Monday, November 25, 2013

“သမၼတႀကီးအား စာအားျဖင့္ေမတၱာရပ္ခံရန္ ” ဆုိသည္ႏွင့္ပတ္သက္၍

(မုိးမခ)


တူေမာင္ညိဳ 
နုုိ၀င္ဘာ ၂၄၊ ၂၀၁၃

“ႏွစ္ေယာက္ထဲသိတဲ့ ထိေတြ႔မႈ”၊ “ႏွစ္ေယာက္အတူတြဲ ဓါတ္ပံုရုိက္ တာသာရလဒ္အျဖစ္ ျမင္ၾကရတဲ့ စကားေျပာပြဲ” — မ်ိဳးေတြ ကို စိတ္ကုန္ပါသည္။

ေဝးေသာ အတိတ္မွျဖစ္ရပ္မ်ား ကိုမေျပာေတာ့ပါ။ ၁၉၈၈ ေနာက္ပုိင္း မွစ၍ေျပာရလွ်င္ အစုိးရႏွင့္အတုိက္အခံ ပါတီမ်ား အၾကား၊ အစုိးရႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအၾကား  ယေန႔အထိ “ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ” မ်ားေပၚေပါက္ခဲ့ျခင္းမရွိေသးပါ။


(နဝတ-နအဖ) စစ္အစုိးရ၌လည္း “ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးရန္”  ႏုိင္ငံေရးအာသီသမရွိခဲ့သလို၊ (ဗိုလ္) ဦးသိန္းစိန္ႀကံ့ဖြံ႔အစုိးရ၌ လည္း မရွိပါ။ ရွိသည္ဟုဆုိလွ်င္ “ဟန္ျပ” သေဘာမွ်သာျဖစ္ၿပီး၊ အေပၚစီးမွလက္ဦးမႈယူရန္ႏွင့္ “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ” စည္းဝုိင္းထဲ ဇြတ္အတင္း သြတ္သြင္းဖုိ႔သာျဖစ္သည္။

ယခုလည္း တုိင္ရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔မ်ားျဖင့္ “ခ်င္းမုိင္စကားဝုိင္း”၊“ေရႊလီစကားဝုိင္း”၊“ျမစ္ႀကီးနားစကားဝုိင္း”၊ “ဘားအံ စကားဝုိင္း”ေတြလုပ္ေနပါသည္။  ေနရာေတြသာတစ္ခုၿပီးတစ္ခုေျပာင္းေနေသာ္လည္း ရလဒ္အေနျဖင့္ကား လက္ဆုတ္လက္ကုိင္ျပ စရာ မရွိခဲ့ပါ။“ဘားအံစကားဝုိင္း” ၿပီးလွ်င္ “ေမာ္လၿမိဳင္စကားဝုိင္း”၊ “ေတာင္ႀကီးစကားဝုိင္း” စတာေတြျဖစ္ မလာႏုိင္ဟု ဘယ္သူေျပာႏုိင္မလဲ။

“၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔စြာျဖစ္ေျမာက္ေစရန္”ရည္ရြယ္၍ သမၼတ၊ လႊတ္ေတာ္၊ တပ္မေတာ္” တုိ႔ထံ “စာအားျဖင့္ေမတၱာရပ္ခံရန္” ဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ရပ္ကို ဒီခ်ဳပ္က သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ျပည္သူမ်ားကို အသိေပးရံု သက္သက္ပဲျဖစ္ပံုရသည္။

“ေတာင္းဆုိ” သည္ ဆုိသည့္စကားလံုးကိုပင္ ေရွာင္ရွားၿပီး ေပ်ာ့ေျပာင္းညင္ေသာအသံုးအႏႈန္း “ေမတၱာရပ္ခံ” ဟူ၍သံုးထားပါ သည္။ “တစ္ဦးေမတၱာတစ္ဦးမွာ” ဆိုသလုိ တုန္႔လွည္ေမတၱာျပန္လည္ရရွိႏုိင္ပါေစ ဟု လိႈက္လိႈက္လွဲလွဲဆုေတာင္းပါသည္။

အေသးစိတ္မေျပာႏုိင္လွ်င္လည္းရွိပါေစ၊ ဖြဲ႔စည္းပံုျပင္ဆင္ေရးအဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔ေစရန္ လုိအပ္သည့္ အေျခခံအခ်က္မ်ားကို ေတာ့ ျပည္သူမ်ားသိရွိသေဘာေပါက္ေအာင္ေဖာ္ျပေပးဖုိ႔ လိုအပ္ပါသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အိမ္ခ်ဳပ္ခ်ထားျခင္းခံရစဥ္က“ေတြ႔ဆံုမႈမ်ား”ႏွင့္ပတ္သက္၍ “မံုရြာေအာင္ရွင္”၏ (အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ရက္စြဲမွတ္တမ္း – ပထမတြဲ) ကို ဖတ္ရမွ တစ္စြန္းတစ္စသိရေတာ့သည္။

