Friday, December 6, 2013

ႏုိင္ငံေရး ပံုရိပ္ ထင္ဟပ္ေစတဲ့ တပ္ခ်ဳပ္ရဲ႕ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ လႈပ္ရွားမႈ

(စည္းလံုးျခင္းရဲ႕အင္အား)
(၁၄) ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံ ၾကည္းတပ္ ဦးစီးခ်ဳပ္မ်ား အစည္းအေဝး
 
တပ္ခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ဟာ အမ်ိဳးသား ႏုိင္ငံေရး ဦးေဆာင္မႈ အခန္းက႑မွာ တပ္မေတာ္က အၿမဲတမ္း ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေရး မဟာဗ်ဴဟာ ခ်မွတ္ထားတာကို ကိုင္ဆြဲၿပီး ႏုိင္ငံတကာ ခရီးစဥ္ေတြမွာ ႏိုင္ငံတကာ အႀကီးအကဲမ်ားနဲ႔ ေတြ႔ဆံုခဲ့စဥ္က ႏုိင္ငံေရး မဟာဗ်ဴဟာ ရည္မွန္းခ်က္နဲ႔ အသံုးအႏႈန္း ေဝါဟာရမ်ား သံုးႏႈန္း ေျပာဆုိသြားသလုိ ႏုိင္ငံေတာ္ရဲ႕ စီးပြားေရး က႑မ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္းေျပာဆုိသြားတယ္လို႔ စစ္ဖက္နီးစပ္သူမ်ားက ေျပာဆုိသြားပါတယ္။ ထုိင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ မစၥရင္လပ္နဲ႔ တပ္ခ်ဳပ္ ေတြ႔ဆံုခဲ့စဥ္က ထားဝယ္ေရနက္ စီမံကိန္း ထည့္သြင္းေျပာဆုိတာမ်ိဳး၊ တရုတ္ႏုိင္ငံသမၼတနဲ႔ ေတြ႔ဆံုခဲ့စဥ္ကလည္း
အာဆီယံဥကၠ႒ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနနဲ႔ ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္အေရး ကိုင္တြယ္ရန္ ရွိရာ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ အစုိးရ မူဝါဒမ်ား သေဘာထား ထင္ဟတ္ေစမဲ့ စကားမ်ား၊ အာဆီယံမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ မူဝါဒကို ထည့္သြင္းေျပာဆုိတာမ်ိဳး ေတြ႔ရပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အာဆီယံ ဥကၠ႒ ေရွ႕ေျပး အႀကိဳ အျဖစ္ ႏုိဝင္ဘာလဆန္းက က်င္းပသြားတဲ့ (၁၄) ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံ ၾကည္းတပ္ ဦးစီးခ်ဳပ္မ်ား အစည္းအေဝးမွာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ တက္ေရာက္ အဖြင့္ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားသြားခဲ့တာ ရွိပါတယ္။

တပ္ခ်ဳပ္ မိန္႔ခြန္းအား ေကာက္ႏႈတ္တင္ျပရာမွာ သမား႐ိုးက် လံုၿခံဳေရး ဆုိင္ရာမ်ား သာမက သမား႐ိုးက် မဟုတ္ေသာ လံုၿခံဳေရး ကိစၥရပ္မ်ား၊ သဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္ က်ေရာက္မႈမ်ားကို ကာကြယ္ေရး၊ ကယ္ဆယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ႏွင့္ ေလ့က်င့္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္ မ်ားတြင္ပါ အာဆီယံႏိုင္ငံ တပ္မေတာ္မ်ား ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါေၾကာင္း၊ ယေန႔ကမၻာ့ ျဖစ္ေပၚ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားေၾကာင့္ ေကာင္းမြန္သည့္ သက္ေရာက္မႈမ်ား ရွိသလို ရင္ဆုိင္ႀကံဳေတြ႔ၾကရတဲ့ စိန္ေခၚမႈေတြလည္း မ်ားစြာ ရွိပါေၾကာင္း၊ ၎တို႔သည္ မိမိတို႔ အာဆီယံ အဖြဲ႕ႀကီးႏွင့္ အာဆီယံ တပ္မေတာ္မ်ား အေပၚတြင္လည္း ႐ိုက္ခတ္မႈမ်ားစြာ ရွိပါေၾကာင္း၊ ယင္းစိန္ေခၚ မႈမ်ားကို ေက်ာ္လႊားႏုိင္ဖို႔ အာဆီယံ တပ္မေတာ္မ်ား အေနႏွင့္ နယ္ပယ္စံု၊ က႑စံုမွာ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ၾကရမွာ ျဖစ္သလို လက္ရွိ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈေတြ ကိုလည္း တိုးျမႇင့္ေဆာင္ ရြက္ၾကရမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အာဆီယံေဒသ၏ ပထဝီဝင္ အေနအထားသည္ အေရးပါတဲ့ အေနအထားတြင္ တည္ရွိေနပါေၾကာင္း၊ လူဦးေရ သန္းေပါင္း ေထာင္ေက်ာ္ရွိသည့္ အိႏၵိယႏွင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတို႔ႏွင့္ ထိစပ္လ်က္ရွိကာ အေရွ႕ဘက္မွာ ပစိဖိတ္ သမုဒၵရာႏွင့္ အေနာက္ဘက္မွာ အိႏၵိယ သမုဒၵရာတို႔ အၾကား တည္ရွိၿပီး ကုန္သြယ္ ေရေၾကာင္းမွာ အေရးပါတဲ့ မလကၠာ ေရလက္ၾကားတုိ႔ကို ပိုင္ဆုိင္ထားသျဖင့္ မဟာဗ်ဴဟာက်တဲ့ ေဒသတစ္ခု ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အခ်ဳိ႕ ကိစၥရပ္မ်ားမွာ ေဒသရဲ႕ အက်ဳိးစီးပြားႏွင့္ ေဒသရဲ႕ မဟာဗ်ဴဟာ အေနအထားကို ခုိင္မာစြာ ျဖစ္ထြန္းေစဖို႔ အဖြဲ႔ဝင္ႏုိင္ငံ အားလံုး၏ ထိေရာက္တဲ့ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈ ေတြကိုလည္း ေဖာ္ေဆာင္ရမွာျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ဒီလို ေဖာ္ေဆာင္ရန္ အတြက္ တပ္မေတာ္မ်ား၏ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ျမႇင့္တင္ၿပီး အာဆီယံ တပ္မေတာ္မ်ား၏ စည္းလံုးညီၫြတ္မႈ ခုိင္မာေအာင္ တုိးျမႇင့္ လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း စသျဖင့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္က အာဆီယံေဒသတြင္း လံုၿခံဳေရးကို ႏုိင္ငံေရး မဟာဗ်ဴဟာနဲ႔ ႏိႈင္းယွဥ္ေျပာဆုိသြားတာ ေတ႔ြရပါတယ္။ ဆိုလိုတာက အာဆီယံ တပ္မေတာ္ႀကီး ထူေထာင္ခုိင္းတဲ့ သေဘာျဖစ္ေနတယ္။

