Tuesday, November 12, 2013

တရုတ္ က်ဴးေက်ာ္မႈကုိ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ဘုိးဘြားမ်ား တြန္းလွန္ တုိက္ဖ်က္ခဲ့ျခင္း - အပိုင္း (၁၃)

(စည္းလံုးျခင္းရဲ႕အင္အား)
ဆင္ျဖဴရွင္မင္း ရုပ္ပံု ပန္းခ်ီကားခ်ပ္
ျမန္မာ - တရုတ္ စတုတၳအႀကိမ္ စစ္ပြဲ
အယ္ဒီတာအဖြဲ႔၏ တင္ျပခ်က္ (၅)။ ။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ လသာၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ တရုတ္တန္း ၁၉/၂၀ လမ္းမ်ားမွာ ဗမာစကား လံုးဝ မတတ္ေသာ ေျခေသး ဆံပင္က်စ္ထားေသာ တရုတ္မ်ား ေရာက္ရွိေနသလို မႏၱေလးၿမိဳ႕ကိုလည္း တရုတ္လႊမ္းမုိးသြားပါသည္။ နဝတ အစုိးရ လက္ထက္တြင္ တရုတ္အသြင္ေျပာင္း ကုိးကန္႔လူမ်ိဳးမ်ားအား ႏုိင္ငံသားစီစစ္ေရး ယာယီကဒ္ ထုတ္ေပးခြင့္ ျပဳလိုက္တဲ့အေပၚ အမ်ိဳးသားေရး အႏၱရယ္အျဖစ္ မ်ိဳးခ်စ္တပ္မေတာ္သား အခ်ိဳ႕က ရႈျမင္ၾကပါသည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္ ကြ်န္းကဲ့သုိ႔ေသာ သစ္ေတာမ်ားသာမက သတၱဳမ်ားပါမက်န္ ျမန္မာျပည္ အလယ္ပိုင္း ေျမြ၊ ဖား၊ ေတာက္တဲ့ တိရိစာၦန္ သတၱဝါမ်ားအဆံုး တရုတ္ျပည္သုိ႔ တင္ပို႔ လုိက္သျဖင့္ မ်ိဳးတုန္းမႈ အႏၱရယ္ ႀကံဳေတြ႔ေနရၿပီး ေတာင္သူ လယ္သမားမ်ား၏ လယ္ကြက္မ်ားတြင္ အကာအကြယ္မဲ့ကာ သဘာဝ ေဘးပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္မႈမ်ား ႀကံဳေတြ႔ေနရပါသည္။ 


တရုတ္ျပည္မွ ျပန္လည္ တင္ပို႔မည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားမွာ အေရအေသြးမ်ား ညံ့ဖ်င္းလွသျဖင့္ ျပည္သူလူထုအေနျဖင့္ အိႏၵိယႏုိင္ငံ၊ ထုိင္းႏုိင္ငံလုပ္ ပစၥည္းမ်ားနဲ႔ ဆုိင္ရင္ ခပ္ညံ့ညံ့ေအာက္နားအဆင့္ပင္ သတ္မွတ္ထားရိွေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ ပုိဆုိးသည္မွာ အသားတု၊ ႏုိ႔မႈန္႔ကဲ့သုိ႔ တရုတ္လုပ္ အခ်ိဳ႕ အစားအစာမ်ားႏွင့္ ေဆးဝါးပစၥည္းမ်ားမွာ ေဘးဥပုဒ္ အႏၱရယ္မ်ား ႀကံဳေတြ႔ေနရသျဖင့္ စိုးရိမ္စရာ ေကာင္းလွပါသည္။

