Tuesday, November 12, 2013

တရုတ္ က်ဴးေက်ာ္မႈကုိ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ဘုိးဘြားမ်ား တြန္းလွန္ တုိက္ဖ်က္ခဲ့ျခင္း - အပိုင္း (၁၄) နိဂံုးခ်ဳပ္

(စည္းလံုးျခင္းရဲ႕အင္အား)
ကုန္းေဘာင္ အင္ပါယာ
အယ္ဒီတာအဖဲြ႔၏ တင္ျပခ်က္ (၆)။ ။ ယေန႔ေခတ္ကာလတြင္ ဦးေအာင္မင္း၏ တရုတ္တုိ႔အား ေၾကာက္ေနရပါသည္ ေက်းဇူး ရွိပါသည္ဆုိေသာ စကားလံုး အသံုးအႏႈန္းမ်ားသည္ ျပည္သူလူထုအဖုိ႔ နားကန္႔လန္႔ဝင္စရာ စကားလံုးမ်ားပင္ ျဖစ္ပါသည္။ 


တရုတ္တုိ႔၏ ေစတနာသည္ အက်ိဳးမရွိဘဲႏွင့္ ေစတနာေကာင္းလွမည္ မဟုတ္ဘဲ အက်ိဳးလို၍ ေညာင္ေရေလာင္းျခင္းသာ ျဖစ္ေပသည္။ ျမစ္ဆံု စီမံကိန္္းႏွင့္ လက္ပန္းေတာင္း စီမံကိန္းမ်ားမွာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ မရွိသျဖင့္ တုိင္းျပည္နစ္နာခဲ့ရာ ဒီမိုကေရစီအသြင္ ကူးေျပာင္းေရး ကာလေရာက္မွ ယာယီရပ္ဆုိင္း ျပန္လည္ ဖာေထး ျပဳျပင္ခဲ့ရသည့္ ရင္နာစရာ အျဖစ္ဆုိးမ်ားပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ယခု ရခိုင္ျပည္နယ္ ေရႊ႕သဘာဝ ဓါတ္ေငြ႔ ပိုက္လိုင္း စီမံကိန္းတြင္ တရုတ္ အလုပ္သမားမ်ားကို ျမန္မာႏုိင္ငံ အတြင္း ေခၚယူ လုပ္ကုိင္ခြင့္အား သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ခ်စ္ၾကည္ေရး ခရီးစဥ္မွာ ျငင္းပယ္လုိက္သျဖင့္ အသက္ ရႈခြင့္ရသလို ခံစားရပါသည္။ ဓါတ္ေငြ႔ပိုက္လိုင္းမ်ားကို သတ္မွတ္ အရည္အေသြး စံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ တည္ေဆာက္ထားျခင္း ရွိ မရွိ စစ္ေဆးဖို႔ လိုၿပီး ဓာတ္ေငြ႔ ယုိစိမ့္မႈ ေပါက္ကြဲမႈရွိခဲ့လွ်င္ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္ပ်က္ဆီးမႈ အခ်ိန္မေရြး ၿခိမ္းေျခာက္လွ်က္ ရွိေနပါသည္။ 

မြန္ျပည္နယ္ ရတနာ ဓါတ္ေငြ႔ပိုက္လိုင္း ေပါက္ကြဲမႈေၾကာင့္ ပ်က္ဆီးမႈ ႀကီးမားခဲ့သည့္ သင္ခန္းစာမ်ားအေပၚ သတိျပဳရပါမည္။ ပိုက္လိုင္းမ်ားအေပၚ ဖုိ႔ထားေသာ ေျမစာမႈန္႔မ်ားကိုလည္း သတ္မွတ္ထု ပမာဏ ရွိ မရွိ စစ္ေဆးရန္ လိုၿပီး ပိုက္လိုင္း ထားရွိရာ ဧရိယာ တေလွ်ာက္လံုးကို ကန္႔သတ္ ဧရိယာအျဖစ္ သံဆူးႀကိဳးကဲ့သုိ႔ အတားအဆီးမ်ား ခ်ထားသင့္ပါသည္။ တရုတ္လူမ်ိဳးမ်ား ေထာင္ႏွင့္ခ်ီကာ မႏၱေလးသုိ႔ စိမ့္ဝင္ေနၿပီး လူမ်ိဳးဝါးမ်ိဳးမႈ၊ စီးပြားေရး ခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ရွိေနသျဖင့္ တမ်ိဳးသားလံုး၏ အႏၱရယ္ အျဖစ္ ရုိဟင္ဂ်ာ တခုတည္း ပစ္မွတ္မထားသင့္ဘဲ သတိျပဳရန္ ႏိႈးေဆာ္တုိက္တြန္း လုိက္ရပါသည္။

