Monday, June 9, 2014

ဦးေနဝင္းရဲ႕ အိမ္နီးခ်င္းသစ္

(Irrawaddy)
ကိုးကန္႔ တ႐ုတ္ စစ္ဘုရင္ႏွင့္ ဘိန္းဘုရင္ တဦး ျဖစ္ေသာ ေလာ္စစ္ဟန္ မူးယစ္ေဆးမွ ရရွိသည့္ ေငြမ်ားျဖင့္ တည္ေထာင္ ထားေသာ ေအးရွားေ၀ါလ္ လုပ္ငန္းစုပုိင္ လွည္းတန္း စင္တာတြင္ ဥေရာပသမဂၢရုံး ဖြင့္လွစ္ျခင္းသည္ အျငင္းပြားဖြယ္ ျဖစ္သည္ (ဓာတ္ပံု – ေဂ်ပိုင္ / ဧရာဝတီ)

ျမန္မာႏိုင္ငံ ၏ အာဏာ ရွင္ေဟာင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ႀကီးေန၀င္း တခ်ိန္ က ေနထိုင္ခဲ့ သည့္ ေအဒီလမ္း (ယခု ေမခလမ္း) သည္ ျမန္မာႏိုင္ ငံေတာ္ သမိုင္း မွ အတက္အက် မ်ားကို မ်က္၀ါး ထင္ထင္ျမင္ခဲ့ရသည္။ သူအုပ္စိုးစဥ္ က အထက္တန္းက်၍ သစ္ပင္ႀကီးမ်ား စိမ္းစိုဖံုးလႊမ္းေန သည့္ အိမ္ရာ မ်ား တည္ရွိရာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ၏ နာမည္ႀကီး အင္းလ်ားကန္ အနီးမွ လမ္း သည္ အေစာင့္အၾကပ္ ထူထပ္ၿပီး စစ္သားမ်ားက မည္သည့္ ဧည့္သည္ ကိုမွ် ၀င္ေရာက္ ခြင့္ျပဳခဲ့သည္ မဟုတ္ပါ။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေန၀င္းအာဏာ စြန္႔လႊတ္ခဲ့ရၿပီး ၂၀၀၂ ခုႏွစ္တြင္ ကြယ္လြန္ခဲ့ သည့္ေနာက္ ထိုေနရာ၏ ေက်ာ္ၾကားမႈ၊ ဆြဲေဆာင္မႈ ေပ်ာက္ဆံုး ခဲ့ရသည္။ သို႕ေသာ္လည္း ၀င္ထြက္သြားလာေရး ကို ဆက္လက္၍ တင္းက်ပ္ ထားဆဲ ျဖစ္သည္။ ယေန႔ အခ်ိန္တြင္ ပင္  “ရပ္” ဆိုသည့္ ဆိုင္းဘုတ္ တခုႏွင့္ ရဲအဖြဲ႕ စစ္ေဆးေရး ဂိတ္ ျဖင့္ ပိတ္ဆို႔ထား သည္။ အာဏာရွင္ေဟာင္း ၏ ေဆြမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ သမီးမ်ား ဆက္ လက္ ေနထိုင္ၾကၿပီး ေအဒီလမ္း အတြင္းမွ အိမ္ ယာ ပိုင္ဆိုင္မႈ အေျမာက္ အမ်ားကို ပိုင္ဆိုင္ထား ၾက သည္။


ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး တံခါးဖြင့္လာၿပီးေနာက္ ႏိုင္ငံတကာ ကုမၸဏီမ်ား၊ ကုလသမဂၢအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အေနာက္တိုင္း အစိုးရမ်ားႏွင့္ သံ႐ံုး မ်ား အလုအယက္၀င္ေရာက္လာၾကကာ သင့္ေတာ္သည့္ ႐ံုးခန္းေနရာႏွင့္ ေနစရာ အိမ္မ်ား ရွာေဖြၾကသည့္ အခ်ိန္တြင္ တခ်ိန္က တိတ္ဆိတ္ ၍ တသီးတျခားျဖစ္ခဲ့ေသာ ေနရာသည္ တန္ဖိုးႀကီး အိမ္ရာမ်ားရွိေနသည့္ ရပ္ကြက္တခုအျဖစ္သုိ႔ လွ်င္လွ်င္ ျမန္ျမန္ ေျပာင္းလဲသြားသည္။

