Monday, October 14, 2013

ျမန္မာျပည္က ဂိုဏ္းစတားႏွင္႔ သူ၏ ဓားစာခံမ်ား

၁၉၃၃ ခုႏွစ္ ေဖေဖၚ၀ါရီလ ၂ ရက္ေန႔ေမြးဖြားေသာျမန္မာစစ္ေခါင္းေဆာင္၏မိသားစု၀င္ေငြသည္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ေဒၚလာသန္း ၃၀၀ ခန္႔၀င္ေငြရွိသည္ဟုခန္႔မွန္းေနႀကျပီး စကၤာပူႏိုင္ငံ.၏၊ တရုတ္ႏိုင္ငံ ၊ မေလးရွားႏိုင္ငံ၊ေတာင္ကိုးရီးယားႏိုင္ငံ ၊ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ၊ရုရွား၊ ယူကရိန္း ၊ ဘီလာရပ္(စ) ႏွင့္ အာရပ္ ႏိုင္ငံ
အခ်ိဳ ့တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ မႈးႀကီး သန္းေရႊ မိသားစု ၀င္မ်ား ၏ ရင္း ႏွီးျမဳပ္ ႏွံ မႈ မ်ား
ရွိေနၿပီး ယူကရိန္းႏိုင္ငံတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႈးႀကီး ၏ လက္နက္ ၀ယ္ယူေရး ကိုယ္စားလွယ္ ရံုး ႏွင့္ ယူေအအီးႏိုင္ငံ ဒူဘိုင္း ၿမိဳ ့ရွိ စူပါမားကတ္ အခ်ိဳ ့တြင္ လည္း ရင္းႏွီး ျမဳပ္ ႏွံ မႈ မ်ား ျပဳထား သည္ ဟု သိရသည္။


ျမန္မာ စစ္ေခါင္းေဆာင္မွာ စကၤာပူ ႏွင့္ တရုတ္ ႏိုင္ငံ မ်ား တြင္ တိုက္တာ အိမ္ၿခံေျမ မ်ား ၀ယ္ထားၿပီး တရုတ္ျပည္ ရွန္ဟိုင္း ၿမိဳ ့ႏွင့္ ယူနန္ ျပည္ နယ္၊ ရွန္ဆန္း ျပည္ နယ္ တို ့တြင္ အေမရိကန္
ေဒၚလာ ေျခာက္ သန္း ထက္မနည္း တန္း ဖိုးႀကီး အိမ္ရာ(၃) လံု ကို ၀ယ္ယူထားၿပီး ျဖစ္သည္႕အျပင္ ေျမးဦးကေလး ေနေရႊေသြားေအာင္အတြက္ ရွန္ဟိုင္းတြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္းေပါင္း (၂၀) ေပးရေသာ သီးသန္႕ျခံႏွင္႔ အိမ္ကို၀ယ္ထားခဲ႔သည္။
စစ္ေခါင္းေဆာင္၏ အေရွ ့ ဥေရာပ မွ ေလယာဥ္ ႏွင့္ စစ္လက္ နက္ ပစၥည္း ၀ယ္ယူသည့္ ကုမၸဏီ တစ္ခုသည္ ၎ ၏ သမက္ ဦးေတဇ ႏွင္႔ လက္လြဲထားျပီး ခရိုနီ ဦးေတဇ၏ စီမံခန္႕ခြဲမွဳေအာက္တြင္ရွိ ခဲ႕သည္။
ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႈးႀကီးသန္းေရႊသည္ တိုင္းျပည္၏ သံယံဇာတ မ်ား ႏွင့္ ဆန္ အစရွိ သည့္ သြင္းကုန္ ထုတ္ကုန္ မ်ားမွ ၀င္ေငြရရွိသလို ႏွစ္စဥ္ တိုင္းမႈးမ်ား ၊၀န္ႀကီးမ်ား ၊ ၿမိဳ ့ေတာ္၀န္ မ်ား ႏွင့္ ႏိုင္ငံတြင္းရွိ ထိပ္တန္း စီးပြားေရး လုပ္ငန္း ရွင္မ်ား မွ လည္း လာဘ္သပ္ပကၠရရွိသည္။
တနသၤာရီတုိင္းရွိ ရာဘာစုိက္ခင္း ဧက ၁၀၀၀ ေက်ာ္ အပါအ၀င္ ေက်ာက္စိမ္းႏွင့္ ေရႊတူးေဖာ္ေရး လုပ္ကြက္မ်ားကုိ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊႏွင့္ သားသမီးမ်ားအား ၎တုိ႔၏ အမည္ေပါက္ျဖင့္ နအဖ စစ္အစိုးရေဟာင္းက အၿပီးအျပတ္ လႊဲေျပာင္းေပးခဲ့ေၾကာင္း သက္ေသသာဓက အထင္ရွားရိွခဲ႔သည္။ 
ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ ေက်ာက္စိမ္းႏွင့္ ေရႊတူးေဖာ္ေရး လုပ္ကြက္မ်ားကုိ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး၏ သမီးမ်ား အမည္ေပါက္ျဖင့္ သတၱဳတြင္း ၀န္ႀကီးဌာနက သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ အစုိးရသစ္ တာ၀န္မယူမီ အၿပီးလႊဲေပးခဲ့ရေၾကာင္း မၾကာေသးမွီမွ စာရင္းစစ္ရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္ခဲ႔သူ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လြန္းေမာင္က ဆိုပါသည္။ အဆိုပါလုပ္ငန္းမ်ားအားလံုး တရုတ္ႏိုင္ငံမွ ကုန္သယ္ၾကီးမ်ားျဖင္႔ ခ်ိပ္ဆက္ထားျပီး ေနေရႊေသြးေအာင္က လုပ္ငန္း စာရင္းအင္းမ်ားအား ကိုင္တြယ္စီစစ္ေနသည္။
ရန္ကုန္၊ ေနျပည္ေတာ္ႏွင့္ ေမၿမိဳ႕ရွိ အိမ္ၿခံေျမမ်ားႏွင့္ ယခင္ နအဖ အစုိးရေဟာင္းလက္ထက္က ေပးအပ္ထားသည့္ ကားအစီး ၃၀ ေက်ာ္ကုိလည္း သားသမီးႏွင့္ ေျမးမ်ား၏ အမည္ျဖင့္ လႊဲေျပာင္းေပးၿပီး ေနေရႊေသြးေအာင္အား ေ၀စု အမ်ားဆံုးေပးခဲ႔ျခင္းျဖစ္သည္ဟု သက္ေသရိွေနပါသည္။
ယင္းသုိ႔ ပုိင္ဆုိင္ခြင့္ လႊဲေျပာင္းျခင္းကုိ အစိုးရ အလႊဲအေျပာင္းအတြင္း အၿပီးတုိင္ လုပ္ေဆာင္ရျခင္းျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္သုိ႔ အခြန္ေငြ တျပားတခ်ပ္မွ် ေပးေဆာင္ခဲ့ျခင္း မရွိခဲ႔ေၾကာင္း အခြန္ဦးစီးဌာနမွ ထုတ္ပယ္ျခင္းခံရသူ အရာရိွၾကီးတဦးက စာေရးသူအားေျပာျပခဲ႔သည္။
ေျမးျဖစ္သူ ေနေရႊေသြးေအာင္ ကုိယ္တုိင္ပင္ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ ကမာၻေအးဘုရားလမ္းေပၚရွိ အမွတ္ (၁) စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာန၊ ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ သိပၸံႏွင့္နည္းပညာ ၀န္ႀကီးဌာန၊ အဏုျမဴ စြမ္းအင္ဦးစီးဌာန၊ အမွတ္ (၂) စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာန၊ အခြန္လြတ္ေစ်း စသည့္ ေနရာမ်ားကုိ ရယူထားေၾကာင္း အခိုင္မာသိရွိရသည္။
ႏိုင္ငံတကာ ႏိုင္ငံေရးေလ့လာသူမ်ားက ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး အေနျဖင့္ တုိင္းျပည္ကုိ ေျမာက္ကုိရီးယား ေခါင္းေဆာင္ ကင္မ္ဂ်ံဳအီးလ္၊ စင္ကာပူ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဟာင္း လီကြမ္ယူတုိ႔၏ ေနာက္ကြယ္မွ ႀကိဳးကုိင္အုပ္ခ်ဳပ္သည့္ ပုံစံအတုိင္း နမူနာယူ၍ အုပ္ခ်ဳပ္မည္ဟုေဟာကိန္းထုတ္ေျပာဆုိထားသည္။
မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင္႔ ပတ္သက္၍ အသက္ ၃၅ ႏွစ္အရြယ္ရွိ ဘီလ်ံနာ ေမာင္ဝိတ္ကို ရဲစစ္ေၾကာေရး စခန္းတြင္ စစ္ေဆးေနရာမွ နာမည္ဆိုး ျဖင့္ ေက်ာ္ၾကားသည့္ အင္းစိန္ အက်ဥ္းေထာင္သို႔ လသာ၊ ဒဂံု၊ ၾကည့္ျမင္တိုင္ ၿမ့ဳိနယ္မ်ားတြင္ ေနထိုင္ေသာ သူ႔မိတ္ေဆြ ၆ ဦးႏွင့္အတူ ေျပာင္းေရႊ႔ခ်ဳပ္ေႏွာင္ ထားလိုက္သည္ဟု ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ အက်ဥ္းေထာင္ အာဏာပိုင္တို႔ႏွင့္ နီးစပ္ေသာ သတင္းရပ္ကြက္မ်ားက ေျပာျပခဲ႔သည္။ 
မူးယစ္ေဆးရာဇာ တရားခံကို ဗဟန္းၿမ့ဳိနယ္ သံလြင္လမ္းရွိ သူ႔ေနအိမ္မွ ေခၚေဆာင္သြားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ အထက္လႊာ ေရေပၚဆီမ်ားအၾကား မူးယစ္ေဆးဝါး သံုးစြဲေနမႈမ်ားကို ႏွိမ္နင္းရာမွ ေငြက်ပ္ သန္း ၁၂ဝဝ ႏွင့္ မက္တာအင္ဖက္တမင္း ေဆးျပားမ်ား ထုတ္လုပ္ ႏိုင္သည့္ စက္တလံုးကိုပါ ရဲမ်ားက သိမ္းဆည္း ရမိခဲ့သည္။ ဤမူးယစ္ေဆးဝါး ဂိုဏ္းႀကီးကို ေမာင္ဝိတ္ႏွင့္ မိသားစု ကုမၸဏီ လီမိတက္၏ မန္ေနဂ်င္း ဒါရိုက္တာက ေခါင္းေဆာင္ လုပ္ကိုင္ေနျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ရဲမ်ားက စာေရးသူအားေျပာဆိုခဲ႔ဘူးသည္။ 
မူးယစ္ေဆးဝါး ဂိုဏ္းတြင္ ပါဝင္ေနသူ ေနာက္တဦးျဖစ္သည့္ ရဲတံခြန္ ေဆာက္လုပ္ေရး ကုမၸဏီပိုင္ရွင္ႏွင့္ အၿငိမ္းစား ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရဲျမင့္၏ သားျဖစ္သူ ေအာင္ေဇာ္ရဲျမင့္ကိုမူ ဝက္ထီးကန္ မူးယစ္ေဆးစြဲလူနာ ျပန္လည္ပ်ဳိးေထာင္ေရး စခန္းသို႔ပို႔ေဆာင္ကာ အမွဳမွဖယ္ထုတ္ေစခဲ႔ျပီး ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးရဲျမင္႔အား သန္းေရႊမွ ခ်က္ျခင္းပင္ အနားေပးလိုက္ခဲ႔သည္။
အေၾကာင္းမွာ…အထူးရဲတပ္ဖြဲ႔မွ ေအာင္ေဇာ္ရဲျမင္႔အား ၀င္ေရာက္ဖမ္းဆီးရာတြင္ ေနေရႊေသြးေအာင္ကိုပါ တပါတည္း ဖမ္းဆီးမိခဲ႔ျပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး သူရေရႊမန္း၏ အမိန္႔ျဖင္႔ အမွဳမွ ဖယ္ရွားကာ ေနျပည္ေတာ္သို႔ အတင္းၾကပ္ပို႔ေဆာင္ေစခဲ႔သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊ၏ ေျမးေတာ္သူ ေနေရႊေသြးေအာင္ (ခ) ဖိုးလျပည့္ (၁၇ ႏွစ္) သည္ ဤအမႈႀကီး၏ ဗဟိုအခ်က္အခ်ာ ေနရာတြင္ ရွိေနသည္ဟု ရုပ္ရွင္လုပ္ငန္း အသိုင္းအဝိုင္းမွ ေကာက္ခ်က္ခ်ယူဆခဲ႕ၾကသည္။ နည္းပညာတကၠသိုလ္ (ရန္ကုန္အေနာက္ပိုင္း) မွ ေက်ာင္းသားျဖစ္သူ လက္ဝယ္တြင္ မူးယစ္ေဆးျပားမ်ား ေတြ႔ရွိရၿပီးေနာက္ ဦးသန္းေရႊ အလြန္ ေဒါသထြက္ခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။ သို႔ေသာ္ …ႏိုင္ငံေတာ္ အႀကီးအကဲ မိသားစုက ဖိုးလျပည့္ကို မူးယစ္ေဆးဝါး စတင္သံုးစြဲေစခဲ့သူ သူ႔သူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင့္ မူးယစ္ေဆးဝါး ျဖန္႔ျဖဴးသူမ်ားကို သာအျပစ္ဖို႔ခဲ့ၾကသည္။ 