တရုတ္ဧကရာဇ္ ခ်န္လံုတပ္မွ ျမင္းစစ္သည္ေတာ္
မင္ဂၽြီ က်ဆံုးသြားျခင္းသည္ ခ်ိန္းလံုဧကရာဇ္ႏွင့္ မန္ခ်ဴးနန္းတစ္ခုလံုးကို တုန္လႈပ္သြားေစသည္။ မန္ခ်ဴးအင္ပါယာ၏ ဂုဏ္သိကၡာကို ဆယ္ရန္ သတိႀကီးႀကီးျဖင့္ စစ္ဆက္တိုက္ရန္မွတပါး အျခားနည္းမရွိဟု ခ်ိန္းလံုႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ား ဆံုးျဖတ္ၾကသည္။ သို႔ျဖင့္ ၁၇၆၉ ခုႏွစ္အကုန္ ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၁၃ဝ ျပည့္ႏွစ္တြင္ တရုတ္တို႔ စတုတၳအႀကိမ္ လာျပန္၏။ ဤအခ်ိန္၌ တ႐ုတ္တုိ႔သည္ နယ္စပ္တြင္ ၆၀,၀၀၀ ထက္ မနည္းေသာ စစ္သည္မ်ားကုိ စု႐ုံးၿပီး ျဖစ္ေလသည္။ တရုတ္တို႔သည္ ေျခသည္ ငါးသိန္း ငါးေသာင္းျဖင့္ ခ်ီလာသည္ဟု ျမန္မာရာဇဝင္က်မ္းတို႔က ဆိုသည္။ စစ္မွဴးႀကီးမွာ မန္ခ်ဴး အစုိးရတုိ႔ လြန္စြာ အားထားရေသာ မန္ခ်ဴးလူမ်ဳိး နယ္စားႀကီးဖူဟင္း ျဖစ္ေလသည္။ မႉးမတ္အခ်ဳိ႕က သံတမန္နည္းလမ္းျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရလိုေသာ္လည္း ဘုရင္ႏွင့္ဖူဟင္းတို႔ကမူ ျမန္မာဘုရင္ အႂကြင္းမဲ့ လက္နက္ခ်ေရးကိုသာ အလိုရွိသည္။ တ႐ုတ္တို႔က ယိုးဒယားႏွင့္ လင္ဇင္း (ေလာ) သို႔လည္း တမန္မ်ားေစလႊတ္ၿပီး ျမန္မာကို ဝိုင္းပိတ္ေရးအတြက္ မဟာမိတ္ဖြဲ႔ရန္ ႀကိဳးစားသည္။

မူလ အစီအစဥ္၌ ဖူူဟင္းသည္ ဧရာဝတီျမစ္ကို ဝုိင္းေမာ္၌ ျဖတ္ၿပီးလွ်င္ ဧရာဝတီျမစ္ အေနာက္ဘက္ကမ္းရွိ ေဒသမ်ားကုိ တဆင့္ၿပီး တဆင့္ တုိက္ခုိက္၍ ေ႐ႊဘုိကုိ သိမ္းယူရန္ ျဖစ္သည္။ ေ႐ႊဘုိမွတဆင့္ အင္းဝသုိ႔ ဆက္လက္ ခ်ီတက္ရန္ ျဖစ္သည္။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္အီလယ္တူ အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ တပ္ႀကီးသည္ ဧရာဝတီျမစ္၏ အေရွ႕ဘက္မွ ဆင္း၍ ဖူဟင္းတပ္ကုိ ကူညီရန္ ျဖစ္သည္။ တတိယ တ႐ုတ္တပ္သည္ မန္ဝိန္းမွ ဗန္းေမာ္သုိ႔ ခ်ီတက္ရန္ ျဖစ္ေလသည္။ ယခင္က အမွားမ်ဳိး မျဖစ္ေစရန္ ေထာက္ပံ့ေရးလမ္းေၾကာင္းမ်ားကို လံုျခံဳေအာင္ စီစဥ္သည္။ ျမန္မာတို႔ေပ်ာက္က်ားစစ္ျဖင့္ တုိက္ႏုိင္သည့္ ေတာေတာင္ထူရာ ရွမ္းျပည္ကို ေရွာင္သည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ ျမန္မာတို႔ကလည္း ယိုးဒယားမွ တပ္အမ်ားစုကို ျပန္ေခၚ၍ တ႐ုတ္စစ္မ်က္ႏွာသို႔ ပို႔ထားၿပီျဖစ္သည္။ ထိုအထဲတြင္ တပဲၿမိဳ႕စား ျပင္သစ္ဗိုလ္ႀကီးမင္းလတ္ ေခါင္းေဆာင္သည့္ ျပင္သစ္ေသနတ္သမားမ်ားႏွင့္ အေျမာက္သမားမ်ား ပါဝင္ၾကသည္။