အဆင့္ျမင့္ အိမ္ရာရွားပါးမႈႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ အလားအလာေမွ်ာ္လင့္ခ်က္တို႔က ပိုင္ဆိုင္မႈႏွင့္ ငွားရမ္းခ ေစ်းႏႈန္းမ်ားကို မိုးေပၚအထိျမင့္တက္သြားေစခဲ့သည္။ ထိုကာလအတြင္းတြင္ ေအဒီလမ္း ရွိအိမ္မ်ား၏ ေစ်းႏႈန္းသည္လည္း အေမရိကန္ ေဒၚလာ သန္းႏွင့္ခ်ီၿပီး တန္ဖိုးရွိလာသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္က ေအဒီလမ္း အတြင္းရွိ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေန၀င္း၏ ေဆြမ်ိဳးမ်ား ပိုင္ဆိုင္သည့္  အိမ္အမွတ္ ၁၉ မွ အိမ္အမွတ္ ၃၀ အထိ အိမ္ရာတန္းႀကီးထဲမွတခုကို အႀကီးအက်ယ္ ျပင္ဆင္မြမ္းမံမႈမ်ား စတင္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေန၀င္း ၏ ေနအိမ္ႏွင့္ ကပ္လွ်က္ ရွိေသာ အိမ္တလံုးကို ႏိုင္ငံတကာ အဆင့္အတန္းႏွင့္ အညီအဆင့္ျမွင့္ျပဳျပင္ရန္ ၎တို႔ကို ညႊန္ၾကားခဲ့ေၾကာင္း အဆိုပါ လုပ္ငန္းခြင္မွ ျမန္မာ အလုပ္သမားမ်ားက ေျပာျပသည္။

ထိုအိမ္ကို လာေရာက္ငွားရမ္းေနထိုင္သူ အိမ္နီးခ်င္းသစ္ကို ထိုအခ်ိန္က ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ သိေသာသူ အနည္းငယ္သာ ရွိေသာ္လည္း ေနျပည္ေတာ္မွ အစိုးရအတြက္ေတာ့ သူက အေရးႀကီးပါသည္။
ဘယ္လ္ဂ်ီယံ လူမ်ိဳးတဦး ျဖစ္ေသာ Roland Kobia သည္ ဥေရာပသမဂၢ၏ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ သံအမတ္ႀကီး အျဖစ္ မၾကာေသးမီကမွ ခန္႔အပ္ ခံရသူ ျဖစ္ပါသည္။ ဥပေဒပညာ သင္ၾကားခဲ့သူျဖစ္ေသာ Roland Kobia ေနာက္ဆံုး တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည့္ ေနရာမွာ အဇာဘိုင္ဂ်န္တြင္ျဖစ္သည္။ 
ဥေရာပသမၼဂ၏ သတင္းထုတ္ျပန္မႈ တခုအဆိုအရ သူ၏ တာ၀န္မ်ားထဲမွ တခုသည္ လာမည့္ႏွစ္မ်ားအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ဥေရာပသမဂၢတို႔၏ ဆက္ဆံေရးကို အဆင့္ျမွင့္တင္ရန္ႏွင့္ ဆက္ဆံေရးကို ေရရွည္တည္ၿမဲေအာင္ တည္ ေဆာက္ရန္ျဖစ္သည္ဟု သိရွိရသည္။

ဥေရာပသမဂၢက ျမန္မာႏိုင္ငံကို အေရးယူထိန္းခ်ဳပ္ထားျခင္းမ်ားကို ေျဖေလွ်ာ့ေပးျခင္းႏွင့္ သမၼတဦးသိန္းစိန္၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အစိုးရကို ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအ၀ုိင္းက အလွ်င္အျမန္ လက္ခံလိုက္ျခင္းတို႔၏ ေနာက္ဆက္တြဲ အျဖစ္ အၿမဲတမ္း ကိုယ္စားလွယ္႐ံုးတ႐ံုးကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဧၿပီလအတြင္း ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။

