Tuesday, August 27, 2013

စစ္အာဏာရွင္ စနစ္ဆိုးရဲ႕ သားေကာင္မ်ား - အပိုင္း (၁)

(စည္းလံုးျခင္းရဲ႕အင္အား)

ေပၚတာထမ္းသမားမ်ားနဲ႔ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္ စစ္သည္တစ္ဦး

တပ္မေတာ္သားမ်ားဟာ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္တယ္လုိ႔ ႏုိင္ငံတကာက စြပ္စြဲၾကတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြ အထဲမွာ ေပၚတာေခၚဝန္ထမ္း ေခ်ာဆြဲတဲ့ကိစၥဟာ အဓိက ျဖစ္ပါတယ္။ ဝန္ထမ္း၊ ေပၚတာေတြဟာ အမွန္တကယ္ ဒုကၡဆင္းရဲ ျဖစ္ၾကရသလုိ လက္နက္ႀကီး၊ ဗံုးသီး၊ က်ည္ဆံ၊ ရိကၡာမ်ား တနင့္တပုိး ထမ္းရတဲ့အတြက္ ပင္ပန္းဆင္းရဲ ႏြမ္းနယ္လွပါတယ္။ 


တခ်ိဳ႕ျဖစ္စဥ္ေတြမွာ ေပၚတာေတြဟာ မူမမွန္လို႔ ထြက္ေျပးၾကသလုိ ရက္ၾကာလာလုိ႔ ပင္ပန္းမႈဒဏ္ကို မခံႏုိင္ဘဲ ထြက္ေျပး ရတာလည္း ရွိပါတယ္။ စစ္ဆင္ေရးနယ္ေျမ ျဖစ္တာမုိ႔ မုိင္းခင္းထားတဲ့ ဧရိယာေတာကို ျဖစ္သန္း ရတာေၾကာင့္ မုိင္းနင္းမိျပီးေတာ့ ေျခေထာက္ျပတ္၊ ဒုကၡိတဘဝ ေရာက္ခဲ့သူေတြလည္း ရွိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေပၚတာနဲ႔ စပ္လ်ဥ္းၿပီး လူ႔အခြင့္အေရး အဖြဲ႔ရဲ႕ စြပ္စြဲခ်က္ေတြဟာ တခ်ိဳ႕အပိုင္းေတြမွာေတာ့ ဟုတ္မွန္ေပမဲ့ တခ်ိဳ႕အပိုင္းမွာေတာ့ အလြန္အကြ်ံ ေရးသားထားေလရာ မဟုတ္မမွန္ေၾကာင္း တပ္မေတာ္သားေတြက တင္ျပလိုတာေၾကာင့္ တပ္မေတာ္ သမုိင္းေၾကာင္း တေလွ်ာက္နဲ႔ လက္ေတြ႔ျဖစ္စဥ္မ်ားကို ရွာေဖြေလ့လာၿပီး ႏႈိႈင္းယွဥ္ သံုးသပ္ တင္ျပသြားပါမယ္။