ထုိ႔ေနာက္ ေ႐ႊေညာင္ပင္တြင္ တုိက္ပြဲျဖစ္၍ ေ႐ႊေညာင္ပင္ခံတပ္ကုိ ျမန္မာတုိ႔ သိမ္းရေသာအခါ တ႐ုတ္တုိ႔သည္ ေကာင္းတုံကုိ ဝန္းရံေနေသာတပ္ႏွင့္ သြားေရာက္ ပူးေပါင္းၾကသည္။ တစ္လလံုးလံုး အျပင္းအထန္တိုက္ေသာ္လည္း ျမန္မာတို႔၏ ခံတပ္အေျခ၌ တ႐ုတ္တုိ႔သည္ အတုံးအ႐ုံး စုပုံ က်ဆုံး ၾကရေလေတာ့သည္။ တ႐ုတ္တုိ႔၏ ထြက္ေပါက္ အားလုံးကုိလည္း ျမန္မာမ်ားက ပိတ္ဆုိ႔ၿပီးျဖစ္၍ တ႐ုတ္တပ္မ်ားသည္ ေရႊေညာင္ပင္ႏွင့္ ေကာင္းတံုအၾကား သတ္ကြင္းထဲ ပိတ္မိေနၿပီျဖစ္သည္။ ယခုအထိ တ႐ုတ္တပ္ ၂၀၀၀၀ ေက်ာ္ ေသေၾကပ်က္စီးၿပီး ျဖစ္သည္။

ထံုးစံအတိုင္းပင္ တ႐ုတ္စစ္သည္မ်ားႏွင့္ ေရတပ္သားမ်ားမွာ ေရာဂါဘယမ်ား စြဲကပ္ၿပီး အေျမာက္အျမား ေသေၾက ပ်က္စီးၾကသည္။ ဖူဟင္းကိုယ္တိုင္ ဖ်ားနာၿပီး အိပ္ရာမွမထႏိုင္ ျဖစ္ခဲ့ရသည္။ ရိကၡာေထာက္လမ္းေၾကာင္း ျဖတ္ေတာက္ရန္ ေစလႊတ္ထားသည့္ ျမန္မာတပ္တို႔ကလည္း တ႐ုတ္ရိကၡာ လံုျခံဳေရးမ်ားကို ေဖာက္ထြင္း ေႏွာင့္ယွက္ႏိုင္ခဲ့သည္။

ဤအခ်ိန္တြင္ တ႐ုတ္ဧကရာဇ္ ခ်င္းလုံသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္းမွ တ႐ုတ္တပ္ႀကီး ျပန္လည္ဆုတ္ခြာရန္ အမိန္႔ခ်လုိက္ၿပီ ျဖစ္၍ အမိန္႔ေတာ္ျပန္တမ္း သဝဏ္လႊာတြင္ ျမန္မာတို႔သည္ အၿပီးတုိင္ ေခ်မႈန္းဖ်က္ဆီးျခင္း ခံရေလာက္ေအာင္ အျပစ္ႀကီးမားေသာ္လည္း ဧကရာဇ္သည္ က႐ုဏာသက္စြာျဖင့္ ဆက္လက္ တုိက္ခုိက္ျခင္းကုိ ရပ္စဲရန္ ဆုံးျဖတ္လုိက္ေၾကာင္း အေၾကာင္းၾကားေစသည္။ 
တ႐ုတ္သမုိင္းမ်ားတြင္ ျမန္မာတုိ႔က စစ္ေျပၿငိမ္းရန္ ေတာင္းပန္၍ တ႐ုတ္တုိ႔၏ ၾသဇာခံႏုိင္ငံအျဖစ္ ေနထုိင္မည့္အေၾကာင္း ႐ုိက်ဳိးစြာ ကတိျပဳသည္ဟု ေရးသားထားသည္။ ျမန္မာတုိ႔ကမူ တ႐ုတ္တပ္ႀကီး သတ္ကြင္းအတြင္း ပိတ္မိေနခ်ိန္၌ တ႐ုတ္စစ္မွဴး စစ္ကဲတုိ႔က စတင္၍ စစ္ေျပၿငိမ္းရန္ စကားဆုိလာသည္ဟု မွတ္တမ္းတင္ထားသည္။ တ႐ုတ္စစ္တပ္ႀကီးကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ျပန္လည္ ဆုတ္ခြာေစၿပီးလွ်င္ တ႐ုတ္ ျမန္မာ စစ္မျဖစ္မီ အခ်ိန္ကကဲ့သုိ႔ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးစြာ ဆက္ဆံမည္ဟု တ႐ုတ္တုိ႔က ကတိေပးေၾကာင္း ေရးသား ထားေလသည္။ တ႐ုတ္တုိ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ စစ္ျပဳသည့္ အေၾကာင္းရင္းမွာ ရွမ္းေစာ္ဘြားအခ်ဳိ႕၏ ကုန္းေခ်ာ တုိက္တြန္းမႈေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု တ႐ုတ္တုိ႔ကေျပာေၾကာင္း အဆုိရွိေလသည္။

