Friday, August 2, 2013

ေထာက္လွမ္းေရး အဖြဲ႔ကို ျပဳျပင္ ဖြဲ႔စည္းျခင္း - အပိုင္း (၇)

(စည္းလံုးျခင္းရဲ႕အင္အား)

ေဆာင္းပါးရွင္ - ပီတာဇီမန္း။ 

အယ္ဒီတာအဖြဲ႕၏ တင္ျပခ်က္ ။    ။ အာရွႏုိင္ငံအမ်ားစုက အေနာက္တုိင္း ဒီမုိကေရစီပုံစံကုိ တုိက္ရုိက္သြတ္သြင္း မျပဳလုပ္ခ်င္ၾကတာကုိ သူတုိ႔ရဲ႕ ယဥ္ေက်းမႈနဲ႔ ဓေလ့ထုံးစံအား လက္ညြန္းထုိးၿပီး ျငင္းဆန္ေနၾကပါတယ္။ ျမန္မာအစုိးရက ဥေရာပရိွႏုိင္ငံမ်ား ၿပိဳကြဲတာကုိ ေထာက္ျပၿပီး တပ္မေတာ္က (၂၅) ရာခုိင္ႏူန္း အမ်ိဳးသားႏုိင္ငံေရး ဦးေဆာင္မႈ က႑မွာ အၿမဲတမ္း ပါ၀င္ရမယ္လုိ႔ ဆုိေနပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အာဏာရွင္မ်ားကုိ ျပန္လည္အသက္သြင္းမည့္ သုိ႔မဟုတ္ အကာအကြယ္ေပးမည္ဆုိတာကုိ ျပည္သူလူထုက စုိးရိမ္ပူပန္ေနပါတယ္။ အဆုိပါ ေဆာင္းပါးကုိ တင္ျပေနရတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ဟာ လက္ရိွျမန္မာအစုိးရရဲ႕လုိလားခ်က္အတုိင္း ေဖၚျပ ေနတာမဟုတ္သလုိ တခ်ိဳ႕အတုိက္ခံအဖြဲ႕အစည္းရဲ႕ ဆႏၵသေဘာထားကုိ မ်က္ကြယ္ျပဳတာမဟုတ္ေၾကာင္း သတိျပဳေစ လုိပါတယ္။ AAPP ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္းက ထုတ္ေ၀တဲ့ အဆုိပါ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး စာအုပ္မွ အခ်က္အလက္မ်ားဟာ ခ်က္သမၼတႏုိင္ငံရိွ အထင္ကရတာ၀န္ထမ္းေဆာင္းခဲ့တဲ့ ပုဂၢိဳလ္ မ်ားရဲ႕အေတြ႕အႀကံဳမ်ားကုိ ႏုိင္ငံအက်ိဳးအတြက္ ေလ့လာမွတ္သားႏုိင္ရန္သာျဖစ္ၿပီး စည္းလုံးျခင္းရဲ႕အင္အား ၀က္ဆုိဒ္ရဲ႕ အာေဘာ္မဟုတ္ပါေၾကာင္း တင္ျပလုိက္ရပါတယ္။

စလိုဗက္ကီးယား


စလိုဗက္ကီးယားမွာလည္း အလားတူ ထူးျခားတာ ျဖစ္တယ္။ SIS လို႔ သိၾကတဲ့ (ျပည္တြင္းျပည္ပ) ပူးေပါင္း ေထာက္လွမ္းေရး အဖြဲ႔ကို ေနာက္ေၾကာင္း မရွင္းတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြက ၁၉၉၅ နဲ႔ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္မ်ားအတြင္း ဦးေဆာင္ေနၾကတယ္။ ဒီပုဂၢိဳလ္ေတြရဲ႕ လုပ္ေဆာင္မႈေတြဟာ စလိုဗက္ကီးယားကို ႏုိင္ငံတကာက အထီးက်န္ ထားတာမွာ ပုိဆုိးဝါးေစဖုိ႔ အေၾကာင္းတစ္ခ်က္ အေနနဲ႔ပါတယ္။ ခ်က္ေထာက္လွမ္းေရးနဲ႔ မတူတာက စလိုဗက္  ေထာက္လွမ္းေရး အဖဲြ႔ဟာ ၁၉၉၃ နဲ႔ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္အတြင္း ဝန္ထမ္း ခါးျပတ္မႈ တခ်ိဳ႕နဲ႔ ႀကံဳရတယ္။ FBIS ရဲ႕ အရင္ စလိုဗက္ အရာရွိေတြကို အဖြဲ႔က ၁၉၉၃ ခုႏွစ္မွာ ျငင္းပယ္လိုက္တယ္။ လူေတြ အမ်ားႀကီးကို ထုတ္ပစ္လိုက္တယ္။ ဒါေပမဲ့ အရင္ StB အရာရွိေတြကိုေတာ့ တပ္ဖြဲ႔ထဲ အမ်ားအျပား ထည့္သြင္းတယ္။ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္မွာ တက္လာတဲ့ ဒီမုိကရက္တစ္ အစိုးရသစ္ကေတာ့ ဒီစုေဆာင္းထားတဲ့ လူေဟာင္းမ်ားကို ဖယ္ရွား ပစ္လိုက္တယ္။

