Monday, February 9, 2015

ေဖာက္လွဲ ေဖာက္ျပန္ အစိုးရ

(Mizzima)

"I'm not happy in office. 
အစိုးရထဲ၀င္ၿပီး ရာထူးယူရတာ ငါေတာ့ မေပ်ာ္ပါဘူးကြာ"
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက အထက္ကကဲ့သုိ႔ ေျပာခဲ့ဖူးေၾကာင္း သူ၏ အပါးေတာ္ၿမဲ (ကိုယ္ေရး အတြင္းေရးမွဴး) စာေရးဆရာ တကၠသုိလ္ေနဝင္း ျပန္ေရးျပသျဖင့္ ဖတ္မွတ္ခဲ့ဖူးသည္။

အစိုးရအလုပ္သည္ တုိင္းျပည္ႏွင့္လူထုကို မ်က္ႏွာမူရေသာ အလုပ္ျဖစ္သည္။ ျပည္သူကို ဖိႏွိပ္ အုပ္ခ်ဳပ္ရေသာ အလုပ္ မဟုတ္ပါ။ အေျပာ တစ္ဖုံ၊ အျပ တစ္မ်ဳိး၊ အလုပ္ တစ္သြယ္ လုပ္မရပါ။ တစ္ခြန္းတည္ဆုိရေသာ္ "ေဖာက္လွဲ ေဖာက္ျပန္" လုပ္မရ။ ျပည္သူမ်ား၏ လိုလားခ်က္မ်ားကလည္း မတူကြဲျပားၿပီး မ်ားျပားသျဖင့္ အစိုးရလုပ္သူမ်ားသည္ ေခါင္းေျခာက္ရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ရိုးေသာ၊ ေျဖာင့္ေသာ၊ တိုင္းျပည္ကို ခ်စ္ေသာ၊ ျပည္သူကို ေလးစားေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက စိတ္မေကာင္းစြာျဖင့္ ေျပာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။


၁၉၄၆ စက္တင္ဘာ ၂၈ တြင္ ဖဆပလအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒၊ ျပည္သူ႔ရဲေဘာ္တပ္ဖြဲ႔ ေသနာပတိ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ ဘုရင္ခံ အမႈေဆာင္အဖြဲ႔ဝင္ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ျဖစ္လာခဲ့သည္။

"ငါတို႔ ႏိုင္ငံေရးလုပ္လာတာ ျဗဳန္းကနဲ ဒီလုိအစိုးရအဖြဲ႕ထဲ ေရာက္လိမ့္မယ္လို႔ တစ္ခါမွ စိတ္မကူးခဲ့ဘူး။ ခုေတာ့ မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ အစိုးရအဖြဲ႔ဝင္ရာထူး ယူလိုက္ရေတာ့ ငါ့စိတ္ထဲ ဘာေၾကာင့္မွန္းမသိ၊ ေပ်ာ္ကို မေပ်ာ္ပါဘူးကြာ" ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ မိသားစုအေရးထက္ တိုင္းျပည္အေရးကို အေလးထားခဲ့သူျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံ့လြတ္လပ္ေရးႏွင့္ တိုင္းရင္းသား စည္းလုံးညီညြတ္ေရးကို ဦးထိပ္ထားခဲ့သူျဖစ္သည္။ အစိုးရအလုပ္ကို အခြင့္အေရးယူစရာ၊ အာဏာျပစရာ၊ ပိုက္ဆံခ်မ္းသာေအာင္ လုပ္စရာအျဖစ္ သူ မျမင္ခဲ့ပါ။ စက္ဆုပ္ရြံမုန္းျခင္း မျဖစ္ေတာင္ အစိုးရတာ၀န္ကို သူစိုးရြံ႕ခဲ့သည္။ မလြယ္ကူေၾကာင္းကို သူနားလည္ခဲ့သည္။

၁၉၆၂ ေနာက္ပိုင္းမွစ၍ စစ္အာဏာရွင္မ်ားသာ တဆက္ၿပီးတဆက္ေျပာင္းၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ရာ တိုင္းျပည္မွာ အခ်မ္းသာဆုံး၊ အဖြံ႕ၿဖိဳးဆုံး၊ ပညာအတတ္ဆုံး၊ ႏိုင္ငံေရးၾသဇာ အရွိဆုံး ဘ၀မွသည္ ျမန္မာသည္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအနည္းဆုံးႏွင့္ အဆင္းရဲဆုံး တုိင္းျပည္အျဖစ္သို႔ ေရာက္သြားခဲ့သည္။ စစ္အာဏာရွင္မ်ားကား လြန္စြာခ်မ္းသာခဲ့သည္။ တုိင္းျပည္အာဏာကို မိဘဘိုးဘြားပိုင္ အာဏာအျဖစ္ မွတ္ထင္ ယုံၾကည္ၾကၿပီး အႀကီးအက်ယ္ ျခစားခဲ့သည္မွာ တိုင္းျပည္ဆုတ္ယုတ္သေလာက္ ၎တို႔ ခ်မ္းသာခဲ့ၾကသည္။

၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒကို စစ္အာဏာရွင္မ်ားက တုိင္းျပည္အာဏာကို ၎တို႔ဘုိးဘြားစဥ္ဆက္ပိုင္ အာဏာအျဖစ္သို႔ အသြင္ေျပာင္းႏိုင္ရန္ စနစ္တက် ေရးသားၿပီး၊ ယင္း အေျခခံဥပေဒျဖင့္ပင္ ၂၀၁၀ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲကို ႏွစ္သက္သည့္ပုံစံျဖင့္ တစ္ဖက္သတ္ က်င္းပခဲ့ၿပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း သမၼတဦးသိန္းစိန္အစိုးရ တက္လာခဲ့သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္းအစိုးရသည္ တိုင္းျပည္ကို လိႈင္းသုံးလိႈင္းျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ရင္းျဖင့္ ၂၀၁၅ တြင္ ေနာက္ထပ္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပရန္ ရွိပါသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲမတုိင္မီတြင္ တိုင္းျပည္မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလည္း မရေသးပါ၊ တိုင္းရင္းသားစည္းလုံးညီညြတ္ေရးမွာလည္း တန္းတူညီမွ်ရွိေရးတြင္ပင္ ျပႆနာတက္ေနသည္။ 
ဒီမိုကေရစီေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္ေရးတို႔မွာ ေမးခြန္းထုတ္စရာ မ်ားစြာ ရွိေနသည္။ လူထုအက်ဳိးရည္ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္သူမ်ားမွာ ေထာင္က်တန္းက်ႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ေနရၿပီး၊ အာဏာရွင္ အလိုက် ေဆာင္ရြက္သူမ်ားမွာ အႀကံေပးလိုလို ေနာက္လိုက္ေယာင္ေယာင္ ျဖစ္ေနခဲ့သည္။ 
အတိုက္အခံမ်ားမွာလည္း အစိုးရ မညိဳညင္ေစရန္ ႏိုင္ငံေရးေထာင္ေခ်ာက္ႏွင့္ မိုင္းဗုံးမ်ားကို ေရွာင္ရွားၿပီး စကားသတိ၊ သြားသတိ၊ လာသတိျဖင့္ အလုပ္လုပ္ေနၾကရသည္။

ပညာေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးမွာ ေျပာစရာ အေကာင္းဆုံး အလြဲအေခ်ာ္မ်ား ေတြ႕ရသည္။ အစိုးရသည္ ဆရာထုႏွင့္ ေက်ာင္းသားထု၏ ေဆြးေႏြးမႈ၊ ေထာက္ခံမႈ မပါသည့္ အမ်ဳိးသားပညာေရးဥပေဒတစ္ရပ္ကို ေရးဆြဲၿပီးေနာက္ လႊတ္ေတာ္မွတဆင့္ အတည္ျပဳလုိက္ရာမွစ၍ တစ္ႏိုင္ငံလုံးအႏွံ႔ ေက်ာင္းသားသပိတ္မ်ား ေပၚထြက္ခဲ့သည္။ အစိုးရသည္ ေၾကညာခ်က္မ်ား ထုတ္ဆင့္၍ ၎တို႔အျပစ္လြတ္သည့္ ပုံစံမ်ဳိး ဖမ္းခ်ဳိးေသာ္လည္း မည္သူက်ား၊ မည္သူလူသားဆိုသည္ကို ျပည္သူမ်ားကား ေကာင္းစြာသိေနၾကသည္။

ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္ စစ္အာဏာရွင္မ်ားက စစ္အာဏာရွင္ပုံစံျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ရာ ေနရာတုိင္းတြင္ ထက္ေအာက္ ဖိႏွိပ္ျခင္း အလုပ္စဥ္ျဖင့္သာ သြားေနၿပီျဖစ္သည္။ ျပည္သူမ်ားကား ခံဖက္ကခ်ည္းျဖစ္ပါသည္။ စာေရးဆရာဦးေအာင္သင္းက အစိုးရသည္ အစသာ ရိုးသည္ဟု ေဟာေျပာခဲ့စဥ္က နားေထာင္သူျပည္သူမ်ား ပြဲက်ခဲ့ဖူးသည္။ သမၼတဦးသိန္းစိန္အစိုးရသည္ သက္တမ္းကုန္ခါနီးအထိ ျပည္သူပါလာေအာင္ မဆြဲေဆာင္ႏိုင္ေသးပါ၊ မစည္းရုံးႏိုင္ေသးပါ။ ျပည္သူေရာ အစိုးရကပါ တပူးတသားတည္း မရွိဘဲ ရန္ဘက္ ကန္ခ်က္အသြင္ ေဆာင္ေနဆဲျဖစ္သည္။

သမၼတ၏ မိန္႔ခြန္းမ်ားပါ အစခ်ီစကားလုံးျဖစ္ေသာ မိဘျပည္သူမ်ားသည္ ကာတြန္းဆရာမ်ား၏ သေရာ္စရာ စကားလုံးအျဖစ္ ေျပာင္းသြားခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ လူထုယုံၾကည္မႈကို ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ ရခဲ့ေသာ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ အစိုးရအလုပ္ကို မေပ်ာ္ခဲ့သူ ျဖစ္သည္။ လူထုယုံၾကည္မႈကို ရခဲ့သူသည္ ေပးဆပ္ရမည့္ တာ၀န္မ်ား မ်ားျပားလြန္းသည္ကို သူသိသည္၊ သားပစ္မယားပစ္ ကိုယ္က်ဳိးစြန္႔ အနစ္နာခံရမည္ကို သူသိသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သည္ မေပ်ာ္ခဲ့ပါ။ အစိုးရလုပ္ၿပီး ေဖာက္လွဲေဖာက္ျပန္ လုပ္ရမည္ကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္သည္ စက္ဆုပ္သူ ျဖစ္သည္။ ေဖာက္လွဲေဖာက္ျပန္အစိုးရကို အဘယ္ျပည္သူသည္ ႀကိဳက္အံ့နည္း။

No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။