Friday, December 6, 2013

တရုတ္ျပည္မွ ျမန္မာအစိုးရကို တိုက္ရိုက္ ရာဇာသံ ေပးတဲ႔စာ

ဂိုရွယ္ေလး (တင္ျပသူ)
 
 
တရုတ္တို႔ ျဖစ္ခ်င္သည္႔ အတိုင္း ျမန္မာအစိုးရမွ လက္ရိွ ပုဒ္မ (၁၈) အပါ၀င္ လက္ပံေတာင္း ေဒသ တရုတ္ ၀မ္ေပါင္ စီမံကိန္းႏွင္႔ ပတ္သက္ ကာ လက္ရိွ တ၇ုတ္ အက်ိဳးစီးပြား အားလံုး အား တ၇ုတ္ျပည္မွ ျမန္မာျပည္သို႔ ၀င္ေရာက္ ကာ တိုက္ရိုက္ ကာကြယ္ အေရးယူေဆာင္ရြက္ မွဳမ်ိဳး ျပဳလုပ္လာႏိုင္ သည္႔ အနာဂတ္ ပံုရိပ္ျပ စာတေစာင္ လည္း ျဖစ္ေနတာမို႔ စာေရးသူက တင္ျပရျခင္းပါ။ တရုတ္တို႔ အေဆာတလ်င္ ေပးပို႔လိုက္ေသာ အဆိုပါ ရာဇသံစာ အား ျမန္မာႏိုင္ငံျခားေရး ဌာနမွ ေနျပည္ေတာ္ သမၼတရံုးအား တိုက္ရိုက္ တင္ျပခဲ႔ျပီးေနာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အႏွံျပားက ဆႏၵျပသူေတြ အားလံုးနည္းပါး ကို လက္ရိွ ဖမ္းဆီးအေရး ယူေထာင္ခ် တာေတြ ျပဳလုပ္ေနၾကျပီျဖစ္ ပါသည္။ 


သို႔ေသာ္ ျမန္မာ႔ႏိုင္ငံျခားေရးဌာနမွ မည္သည္႔သတင္းမီဒီယာကိုမွ ေျပာဆိုျခင္းမရိွပဲ ႏုတ္ပိတ္ ဆြံ႕အ ေနေၾကာင္းအား သိေစလိုပါသည္။ တရုတ္ျပည္မွ ေပးပို႕ေသာ အဆိုပါ ရာဇာသံစာအား မိမိႏိုင္ငံသည္ မၾကာခင္ တရုတ္ေက်းက်ြန္အျဖစ္ တရုတ္ကိုလိုနီေအာက္သို႔ ေရာက္ေတာ႔မည္ကို က်ိမ္းေသေပါက္ စိုးရိမ္ကာ မွီသေလာက္ ကူးယူ၍ ဘာသာျပန္ျပီး စာေရးသူထံသို႔ ေပးပို႔လာျခင္းေၾကာင္႔ အားလံုး သတိထား သံုးသပ္ႏိုင္ရန္အလို႔ငွါ တင္ျပလိုက္ရပါသည္။ စာ၏ မူရင္းတြင္ စနစ္တက် တရုတ္အစိုးရ၏ ႏိုင္ငံျခားေရးဌာနဆိုင္ရာ တံဆိပ္တံုးအနီေရာင္ အထင္ရွားျဖင္႔ အထက္ေအာက္ပါရိွျပီး တရား၀င္ ႏိုင္ငံတကာသို႔ တရုတ္အစိုးရမွ ေပးပို႔ေလ႕ရိွေသာ စာမ်ိဳးလဲျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ စာေရးသူတို႔မွ လ်ွိဳ႔၀ွက္ ကူးယူရရိွကာ ျပန္လည္ေဖၚျပထားျခငး္မ်ွသာျဖစ္ေၾကာင္း သိေစလိုပါသည္။

 ေက်းဇဴးတင္ပါသည္ 
ဂိုလ္ရွယ္ေလး 

တရုတ္ ျပည္သူ႔သမၼတ ႏိုင္ငံမွ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ကန္႔ကြက္ အမ်က္ထြက္သ၀န္လႊာ 

ဒီဇင္ဘာလ (၁)ရက္၊ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ 

တရုတ္ျပည္သူ႕သမၼတ ႏိုင္ငံေတာ္မွ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ ႏွင္႔ တရုတ္ျပည္သူ႔ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အၾကီးကဲမ်ား၊ တရုတ္ျပည္သူလူထုတရပ္လံုးႏွင္႔ တရုတ္ျပည္သူ႕သမၼတ ႏိုင္ငံေတာ္၏ တပ္မေတာ္တို႔မွ ေအာက္ပါ ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း သ၀န္လႊအား ေပးပို႔လိုက္သည္။ 

