Friday, October 4, 2013

ေဒၚလာ ၁၁ ဘီလ်ံကိစၥ အစုိးရ ရွင္းလင္းမႈ ရႈပ္ေထြးေနဆဲဟု အမတ္မ်ားေျပာ

(Irrawaddy)

အစုိးရ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ျပည္ပတြင္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁၁ ဘီလ်ံကို အပ္ႏွံထားသည္ ဆုိေသာ သတင္း ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး ယေန႔ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္တြင္ လာေရာက္ရွင္းလင္း ေျပာဆုိခဲ့ ေသာ္လည္း အစုိးရ၏ ရွင္းလင္းခ်က္ သည္ လိုရင္း မေရာက္ဘဲ ရႈပ္ေထြးေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက ေျပာဆုိၾကသည္။

ဘ႑ာေရး ၀န္ႀကီး ဦး၀င္းရွိန္ ႏွင့္ ဗဟုိဘဏ္ဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ေမာင္တို႔က ျပည္ပတြင္ ေငြစာရင္း ၅ ခုျဖင့္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁၁ ဘီလ်ံ အပ္ႏွံထားမႈေၾကာင့္ ကမာၻ႕ဘဏ္က အေၾကြးေလွ်ာ္မေပးခဲ့ ဆုိေသာ သတင္းသည္ လုံး၀ မဟုတ္မွန္ ေသာ သတင္း တရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္မ်ားတြင္ ႏိုင္ငံျခားအရံေငြ ၇ ဒသမ ၆ ဘီလ်ံရွိေၾကာင္း ၊ ေဒၚလာ ၁၁ ဘီလ်ံႏွင့္ လံုး၀ ဆက္စပ္မႈ မရွိသကဲ့သုိ႔ ယင္းကိစၥကုိလည္း မသိေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္တြင္ ရွင္းလင္းေျပာဆုိသည္။


“ တျခားဘဏ္မ်ားမွာ ဖြင့္လွစ္ထားတဲ့ ေငြစာရင္းေတြ ရွိတာေၾကာင့္ ေၾကြးေလွ်ာ္ မေပးႏိုင္ဟု ေျပာဆုိမႈ လံုး၀ မရွိခဲ့ေၾကာင္း က်ေနာ္အေနနဲ႔ ခိုင္ခိုင္မာမာ တင္ျပလိုပါတယ္။ အာရွ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဘဏ္ နဲ႔ ကမာၻ႕ဘဏ္ တို႔က ၎တို႔ရဲ႕ အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားအရ ရရန္ရွိတဲ့ ေၾကြးၿမီ ေတြကို ေလွ်ာ္ပစ္ခဲ့ျခင္း အစဥ္အလာ မရွိခဲ့ပါဘူး။ သူတို႔ ထည့္သြင္း စဥ္းစားႏိုင္တာကေတာ့ အထူးသက္သာခြင့္ရွိတဲ့ ဆင္းရဲ ႏြမ္းပါးတဲ့ ႏုိင္ငံေတြကို ေလ်ာ့ေပါ့ စဥ္းစား ေပးတဲ့ နည္းလမ္းပဲ ရွိပါတယ္”ဟု ဦး၀င္းရွိန္က ဆုိသည္။

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ေဒၚလာ ၁၁ ဘီလ်ံႏွင့္ဆက္စပ္၍ အစုိးရ၏ ရွင္းလင္းခ်က္သည္ ရႈပ္ေထြးေနၿပီး ေရရာ တိက် ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ မေပးႏုိင္ေၾကာင္း၊ ၁၁ ဘီလ်ံ ျပႆနာမွာ မၿပီးဆုံးေသးဟု လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား က ဆုိၾကသည္။

