Tuesday, August 13, 2013

ဗိုလ္ေလးဘ၀ အမွတ္တရမ်ား - အပိုင္း (၄)

(စည္းလံုးျခင္းရဲ႕အင္အား)
ရိကၡာျဖည့္တင္းေရးအတြက္ စစ္သံုးကားႀကီးမ်ား ေရာက္ရွိလာပံု

ေဆာင္းပါးရွင္ - စစ္မင္း (ျပည္တြင္းမွ တပ္မေတာ္ အရာရွိ တစ္ဦး)

ရိကၡာစုပံု လံုၿခံဳေရး တာ၀န္ယူေနခ်ိန္မွာ ကြ်န္ေတာ္တို႔တပ္ရင္း စစ္ဆင္ေရး ထြက္လာတဲ့ ကာလဟာ သံုးလေက်ာ္လ႔ို ေလးလထဲ ေရာက္လာပါၿပီ။ တိုက္ပြဲႀကီးတစ္ပြဲမွ မတိုက္ရေသးဘဲ ေခ်ာင္းပစ္၊ မိုင္း ေထာင္ ပစ္ေျပးဘဲ မၾကာခဏ ႀကံဳရပါတယ္။ စစ္တိုက္ဖို႔ေလာက္ဘဲ သိထားတဲ့ ကြ်န္ေတာ္ဟာ စစ္တိုက္ တာထက္ အေရးႀကီးတဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္မႈကိစၥေတြနဲ႔ နဖူးေတြ႔ ဒူးေတြ႔ ေန႔စဥ္နဲ႔အမ်ွ ရင္ဆိုင္ ေျဖရွင္းေနရေတာ့မွ ေက်ာင္းက ဆရာႀကီးေတြရဲ႕ စကားကို ျပန္ၾကားေနမိပါေတာ့တယ္။ အထူးသျဖင့္ ဗထူး တပ္ၾကပ္သင္ေက်ာင္းက ဆရာႀကီးေတြဟာ တကယ့္စစ္ေျမျပင္ အေတြ႔အႀကံဳ ရင့္က်က္ခဲ့ သူေတြ ျဖစ္လို႔ တိုက္မယ္ ခိုက္မယ္ဘဲသိတဲ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ကို စစ္ေျမျပင္မွာ တကယ္ႀကံဳေတြ႔ရမယ့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈကိစၥေတြကို အၿမဲေၿပာဆိုခဲ့ပါတယ္။


ေက်ာင္းသင္ခန္းစာ ေလ့က်င့္ခန္းေတြမွာလဲ စီမံခ်က္ေရးတာကအစ ဘယ္လို တိုက္မယ္ဆိုတဲ့ နည္းလမ္းဘဲ ဦးစားေပးၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္မႈ … ေရဗူး ေရအျပည့္ပါရမည္ .. ရိကၡာ ၃ ရက္စာ ပါရမည္ .. ေဆး ပတၱီး ကိုယ္စီပါရမည္ … စတာေတြနဲ႔ ပံုေသေရးေနက် ၿပီးခဲ့ေတာ့ စနစ္တက် မသင္ခဲ့ရတဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ကိစၥေတြကို ေန႔စဥ္ ေျဖရွင္းတဲ့အခါ အမွားအယြင္းေတြ ႀကံဳရပါေတာ့တယ္။ ရဲေဘာ္ေတြရဲ႕ စားေသာက္ေရး က်န္းမာေရး၊ မိသားစုအေရး အေျခအေန၊ တစ္ဦးခ်င္းစီရဲ႕ ရုပ္ပိုင္း စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အေျခအေနေတြ အကုန္ေလ့လာထားမွ အုပ္ခ်ဳပ္ကြပ္ကဲလို႔ ရပါတယ္။ စစ္စည္းကမ္းအတိုင္း အတိအက်ဘဲ ဆိုၿပီး စာအုပ္ႀကီးအတိုင္း အမိန္႔ေပး အုပ္ခ်ဳပ္လို႔ မရပါဘူး။ စစ္ေျမျပင္မွာ အားလံုး လူပင္ပန္း စိတ္ပင္ပန္း စိတ္ၾကမ္း လူၾကမ္းေတြပါ။ စစ္စည္းကမ္းဥပေဒက ေနာက္မွလာမွာ ျဖစ္ၿပီး အဆင္မသင့္ရင္ အရင္ဆံုး လက္ထဲမွာရိွတဲ့ ေသနတ္ေတြန႔ဲ ေျဖရွင္းရမွာပါ။

