Saturday, May 10, 2014

ေရႊမန္း ေနာက္မီး လင္းေနျပီ အပုိင္း (၁) + အပိုင္း(၂) နိဂံုးပိုင္း

စာဖတ္သူမ်ား ဆက္ဆပ္မိရန္ ခ်ိပ္ဆက္မ်ားျဖင္႔ တင္ျပထားပါသည္


ေရႊမန္း ေနာက္မီး လင္းေနျပီ (အပုိင္း ၁)


 
ျမန္မာျပည္၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးသည္ အလြန္တရာနက္လြန္းလွဆံုးေသာ အ၀ီစိ ငရဲထက္ပင္ နက္ရွိဳင္းပါ၏။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးသို႔ ေခ်စံုပစ္ ၀င္ေရာက္ခဲ႔ၾကသူမ်ားသည္ ယခုေလာေလာ လတ္လတ္တြင္ ျဖတ္သန္းေနၾကရေသာ ေဘးဒုကၡမ်ားက မေရတြက္ႏိုင္ေအာင္ပင္ မ်ားၾကေလသည္။
တိုင္းျပည္အား ငရဲသို႔ ပို႔ခဲ႔ေသာ ေပါင္းကူးတံတားမွာ ၂၀၀၈ အေျခခံ ဥပေဒ ျဖစ္ေၾကာင္း စာေရးသူ လက္ဆုပ္လက္ကိုင္ေျပာရဲသည္။ ထိုဥပေဒကို ျပင္ဆင္ပါက သိပ္ထူးျခားလာမည္မထင္ပါ…အေၾကာင္းမွာ ငရဲသို႔ သြယ္တန္းထားေသာ အဆိုပါ ၂၀၀၈ ေပါင္းကူးတံတားအား ျပင္ဆင္ေပးေနၾကသလို ျဖစ္မည္ဟု ေလးေလးနက္နက္ ေတြးဆပါသည္။
အေၾကာင္းစံုအား စားေရးသူတို႔ လိုက္လံေထာက္လွမ္းယူခဲ႔ေသာ လႊတ္ေတာ္ ဇာတ္ခံုေနာက္က အျဖစ္ျပက္မ်ားအား တင္ျပပါအံ႕……………………


ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌ ဆိုေသာ သူရ ဦးေရႊမန္း၏ တရာ၀င္ လင္ခန္းေျမာက္ လက္ထပ္ေပါင္းသင္းခဲ႔သူမွာ ျမန္မာ႔ စစ္တပ္၏ အာဏာသိမ္း အာဏာရွင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီး (ဦးစာဖတ္)ေနသူ ျဖစ္ေလသည္။ အဆိုပါ တရား၀င္ လင္ၾကီးမွ သူရဦးေရႊမန္းအား တိုက္ရိုက္ ႏုတ္မိန္႔တာ၀န္ေပးခ်က္အရ လက္၇ိွ မလိပ္တပတ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ဇာတ္ခံု၏ မီးေရာင္ေအာက္တြင္ ဦးေရႊမန္းမွာ ကျပေနရေလ၏။
ခံုပ်ံေက်ာ္လႊားသိုင္းသမားကဲ႔သို႔ ဇာတ္ေၾကာင္းအစအား ေျပာေနရပါမူ ရွည္လြန္းေတာ႔မည္ စာေရးသူ ေျပာလိုေသာ အေၾကာင္းအား တိုက္၇ိုက္ အစုလိုက္အျပံဳလိုက္ ခုတ္ပိုင္း ဆစ္ေတာက္ျပရပါက မို၍ ျမင္သာေပမည္။
ျမန္မာ႔ အနာဂတ္ ေရွးေရးအတြက္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌ ကိုယ္တိုင္ ဒါရိုက္တာ ၀င္လုပ္လာေသာ ဇာတ္ကြက္ၾကီးတခုမွာ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေက်ာက္ျဖဴျမိဳ႔မွ တရုတ္ျပည္ ကူမင္းသို႔ ထိုးယိုေပါက္ ခ်က္ျခင္းေရာက္ႏိုင္ေသာ ရထားလမ္းကိစၥသည္ အႏၱရယ္ အေတာ္ပင္ ၾကီးမားေၾကာင္း ျမန္မာ႔အေရးေလ႔လာေနသူ ဟားဗတ္တကၠသိုလ္မွ ႏိုင္ငံေရးသိပၸံဌာနဆိုင္ရာ သုေတသနမွဴး မစၥတာ ဂရက္ဟီဗဲလ္က ထုတ္ေျပာလာသည္။
အေမရိကန္ ေဒၚလာ သန္းေထာင္ေပါင္း ၂၀ ခန္႔ ကုန္က်မည္ျဖစ္ေသာ မိုင္ေပါင္း ၈၀၀ ခန္႔ ရွည္လ်ားသည္႔ အျမန္ႏံုန္းျမင္႔ ေက်ာက္ျဖဴကူမင္း ရထားလမ္း စီမံကိန္းအား စစ္အာဏာရွင္တို႔ေခတ္ကပင္ စိတ္ကူးၾကံဆကာ တရုတ္ျပည္ေ၇ႊလီ ေဟာ္တယ္တြင္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ အနားယူသြားသူ ဒုတိယသမၼတ ဦးတင္ေအာင္ျမင္႔ဦးမွ နားလည္မွဳစာခ်ြန္လႊာအား လက္မွတ္ထိုးကာ ေနာက္ဆံုးသေဘာတူညီမွဳ လုပ္ခဲ႔ေလ၏။
တရုတ္တို႔မွ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္တြင္ တခန္းတနားက်င္းပသြားေသာ ပီကင္း ကြန္ျမဴနစ္ ေပၚလစ္ဗ်ဴရို အစည္းေ၀း၏ ဆံုျဖတ္ခ်က္ မူအရ အိႏၵိယ သမုဒၶရာ ေဒသ ပိုင္စိုးေရး စီမံကိန္းၾကီးမွ ရည္မွန္းထားခ်က္မ်ားအား အဓိက အေကာင္ထည္ေဖၚေဆာင္ရြက္ရန္ မဟာဗ်ဴဟာ၏ အတြင္းက်ဆံုးေသာ အေၾကာင္းရာမွာ အဆိုပါ ေဒသအတြင္းသို႔ မိမိတို႕၏ စစ္အင္အား ႏွင္႔ စီပြါးေရး ဆိုင္ရာ ခ်ဲ႔ထြင္ ပိုင္စိုးမွဳအတြက္ ေထာက္ပံေရး လမ္းေၾကာင္းသည္ ကူမင္းျမိဳ႔မွ ျမန္မာျပည္အား တံစို႕ထိုးကာ ေဖါက္ထြက္၀င္ေရာက္သြားႏိုင္ေသာ အိႏၵိယ သမုဒၶရာသို႔ ဗ်ဴဟာေျမာက္ လမ္းေၾကာင္းၾကီး ျဖစ္ေၾကာင္း ၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာျပည္သို႔ အလည္ပတ္ေရာက္ရိွလာေသာ တရုတ္ျပည္ သမၼတ၏ စိတ္ကူးအိမ္မက္အား အေကာင္ထည္ေဖၚရန္ ျမန္မာ လူရမ္းကား အာဏာရွင္မွ ကတိက၀တ္ ကနဦး ရယူသြားေသာ ကိစၥျဖစ္ေလသည္။
အေၾကာင္းမွာ…တရုတ္တို႔၏ စစ္ေရးႏွင္႔ စီးပြါးေရးဆိုင္ရာ ေသနကဗ်ဴဟာမွ ထြက္ေပၚလာေသာ အိႏိၵယ သမုဒၶရာ ေဒသ လႊမ္းမိုးေရး ဗ်ဴဟာသည္ တရုတ္ျပည္မွ ကနဦး စဥ္းစားခ်က္မ်ားအား နက္ရိုင္းစြာ ေျပာင္းလဲ ရွာေဖြရာမွ ျမန္မာျပည္သည္ တရုတ္တို႔အတြက္ အဓိက က်လြန္းေနၾကာင္း ေဟာင္ေကာင္ စီးပြါးေရးဆိုင္ရာဘုတ္အဖြဲ႔မွ အဖြဲ႔၀င္ျဖစ္သူ ေဒါက္ ရမ္ရွန္လီက မွတ္ခ်က္ေပးခဲ႔ပါသည္။ တရုတ္ျပည္၏ အနာဂတ္ အင္အားခ်ဲ႕ထြင္မွဳအတြက္ ေရတပ္အင္အား တိုးခ်ဲတည္ေဆာက္ ၀န္ေဆာင္ မွဳအပိုင္းမ်ားအရ တရုတ္ျပည္ေရတပ္ အေျခစိုက္ရာ စ်ာန္ဂ်င္း ဆိပ္ကမ္းမွ အိႏိၵယ သမုဒၶရာေဒသသို႔ ခ်င္းႏွင္း၀င္ေရာက္ရန္အတြက္ ခရီးမိုင္ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ ႏွင္႔ ဗီယက္နမ္ ေတာင္ပိုင္းမွ စကာ အေနာက္ ဘဂၤလား ေဒသထိသို႔ အေမရိကန္အပါ၀င္ အေနာက္အုပ္စုမ်ား အေျခစိုက္ထားေသာ ေရးတပ္အုပ္စုမ်ားအား ေပၚေပၚတင္တင္ လူပါး၀စြာ ျဖတ္သန္း က်ဴးေက်ာ္၀င္ေရာက္ရန္မွာ ျဖစ္တန္ရာမ၇ိွေခ်။ တရုတ္တို႔ အေနျဖင္႔ ေတာင္အာရွေဒသ ေရလမ္းေၾကာင္းၾကီးျဖစ္ေသာ မလႅကာ စရိတ္ ေရေၾကာလမ္းမၾကီးအား သမာရိုးက် အသံုးျပဳရန္မွာ ျဖစ္တန္ရာ မရိွသည္႔အျပင္ အႏၱရယ္မ်ားျပားျပီး ခရီးရွည္ ရက္မ်ားစြာ ျဖတ္သန္း ေမာင္းႏွင္ေနရမည္ျဖစ္သည္႔ တရုတ္၏ ေမြးကင္းစ ေရတပ္မေတာ္အား ခ်ိနဲ႔ေစႏိုင္ေၾကာင္း တိုင္းတာ တြက္ခ်က္ခဲ႔ၾကျပီး ေနာက္ဆံုးတြင္ ျမန္မာျပည္မွ ငတံုးမ်ားအား စည္းရံုးကာ တရုတ္ျပည္ေတာင္ပိုင္းေဒသ ကူမင္းျမိဳ႔မွ ျမန္မာျပည္ အေနာက္ဘက္ေဒသ အိႏိၵယ သမုဒၶရာသို႔ တိုးယိုေပါက္ေသာ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေက်ာက္ျဖဴျမိဳ႔အား လ်ွိ႔၀ွက္ တိုင္းတာ ေရြးခ်ယ္ ဆံုးျဖတ္ခဲ႔ေၾကာင္း သိရ၏။

