Wednesday, October 2, 2013

အေရာင္ေျပာင္းေသာ လူလည္ႀကီးမ်ား အပုိင္း(၁)

ေဆာင္းပါးရွင္- ေရႊဓူ၀ံ
http://www.demowaiyan.org/2012/02/blog-post_15.html

ျမန္မာ့လူမႈ  ဆက္ဆံေရးနယ္ပယ္တြင္ “သာကူး” ဆိုသည့္ စကားလံုးကို လူတိုင္းနားလည္ၾကပါသည္။ သာကူးဆိုသည့္လူမ်ားသည္ အမ်ားအားျဖင့္ လူလည္က်ေသာသူ၊ ေရွ႕တစ္မ်ိဳး ေနာက္တစ္မ်ိဳး လုပ္တဲ့သူ၊ သူ႔ရဲ႕အခြင့္အေရး သူ႔ရဲ႕အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ မ်က္ႏွာေျပာင္တိုက္ၿပီး ေက်းဇူးရွင္ကို ေက်းစြပ္ရန္ ၀န္မေလး တတ္သူမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္- တစ္နည္းအားျဖင့္ သာကူး လုပ္တတ္သူမ်ားသည္ အေျခအေန၊ အခ်ိန္အခါကို ၾကည့္၍ အေရာင္ေျပာင္းသြားေသာ လူလယ္ႀကီးမ်ား၊ ေက်းဇူးကန္းတတ္သူမ်ား ျဖစ္ေလ့ရွိပါသည္။ မည္သို႔ပင္ ဆိုေစကာမူ အႏွီသာကူး လုပ္တတ္သူ လူလည္ႀကီးမ်ားသည္ ေခတ္အဆက္ဆက္တြင္ အခြင့္ထူးခံ လူတန္းစား မ်ားျဖစ္ၿပီး စီးပြားေရး၊ နိုင္ငံေရးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းတြင္ အမ်ားအျပားရွိေနပါသည္။

ယေန႔နိုင္ငံေတာ္သည္ ထင္သာျမင္သာရွိေသာ နိုင္ငံေရးစံနစ္ အေျပာင္းအလဲႏွင့္အတူ စီးပြားေရးအခြင့္ အလွမ္းႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ားသည္ ယခင္စစ္အစိုးရ လက္ထက္ႏွင့္ မတူေသာ ပတ္၀န္းက်င္တစ္ခုသို႔ ကူးေျပာင္းေနၿပီျဖစ္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္ႀကီးႏွင့္ ယခင္ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရး လိုလားသူဟု ဆိုေသာ သမၼတႀကီး ဦးသိန္းစိန္တို႔၏ နိုင္ငံေရး ကစားကြက္ေအာက္တြင္ အခြင့္ အေရးသမား လူလည္ စီၤးပြားေရးသမားႀကီးမ်ား၏ သာတဲ့ဘက္ကို ကူးေျပာင္းမည့္ ေျခလွမ္းႀကီးမ်ားကို သိသာ ထင္ရွား ျမင္ေတြ႔ ေနရပါသည္။ ထိုလူလည္ စီးပြားေရးသမားမ်ားသည္ “သာကူး”မ်ားသာျဖစ္ၿပီး လက္ရွိႀကံ့ဖြတ္ အစိုးရကို ညာဘက္အိပ္ကပ္ထဲ ထည့္ၿပီး၊ NLD ၏ နိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈ ေရခ်ိန္ ျမင့္တက္လာမႈကို အဓိက ေထာက္ပံ့မႈေပးၿပီး ဘယ္ဘက္အိတ္ကပ္သို႔ ေျပာင္းေနၾကၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ ထုိသို႔လုပ္ေဆာင္ေနသူ လူလည္ႀကီး မ်ား၏ ေလာဘမသတ္ နိုင္သည့္ လုပ္ရပ္မ်ားကို အပိုင္းလိုက္ တင္ျပသြားပါမည္။
 
နိုင္ငံေရးမွ စီးပြားေရး၊ စီးပြားေရးမွ နိုင္ငံေရးသို႔ ေျပာင္းလဲမည့္သူ (သို႔မဟုတ္) 
စစ္တပ္ကို အသံုးခ်ေသာ
နိုင္ငံေရးသမား ဦးခ်စ္ခိုင္(NLD-GE)

ဧဒင္ဥကၠဌႀကီး ဦးခ်စ္ခိုင္ဆိုတာနဲ႔ စစ္တပ္ပိုင္ အေဆာက္အဦးေတြကို လက္၀ါးႀကီးအုပ္ ေဆာက္လုပ္ခြင့္ ရရွိၿပီး ထိပ္ထိပ္ႀကဲ သူေဌးႀကီးျဖစ္လာတယ္ဆိုတာ လူတိုင္းသိၾကပါသည္။ ၁၉၉၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားက နပခ၊ ရပခ စစ္နယ္ေျမမ်ားအတြင္း စစ္တပ္ေဆာက္လုပ္ေရးေတြကို ကန္ထရိုက္တာအျဖစ္ ေကာ္မရွင္စား လုပ္ကိုင္ခဲ့တဲ့ ဦးခ်စ္ခိုင္ဟာ စစ္တပ္နဲ႔ေပါင္းစားၿပီး ၂၀၀၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားကစၿပီး မက္ခရိုစီးပြားေရးလုပ္ငန္း ရွင္ႀကီး ျဖစ္လာခဲ့ပါသည္။