အျခားစစ္ဗိုလ္မ်ားက သေဘာမတူေသာ္လည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္မဟာသီဟသူရသည္ ေရွ႕ေရးကို ေမွ်ာ္ေတြးလ်က္ သတ္ကြင္း အတြင္းမွ တ႐ုတ္မ်ားကို ေမၿမိဳ႕တိုက္ပြဲမွာကဲ့သို႔ တစ္ေယာက္မက်န္ သုတ္သင္ေခ်မႈန္းႏိုင္ဖို႔ ေသခ်ာေနေသာ္လည္း ဘုရင့္အမိန္႔ကိုပင္ မခံယူေတာ့ဘဲ စစ္ေျပၿငိမ္းေရးကို လက္ခံလိုက္ေလသည္။

ေရွးယခင္ကအတုိင္း ႏွစ္ျပည္ေထာင္ ျပန္လည္ ဆက္ဆံမည္ဟူေသာ အခ်က္တြင္ ႐ႈပ္ေထြးခ်က္တစ္ရပ္ ေပၚေပါက္ခဲ့သည္။ ၎မွာ တ႐ုတ္ယူဆပုံႏွင့္ ျမန္မာယူဆပုံတုိ႔ ကြဲလြဲျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေလသည္။ ထုိေခတ္က ဥေရာပတုိက္သားမ်ား ကဲ့သုိ႔ ျမန္မာတုိ႔သည္လည္း သတိမမူခဲ့ေသာ အခ်က္တစ္ခု ရွိေလသည္။ ထုိအခ်က္မွာ တ႐ုတ္မ်ားကသာလွ်င္ တရားေျဖာင့္မွန္၍ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသည္သာလွ်င္ ကမာၻတြင္ အယဥ္ေက်းဆုံးေသာ တုိင္းႏုိင္ငံ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အျခားေသာ တုိင္းႏုိင္ငံ မွန္သမွ်ကုိ မိမိတုိ႔ ႏုိင္ငံထက္ အဆင့္အတန္း နိမ့္စြာထား၍ ဆက္ဆံရမည္ဟူေသာ တ႐ုတ္တုိ႔၏ သေဘာထားကို သတိမူျခင္း မရွိခဲ့ေသာအခ်က္ ျဖစ္ေလသည္။ တ႐ုတ္တုိ႔၏ ယူဆပုံမွာ ျမန္မာတုိ႔က ေရွးယခင္အတုိင္း ႏွစ္ျပည္ေထာင္ ျပန္လည္ ဆက္ဆံမည္ ဆုိျခင္းသည္ တ႐ုတ္တုိ႔ ၾသဇာခံ ႏုိင္ငံအျဖစ္ေနရန္ လက္ခံျခင္း ျဖစ္သည္ဟူ၏။ ျမန္မာ စစ္မွဴး စစ္ကဲတုိ႔သည္ မိမိတုိ႔အား လွည့္ဖ်ားျခင္းကို ရိပ္စားမိျခင္း မရွိၾကေခ်။ တ႐ုတ္မ်ားႏွင့္ ေနာင္ရင္း ညီဘြားကဲ့သုိ႔ ဆက္ဆံၾကသည္။ မိမိတို႔ဘက္မွ စစ္ေအာင္ျမင္ေသာ စစ္မွဴး စစ္ကဲမ်ား၏ ဂုဏ္ရွိန္တက္လ်က္ ရွိၾကသည္။

