Tuesday, November 12, 2013

တရုတ္ က်ဴးေက်ာ္မႈကုိ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ဘုိးဘြားမ်ား တြန္းလွန္ တုိက္ဖ်က္ခဲ့ျခင္း - အပိုင္း (၁၀)

(စည္းလံုးျခင္းရဲ႕အင္အား)
ေရွးေခတ္ တရုတ္ စစ္သည္မ်ား၏ တုိက္ပြဲဝင္ ပန္းခ်ီကား

သုံးသပ္ခ်က္
စစ္မဟာဗ်ဴဟာ

၁၈ - ရာစုႏွစ္တြင္း ကမၻာအႏွံ႔ အတုိင္းတုိင္း အျပည္ျပည္တုိ႔၌ ခံတပ္ကို ၀ုိင္း၀န္းသည့္ စစ္မက္ဖက္ၿပဳိင္ျခင္း (FORT AND SIEGE WAR-FARE) ကုိ က်င့္သုံးၾကသည္။ ရန္သူေခါင္းေဆာင္၊ သို႔မဟုတ္ စစ္သူႀကီးကုိ စစ္ေျမျပင္တြင္ ဖမ္းဆီး ရမိလွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ က်ဆုံးလွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ရန္သူတို႔၏ ၿမဳိ့ေတာ္ကုိ တုိက္ခုိက္ သိမ္းပုိ္က္ရလွ်င္ ေသာ္လည္းေကာင္း စစ္ပြဲ ၿပီးဆုံးေလ့ရွိသည္။


တ႐ုတ္တုိ႔သည္ ျမန္မာတို႔၏ ၿမဳိ့ေတာ္အင္း၀ကုိ သိမ္းပုိက္ရန္အတြက္ စစ္ေၾကာင္း ၂ -ေၾကာင္းျဖင့္ ယူနန္နယ္ကုိ အေျခခံၿပီး ၀င္လာသည္။ ယူနန္နယ္သည္ ဧရိယာ စတုရန္းမုိင္ေပါင္း (၁၂၃၅၃၉) က်ယ္သည္။ ၁၉၆၇/၆၈ ခန႔္မွန္း လူဦးေရ ၁၉ - သန္းေက်ာ္ရွိသည္။ အဓိကစစ္ေၾကာင္းကုိ ႏုိင္ငံေတာ္တြင္ အထက္ျမက္ဆုံး စစ္သူႀကီး မင္ဂၽြီကုိယ္တုိင္ ဦးစီး၍ ၀မ္တိမ္၊ သိႏၷီလမ္းမွ လာသည္။

အျခားစစ္ေၾကာင္းကုိ ေကာင္းတုံသို႔လွည့္၍ ဆင္းေစသည္။ မင္ဂၽြီသည္ အာရွအလယ္ပိုင္း လြင္ျပင္ေဒသမ်ားတြင္ ျမင္းသည္ေတာ္တပ္မ်ားကုိ ဦးစီး၍ တုိက္ခုိက္ၿပီး ဆက္ကာ ဆက္ကာ ေအာင္ပြဲခံခဲ့သူျဖစ္သည္။ စားေရရိ္ကၡာ၊ ခဲယမ္းမီးေက်ာက္ႏွင့္ အင္အားျဖည့္တပ္မ်ားကုိ ပို႔ေပးရန္အတြက္ ၀မ္တိမ္၊ သိႏၷီၿမဳိ့မ်ားကုိ စခန္းေထာက္မ်ား အျဖစ္ထားသည္။ သိႏၷီေစာ္ဘြားေဟာင္းကုိလည္း ေက်ာ႐ုိးအျဖစ္ အသုံးျပဳသည္။