သို႔ရာတြင္ “က်ေနာ္တို႔ ဘယ္နာမည္ႀကီး ပုဂၢိဳလ္ကိုမွ ဖမ္းဆီးထားတာ မရွိပါဘူး။ ဘယ္စီးပြါးေရးသမားကိုမွလည္း မူးယစ္ေဆးဝါး သံုးစြဲမႈနဲ႔ စြဲခ်က္တင္ထား တာ မရွိပါဘူး” ဟု ေနျပည္ေတာ္တြင္ က်င္းပသည့္ ကမၻာ့မူးယစ္ေဆးဝါး ဆန္႔က်င္ေရးေန႔ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ရဲခ်ဳပ္ခင္ရီ က ေျပာၾကား သြားခဲ့သည္။
ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီးေဟာင္း သန္းေရႊ၏ အရိွန္၀ါျပည္႔ ေနေရႊေသြးေအာင္သည္ ေနျပည္ေတာ္ တြင္ ႏိုက္ကလပ္ (၂) ခု ရန္ကုန္တြင္ ေကာ္ဖိဆိုင္(၃) ဆိုင္ႏွင္႔ ေဒးကလပ္ ႏိုက္ကလပ္ (၄) ခုတို႔အား ပိုင္ဆိုင္ထားျပီး ေနေရႊေသြးေအာင္မွ အနုပညာအသိုင္း၀ိုင္းမွ အခ်ိဳ႔ေသာတက္သစ္စ မင္းသမီးေလးမ်ား ေမာ္ဒယ္ေလးမ်ားအား မၾကာခန အတင္းေခၚယူကာ ေဖ်ာ္ေျဖမွဳမ်ား လုပ္ခိုင္းေနသည္ကို အႏုပညာအသိုငး္၀ိုင္းက မေၾကနပ္ၾကေသာ္လည္း ဆက္လက္ ေရငံုေနၾကရသည္မွာ ႏုတ္ပိတ္ခံရမည္ကိုေၾကာက္ၾကေသာေၾကာင္႔ဟု အနုပညာသယ္တဦးက ေျပာျပခဲ႔သည္။
“အာဏာရွင္ အသိုင္း၀ိုင္းက ခုထက္ထိ စည္းလံုးညီညြတ္ေနၾကတံုးပါပဲ” ဟုလည္း ရုပ္ရွင္သရုပ္ေဆာင္ မင္းသမီးတဦးမွ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ အလည္ပတ္လာေရာက္စဥ္ေျပာျပခဲ႔ေသးသည္။
၂၀၁၂ ခုႏွစ္ မတ္လ ၁၄ ရက္ေန႔ မြန္းလြဲ ၂ နာရီခန္႔တြင္ ဖိုးလျပည့္သည္ ၉ ဂ/ ၉၉၁၄ ကို ေမာင္းႏွင္လာၿပီး တကၠသိုလ္ရိပ္သာ လမ္းႏွင့္ အင္းလ်ားလမ္း မီးပိြဳင့္တြင္ ကားလမ္း႐ွင္းေပးရန္ ေတာင္းဆိုေသာေၾကာင့္ ယဥ္ထိန္းရဲ တပ္သားစံသိန္းေထြးက လမ္း႐ွင္း ေပးရာ မီးနီေနစဥ္ မီးစိမ္းေပးခဲ့ေသာ္လည္း ပိြဳင့္ျဖတ္စဥ္ မီး၀ါသြားသျဖင့္ ကားျပန္လွည့္လာၿပီး တာ၀န္က်ရဲကို လက္သီးျဖင့္ ဆင္းထိုးခဲ့ေၾကာင္း၊ ညေန ၃ နာရီခန္႔တြင္ ဗိုလ္မႉးဆိုသူတဦး ထပ္မံေရာက္႐ွိလာၿပီး ယဥ္ထိန္းရဲ တပ္သား စံသိန္းေထြးကို ေခၚယူကာ ၎၏ အိမ္တြင္ ေရခဲေရျဖင့္ပက္ျခင္း၊ ပါး႐ိုက္ျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ 
တပ္သားစံသိန္းေထြးမွာ ၎ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ ေနရာကို ေဖာ္ထုတ္ေျပာဆိုရန္ ျငင္းဆိုခဲ႕သည္။