တပ္မေတာ္ အေနနဲ႔ ေပၚတာမ်ားကို အေရးေပၚ စစ္ဆင္ေရးကလြဲလို႔ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအတိုင္း အာဏာပိုင္ အဖြဲ႔အစည္းေတြက ခ်ေပးတဲ့ ေပၚတာ အေရအတြက္ကိုသာ လက္ခံ အသံုးျပဳတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ တခ်ိဳ႕ေဒသေတြမွာ ေပၚတာေတြတိုင္လို႔ တပ္မေတာ္ရဲ႕ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းအရ ဒုဗိုလ္မွဴးႀကီးမ်ိဳးေအာင္လို တပ္ရင္းမွဴးအဆင့္ကိုေတာင္ တပ္ကအေရးယူ ျဖဳတ္ခဲ့တဲ့ ျဖစ္စဥ္ေတြ ရွိပါတယ္။ ေဒသခံ အာဏာပိုင္ အဖြဲ႔အစည္းေတြရဲ႕ ၿငိဳျငင္မႈ မခံရေအာင္ လူထုစည္းရံုးေရးအရ ေပၚတာကိစၥမွာ သတိထားကိုင္တြယ္ခဲ့တဲ့ ျဖစ္စဥ္ေတြလည္း ရွိပါတယ္။ အာဏာပိုင္ အဖြဲ႔အစည္းေတြရဲ႕ ၾကိဳးနီစနစ္၊ စစ္တပ္ရဲ႕ ျပင္းထန္တဲ့ အထက္အမိန္႔အရ မလႊဲမေရွာင္သာ လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရတဲ့ ေပၚတာကိစၥေတြဟာ ေအာက္ေျခအရာရွိ စစ္သည္ေတြရဲ႕ အျပစ္လို႔ မဆိုသာဘဲ စနစ္ဆိုးရဲ႕သားေကာင္ေတြ ျဖစ္ခဲ့ၾကတာပါ။ တပ္မေတာ္ စစ္ေၾကာင္းေတြမွာ လုိက္ပါေနတဲ့ ေပၚတာဆုိတာဟာ အၾကမ္းဖ်င္း အေနနဲ႔ အမ်ိဳးအစား (၆) မ်ိဳး ရွိပါတယ္။

၁။ အေျခခံရာ ၿမိဳ႕နယ္ အာဏာပိုင္ အဖြဲ႔အစည္းက ေက်းရြာအုပ္စုေတြကို ခြဲတမ္းခ်ၿပီး အလွည့္ၾက လိုက္ပါရန္ စီစဥ္ေပးတဲ့အုပ္စု။

၂။ စစ္ဆင္ေရးႀကီး အထူး ျပဳလုပ္ဖုိ႔၊ ရန္သူအေျခစိုက္ စခန္းႀကီးေတြကို တုိက္ခိုက္ဖုိ႔၊ တပ္မအလိုက္ ခ်ီတက္ရန္သံုးဖုိ႔ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္သာမက ခရိုင္၊ တုိင္းႏွင့္ျပည္နယ္၊ ၿမိဳ႕ေပၚေက်ာင္း၊ ရံုး၊ အစုိးရ ဝန္ထမ္းေတြပါမက်န္ (Volunteer) ေစတနာ လုပ္အားေပးလုိ႔ေခၚတဲ့ အုပ္စု။

၃။ ေရွ႕တန္း စစ္ဆင္ေရးေတြမွာ ၿမိဳ႕နယ္က လက္လွမ္းမမွီတဲ့အတြက္ လႈပ္ရွား စစ္ေၾကာင္းမွဴးမ်ားက ေက်းရြာဥကၠ႒မ်ားႏွင့္ တိုက္ရိုက္ ထိေတြ႔ၿပီး ႏွစ္ဖက္ ရံုးေထာက္ခံစာမ်ားနဲ႔ အလွည့္က် လဲလွယ္ စီစဥ္ေပးတဲ့စနစ္နဲ႔ အုပ္စု။

၄။ ၿမိဳ႕နယ္ ေက်းရြာဥကၠ႒ေတြရဲ႕ အစီအစဥ္ မဟုတ္ဘဲ အေရးေပၚ ႀကံဳရင္ႀကံဳသလုိ စစ္ေၾကာင္းေတြက ၿမိဳ႕ေပၚရထား ဘူတာရံုနဲ႔ သေဘာၤဆိပ္ အပါအဝင္ ေရွ႕တန္းနယ္ေျမ လယ္ေတာနဲ႔ လမ္းေၾကာင္းေတြဆီမွ ေခ်ာဆြဲလာတဲ့အုပ္စု။

၅။ ျပစ္မႈေၾကြးကို ေခြ်းနဲ႔ဆပ္မည္ ေဆာင္ပုဒ္နဲ႔အညီ ျပစ္ဒဏ္ကို ေလ်ာ့ေပ့ါခံစားလုိပါက ျဖစ္ေစ၊ ျပစ္ဒဏ္ လြတ္ၿငိမ္းခံရခါနီးျဖစ္ေစ၊ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားမွ အက်ဥ္းသားမ်ားအား စီစဥ္ေပးတဲ့အုပ္စု။