ျမန္မာတို႔သည္ အင္း၀ၿမဳိ့ကုိ အခုိင္အလုံ ျပင္ဆင္ၿပီးလွ်င္ ရန္သူတို႔အလာကုိ ေစာင့္မေနၾကေပ။ ရန္သူမ်ား ခ်ီတက္လာရာလမ္း၊ ေတာေတာင္ေကာင္းရာက ဆီးဆို႔ခုခံၾကသည္။ တ႐ုတ္တုိ႔သည္ သူတို႔၏ျမင္းတပ္ကုိ အားထားလိမ့္မည္ဟု ျမန္မာတို႔ တြက္ဆဟန္ရွိသည္။ ျမင္းတပ္ႏွင့္ ေျမျပန္႔လြင္ျပင္တြင္ တပ္ျဖန္႔တုိက္ခုိက္ရန္ ေကာင္းမြန္ေသာ္လည္း ေတာထူတပ္သည့္ ေတာင္ကုန္း၊ စြတ္စုိထုိင္းမႈိင္းသည့္ ရာသီဥတုရွိေသာ ေဒသမ်ားတြင္ အခက္အခဲ ရွိေပသည္။ ထုိေၾကာင့္ ျမန္မာတို႔သည္ ေျမျပန္႔ကုိ စြန္႔လႊတ္ၿပီး ရန္သူတပ္မ်ားအဖို႔ အားနည္းခ်က္ျဖစ္သည့္ ေျမအေနအထား အရပ္ေဒသမ်ဳိးကုိ ေရြးခ်ယ္ၿပီး စစ္ဆင္ၾကျခင္း ျဖစ္ေပမည္။

ထုိေနာက္ ေရွ႕တန္းတပ္မ်ားကုိ ေနာက္ပုိင္းႏွင့္ အဆက္အသြယ္ လုံး၀ျပတ္ေအာင္ ျဖတ္သည္။ ေနာက္ပုိင္း စခန္းမ်ားကုိ ၿဖဳိဖ်က္ၿပီးလွ်င္ ေရွ႕ပုိင္းသို႔ ေရာက္လာေသာ တပ္မ်ားကုိ ၀ုိင္း၀န္း ပူးေပါင္း ေခ်မႈန္းၾကသည္။ တပ္မ်ားသည္ ေရာက္ရာအရပ္ေဒသတြင္ စားေရရိကၡာ၊ ခဲယမ္း မီးေက်ာက္ ျဖည့္တင္းၾကသည္။ ရပ္ရြာေဒသမ်ားကလည္း တပ္မ်ားႏွင့္ တေသြးတသားတည္း ပူးေပါင္း လုပ္ကုိင္ ေဆာင္ရြက္ၾကသည္ကုိ ေတြ႔ရသည္။

အႀကီးခ်ဲ႕ၿပီး ၾကည့္လုိရင္ ဒီေနရာကို ႏွိပ္ပါ


တ႐ုတ္တုိ႔သည္ အင္အားကုိ ႏွစ္ေနရာ သုံးေနရာခြဲ၍ သုံးၾကသည္။ ျမန္မာတို႔ကား ရွိသမွ် အင္အားကုိ စုၿပဳံေပါင္းစပ္ၿပီးလွ်င္ ရန္သူ့ အဓိကစစ္ေၾကာင္းကုိသာ ၀ုိင္း၀န္း ထုိးႏွက္ၾကျခင္းသည္ စစ္မဟာဗ်ဴဟာ အားသာခ်က္ တစ္ခ်က္ျဖစ္သည္။