အမည္မသိ ကုန္းေဘာင္ေခတ္ စစ္သား
ႏွစ္ဖက္ေသာ စစ္မွဴးမ်ားသည္ လက္ေဆာင္ပဏၰာ အျပန္အလွန္ လဲလွယ္ၿပီးေသာအခါ ပိတ္မိေနသည့္ တ႐ုတ္ စစ္တပ္ႀကီးကို ၁၇၆၉ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ျပန္လည္ ဆုတ္ခြာေစေလသည္။ ထိုသတင္းကိုၾကားလွ်င္ ဆင္ျဖဴရွင္မင္းသည္ အမ်က္ေတာ္ရွကာ ရရွိခဲ့ေသာ လက္ေဆာင္ပဏၰာတို႔ကို ဗိုလ္မွဴးတပ္မွဴးတို႔၏ ဇနီးမ်ားအား ရြက္ေစလ်က္ ၃ ရက္တိုင္တိုင္ ေနလွန္းသည္ဟု ဆိုေလသည္။ ဆင္ျဖဴရွင္မင္းေဘးမွ မင္းေျမႇာင္မ်ားကလည္း ပီကင္းၿမိဳ႕ေတာ္အထိ သိမ္းသင့္ေၾကာင္း အားေပးအားေျမႇာက္ ျပဳၾကသည္။ ထုိေၾကာင့္လည္း ျမန္မာစစ္သည္ေတာ္တို႔သည္ ေနျပည္ေတာ္သို႔ မျပန္ဝံ့ၾကဘဲ မဏိပူရ ကသည္းျပည္တြင္ ပုန္ကန္ျခားနားသည္ကို သြားေရာက္ႏွိမ္နင္း၍ လက္ေဆာင္ပဏၰာမ်ားကို ေဆာင္ၾကဥ္းၿပီးမွ ျပန္ခဲ့ၾကေလသည္။

ဆင္ျဖဴရွင္ႏွင့္ ေနာက္ထီးနန္းဆက္ခံသူ စဥ့္ကူးမင္းတုိ႔သည္ တ႐ုတ္ဧကရာဇ္ထံမွ ေစာ္ကားစြာ ေရးသားထားေသာ သဝဏ္လႊာမ်ားကို ရၾကသည္။ သို႔ေသာ္ တ႐ုတ္ဧကရာဇ္သည္ မိမိဂုဏ္သိကၡာကုိ မထိခုိက္ေစရန္ ယူနန္ဘုရင္ခံ၏ အမည္ျဖင့္ သဝဏ္လႊာမ်ားကို ေပးပုိ႔ေလ့ရွိသည္။ စစ္ပြဲၿပီး၍ အႏွစ္ ၂၀ ၾကာ ၁၇၉၀ ခုႏွစ္တြင္မွ ျမန္မာႏွင့္တ႐ုတ္တို႔ သံတမန္ဆက္ဆံေရး ျပန္ထူေထာင္ခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ဤသို႔ သံတမန္ဆက္ဆံမႈကိုပင္ တ႐ုတ္တို႔က ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္က အေလွ်ာ့ေပး အညံ့ခံျခင္းအျဖစ္ တဖက္သတ္ယူဆၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ေအာင္ပြဲအျဖစ္ သတ္မွတ္ေၾကညာခဲ့သည္။ ၁၇၆၅ - ၁၇၆၉ ခု ေလးႏွစ္ၾကာ တ႐ုတ္-ျမန္မာစစ္ပြဲကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ မန္ခ်ဴးဧကရာဇ္ ခ်င္းလံု၏ နန္းစဥ္မွတ္တမ္းလာ ေအာင္ပြဲရ မဟာစစ္ဆင္ေရးႀကီး ၁၀ ရပ္တြင္ တစ္ခုအျဖစ္ စာရင္းသြင္းခဲ့သည္။ ျမန္မာတပ္မ်ား တ႐ုတ္ - ျမန္မာစစ္ပြဲျဖင့္ အလုပ္႐ႈပ္ေနရေသာေၾကာင့္ ယိုးဒယားသည္ အယုဒၶယၿမိဳ႕ေတာ္ က်ဆံုးၿပီးေနာက္ ထိုင္း - တ႐ုတ္ကျပား ဗိုလ္ခ်ဳပ္တက္ဆင္ ဦးစီး၍ ၃ ႏွစ္အတြင္း ျမန္မာ့လက္ေအာက္မွ ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္ေအာင္ ေတာ္လွန္ႏိုင္ခဲ့ေလသည္။

ေက်းဇူးတင္ရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပခ်က္
ဤစာတမ္း ျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ လုိအပ္သည္တို႔ကုိ မေမာႏုိင္ မပန္းႏုိင္ ၀ုိင္း၀န္း ကူညီၾကေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံ သမိုင္းေကာ္မရွင္၊ စစ္ေျမျပင္ေနရာမ်ား ရွာေဖြေတြ႔ရွိေရး အကူအညီေပးျခင္းႏွင့္ ျဖစ္ႏုိင္ဖြယ္ အလားအလာမ်ားကုိ ကူညီေဆြးေႏြးၾကေသာ စစ္တကၠသုိလ္မွ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးႏွင့္တကြ နည္းျပမႉးခ်ဳပ္၊ သမုိင္းဌာန၊ ျမန္မာစာဌာန၊ ေျမပုံမ်ား ေရးဆြဲေပးေသာ ေမၿမိဳ႕ေျမတုိင္းေက်ာင္းတို႔အား အထူး ေက်းဇူးတင္ရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။