ယခု ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌ ဦးေရႊမန္းအဖို႔ အသက္ငင္မေလာက္ေအာင္ပင္ အသဲသန္ ျဖစ္လာေလသည္မွာ ေခ်ာေမာ႔ ေခ်ြသိပ္ အခ်ိန္ဆြဲေရးအတြက္ လႊတ္ေတာ္ထဲသို႔ ေရာက္၇ိွလာေအာင္ လူထုေထာက္ခံေနေသာ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္အား မက္လံုး ဖိန္႔လံုးမ်ား အမ်ိဳးေပးကာ ဆြဲေဆာင္ သြတ္သြင္း လာေသာ အေၾကာင္းအေျခေနမွ ယခုအခါ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ ဥကၠဌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ ၄င္း၏ ကတိအတိုင္း ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ အားျပန္လည္ျပင္ဆင္ကာ သမၼတရာထူးထိ တက္လွမ္းလာရန္ လႊတ္ေတာ္ျပင္ပ လူထုႏိုင္ငံေရး ကြင္းျပင္သို႔ ေျခလွမ္းသြက္သြက္ လွမ္းထြက္လာခဲ႔ရာမွ ေနာက္ဆံုးတြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌ ဦးေရႊမန္းတို႔၏ အာဏာရွင္ၾကီးမွ ခ်ေပးထားေသာပံုေသကားခ်ပ္ နည္းဗ်ဴအရ တရုတ္တို႔၏ ဖိအား ေထာက္အား ခိုင္မာခိုင္မာမာျဖင္႔ အမ်ားျပည္သူ သေဘာမတူေသာ အစိုးရမွ ေခြးက် က်သကဲ႔ ျပဳတ္က်လာမည္ကို ျမင္လာျခင္းေၾကာင္႔ တရုတ္ျပည္သို႔ အမ်ားအာရံုစိုက္မွဳလြတ္ကင္းေနေသာ ကာလျဖစ္သည္႔ ယခု ၂၀၁၄ ခု သၾကၤန္အခါသမယတြင္ ေၾကျငာျခင္းမရိွပဲ လ်ွိဳ႕၀ွက္ ပုန္းလ်ွိဳးကြယ္လ်ွိဳး လစ္ထြက္သြားက ပို၍ခိုင္မာ ေသာ တရုတ္ျပည္မူ၀ါဒအား အေကာင္ထည္ေဖၚေပးေရးႏွင္႔ ၾကံ႕ဖြတ္တို႔၏ အနာဂတ္ႏိုင္ငံေရးႏွင္႔ အာဏာ ဆက္လက္ထိန္းထားႏိုင္ေရး ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ ေတာက္တင္းခိုင္မာသည္ထက္ ခိုင္မာလာေစရန္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ လႊတ္ေတာ္ ႏွစ္ရပ္စလံုးတြင္ တင္ျပျခင္း အစီရင္ခံျခင္း မရိွေသာ က်ြန္ခံေရး စာခ်ြန္လႊာ (၆) ခုအား မိမိသေဘာျဖင္႔ မိမိ လက္မွတ္ထိုးခဲ႔ေၾကာင္းပါ……….