ထုိထက္ သာလြန္ေကာင္းမြန္ေသာ အခ်က္မွာ စစ္ကုိ အသက္ဆက္ရာျဖစ္ေသာ မ်ဳိးရိကၡာႏွင့္ အားျဖည့္တပ္မ်ားျဖစ္သည့္ အေျခခံအခ်က္ကုိ ပုိင္းျဖတ္ တူးႏုတ္ပစ္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ဒုတိယကမၻာစစ္တြင္ ဂ်ာမန္တပ္မ်ား၏ အသက္ေသြးေၾကာျဖစ္ေသာ စက္ရုံ အလုပ္ရုံမ်ားကုိ မဟာမိတ္တုိ႔က ဗုံးႀကဲဖ်က္ဆီးျခင္း၊ ဂ်ပန္တပ္မ်ား၏ ပင္မအေျခခံျဖစ္ေသာ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံတြင္ အဏုျမဴဗုံးမ်ား ႀကဲခ်ျခင္းႏွင့္ ဗီယက္နမ္စစ္တြင္ အေမရိကန္ လက္နက္ကုိင္တပ္မ်ား၏ ႏုိင္ငံရင္း တိုင္းသူျပည္သားတို႔ ကုိယ္ႏႈိက္က စစ္ကုိရပ္စဲေစလုိေၾကာင္း ဆႏၵျပေနၾကသည့္ အက်ဳိး သက္ေရာက္ ေစေသာ သေဘာမ်ဳိးပင္ ျဖစ္ေပသည္။

ထုိအခ်က္ကုိ ေအာင္ျမင္စြာ လုပ္ေဆာင္ ႏုိင္ျခင္းငွာလည္း မဟာသီဟသူရ စစ္ေၾကာင္းသည္ မင္ဂၽြီစစ္ေၾကာင္းကုိ ေကြ႔ပတ္၍ တက္ႏုိ္င္ျခင္းျဖစ္သည္။ စစ္မဟာဗ်ဴဟာအငုိက္ (STRATEGIC SURPRISE) လုံး၀ရသည္ဟု ဆုိရေပမည္။ မင္ဂၽြီသည္ သူ၏တပ္စြယ္ (FLANK GUARDS) မ်ားကုိ ေတာင္ဘက္ဒုဠာ၀တီျမစ္ အထိသာ လႊတ္သည္ဟု ခန္႔မွန္းရေပသည္။

တတိယအားသာခ်က္မွာ ျမန္မာတပ္မ်ား ဖြဲ႔စည္းရာတြင္ တပ္မႉးမ်ားသည္ ထုိနယ္ေဒသမ်ားတြင္ အႀကိမ္ႀကိမ္ စစ္ဆင္ဖူးၾကသျဖင့္ နယ္ေျမ ကၽြမ္းက်င္ၾကသည္။ ျမန္မာတပ္သားတို႔သည္ ေရာက္ရာအရပ္တြင္၊ ရရာအသီးအရြက္ႏွင့္ သား၊ ငါးတို႔ကုိ ဖမ္းယူခ်က္ျပဳတ္ စားေသာက္ႏုိင္ၾကေသာ အေလ့အက်င့္ရွိသည္။ ရာသီဥတုႏွင့္ ခရီးၾကမ္းဒဏ္ကုိ ပုိမိုခံႏုိင္စြမ္းရွိသည္။ ၾကည့္ေနရင္း ၾကည့္ေနရင္း တခဏအတြင္း အလြန္ခုိင္ခံ့ တပ္စခန္းမ်ားကုိ လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္ ေဆာက္လုပ္တတ္ေသာ ေလ့က်င့္ေရးျပည့္၀ၾက၍ ျဖစ္ေပမည္။
တ႐ုတ္တုိ႔တြင္ကား ေခါင္းေဆာင္တပ္မႉးမ်ားသည္ နယ္ေျမမကၽြမ္းက်င္ၾက၊ တပ္သားတို႔သည္ ျမန္မာ့ ေျမေရ၊ ေတာေတာင္၊ ရာသီဥတု၊ အစားအစာတို႔ႏွင့္ လြယ္လြယ္ကူကူ သဟဇာတ မျဖစ္ၾကေပ။

