Tuesday, February 10, 2015

ဝန္ႀကီး ဦးခင္ရီ လိမ္ညာသူလား

(Mizzima)

အားလံုးသိၾကၿပီးျဖစ္တဲ့အတိုင္း ေက်ာင္းသားေတြရဲ႕ အမ်ဳိးသား ပညာေရး ဥပေဒ ျပင္ဆင္ေပးဖို႔ ဆႏၵျပပြဲ မၿပီးဆံုးေသးခင္ ေနာက္ထပ္ဆႏၵျပမယ့္သူေတြက တန္းစီေနပါၿပီ။ အဲဒါကေတာ့ ၿပီးခဲ့တဲ့ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝး ကာလအတြင္း ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး ျပည္လံုးကြၽတ္ဆႏၵခံယူပြဲမွာ ယာယီ သက္ေသခံလက္မွတ္လို႔ေခၚတဲ့ White Card ကိုင္ေဆာင္ထားသူေတြကို မဲေပးခြင့္ျပဳလိုက္တာကို မေက် နပ္တဲ့သူေတြက ဆႏၵျပၾကမွာပါ။ ရခိုင္မွာလည္း အခုလို ဆႏၵျပပြဲေတြ လုပ္မယ္ဆိုၿပီး ေျပာဆုိေနၾကတာ လည္း ၾကားၾကရပါတယ္။ ဒီၾကားထဲ ထူးျခားတာ တစ္ခုက သည္ဗြိဳက္စ္ ဂ်ာနယ္မွာ ေဖာ္ျပထားတဲ့ ဆရာ ေမာင္ကိုနီရဲ႕ 'ဝႈိက္ကတ္ သုိ႔မဟုတ္ ယာယီသက္ေသခံ လက္မွတ္ဆုိတာဘာလဲ' ဆိုတဲ့ ေဆာင္းပါးပါ။ အဲဒီေဆာင္းပါးမွာေတာ့ ဆရာက White Card အေၾကာင္း ရွင္းျပၿပီး အဲဒီ ကတ္ကိုင္ထားသူေတြကို မဲေပး ခြင့္ျပဳလိုက္တာဟာ ဥပေဒေၾကာင္းအရ မွန္ကန္တယ္ဆိုၿပီး အခ်က္အလက္ေတြနဲ႔ တကြ ေဖာ္ထုတ္ထားပါ တယ္။ ဆရာေမာင္ကိုနီ ဘယ္လိုရွင္းျပထားသလဲ၊
လဝကဝန္ႀကီး ဦးခင္ရီကေရာ အဲဒီ White Card ကိစၥ ဘာေတြေျပာဆိုထားသလဲ၊ White Card ျပႆနာမွာ အရင္စစ္အာဏာရွင္ေတြနဲ႔ လက္ရွိ အစိုးရဘာေတြ လွ်ဳိ႕ဝွက္ထားေသးသလဲ ဆိုတာ ဒီကေန႔ ေဆြးေႏြးတင္ျပသြားပါ့မယ္။

ဆရာေမာင္ကိုနီက White Card ဒါမွမဟုတ္ ယာယီသက္ေသခံလက္မွတ္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဥပေဒ အကိုးအကားနဲ႔ ခုလိုရွင္းထားပါတယ္။ ၁၉၅၁ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ေနထုိင္သူမ်ား မွတ္ပုံတင္ေရးနည္း ဥပေဒ ပုဒ္မ - ၂(င)တြင္ - 'ယာယီသက္ေသခံလက္မွတ္ဆုိသည္မွာ သက္ေသခံကတ္ျပား အစား ထုတ္ေပး၍ သတ္မွတ္ထားသည့္ ကာလအပုိင္းအျခားအတြက္သာလွ်င္ အတည္ျဖစ္ေသာ မည္သူျဖစ္ေၾကာင္း သက္ေသခံလက္မွတ္ကုိ ဆုိလုိသည္' ဟု တိက်ရွင္းလင္းစြာ ျပ႒ာန္းထားပါသည္လို႔ ေဖာ္ျပ ထားပါတယ္။

