Monday, December 3, 2012

တ႐ုတ္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ တာဝန္သိလား

(ဧရာ၀တီ)


ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တရုတ္ႏုိင္ငံ၏ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ တာ၀န္သိသည့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား မဟုတ္ဟု ယုံၾကည္ယူဆခ်က္မ်ား လူထုၾကား က်ယ္ျပန္႔လာေနသည္။

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ တာ၀န္သိေသာ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား ျဖစ္သင့္ၿပီး ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊ တာ၀န္ယူမႈ၊ တာ၀န္ခံမႈ၊ လူ႔အခြင့္အေရး ေလးစားလုိက္နာမႈ၊ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ ထိခိုက္ႏိုင္မႈ စသည္တုိ႔အေပၚ အေျခခံၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသင့္သည့္ ပံုစံကို မၾကာခဏ ေျပာဆုိၿပီး သမၼတဦးသိန္းစိန္ အစိုးရအဖြဲ႔ကလည္း ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ဝင္ေရာက္လာေရးတြင္ ယင္းအယူအဆကို အားေပးအားေျမႇာက္ျပဳခဲ့သည္။


သို႔ေသာ္ လက္ပံေတာင္း ေၾကးနီစီမံကိန္း ရပ္တန္႔ေရး ဆႏၵျပမႈျဖစ္စဥ္ ကာလအတြင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေဖာ္ေဆာင္လက္စ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ စဥ္းစားရာတြင္ ႏုိင္ငံတကာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံလိုသူမ်ား၏ ယံုၾကည္မႈ မပ်က္ျပားေရး၊ ႏိုင္ငံတကာ စည္းမ်ည္း စည္းကမ္းမ်ားကို ေလးစားလိုက္နာၿပီး ကတိတည္သည့္ ႏိုင္ငံတႏိုင္ငံ ျဖစ္ေရးလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ ေျပာဆုိလာခဲ့သည္။

ျမန္မာစစ္တပ္ပုိင္ ဦးပိုင္ ကုမၸဏီ လီမိတက္ႏွင့္ တရုတ္ ၀မ္ေပါင္ ကုမၸဏီတုိ႔ ပူးေပါင္း လုပ္ကိုင္ေနသည့္ စစ္ကိုင္းတုိင္း မံုရြာခရုိင္ လက္ပံေတာင္းေတာင္ ေၾကးနီစီမံကိန္း ရပ္တန္႔ေရး ဆႏၵျပ သပိတ္စခန္းမ်ားကို လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ားက အၾကမ္းဖက္ ၿဖိဳခြင္းၿပီးေနာက္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ တရုတ္ႏိုင္ငံ သံရံုးေရွ႕ႏွင့္ တခ်ဳိ႕ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ တရုတ္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံ မႈမ်ားကို ဆန္႔က်င္ဆႏၵျပမႈမ်ားလည္း ျဖစ္ေပၚလာသည္။

ေရွ႕ေန ကြန္ရက္အဖြဲ႔မွ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေန ေရွ႕ေနႀကီး ဦးႀကီးျမင့္ကလည္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အစဥ္အဆက္ အိမ္နီးခ်င္း မိတ္ေဆြႏိုင္ငံ ျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ေရွ႕ဆက္၍လည္း မိတ္ေဆြအျဖစ္ သြားရမည့္ ႏိုင္ငံျဖစ္ေၾကာင္း၊ တရုတ္ႏုိင္ငံႏွင့္ ပတ္သက္လာလွ်င္ အလြန္သတိထား ဆက္ဆံရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္လည္း ၁၉၈၈ ခုႏွစ္မွ ဦးသိန္းစိန္ သမၼတ အျဖစ္တက္လာသည့္ အစုိးရမတက္မီ ကာလအတြင္း တရုတ္ႏုိင္ငံႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္ စီးပြားေရးစာခ်ဳပ္မ်ား၊ အျခား ျပည္သူမ်ား မသိရေသးသည့္ စာခ်ဳပ္မ်ားတြင္ ပြင့္လင္းမႈ မရွိခဲ့ေၾကာင္း ဧရာ၀တီသို႔ ေျပာသည္။