ဥေရာပသမဂၢ သံအမတ္ႀကီး၏ ေနအိမ္ေဘးမွ အိမ္သည္ တခ်ိန္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေန၀င္းကုိယ္တုိင္ ႏိုင္ငံေတာ္ ဧည့္သည္မ်ားကို လက္ခံေတြ႕ဆံုခဲ့ေသာ၊ ပါတီပြဲမ်ား က်င္းပခဲ့ေသာ ေနရာျဖစ္ၿပီး ၁၉၈၈ ဒီမိုကေရစီ အေရးအခင္း အတြင္းက လမ္းမထက္မွ ဆႏၵျပသူမ်ားကို ၿဖိဳ ခြင္းတိုက္တိုက္ခိုက္ရန္ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔မ်ားကို အမိန္႔ထုတ္ခဲ့ေသာ ေနရာျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ နဝတ/နအဖ တြင္ အႀကီးအကဲ ျဖစ္လာမည့္ သူ႔တပည့္မ်ားကို ေခၚယူၿပီး စက္တင္ဘာ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ အာဏာသိမ္းရန္ ညႊန္ၾကားခဲ့ေသာ သမိုင္းဝင္ ေနရာလည္း ျဖစ္သည္။

၁၉၅၀ ခုႏွစ္အခ်ိန္ ျမန္မာစစ္တပ္၏ အႀကီးအကဲျဖစ္ေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေန၀င္း ႏွင့္ ဇနီး ျဖစ္သူ ေဒၚခင္ေမသန္းတို႔သည္ ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားမွ ခ်မ္းသာၾကြယ္၀သူမ်ား၊ ေက်ာ္ၾကားသူမ်ား အမ်ားအျပားေနထိုင္ၾက သည့္ ေအဒီလမ္းတြင္ ေနထိုင္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။

၁၉၆၂ ခုႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံအာဏာကို သိမ္းယူလိုက္ၿပီးေနာက္ ေအဒီလမ္းအတြင္းမွ အိမ္အားလံုးကို ေစာင့္ၾကည့္ရန္ႏွင့္ စစ္အစိုးရသစ္ကို သစၥာမခံဟု ယူဆရသူမ်ားကို အတင္းအက်ပ္ ႏွင္ထုတ္ရန္ သူ၏ ေထာက္လွမ္းေရးတပ္ဖြဲ႕ကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေန၀င္းက အမိန္႔ေပးခဲ့ပါသည္။ 
ဒီႏိုင္ငံျခားသားမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံမွ အတင္းအက်ပ္ ႏွင္ထုတ္သည့္ အခ်ိန္တြင္ ေအဒီလမ္း တြင္ ေနထိုင္ၾကသည့္ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံသား သမိုင္းပညာရွင္မ်ား ျဖစ္သည့္ John Sydenham Furnivall (ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ J.S Furnivall ဟု ပိုသိၾကသည္) ႏွင့္ G.H. Luce တို႔လည္း ထြက္ခြာသြားခဲ့ရသည္။

ေနာက္ဆံုးတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေန၀င္း အယံုၾကည္ရဆံုးျဖစ္သည့္ ၀န္ႀကီးမ်ားႏွင့္ လက္ေထာက္မ်ားကိုသာ ထိုေနရာတြင္ ေနထိုင္ခြင့္ျပဳေတာ့သည္။ အိမ္နီးခ်င္း တဦးက ကြယ္လြန္သူ ေဒါက္တာ ေမာင္ေမာင္ ျဖစ္သည္။ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္တြင္ အာဏာဆံုး႐ံႈးခဲ့ၿပီးေနာက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေန၀င္းႏွင့္ သူ၏ အခ်စ္ဆံုး သမီးျဖစ္သူ ေဒၚခင္စႏၵာ၀င္းတို႔ ေအဒီလမ္းတြင္ ဆက္လက္ေနထိုင္ခဲ့ၾကၿပီး ၂၀၀၂ ခုႏွစ္ ကြယ္လြန္ခ်ိန္အထိ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ျဖင့္ ေနခဲ့ရသည္။ သူ၏ ေျမး ၃ ဦးတုိ႔မွာ စစ္အစုိးရ၏ အမိန္႔ျဖင့္ အင္းစိန္ေထာင္တြင္ ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်ခံခဲ့ရသည္။

