Wednesday, August 21, 2013

ေနျပည္ေတာ္ မသာအိမ္မွ ဖဲ၀ိုင္းၾကီးမ်ား (၁)

(Minmaha Baga FB Page)

ခင္ဗ်ား ဘာတတ္သလဲ? ဆရာ၀န္လား? အင္၈်င္နီယာလား? ပေရာဖက္ဆာလား? အန္ဂ်ီအိုလား? ခင္ဗ်ားတတ္တာေတြ အကုန္လံုး တိုင္းျပည္ရဲ႔ ျခံစည္းရိုးမွားခ်ိပ္ထားခဲ႔၊ ဘာမွကို ယူမလာနဲ႔….. ေၾသာ္ တခု ေသခ်ာေပါက္ေျပာရမွာေတာ႔ရိွတယ္၊ ခင္ဗ်ား ေဒၚလာ၊ ယူရို တခုခုေတာ႔ ယူခဲ႔…

က်ေနာ္တို႔၏ ေနျပည္ေတာ္ ရြာအား ဒၾကီး ဦးစိန္ေျပာင္အုပ္ခ်ဳပ္သည္။ သူက ေပါ႔ေသးေသးမဟု မေတာ္ေသာသူမ်ားေနေသာ တပ္တခု ( တပ္မေတာ္)ဟုေခၚေသာ ေနရာတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ျပီးေနာက္ က်ေနာ္တို႔ ေနျပည္ေတာ္ ရြာသို႔ ဒၾကီးအျဖစ္ေရာက္ရိွလာသည္။


သူသည္ တပ္မေတာ္ဟုေခၚေသာ တပ္ထဲတြင္ မေတာ္ေသာသူမ်ားေနသည္႔ အရပ္၀ယ္ အေတာ္ၾကီးပင္ အသားက်လာသည္။ က်ေနာ္တို႔ရြာ စေရာက္လာကတည္းကပင္ ၇ြာဒၾကီး ဦးစိန္ေျပာင္ ဖဲ၀ိုင္းမ်ားေထာင္ေတာ႔သည္။ ေက်းရြားဖြံ႕ျဖိဳးေရးအတြက္ ၾကီးမားေသာ ဖဲ၀ိုင္းမ်ား တည္ထားေလသည္။

ရြာဒၾကီး ဦးစိန္ေျပာင္၏ ဖဲ၀ိုင္းမ်ားမွာ (၄)မ်ိဳးေလးစားခြဲထားသည္။
(၁) စီးပြားေရးဖဲ၀ိုင္း
(၂) အာဏာ ရွာေဖြေရး ဖဲ၀ိုင္း
(၃) ျငိမ္းခ်မ္းေရး ဖဲ၀ိုင္း
(၄) ေနရာမရိွ အာဏာမရိွသူမ်ား၏ ဖဲ၀ိုင္း တို႔ျဖစ္ၾက၏

က်ေနာ္တို႔ရြာသို႕ ေရာက္လာသူမ်ားအားလံုး ဒၾကီး ဦးစိန္ေျပာင္ဖဲ၀ိုင္းႏွင္႔ လြတ္ကင္းသြားသူမွာ အလြန္ရွားလွသည္။ ဒၾကီးကလဲ ရြာမွ လံုျခံဳေရးမ်ားအား သူေထာင္ထားေသာ ဖဲ၀ိုင္းသို႕ ၀င္ေရာက္လိုသူမ်ားကိုသာ ရြာအတြင္းသို႕၀င္ခြင္႔ေပးေလ၏။

ထိုေၾကာင္႔ က်ေနာ္တို႔ရြာသို႔ မည္သို႔မည္ပံုျဖင္႔ ေရာက္ရိွလာေစကာမူ ဒၾကီးဖဲ၀ိုင္းသို႔ ၀င္ေရာက္ျပီး ၀ိုင္းထိုင္ အိမ္ကိုင္သူ လုပ္လိုလ်ွင္လုပ္ သို႔မဟုတ္ အနည္းဆံုး ေဘးထိုးေလးျဖင္႔ ၀င္ေရာက္ပတ္သက္ၾကရသည္။

က်ေနာ္တို႔ ၇ြာသို႔ ၀င္လာမည္႔သူအားလံုးအား မည္သို႔ေသာ အသြင္ျပင္ ရိွေစကာမူ ဒၾကီး ဦးစိန္ေျပာင္မွ ၀င္လာလိုသူအားလံုးသည္ ဖဲသမ်ားျဖစ္ရမည္ဟုလည္း စည္းကမ္းထုတ္ထားေလသည္။

က်ေနာ္တို႔ ရြာ၏ ဖဲ၀ိုင္းအားလံုးတို႔တြင္ အမွတ္(၁) စီးပြားေရးဖဲ၀ိုင္း ႏွင္႔ အမွတ္(၂) အာဏာရွာေဖြေရး ဖဲ၀ိုင္းတို႔အား ရြာႏွင္႔ ကပ္လ်ွက္ရိွေသာ (China) ခ်ီးနား ရြာမွ ေနာက္ကြယ္က ရြာဒၾကီးႏွင္႔ သူ၏ အေပါင္းပါမ်ားအား အရင္းႏွီးအေတာ္တန္စိုက္ထုတ္ေပးထားျပီး အဆိုပါဖဲ၀ိုင္းၾကီး(၂) ခုကို က်င္းပေလသည္။