ဒီလိုမ်ိဳး စစ္တပ္နဲ႔လုပ္ကိုင္စားေသာက္နိုင္တာ ဘ၀အက်ိဳးေပးေကာင္းတယ္လို႔ ဆိုရေပမည္။ ဦးခ်စ္ခိုင္ဟာ ယခင္ မဆလလက္ထက္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္လွဦးရဲ႕တူမနဲ႔ယူၿပီး၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လွဦးရဲ႕ အရွိန္အ၀ါနဲ႔ စစ္တပ္ ကိုသံုးဖို႔ အခြင့္အေရး ရခဲ့ရသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္လွဦးဟာ လူေတာ္တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ဦးခင္ညႊန္႔(ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း)၊ ဦးေအာင္ေတာင္း (စက္မႈ(၁) ၀န္ႀကီးေဟာင္း)တို႔ရဲ႕ ဆရာျဖစ္ခဲ့ဖူးသည္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ဦးခင္ညႊန္႔ႏွင့္ ဦးေအာင္ေတာင္းတို႔ အာဏာစက္ ျပင္းထန္ေနခ်ိန္မွာ ဦးလွဦးရဲ႕ အေထာက္အပံ့နဲ႔ ဦးခ်စ္ခိုင္ကို မဟာအခြင့္အေရးမ်ား ေပးခဲ့ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ရွမ္းျပည္ဧရိယာ အတြင္းက စီးပြားေရး အခြင့္အလမ္းေတြကို ရရွိခဲ့ၿပီး ေအးသာယာ ေဂါက္ကြင္းနားကေျမကို အလကားနီးပါး ရရွိခဲ့လို႔ ေဂါက္ကြင္းနဲ႔ ဟိုတယ္လုပ္ကိုင္ခြင့္ကို ႏွစ္ရွည္လမ်ား အခမဲ့ လုပ္ခြင့္ရခဲ့တယ္လို႔ ဆိုရေပမည္။

အထူးသျဖင့္ စစ္တပ္ ေဆာက္လုပ္ေရးလို႔ေခၚတဲ့ GE တပ္မ်ားက အေဆာက္အဦး အႀကီးအမား ေဆာက္လုပ္ေရး အားလံုးကို ဦးခ်စ္ခိုင္ရဲ႕ ဧဒင္ေဆာက္လုပ္ေရးက ရရွိခဲ့ၿပီး တည္ေဆာက္ေရး ကုန္က်ေငြေတြကို သူတင္ျပသေလာက္ ခြင့္ျပဳ ခ်က္ရရွိေအာင္ လုပ္ေဆာင္နုိင္ခဲ့သူျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ဦးခ်စ္ခိုင္ရဲ႕ ခ်မ္းသာပိုင္ဆိုင္မႈ အားလံုးနီးပါးဟာ စစ္တပ္ကိုမွီခိုၿပီး ရလာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း စီးပြားေရးသမားမ်ားက သတ္မွတ္ခဲ့ၾကသည္။ စစ္တပ္ေၾကာင့္ ခ်မ္းသာလာတဲ့ ဦးခ်စ္ခိုုင္ဟာ ေက်းဇူးဆပ္တဲ့အေနနဲ႔ စစ္တပ္ကလူႀကီးမ်ားရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္အိမ္ေတြကို တာ၀န္ယူ ေဆာက္လုပ္ ေပးခဲ့ရပါသည္။

စစ္တပ္ေၾကာင့္ သူေဌးႀကီးျဖစ္လာတဲ့ ဦးခ်စ္ခိုင္ဟာ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္အထိ ေနျပည္ေတာ္က စစ္တပ္တည္ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းႀကီးမ်ားကိုလည္း GEတပ္နဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီး ယခုတိုင္ရရွိဆဲပါ။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္အလြန္ ႀကံ့ဖြံ႔အစိုးရရဲ႕ ဘက္ဂ်က္ခြဲတမ္းရ စစ္တပ္လုပ္ငန္းႀကီးမ်ား ေလ်ာ့က်လာခ်ိန္မွာေတာ့ လူလည္ႀကီး ဦးခ်စ္ခိုင္ဟာ စစ္တပ္နဲ႔လမ္းခြဲဖို႔ ေျခလွမ္းသစ္ကို စေနၿပီလို႔ ဆုိရေပေတာ့မည္။ သူရဲ႕ေျခလွမ္းကေတာ့ နိုင္ငံေရးနယ္ပယ္ထဲက သူရဲ႕မူလယံုၾကည္ ကိုးကြယ္ရာ တကယ့္မိခင္ NLD ပါတီႀကီးနဲ႔ ျပန္လည္ပူးေပါင္းၿပီး NLD အမတ္ျဖစ္ေရး လမ္းေၾကာင္းျဖစ္ပါသည္။

