Tuesday, November 12, 2013

တရုတ္ က်ဴးေက်ာ္မႈကုိ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ဘုိးဘြားမ်ား တြန္းလွန္ တုိက္ဖ်က္ခဲ့ျခင္း - အပိုင္း (၁၂)

(စည္းလံုးျခင္းရဲ႕အင္အား)
တရုတ္ဧကရာဇ္ ခ်န္လံုတပ္မွ ျမင္းစစ္သည္ေတာ္ကုိ ျပန္လည္ ပံုေဖၚထားျခင္း
အယ္ဒီတာအဖြဲ႔၏ တင္ျပခ်က္ (၄)။ ။၁၉၆၇ ခုႏွစ္ တရုတ္ ျမန္မာ အေရးအခင္း ၿပီးခဲ့သည့္ေနာက္ တရုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ မ်ားသည္ ေပၚေပၚထင္ထင္ ဗကပမ်ားကို လူအင္အား၊ လက္နက္ခဲယမ္း အင္အားႏွင့္ ေငြေၾကးအင္အား ေျမာက္ျမားစြာကို ေထာက္ပံ့ခဲ့ၿပီး ဗကပ အသံလႊင့္ရံုကိုပင္ ထူေထာင္ ေပးခဲ့ပါသည္။ ဗကပတုိ႔သည္ ပဲခူးရိုးမႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အလယ္ပိုင္း မိုးမိတ္၊ မုိးကုတ္၊ မုိးေကာင္း ရွမ္းျပည္နယ္ မုိင္းယန္း၊ မုိင္းေယာင္း၊ ပန္းဆုိင္း၊ က်ဴကုတ္၊ ကြမ္းလံု စတဲ့ ၿမိဳ႕နယ္ ေဒသ ဧရိယာေတြကို ခရီးရွည္ ထုိးေဖာက္တုိက္ပြဲႀကီးမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ တရုတ္တုိ႔၏ ပေရာဂ မကင္းေၾကာင္း သိရွိခဲ့ရပါသည္။ 


ဗကပတုိ႔၏ ျဖဳတ္ထုတ္သတ္ လမ္းစဥ္ေၾကာင့္ ျပည္သူလူထုႏွင့္ တပ္မေတာ္သားမ်ား ေသြးေျမက်ခဲ့ရပါသည္။ ယခင္ တပ္အေခၚ ခ်င္း (၃)၊ မုိင္းေယာင္းၿမိဳ႕ကို ဗကပတပ္မ်ား ဝင္ေရာက္ တုိက္ခိုက္ခဲ့ရာမွ ခ်င္း (၃) အိမ္ေထာင္သည္လိုင္းထဲသုိ႔ ဝင္ေရာက္ၿပီး ရဲေမမ်ားအေပၚ ႏုိင္ထက္စီးနင္းျပဳမႈ၊ မုဒိန္းက်င့္မႈ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ လူလိႈင္းလံုး စစ္နည္းဗ်ဴဟာျဖင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ စခန္းမ်ားကို တုိက္ရာတြင္ မသိနားမလည္ေသာ တုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုမ်ားအေပၚ တရုတ္တုိ႔ရဲ႕ ဝါဒမိႈင္း ရိုက္သြင္းကာ အတင္းအဓမၼ တက္ခိုင္းမႈေၾကာင့္ အတုံးအရုန္း က်ဆံုးခဲ့ရတဲ့ ျဖစ္စဥ္မ်ားလည္း ရွိပါသည္။ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္တပည့္ ဗကပမ်ားဟာ ဝါဒမိႈင္းေၾကာင့္ ဗုဒၶဘာသာအယူအဆကို ဆန္႔က်င့္ကာ သူတုိ႔ရဲ႕ မိဘကုိေတာင္ ျပန္သတ္ရဲသည္အထိ ရက္စက္မႈ ကန္းကုန္ခဲ့ပါသည္။

