Wednesday, October 2, 2013

သမၼတဦးသိန္းစိန္ကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုေပးခဲ့သည့္ (International Crisis Group) က ျမန္မာရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္တို႔၏ ပဋိပကၡေျဖရွင္းႏုိင္မႈ စြမ္းရည္ကို ေ၀ဖန္

(Mizzima)

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ လူမ်ိဳးေရးအဓိက႐ုဏ္းမ်ားတြင္ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား၏ ပါ၀င္ပတ္သက္မႈ အားနည္းေနၿပီး ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားအေနျဖင့္ ျပည္သူမ်ားအေပၚတြင္ ၀န္ေဆာင္မႈေကာင္းမ်ားေပးရန္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား လုပ္သင့္ၿပီဟု International Crisis Group (ႏိုင္ငံတကာ ပဋိပကၡမ်ား ေလ့လာေစာင့္ ၾကည့္ေရးအဖြဲ႕) ၏ ၂၀၁၃ ေအာက္တုိဘာလ ၁ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္လုိက္သည့္ အစီရင္ခံစာကဆုိသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇြန္လမွ ေအာက္တုိဘာလအတြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ အဓိက႐ုန္းမ်ားတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ေနထုိင္သူ လူဦးေရ ၂၀၀ ခန္႔မွာ ေသဆံုးခဲ့ၿပီး အုိးမဲ့အိမ္မဲ့ျဖစ္သူ လူတစ္ သိန္းေလးေသာင္းတို႔မွာ မြတ္ဆလင္လူမ်ိဳးမ်ားျဖစ္ၿပီး လူသားခ်င္း စာနာမႈဆုိင္ရာ အေျခအေနမ်ားလည္း ဆုိးရြားလ်က္ရွိသည္ဟု ထုိအစီရင္ခံစာတြင္ ေရးသားထားသည္။


မိထ္ၳီလာ အဓိက႐ုဏ္းတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည့္ မႏၱေလးတုိင္း ျပန္ၾကားေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေက်ာ္ဆန္းက “ဒါက စီမံကြပ္ကဲမႈပိုင္းဆိုေတာ့ ဒီမွာရွိတဲ့ ၀န္ထမ္းေတြကေတာ့ အထက္က စီမံကြပ္ကဲတဲ့အတိုင္းပဲ လုပ္ရတာေပါ့။ ေနာက္ပိုင္းစနစ္ေတြကေတာ့ ျပည္နယ္နဲ႔ တိုင္းအလိုက္ သက္ဆိုင္ရာ
ျပည္ေထာင္စု အစိုးရေတြက ၀န္ႀကီးေတြ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေတြက သူတို႔သက္ဆိုင္ရာအလိုက္ လုပ္ေဆာင္ေနပါၿပီ၊ ထပ္ၿပီးေတာ့ သင္တန္းေပးမႈေတြ လုပ္ေနပါၿပီ”ဟု ေျပာသည္။

ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားအား ျပည္နယ္၊ တိုင္းေဒသႀကီးအလုိက္ သင္တန္းေပးမႈမ်ား၊ က႑အလိုက္ အထူးတပ္ဖြဲ႕မ်ား ဖြဲ႕စည္းျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ သက္ဆိုင္ရာ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမ်ားမွ အစည္းအေ၀းမ်ားထိုင္လ်က္ရွိၿပီး ေဒသအလုိက္ စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားအရ တာ၀န္လုပ္ေဆာင္ခြင့္ရွိရန္၊ ဌာနဆုိင္ရာအလိုက္ ညႊန္ၾကားမႈ ေပး ႏိုင္ရန္လည္း စီမံခန္႔ခြဲမႈ အသစ္မ်ား လုပ္ေဆာင္ေနသည္ဟုလည္း ဦးေက်ာ္ဆန္းက ေျပာသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း ၂၀၁၂ခုႏွစ္ ဇြန္လႏွင့္ ေအာက္တိုဘာလတို႔တြင္လည္းေကာင္း၊ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ေမလတြင္
ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ မိတၳီလာ အဓိက႐ုဏ္းျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ ရဲတပ္ဖြဲ႕အင္အား နည္းေနျခင္းမ်ား၊ တာ၀န္ယူရာတြင္ ထိေရာက္မႈမရွိျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ပဋိပကၡမ်ားအား အရွိန္ျမင့္ေစခဲ့သည္ဟုလည္း International Crisis Group) ၏ အစီရင္ခံစာက ေ၀ဖန္ထားသည္။ ထို႔အျပင္ အျခားတိုင္းျပည္မ်ားထိပါ ႐ုိက္ခတ္မႈမ်ားရွိခဲ့သ ျဖင့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ အာဆီယံဥကၠ႒အျဖစ္ တာ၀န္ယူရန္ ျပင္ဆင္ေနသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ထုိသို႔ ပဋိပကၡမ်ားျဖစ္ပြားမႈမ်ားသည္ အေလးအနက္ထားရမည့္ ႏုိင္ငံေရးကိစၥတစ္ခုျဖစ္သည္ဟုလည္း အႀကံျပဳ ထားသည္။

ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ပဋိပကၡမ်ားတြင္ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ အျခားအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားတြင္လည္း ပဋိပကၡမ်ားတြင္ အင္အားသံုးကာ ေျဖရွင္းရမည့္ ေနရာတစ္ခ်ိဳ႕တြင္ အစိုးရအေနျဖင့္
ေျဖရွင္းျခင္းမရွိေၾကာင္း ေ၀ဖန္မႈမ်ား ရွိခဲ့သည္။

International Crisis Group ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္ ေနာက္ဆံုးပိုင္းတြင္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား၏ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအား က်ယ္ျပန္႔စြာ ေျပာင္းလဲရန္ လိုအပ္႐ံုသာမက အစုိးရႏွင့္ ႀကီးမားသည့္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ မီဒီယာမ်ားႏွင့္ လူမႈမီဒီယာမ်ားမွ အစြန္းေရာက္တိုက္ခိုက္ျခင္း၊ ၀ါဒျဖန္႔ျခင္းတို႔ကို လည္း တိုက္ဖ်က္ရန္ လိုအပ္သည္ဟု တိုက္တြန္းထားသည္။

International Crisis Group သည္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ နယူးေယာက္အေျခစုိက္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ လြတ္လပ္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ အဆိုပါအဖြဲ႕သည္ သမၼတဦးသိန္းစိန္ကို ဘရာဇီးႏိုင္ငံက သမၼတေဟာင္း မစၥတာ Lula Silva ႏွင့္အတူ Pursuit of Peace award dinne ေခၚ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုကို ၂၀၁၃ ခု ဧၿပီလတြင္ ခ်ီးျမႇင့္ခဲ့သည္။

ထိုဆုသည္ ပဋိပကၡမ်ား ၿပီးဆံုးေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ သံတမန္ ေရးရာ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားကို ေပးအပ္သည့္ဆု
ျဖစ္သည္။

International Crisis Group ၏ ထိုစဥ္က ေၾကညာခ်က္တြင္ ျမန္မာအစိုးရသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ပဋိပကၡမ်ား၊ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း ျဖစ္ပြားေနသည့္ စစ္ပြဲမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ က်န္ေနေသးသည္ဟု ေထာက္ျပထားခဲ့ေသးသည္။

No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။