ထို႔ေနာက္ အားလံုးကို တျဖည္းျဖည္းခ်င္း ျပန္လႊတ္ေပးခဲ့ၿပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေန၀င္း၏ ေျမး ၃ ဦးလည္း ယမန္ႏွစ္က ျပန္လည္ လြတ္ ေျမာက္ လာခဲ့သည္။ တခ်ိန္က ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပထမေနရာမွ မိသားစုသည္ ေငြေၾကးႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈ အေျမာက္ အမ်ားကို ဆက္လက္ထိန္းခ်ဳပ္ထားႏိုင္ဆဲျဖစ္သည္မွာ ေသခ်ာပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ တံခါးဖြင့္လိုက္ျခင္း၏ အက်ိဳးရလဒ္ အေနျဖင့္ ဦးေန၀င္းမိသားစု ေဆြမ်ဳိးမ်ား ေနထုိင္ရာ အိမ္ရာတို႔သည္ အဆေပါင္းမ်ားစြာ တန္ဖိုး ျမင့္တက္သြားသည္မွာ ယုံမွားသံသယရွိစရာ မလိုေပ။

အႀကီးအက်ယ္ ျပင္ဆင္မြမ္းမံထားေသာ  ဥေရာပသမဂၢ သံအမတ္ႀကီး၏ ေအဒီလမ္းမွ ေစ်းႀကီးလွေသာ ေနအိမ္သည္ သတိ မထားမိႏိုင္စရာ မဟုတ္သလို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ ျမင့္မား ေသာ အိမ္ငွားခမ်ား ႏွင့္ အကၽြမ္းတ၀င္ ျဖစ္ေနသူမ်ား ၾကားတြင္လည္း ေမးခြန္းမ်ား ျမင့္တက္လာေစသည္။

အင္းလ်ားကန္ေဘးမွ အဆင့္ျမင့္ အိမ္တလံုးအတြက္ တလ ငွားရမ္းခသည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၈၀၀၀၀ မွ ၁၀၀၀၀၀ ၾကား သို႔မဟုတ္ ထိုထက္မ်ားလိမ့္မည္ဟု ကၽြမ္းက်င္သူအခ်ိဳ႕ႏွင့္ ကုလသမဂၢႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ NGO မ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္ ေနသည့္ ျမန္မာ မ်ားက မွတ္ခ်က္ျပဳၾကသည္။

ဥေရာပသမဂၢ ႏွင့္ ၎၏ တိုးတက္လာေနေသာ ျမန္မာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အစိုးရႏွင့္ ဆက္ဆံေရးတို႔ကို အကၽြမ္းတ၀င္ ရွိသည့္ ႏိုင္ငံျခားသား စာနယ္ဇင္းသမားတဦးက “ ဥေရာပသမဂၢ ႐ံုးခ်ဳပ္ရဲ႕ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းေတြအရ ငွားရမ္းခေတြကို အတိုင္းအတာ တခု သတ္မွတ္ေပးထားပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာ သံအမတ္သစ္ရဲ႕ ေနအိမ္အတြက္ ကုန္က်စရိတ္ ေပးႏိုင္ဖို႔ စည္းမ်ဥ္းေတြကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္ခဲ့ရပါတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲ ဆိုေတာ့ ေစ်းသိပ္ျမင့္ေနလို႔ပါ။ ဥေရာပ သမဂၢလုပ္ခဲ့ တာေတြထဲမွာ ဒါကပထမဆံုးပါပဲ” ဟုေျပာသည္။

အဆိုပါ ေနအိမ္သို႔ အလည္အပတ္ေရာက္ခဲ့သူတဦးက “ဥေရာပသမဂၢ သံအမတ္ႀကီးရဲ႕ အိမ္က လွပါ တယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒါကို ဘယ္သူကမွ တရား၀င္ စစ္ေဆးခဲ့ျခင္းမရွိဘူးလို႔ က်ေနာ္ထင္တယ္။ ဒါက ေစ်းကြက္ေပါက္ ေစ်းထက္ နည္းပါတယ္လို႔ သူတို႔ ေျပာႏိုင္တယ္လို႔ ေတာင္မွ က်ေနာ္မထင္ဘူး” ဟု ဆိုသည္။

