Tuesday, August 27, 2013

အဓိက႐ုဏ္းကို အစိုးရ အဆုံးမသတ္ခ်င္သေလာ

(ဧရာ၀တီ)

ဩဂုတ္လ ၂၄ ရက္ ည စစ္ကိုင္းတိုင္း ကန္႔ဘလူၿမိဳ႕နယ္ ထန္းကုန္းေက်းရြာတြင္ တဖန္ျပန္လည္ ျဖစ္ပြားလာခဲ့ေသာ ဘာသာေရးခြဲျခားမႈ အေၾကာင္းျပဳၿပီး မီး႐ိႈ႕ဖ်က္ဆီးျခင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရး ကိုယ္စားလွယ္ မစၥတာ ေသာမတ္ အိုေဟး ကင္တာနား၏ မိတၳီလာခရီးစဥ္အတြင္း ကားကို ဝိုင္း၍ ထု႐ိုက္ခံရအၿပီး ၄ ရက္အၾကာတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။


ယင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ လြန္စြာ မ်က္ႏွာပ်က္စရာျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၂ ေမလ ရခိုင္ျပည္တြင္ စတင္ျဖစ္ပြားခဲ့ကာ အလ်င္အျမန္ ျပန္႔ပြားလာေနခဲ့ေသာ လူမ်ိဳးေရး ဘာသာေရး ခြဲျခားမႈ အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္ျခင္းမ်ားကို အစိုးရအေနျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္စြမ္း မရွိေၾကာင္းႏွင့္ အဆိုပါကိစၥကို အေရးယူ ကိုင္တြယ္ေနသည့္ ကုလသမဂၢ သံတမန္၏ လံုၿခံဳေရးအေပၚ ႏိုင္ငံတကာ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ားအရ လိုက္နာေစာင့္ထိန္းရမည္ကို အေလးအနက္ မရွိေၾကာင္း ျပသေနေပသည္။

ေကာက္႐ိုးမီးကဲ့သို႔ ခဏ ေတာက္ေလာင္ၿပီး ျပန္ၿငိမ္းသြားတတ္ေသာ အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္ျခင္းမ်ားကို ကိုင္တြယ္ ေျဖရွင္းရာတြင္ အစိုးရ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ မၾကာခဏ ထုတ္ျပန္ေၾကညာသလို အေျခအေနမွာ ေအးခ်မ္း တည္ၿငိမ္သြားၿပီ ဆိုသည္မွာ မဟုတ္ဟု ယခုျဖစ္ရပ္မ်ားက သက္ေသျဖစ္သည္။
အမွန္မွာ မီးခဲျပာဖုံးသကဲ့သို႔သာျဖစ္ေနၿပီး အမုန္းတရား ေလပင့္ေပးပါက အဓိက႐ုဏ္းမီး အခ်ိန္မေရြး ထ ေတာက္ေလာင္ ႏိုင္ကာ ေလာင္ၿပီဆိုလ်င္လည္း အခ်ိန္မီ မၿငိႇမ္းသတ္ေတာ့ေပ။

ပိုဆိုးရြားသည္မွာ သမၼတဦးသိန္းစိန္က ဘာသာေရး လူမ်ိဳးေရးခြဲျခားႏွိမ္ခ်မႈမ်ားကို လက္မခံဘဲ အေရးယူသြားမည္ဟု မိန္႔ခြန္းမ်ား ေႁခြေနေသာ္ျငား သမၼတ႐ုံးႏွင့္ သမၼတ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ၏ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္မ်ားသည္ကား အဓိက႐ုဏ္း မီးကို ေလပင့္ေပးေနေသာ မႏၲေလးၿမိဳ႕ မစိုးရိမ္တိုက္သစ္မွ ဦးဝီရသူႏွင့္ ၎ဦးစီးဦးေဆာင္ျပဳေနသည့္ ၉၆၉ အဖြဲ႕ကိုပင္ ေထာက္ခံ ကာကြယ္ေနျခင္းပင္။ ယင္းသည္ သမၼတ၏ သေဘာထားေလာ၊ သို႔မဟုတ္ သမၼတ႐ုံးႏွင့္ သမၼတ ေျပာေရးဆိုခြင့္ ရွိသူတို႔က ေဘာင္ေက်ာ္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းေလာ။