တပ္စုမွဴးဆိုၿပီး တာ၀န္ေပးလိုက္ေပမယ့္ ေခါင္းေဆာင္မႈ ရေအာင္ကေတာ့ ကိုယ္တိုင္ တည္ေဆာက္မွ ရပါတယ္။ ေရွ႕ပိုင္းမွာ ကြ်န္ေတာ္ေျပာခဲ့တဲ့ တပ္စုမွဴး အဓိက တာ၀န္ (၂) ရပ္ အျပင္ တာ၀န္လို႔ ေျပာလို႔ မရဘဲ အလြန္စိတ္ရႈပ္ရတဲ့ အလုပ္ကေတာ့ စစ္ေၾကာင္းတစ္ခုလံုးရဲ႕ ေနာက္ဆံုးက လိုက္ရတဲ့ တပ္စုအလွည့္က်တဲ့ အခ်ိန္ပါဘဲ။ ေရွ႕ေျပးတပ္စု၊ ၀န္ထမ္းထိန္းတပ္စု အလွည့္ေတြဟာ စစ္ေၾကာင္းမွဴး ကိုယ္တိုင္ အေလးထား အသိအမွတ္ျပဳတာ ခံရေပမယ့္ ေနာက္ဆံုးက လိုက္ရတဲ့ အလွည့္မွာေတာ့ ဘယ္သူမွ ဦးစားေပးတာ မခံရဘဲ စစ္ေၾကာင္းတစ္ခုလံုးရဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္မႈကိစၥ အရႈပ္ပံု အားလံုးကို ေနာက္ဆံုးမွ တပ္စုမွဴးက အဆင္ေျပေအာင္ ရွင္းရပါေတာ့တယ္။


လက္နက္ႀကီး ထမ္းေဆာင္ထားတဲ့ ျမန္မာ့ စစ္သည္ရဲေဘာ္တစ္ဦး

“ေျခေထာက္နာေနတဲ့ရဲေဘာ္ ထားခဲ့တယ္။ ေနာက္ဆံုးတပ္စုက ပါေအာင္ေခၚခဲ့၊ ဖ်ားေနတဲ့ရဲေဘာ္ ေနာက္ဆံုး တပ္စုက ေစာင့္ေခၚခဲ့၊ မလိုက္ႏိုင္ေတာ့တဲ့ ၀န္ထမ္းကို ပါေအာင္ေခၚခဲ့” ဆိုတဲ့ အမိန္႔ ေပါင္းစံုနဲ႔ ပင္မ စစ္ေၾကာင္းႀကီးကေတာ့ ရည္မွန္းခ်က္မပ်က္ ခ်ီတက္သြားၿပီး ေနာက္ဆံုးပိတ္ တပ္စုကေတာ့ တကယ့္ကို ေနာက္ဆံုးပိတ္ အိတ္နဲ႔လြယ္ ရေတာ့တာပါဘဲ။ ဆူလိုက္ဆဲလိုက္ ေခ်ာ့လိုက္ေျခာက္လိုက္ ေက်ာင္းက မသင္ေပးလိုက္တဲ့ နည္းမ်ိဳးစံုနဲ႔ ပါေအာင္ ေခၚရပါေတာ့တယ္။ စစ္ေၾကာင္းက ရည္မွန္းခ်က္ေရာက္ ခ်က္ျပဳတ္ စားေသာက္ေနခ်ိန္က်မွ ေနာက္ပိတ္ တပ္စုက ေရာက္သြားတာ မ်ားပါတယ္။