၆။ အခေၾကးေငြ ရယူလိုလို႔ သီးျခား မိမိဆႏၵအရ လိုက္ပါတဲ့ ေၾကးစားေပၚတာဆုိၿပီး အမ်ိဳးအစား (၆) မ်ိဳး ရိွပါတယ္။

တခ်ိဳ႕ ၿမိဳ႕နယ္ (ပါတီေကာင္စီ၊ မဝတ၊ မယက) ေတြဟာ ေပၚတာကို လုိအပ္တာထက္ပိုၿပီး စုေဆာင္း ထားတတ္ၾကပါတယ္။ တဖန္ မိုးရာသီ နီးလာၿပီ ျဖစ္လို႔ လယ္လုပ္ႏုိင္ဖုိ႔ တခ်ိဳ႕မိသားစုေတြဟာ ေပၚတာေၾကးေငြကို ထည့္ဝင္ၾကၿပီး ကင္းလြတ္ခြင့္ ေတာင္းၾကပါတယ္။ အစားထုိးလိုက္မဲ့ သူကို ငွားထည့္ၾကပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ အခေၾကးေငြနဲ႔ စစ္ဆင္ေရး တခါလုိက္သြားရင္ ေစ်းႏႈန္း ဘယ္ေလာက္ဆုိၿပီး ေပၚတာ Specialist (ေၾကးစားေပၚတာ) ေတြလည္း ေပၚလာပါတယ္။ ၿမိဳ႕နယ္အဖဲြ႔ေတြက အဲဒီ ေၾကးစားေပၚတာေတြကိုဘဲ ငွားရမ္းၿပီး စစ္ေၾကာင္းထဲ ထည့္ေပးရတာလည္း ရွိပါတယ္။


ေတာတြင္းတေနရာမွ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္ ရဲေဘာ္စစ္သည္ ႏွစ္ဦး

ဒါေပမဲ့ ေပၚတာေတြက မိမိတို႔ လိုက္ပါရမဲ့ စစ္ေၾကာင္းဟာ နယ္ေျမခံတပ္ဆိုရင္ေတာ့ အသာတၾကည္ လိုက္ပါၾကေပမဲ့ တပ္မတပ္ေတြ တျခားနယ္ဘက္က အေၾကာင္းမသိတဲ့ တပ္ေတြဆုိရင္ေတာ့ မလိုက္ခ်င္ဘဲ ထြက္ေျပးၾကသလို ေပၚတာခကို စဥ္းစားခ်င့္ခ်ိန္ ေစ်းဆစ္ၾကပါတယ္။ ေၾကးစား ေပၚတာေတြမွာ တခ်ိဳ႕က သစၥာရွိၾကကာ သတ္မွတ္ အခ်ိန္ကာလ ႏွစ္ပတ္တန္သည္၊ တစ္လတန္သည္ ေနေပးၾကေပမဲ့ တခ်ိဳ႕ကေတာ့ ထြက္ေျပးၿပီး ႀကိဳတင္ေပးထားတဲ့ ငွားရမ္းခ အသားတင္ ရတာမုိ႔ ေနာက္တခါ တျခားတပ္မွာ ျပန္လိုက္ကာ ဝင္ေငြအေတာ့္ကို ဟန္လွပါတယ္။ တခ်ိဳ႕ၿမိဳ႕နယ္ အာဏာပိုင္ အဖဲြ႔အစည္းေတြကေတာ့ တပ္မေတာ္ရဲ႕ အရွိန္အဝါသံုးၿပီး မလုိအပ္ဘဲ ျပည္သူလူထုအေပၚ ဖိအားေပး ေပၚတာဆြဲတာမိ်ဳး၊ ေပၚတာခေငြကို အလြဲသံုးစား လုပ္တာမ်ိဳးလည္း ရွိပါတယ္။

အပိုင္း (၂) ကို ဆက္လက္တင္ျပ ေပးသြားပါမယ္ခင္ဗ်ား။
 

No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။