Wednesday, August 21, 2013

အီထေရာနစ္ ဥပေဒ ျပင္ဆင္ရန္ လႊတ္ေတာ္ ေဆြးေႏြးမည္

(ဧရာ၀တီ)

ယခင္စစ္အစုိးရ လက္ထက္ျပ႒ာန္းခဲ့ေသာ အီလက္ထေရာနစ္ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒကို ႏုိင္ငံေရးလက္နက္အျဖစ္ အသုံးျပဳ ျပစ္ဒဏ္ေပးမႈမ်ား အဆုံးသတ္ႏုိင္ေရး ျပင္ဆင္ခ်က္အဆုိတခုကို ယေန႔ ေနျပည္ေတာ္တြင္ က်င္းပေနေသာ ျပည္သူ႕ လႊတ္ေတာ္က လက္ခံေဆြးေႏြးရန္ သေဘာတူ လက္ခံလိုက္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ဦးသိန္းညႊန္႔က ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊ ဦးေဆာင္ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္းသာယာေရး ႏွင့္ဖြံ႕ၿဖဳိးေရး ေကာင္စီ လက္ထက္ ဥပေဒ အမွတ္ ၅/၂၀၀၄ ျဖင့္ ျပ႒ာန္းခဲ့ေသာ အီလက္ ထေရာနစ္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ေရး ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းကုိ ယေန႔လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ တင္သြင္း လုိက္ၿပီး လႊတ္ေတာ္က လက္ခံေဆြးေႏြးရန္ ကန္႔ကြက္သူမရွိ သေဘာတူညီလုိက္ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု သိရွိရသည္။


စစ္အစုိးရ ျပ႒ာန္းခဲ့ေသာ အီလက္ထေရာနစ္ ဥပေဒ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ေကာင္းမြန္ေသာ္လည္း စစ္အစုိးရက ႏုိင္ငံေရးသမား၊ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားကုိ ျပစ္ဒဏ္ေပးေသာ ဥပေဒတရပ္ အျဖစ္ အသုံးျပဳ ခဲ့ေၾကာင္း ၊ ထို႔ေၾကာင့္ ဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး အထူးသျဖင့္ ျပစ္မႈ ျပစ္ဒဏ္ပုိင္းတြင္ ႏုိင္ငံေရးလက္နက္အျဖစ္ အသုံးျပဳ ျပစ္ဒဏ္ေပးမႈ မျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္ ကင္းလြတ္ခြင့္ ထည့္သြင္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ဦးသိန္းညႊန္႔က ေျပာသည္။

” ဥပေဒရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္ က အင္မတန္ ေကာင္းပါတယ္။ ေခတ္မီဖြံ႕ၿဖဳိးတုိးတက္ေသာ ႏုိင္ငံေတာ္တည္ေဆာက္ရာတြင္ အီလက္ ထေရာနစ္ ဆက္သြယ္ေရး နည္းပညာျဖင့္ ေထာက္ကူ ျပဳေစရန္ျဖစ္ပါတယ္။ သုိ႔ေသာ္ 
လက္ေတြ႕မွာ ျပစ္မႈ ျပစ္ဒဏ္ ျပ႒ာန္းခ်က္ မွာတော့ အဲဒီရည္ရြယ္ခ်က္ေတြနဲ႔ ကြဲလြဲေနပါတယ္။ ဒီဥပေဒျပ႒ာန္းတဲ့ကာလက ျပည္သူ႕ လႊတ္ေတာ္ ေပၚေပါက္ ျခင္းမရွိတဲ့ အခ်ိန္ကာလ ျပ႒ာန္းတဲ့ဥပေဒျဖစ္တယ္။ ဒုတိယက အဲဒီအခ်ိန္ကာလက အမ်ဳိးသား ျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရး အတြက္ အလွမ္း ကာေ၀းေနတဲ့အခ်ိန္မွာ ျပ႒ာန္းခဲ့တဲ့ ဥပေဒျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ဥပေဒရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ လက္ေတြ႕မွာ ႏုိင္ငံေရးသမားေတြ၊ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ေတြကုိ ႏုိင္ငံေရးအရ ျပစ္ဒဏ္ေပးတဲ့ဥပေဒ တရပ္ျဖစ္လာခဲ့တာ ကုိေတာ့ စီရင္ခ်က္ေတြအရ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းလက္ခံၿပီးေတာ့ ေဆြးေႏြးဖို႔ လိုအပ္တဲ့ ဥပေဒျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဦးသိန္းညႊန္႔က ေျပာသည္။

အီလက္ ထေရာနစ္ ဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းတြင္ ျပစ္မႈ ျပစ္ဒဏ္မ်ားကုိ ေလ်ာ့ခ်လိုက္ၿပီး ဥပေဒသည္ ႏုိင္ငံသားတုိ႔၏ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္၊ ေရးသားခြင့္ တုိ႔ကို မထိခိုက္ေစရ ဆုိေသာ ကင္းလြတ္ခြင့္ကုိ လည္း ထည့္သြင္းျပ႒ာန္းရန္ ဦးသိန္းညႊန္႔က အဆုိျပဳထားေၾကာင္း သိရွိရသည္။