တခါတေလေတာ့လည္း ေရွ႕မွ ေရွ႕ေျပးတပ္စုက အခ်ိန္ယူရွင္းလို႔ စစ္ေၾကာင္းႀကီးက အိပဲ့အိပဲ့နဲ႔ လိပ္သြား သြားေနရင္ ေနာက္ပိတ္တပ္စုက အိပ္ေပ်ာ္ေနတတ္ပါတယ္။ ေန႔စဥ္ရက္ဆက္ ပင္ပန္းမႈေတြေၾကာင့္ ခဏနားလဲ ခဏအိပ္တတ္ၾကပါတယ္။ တစ္ေန႔မွာေတာ့ စစ္ေၾကာင္းခ်ီတက္မႈမွာ ကြ်န္ေတာ့္တပ္စုက ေနာက္ဆံုးပိတ္ လိုက္ရတဲ့ အလွည့္က်ပါတယ္။ ရည္မွန္းခ်က္ေနရာ အေရာက္မွာ လူစစ္ေတာ့ ေနာက္ဆံုးတပ္စိတ္က ရဲေဘာ္တစ္ေယာက္ လိုေနပါတယ္။ ညကလည္း ေတာ္ေတာ္ ညဥ့္နက္ေနပါၿပီ။ လူပင္ပန္း စိတ္ပင္ပန္းနဲ႔ ကြ်န္ေတာ္ဟာ ေဒါသတႀကီးန႔ဲ တပ္စိတ္မွဴးရဲ႕ မ်က္နွာကို လက္သီးနဲ႔ ေလးငါးခ်က္ ဆက္တိုက္ ထိုးပစ္လိုက္ပါတယ္။ ေနာက္ကိုလန္ဆုတ္သြားတဲ့ တပ္စိတ္မွဴး ကလည္း ခ်က္ခ်င္း သူ႔လက္ထဲက ကာဘိုင္ေသနတ္ကို ေမာင္းဆြဲတင္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္လဲ ခါးက ပစၥတို ေမာင္းဆြဲအတင္မွာ တပ္စုတပ္ၾကပ္ၾကီးက ကြ်န္ေတာ္တို႔ နွစ္ေယာက္အၾကား ၀င္ရပ္ၿပီး တားလို႔ နွစ္ေယာက္စလံုး ေျခလြန္လက္လြန္ မျဖစ္ရတာပါ။ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ ရွာေဖြၾကေတာ့ ကိုယ္ေတာ္ေခ်ာ ရဲေဘာ္ေလးဟာ သူ႔ေသနတ္ကိုဖက္ၿပီး လမ္းေဘးမွာ နွစ္နွစ္ၿခိဳက္ၿခိဳက္ အိပ္ေပ်ာ္ေနဆဲ ေတြ႔ရပါတယ္။

ဘူဒုိဇာ ကားႀကီးေရွ႕မွ ျမန္မာစစ္သည္ ရဲေဘာ္မ်ား

တကယ္ေတာ့ လမ္းမွာ မၾကာခဏ စစ္ေဆး ၾကပ္မတ္ဖို႔ တာ၀န္ရိွရက္နဲ႔ ကြ်န္ေတာ္ကိုယ္တိုင္လည္း ပ်က္ကြက္ခဲ့ၿပီး တပ္စိတ္မွဴးအေပၚ ေဒါသမထိန္းနိင္ဘဲ ေပါက္ကြဲခဲ့တာပါ။ ကြ်န္ေတာ္ ကံေကာင္းတာက အဲ့ဒီအခ်ိန္မွာ တပ္စုနဲ႔ ကြ်န္ေတာ္ဟာ တစ္သားတည္း အသားက် ျဖစ္ေနၿပီး လို႔ပါဘဲ။  တပ္စိတ္မွဴးကလဲ သူ႔အမွားကို ၀န္ခ်ေတာင္းပန္ၿပီး ကြ်န္ေတာ္ကလဲ သူ႔ကို ျပန္ေတာင္းပန္လို႔ ဘာမွ ျပႆနာမရိွခဲ့ပါ။ အရင္လိုဘဲ ရင္းရင္းႏီွးႏွီး ျပန္ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ့္အတြက္ အဆိုးထဲက အေကာင္းကေတာ့ ေနာက္ကို ေဒါသတႀကီး မၿဖစ္ေတာ့ဘဲ လက္ေအာက္စစ္သည္ကို ဘယ္ေတာ့မွ မထိုးႀကိတ္ေတာ့တာပါဘဲ။ စိတ္လိုက္မာန္ပါ ေဒါသမထိန္းႏုိင္မႈေၾကာင့္ ေသေဖၚေသဖက္ခ်င္း ပစ္ခတ္မယ့္အထိ ျဖစ္ခဲ့ရတဲ့ ဒီျဖစ္ရပ္ဟာ ဗိုလ္ေလးဘ၀မွာ မေမ့ႏိုင္တဲ့ အမွတ္တရတစ္ခုပါ။

အပိုင္း (၅) ကို ဆက္လက္ တင္ျပသြားပါမယ္။

No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။