ျမန္မာစစ္သူႀကီး
တ႐ုတ္တုိ႔ အစီအစဥ္မွာ ကနဦးကပင္ ေျခလွမ္းမွားေလေတာ့သည္။ ဖူဟင္းသည္ ၎၏ဦးစီးအရာရွိမ်ား အၾကံဥာဏ္ကို ဆန္႔က်င္လ်က္ မိုးမကုန္မီ စစ္ဆင္ေရးကို စတင္လိုက္သည္။ ျမန္မာတပ္ႀကီး ေရာက္မလာမီ ေျခကုတ္ရဖို႔ ၾကံစည္ျခင္း ျဖစ္သည္။ သို႔ျဖင့္ ဖူဟင္း၏ တပ္သည္ ငွက္ဖ်ားေရာဂါ ထူထပ္လွေသာ မုိးေကာင္း နယ္ေျမတြင္ အလဟႆ လွည့္လည္၍ ႏွစ္လတုိင္တုိင္ အခ်ိန္ျဖဳံးခဲ့သည္။ ျမန္မာတပ္ႀကီး မုိးေကာင္းနယ္သို႔ ေရာက္ေသာအခါ တ႐ုတ္တုိ႔သည္ ဧရာဝတီ ျမစ္ဘက္သုိ႔ ျပန္၍ လွည့္ၾကသည္။ ေ႐ႊကူေျမာက္ဘက္တြင္ ဖူဟင္း၏ တပ္သည္ အီလယ္တူစစ္တပ္ႏွင့္ ေပါင္းမိသည္။ ထုိ႔ေနာက္ မန္ဝိန္းမွ ခ်ီလာေသာတပ္ႏွင့္ တဖန္ေပါင္းမိျပန္၍ ဗန္းေမာ္ကုိ တုိက္ခုိက္ သိမ္းပုိက္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ဗန္းေမာ္သည္ ျမန္မာတုိ႔အဖို႔ အေရးပါ အားထားေသာ စခန္းဌာန မဟုတ္ေခ်။ ဗန္းေမာ္ကုိ သိမ္းပုိက္ၿပီးေနာက္ တ႐ုတ္တုိ႔သည္ ၿမိဳ႕တမွ် ႀကီးမားလွေသာ ခံတပ္ကုိ ေကာင္းတုံ အေရွ႕ဘက္ ၁၂ မုိင္ အကြာရွိ ေ႐ႊေညာင္ပင္စခန္းတြင္ တည္ေဆာက္ၾကသည္။ 
ဗန္းေမာ္ကို ခ်ီခဲ့စဥ္က ျမစ္ညာတြင္ ထားခဲ့ေသာ တရုတ္တပ္မ်ားကလည္း ပါလာေသာ လက္သမားမ်ားကုိ ေလွသမၸာန္ ရာေပါင္းမ်ားစြာ တည္ေဆာက္ေစ၍ ေရေၾကာင္းခ်ီလာသည္။ ေကာင္းတံုၿမိဳ႕ကို တရုတ္တို႔ ေရေၾကာင္း ၾကည္းေၾကာင္းျဖင့္ အထပ္ထပ္ဝန္းရံ လုပ္ၾကံေသာ္လည္း ဗလမင္းထင္ အစီအမံ အကြပ္အကဲ ေကာင္း၍ မရေခ်။ ထုိ႔ေနာက္ တ႐ုတ္တုိ႔သည္ ၾကံ့ၾကံ့ခုိင္စြာ အတင္းအမာ ခုခံေနေသာ ျမန္မာတုိ႔၏ ေကာင္းတုံခံတပ္ကုိ အေျမာက္ လက္နက္မ်ား စုံလင္စြာျဖင့္ ရက္သတၲပတ္ ေပါင္းမ်ားစြာ အျပင္းအထန္ တုိက္ခုိက္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ဧရာဝတီျမစ္ အေနာက္ဖက္ကမ္းႏွင့္ အေရွ႕ဖက္ကမ္းတို႔မွ ေတာင္ဖက္သို႔ ဟန္ခ်က္ညီ တိုက္ဆင္းသြားရန္ စီစဥ္ထားသည့္ တ႐ုတ္တပ္ ႏွစ္တပ္မွာ အမိန္႔အတိုင္း မေဆာင္ရြက္ၾက။

ျမန္မာစစ္မွဴး စစ္ကဲတုိ႔သည္ ယခင္အတုိင္း တ႐ုတ္ ရိကၡာေထာက္ စစ္တပ္ကုိ ျဖတ္ေတာက္ရန္ အင္းဝမွ ေနမ်ဳိးသီဟသူရ၊ မဟာသီဟသူရ၊ လက္ဝဲဝင္းမွဴးတို႔ ခ်ီတက္ေစ၏။ တ႐ုတ္တုိ႔ကုိ ဝုိင္းညႇပ္ကာ တေျဖးေျဖး ခ်ီတက္ၾကသည္။ ေကာင္းတုံသုိ႔ ျမန္မာ့ေရတပ္မွ အကူအညီ ေရာက္လာၿပီးေနာက္ တ႐ုတ္တုိ႔၏ ေလွသမၸာန္မ်ားသည္လည္း ျမန္မာတပ္၏ ထြင္းေဖာက္ျခင္းကုိ ခံၾကရသည္။

No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။