ဒါေၾကာင့္ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္မွာ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးသစ္က သုညေျဖရွင္းနည္းကို ရုတ္တရက္ ေရြးခ်ယ္ ဆံုးျဖတ္လိုက္ၿပီး က်န္ေနတဲ့ StB အရာရွိေဟာင္းေတြကို အမႈထမ္းသက္ အမ်ားႀကီး ရွိၿပီးမွ သစၥာရွိရင္ေတာင္ ထုတ္ပစ္ လိုက္တယ္။ ဒီလုပ္ရပ္က အဖြဲ႔ရဲ႕ ကြ်မ္းက်င္ရင့္က်က္မႈကို ထိခိုက္ ေစရံုမက စင္ၿပိဳင္အဖြဲ႔ေခၚတဲ့ စိုးရိမ္စရာ ျဖစ္ရပ္ကို ဖန္တီးေပးလိုက္တယ္။ အလုပ္ျဖဳတ္ခံရတဲ့ အရာရွိေတြက တစ္ခါတစ္ေလ အစုိးရ မဟုတ္တဲ့ အဖြဲ႔အစည္းမွာ ဝင္လုပ္တယ္။ တခ်ိဳ႕ သတင္းသမားေတြရဲ႕ အျမင္နဲ႔ ကြဲလြဲတာက အိမ္နီးနားခ်င္း ႏုိင္ငံေတြနဲ႔ ႏိႈင္းယွဥ္လိုက္ရင္ ခ်က္ေထာက္လွမ္းေရးက ျပည္တြင္း ႏုိင္ငံေရး ေလာကမွာ ပါဝင္ပတ္သက္တာဟာ မျဖစ္စေလာက္ပါ။ ေဖၚျပခဲ့တဲ့ ဘယ္ႏုိင္ငံကမွ သုညေျဖရွင္းနည္း ကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအစမွာ အေကာင္အထည္ မေဖၚပါဘူး။ ဒီအစား ခါးဆက္မျပတ္တဲ့ နည္းကိုပဲ ေရြးၾကပါတယ္။ ခ်က္သမၼတႏုိင္ငံမွာ ႏွစ္အတန္ၾကာမွ သုညေျဖရွင္းနည္း နီးနီးကို အရပ္ဘက္ေထာက္လွမ္းေရးနဲ႔ စစ္ဘက္ ေထာက္လွမ္းေရး VOZ တို႔က ေရြးခဲ့ပါတယ္။ ေဖၚျပၿပီးခဲ့သလုိပဲ စလိုေဗကီးယားက ရုတ္တရက္ သံုညေျဖရွင္းနည္း ကို ေနာက္ပိုင္းက်မွ ေရြးခဲ့တာပါ။ ပိုလန္ အထူးသျဖင့္ ဟန္ေဂရီမွာ သြားစရာ လမ္းတစ္ခု ရွိပါတယ္။ အက္စတုိးနီးယားမွာ (လစ္သူေယနီးယားမွာေကာ) လံုးလံုးလ်ားလ်ားေတာ့ မဟုတ္ဘူး။ အတုိင္းအတာ နည္းနည္း ေလ်ာ့တယ္။ လံုၿခံဳေရး အဖြဲ႔သစ္ေတြကို လူငယ္လူသစ္ေတြနဲ႔ခ်ည္း ဖြဲ႔ခဲ့တယ္။