“က်ေနာ္တုိ႔က တ႐ုတ္ကို ရန္ဘက္အေနနဲ႔သတ္မွတ္ၿပီးေတာ့ ေတာင္းဆုိေနတာ မဟုတ္ဘူး။ သို႔ေသာ္လည္း သူတုိ႔ဘက္ တဖက္တည္း ခြ်တ္ယြင္းခ်က္ေၾကာင့္ မဟုတ္ဘူး။ တုိ႔ႏိုင္ငံဘက္က စစ္ဘက္ အုပ္ခ်ဳပ္သူ၊ စစ္လူတန္းစားဘက္က ျပည္သူကို မေလးစားတာ၊ ျပည္သူကုိ ပမာမခန္႔လုပ္တာ၊ ကိုယ္လုပ္ခ်င္ရာ လုပ္တဲ့ အာဏာရွင္ စိတ္ဓာတ္ေတြနဲ႔ ေပါင္းစပ္လိုက္တဲ့ အခါက်ေတာ့ ႏွစ္ဖက္လံုးက ထင္သာျမင္သာ မရွိေတာ့ဘူး” ဟု ဦးႀကီးျမင့္က ဆုိသည္။

ေရွ႕ေနကြန္ရက္၏ သေဘာထား ေၾကညာခ်က္ ၄ ခ်က္တြင္လည္း ျမန္မာ- တရုတ္ ခ်ဳပ္ဆုိ ထားသည့္ စာခ်ဳပ္မ်ား ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိရွိ ျပည္သူကို ခ်ျပရန္အခ်က္ကို ထည့္သြင္းထားေၾကာင္း သူက ဆက္ေျပာသည္။

“ဒီ စီမံကိန္းေတြကေန ႏိုင္ငံေတာ္က ဘယ္ေလာက္ရတယ္၊ ဦးပိုင္က ဘယ္ေလာက္ရတယ္၊ တကယ္ပဲ ရရဲ႕လား၊ ရရင္လည္း အခ်ိဳး ဘယ္ေလာက္ရတယ္ဆုိတာ ထုတ္ျပန္ေပးပါ” ဟု ဦးႀကီးျမင့္က ဆုိသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ တ႐ုတ္သံရံုးက ႏို၀င္ဘာလ ၃၀ ရက္ေန႔က ေၾကညာခ်က္ တေစာင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ ရာတြင္ မံုရြာေၾကးနီစီမံကိန္းသည္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ကုမၸဏီမ်ား အက်ိဳးတူပူးေပါင္း စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိထားၿပီး စီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေရႊ႕ေျပာင္းမႈ ေလ်ာ္ေၾကးေငြ၊ ပတ္၀န္းက်င္ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ အက်ိဳး၀င္ေငြ ခြဲေ၀မႈဆုိင္ရာကိုလည္း ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္ သေဘာတူ သတ္မွတ္ၿပီးျဖစ္၍ စီမံကိန္းကို ရပ္တန္႔မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆုိင္ရာ တ႐ုတ္ သံအမတ္ႀကီးကလည္း ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏံွမႈ လုပ္ငန္းမ်ားကို ရပ္ ဆုိင္းမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ထပ္မံထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိခဲ့သည္။

သို႔ရာတြင္ ယခင္ စစ္အစိုးရ လက္ထက္ကတည္းက ရွိခဲ့သည့္ စစ္တပ္ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ စီးပြားေရး ဦးပိုင္ ကုမၸဏီလီမိတက္ႏွင့္ တ႐ုတ္ ကုမၸဏီတခု ျဖစ္ေသာ ဝမ္ေပါင္တို႔ ႏွစ္ဦးအက်ိဳးတူ လုပ္ကိုင္ေနသည့္ ေၾကးနီစီမံကိန္းေၾကာင့္ ေဒသခံ ေက်းရြာမ်ားစြာ ဖယ္ရွားေပးခဲ့ရသကဲ့သို႔ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္မႈမ်ား၊ က်န္းမာေရးဆိုးက်ိဳးမ်ား ေတြ႔ရွိလာရေသာေၾကာင့္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္အေရး လႈပ္ရွားသူမ်ားႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးကိစၥ ေဆာင္ရြက္သည့္ တက္ႂကြ လႈပ္ရွားသူမ်ား ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ ေဒသခံမ်ား ဆႏၵ ထုတ္ေဖာ္ခဲ့ၾကသည္။

လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ကလည္း ျမန္မာႏုိင္ငံမွ အလႊာအသီးသီးက ကခ်င္ျပည္နယ္ ျမစ္ႀကီးနား၊ ၀ိုင္းေမာ္ ၿမိဳ႕နယ္အစရွိသည့္ ျမစ္ဆံုေဒသတြင္ တ႐ုတ္ အစုိးရ ပုိင္ China Power Industry (CPI) က အေမရိကန္ ေဒၚလာ သန္းေပါင္း ၃၆၀၀ ခန္႔ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံၿပီး ေအးရွား၀ါးလ္ ကုမၸ ဏီက ေဆာက္လုပ္ေရး တာ၀န္ယူ တည္ေဆာက္သည့္ ေရအား လွ်ပ္စစ္အတြက္ ဆည္ ၈ ဆည္ စီမံကိန္းကို ရပ္ဆုိင္းေရး ဆႏၵေဖာ္ထုတ္မႈမ်ား စဥ္ဆက္မျပတ္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ဦးသိန္းစိန္ အစုိးရက ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္ အဆုိပါ စီမံကိန္းမ်ားကို ရပ္ဆုိင္း ထား မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သမၼတ အမိန္႔ျဖင့္ ထုတ္ျပန္ ေၾကညာခဲ့သည္။

တရုတ္ႏုိင္ငံသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈအမ်ားဆံုးႏုိင္ငံတႏုိင္ငံျဖစ္ၿပီး ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ ဓာတ္ေငြ႔၊ ဆက္သြယ္ေရး၊ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား စသည့္ ဘက္ေပါင္းစံုတြင္ ခန္႔မွန္းေျခအားျဖင့္ ယခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ အထိ အေမရိကန္ ေဒၚ လာ စုစု ေပါင္း ၁၄.၁၄ ဘီလ်ံ ရင္းႏွီးျမွုပ္ႏွံထားေၾကာင္း တရုပ္အစုိးရ သတင္းမ်ား တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

တခ်ိန္တည္းတြင္ လက္ပံေတာင္းဝန္းက်င္ ေျမသိမ္းမႈကဲ့သို႕ စစ္အစိုးရ လက္ထက္တြင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈ ပံုစံမ်ား မွားယြင္းခဲ့ေၾကာင္း သမၼတရံုး၀န္ႀကီး ဦးစိုးသိန္းက ႏိုဝင္ဘာ ၂၄ ရက္ႏွင့္ ၂၅ ရက္ေန႔မ်ားက ေနျပည္ေတာ္၌က်င္းပေသာ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ေျမယာပိုင္ဆိုင္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ႏွင့္ အသံုးျပဳခြင့္ဆိုင္ရာ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ရာတြင္ ေျပာခဲ့သည္။

လက္ရွိ အစိုးရလက္ထက္တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအတြက္ လိုအပ္သည့္ အနည္းဆံုး ေျမပမာဏကိုသာ သက္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားျဖင့္ ညိႇႏိႈင္းခြင့္ျပဳၿပီး ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ရွိေစရန္ “အတတ္ႏိုင္ဆံုး” လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္းဟုလည္း ဆိုသည္။
တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ပါ၀င္သည့္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ စီမံကိန္းေရးဆြဲ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ေေကာ္မတီမ်ား ဖြဲ႔စည္းထားေၾကာင္း၊ မည္သူ႔ထံတြင္မွ အာဏာ မရွိေတာ့ဘဲ ေခတ္ေျပာင္းသြားၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သမၼတရံုး၀န္ႀကီး ဦးတင္ႏိုင္သိန္းကလည္း ဆိုသည္။

“အခုေတာ့ က်ေနာ္တို႔ ဒီစီမံကိန္းၾကီးေတြကို အစိုးရအဖြဲ႔ တဖြဲ႔တည္းကေန ဆံုးျဖတ္လို႔ မရေတာ့ဘူး။ စီမံကိန္းႀကီးေတြ မွန္သမွ် အကုန္လံုးဟာ ေနာက္ပိုင္း ဥပေဒအရ လႊတ္ေတာ္ကို တင္ျပၿပီးေတာ့မွ ေဆာင္ရြက္ရတာေတြ ရွိပါတယ္။ ဧက ေသာင္းခ်ီ၊ ေထာင္ခ်ီၿပီး လုပ္တဲ့ ဟာေတြကို နည္းဥပေဒနဲ႔ ျပန္ထိန္းမယ္” ဟု သမၼတရံုး၀န္ႀကီး ဦးတင္ႏိုင္သိန္းက ေျပာသည္။