ပို၍ေလ႕လာလိုပါလ်င္ ေအာက္တြင္ ဖတ္ၾကည္႔ႏိုင္ပါသည္

China Offers $20 Billion High-Speed Rail to Myanmar 
A $20 billion high-speed railway project to connect the coastal town of Kyaukphyu, Rakhine State, Myanmar with Kunming, South China, is at proposal stage, according to a Myanmar government sources. 
An official from the Myanmar Ministry of Rail Transportation, who requested not to be named, told the news service "11" in Myanmar that China will fully fund the project, providing easy access to the Indian Ocean trade routes through an 800-km high-speed railway network. It will also provide a tie to the work the Indian Government is doing on the port in that region. 
The official stated, "We will only accept this if it offers opportunities for the country, and everyone — the public, the government, and the parliament — agreed to it." Myanmar has been under tremendous Western pressure to re-buff Chinese overtures for joint development, often under the guise of human rights and environmental concerns. 
"We are still at the negotiation stage for the railway project at the moment. As we are still negotiating about it, nothing is definite. China has submitted the proposal, but [the project] can only be continued with approval from this side," said the official. 
China plans to build and operate the railway and eventually hand it back to Myanmar after 50 years. High-speed trains will carry up to 4,000 tons of goods running at speeds of up to 170 km per hour, according to a report from Arakan Oil Watch, a rather ratty green NGO. 

ဆက္လက္၍ အေသးစိတ္မ်ားအား ဒုတိယ နိဂံုးပိုင္းတြင္ တင္ျပေပးပါမည္

စာဖတ္သူမ်ားအား ေက်းဇူးတင္ပါသည္

ဂိုလ္ရွယ္ေလးေရႊမန္း ေနာက္မီး လင္းေနျပီ အပိုင္း(၂) နိဂံုးပိုင္း
စာဖတ္သူမ်ား ဆက္ဆပ္မိရန္ ခ်ိပ္ဆက္မ်ားျဖင္႔ တင္ျပထားပါသည္


ျမန္မာျပည္က အစိုးရအဖြဲ႔ ေခါင္းေဆာင္ေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ားမွာ ရိုးတြင္း ခ်ဥ္ဆီ အတြင္းထဲထိေအာင္သို႔ပင္ စိမ္႔၀င္ျပန္႔ႏွံ႕ေနေသာ ေရာဂါမွာ အေၾကာက္တရားႏွင္႔ မယံုသကၤာမကင္း ျဖစ္ေနေသာ လကၡဏာ ရိွေနေလသည္။ ယခု အထင္ရွားဆံုးေထာက္ျပရေသာ္ ဦးေရႊမန္း၏ တရုတ္ျပည္သို႔ ဆိုင္းမဆင္႔ ဗံုမဆင္႔ ရုတ္တရက္ ကိုယ္ေယာင္ေျဖာင္႔ လစ္သြားေသာ ခရီးစဥ္က အလြန္ထင္ရွားေၾကာင္းေကာက္ခ်က္ခ်ႏိုင္ပါသည္။ 

သို႔ေသာ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္လည္း ထိုကာလ (သၾကၤန္ရက္) မ်ားတြင္းမွာပင္ ဂ်ာမဏီႏိုင္ငံသို႔ေရာက္ရိွေန၏။ သူမသည္ ဂ်ာမဏီသို႔ မထြက္ခြါမွီ ရက္သတၱ ႏွစ္ပတ္ၾကိဳတင္၍ သူမ၏ ဂ်ာမဏီခရီးစဥ္အား အတိလင္း ထုတ္ေဖၚေၾကျငာျပီးသားျဖစ္သည္႔အျပင္ ေျပာင္ေျပာင္လင္းလင္းပင္ ရန္ကုန္ မဂၤလာဒံုေလဆိပ္မွ လိုက္ပို႔သူ ျပီးေတာ႔ သူမ ျပန္လာေသာအခါ လာေရာက္ဆီးၾကိဳၾကသူမ်ားႏွင္႔ မယံုသင္ကာ ျဖစ္ျခင္း အရွင္းမရိွပဲ ပြင္႔လင္းေလ၏။
လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌၾကီး ဦး သူရ ေရႊမန္းခရီးစဥ္မွာ ရွားေလာ႔ဟုမ္းေတာင္ပင္ မသိလိုက္ေအာင္ သိုသိပ္လြန္းလွေသာ္လည္း စာေရးသူမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ “က်မ ဦးေရႊမန္းကို ယံုၾကည္ပါတယ္” ဟု အတိလင္း လႊတ္ေတာ္၏ ေနာက္ဆံုးေန႔ မတ္လ ၂၅ ရက္ေန႔ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ အိပ္သြန္ဖာေမွာက္ ေျပာဆိုခဲ႔ေသာေၾကာင္႔ အဆိုပါ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌၾကီးအား ေျခရာခံ ေရဆံုးေျမဆံုး လိုက္လံေစာင္႔ၾကည္႔၇န္အသဲသန္ အစီစဥ္မ်ားခ်ခဲ႔ကာ ရွားေလာ႔ဟုမ္းေပါင္းမ်ားစြာျဖင္႔ ေမြေႏွာက္ရွာေဖြေလေသာ အခါ တရုတ္ျပည္သို႔ ၄င္း၏ ကလိမ္ကက်စ္ ေၾကာင္လိမ္ရစ္သို႔ လွည္႔ပတ္ထြက္ခဲ႔ေသာ ခရီးစဥ္အား ေခ်ရာေကာက္မိခဲ႔ရသည္။

