ ဒါေပမယ့္လုိ႔ ေသခ်ာ လက္ဆုပ္လက္ကုိင္နဲ႔ ဒီလူေတြကုိ လုပ္ေတာ့မွာဘဲလုိ႔ ေျပာ မရေသးပါဘူး။ ျပႆနာက သူတုိ႔မွာလည္းပဲ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြကုိ စြန္႔စြန္႔စားစား စၿပီးလုပ္ဖုိ႔အတြက္ လြတ္လပ္မႈဆုိတဲ့အပုိင္းက ကန္႔သတ္မႈ အမ်ားႀကီးရိွပါတယ္။ တကယ့္ေပါက္ကြဲမႈ အခ်ိန္တစ္ခု ေစာင့္ရမယ္။ အမွန္မွာေတာ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကုိ လုိလားတဲ့ အရာရိွေတြကေတာ့ တပ္ကေန ထြက္ၿပီး ျပည္သူနဲ႔ ပူးေပါင္းလာႏုိင္တဲ့အေၾကာင္း အခြင့္အလမ္းကုိ ရွာရမယ္။ ဒါေပမယ့္လုိ႔ သူတုိ႔မွာက ေရြးခ်ယ္မႈ ရိွလာမယ္ဆုိရင္ေတာ့ ေရြးခ်ယ္လာမွာေပါ့။ ဒါက က်ေနာ္တုိ႔အပုိင္းကေကာ ဘယ္ေလာက္ ဖန္တီးေပးႏုိင္မလဲ ဆုိတဲ့အေပၚမွာလည္း မူတည္ပါတယ္။ ေသခ်ာတာကေတာ့ တပ္က သူ႔ဖာသာသူ အေျပာင္းအလဲ လုပ္လာမွာေတာ့ မဟုတ္ဘူး။ ဒါေပမယ့္ တပ္ထဲက အေျပာင္းအလဲလုပ္ဖုိ႔ လုိလားတဲ့သူ ရိွလာမယ္။ မေက်နပ္မႈေတြ ရိွလာမယ္။ အဒီဲမေက်နပ္မႈ ရိွလာတဲ့သူေတြကုိ ေျပာင္းလဲမႈမွာ ထဲထဲ၀င္၀င္ ပါ၀င္လာဖုိ႔အတြက္ ဒီမုိကေရစီအေရး လႈပ္ရွားသူေတြအေနနဲ႔ ဖန္တီးေပးရမယ္။

ဥပမာ- အီဂ်စ္မွာ လူထုလႈပ္ရွားမႈ ျဖစ္လာတဲ့အခါမွာ အရာရိွေတြက တပ္ကေနထြက္ၿပီး လူထုလႈပ္ရွားမႈနဲ႔ ပူးေပါင္းလုိက္တဲ့ကိစၥမ်ိဳး ျဖစ္လာတယ္။ ႏုိင္ငံျခားမွာရိွတဲ့ သံတမန္ကလည္းပဲ သံတမန္ကေန ႏုတ္ထြက္ေၾကာင္း လူသိရွင္ၾကား ေၾကညာၿပီး ဒီမုိကေရစီလႈပ္ရွားမႈနဲ႔ ပူးေပါင္းလာတာရိွတယ္။ အဲဒီအေနအထားမ်ိဳး ဖန္တီေပးရတယ္။  ႏွစ္ပုိင္းရိွတယ္။ တစ္ပုိင္းက အေတြးအေခၚ အသိအျမင္မ်ား ျမင့္မားလာေအာင္ လုပ္ယူတဲ့အပုိင္း၊ က်ေနာ္တုိ႔ဘက္က လုပ္ႏုိင္တဲ့အပုိင္းေတြရိွတယ္။ အရာရိွေတြက ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံေတြမွာ သြားလုိ႔လာလုိ႔ရတဲ့ အပုိင္းမ်ိဳးေတြရိွတယ္။ ေနာက္တစ္ခုက လႈပ္ရွားမႈကေန ေရခ်ိန္ျမင့္လာေအာင္၊ လႈပ္ရွားမႈရဲ႕ အရိွန္ျမင့္လာတဲ့အခါ သူတုိ႔အတြက္ တပ္က ႏုတ္ထြက္လာတာတုိ႔ သံတမန္အပုိင္းကေရာ၊ အရာရိွပုိင္းကေရာ ႏုတ္ထြက္လာတဲ့ အေျခအေနမ်ိဳးေတြေပါ့ ဒီမိုကေရစီလႈပ္ရွားမႈဘက္ ပူးေပါင္းလာတဲ့ အေျခအေနမ်ိဳးကုိ ဖန္တီးရမွာက ဒီမုိကေရစီလႈပ္ရွားသူ အင္အားစုတုိ႔မွာ တာ၀န္ရိွတယ္။  အဓိကကေတာ့ အားၿပိဳင္မႈေတြမွာရိွတဲ့ ဘက္ႏွစ္ဘက္ေတြမွာ အာဏာကုိ ထိန္းထားႏုိင္ေလာက္တဲ့ soft power/ hard power ေတြကုိ အာဏာျပဳိင္ဆုိင္ေနတဲ့ ဘက္ႏွစ္ဘက္ကေန ဘယ္သူကေန အားေကာင္းလာလဲ။ ဘယ္သူကေန လုပ္ႏုိင္လဲ ဆုိတဲ့အေပၚမွာလည္း အမ်ားႀကီး မူတည္တယ္။ က်ေနာ္တုိ႔အတြက္ အားရိွတာကေတာ့ ဒီေန႔ တကမၻာလုံးမွာျဖစ္ေနတဲ့ ဒီမုိကေရစီနဲ႔ လူ႔အခြင့္အေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ အခင္းအက်င္းက က်ေနာ္တုိ႔အတြက္ အားသာတဲ့ထဲမွာရိွတယ္။ အဓိကေတာ့ soft power ကို ႏုိင္ငံတကာ ေထာက္ခံမႈရိွတယ္။ ဒီအေျခခံေပၚမွာ မူတည္ၿပီးေတာ့ ၂ နည္းစလုံး ထပ္ႀကိဳးစားဖုိ႔ေတာ့ လုိတယ္။No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။