ဆက္ၿပီး ေဆာင္းပါးမွာ ဆရာေဖာ္ျပတာက 'ယာယီသက္ေသခံလက္မွတ္ကုိ ႏုိင္ငံျခားသားအား ထုတ္ေပးရန္ ျပ႒ာန္းထားသည့္ ဥပေဒမ်ဳိး လုံးဝမရွိပါ။ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းေနထုိင္သူ မည္သူမည္ဝါျဖစ္ေၾကာင္း သက္ေသခံလက္မွတ္ သုိ႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံသားကတ္ျပားတစ္မ်ဳိးမ်ဳိး ရခြင့္ရွိသူအား ထုိကတ္ျပား ထုတ္ေပးႏုိင္ ျခင္းမရွိေသးသည့္ အေျခအေနမ်ဳိးတြင္ ယာယီသေဘာထုတ္ေပးသည့္ ကတ္ျပားတစ္မ်ဳိး ျဖစ္ပါသည္' လို႔ ေရးသားထားပါတယ္။

ဆရာဦးကိုနီ ေဆာင္းပါးကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္းေျပာရရင္ အစိုးရအေနနဲ႔ ဘယ္ႏိုင္ငံျခားသားကိုမွ White Card ထုတ္ေပးလို႔ မရဘူး ဆိုတာပါပဲ။ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ျဖစ္ရမယ္၊ ဒါေပမယ့္ ႏိုင္ငံသားလား၊ ဧည့္ႏိုင္ငံ သားလား၊ ႏုိင္ငံသားျပဳခြင့္ရသူလား စတဲ့ အဆင့္အတန္း မစိစစ္ရေသးတဲ့သူ တစ္ေယာက္ေယာက္ကို ယာယီသေဘာ ထုတ္ေပးရတာမ်ိဳးလို႔ ဆိုပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ White Card ကိုင္ထားသူ အားလံုးဟာ ႏုိင္ငံသားျဖစ္တယ္၊ ဒါေပမယ့္ ႏုိင္ငံသားအဆင့္အတန္းေတာ့ မစိစစ္ရေသးဘူးဆိုတဲ့ သေဘာလည္းျဖစ္ပါတယ္။ ဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္ကို ကိုးကားၿပီး ဆရာဦးကိုနီ ရွင္းျပလိုက္တာဟာ လႊတ္ေတာ္တြင္း လႊတ္ေတာ္မွာ လဝကဝန္ႀကီး ဦးခင္ရီ ရွင္းျပတာေတြနဲ႔ေတာ့ လံုးဝႀကီးဆန္႔က်င္ ကြဲလြဲေနပါတယ္။

ဝန္ႀကီးဦးခင္ရီကေတာ့ ႏိုင္ငံျခားသားလား၊ ႏုိင္ငံသားလား မစိစစ္ရေသးသူေတြကို White Card ထုတ္ ေပးထားတာ ျဖစ္တယ္ဆုိၿပီး ေျပာဆုိပါတယ္။ အလားတူ အစိုးရ တာဝန္ရွိသူ အားလံုးလိုလိုေလာက္က လည္း အဲဒီအတုိင္း ေျပာဆုိထားတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ ဦးခင္ရီ ေျပာတာသာ မွန္ခဲ့မယ္ဆိုရင္White Card ကိုင္ထားသူေတြကို ႏုိင္ငံအတြက္ တကယ့္ အသက္တမွ်အေရးႀကီးတဲ့ ဖြဲ႔စည္းပံုျပင္ေရးလို ကိစၥမ်ဳိးမွာ မဲ ေပးခြင့္ျပဳလိုက္တာဟာ သမၼတေရာ လႊတ္ေတာ္ထဲက ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးနဲ႔ တပ္မေတာ္သား အမတ္ေတြပါ လံုးဝမွားယြင္းၿပီး ဥပေဒ ခ်ဳိးေဖာက္ခဲ့တဲ့ သေဘာ သက္ေရာက္သြား ေစပါတယ္။

ဒါမွမဟုတ္ White Card ရဲ႕ သေဘာသဘာဝဟာ ဆရာဦးကိုနီ တင္ျပသလိုေရာ မျဖစ္ႏုိင္ဘူးလား စဥ္းစားစရာ ရွိပါတယ္။ အားလံုးသိၾကၿပီးျဖစ္တဲ့အတိုင္း ဖြဲ႔စည္းပံု ၂ဝဝ၈ အတည္ျပဳခဲ့တဲ့ အခ်ိန္၊ ၂ဝ၁ဝ ေရြး ေကာက္ပြဲနဲ႔ ၂ဝ၁၂ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ အားလံုးမွာ ဥပေဒအရ အဲဒီWhite Card ကိုင္ေဆာင္သူေတြ မဲေပးခြင့္ရခဲ့ၾကပါတယ္။ ေျပာခ်င္တာ အရင္စစ္အာဏာရွင္ေခတ္ကတည္းက ျပ႒ာန္းခဲ့တဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒ နည္းဥပေဒေတြနဲ႔ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား မွတ္ပံုတင္ျခင္းဆုိင္ရာ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ အားလံုးမွာ White Card ကိုင္ေဆာင္သူေတြကို ႏုိင္ငံေရးပါတီ တည္ေထာင္ခြင့္၊ ပါတီဝင္ျဖစ္ခြင့္နဲ႔ မဲေပးခြင့္ ခြင့္ျပဳထားခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

