Sunday, August 18, 2013

စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေရာင့္ရဲစိတ္ေမြးၾကရန္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ တုိက္တြန္း

(Mizzima)

စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေရာင့္ရဲတင္းတိမ္စိတ္ အၿမဲေမြးျမဴထားၾကၾကရန္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္က စစ္ဘက္ အရာရွိမ်ားႏွင့္ သင္တန္းသား အရာရွိမ်ားကို ၾသဂုတ္ ၁၇ ရက္တြင္
ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕ရွိ စစ္တကၠသိုလ္ဘြဲ႔ႏွင္းသဘင္ ခန္းမေဆာင္၌ ေျပာၾကားလိုက္သည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္၏ ေျပာၾကားမႈကို အစိုးရပိုင္ ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာတြင္ မ်က္ႏွာဖံုးသတင္းအျဖစ္ ၾသဂုတ္လ ၁၈ ရက္တြင္ ေဖၚျပပါရွိလာျခင္းျဖစ္သည္။


"စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနျဖင့္ ေရာင့္ရဲ တင္းတိမ္စိတ္ အၿမဲေမြးျမဴထားၾကေစလိုေၾကာင္း ႐ိုး႐ိုးသားသား ႀကိဳးႀကိဳးစားစားျဖင့္ မိမိ၏ လုပ္ငန္း တာဝန္အေပၚ ေစတနာထားလုပ္ကိုင္သြားၾကေစလိုေၾကာင္း" ဟု သတင္းစာက
ေရးသားေဖၚျပသည္။

သို႔ေသာ္ လက္ရွိ အစုိးရစစ္တပ္၏ ထိပ္တန္းအရာရွိေဟာင္းအခ်ိဳ႕တည္ေထာင္ထားသည့္ စီးပြားေရးဦးပိုင္လီမိတက္
သည္ အျမတ္မ်ားသည့္ လုပ္ငန္းအေျမာက္အမ်ားကို လုပ္ကိုင္ေနသျဖင့္ ေဝဖန္မႈမ်ား ထြက္ေပၚလ်က္ရွိေနၿပီး ထုိလုပ္ငန္းမ်ားမွ အျမတ္မည္မွ်ရသည္ကို ျပည္သူမ်ားထံ တစ္ႀကိမ္မွ် ခ်မျပခဲ့ျခင္း မရွိေသးေပ။

၂၀၀၈ ခုႏွစ္အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၀(ခ)တြင္ စစ္တပ္သည္ တပ္ပိုင္းဆိုင္ရာကိစၥအားလံုးကို လြတ္လပ္စြာ စီရင္
ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရွိသည္ဟု ျပဌာန္းထားေသာေၾကာင့္ စစ္တပ္သည္ ၎တို႔အသံုးစရိတ္အတြက္ ကိုယ္တိုင္ ရွာေဖြႏုိင္
သည့္အခြင့္အေရးကို ရရွိေနသေလာဟု ေမးခြန္းထုတ္သူမ်ားလည္း ရွိေနသည္။

အလားတူ ႏုိင္ငံအဝွမ္းတြင္ စစ္တပ္သိမ္းထားသည့္ေျမမ်ားသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႀကီးထက္ပင္ပိုက်ယ္သည့္ ပမာဏ (စုစုေပါင္း ဧက ၂၉၇,၀၀၀ ေက်ာ္) ရွိေနသည့္အတြက္ လႊတ္ေတာ္တြင္ အမတ္မ်ားက အက်ယ္တဝင့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား
မျဖစ္ ေပၚေပါက္လာခဲ့သည္။ ယခုလဆန္းတြင္ ျပဌာန္းလိုက္သည့္ အဂတိလုိက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒသစ္တြင္ အာဏာပိုင္တို႔ႏွင့္ သူ႔မိသားစု၏ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကို ေၾကျငာရမည့္ ပုဒ္မမ်ားထည့္သြင္းျပဌာန္းထားသည္။

၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလအတြင္းကလည္း ထိုစဥ္က ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး အဆင့္သာရွိေသးသည့္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ မင္းေအာင္လႈိင္က တပ္မေတာ္အတြင္း ေခါင္းေဆာင္မႈကို အတင္းအက်ပ္ရယူပါက အာဏာရွင္ေခါင္းေဆာင္
ျဖစ္လာမည္ဟု အမွတ္စဥ္ ၅၅ သင္တန္းဆင္း ဗိုလ္ေလာင္းမ်ားကို သတိေပးမွာၾကားခဲ့ေသးသည္။

“မိမိတပ္ဖြဲ႔ကို ေခါင္းေဆာင္မႈရေအာင္ အတင္းအက်ပ္လုပ္ယူရင္ အာဏာရွင္ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္လာၿပီး အခ်ိန္တိုအတြင္း မိမိ ေခါင္းေဆာင္မႈ က်ဆင္းသြားမွာျဖစ္တယ္” ဟု ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၇ ရက္ မိန္႔ခြန္းတြင္ ေျပာသြားသည္။

“အာဏာရွင္”ဟူသည့္ အသံုးအႏႈန္းသည္ ယခင္က အစုိးရႏွင့္ တပ္မေတာ္အရာရွိမ်ားအၾကားတြင္ သံုးႏႈန္းေျပာဆုိ
ေလ့မရွိခဲ့ဘဲ အတုိက္အခံ ႏုိင္ငံေရး အင္အားစုမ်ားၾကားတြင္သာ သံုးႏႈန္းေလ့ရွိသည့္ စကားလံုးလည္းျဖစ္သည္။

“ဆႏၵေတြကို ေရွ႕တန္းတင္လြန္းရင္ မမွားသင့္တာေတြ မွားတတ္တယ္ဆိုတာကို အထူးသတိျပဳဖို႔လိုတယ္”ဟုလည္း မၾကာမီစစ္တပ္အရာရွိမ်ား ျဖစ္လာေတာ့မည့္ သင္တန္းဆင္းဗိုလ္ေလာင္းမ်ားကို ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္က မွာၾကားခဲ့
ေသးသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္က ႏိုင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးသည္ တပ္မေတာ္၏ အဓိကတာဝန္ျဖစ္သည္ဟု ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၇ ရက္ ဗိုလ္ေလာင္းမ်ားကို ေျပာသည့္ မိန္႔ခြန္းတြင္ ထည့္ေျပာသြားခဲ့ေသာ္လည္း လက္ေတြ႔တြင္ လႊတ္ေတာ္တြင္းသံုးရပ္အတြင္း၌ ကာခ်ဳပ္ကခန္႔အပ္ထားသည့္ တပ္မေတာ္သား ေလးပံုတစ္ပံုက ေနရာရယူထား
သည္။

No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။