“ဥပေဒမွာပါတဲ့ ျပ႒ာန္းခ်က္က အင္မတန္က်ယ္ျပန္႔ၿပီးေတာ့ လိုရင္ လိုသလို ႏုိင္ငံေရး အရ သုံးရင္သုံးႏုိင္တဲ့၊ တကယ္လည္း ျဖစ္ခဲ့တဲ့ သုံးခဲ့တဲ့ ဥပေဒလည္းျဖစ္တယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ကင္းလြတ္ခ်က္ တခုကို ထည့္သြင္းထားပါတယ္။ အဲဒီကင္းလြတ္ခ်က္ ကေတာ့ ဤဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္သည္ ႏုိင္ငံေတာ္လုံၿခဳံေရး၊ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရး၊ ရပ္ရြာေအးခ်မ္း သာယာေရး သုိ႔မဟုတ္ ျပည္သူတို႔၏ ကိုယ္က်င့္တရား အလို႔ငွာ ျပ႒ာန္းထားေသာ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ မဆန္႔က်င္ေသာ မိမိ၏ ယုံၾကည္ခ်က္ ၊ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ားကုိ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ခြင့္၊ ေရးသားေျပာဆုိခြင့္တို႔ႏွင့္ မသက္ဆုိင္ဆုိတဲ့ ကင္းလင္းခြင့္ ထည့္ထားပါတယ္”ဟု ဦးသိန္းညႊန္႔က ဆုိသည္။

အီလက္ထေရာနစ္ ဥပေဒပါ ျပစ္မႈျပစ္ဒဏ္မ်ားကုိ ေလ်ာ့ခ်ရာတြင္ ပုဒ္မ ၃၃ အရ ေထာင္ဒဏ္ ၇ ႏွစ္ ၁၅ ႏွစ္အထိခ်မွတ္ ရမည္ဆုိေသာ ျပ႒ာန္းခ်က္အစား ေထာင္ဒဏ္ ၃ ႏွစ္မွ ၇ ႏွစ္ႏွင့္ ေငြဒဏ္ကိုလည္းေကာင္း၊ ပုဒ္မ ၃၄ အရ ေထာင္ဒဏ္ ၅ ႏွစ္အထိ ခ်မွတ္ရမည္ဆုိေသာ ျပ႒ာန္းခ်က္အစား ေငြဒဏ္ က်ပ္ ၅ သိန္းမွ သိန္း ၁၀၀ အထိ ခ်မွတ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ဒဏ္ေငြ မေဆာင္ပါက ေထာင္ဒဏ္ ၆ လ ခ်မွတ္ရမည္ဟု လည္းေကာင္း၊ ပုဒ္မ ၃၅ အရ ေထာင္ဒဏ္ ၃ ႏွစ္အထိ ခ်မွတ္ရမည္ ဆုိေသာ ျပ႒ာန္းခ်က္အစား ေငြဒဏ္ ၁၀ သိန္း မွ သိန္း ၅၀ အထိခ်မွတ္ႏုိင္ၿပီး ဒဏ္ေငြမေဆာင္ပါက ေထာင္ဒဏ္ ၃ လခ်မွတ္ရမည္ဟု လည္းေကာင္း၊ ပုဒ္မ ၃၆ အရ ေထာင္ဒဏ္ ၁ ႏွစ္ အထိ ခ်မွတ္ရမည္ဆုိေသာ ျပ႒ာန္းခ်က္အစား ေငြဒဏ္ ၁ သိန္းမွ ၃ သိန္းအထိ ခ်မွတ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ဒဏ္ေငြ မေဆာင္ပါက ေထာင္ဒဏ္ ၃ လ ခ်မွတ္ရမည္ဟု လည္းေကာင္း၊ ပုဒ္မ ၃၇ အရ ေထာင္ဒဏ္ ၁ ႏွစ္အထိ ခ်မွတ္ရမည္ဆိုေသာ ျပ႒ာန္းခ်က္အစား ေငြဒဏ္ ၁ သိန္းမွ ၃ သိန္းအထိ ခ်မွတ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ဒဏ္ေငြမေဆာင္ပါက ေထာင္ဒဏ္ ၃ လ ခ်မွတ္ရမည္ဟု လည္းေကာင္း ျပင္ဆင္ရန္ ဦးသိန္းညႊန္႔က အဆုိျပဳထားေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ဆက္သြယ္ေရး၊ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ နည္းပညာ၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေသာင္းတင္က ဦးသိန္းညႊန္႔၏ အဆုိသည္ ႏုိင္ငံသားတုိ႔ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ခြင့္ကို ရရွိေရး ေဆာင္ရြက္ခ်က္ ျဖစ္သျဖင့္ ကန္႔ကြက္ရန္မရွိဘဲ ဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးအတြက္ ၀န္ႀကီးဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ ပညာရွင္မ်ား အပါအ၀င္ အားလုံးႏွင့္ညႈိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္သင့္သည္ဟု ေျပာဆိုသည္။

“ဦးသိန္းညႊန္႔ရဲ႕ အဆိုက Freedom of Expression ကုိရရွိေအာင္ တင္ျပျခင္းျဖစ္တဲ့အတြက္ သင့္ေလ်ာ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါတယ္” ဟု ဦးေသာင္းတင္က ေျပာသည္။

စစ္အစုိးရက ၂၀၀၇ ေရႊ၀ါေရာင္လႈပ္ရွားမႈတြင္ ပါ၀င္ေသာ သံဃာေတာ္မ်ား၊ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ႏုိင္ငံေရး လႈပ္ရွားသူမ်ား၊ လူ႕အခြင့္အေရးလႈပ္ရွားသူမ်ား၊ အႏုပညာရွင္မ်ား၊ ျပည္တြင္းျပည္ပ သတင္းေထာက္မ်ားကုိ အီလက္ထေရာနစ္ ဥပေဒခ်ဳိးေဖာက္သည္ဟု ဆုိကာ ႏွစ္ရွည္ ေထာင္ဒဏ္မ်ား ခ်မွတ္ခဲ့သည္။

No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။