အကယ္၍ အဓိက႐ုဏ္းမီးကို ေလပင့္ေပးေနသူမ်ားအား လႊတ္ေပးထားျခင္းသည္ သမၼတ၏ သေဘာထား ဆိုလွ်င္ သမၼတဦးသိန္းစိန္ ႐ိုးသားသန္႔ရွင္းသည္ဟု ဂုဏ္သတင္းေမႊးခဲ့ျခင္းသည္ ဖန္တီးခ်က္တခု ျဖစ္သြားေပသည္။ သမၼတ႐ုံးႏွင့္ သမၼတ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူတို႔က ေဘာင္ေက်ာ္လုပ္ေဆာင္ျခင္း ဆိုလွ်င္ သမၼတဦးသိန္းစိန္ တုံးလြန္း အ လြန္းသည္ဟု ေျပာစရာျဖစ္မည္။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ သမၼတ႐ုံးႏွင့္ သမၼတ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူတို႔၏ လက္ရွိ သေဘာထားမ်ားမွာ ျပႆနာ မီးေမႊးထားျခင္းကို လိုလားသည္ဟုပင္ ေကာက္ခ်က္ခ်ႏိုင္သည္။

ထိုေကာက္ခ်က္သို႔ ေရာက္ရန္ မစၥတာကင္တားနား ကားတန္း ၿခိမ္းေျခာက္ခံရမႈအေပၚ သမၼတ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ျပန္ၾကားေရး ဒု-ဝန္ႀကီး ဦးရဲထြဋ္၏ သေဘာထား မွတ္ခ်က္မ်ားက ပို၍ တြန္းအားေပးခဲ့သည္။ ကုလသမဂၢ၏ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရး ကိုယ္စားလွယ္၏ ကားကို လူအုပ္က ဝိုင္းဝန္း ႐ိုက္ပုတ္ၾကသည္ကိုပင္ အႏၲရာယ္မရွိဟု ႏိုင္ငံတကာ သံတမန္ေရး အေတြ႕အႀကံဳရွိဖူးသူ တေယာက္အေနျဖင့္ ေျပာဆိုရန္ မသင့္ေပ။ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္၏ ႏိုင္ငံျခားခရီးစဥ္မ်ားတြင္ ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပသူမ်ားအား သက္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံမ်ား၏ လုံၿခံဳေရး ရဲတပ္ဖြဲ႕မ်ားက ကားတန္းအနီး ေပး အကပ္ခံဖူးသေလာ ဟူသည္ကို ဦးရဲထြဋ္က ပိုသိေပမည္။
ခ်ဳပ္လွ်င္ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ တာဝန္ရွိသူမ်ား၏ ပုဂၢလိက ခံစားခ်က္ႏွင့္ အျမင္သေဘာထားမ်ားသည္ အစိုးရ၏ တရားဝင္ မူဝါဒမ်ားကို ေက်ာ္လြန္ဖုံးအုပ္လာၿပီး အေလးအနက္ထား ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရမည့္ ျပႆနာမ်ားကို ၿပီးၿပီးေရာ ေပါ့ေပါ့တန္တန္ သေဘာထားေနၾကသည္။ 

လူ႔အခြင့္အေရး၊ သံတမန္ေရး စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို ေလးစား အသိအမွတ္ျပဳရန္ပင္ မစြမ္းေဆာင္ႏိုင္ ျဖစ္လာေနခဲ့သည္ကို ေထာက္႐ႈ၍ ေရွ႕ဆက္ ႏိုင္ငံေရး စီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး မည္သို႔ လုပ္ေဆာင္ ဦးမည္နည္းဟု သံသယ ႀကီးစြာ ျဖစ္ရသည္။

ယခုအတိုင္း ျပႆနာကို ဆက္လက္ကိုင္တြယ္ေနမည္ဆိုလွ်င္ ကုလသမဂၢ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီ၏ စားပြဲသို႔ ျမန္မာအေရး ျပန္လည္ေရာက္ရွိၿပီး မ်က္ႏွာေကာင္း ရရွိထားျခင္းမ်ား ေပ်ာက္ဆုံးကာ ယခင္ကအတိုင္း မ်က္ႏွာပ်က္စရာ ျပန္ျဖစ္လာ ေပလိမ့္မည္။ မေန႔ကပင္ ျမန္မာ့ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို အႀကီးအက်ယ္ လက္ကမ္းႀကိဳခဲ့သည့္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရ၏ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနက ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ မြတ္စလင္ ဆန္႔က်င္ေရး လံႈ႔ေဆာ္သူ၊ ဝါဒျဖန္႔သူမ်ားကို အထူး သတိထား ေစာင့္ၾကည့္ရမည့္သူမ်ား (SDN) စာရင္းတြင္ ထားရွိရန္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ ႏိုင္ငံတကာ ဘာသာေရး လြတ္လပ္မႈ ဆိုင္ရာ ေကာ္မရွင္ အစီရင္ခံစာက တိုက္တြန္းႏိႈးေဆာ္ခဲ့သည္ကို သတိမူသင့္ေပေၾကာင္း။

No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။