“က်ေနာ္ ေအးေအးေဆးေဆးပဲ ေနခ်င္တယ္။ ဘယ္အဖြဲ႕အစည္းနဲ႔မွလည္း မဆက္သြယ္ခ်င္ဘူး” ဟု သူက ေျပာျပခဲ႔သည္။
ယခုအခါ တပ္သား စံသိန္းေထြးမွာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕႐ွိ ၅၁ လမ္း ယဥ္ထိန္း႐ံုးတြင္ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ေနေၾကာင္း သိရသည္။
ဒီမိုကေရစီေရး စဥ္ဆက္မျပတ္ လႈပ္႐ွားသူ ကိုထင္ေက်ာ္မွ ဖိုးလျပည့္လက္သီးႏွင့္ ထိုးခဲ့သည့္ ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ မခံႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံသားတဦး၏ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးကို ပံုေဖာ္သည့္ ပံုစံျဖင့္ ကမာ႐ြတ္ၿမိဳ႕နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕သို႔ သြားေရာက္အမႈဖြင့္ တိုင္ၾကားခဲ့ရာ စခန္းမႉး ဦးေအာင္ေမာ္က အမႈတိုင္တန္းခ်က္ကို လက္ခံခဲ့ေသာ္လည္း အမႈဖြင့္မေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
“တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ေနေသာ ယူနီေဖာင္း၀တ္ အစိုးရ၀န္ထမ္းတဦး တာ၀န္ခ်ိန္တြင္ ပါး႐ိုက္ခံရျခင္းသည္ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးကို စိန္ေခၚလိုက္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခုကဲ့သို႔ ကာယကံ႐ွင္ ကိုယ္စား အမႈလိုက္ဖြင့္ေနျခင္းမွာ သက္ဆိုင္သူမ်ားကို ပုဂၢိဳလ္ေရး မုန္းတီးမႈေၾကာင့္ မဟုတ္ဘဲ ဥပေဒအထက္တြင္ မည္သူမွ်မ႐ွိေၾကာင္း သက္ေသျပလို၍ ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးထင္ေက်ာ္ က ဆိုသည္။ ယခုအခါ ကိုထင္ေက်ာ္အားလက္ရိွအစိုးရမွ သဲၾကီးမဲၾကီး အျငိဳးေတးထားကာ အခ်ဳပ္ခန္းမ်ားႏွင္႔ အက်ဥ္ေထာင္သို႔ အလွည္႔က်ပို႕ေဆာင္ေနျပီး ျပန္လႊတ္ရန္ အစီစဥ္မရိွေတာ႔ေၾကာင္း သိရသည္။
တကၠသိုလ္မ်ား ခ်န္ပီယံလိဂ္ဖြင့္ပြဲအားေအာက္တိုဘာ ၅ ရက္ေန ့ ၃း၃၀ နာရီက
ရန္ကုန္ယူႏိုက္တက္ အသင္းပိုင္ ရန္ကုန္တိုင္း
၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ဦးျမင့္ေဆြ တက္ေရာက္ျပီးရန္ကုန္တိုင္း၀န္ၾကီးခ်ဳပ္နွင့္အတူ
အားကစား၀န္ၾကီး႒ာနျပည္ေထာင္စုဒုတိယ၀န္ၾကီး ဦးေသာင္းထိုက္၊ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီး
(ျငိမ္း) ဦးသန္းေရႊ ၏ ေျမးျဖစ္သူ ကိုေနေရႊေသြးေအာင္( ဖိုးလျပည့္)တို ့က
အခမ္းအနားကိုဖဲၾကိဳးျဖတ္ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ႕ပါသည္။
“2013 Miss Universe Myanmar မိုးစက္ဝိုင္ မွ တကၠသိုလ္မ်ား
