Friday, August 23, 2013

လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ သမၼတတို႔ သေဘာထားကြဲမႈမ်ား သတင္းထုတ္ျပန္ျခင္းသည္ ဥပေဒျပဳေရးကို အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက ၀င္စြက္ျခင္းဟုဆို

(Mizzima)

သမၼတႏွင့္ လႊတ္ေတာ္တို႔ ဥပေဒၾကမ္း ႏွစ္ခုအေပၚ သေဘာထားကြဲလြဲမႈမ်ားကို ႏုိင္ငံပိုင္သတင္းစာမ်ားတြင္
ေဖာ္ျပမႈ၊ သတင္းမ်ား ထုတ္ျပန္မႈ၊ သ၀ဏ္လႊာမ်ား ေပးပို႔ကာ သတင္းထုတ္ျပန္မႈမ်ားသည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းက ဥပေဒျပဳေရးပိုင္းသို႔ ၀င္ေရာက္ စြက္ဖက္ရာေရာက္သည္ဟု ၾသဂုတ္လ ၂၂ ရက္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္တြင္ အစီရင္ခံလိုက္သည္။

သမၼတ၏ သ၀ဏ္လႊာမ်ား၊ သတင္းထုတ္ျပန္ေရးအဖြဲ႕၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားကို ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီမွ သံုးသပ္ေတြ႕ရွိခ်က္ အစီရင္ခံစာကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၏ ဒု-ဥကၠ႒ ဦးနႏၵေက်ာ္စြာက ဖတ္ၾကား အစီရင္ခံခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။


“ဥပေဒမ်ား၌ အက်ံဳးမ၀င္ေသာ သ၀ဏ္လႊာမ်ား၊ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားသည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းက ဥပေဒျပဳေရးရာ အပိုင္းႏွင့္ တရားစီရင္ေရးအပိုင္းအေပၚ လႊမ္းမိုးစြက္ဖက္ရာ ေရာက္ေစသည့္ လုပ္ေဆာင္ ခ်က္မ်ား
ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါသည္”ဟု ဦးနႏၵေက်ာ္စြာက အစီရင္ခံခဲ့သည္။

သမၼတႏွင့္ လႊတ္ေတာ္တို႔သည္ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ အဂတိလုိက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒၾကမ္းတို႔အေပၚ သေဘာထားကြဲလြဲမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳလုိက္သည့္ တုိင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္လႊတ္္ေတာ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းကို သမၼတ အခ်က္ကိုးခ်က္ကို သေဘာမတူျဖစ္ခဲ့ၿပီး သေဘာထားမွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အတူ လႊတ္ေတာ္သို႔ ျပန္လည္ေပးပို႔ခဲ့သည္။ လႊတ္ေတာ္ကလည္း သမၼတ၏ သေဘာထားမွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ျပင္ဆင္ လုိခ်က္မ်ား အားလံုးကို ျပင္ဆင္ျခင္းမျပဳဘဲ ဆက္လက္ အတည္ျပဳခဲ့သည္။

အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒၾကမ္းတြင္မူ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ သမၼတတို႔ သေဘာထားကြဲလြဲမႈ ၁၂ ခ်က္ရွိခဲ့ၿပီး သမၼတက သေဘာထားမွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ရန္ အခ်က္မ်ားကို လႊတ္ေတာ္သို႔ ေပးပို႔ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ လႊတ္ေတာ္ဘက္ကမူ ႏွစ္ခ်က္သာ ျပင္ဆင္ေပးခဲ့ၿပီး က်န္ ၁၀ ခ်က္ကို မူလအတိုင္း အတည္ျပဳခဲ့သည္။

ထိုသို႔ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ သမၼတၾကား ဥပေဒတစ္ခုခ်င္းအလုိက္ ကြဲလြဲခ်က္မ်ားကို ၾသဂုတ္လ ၇ ရက္ႏွင့္ ၈ ရက္မ်ားတြင္ သမၼတ႐ံုး အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာမွတစ္ဆင့္ အမ်ားျပည္သူ သိရွိႏိုင္ရန္ဟုဆိုကာ သတင္းထုတ္ျပန္ ခဲ့သည္။ ထိုသို႔ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားသည္ ျပည္သူလူထုကို အထင္အျမင္ လြဲမွားေစႏုိင္သည္ဟုလည္း အစီရင္ခံစာ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

“ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယကႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတတို႔အၾကား လုပ္ငန္းဆုိင္ရာ ဆက္သြယ္ေသာ သ၀ဏ္လႊာမ်ားကို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားပင္ ေလ့လာ သိရွိခြင့္မရေသးမီ ႏုိင္ငံပိုင္သတင္းစာမ်ားတြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပျခင္းသည္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၏ ဥပေဒျပဳေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ျပည္သူလူထု က အထင္အျမင္လြဲမွားေစေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္”ဟု အစီရင္ခံစာက ဆုိသည္။

ယင္းအျပင္ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၏ ဂုဏ္သိကၡာကို ထိပါးေစသကဲ့သို႔ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ သမၼတ႐ံုးတို႔အၾကား ဆက္သြယ္ဆက္ဆံေရး မေျပလည္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေနသကဲ့သုိ႔ ထုတ္ေဖာ္ရာ
ေရာက္သည္ဟုလည္း အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ သမၼတတို႔ သေဘာထားကိုးခ်က္ ကြဲလြဲသည့္ တုိင္းႏွင့္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ဆုိင္ရာ ဥပေဒတြင္ တိုင္းႏွင့္ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ အမတ္မ်ားသည္ လႊတ္ေတာ္တြင္ တင္ျပေဆြးေႏြးလိုသည့္ ကိစၥ ရပ္မ်ားအတြက္ သက္ဆုိင္ရာ အာဏာပိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးျခင္း၊ အခ်က္အလက္ရယူျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ႏုိင္သည္ဟု
ျပ႒ာန္းထားသည္။

သို႔ေသာ္ သမၼတဘက္ကမူ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားအရ တားျမစ္ထားသည့္ စာရြက္ စာတမ္းမ်ား အခ်က္အလက္မ်ား ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ ထုိအခ်က္ကို ႁခြင္းခ်က္အျဖစ္ သတ္မွတ္ရန္ မွတ္ခ်က္ေပးခဲ့ရာ လႊတ္ေတာ္က မူလအတိုင္း အတည္ျပဳခဲ့သည္။

အလားတူ အဂတိလုိက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒၾကမ္းတြင္လည္း လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ သမၼတတို႔ သေဘာထား ကြဲလြဲရာတြင္ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕၀င္တစ္ဦးဦးသည္ ေထာင္ဒဏ္က်ခံ ေနရသူ မျဖစ္ရဟု လႊတ္ေတာ္ကဆိုၿပီး သမၼတဘက္ကမူ လူတစ္ဦးဦးသည္ ေထာင္အတြင္း ျပစ္ဒဏ္က် ခံေနရပါက
ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕၀င္ မျဖစ္ႏိုင္ဘဲ လက္ေတြ႕ႏွင့္ လြဲေခ်ာ္ေနသည့္အတြက္ ျပစ္ဒဏ္က်ခံရဖူးသူ ျဖစ္ျခင္းဟု
ျပင္ဆင္ေရးသားရန္ သေဘာထားေပးခဲ့သည္။ လႊတ္ေတာ္ကမူ မူလအတိုင္း အတည္ျပဳခဲ့သည္။

No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။