ရြာဒၾကီး ဦးစိန္ေျပာင္မွလည္း အလြန္ပင္ လက္လိုက္ေလသည္။ ယခင္ က်ေနာ္တို႔ရြာအတြက္ ေငြမ်ားေခ်းေပးထားေသာ အျခားရြာမ်ားကိုပင္ အမွဳမထားေတာ႔ပဲ ခ်ီးနားရြာကိုသာ ၇ြာဒၾကီးက မ်က္ႏွာသာေပးေလသည္။ အေၾကာင္းမွာ ၇ြာဒၾကီးမွ လိုအပ္လ်ွင္ ေငြေရးေၾကးေရးမ်ားတင္မက အျခားေသာ ရြာ၏ အာဏာတည္ျမဲေရး စေသာ ကိစၥမ်ားအားလံုးတို႔အား ခ်ီးနားမွပင္ အကူညီေပးေသာေၾကာင္႔ ခ်ီးနား(China)ရြာအား ေသေရးရွင္ေရးတမ်ွ အားကိုးအားထား ျပဳထားေလသည္။
ရြာဒၾကီး၏ ဘက္လိုက္မွဳ မတရားမွဳသည္မၾကာေသးခင္ကမွ ေပၚထြက္လာေလသည္။ က်ေနာ္တို႔ ရြာအားတကယ္ကူညီျပီး ယခင္ ေပးေခ်းထားသည္႔ ေတာင္ပံုယာပံုေငြမ်ားကိုပင္ မယူေတာ႔ပဲ ေလ်ာ္ပစ္လိုက္ေသာ ခပ္လွမ္းလွမ္းမနီးမေ၀းမွ ရြာသားမ်ား ယခုအသံထြက္လာေလသည္။ ဒၾကီး စိန္ေျပာင္ ၏ လုပ္ရပ္ကား သူတို႔အဖို႔ ေမ်ွာ္လင္႕တၿကီး ရိွေနခဲ႔ရာမွ အားလံုး ျပဳတ္ျပဳတ္ျပံဳန္းကုန္မတတ္ ဆံုးရွဳံးသြားေသာ ဂ်ပန္ ရြာျဖစ္ေလသည္။

၇ြာဒၾကီးမွ ရြာအတြက္ သြားလာေရးအတြက္ ေလယာဥ္ကြင္းတည္ေဆာက္မွဳမ်ားအား သူ၏အၾကံစည္ႏွင္႔ေလ်ာ္ညီေသာ ေတာင္ကိုရီးယားရြာႏွင္႔ ခ်ီးနားရြာ မ်ားကိုသာ ကမကထျပဳ ေဆာင္ရြက္ရန္ အခြင္႔ေပးေလေသာေၾကာင္႔ ဂ်ပန္ရြာမွ ေဒါသထြက္ကာ ေအာက္ပါအတိုင္း ေဖၚျပ တုံ႔ျပန္ေလသည္။

Myanmar strategy to get rethink after failed infrastructure bids

– Japan is going to have to rethink its strategy for opening business opportunities in Myanmar, one of the last untapped markets in Asia, as Japanese consortia have failed to win international tenders to develop the country’s infrastructure.
Airport construction and expansion projects as well as telecom operator licenses are among key deals that Japan has lost to other foreign consortia that have included South Korean and Chinese bidders, dealing a blow to Japan’s all-out efforts at the government and private-sector levels to win contracts.
There is a need to revise (our) game plan,” a high-ranking government official said in the face of Japan’s poor record in securing contracts despite its promise of official development assistance and debt waivers for Myanmar.

ဆိုလိုရင္းမွာ ဂ်ပန္မွ ျမန္မာျပည္အတြင္း ေလလံမ်ားဆြဲျပိဳင္ပြဲတြင္း ရွဳံးနိမ္႔ခဲ႔ျပီးေနာက္ ျမန္မာ အေပၚ ထားေသာ သေဘာထားမ်ား ျပန္လည္သံုးသပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဂ်ပန္၀န္ၾကီးခ်ဳပ္က ဆိုလာပါသည္။ ဂ်ပန္အဖိဳ႕ လူသားအရင္းျမစ္ဖြံ႕ျဖိဳးေရးဆိုင္ရာႏွင္႔ ဆက္သြယ္ေရး ၀န္ေဆာင္မွဳလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ၀င္ေရာင္ယွဥ္ျပိဳင္ ေလလံဆြဲရာတြင္ ဘာတခုမွ မရပဲ အရွဳံးၾကီး ရွံဳးခဲ႔ေၾကာင္းတင္ျပထားေသာ ဂ်ပန္တိုင္း သတင္းျဖစ္ေလသည္။

ထို႕ေၾကာင္႔ ဂ်ပန္မွ ၄င္းတို႔၏ ယခုလုပ္ေဆာင္ေလလံဆြဲပြဲမ်ားတြင္ ေနျပည္ေတာ္ မွ ျမန္မာျပည္အတြက္ ဂ်န္ပန္၏ လူသားအရင္းျမစ္ဆိုင္ရာ ဖြံ႔ျဖိဳးမွဳမ်ားအကူညီ လိုအပ္ေၾကာင္း ကတိက၀တ္ ျပဳထားေသာ္ျငားလည္း မရွဳမလွ ဆံုးရုံးရေသာေၾကာင္႔ လက္ရိွ ကစားေနေသာ ကစားပြဲအား ျပန္လည္သံုးသပ္ရန္လိုလာျပီဟု ဂ်ပန္ အစိုးရ အၾကီးတန္း အရာ၇ိွမွ ထုတ္ေဖၚေျပာဆိုလာပါသည္။

ဆက္လက္ေဖၚျပေပးပါဦးမည္

ေက်းဇူးတင္ပါသည္
ဂိုလ္ရွယ္ေလး

No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။