ျမန္မာတို႔လုိက္စစ္။ ရန္သူတို႔ စတင္ဆုတ္သည္ႏွင့္ ျမန္မာတပ္မ်ား ထက္ၾကပ္လုိက္ စစ္ဆင္ၾကသည္။ လက္၀ဲေၾကာင္း၊ လက္ယာေၾကာင္းမ်ားမွာ ေဘးကာတပ္မ်ား (FLANK GUARDS) ျဖစ္လိမ့္မည္။
၀န္ႀကီး မဟာစည္သူသည္ ေသနတ္ကုိင္လူ - ၄၀၀၀ကုိ ညအခ်ိန္ ရန္သူတို႔အား ေရွာင္ကြင္းပတ္၀ုိက္ ေက်ာ္တက္ေစၿပီး အခ်က္အျခာက်ေသာ ေနရာမွ မုိးလင္းသည္ႏွင့္ တၿပိဳင္နက္ ပိတ္ဆုိ႔ေခ်ာင္းေျမာင္း တုိက္ခုိက္ေစသည္။ ပင္မတပ္ကလည္း အသင့္ျပင့္ထားသည္။ တုိက္ပြဲျဖစ္သံ ၾကားသည္ႏွင့္ တၿပိဳင္နက္ အျပင္းခ်ီလာၿပီး ေနာက္ဖက္လွည့္ေနေသာ ရန္သူတပ္မ်ားကုိ ေနာက္မွတုိက္သျဖင့္ ရန္သူမ်ား ေထာင္ေသာင္းမက က်ဆုံးသည္ဟု ဆုိသည္။

ေရွးေခတ္ ျမန္မာ့ ေရတပ္
တ႐ုတ္တုိ႔ကလည္း ေနာက္မွလုိက္လာေသာ ျမန္မာ ၄၀၀၀ လုံး ကုိ သတ္ရသည္ဟု ဆုိသည္။ (မိမိတို႔ အရွင္သခင္မ်ား ေက်နပ္ႏွစ္သိမ့္ေစရန္ သူနာလွ်င္ သာသာထုိးထုိး သူသာလွ်င္ ေလွ်ာ့ေလွ်ာ့ေပါ့ေပါ့။ ကုိယ္နာလွ်င္ ေလွ်ာ့ေလွ်ာ့ေပါ့ေပါ့ ကိုယ္သာလွ်င္ သာသာထုိးထုိး ေရးၾကသည္ျဖစ္၍ ခ်င့္ခ်ိန္ ယူဆၾကရန္သာ ရွိပါသည္)
ထုိေနာက္ မင္ဂၽြီသည္ မူလရည္မွန္းထားေသာ သီႏၷီသို႔ ဆက္လက္မသြားေတာ့။ မုံးယုေလးဘက္သုိ႔သာ ခ်ီတက္ေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ သိႏၷီသို႔ သြားေရာက္တုိက္ခုိက္ရန္ အားနည္း၍သာ ျဖစ္ေပမည္။ မိမိတပ္ကပင္ အားနည္းသြား၍ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သို႔မဟုတ္ သိႏၷီက်သြားသျဖင့္ ေမွ်ာ္လင့္ဖြယ္ မရွိေတာ့ေၾကာင္း နားလည္သျဖင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း ျဖစ္ႏုိင္ေပသည္။

၀န္ႀကီး မဟာသီဟသူရစစ္ေၾကာင္း
၀န္ႀကီး မဟာစည္သူတပ္မ်ား သီေပါအနီး၊ ဂုတ္တြင္းအနီး တုိက္ခုိက္ေနၾကေသာ္လည္း မူလရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္ေသာ ေဘာ္ႀကိဳအနီးသို႔အေရာက္ ခ်ီတက္သြားသည္။ သိႏၷီၿမိဳ႕ကုိ ၀ုိင္းထားၾကစဥ္ လက္၀ဲ၀င္းမႉးသည္ မဟာစည္သူစစ္ေၾကာင္း အေျခအေနကုိ တင္ျပၿပီး တပ္မ်ား သိမ္း၍ မင္ဂၽြီအား ေနာက္မွလုိက္တုိက္ရန္ တင္ျပသည္။ ၀န္ႀကီး မဟာသီဟသူရက စစ္သေဘာကုိ ရွင္းျပၿပီး သိႏၷီကုိပင္ ဆက္လက္ ၀ုိင္း၀န္းတုိက္ခုိက္သည္။
ရွင္းလင္း ျပတ္သားတိက်ေသာ ရည္မွန္းခ်က္ရွိသည္။ ထုိရည္မွန္းခ်က္ကုိ မ်က္ေျခမျပတ္ အစဥ္တစုိက္ ထိန္းသိမ္းသည္ကုိလည္း ေတြ႔ရေပသည္။ ေနာက္ပုိင္းလုံၿခဳံမႈကုိ တာ၀န္ယူေသာ ဘုရင္အား စိတ္ခ် ယုံၾကည္ေၾကာင္းကုိလည္း ေတြ႔ျမင္ရသည္။