တရုတ္ျပည္အစိုးရမွ ျမန္မာျပည္၏ အစိုးရအဖြဲ႔စည္း၀င္မ်ားႏွင္႔ အတိုက္ခံ အဖြဲ႔စည္းမ်ားအား ခိုင္မာေသာ မူ (၂) ရပ္ျဖင္႔ ခြဲျခားကာ ကြဲျပားစြာဆက္ဆံေၾကာင္း သိရသည္။ အေၾကာင္းမွာ အာဏာရူးၾကီး ဦးသန္းေရႊအား အခိုင္မာက်ားကန္ေပးကာ မသာအိမ္တြင္ ဖဲ၀ိုင္ေထာင္ရန္ ေငြအလံုးရင္းျဖင္႔ ၀င္ကစားခြင္႕ ခ်ယ္လွယ္ခြင္႔ လႊမ္းမိုးခြင္႔မ်ားအား တရုတ္ျပည္အစိုးရမွ လက္ဦးစြာ ရယူခဲ႔သည္ကို စာဖတ္သူမ်ား ျငင္းကြယ္ႏိုင္မည္ မထင္ပါ.. ယခုတဖန္ တရုတ္တို႔ႏွင္႔ ဆက္လက္ ခိုင္မာစြာ လက္တြဲကာ တိုင္းျပည္အတြင္းတရုတ္အားကိုးျဖင္႔ ဆက္လက္ မိုက္မဲလာေသာ ၾကံဖြတ္အစိုးရႏွင္႔ ၄င္းအစိုးရ၏ ေက်ာရိုးအမာခံ ျပည္ေထာင္စုၾကံခိုင္ေရးႏွင္႔ ဖြံ႕ျဖိဳးေရးပါတီ အျပင္ လက္ရိွ အာဏာရွင္ေဆးခါးေသာက္ထားသူမ်ားျဖစ္ၾကေသာ ၾကပ္ေျပးမွ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင္႕ ထိပ္ပိုင္း စစ္ေခါင္းဆာင္မ်ား၏ အနာဂတ္တ၀မ္းတခါးႏွင္႔ ဘ၀ လံုျခံဳသာယာေရး အလံုးစံုတို႔အားတရုတ္ျပည္အစိုးရမွပင္ အခိုင္မာ ဆက္လက္ တာ၀န္ယူထားေပးေၾကာင္းအျပင္ ျမန္မာ အစိုးရအဖြဲ႕၀င္မ်ား ႏွင္႔ ျမန္မာ စစ္ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းတို႔ တရုတ္ျပည္သို႔ သြားေရာက္ေလတိုင္း တ၇ုတ္ျပည္အစိုးရအား ေက်းဇူးရွင္ၾကီးသဖြယ္အေနျဖင္႔ ၄င္းတို႔မွ ဆက္ဆံေလ႔၇ိွေၾကာင္း ၾကပ္ေျပး ေနျပည္ေတာ္မွ အၾကီးတန္းအရာ၇ိွတဦးက စာေရးသူအား အေသးစိပ္နီးပါး ေျပာျပဘူးေလသည္။ 

ယေန႔တရုတ္ျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီႏွင္႔ ျမန္မာျပည္ ၾကံ႕ဖြတ္ပါတီတို႔မွာ ညီေႏွာင္ပါတီမ်ားျဖစ္ၾကေၾကာင္းအား တရုတ္ျပည္ထုတ္ အခ်ိဳ႔ေသာ သတင္းစာေစာင္မ်ားတြင္ ေခါင္စဥ္တပ္ ေရးသာလာေနၾကျပီး ပီကင္းမွ ထုတ္ေ၀ကာ အၾကီးတန္း ပါတီ၀င္မ်ားထံသို႔ေသာ ပို႔ေပးေလ႔ရိွေသာ ပါတီလမ္းစဥ္ ဂ်ာနယ္တြင္ အတိလင္းပင္ ဧျပီလ ၃၀ ရက္ေန႕ထုတ္ စာေစာင္စဥ္အမွတ္ ၅၀၈ ၏ စာမ်ုက္ႏွာ ၄၄ တြင္ ေရးသားေဖၚျပလာေလသည္။