အရင္ စစ္အစိုးရဟာ White Card ကိုင္သူေတြကို မဲေပးခြင့္ျပဳထားတာဟာ ဥပေဒအရ ႏုိင္ငံသားေတြ ျဖစ္ေနတာမို႔ အေသအခ်ာ မဲေပးခြင့္ျပဳခဲ့တယ္လို႔လည္း မွတ္ယူႏိုင္ပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခ်က္ စိတ္ဝင္စားဖို႔ ေကာင္းတာက အစိုးရဟာ ဒီ White Card ကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ကုလသမဂၢနဲ႔ ႏုိင္ငံတကာ မိသားစုကို ဘယ္လို ရွင္းျပထားသလဲ ဆိုတာပါ။ အခု ျဖစ္စဥ္ေတြကိုၾကည့္ရင္ အစိုးရဟာ ကုလသမဂၢနဲ႔ ႏုိင္ငံတကာ မိသားစုကို ဘဂၤါလီ အေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး သူတုိ႔ေတြကို White Card ေတြ ထုတ္ေပးထားတယ္။ ဒါေပ မယ့္ ဘယ္လို ႏုိင္ငံသား အဆင့္အတန္းလဲဆိုတာ မစိစစ္ရေသးဘူးလို႔ ေျပာထားပံုရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကုလသမဂၢဟာ ရခုိင္ျပည္နယ္က ဘဂၤါလီေတြကို ႏိုင္ငံသားအဆင့္အတန္း သတ္မွတ္ေပးဖို႔ ေတာင္းဆိုတာ ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ 
ဒါကို အစိုးရတာဝန္ရွိသူေတြက ဘဂၤါလီေတြကို တုိင္းရင္းသားအျဖစ္ အသိအမွတ္ မျပဳႏိုင္ ဘူး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ တုိင္းရင္းသား ၁၃၅ မ်ဳိးထဲမွာ ႐ိုဟင္ဂ်ာဆိုတာ မရွိဘူးဆိုျပီး တလြဲေတြ ေျဖျပပါ တယ္။ ဟိုကေျပာတာ ႏုိင္ငံသားကိစၥ၊ ျပန္ေျဖတာက တုိင္းရင္းသားကိစၥ ျပည္သူေတြကို လွည့္ဖ်ားေနတဲ့သေဘာ သက္ေရာက္ပါတယ္။

ခုဆိုရင္ White Card ကိစၥ ဖြဲ႕စည္းပံု ခံု႐ံုးကပါ ေျဖရွင္းေပးရမယ့္ သေဘာသက္ေရာက္ေနပါျပီ။ တကယ္လို႔ White Card ကို ႏုိင္ငံသားေတြကိုပဲ ထုတ္ေပးထားတယ္၊White Card ကိုင္သူေတြဟာ ႏုိင္ငံသား အဆင့္အတန္း တစ္ခုခုျဖစ္တယ္ဆိုရင္ သမၼတနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ မွန္ပါတယ္။ ဦးခင္ရီနဲ႔ အစိုးရ တစ္ဖြဲ႕လံုး ျပည္သူေတြကို လိမ္လည္လွည့္ဖ်ားခဲ့တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ဘယ္ႏုိင္ငံသားမွန္း မစိစစ္ရ ေသးသူေတြကို ဘာေၾကာင့္ ႏုိင္ငံသားေတြကိုမွ ေပးကိုင္ရမယ့္ White Card ေတြ ထုတ္ေပးထားခဲ့သလဲ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း အေျဖေပးဖို႔လိုေနၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအခါ သမၼတနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ဟာ ဥပေဒခ်ဳိးေဖာက္ၿပီး White Card ကိုင္သူေတြကို မဲေပးခြင့္ ျပဳလိုက္သလား၊ ဒါမွမဟုတ္ ဦးခင္ရီနဲ႔ အစိုးရအဖြဲ႔ဟာ လိမ္ညာေန သူေတြလားဆိုတာ ကြဲကြဲျပားျပား ျမင္ေတြ႔ရေတာ့မွာ ျဖစ္ပါေၾကာင္း သံုးသပ္တင္ျပလိုက္ရပါတယ္။

No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။