၁၉၆၂ ခုႏွစ္အာဏာသိမ္းယူခဲ့ၿပီးေနာက္ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားကို ႏွင္ထုတ္ခဲ့ေသာ၊ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားကို မုန္းတီးေသာ အာဏာရွင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေန၀င္းသာ သူ၏ ေဆြမ်ိဳးမ်ားက သူ႔ေနအိမ္ တ၀ိုက္မွ အိမ္မ်ားကို ႏိုင္ငံျခား သံတမန္မ်ားသို႔ တႏွစ္လွ်င္ ေဒၚလာသန္းႏွင့္ ခ်ီသည့္ေစ်းႏႈန္းမ်ား ျဖင့္ ငွားရမ္းေနသည့္ သတင္းကိုၾကားလွ်င္ စိတ္အေႏွာင့္ အယွက္ျဖစ္မွာလား မခ်ိၿပံဳး ၿပံဳးမွာလား ေတြးစရာတခုပါ။

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရႏွင့္ ဥေရာပသမဂၢတို႔ နီးစပ္မႈေၾကာင့္ ၎၏ လက္ေအာက္ခံ အဖြဲ႔အစည္း တခုျဖစ္ေသာ ဥေရာပ ေကာ္မရွင္သည္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံမွ သူတို႔ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕ကိုတိုးခ်ဲ႕ရသည့္အတြက္ ႐ံုးခန္းေနရာအသစ္လိုအပ္လာၿပီး ေကာ္မရွင္႐ံုးကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ လွည္းတန္း စင္တာ ဆ႒မထပ္သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့သည္။ ဒီေနရာမွာလည္း အက်ပ္အတည္း တခုက ရွိေနျပန္သည္။

ဥေရာပသမဂၢ သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အတိတ္ဆုိးတြင္ ၾသဇာႀကီး မင္းမူသူမ်ား၏ လက္သို႔ ပိုက္ဆံမေပးျဖစ္ေအာင္ ေရွာင္ရွားရသည့္ ေနရာတြင္လည္း အခက္အခဲႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရသည္။ အေၾကာင္းမွာ ကိုးကန္႔တ႐ုတ္ စစ္ဘုရင္ႏွင့္ ဘိန္းဘုရင္တဦး ျဖစ္ေသာ ေလာ္စစ္ဟန္က မူးယစ္ေဆးမွ ရရွိသည့္ ေငြမ်ားျဖင့္ တည္ေထာင္ထားေသာ ေအးရွားေ၀ါလ္လုပ္ငန္းစုပုိင္ လွည္းတန္းစင္တာတြင္ ဥေရာပသမဂၢရုံးဖြင့္လွစ္လိုက္ရျခင္း ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

ေလာ္စစ္ဟန္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ၏ အႀကီးဆံုး ဘိန္းျဖဴ ကုန္သြယ္ျခင္းကို တခ်ိန္က ခ်ဳပ္ကုိင္ထားခဲ့သူျဖစ္ၿပီး ယမန္ႏွစ္က ေလာ္စစ္ဟန္ ကြယ္လြန္သြားခဲ့သည္။ ယခုအခါတြင္ သူ၏ သားျဖစ္သူ စတီဗင္ေလာ (ဦးထြန္းျမင့္ႏိုင္) ႏွင့္ ဇနီး စကၤာပူႏိုင္ငံသူ Cecilia Ng တို႔က ေအးရွားေ၀ါလ္ကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေနၾကသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ အႀကီးဆံုး ကုမၸဏီလုပ္ငန္း စုမ်ားထဲတြင္ တခုအပါအ၀င္ျဖစ္ေသာ ေအးရွားေ၀ါလ္သည္ ဆိပ္ကမ္းလုပ္ငန္း၊ ေဆာက္လုပ္ေရး၊ ပို႔ေဆာင္ေရး ႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား အပါအ၀င္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လက္ညွိးထုိးမလြဲေသာ လုပ္ငန္းမ်ားစြာကုိ လုပ္ကုိင္ေနသည္။

ထို႔ျပင္ ကုမၸဏီက ယခင္စစ္အစိုးရအဖြဲ႕၀င္မ်ားႏွင့္ေရာ ယခုလက္ရွိ အစိုးရေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ပါ အလြန္နီးကပ္သည့္ ဆက္သြယ္မႈရွိေနသည္ဆိုျခင္းကိုလည္း သံသယ ျဖစ္စရာ မလိုပါ။