သို႔ေသာ္ ျမန္မာျပည္၏ အတိုက္ခံ ပါတီဟု ဆိုရမေလာက္ေသာ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ ဦးဥာဏ္၀င္း ဦးေဆာင္၍ တရုတ္ျပည္သို႔ 2013 ခုႏွစ္တြင္ ေလ႕လာေရး အေနျဖင္႔ သြားေရာက္ခဲ႔ဘူးေလသည္။ ထိုအခါက တရုတ္ျပည္အစိုးရ၏ သတင္းစာျဖစ္ေသာ ေဆာက္ခ်ိဳင္းနား ေမာနင္း ပိုစ္႔တြင္ အန္အယ္ဒီႏွင္႔ တရုတ္ျပည္သူ႔ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီတို႔မွာ မဟာမိတ္ ပါတီမ်ား အဆင္႔သို႔ေရာက္ျပီျဖစ္ေၾကာင္း ေရးသားေဖၚျပကာ ပ်ားရည္ႏွင္႔ ေတထားေသာ ၀မ္းႏုတ္ေဆးလံုးေလးမ်ားအား အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ အလည္ပတ္ေရာက္လာေသာ အဖြဲ႔အား တိုက္ေၾကြးခဲ႔ေသးသည္။ အဆိုပါ တရုတ္ျပည္သူ႔ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီၾကီး၏ ထိန္းခ်ဳပ္မွဳေအာက္မွ သတင္းစာအခ်ို႔မွလည္း ထိုသုိ႔ပင္ ရႊန္းရႊန္းေ၀ေအာင္ ေရးခဲ႔ၾ႔ကသည္မွာ ျမန္မာျပည္၏ အၾကီးဆံုးႏွင္႔ လူထုေထာက္ခံမွဳရိွဆံုးေသာ ဒီခ်ဳပ္ ပါတီမွ တရုတ္ျပည္၏ အက်ိဳးစီးပြါးမ်ားအေပၚ ျမန္မာျပည္တြင္း၀ယ္ ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္ တိုက္ခိုက္လာမည္ကို တရုတ္တို႔ဘက္က စိုးရိမ္ေၾကာင္းက် ခဲ႔သည္မွာ ျမင္သာလြန္းပါသည္။

ယခု၀ယ္ တရုတ္ႏွင္႔ ၾကံ႕ဖြတ္ပါတီ ေခါင္းေဆာင္ ဥကၠဌၾကီး ေရႊမန္းတို႔ အကြက္ ေရႊမွဳမ်ားက မ်က္ေစ႕မလည္သြားေအာင္ အေတာ္ပင္ သတိထားလိုက္ၾကည္႔ေနရေလသည္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌ ဦးေရႊမန္းမွ တရုတ္ျပည္တြင္ အသဲသန္ ညိွႏိုင္းခဲ႔ေသာ အေၾကာင္းခ်င္းရာမ်ားတြင္ ေက်ာက္ျဖဴကူမင္း ရထားလမ္းအေကာင္ထည္ေဖၚ ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင္႔ တရုတ္ျပည္ဘက္သို႔ ေက်ာမွီ ထားေသာ ျမန္မာတရုတ္နယ္စပ္မွ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ ကိစၥတို႔မွ အထူး အဓိက က်လြန္းေလသည္။ တရုတ္တို႔အေနျဖင္႔ ကခ်င္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔စည္းအား မလိုလားသည္မွာ အထင္ရွားျဖစ္ေသာ္လည္း လက္ရိွ တရုတ္ျပည္ ယူနန္ အေရွ႕ျခမ္းတြင္ ကခ်င္ ရွမ္းႏွင္႔ ပေလာင္ တိုင္းရင္းသားတို႔၏ ေနထိုင္အတည္တက် ျဖစ္ေနမွဳမွာ လူဦးေရ ၃ သိန္းေက်ာ္မ်ွ ျဖစ္ေနျပီး အဆိုပါ လူဦးေရအားလံုးတို႔မွာ တရုတ္ႏိုင္ငံသားမ်ားအျဖစ္ တရား၀င္ တည္ရိွေနရကာ တရုတ္ျပည္မွ တိုင္းရင္းသားတို႔၏ အခြင္႔အာဏာ ကိစၥအတြက္ လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေနၾကေသာ ဇာတ္လမ္းရွည္ၾကီးအား ျမန္မာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီအား ရွင္းလင္းဖယ္ရွားသကဲ႔သို႔ လြယ္ကူေလမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း တရုတ္ျပည္အစိုးရမွ တပ္အပ္သိေလသည္။ သို႔ေၾကာင္ ေခ်ာက္တလွည္႕ ေခ်ာ႔တလွည္႔ျဖင္႔ ကခ်င္ ႏွင္႔ အျခားေသာ လူမ်ိဳးစုလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔မ်ားအား ဖိအားေပးေနသည္မွာ လြန္ခဲ႔ေသာ ၃ ႏွစ္ေက်ာ္မ်ွေလာက္ကပင္ အတိလင္း ျဖစ္လာေလသည္ ဟု နယူးေယာက္တိုင္း သတင္းစာတြင္ ေရးသားေဖၚျပထားေလသည္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု တြင္ထုတ္ေ၀ေသာhttp://thediplomat.com/2014/04/washingtons-flawed-myanmar-policy/ဒီပလိုမက္ သတင္းစာေစာင္တြင္ တရုတ္ျပည္ အစိုးရမွ လက္ရိွ ျမန္မာျပည္တြင္း ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားအတြင္ ၀င္ေရာက္ က်ားကန္ အကူညီေပးလာျခင္းကို လံုး၀လိုလားမွဳ မရိွေသာေၾကာင္႕ ယေန႔ ကခ်င္ လက္နက္ကိုင္မ်ားအဖို႔ အေမရိကန္ အပါ၀င္ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင္႔ ဆက္ဆံရာတြင္ အထူးတလည္ သတိထားကာ ဆက္ဆံေနရေၾကာင္း ေကအိုင္ေအ တပ္မွဴးတေယာက္မွ အတိလင္း ရင္ဖြင္႔ထားသည္ကို ေဖၚျပထားေလသည္။
သိုေသာ္ လြန္ခဲ႔ေသာ ဧျပီလ တတိတ အပတ္တြင္းကပင္ ကခ်င္ လူမွဳအကူညီေပးေနေသာ အဖြဲ႔ အခ်ိဳ႔ႏွင္႔ ေကအိုင္ေအ ဒုတိယ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ျဖစ္သူ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ဂြမ္ေမာ္အား အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုသို႔ ျပည္၀င္ခြင္႔ျပဳေစခဲ႔ျပီး အေမရိကန္ အစိုးရ၏ ႏိုင္ငံျခားေရး ဌာနႏွင္႔ နယူးေယာက္ ျမန္မာ႔အေရးႏွင္႔ သက္ဆိုင္ေသာ ကမာၻ႕ ကုလသမဂၢ အရာရိွမ်ား ေတြ႔ဆံုခဲ႔ေၾကာင္းကို အေမရိကန္သတင္းမ်ားတြင္ ထဲထဲ၀င္႔၀င္႔ ေဖၚျပလာသည္မွာ တရုတ္အစိုးရ၏ တဖက္သတ္လက္ကိုင္ဒုတ္လုပ္လာေသာ ျမန္မာအစိုးရအေပၚ အေမရိကန္မွ ေစ႔ေစ႔စပ္စပ္ ေစာင္႔ၾကည္႔လာေၾကာင္းႏွင္႔ လက္နက္ကိုင္ တိုင္းရင္းသား အဖြဲ႔မ်ားႏွင္႔လည္း အေမရိကန္ အရာရိွမ်ား ထိစပ္ေနၾကာင္းအား ျပသခဲ႔ေသာ သေဘာကို ေဆာင္ႏွင္းျပကာ ဧျပီလ ေနာက္ဆံုးအပတ္တြင္ အေမရိကန္သမၼတၾကီး အိုဘားမား၏ အာရွခရီးစဥ္အတြင္း တရုတ္ျပည္အေနျဖင္႔ ရုရွားတို႔ ယေန႕ ျပဳလုပ္လာေသာ ခရိုင္မီးယား အေရးကဲ႔သို႔ အာရွတြင္ မျပဳလုပ္ရန္ သတိေပးေသာ မိန္႔ခြန္းမ်ား ေျပာဆိုခဲ႔ေလ၏။