အျခားစစ္ေၾကာင္းမ်ား
စစ္ေၾကာင္းအားလုံးကုိ ဘုရင္ဆင္ျဖဴရွင္သည္ တစုတစည္းတည္း ကြပ္ကဲလ်က္ရွိသည္။ ဗလမင္းထင္သည္လည္း ဗလမင္းထင္အေလ်ာက္၊ သူ႔တာ၀န္ကုိ ေက်ႁပြန္စြာ ထမ္းေဆာင္သည္။ ေနမ်ဳိးစည္သူသည္ ၀န္ႀကီး မဟာသီဟသူရစစ္ေၾကာင္းႏွင့္ လက္ဆက္မိေသာအခါ ေျပေျပလည္လည္ ညိႇႏႈိင္း ေဆာင္ရြက္ၾကသည္။ ၀န္ႀကီး မဟာသီဟသူရသည္ မူလတာ၀န္ ၿပီးဆုံးေသာအခါ ၀န္ႀကီးမဟာစည္သူအား ကူညီရန္ ဆင္းလာသည္။ ထုိအခ်ိန္မတုိင္မီ မဟာစည္သူသည္ အစြမ္းကုန္ ႀကဳိးစားထမ္းေဆာင္သည္ကုိ ေတြ႔ျမင္ရေပသည္။

ေသြးေသာက္တုိ႔သည္ တစ္ဦး၏ စြမ္းေဆာင္ႏုိင္မႈကုိ တစ္ေယာက္က ယုံၾကည္သည္။ တစ္ဦးစီ တစ္ဦးစီ ကုိယ္စီ တာ၀န္ေက်ႁပြန္စြာ ေဆာင္ရြက္ၾကျခင္းသည္လည္း (CO-ORDINATION) ညွိႏႈိင္း ေဆာင္ရြက္ရာ မည္ေပသည္။ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ေတြ႔ဆုံေသာအခါျဖစ္ေစ၊ အခက္အခဲ ရွိေသာအခါျဖစ္ေစ တစ္ခုတည္းေသာ ရည္မွန္းခ်က္အတြက္ ပူးေပါင္း လုပ္ကုိင္သည္ကိုလည္း (COOPERATION) ေတြ႔ရေပသည္။

ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲ ေခါင္းေဆာင္မႈ
ဆင္ျဖဴရွင္ေရြးခ်ယ္၍ အခ်ဳပ္ခန္႔အပ္ျခင္း ခံရသူမ်ားသည္ အညီအညြတ္ တေပါင္းတစည္းတည္း ၾကပ္မတ္ ကြပ္ကဲ၍ အေရးေတာ္ၿပီးကုန္ေအာင္ လက္ေအာက္တပ္မ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ၾကသည္၊ စစ္အေျမာ္အျမင္ ရွိၾကသည္၊ စစ္ရည္၀ၾကသည္ကုိလည္း ေတြ႔ရွိရေပသည္။

တရုတ္ဧကရာဇ္ ခ်န္လံုတပ္မွ ေရတပ္ဖြဲ႔ကို ျပန္လည္ ပံုေဖၚထားျခင္း
ရန္သူ စစ္သူႀကီးမင္ဂၽြီကုိလည္း ခ်ီးက်ဴးအပ္ေပသည္။ အကယ္၍ မဟာသီဟသူရ စစ္ေၾကာင္း၏ ျဖတ္ေတာက္ တုိက္ခုိက္ျခင္း မခံရလွ်င္ အင္း၀သို႔ ေပါက္ေပါက္ေရာက္ေရာက္ ခ်ီတက္ လာႏုိင္ေကာင္း လာႏုိင္ေပလိမ့္မည္။ ျမက္ခင္းလြင္ျပင္မ်ားတြင္ ျမင္းတပ္ႏွင့္ စစ္ဆင္ဖူးေသာ အေတြ႔အႀကံဳသာရွိလ်က္ ေတာေတာင္ထူထပ္ေသာ ေဒသတြင္ တပ္မ်ားကုိ ကၽြမ္းကၽြမ္းက်င္က်င္ ဦးေဆာင္ႏုိင္သည္မွာ အံ့ၾသဖြယ္ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ ဆုတ္စစ္တြင္ ရႏုိင္သမွ် တပ္သား၊ အၾကပ္၊ အရာရွိတို႔ကုိ စုစည္းမယူ၍ ေနာက္ရံတပ္ကုိ ကုိယ္တုိင္ ကြပ္ကဲသည္မွာ ထူးျခားေသာ ေခါင္းေဆာင္မႈ ေပးႏုိင္စြမ္းရွိသူ ျဖစ္ေပသည္။ ထုိေၾကာင့္လည္း သူႏွင့္အတူ အမႈထမ္းဖူးသူ အားလုံး၏ ၾကည္ညိဳေလးစားျခင္း ခံရသူ ျဖစ္ေပသည္။