ပါတီစီအီးစီမ်ားပင္ မသိႏုိင္သည့္ကိစၥမ်ားရွိသည္ဟု ဆိုေနျပန္ေတာ့လည္း သာမန္ပါတီဝင္မ်ားႏွင့္ျပည္သူမ်ားသိရွိႏုိင္ရန္မွာ မုိးႏွင့္ေျမပမာ ကြာလွမ္းေနပါေတာ့သည္။ ပါတီ၏မူေပၚလစီမ်ား၊ လုပ္ငန္းစဥ္လမ္းစဥ္မ်ား ပါတီအီးစီမ်ား၊ ပါတီဝင္မ်ား၊ မဟာမိတ္မ်ား၊ ျပည္သူမ်ားသိရွိနားလည္သေဘာေပါက္လွ်င္ အဆိုပါ ပါတီခ်ီတက္ ေလွ်ာက္လွမ္းမည့္ လမ္းခရီးသည္ ပို၍ၿမိဳင္ၿမိဳင္ဆုိင္ဆုိင္ရွိပါလိမ့္မည္။ ပို၍ ခြန္အားရွိပါလိမ့္မည္။ တစ္ကိုယ္ေတာ္ ထူးခၽြန္ထက္ျမက္မႈသည္ အလြန္အေရးပါ ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း တစ္ဖက္က ၿငိဳျငင္မွာကို အစုိးရိမ္လြန္ၿပီး ပါတီဝင္မ်ား၊ မဟာမိတ္မ်ား၊ ျပည္သူမ်ားကို ပြဲၾကည့္ပရိသတ္လို သေဘာမထားသင့္ပါ။

အုပ္စုိးသူအစုိးရကေတာ့ အစုိးရပီသပါသည္။ ေသနတ္ႏွင့္ပစ္သည္၊ မီးေလာင္ဗံုးႏွင့္ထုသည္၊ ပုဒ္မ ၁၈ ၊ ပုဒ္မ ၅၀၅ (ခ)တုိ႔ျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္ေတြခ်မွတ္ေနပါသည္။ အီးယူ အကူအညီျဖင့္“လူစုလူေဝးအားစနစ္တက်စီမံထိန္းသိမ္းမႈလုပ္ငန္း” (Crowd Management ) အမည္ျဖင့္ လူထုဆႏၵျပမႈမ်ားကိုၿဖိဳခြဲသည့္သင္တန္းေတြေပးေနသည္။ “မတရားသင္းအက္ဥပေဒ” ပယ္ဖ်က္မေပးႏုိင္ဟု ေျပာေနသည္။

သုိ႔ပါ၍ အတုိက္အခံပါတီမ်ားသည္အတုိက္အခံပါတီ ပီသၾကဖုိ႔လိုပါသည္။ အာဏာရအစုိးရႏွင့္ လက္တြဲလုပ္သင့္သည့္ကိစၥကို ရဲရဲလုပ္ရန္လိုအပ္သလို၊ ျပတ္ျပတ္သားသားစည္းျခားၿပီးလုပ္ရမည့္အလုပ္ကို ျပတ္ျပတ္သားသားစည္းျခားလုပ္ဖုိ႔လုိပါသည္။ ျပည္သူေတြ ထဲမွာ“၂၀၀၈အေျခခံဥပေဒကိုဖတ္ဖူးသူဘယ္ႏွေယာက္ရွိသလဲ” ဆုိတာထက္ ပိုအေရးႀကီးသည့္အခ်က္မွာ မိမိတို႔ပါတီဝင္မ်ားက ျပည္သူ ေတြထဲမွာ “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ” ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးမည္မွ်ေဆြးေႏြးအသိပညာေပးထားသလဲဆုိသည့္အခ်က္ျဖစ္ပါသည္။

ယခုလည္း အမ်ားႀကီးမေမွ်ာ္လင့္ပါ။ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး၏ အဆံုးအျဖတ္ကံၾကမၼာသည္ ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီအမတ္မ်ားႏွင့္ ကာခ်ဳပ္ဗိုလ္မင္းေအာင္လိႈင္၏ စစ္သားအမတ္မ်ားလက္ထဲတြင္ရွိေသာအရာျဖစ္ပါသည္။

ဒီခ်ဳပ္သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ထဲတြင္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးရန္ ရည္ၫြန္းထားသည့္ “သမၼတ၊ လႊတ္ေတာ္၊ တပ္မေတာ္” ဆုိသည္မွာ အာဏာပုိင္ (ကာလံု) ပင္မဟုတ္ပါေလာ။

ၫြန္း – သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္၊ (၂၃/၁၁/၂၀၁၃) ၊ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္

No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။