တကယ္လို႔ တစ္ခုခုမ်ား ျဖစ္ခဲ့ရင္ ဒီေမးခြန္းမ်ိဳးဟာ မတူကြဲလြဲတဲ့အခ်က္ေတြေပၚ အေျခခံတဲ့ သမိုင္းကို စားၿမံဳ႕ျပန္စရာ ကိစၥ ျဖစ္လာႏုိင္ပါတယ္။ တစ္ခါတေလေတာ့လည္း ကြ်န္ေတာ္ ေတြးမိတယ္။ ခ်က္ကိုစလုိ ဗက္ကီးယားနဲ႔ ခ်က္ေထာက္လွမ္းေရး အဖြဲ႔ေတြ ျပဳျပင္ဖြဲ႔စည္းတာကို စိတ္မခ်မ္းေျမ႕စရာ နည္းေအာင္ အမွားနည္းေအာင္ ပိုထိေရာက္ေအာင္ ဘာေတြမ်ား လုပ္ခဲ့သင့္သလဲေပ့ါ။ တကယ္လို႔မ်ား ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ကို ျပန္သြားဖုိ႔ အခ်ိန္ေျပာင္း ယႏၱယားကုိ သံုးႏိုင္မယ္၊ ကြ်န္ေတာ္နဲ႔ ကြ်န္ေတာ့္ လုပ္ေဖၚကိုင္ဖက္ေတြကို အႀကံေပး ႏုိင္မယ္ဆုိရင္ ကြ်န္ေတာ့္ အႀကံအစည္ေတြကေတာ့ ဒီလို ရွိလိမ့္မယ္။ ေထာက္လွမ္းေရး အဖြဲ႔ေတြကို ျပဳျပင္ ဖြဲ႔စည္းရတာ အခ်ိန္ၾကာတယ္။ အကုန္အက် မ်ားတယ္။ စိတ္မခ်မ္းေျမ႕စရာ အမွားမရွိေအာင္ လုပ္လုိ႔ မရဘူး။ ဒီမုိကေရစီ ႏိုင္ငံမွာ ေထာက္လွမ္းေရး အဖြဲ႔ရဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး၊ မူဝါဒေတြကုိ တာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ဖုိ႔ သီးျခားလူတစ္စုကို ႀကိဳတင္ ေလ့က်င့္ေပးရမယ္ဆုိတာေတြပါပဲ။ ေထာက္လွမ္းေရး အဖြဲ႔ရဲ႕ ေနာင္တက္မဲ့ အႀကီးအကဲဟာ ႏုိင္ငံေရးနယ္ လက္ဝဲလက္ယာ အစြန္းႏွစ္ဘက္ကလူ မျဖစ္သင့္ဘူး။ ႏွစ္ေတြ အၾကာႀကီး ျပည္ေျပး ျဖစ္ခဲ့တဲ့လူ၊ ဒါမွမဟုတ္ ကုန္သည္၊ ဒါမွမဟုတ္ ေၾကးစားစစ္သားစတဲ့ လူမ်ိဳးေတြ မျဖစ္သင့္ဘူး။ ဒါဆုိ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔က ေဟာခ်င္ေျပာခ်င္လွတဲ့ ဓမၼဆရာကို ရွာေနတာလား။ ႏုိင္ငံျခားက စနစ္ေတြနဲ႔ ဆက္စပ္ေနတာ အားလံုးကို ထပ္ခါထပ္ခါ ေလ့လာေနသင့္တယ္။ ႏိုင္ငံတုိင္းမွာ လံုၿခံဳေရးအတြက္ ေျဖရွင္းနည္းဟာ ေဒသဆုိင္ရာ သမုိင္းေၾကာင္း အရ သီးျခား အေျခအေနေတြကို အရင္းခံတယ္။ ဘယ္ႏုိင္ငံမွာမွ သေဘာတရားေရးက ထြက္ေပၚ လာတာ မဟုတ္ပါဘူး။ အခ်ိန္တုိအတြင္း ကြ်မ္းက်င္ဖုိ႔ ဆုိတာ မလံုေလာက္ပါဘူး။ တကယ့္အခက္အခဲက အေသးစိတ္ လုပ္မွ ေတြ႔ရတာပါ။ ႏုိင္ငံျခား ပံုစံေတြကို စုေပါင္း စပ္ေပါင္း လုပ္ၿပီး ေျဖရွင္းနည္းတစ္ခုကို ထုတ္ေကာင္း ထုတ္ႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။ ႏို္င္ငံေတာ္ အာဏာကို လႊဲေျပာင္းယူၿပီးတာနဲ႔ လွ်ိဳ႕ဝွက္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ကို အျမန္ဆံုး ဖ်က္ပစ္ရပါမယ္။ ဒါေပမဲ့ တပ္ဖြဲ႔ဝင္ေတြကို လူမႈေရး မေရမရာ အေျခအေနမွာ ထားတာကေတာ့ ေနရာမက်ဘူး။ ေထာက္လွမ္းေရး အဖြဲ႔ေဟာင္းရဲ႕ မွတ္တမ္းမွတ္ရာေတြကို ေသေသခ်ာခ်ာ ကာကြယ္ ထိန္းသိမ္းထားရမယ္။ လွ်ိဳ႕ဝွက္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ေဟာင္းရဲ႕ မတူတဲ့ ဌာနစိတ္ေတြကို ခြဲျခားထားရမယ္။ ဒီဌာန စိတ္တခ်ိဳ႕ဟာ တပ္ဖြဲ႔သစ္ရဲ႕ တာဝန္မ်ိဳးေတြကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကတယ္။