ေလ့က်င့္ေရးႏွင့္စီမံေရး ၫႊန္ၾကားေရးမႉး႐ံုး၊
ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန
(စစ္ပညာဂ်ာနယ္၊ အတြဲ-၁၂၊ အမွတ္-၄၊ ၁၉၆၉ ခု ဒီဇင္ဘာလ)

1 comment:

 1. အားမာန္သစ္November 15, 2013 at 5:16 PM

  ျမန္မာနဲ႕တရုတ္ျကားမွာဘာေက်းဇူးမွမရိွပါဘူး
  ရိွတယ္ဆိုရင္လဲအျပန္အလွန္သေဘာပါပဲ
  အခုငါတို႕ျမန္မာေတြဟာတရုတ္ကြ်န္ျဖစ္မွန္းမသိ
  ျဖစ္ေနရျပီဆိုတာငါ့ဘဝနဲ႕ရင္းျပီးငါသိခဲ႕ရပါျပီ
  အခုငါ့ရဲ႕စမ္းသပ္မႈ႕ျပီးဆုံးသြားပါျပီကိုယ့္ကိုယ္ကို
  အထင္ျကီးတဲ႕တရုတ္ေတြကေတာ့ရယ္ေနပါလိမ့္
  ဦးမယ္ဒါေပမဲ႕ဒါကအစပဲရိွပါေသးတယ္ဇတ္သိမ္း
  ခန္းကဘယ္လိုျဖစ္မလဲဆိုတာေတာ့ေငြေရာင္ပိတ္
  ကားေပၚမွာေစာင့္ျကည့္လိုက္ပါဦး
  ေမာက္မာခဲ႕သမွ်ဘိုင္းဘိုင္းက်ေစရမယ္
  ဒါျမန္မာျပည္ဆိုတာသိသြားေစရမယ္
  အျမဲတမ္းရန္သူဆိုတာမရိွသလိုအျမဲတမ္း
  မိတ္ေဆြဆိုတာလဲမရိွပါဘူး
  ငါ့ျမန္မာေတြကိုကူညီဖို႕ငါျကိဳးစားျပမယ္
  ငါ့ျမန္မာႏိူင္ငံတရုတ္ေလာင္းရိပ္ေအာက္က
  လြတ္ကိုလြတ္ေျမာက္ရမယ္
  ငါ့လူမ်ိဳးေတြရဲ႕ယုံျကည္မႈ႕ကိုျပန္ရေအာင္ေတာ့
  အေတာ္ျကိဳးစားရပါလိမ့္မယ္
  ငါမွားခဲ႕တယ္ ငါရိုင္းခဲ႕တယ္
  စစ္ဝါဒီတစ္ေယာက္ျဖစ္ခဲ႕တယ္
  သမိုင္းေတြကိုအရမ္းခံစားျပီးပကတိအေျခအေန
  ေတြကိုေသြဖယ္ခဲ႕တယ္ ခြင့္မလႊတ္ႏိူင္
  တဲ႕အထိကိုယ္ထိလက္ေရာက္လုပ္ခဲ႕တာမရိွခဲ႕ပါ
  ဘူးအာေခ်ာင္ယုံသက္သက္ပါ ဒါေျကာင့္
  ျမန္မာေတြအားလုံးကိုဒီေနရာကေနတေလးတစား
  ေတာင္ပန္ပါတယ္ ခြတ္လႊတ္ပါလို႕
  ေတာ့မေျပာခ်င္ေတာ့ပါ က်ဳပ္က
  ျမန္မာျဖစ္ျပီးျမန္မာေတြနဲ႕အမုန္းပြာေနရတာကို
  ရပ္ခ်င္ေနတာျကာပါျပီ အခုက်ဳပ္ဘက္
  ကတစ္ဘက္သတ္ရပ္လိုက္ပါျပီ
  ျမန္မာအားလုံးစိတ္ခ်မ္းသာကိုယ္က်န္းမာရိွျက
  ပါေစ
  အမွန္တရားသည္ငါ့ရင္ဘတ္ထဲကိုအေရာက္
  ေနာက္မက်ေသးဘူးလို႕ေမွ်ာ္လင့္မိပါသည္

  ReplyDelete

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။