သို႔ေသာ္ ျမန္မာ ၾကပ္ေျပး အစိုးရ၏ ၾကံ႕ဖြတ္ပါတီ ဥကၠဌၾကီး ေရႊမန္းမွာ ယခု ေမလ (၁)ေန႔ကပင္ ရခိုင္ျပည္နယ္သို႔ သုတ္ေျခတင္ သြားေရာက္ခဲ႔ျပီး ခရိုင္ျပည္နယ္အတြင္ သိမ္းယူျခင္းခံထားရေသာ လယ္ယာေျမအားလံုးအား ျပန္ေပးမည္ဟု ႏုတ္ကတိျဖင္႔ ရခိုင္ရပ္မိရပ္ဖမ်ားအား ပ်ာရည္ႏွင္႔ ၀မ္းခ်ခဲ႔ေလသည္မွာ ယခု ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဂ်ြန္လတြင္ အေကာင္ထည္ေဖၚေတာ႔မည္ျဖစ္ေသာ အိႏၵိယ သမုဒၶရာ ေဒသတခုလံုးသို႔ တိုးရို္ေပါက္ အျမန္၀င္ေရာက္ လႊမ္းမိုးႏိုင္ေသာ တရုတ္တို႔၏ ေက်ာက္ျဖဴ ကဴမင္း ရထားလမ္း စီမံကိန္းအတြက္ ရခိုင္ျပည္နယ္မွ ေဒသခံမ်ား မခံမရပ္ႏိုင္ျဖစ္လာျပီး ကန္႔ကြက္ ဆန္႔က်င္ ၾကမည္ကို ဦးေရႊမန္းႏွင္႔ တရုတ္ျပည္ အစိုးရတို႔ ေကာင္းေကာင္း တြက္ခ်က္ထားေၾကာင္း သိသာေလသည္။ ထုိ႔အျပင္ အိႏိၵယမွ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအားလည္း အာရွလမ္းမၾကီးအား အိႏိၵယ ႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ တိုက္ရိုက္ ဆက္သြယ္ေဖါက္လုပ္ေဆာင္ရြက္ရန္ ဖိတ္ေခၚထားခဲ႔ျပီး အိႏၵိယ အစိုးရအား လွည္႔စားေသာ မာယာက်ားကြက္မ်ားကိုလည္း ေတြ႔ရျပန္သည္။
လြန္ခဲ႔သည္႔ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ေမလတြင္ စတင္ စမ္းသပ္ ပို႔လႊတ္ခဲ႔ေသာ ရခိုင္ျပည္မွ ကူမင္းသို႔ သြယ္တန္းထားသည္႔ ကမာၻ႕အရွည္ဆံုးေသာ တရုတ္ဂစ္ပိုက္လိုင္းမွ ယခု ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဧျပီလတြင္ သဘာ၀ ဓါတ္ေငြ ၂.၄ ဘီလီယံ လီတာ ပို႔လႊတ္ႏိုင္ခဲ႔သျဖင္႔ တရုတ္တို႔၏ ေလာဘမွာ ရခိုင္ေဒသသို႔ ဆထက္တံပိုး ၾကီးထြားလာေနေၾကာင္း စကၤာပူတြင္ ထုတ္ေ၀သည္႔ ေအးရွ တိုင္းမ္ သတင္းစာတြင္ ေရးသားေဖၚျပထားေလသည္။