တပ္မေတာ္ နယ္လွည့္ ေဆးကုသေရးအဖြဲ႔
 
အဆုိပါ မိန္႔ခြန္းေကာက္ႏႈတ္ခ်က္မ်ားအျပင္ မပါဝင္ခဲ့တဲ့ အျခား အေၾကာင္းအရာ ကိစၥမ်ားဟာလည္း ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ တစ္ဦး အေနနဲ႔သာေျပာဆုိရမဲ့ အခန္းက႑မ်ားနဲ႔ အက်ံဳးဝင္ ပတ္သက္ေနေပမဲ့ သမၼတက မေျပာဘဲ တပ္ခ်ဳပ္အဖုိ႔ ဘယ္လုိ သေဘာထား အေနအထားနဲ႔ ထည့္သြင္းေျပာဆုိ သြားရတာလည္း ဆုိတာဟာ စဥ္းစားစရာ ျဖစ္ေနတယ္လို႔ စစ္ဖက္နီးစပ္သူမ်ားက ဆုိပါတယ္။ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္အား ႏုိင္ငံတကာ အႀကီးအကဲမ်ားနဲ႔ တန္းတူ သေဘာထားကာ ႏုိင္ငံေတာ္ရဲ႕ မူဝါဒ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားကို သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ကို္ယ္စား တပ္ခ်ဳပ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္က အာဆီယံ ဥကၠ႒ရဲ႕ ေရွ႕ေျပး ေျပာခုိင္းတာလားဆုိတာ သံသယ ရွိပါတယ္။

ဒ့ါအျပင္ တပ္မေတာ္နယ္လွည့္ ေဆးတပ္ဖဲြ႔မ်ားကို တုိင္းနဲ႔ ျပည္နယ္ အသီးသီးသို႔ ေဆးကုသခုိင္းတဲ့ အစီအစဥ္အား စစ္ဖက္နီးစပ္သူမ်ားက သံုးသပ္ေဝဖန္လာပါတယ္။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈ္င္အေနနဲ႔ စစ္ေရးခ်ဳပ္နဲ႔ ေဆးဝန္ထမ္း ညႊန္ၾကားေရးမွဴးတုိ႔ကို ဖိအားေပးၿပီးျပည္သူလူထုအား တပ္မေတာ္ ေဆးတပ္ဖြဲ႔မ်ားက ေဆးဝါးကုသေပးေနတာဟာ တပ္မေတာ္အား ျပည္သူလူထုမွ ခ်စ္ခင္ႏွစ္သက္လာေရး ရည္ရြယ္သလုိ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္အား သြယ္ဝိုက္ၿပီး အမွတ္ေပးခုိင္းသလုိ ျဖစ္ေနပါတယ္။ ႏုိင္ငံေရး ပံုရိပ္ ထင္ဟပ္ေစတဲ့ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ရဲ႕ မဟာဗ်ဴဟာက ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲက်ရင္ သမၼတ ျဖစ္လာမဲ့သူဟာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္ကုိယ္တုိင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သို႔မဟုတ္ တပ္မေတာ္က အားေပး ေထာက္ခံမဲ့သူအား ေရြးခ်ယ္ေရးအတြက္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္က ရည္ရြယ္လႈပ္ရွားေနဟန္ တူတယ္လုိ႔ စစ္ဖက္နီးစပ္သူမ်ားက ျမင္ပါတယ္။ တနည္းအားျဖင့္ ဒါမွမဟုတ္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ ကိုယ္တုိင္က ယူနီေဖာင္းခြ်တ္ၿပီး သမၼတ လုပ္ခ်င္လုိ႔ Searching Fire (စစ္သံုးေဝါဟာရ) စမ္းသပ္ေနတာလားဆုိတာကေတာ့ ေစာင့္ၾကည့္ရမွာ ျဖစ္ပါေၾကာင္း သံုးသပ္တင္ျပလာၾကပါတယ္။

No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။