Thursday, August 29, 2013

မသန္စြမ္းျဖစ္သြားသည့္ စစ္သားေဟာင္းမ်ား တစ္ႏွစ္လွ်င္ က်ပ္သံုးေသာင္းသာ ေထာက္ပံ့ေၾကးရ

(Mizzima)

စစ္တပ္တြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရင္း အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ကိုယ္အဂၤါ ခ်ိဳ႕ယြင္းခဲ့ရသည့္ စစ္သားမ်ားသည္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ေငြက်ပ္သံုးေသာင္း ေထာက္ပံ့ေပးေၾကာင္း ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒု-၀န္ႀကီး၏ ၾသဂုတ္ ၂၈ ရက္က လႊတ္ေတာ္တြင္ ရွင္းလင္းေျဖၾကားခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။

မသန္စြမ္း ျဖစ္သြားသည့္ အၿငိမ္းစား စစ္သားမ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံမွ ကူညီ ေထာက္ပံ့ေပးရန္ႏွင့္ စစ္မႈထမ္းေဟာင္းမ်ား
ႏွင့္ ၎တို႔မိသားစုမ်ား၏ ဘ၀ကို ျမႇင့္တင္ေပးရန္ ၾသဂုတ္ ၂၈ ရက္က ေအာက္လႊတ္ေတာ္တြင္ အမတ္သံုးဦးက အေရးဆိုသျဖင့္ ဒု-၀န္ႀကီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေက်ာ္ၫြန္႔က ျပန္လည္ေျဖၾကားစဥ္ ထုိအခ်က္အလက္ ပါ၀င္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။


ဒု-၀န္ႀကီး၏ လႊတ္ေတာ္တြင္ ေျဖၾကားခ်က္တြင္ အသက္ ၇၅ ႏွစ္အထက္ စစ္မႈထမ္းေဟာင္းမ်ားကိုလည္း တစ္ႏွစ္လွ်င္ က်ပ္ႏွစ္ေသာင္း ေထာက္ပံ့ေၾကးေပးေၾကာင္းလည္း ပါရွိသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ မသန္စြမ္းျဖစ္သြားသည့္ စစ္သားေဟာင္းတစ္ဦးသည္ တစ္ရက္လွ်င္ ၈၂ က်ပ္ ၁၉ျပား ေထာက္ပံ့ေၾကး
ရရွိၿပီး၊ အသက္ ၇၅ ႏွစ္အထက္ စစ္မႈထမ္းေဟာင္းမ်ားမွာမူ တစ္ရက္လွ်င္ ၅၄ က်ပ္ ၇၉ ျပား ရရွိသည့္ သေဘာျဖစ္သည္။

လက္ရွိတြင္ မသန္စြမ္းျဖစ္ေနသည့္ စစ္သားအခ်ိဳ႕မွာ စာအုပ္မ်ားႏွင့္ ဓာတ္ပံုမ်ား လိုက္လံေရာင္းခ်ေနသည္ကို
ေဒသအႏွ႔ံအျပားတြင္ ေတြ႔ျမင္ေနရသည္။

“မသန္စြမ္းျဖစ္သြားတဲ့ စစ္သည္ေတြဟာ ျပင္ပေလာကမွာလည္း အလုပ္အကိုင္ရရွိဖုိ႔ မလြယ္ပါဘူး။ မိသားစုေတြရဲ႕ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးကိုေတာင္ အႏိုင္ႏိုင္ ေျဖရွင္းေနရပါတယ္”ဟု ကရင္ျပည္နယ္၊ ဖာပြန္အမတ္ ဦးစိုင္းသန္းႏိုင္က ၎ေဒသရွိ မသန္စြမ္းစစ္သားမ်ား၏ အေျခအေနကို လႊတ္ေတာ္တြင္ တင္ျပခဲ့သည္။

လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စစ္မႈထမ္းေဟာင္း ႏွစ္သိန္းေက်ာ္ရွိေနကာ စစ္မႈထမ္းေဟာင္း အိမ္ရာမ်ားကိုလည္း
ေဆာက္လုပ္ေပးေနၿပီး စစ္တပ္မွ ထိပ္တန္းအရာရွိ အၿငိမ္းစားမ်ား ထူေထာင္ထားသည့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရး ဦးပိုင္
လီမိတက္မွ လစဥ္ က်ပ္သိန္းတစ္ရာႏွင့္ ဘိလပ္ေျမအိတ္ ၁၀၀၀ ေထာက္ပံ့ေပးသည္ဟု ဒု-၀န္ႀကီး၏ ေျဖၾကားခ်က္
တြင္ ပါရွိေသးသည္။

