Wednesday, November 5, 2014

ေနျပည္ေတာ္လုပ္ပြဲ

(ဧရာ၀တီ)

ေနျပည္ေတာ္ တြင္ အပူတျပင္း လုပ္ေဆာင္ ခဲ့သည့္ ေဆြးေႏြးပြဲ ကို ႏိုင္ငံေရး ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲ၊ အဓိ ကေခါင္းေဆာင္ မ်ား ေဆြးေႏြးပြဲဟု ေခၚဆိုၾက ရာ အေခၚအေဝၚကစၿပီး မွားေနသည္ဟု ေဝဖန္ ပါရေစ။ ႏိုင္ငံေရးထိပ္သီးမ်ား ဆိုသည္မွာ Political heavy weight မ်ား ပါေသာ ေဆြးေႏြးပြဲ ျဖစ္ရမည္။ ယင္းေဆြးေႏြးပြဲမွ တဆင့္ တိုင္းျပည္တြင္ ေသေရးရွင္ေရး ရင္ ဆိုင္ေနရေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား ကို ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္း အေျဖရွာျခင္း ဟု နားလည္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာျပည္တြင္ ဒီလို မျဖစ္ခဲ့ပါ။

 
သမၼတ ဦးသိန္းစိန္သည္ အာဏာရေခါင္းေဆာင္တဦးျဖစ္ၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ျပည္တြင္းျပည္ပ ေလးစားလက္ခံေသာ အတိုက္အခံ ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္တဦး ျဖစ္သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္သည္ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ စစ္တပ္၏ ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္သည္။ သူရဦးေရႊမန္းႏွင့္ ဦးခင္ေအာင္ျမင့္သည္ လႊတ္ေတာ္ဘက္မွ အျမင့္ဆံုး ပုဂၢိဳလ္မ်ား ျဖစ္သည္။ သမၼတ ဖိတ္ေခၚထားေသာ ဒုသမၼတ ႏွစ္ဦးသည္ ထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္မ်ား မဟုတ္သျဖင့္ မည္သည့္အဓိပၸာယ္လဲေတာ့ မသိပါ။ လူမႈကြန္ရက္မ်ားတြင္ ထြက္ေပၚလာေသာ ဓာတ္ပံုမ်ားတြင္ ဒု သမၼတႏွစ္ဦး၏ ပံုစံမွာ သမၼတ၏ မူဝါဒအတိုင္း ေပးထားေသာ ၁၀ မိနစ္ကို အခ်ိန္ကုန္ေအာင္ ႏႈတ္တိုက္ေျပာမည့္သူမ်ား ျဖစ္ပံုရပါသည္။

ရွမ္းေခါင္းေဆာင္ ဦးခြန္ထြန္းဦးသည္ ႏိုင္ငံတကာတြင္ေရာ ျပည္တြင္းတြင္ပါ ရွမ္းအသိုင္းအဝိုင္းမ်ားတြင္ လက္ခံသူျဖစ္၍ ရွမ္းႏိုင္ငံေရးေလက၏ ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္တဦးဟု ဆိုႏိုင္သည္။ ဦးစိုင္းအိုက္ေပါင္း ကိုယ္စားျပဳသည့္ က်ားျဖဴပါတီမွာမူ အစိုးရႏွင့္ နီးစပ္သည္ဟု ဆိုၾကသည္။ ဦးခင္ေမာင္ေဆြ၏ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အင္အားစု (NDF) သည္ စစ္အစိုးရ၏ လမ္းျပေျမပုံ ေထာက္ခံၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ခဲ့သည့္ ပါတီျဖစ္ၿပီး ထိပ္သီးပါတီ စာရင္းမဝင္ပါ။ ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္ လမ္းစဥ္ေခတ္ လက္က်န္ တိုင္းရင္းသား စည္းလံုးညီညြတ္ေရးပါတီ (တစည) ကို ေခၚလာျခင္းကေတာ့ က်ားေသကို အသက္သြင္းသည္ဟုပင္ ခံစားၾကရသည္။
ထို႔အျပင္ ႏိုင္ငံေရး ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲ၏ ျပင္ဆင္ပံုကလည္း ခပ္ေတာင့္ေတာင့္၊ ထိုင္ခံု ေနရာခ်ထားမႈကလည္း အဆင္မေျပ။ ေဆြးေႏြးပြဲကိုလည္း ပိုၿပီး formal ျဖစ္ေအာင္၊ ေတာင့္ေနေအာင္ ထားေသာေၾကာင့္ အစိုးရမင္းမ်ား စီစဥ္သည့္ စည္းေဝးပြဲ ပံုစံမ်ိဳး ျဖစ္ေနျပန္သည္။