အေၾကာင္းရာမွာ ႏိုင္၀င္ဘာလ (၂၉)ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ျမိဳ႔တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ႕ေသာဆႏၵျပခဲ႔ၾကသည္႔ ဆ ႏၵျပလူအုပ္စုမွ တရုတ္ျပည္၏ တည္ဆဲဥပေဒအား၄င္း ျမန္မာျပည္၏ တည္ဆဲဥပေဒအား၄င္း တိုက္ခိုက္ေသာ အေနျဖင္႔ တရုတ္ျပည္သူ႕သမၼတ ႏိုင္ငံ၏ အထူးအေလးျမတ္ထားေသာ ႏိုင္ငံေတာ္အလံအား အရွက္မဲ႔စြာ သတင္းမီဒီယာမ်ား၏ ေရွ႕ေမွာက္တြင္ မီးရိွဳ႕ေစာ္ကားခဲ႔ေသာ လုပ္ရပ္သည္ တရုတ္ျပည္သူ႕သမၼတ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ဂုဏ္သိကၡာ ထိခိုက္ျခင္း အၾကီးအက်ယ္ျဖစ္ရသကဲ႕သို႔ တရုတ္ျပည္သူ႕သမၼႏိုင္ငံမွ စီးပြားေရး စစ္ေရး နည္းပညာႏွင္႔ ႏိုင္ငံတိုးတက္ဖြံ႕ျဖိဳးေရးမ်ားအတြက္ အဖက္ဖက္မွ လိုအပ္သမ်ွ ကူညီးေတာင္းကာ ႏိုင္ငံႏွစ္ခု ရင္းႏွီးခ်စ္ၾကည္စြာျဖင္႔ ဆက္ဆံေနေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ အဖို႔လဲ အရွက္ရေစပါသည္။ တရုတ္ျပည္၏ တည္ဆဲဥပေဒအရ တရုတ္ျပည္သူ႔သမၼႏိုင္ငံ၏ အလံေတာ္အားမီးရွဳိ႔ျခင္း၊ လူျမင္ကြင္းအလယ္တြင္ ဖ်က္ဆီးျခင္း ႏွင္႔ သတ္မွတ္ထားေသာ ေနရာမ်ားတြင္ လႊင္႔တင္ ထားရိွျခင္းမျပဳပါက ပစ္မွဳၾကဴးလြန္သူမ်ားအား ေဒသဏ္အဆင္႔ထိခ်မွတ္ကာ အျပစ္ေပးအေရးယူေဆာင္ရြက္မွဳမ်ား ရိွေသာ သာဓကအား တရုတ္ျပည္တြင္ ရိွခဲ႔သည္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အား လက္ရိွတည္ဆဲဥပေဒအရ အုပ္ခ်ဳပ္ေနေသာ အစိုးရအဖြဲ႕အား သိေစအပ္ပါသည္။ ထိုသို႔ တရုတ္ျပည္သူ႔သမၼတ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အလံေတာ္အား မီးရိွဳ႔ ဆန္႔က်င္ခဲ႔ၾကေသာ လူအုပ္စုအား လက္ရိွ မိမိတို႔ သက္ဆိုင္ရာတိုင္းျပည္မွ တာ၀န္ရိွေသာ အာဏာပိုင္မ်ားအေနျဖင္႔ ထိေရာက္စြာ အပစ္ေပးအေရးယူေဆာင္ရြက္ရန္ တိုက္တြန္းလိုက္သည္႔အျပင္ ေနာက္ေနာင္ အထက္တြင္ေဖၚျပခဲ႔ေသာ ျဖစ္ရပ္အမ်ိဳးစားမ်ိဳး ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚလာပါက တရုတ္ျပည္သူ႕သမၼတႏိုင္ငံမွ ပစ္မွဳက်ဴးလြန္သူမ်ားအား တိုက္ရိုက္ ၀င္ေရာက္အေရးယူသြားမည္ကိုလည္း သိေစအပ္ပါသည္။

 တရုတ္ျပည္သူသမၼႏိုင္ငံေတာ္ ႏိုင္ငံျခားေရးႏွင္႔ ႏိုင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရး ဌာန

1 comment:

 1. ယူဂိုျပည္တြင္းစစ္မွာအေမရိကန္ကတရုတ္သံရုံး
  ကိုမွားယြင္းပစ္ခတ္မိတယ္ တရုတ္အလံ
  ျပာျဖစ္ သံရုံးေျက လူေတြေသ
  တရုတ္အစိုးရကေတာ့ဘာမွမေျပာခဲ႕ပါဘူး
  အခုဟာကအလံကိုမီးရိႈ႕တာဘာမ်ားျဖစ္လာမွာလဲ
  ဘယ္ေလာက္ျကီးမားတဲ႕အပစ္လဲ အေရး
  ျကီးတာကကိုယ့္အလံကိုကိုယ့္ႏိူင္ငံမွာမဖ်က္ဆီး
  ဖို႕ပဲလိုတယ္ အခုဟာကျမန္မာႏိူင္ငံ
  ပ်က္စီးတာကတရုတ္အလံ သိပ္ေတာ့အ
  ေရးမျကီးလွပါဘူး သူ႕အလံဟာသူ႕ႏိူင္ငံ
  မွာအထြတ္အထိပ္ျဖစ္ေပမဲ႕ တစ္ျခား
  ႏိူင္ငံမွာေတာ့အဝတ္တစ္ခုထက္မပိုပါဘူး
  ဝင္ေရာက္အေရးယူမယ္ဆိုတာကေတာ့ေစာ္ကား
  တဲ႕သေဘာပါပဲ သိေအာင္ေျပာရရင္
  ေတာ့အခုေခတ္ဟာ နဝတတရုတ္ကြ်န္ေခတ္
  မဟုတ္ဘူးဆိုတာပါပဲ အခုဟာက
  ျမန္မာႏိူင္ငံမွာဆိုေတာ့အဝတ္မီးရိႈ႕မႈ႕ပဲဒါပဲ
  ဒဏ္ေငြတစ္ေထာင္ဆိုတာအလြန္ဆုံးပဲ

  ReplyDelete

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။