မည္သို႔ပင္ ဆိုၾကေစကာမူ လက္ရိွၾကပ္ေျပး ေနျပည္ေတာ္အစိုးရႏွင္႔ ၄င္း၏ ၾကံ႕ဖြတ္ပါတီမွ တရုတ္ျပည္မၾကီး၏ ဘဏ္တခုတြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂.၄ သန္း တိတိ ၀င္ေရာက္အပ္ႏွံကာ တရုတ္အစိုးရႏွင္႔ ထပ္မံပူးေပါင္းျပီး ျမန္မာျပည္ဘက္သို႔ အဆိုပါ ၾကံ႕ဖြတ္ပါတီမွ အပ္ႏွံထားေသာ တိုက္ရာပါ ခိုးရာပါ စာရင္းေျဖာက္ထားသည္႔ ျပည္သူ႕ေငြမ်ားျဖင္႔ တရုတ္ကုမၼဏီ အသြင္ ဟန္ေဆာင္ကာ ျပန္လည္ရင္းႏွီး ျမဳွပ္ ႏွံမွဳမ်ား ရိွေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ဘဏ္လုပ္ငန္း အသင္း၀င္ အထက္အရာ၇ိွၾကီးတဦးမွ စာေရးသူအား လြန္ခဲ႔ေသာ တစ္လက ပင္ ခိုင္ခိုင္မာမာ သက္ေသခံ အခ်က္လက္မ်ား ေပးပို႔ခဲ႔ေလသည္။
သို႔ေၾကာင္႔ လက္ရိွ အစိုးရ၏ ဘက္မလိုက္မူ၀ါဒႏွင္႔ ႏိုင္ငံတကာ စီးပြါးေရး ကုန္သြယ္ေရးတို႔တြင္ အားလံုးႏွင္႔ ခ်စ္ၾကည္မ်ွတစြာ ေဆာင္ရြက္ေနပါသည္ဟု ဖိန္႔လံုးၾကီးမ်ား တြင္တြင္သြန္းေလာင္းေနေစကာမူ အမ်ားျပည္သူႏွင္႔ ႏိုင္ငံတကာ အစိုးရအပါ၀င္ အခ်ိဳ႔ေျဖာင္႔မတ္မ်ွတေသာ အေနာက္ႏိုင္ငံ စီးပြားေရး လုပ္ငန္း ရွင္ၾကီးမ်ား မသိေသးေသာ အခ်က္မွာ ျမန္မာျပည္အတြင္း၇ိွ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ပဲ႔ကိုင္ ေခါင္းကိုင္မ်ားမွ အစျပဳ၍ ျမန္မာ႕ ၾကပ္ေျပး အစိုးရ တဖြဲ႔လံုးကေတာ႔ျဖင္႔ တရုတ္ျပည္ႏွင္႔သာ အနာဂတ္တြင္ ေနာက္မီးလင္း စီးပြါားေရးစနစ္တခု ႏိုင္ငံေရးဗ်ဴဟာႏွင္႔ စစ္ေရး အခင္းက်င္း မ်ားအား အဆင္ခ်င္မဲ႔စြာ လ်ွိဳ႔၀ွက္၍တမ်ိဳး ပုန္းကြယ္၍တဖံု ေဆာင္၇ြက္ေနလ်က္ ၇ိွေၾကာင္းပါ……………..

တင္ျပခဲ႔ေသာ သတင္းေဆာင္းပါးပါ အခ်က္လက္မ်ား မွန္ကန္ေၾကာင္းအား တာ၀န္ယူပါသည္

စာဖတ္သူမ်ားအား အထူးေက်းဇူး တင္လ်ွက္ပါ

ဆက္လက္ ေဖၚထုတ္တင္ျပပါဦးမည္

ဂိုလ္ရွယ္ေလး
 

No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။