၂၀၁၂ ခုႏွစ္ လယ္ယာေျမ ဥပေဒ ပုဒ္မ -၂၉ တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ေရရွည္ အမ်ဳိးသား အက်ဳိးစီးပြားအလို႔ငွာ စီမံကိန္း လုပ္ငန္းႀကီးမ်ား အတြက္လည္းေကာင္း၊ ပုဒ္မ – ၃၀ တြင္ အမ်ားျပည္သူမ်ား အက်ဳိးငွာ လည္းေကာင္း လယ္ယာေျမကို တျခားနည္းျဖင့္ အသံုးျပဳရန္ ေလွ်ာက္ထားမႈမ်ား ခြင့္ျပဳႏိုင္ေရးအတြက္ ျပဌာန္းထားသည္။

“အစိုးရကေနၿပီး ဥပေဒနဲ႔အညီ လုပ္ရမယ့္အပိုင္းပါ။ ပိုၿပီးေတာ့ ပြင့္လင္းျမင္သာတဲ့ ျဖစ္စဥ္တခုရွိဖို႔၊ တာ၀န္ယူမႈရွိဖို႔၊ ဥပေဒမွာ ပါတဲ့အတိုင္း တိတိက်က်လုပ္ဖို႔ အေရးႀကီးပါတယ္။ မွန္မွန္ကန္ကန္ ဆံုးျဖတ္တဲ့ အဖြဲ႔အစည္း တခုရွိဖို႔ လိုတယ္။ ဥပေဒအတိုင္း မွန္မွန္ကန္ကန္ သြားႏိုင္တယ္ဆိုရင္ ဒီျပႆနာေတြက အထိုက္အေလ်ာက္ ေျဖရွင္းႏိုင္မွာပါ” ဟု ဥပေဒ စိုးမိုးေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ တရားလႊတ္ေတာ္ ေရွ႕ေန ဦးေက်ာ္မင္းစံက ဧရာ၀တီသို႔ ေျပာသည္။

လတ္တေလာ ျဖစ္ေနသည့္ ေျမယာ အရႈပ္အရွင္း ျပႆနာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္၏ ဥပေဒျပဳေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ တရားစီရင္ေရး အပိုင္းတြင္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ျပဌာန္းၿပီး ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒပါအတိုင္း တိတိက်က် လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုေၾကာင္း တရားလႊတ္ေတာ္ ေရွ႕ေန ဦးေက်ာ္မင္းစံကသံုးသပ္သည္။

ႏိုင္ငံေတာ္အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းေစမည့္ စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ လယ္ယာေျမကို သိမ္းယူရာတြင္ အနည္းဆံုး လိုအပ္သည့္ပမာဏကိုသာ သိမ္းယူရမည္၊ စီမံကိန္းသက္မွတ္ ကာလအတြင္း အျမန္ဆံုး အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး စီမံကိန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္း မျပဳပါက မူလ လယ္ယာေျမ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ရရွိထားသည့္ ပုဂၢိဳလ္၊ အဖြဲ႔အစည္းထံ ျပန္လည္ ေပးအပ္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း လယ္ယာေျမ ဥပေဒ ပုဒ္မ – ၃၂ တြင္ ျပဌာန္းထားသည္။

တႏိုင္ငံလံုးတြင္ ရွိသည့္ ေျမအသံုးခ်မႈ အေျခအေန၊ အခ်က္အလက္မ်ားကို ရယူၿပီး လယ္ေျမ၊ ယာေျမ၊ သစ္ေတာေျမ၊ ၿမိဳ႕ျပဧရိယာ၊ စက္မႈဇံုေျမမ်ား အျဖစ္ ခြဲျခားအသံုးျပဳႏိုင္ရန္ ေျမယာခြဲေ၀ အသံုးခ်မႈ စိစစ္ ေဆာင္ရြက္ေရး ေကာ္မတီက တႏွစ္အတြင္း ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ရန္ကုန္မွ ဧရာဝတီသတင္းေထာက္ စေနလင္း ပူးေပါင္း ေရးသား သတင္းေပးပို႕သည္။

No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။