၁၉၈၈ အေရးအခင္းမွာ တကယ့္ နိုင္ငံေရးသမားစစ္စစ္ NLD ဦးခ်စ္ခိုင္ဟာ ၁၉၉၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားမွာ NLD ကိုလမ္းခြဲခဲ့ၿပီး အဲဒီအခ်ိန္တုန္းက အာဏာသံုးရပ္ကို ခ်ဳပ္ကိုင္ထားတဲ့ စစ္တပ္စီးပြားေရးကို ကူးေျပာင္း ခဲ့သူျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ ထိုစဥ္က နာမည္ဆိုးနဲ႔ ေက်ာ္ၾကားခဲ့တဲ့ ေထာက္လွမ္းေရးရဲ႕ ေစာင့္ၾကည့္ခံရသူျဖစ္လို႔ NLDနဲ႔ ကင္းကင္းေနခဲ့ရသူလို႔ ဆိုရေပမည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လွဦး မ်က္ႏွာေၾကာင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးရာမွ စစ္တပ္ရဲ႕တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းႀကီးမ်ားရဲ႕ ၃ ပံု ၂ ပံုကိုရရွိခဲ့ၿပီး ႀကီးပြားခ်မ္းသာလာခဲ့ျခင္းကို စီးပြားေရးနယ္ပယ္၊ စစ္တပ္နယ္ပယ္ မွာ လူတိုင္းသိရွိၾကပါသည္။

စစ္တပ္အတြင္းမွာ ဒုတပ္ခ်ဳပ္ အရွိန္အ၀ါကိုသံုးခဲ့လို႔ ရပခတိုင္းမႈး အဆက္ဆက္က ဦးခ်စ္ခိုင္ကို ရြံေၾကာက္ျဖစ္ခဲ့ရၿပီး အခုခ်ိန္မွာေတာ့ စစ္တပ္စီးပြားေရး နယ္ပယ္ကေန ဆုတ္ခြာၿပီး သူရဲ႕မိခင္ရင္း NLD ရဲ႕လႈပ္ရွားမႈမ်ားမွာ ေနာက္ကြယ္ကတက္ၾကြစြာ ပ့့ံပိုးလုပ္ကိုင္ေပးေနပါၿပီ။ စစ္တပ္ရဲ႕အရိပ္ရွိေနလို႔ NLD ပါတီကို ရဲရဲ၀ံ့၀ံ့ မပူးေပါင္းေသးေပးမဲ့ သူယံုၾကည္ခဲ့တဲ့နုိင္ငံေရးပါတီႀကီးအတြက္ အင္အားျပန္လည္ ေတာင့္တင္းေအာင္ စစ္တပ္ေၾကာင့္ရရွိလာတဲ့ ေငြေၾကးေတြကို အသံုးခ်ေတာ့မည္ ျဖစ္ပါသည္။

လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ဧရာ၀တီတိုင္းစည္းရံုးေရး ခရီးစဥ္ကုန္က်စရိတ္ အားလံုးကို ဧရာ၀တီတိုင္း ဆန္စပါး ထုတ္လုပ္ႀကီးၾကပ္ေရး ဥကၠဌ ဦးခ်စ္ခိုင္က ေထာက္ပ့ံေပးခဲ့မႈ အေပၚ NLD CEC မ်ားက သတိထား ၾကိဳဆိုခဲ့ပါသည္။

ဒါ့ေၾကာင့္ ဧဒင္ဥကၠဌႀကီးဟာ NLD နိုင္ငံေရးသမားအျဖစ္ ၁၉၈၈ မွ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္အထိ ရပ္တည္လႈပ္ရွားခဲ့ၿပီး စစ္တပ္တန္ခိုးအာဏာ ႀကီးထြားခ်ိန္မွာ (၁၉၉၀ မွ ၂၀၁၁) NLD အနီေရာင္မွ GE အစိမ္းေရာင္ ေျပာင္းလဲခဲ့သူျဖစ္ေၾကာင္း Wikileaks မွတ္တမ္းမ်ားအရ သိရပါသည္။ ယခုအခါမွာေတာ့ အစိမ္းေရာင္ GE ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္မွ NLD အနီေရာင္ကို ျပန္ေျပာင္းေတာ့မဲ့ စီးပြားေရးေအာင္ျမင္ေသာ နိုင္ငံေရးသမား စစ္စစ္ႀကီးက NLD ပါတီ၀င္မ်ားကို ဘယ္လို အသံုးခ်အံုးမလဲဆိုတာ ေစာင့္ၾကည့္လ်က္ ရွိပါသည္။

No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။