ခ်န္ပီယံလိဂ္ဆုဖလားၾကီးကို အဖြင့္ပြဲစဥ္အခမ္းအနားတြင္ သယ္ေဆာင္ေပးခဲ႔သည္။
ျပိဳင္ပြဲခ်ီးျမွင့္မည့္ တကၠသိုလ္မ်ား ခ်န္ပီယံလိဂ္ဆုဖလား အား
ပူပူေႏြးေႏြး Miss Universe Myanmar ဆုရွင္ မိုးစက္၀ိုင္
ကျပိုင္ကားျဖင့္ ကြင္းတစ္ပတ္ပတ္ျပီး သယ္ေဆာင္လာကာ
ဆုဖလားကိုစင္ျမင့္ထက္သို ့သယ္ယူပို ့ေဆာင္ေပးခဲ့ပါသည္။
ဖြင့္ပြဲေန ့တြင္ ေဆး(၁) ႏွင့္ WYTU တို ့စတင္ယွဥ္ျပိဳင္ကစားၾကျပီး
အဆိုပါ ျပိဳင္ပြဲတြင္ခ်န္ပီယံဆုရအသင္းအား ေနေရႊေသြးေအာင္
မွသိန္း ၅၀ ဆုခ်ီးျမွင့္ မည္ဟု လည္းသိခဲ႕ရပါသည္။ 
သို႔ေသာ္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလ ၉ ရက္ ရုရွားႏိုင္ငံ တြင္ စတင္က်င္းပရန္ရိွေသာ မယ္စၾကၤာ ျပိဳင္ပြဲသို႔ မိုးစက္၀ိုင္းမွ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ကိုယ္စားအျဖင္႔ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္ဖို႔ရာ ေနေရႊေသြးေအာင္၏ အဆင္ျခင္မဲ႔ အျပဳမူေၾကာင္႔ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းသာမက ႏိုင္ငံတကာေရာက္ျမန္မာႏို္င္ငံသားတို႕၏ အၾကားတြင္ အံု႕ေအာ္ေသာင္းႏွင္း ေ၀ဖန္ျငင္းခံု စိတ္ပ်က္ စြတ္စြဲ ရွဳပ္ခ် ေနသံမ်ား ဆူညံေနပါသည္။
မိုးစက္၀ိုင္းႏွင္႔ ေနေရႊေသြးေအာင္တို႔ မည္သို႔မ်ွမပတ္သက္ေၾကာင္း ႏွစ္ဖက္လံုးမွ ရွင္းလင္းခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ေနရေသာ္လည္း ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလမွ စ၍ ၄င္းတို႔ အခ်င္းခ်င္း အဆက္သြယ္ရိွေနေၾကာင္းကိုေတာ႔ ဖံုးဖိထားခဲ႔ၾကသည္။
မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ မိုးစက္၀ိုင္း၏ ေအာင္ျမင္မွဳ အေနထားဇာတာသည္ ႏိုင္ငံတကာႏွင္႔ ျပည္သူမ်ား မ်က္မုန္းက်ိဳး ေဒါသထြက္ေနေသာ ယုတ္မာရက္စက္မွဳေထာင္ေသာင္းမ်ားစြာျဖင္႔ သံလက္သီးအာဏာရွင္ ၏ ေျမးတေယာက္ျဖစ္ေနျပီး ၄င္းကိုယ္တိုင္ကပင္ ေျဖာင္မတ္တည္ၾကည္ သန္႔ရွင္းမြန္ျမတ္ စြန္႔လႊတ္နစ္နာ ေစတနာ ဂရုနာ ေမတၱာထား၍ တိုင္းျပည္အတြက္ တခုမွပင္ လုပ္ေဆာင္ထားေသာ ျပယုဂ္မရိွပါေသာေၾကာင္႔ မိုးစက္၀ိုင္း၏ ကံဇာတာကေလး သည္ လူအမ်ားမ်က္မုန္းခဲျခင္းခံေနရေသာ လက္ရိွ တရား၀င္ ျမန္မာျပည္မွ ဂိုဏ္းစတား၏ ေခ်ေခ်ာ္ခြက္ထဲတြင္ ေခြယိုင္္ ျပိဳလဲက်သြားႏိုင္ပါေၾကာင္း………….

ၾကိဳက္ႏွစ္သက္သူမ်ား ရွယ္သြားႏိုင္ပါသည္+

စာေရးသူမွ အားေပးၾကေသာ စာဖတ္သူမ်ားအား ေက်းဇူးတင္ပါသည္

ဂိုလ္ရွယ္ေလး

No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။