ဤကဲ့သို႔ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ိဳးကို ႏိုင္ငံေရးအသိုင္းအဝိုင္းႏွင့္ ေလ့လာသူမ်ားက “အေၾကာေလွ်ာ့သည္” ဟု ဆိုၾကသည္။ ယခင္ စစ္အစိုးရ (သို႔မဟုတ္) တပ္မေတာ္ အစိုးရလက္ထက္ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က တဖက္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊ၊ ေထာက္လွမ္းေရး အႀကီးအကဲ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ခင္ညြန္႔တို႔က တဖက္ထိုင္ၿပီး ထမင္းစားပြဲ လုပ္ဖူးသည္။ အသံတိတ္ လွ်ပ္တျပက္ မ်က္လွည့္ပြဲမ်ား ျဖစ္သည္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားသည္ ျပည္တြင္းျပည္ပ ဖိအားမ်ား စိန္ေခၚမႈကို ႀကံဳရတိုင္း လုပ္ေလ့ရွိၿပီး ထင္ေယာင္ထင္မွားလည္း ျဖစ္ေစတတ္သည္။ 
သို႔ေလာသို႔ေလာ ေတြးထင္စရာ ျဖစ္သည္။ တခါတရံ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေရာင္ျခည္ သန္းလာသလိုလိုပင္ ထင္ရသည္။ တကယ္တမ္းတြင္ ဘာမွ် မဟုတ္ခဲ့။

ယခု ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲက ပို၍ ဆိုးသည္။ အေမရိကန္သမၼတ အိုဘားမားက အိမ္ျဖဴေတာ္မွ ဆက္သြယ္ စကားေျပာၿပီးခ်ိန္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနျဖင့္ သံသယမ်ား၊ ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ ထုိ ေတြ႔ဆံုပြဲသို႔ တက္ေရာက္ၾကသည္ေၾကာင္း ပါတီအသိုင္းအဝိုင္းက ဆိုသည္။ ၂၀၁၁ ၾသဂုတ္လတြင္ ပထမအႀကိမ္ ေတြ႔ဆံုပြဲေနာက္ပိုင္း ယံုမိခဲ့သည့္အမွားေၾကာင့္ အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္သည္ ယခုတပြဲတြင္ သတိႀကီးစြာ ထားေနခဲ့သည္။ ထို႔သို႔ သတိထားမွသာ လက္ရွိ အာဏာရအစိုးရ လိုသလို ကစားေနေသာ လွည့္ကြက္ထဲသို႔ ဝင္မိဖို႔ နည္းမည္ျဖစ္သည္္။

ျပန္ခ်ဳပ္ရလွ်င္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔၏ ပထမအႀကိမ္ ေတြ႔ဆံုမႈသည္ တိုင္းျပည္အတြက္ ရလဒ္ေကာင္းတခ်ိဳ႕ ရွိခဲ့သည္။ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ရး၏ ႏို႔သက္ခံ အစိုးရျဖစ္ေနေသာ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရသည္ အသိအမွတ္ျပဳခံ ျဖစ္သြားရသည္။ စီးပြားေရး ပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ေျဖေလွ်ာ့ခဲ့ၿပီး ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား ရွိခဲ့သည္။ တိုင္းျပည္ေကာင္းဖို႔ မိမိကို အသံုးခ်လွ်င္လည္း ခံမည္ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဆိုခဲ့ဖူးသည္။ အတိုက္အခံ အသိုင္းအဝိုင္းကမူ မလိမ့္တပတ္လုပ္ျခင္း ခံရၿပီး ေနာက္ဆံုးတြင္ ေခ်ာင္ထိုးခံရသည္ဟု ခပ္ျပတ္ျပတ္ တြက္ၾက၊ ေတြးၾကသည္။

ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ၁၀ မိနစ္စီေျပာၿပီး ျပန္ရသည္။ တိုင္းျပည္တြင္ ယေန႔ ေတြ႔ႀကံဳေနရေသာ အက်ပ္အတည္းမ်ား၊ ျပည္သူျပည္သားမ်ား၏ ဘဝ၊ ပ်က္ယြင္းေနေသာ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ စီးပြားေရး စသည္တို႔ကို နီးနီးကပ္ကပ္ တိုင္တိုင္ပင္ပင္ ထဲထဲဝင္ဝင္ ေဆြးေႏြးၾကမည္ဆိုလွ်င္ နာရီေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္ ေျပာရမည္။ ထို႔ထက္မကလည္း ထပ္ေျပာရဦးမည္။ အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးျငင္းခုန္မႈမ်ား ရွိရမည္။ သို႔ေသာ္ ေစတနာႏွင့္ စိတ္ဆႏၵရွိလွ်င္ ရလဒ္တခ်ိဳ႕ ထြက္ႏိုင္သည္။ ယခု ဤကဲ့သို႔ မဟုတ္ပါ။
ျမန္မာ့အေျပာင္းအလဲသည္ ရင္ခုန္စရာ မေကာင္းဘဲ စိတ္ပ်က္ဖြယ္ရာ ေကာင္းေနသည္။ 
စိုးရိမ္စရာဘက္သို႔ ပိုေရြ႕သြားသည္။ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္တို႔ ေျမျမွဳပ္သၿဂဳႋဟ္ခံရသည္။ ဒီအဆင္ ဒီအကြက္ ဒီလို စိတ္ေစတနာမ်ိဳးထားၿပီး အရည္အခ်င္း ကင္းမဲ့စြာ လုပ္ေဆာင္ေနလွ်င္ ဒီလိုအေျခအေနအတိုင္း ဆက္ျဖစ္ေနတာ ဆန္းသလားဟု ေမးၾကသည္။

လူထုအၾကားတြင္ ေနျပည္ေတာ္ ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲသည္ ရယ္စရာ ျပက္လံုးတခုအျဖစ္သာ က်န္ခဲ့သည္။

No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။