လွည္းတန္း စင္တာ ေဆာက္လုပ္ခဲ့ရာတြင္ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္တြင္ အတင္းအဓမၼ ဖယ္ရွားေပးခဲ့ရေသာ ၁ ဒႆမ ၅ ဧက ရွိသည့္ ေျမေနရာ အတြက္ ေပးအပ္ရန္ ကတိျပဳထားသည့္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြကို ေပးအပ္ခဲ့ျခင္း မရွိသျဖင့္ ယခုအခ်ိန္အထိ မူလပိုင္ရွင္မ်ားက ကန္႔ကြက္ေနေသာ  အျငင္းပြားဖြယ္ရာ ကိစၥမ်ား ႏွင့္ ႀကံဳေတြ႔ေနရသည္။ ေအးရွားေ၀ါလ္ ကုမၸဏီက လွည္းတန္းစင္တာ ေဆာက္လုပ္ရာတြင္ မူလေျမပိုင္ရွင္မ်ားအတြက္ တိုက္ခန္းမ်ား ယခုအခ်ိန္အထိ ျပန္လည္ေပးအပ္ျခင္း မရွိေသးဟု မႏွစ္က ျမန္မာတိုင္းမ္ ဂ်ာနယ္တြင္ သတင္း အျဖစ္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ဥေရာပ ေကာ္မရွင္၏ ႐ံုးခန္းအသစ္က လွည္းတန္းစင္တာတြင္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည့္ အတြက္ စိတ္ပ်က္မိေၾကာင္း  INGO ၀န္ထမ္းတခ်ိဳ႕က ေျပာဆုိသည္။ “ဥေရာပ သမဂၢ ျပည္သူေတြ ထမ္းေဆာင္ၾကတဲ့ အခြန္ေငြေတြ က ျမန္မာ ျပည္သူ ေတြအတြက္ ရည္စူးခဲ့တာပါ။ ဒီမွာ ပြင့္လင္း ျမင္သာမႈေတြ ဘယ္ေရာက္ကုန္ၿပီလဲ” ဟု INGO ၀န္ထမ္းတဦးက က်ေနာ့္ကို ေျပာသည္။

“ပြင့္လင္း ျမင္သာ” လာၿပီဆိုေသာ ေခတ္တြင္ အရင္ေခတ္အတြင္းက ႂကြယ္ဝခဲ့ေသာ လက္တဆုပ္စာ အာဏာပိုုင္မ်ားပင္ ပိုၿပီးခ်မ္းသာ ႂကြယ္ဝၿပီး အခြင့္အေရးေတြ ပိုၿပီး ရသြားခဲ့သည္။ ျပည္သူေတြရဲ႕ ဘဝက ဘာမွေျပာင္းလဲမႈ မရွိေသးပါ။ ျမန္မာျပည္၌ ဆင္းရဲမြဲေတေနေသာ ျပည္သူျပည္သားေတြကို ကူညီရန္ ဆက္ဆံေရး တိုးျမွင့္ရန္ လာေရာက္ ႐ံုးစိုက္ေနေသာ ဥေရာပသမဂၢ၏ ပထမ ကူညီေစာင္မမႈကို ရခဲ့သူေတြကေတာ့ အာဏာရွင္ေဟာင္းႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္းေတြပဲ ျဖစ္ေနျပန္ပါၿပီ။

(ေအာင္ေဇာ္၏ New European Residents in Ne Win’s Old Neighborhood of Villains ကို ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ျပန္လည္ေရးသား ထားခဲ့သည့္ ဤ သတင္းကို ဥေရာပ သတင္းစာမ်ားတြင္လည္း ဘာသာျပန္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ဘရက္ဆဲလ္ အေျခစိုက္ ဥေရာပသမဂၢ အေနနဲ႔ ဤေဆာင္းပါးအေပၚတြင္ ေျဖရွင္းခ်က္ထုတ္မည္ဟု သတင္းမ်ားရရွိခဲ့ေသာ္လည္း ယခု ပံုႏွိပ္ခ်ိန္အထိ ထုတ္ျပန္ျခင္း မရွိေသးသည္ကို ေတြ႔ရသည္။)

No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။