မေတာ္မတရား အုပ္စုိးမႈ စနစ္ က်ဆံုးၿပီးေနာက္ တပ္ဖြဲ႔သစ္ကို မ်က္ႏွာသစ္ေတြနဲ႔ ဖြဲ႔တာ အေကာင္းဆံုးနည္း ျဖစ္ပံုရပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ပထမဆံုးအဆင့္မွာ အရင္ အစုိးရ လက္ထက္က ေထာက္လွမ္းေရးေဟာင္းေတြကို မသံုးဘဲနဲ႔ေတာ့ ဒါဟာ မျဖစ္ႏုိင္ေလာက္ပါဘူး။ သူတုိ႔ကို အျပန္အလွန္အေနနဲ႔ တစ္ခုခုေပးမယ္လုိ႔ ဂတိေပးရ ပါမယ္။ ဥပမာ (၅) ႏွစ္တာ အကာအကြယ္မ်ိဳးေပ့ါ။ (၅) ႏွစ္ျပည့္ရင္ ေထာက္ပံ့ေငြ ရက္ရက္ေရာေရာ ေပးၿပီး သူတို႔ကို ဖယ္ရွားရမယ္။ ဒီကတိကို အာမခံခ်က္ေပးၿပီး တကယ္လည္း ျဖည့္ဆည္းေပးရမွာေပ့ါ။ ႏုိင္ငံေရး အထက္စီးရသူ လူသစ္ေတြကို အခ်ိန္တုိအတြင္း ဆက္ဆံေရး ေျပျပစ္ေအာင္ ပညာေပးဖို႔ လိုတယ္။ ေထာက္လွမ္းေရး အဖြဲ႔ေတြကို အာဏာပိုင္ေတြက တာဝန္ေတြ၊ ကန္႔သတ္ခ်က္ေတြ အျမန္ဆံုး ခ်ေပးရမယ္။ ေထာက္လွမ္းေရး တပ္ဖြဲ႔ေဟာင္းကို ၿဖိဳဖ်က္ၿပီး အဖြဲ႔အစည္းသစ္ကို အျမန္ တည္ေဆာက္တဲ့ (တစ္ႏွစ္ ႏွစ္ႏွစ္ထက္ ပိုမၾကာသင့္) ကနဦးအဆင့္ၿပီးတဲ့ေနာက္ လူထု၊ စာနယ္ဇင္းတုိ႔နဲ႔ ဆက္သြယ္မဲ့ နည္းလမ္းကို ရွာတာဟာ သင့္ေတာ္ပါတယ္။ ေထာက္လွမ္းေရး အဖြဲ႔က တုိင္းျပည္ကို လတ္တေလာ ၿခိမ္းေျခာက္မႈေတြကေန ကာကြယ္ေပးေလ့ ရွိတယ္။ ႏုိင္ငံ့သမုိင္းမွာ ပနံစားတဲ့ အဖြဲ႔ေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ လူရြယ္လူသစ္ေတြကို ရွာေဖြ ခန္႔ထားၿပီး အားသြန္ ေလ့က်င့္ ေပးရမယ္။ အစိုးရ စနစ္ ေျပာင္းၿပီးကာစက ေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ႔ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးေတြဟာ အခ်ိန္တန္ရင္ ထြက္ေတာ္မူ နန္းက ခြာရမယ္ဆိုတာ ေခါင္းထဲ ထည့္စဥ္းစား ထားသင့္တယ္။ သူတို႔ကို အတြင္းစည္းထဲက ကြ်မ္းက်င္ လူသစ္ေတြနဲ႔ အဆင့္ဆင့္ အစားထုိးသြားသင့္တယ္။ ပါလီမန္ သက္တမ္း တစ္ဝက္ ေလာက္မွာဆုိ ပုိေကာင္းပါတယ္။

No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။