ဧကရာဇ္ ဘုရင္ခ်န္လုံ (CHIEN-LUNG) သည္ တာ၀န္မေက်ေသာ အာတင္ေအာ (E-ERH-TENG-O) ကုိ ၾကမ္းတမ္းရက္စက္ေသာ ေသဒဏ္ အျပစ္ေပးရုံသာမက သူ၏ ဦးေလး၊ ဦးႀကီးမ်ားႏွင့္တကြ သားသမီးမ်ားကုိပါ အျပစ္ဒဏ္ခတ္ေသးသည္။ ဘုရင္ ဤမွ် အမ်က္ထြက္ သည္ကုိၾကည့္၍ စစ္ပြဲတြင္ မည္မွ်ဆုံးရႈံးနစ္နာခဲ့ေၾကာင္း ခန္႔မွန္းႏိုင္ေပသည္။

မင္ဂၽြီသည္ ယူနန္မွ စစ္သည္အင္အား - ၁၂၀၀၀ ေက်ာ္ႏွင့္ မန္ခ်ဴးစစ္သည္အင္အား ၃၀၀၀ - ေက်ာ္ကုိ ဦးစီးလာသည္ဟု ဆုိသည္။ ျမန္မာတို႔တြင္ စစ္ေၾကာင္း ၃ - ခုေပါင္းေသာ္ တပ္ေပါင္း ၆၀ - ျဖစ္သည္။ ဖြဲ႔စည္းပုံအရ ၂ - ေသြးေသာက္လွ်င္ တစ္ဗုိလ္ အုပ္ခ်ဳပ္သည္ျဖစ္၍ တပ္တစ္တပ္လွ်င္ အင္အား - ၁၀၀ ခန္႔ ပါသည္။ ၀န္ႀကီးမ်ား၏တပ္၊ လက္၀ဲ၀င္းမႈး၊ လက္ယာ၀င္းမႉးတို႔၏တပ္မွာ အင္အား - ၅၀၀ မွ် ရွိေကာင္းရွိေပလိမ့္မည္။ သို႔ျဖစ္၍ ျမန္မာတို႔ အင္အားသည္ စုစုေပါင္း (၆၀×၁၀၀=၆၀၀၀) ေက်ာ္ တစ္ေသာင္းနီးပါးမွ်သာ ျဖစ္လိမ့္မည္။ ထုိအခ်ိန္တြင္ ေအာက္ဗမာျပည္ အခ်ဳိ႕ေနရာမ်ား၌ တပ္စခန္းမ်ား မုခ် တပ္စြဲထားရဦးမည္။ ထုိတပ္မ်ားသည္ တ႐ုတ္တုိ႔ႏွင့္ တုိက္ပြဲတြင္ ပါ၀င္ဟန္မတူေပ။ ျမန္မာႏုိင္ငံအလယ္ပုိင္းႏွင့္ အထက္ပုိင္းရွိ တပ္မ်ားသာ ပါ၀င္ဖြယ္ ရွိေပသည္။ 
ထုိအခ်ိန္က ျမန္မာျပည္ရွိ လူဦးေရႏွင့္ ခ်ိန္ထုိးလ်င္ ယခုအင္အားထက္ မ်ားဖြယ္ရာ မရွိေပ။ သို႔ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ တ႐ုတ္တုိ႔အင္အားသည္ ျမန္မာတို႔အင္အားထက္ မ်ားသည္မွာ အမွန္ျဖစ္လိမ့္မည္။

စစ္ပြဲတြင္ အင္အားနည္းသည္ မ်ားသည္မွာ ပဓာနမဟုတ္ေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရေပသည္။ အခ်ိန္အခါေလ်ာက္ မွန္ကန္ေသာ စစ္မဟာဗ်ဴဟာ ခ်မွတ္ျခင္း၊ စစ္သူႀကီးတို႔က စစ္ေျမျပင္တြင္ ေလ်ာ္ကန္သင့္ျမတ္ေသာ စစ္နည္းဗ်ဴဟာမ်ား ဆုံးျဖတ္ က်င့္သုံးၾကျခင္းႏွင့္ တပ္ေတာ္မ်ားကလည္း ထိေရာက္ကုံလုံေသာ ေလ့က်င့္မႈရွိၿပီး စြမ္းစြမ္းတမံ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ၾကျခင္း တို႔သာလွ်င္ အဓိကျဖစ္ေၾကာင္း ဤတုိက္ပြဲမ်ားမွ ေလ့လာ၍ ရေပသတည္း။

No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။