ရွမ္းေစာ္ဘြားႀကီးမ်ား
 
စစ္နည္းဗ်ဴဟာ
ဗန္က်ည္တုိက္ပြဲ။ ၀န္ႀကီးမဟာစည္သူသည္ မိမိတပ္ဦးႏွင့္ မင္ဂၽြီတပ္မ်ား သီေပါအလြန္ ဗန္က်ည္အရပ္တြင္ ေတြ႔ဆုံတုိက္ခုိက္ရာမွ တပ္မ်ားကုိ ဂုတ္ေတာင္အနီးသို႔ ဆုတ္ခြာ ေနရာယူေစသည္။
မိမိတပ္ ခ်ီတက္ရာလမ္းႏွင့္ ယွဥ္လွ်က္ ေျမာက္ဖက္တြင္ ကုိက္ - ၂၀၀ ေက်ာ္မွ် က်ယ္ေသာ ေရစီးသန္သည့္ နမ့္မတူ (သီေပါ) ေခ်ာင္း ရွိသည္။ ေတာင္ဘက္တြင္ ေပ - ၅၀၀ မွ ၂၀၀၀ ေက်ာ္ထိ ျမင့္မားမတ္ေစာက္ၿပီး သစ္ေတာထူထပ္စြာ ေပါက္လ်က္ရွိေသာ ေတာင္ကုန္းမ်ား ရွိသည္။ 
တပ္ေပါင္း - ၃၀ အနက္ ရန္သူတို႔ႏွင့္ စတင္ေတြ႔ထိခ်ိန္တြင္ အခ်ဳိ႕အ၀က္သာလွ်င္ နမ့္မတူေခ်ာင္း (ဒုဠာ၀တီျမစ္) ကုိ ျဖတ္ကူးရေသးသည္ ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ မဟာစည္သူ ကုိယ္ႏႈိက္ပင္ ေခ်ာင္း၏အေနာက္ဖက္တြင္ ရွိေကာင္းရ္ွိေပမည္။

တပ္အားလုံးကူးၿပီးလွ်င္ ရန္သူတို႔ႏွင့္ ရင္ဆုိင္သည့္တုိင္ ရန္သူတို႔က မည္သည့္ေခ်ာင္းကုိမွ မကူးရဘဲ ကုန္းျမင့္မ်ားတြင္ အသင့္ေနရာၿပီး ျဖစ္ေနေပလိမ့္မည္။ တပ္ေပါင္း - ၃၀ တပ္ျဖန္႔ စစ္ကစားရန္ လြယ္ကူေသာ ေျမ အေနအထားလည္း မဟုတ္၊ က်ယ္ျပန္႔ေသာ အကြက္လည္း မရွိေပ။
ကၽြႏု္ပ္တုိ႔တပ္မ်ား အားလုံး ရန္သူတို႔ႏွင့္ မေတြ႔မီ ေခ်ာင္းကုိ ကူးၿပီးျဖစ္လွ်င္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ရန္သူတို႔ႏွင့္ ဤမွ်နီးကပ္သည္ကုိ တပ္မ်ား ေခ်ာင္းမကူးမီ ႀကိဳတင္ေထာက္လွမ္း စုံစမ္း သိရွိခဲ့လွ်င္ ေသာ္လည္းေကာင္း စစ္သမုိင္းသည္ ေျပာင္းလဲ သြားေပလိမ့္မည္။

႐ုတ္တရက္ ေတြ႔ဆုံတုိက္ပြဲတြင္ မိမိတို႔က တပ္အေနအထား မေကာင္းေသာ ဤအေျခအေနမ်ဳိး၌ ၀န္ႀကီးမဟာစည္သူ၏ စစ္ေရးသုံးသပ္ခ်က္သည္ သူ၏ စိတ္ေန သေဘာထားကုိ ေပၚလြင္ေနေပသည္။ သို႔ေသာ္လည္း စစ္တြင္ ဤကဲ့သို႔ ပြဲဦးမလွျခင္းမ်ဳိး မျဖစ္ရေလေအာင္ စဥ္းစား ေဆာင္ရြက္အပ္ေပသည္။

No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။