ရွမ္းတုိင္းရင္းသားဒီမုိကရက္တစ္ပါတီမွ သီေပါၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးရဲထြန္းက ေဒၚလာ ၁၁ ဘီလ်ံ ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အစုိးရက ရွင္းလင္းရာတြင္ ကမာၻ႕ဘဏ္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ေနေသာ အေၾကာင္းအရာ မ်ားသာ ျဖစ္ၿပီး ဘဏ္ေငြစာရင္း ၅ ခုျဖင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၁ ဘီလ်ံရွိ၊ မရွိ ကိုမူ မရွင္းျပဘဲ မသိဟုသာ ေျပာဆုိေၾကာင္း၊ ေဒၚလာ ၁၁ ဘီလ်ံ ျပႆနာသည္ မၿပီးဆံုးေသးေၾကာင္း ဧရာ၀တီသုိ႔ ေျပာဆုိသည္။

“အစိုးရက မသိခ်င္တာေတြ လာေျပာသလိုျဖစ္ေနတယ္။ သူတို႔ေၾကြး ျပန္ဆပ္မယ့္ နည္းလမ္းေတြကို ရွင္းျပတယ္။ မဆိုင္တာ ေတြခ်ည္းပဲ။ ျပည္သူေတြ တကယ္သိခ်င္တဲ့ ကိစၥက်ေတာ့ ေျပာမသြားဘူး။ အစိုးရနဲ႔ ပုဂၢလိကဘဏ္ေတြ ေပါင္းရင္ ေဒၚလာ ၇ ဒသမ ၆ ဘီလ်ံ ရွိတာကိုပဲ အထပ္ထပ္ေျပာတယ္။ ျပႆနာက အခုခ်ိန္ထိ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း မရွိေသးဘူး” ဟု ဦးရဲထြန္းက ဆုိသည္။

အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ ပုသိမ္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦး၀င္းျမင့္က ႏုိင္ငံတြင္ ေဒၚလာ ၇ ဒသမ ၆ ဘီလ်ံ ႏိုင္ငံျခား အရံေငြ ရွိေနျခင္းကုိ ယခုအခ်ိန္မွ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိမႈအေပၚ ေမးခြန္းခြန္းထုတ္လိုၿပီး ျပည္သူမ်ား စိတ္၀င္တစား သိခ်င္ေနေသာ ေဒၚလာ ၁၁ ဘီလ်ံ ကိစၥမရွင္းလင္းဘဲ အစိုးရတြင္ ေဒၚလာ ၇ ဒသမ ၆ ဘီလ်ံ ရွိေနသည္ ကိုသာ ရွင္းလင္းေနမႈ အေပၚ နားမလည္ေၾကာင္း ေျပာသည္။

“ဒီ ၁၁ ဘီလ်ံနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ အစိုးရက အမ်ိဳးမ်ိဳးေျပာေနတယ္။ ဘ႑ာေရး ၀န္ႀကီးက ေဒၚလာ ၇ ဒသမ ၂ ဘီလ်ံ ရွိတယ္ ေျပာတယ္ ။ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏံွမႈ ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕၀င္ တေယာက္က ေဒၚလာ ၇ ဘီလ်ံ ေလာက္ရွိမယ္တဲ့။ ျပန္ၾကားေရး ဒုတိယ၀န္ႀကီးကေတာ့ အစိုးရမွာ ႏုိင္ငံျခားေငြစာရင္း အေကာင့္ မရွိပါဘူးတဲ့။ ဆိုတာ့ ျပည္သူေတြက မ်က္စိလည္ ကုန္ၿပီ။ အဲဒါကို ရွင္းေစခ်င္တာကို ၁၁ ဘီလ်ံက သူတို႔နဲ႔ မဆက္စပ္ဘူး။ သူတို႔သိတာ ၇ဒသမ ၆ ဘီလ်ံ ရွိတယ္ပဲ ေျပာေနတယ္”ဟု ဦး၀င္းျမင့္က ဆိုသည္။