သို႔ေသာ္ ဒု-၀န္ႀကီးက မည္သည့္အဆင့္ အၿငိမ္းစားမ်ားကုိ အိမ္ေဆာက္ေပးၿပီး၊ ေငြႏွင့္ ဘိလပ္ေျမအိတ္မ်ား ေထာက္ပ့ံ
ေပးသည္ကိုမူ ေျပာမသြားခဲ့ေပ။

သမၼတဦးသိန္းစိန္သည္ “မသန္မစြမ္း ျဖစ္သြားေသာ တပ္မေတာ္သားမ်ားႏွင့္ ေသဆံုးေသာ (သို႔) က်ဆံုးေသာ တပ္မေတာ္သားမ်ား၏ မိသားစုမ်ားအား ေထာက္ပံ့ေစာင့္ေရွာက္ေရးဥပေဒ”ကို ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ မတ္ ၃၀ ရက္က လက္မွတ္ေရးထုိးၿပီး ျပဌာန္းခဲ့သည္။

ထုိဥပေဒတြင္ မသန္မစြမ္းျဖစ္သြားေသာ စစ္သားသည္ မသန္မစြမ္းမႈ ရာခိုင္ႏႈန္း ၆၀ႏွင့္ အထက္ရွိေၾကာင္း ေဆးခံုအဖြဲ႔ က သတ္မွတ္ခံရၿပီး၊ တပ္မေတာ္တြင္ ေက်နပ္ေလာက္ေအာင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္ဟု အခြင့္ရအာဏာပိုင္ (သို႔) အဖြဲ႔က အတည္ျပဳလွ်င္ ေထာက္ပ့ံေစာင့္ေရွာက္မႈကို ခံစားပိုင္ခြင့္ရွိသည္ဟု ျပဌာန္းထားသည္။

သို႔ေသာ္ အဆိုပါဥေပဒအတည္ျပဳၿပီး တစ္ႏွစ္ႏွင့္ ငါးလအထိ ၾကာျမင့္ၿပီျဖစ္သည့္ ယေန႔အခ်ိန္အထိ နည္းဥပေဒ ထြက္မလာေသးသျဖင့္ ယင္းဥပေဒပါ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားအတုိင္း အေကာင္အထည္ မေဖာ္ႏိုင္ေသးေပ။

ေရႊျပည္သာမွ ေအာက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ ဦးတင္ေမာင္ဦးက “စစ္မႈထမ္းေဟာင္းေတြကို ေလ့လာၾကည့္လို႔ စစ္မႈထမ္းေဟာင္းေတြဟာ စား၀တ္ေနေရး မေျပလည္ဘူး။ အခက္အခဲေတြ႔ေနရင္ ေနာင္အနာဂတ္မွာ တပ္မေတာ္ထဲ
၀င္မယ့္ ကေလးေတြဟာ သူတို႔ကိုၾကည့္ၿပီး ၀င္ဖို႔အတြက္ အဟန္႔အတားျဖစ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္လို႔ စစ္မႈထမ္းေဟာင္းေတြဟာ ေျပာင္ေျပာင္ေရာင္ေရာင္နဲ႔ ေနရတာမ်ိဳး ျမင္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ အနာဂတ္မွာ လူငယ္မ်ားစြာ အရင္ကလိုပဲ တပ္မေတာ္ထဲ ၀င္ၾကမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ တပ္မေတာ္သားေတြအတြက္ အာမခံခ်က္တစ္ခု
ေဆာင္ရြက္ေပးဖုိ႔ လိုမယ္လို႔ အႀကံျပဳ တင္ျပလိုပါတယ္”ဟု လႊတ္ေတာ္တြင္ ေထာက္ျပေျပာဆိုခဲ့သည္။

ယခုလက္ရွိ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနက အသံုးစရိတ္ ေငြက်ပ္သန္းေပါင္း ႏွစ္သန္းေက်ာ္ ရရွိထားၿပီး ၀န္ႀကီးဌာန အားလံုးအနက္ ဘတ္ဂ်က္ ဒုတိယအမ်ားဆံုးရရွိသည့္ ၀န္ႀကီးဌာန ျဖစ္သည္။

No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။