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးလွေဆြက ေဒၚလာ ၁၁ ဘီလ်ံသည္ အစုိးရႏွင့္ မသက္ဆုိင္ဘဲ မသိရွိဟု ေျပာဆုိေနျခင္းသည္ ၁၁ ဘီလ်ံ အမွန္တကယ္ ရွိ၊ မရွိ အစုိးရကုိယ္တုိင္ပင္လွ်င္ အမွန္တကယ္ မသိရွိ ဟု ၀န္ခံရာေရာက္ေၾကာင္း ရွင္းျပသည္။

“အစိုးရက ေဒၚလာ ၁၁ ဘီလ်ံကိစၥ မသိဘူး ဆိုတဲ့ အေၾကာင္းလာရွင္းတာ။ အစိုးရ ပိုင္တဲ့ဟာကေတာ့ ၇ ဒသမ ၆ ဘီလီယံ ရွိတယ္ေျပာတယ္။ ၁၁ ဘီလ်ံက သူတို႔ပိုက္ဆံ မဟုတ္ဘူးလို႔ ေျပာေပမယ့္ ၁၁ ဘီလီယံ ရွိတယ္ ၊ မရွိဘူး ဆိုတာကို သူတို႔ မေျပာႏိုင္ဘူး။ ျပည္သူေတြ သိခ်င္တာက ၁၁ ဘီလ်ံ ဘယ္သူပုိင္သလဲ သိခ်င္တာ။ တကယ္လို႔ ဒီပိုက္ဆံေတြကို ပုဂၢလိက သူေဌးေတြ သြားအပ္ထားတာဆိုရင္ အခုမွခ်မ္းသာ လာတဲ့ ေခတ္ေပၚ သူေဌးေတြ ျဖစ္မယ္။ အခုဘဏ္စနစ္ကို ေခတ္ေပၚသူေတြပဲ သံုးတာ။ တျခားသူေဌးေတြက ဘဏ္စနစ္ကို မသံုးဘူး။ မ်ိဳး႐ိုးစဥ္ဆက္ ခ်မ္းသာ လာတဲ့ သူေတြ မျဖစ္ႏုိင္ဘူး´´ ဟု ဦးလွေဆြက ဆုိသည္။

အစုိးရ၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ႏုိင္ငံျခားဘဏ္မ်ားတြင္ ေငြအပ္ႏွံထားရာ၌ ဗဟုိဘဏ္၊ ျမန္မာ့ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈဘဏ္ (MFTB)၊ ျမန္မာ့ ကူးသန္း ေရာင္း၀ယ္ေရးႏွင့္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံေရး ဘဏ္ (MICB)၊ ဗဟုိဘဏ္ အေနျဖင့္ ေငြအပ္ႏွံထားျခင္း ျဖစ္ၿပီး ပုဂၢလိကဘဏ္ မ်ားက လည္း ႏုိင္ငံျခားဘဏ္မ်ားတြင္ ေငြစာရင္းဖြင့္ၿပီး အပ္ႏွံထားေၾကာင္း၊ စုုစုေပါင္း အပ္ႏွံထားမႈ ေငြပမာဏမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၇ ဒသမ ၆ ဘီလ်ံ ရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။

၁၉၈၈ ခုႏွစ္ မတုိင္မီ ျမန္မာႏုိင္ငံက ကမာၻ႕ဘဏ္၊ အာရွ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ (ADB) ႏွင့္ Paris Club ႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ေပးဆပ္ရန္ အေၾကြး အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္းေပါင္း ၈ ေထာင္ေက်ာ္ (၈၄၀၈ ဒသမ ၃၄) ရွိခဲ့ၿပီး ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအား သန္းေပါင္း ၆ ေထာင္ အထိ အမ်ားဆုံး ေပးဆပ္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၁၉၈၈ ေနာက္ပိုင္း စစ္အစုိးရလက္ထက္တြင္ ေဒၚလာ သန္းေပါင္း ၂ ေထာင္ေက်ာ္ (၂၆၁၄ ဒသမ ၉၅၀) ရွိကာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ သန္းေပါင္း ၂၁၀၀ ေက်ာ္ေပးဆပ္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရွိရသည္။

No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။