Tuesday, January 8, 2013

လက္ပန္းေတာင္းေတာင္ ပိေနတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖဲြ႔

(စည္းလံုးျခင္းရဲ႕အင္အား)


လက္ပန္းေတာင္းေတာင္သပိတ္စခန္းမ်ားအား ရဲတပ္ဖဲြ႔မွ ၀င္ေရာက္ႏွိမ္ႏွင္းစဥ္

၁။က လူထုဆႏၵျပပဲြမ်ား ျဖစ္ပြားလာပါက ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနက - လွ်ဳိ႕၀ွက္အဆင့္ လူထု အဓိက႐ုဏ္း ႏွိမ္ႏွင္းေရး စီမံခ်က္ကို ေရးဆဲြထားခဲ့ရာ လက္ပန္းေတာင္းေတာင္ ကိစၥ စံုစမ္း စစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး ေလ့လာသူမ်ား သံုးသပ္ႏိုင္ရန္ ေအာက္ပါအတိုင္း ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္-

က(က)က စတင္ျဖစ္ပြားစဥ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း

(၁)        ႐ုန္းရင္းဆန္ခတ္ အဓိက႐ုဏ္းမ်ား စတင္ ျဖစ္ပြားသည္ႏွင့္ စုေပါင္းကြပ္ကဲမႈ႐ုံးကို အခ်က္အျခာက်ၿပီး လုံၿခံဳမႈရွိသည့္ေနရာကို ခ်က္ခ်င္းေရြးခ်ယ္၍ ကြပ္ကဲေဆာင္ရြက္သြားရမည္။
(၂)        ထိုသို႔ ျဖစ္ပြားသည္ႏွင့္ အသင့္စုဖဲြ႕ထားေသာ ျပည္သူ႔စြမ္းအားရွင္အဖဲြ႕မ်ားကို ေရွ႕တန္းမွ ေနရာယူေစၿပီး၊ ထိန္းသိမ္းဟန္႔တား ေဆာင္ရြက္သြားရမည္။
(၃)        ျပည္သူ႔စြမ္းအားရွင္မ်ား ေနာက္တြင္ အဓိက႐ုဏ္းႏွိမ္ႏွင္းေရးအဖဲြ႔မွ တုတ္၊ ဒိုင္းကိုင္ တပ္ဖဲြ႕ဝင္မ်ား ေနရာယူေစရမည္။
(၄)        ဆူပူအုံၾကြသူ လူစုလူေဝးအား ျပည္သူ႔စြမ္းအားရွင္မ်ားမွ တားဆီးၿပီး ေခါင္းေဆာင္ လုပ္သူမ်ားကို ၎တို႔၏ ဆႏၵအား ေမးျမန္း၍ အျမန္ လူစုခဲြ၍ စည္း႐ုံးေဆာင္ရြက္ရမည္။
(၅)        ထိုသို႔ ေဆာင္ရြက္စဥ္ ေခါင္းေဆာင္လုပ္သူမ်ားအပါအဝင္ ဆူပူမႈ၌ ပါဝင္လႈပ္ရွားသူမ်ားအား လွ်ိဳ႕ဝွက္စြာ ဓာတ္ပုံ/ ဗီြဒီယိုမွတ္တမ္းမ်ား ႐ိုက္ကူးျခင္း၊ သံဆူးႀကိဳး စသည့္ အတားအဆီးမ်ား ခ်ထားျခင္း ေဆာင္ရြက္ရမည္။
(၆)        လူစုခဲြရန္ စည္း႐ုံးေျပာဆို အမိန္႔ေပးျခင္းကို မလိုက္နာပါက မီးသတ္ေရပိုက္မ်ားျဖင့္ ပက္ျဖန္းျခင္း၊ အင္အားသုံး ၿဖိဳခဲြျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရမည္။
(၇)        ဟန္႔တားလူစုခဲြသည့္ စြမ္းအားရွင္မ်ားကို ဆူပူအုံၾကြသူမ်ားမွ ရန္ျပဳလာပါက အဓိက႐ုဏ္း တပ္ဖဲြ႔မွ တုတ္၊ ဒိုင္းမ်ားျဖင့္ စည္းကမ္းတက် တည္ၿငိမ္စြာ ခ်ီတက္ ဟန္႔တားျပၿပီး၊ လူစု ကဲြသြားေစရန္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။
(၈)        ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ တားဆီးမရပါက လူစုလူေဝးကို ၿဖိဳခဲြရန္ ရာဘာတုတ္ျဖင့္ ႐ိုက္ႏွက္ ႏွိမ္ႏွင္းၿပီး ဖမ္းဆီး ရႏိုင္သမွ်ကို က်င့္ထုံးဥပေဒပုဒ္မ - ၁၂၈ ႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ရမည္။
(၉)        အထက္ပါ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ အားလုံးကို အာဏာပိုင္အဖဲြ႔အစည္း၊ အမိန္႔ေပးႏိုင္ေသာ အဖဲြ႔အစည္းမ်ား၏ အမိန္႔အရ ေဆာင္ရြက္သြားရမည္။

 ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးကိုကိုက(ခ)က ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္ခတ္လူစုခဲြျခင္း။ ေအာက္ပါအတိုင္း ေဆာင္ရြက္ရမည္-(၁)        အဓိက႐ုဏ္းအုပ္စုတြင္ မိမိတပ္ဖဲြ႔အား အႏၲရာယ္ျပဳႏိုင္ေသာ တုတ္၊ ဓား၊ ဂ်င္ကလိစသည့္ လက္နက္မ်ား အလြယ္တကူ ဝွက္ယူလာႏိုင္သျဖင့္ သတိေပးစည္း (၃) စည္းတားၿပီး လူအုပ္စု ေရွ႕ဆက္တိုးလာပါက ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္ခတ္တားဆီးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အသံခ်ဲ႕စက္ျဖင့္ ေျပာၾကားဟန္႔တားသြားရမည္။

(၂)        ထိုသို႔ သတိေပးေျပာၾကားေနသည္အထိ လူစုမကဲြေသးပါက ေသနတ္ကိုင္တပ္ဖဲြ႔မွ လူအုပ္အတြင္းသို႔ မ်က္ရည္ယိုဗုံး အသုံးျပဳ၍ ပစ္ခတ္လူစုခဲြေစရမည္။

(၃)        လူစုၿပိဳကဲြသြားျခင္း မရွိေသးပါက ရာဘာက်ည္အသုံးျပဳ၍ လူအုပ္စု၏ ေရွ႕တန္းကို ျဖန္႔ခဲြပစ္ခတ္သြားရမည္။

(၄)        ထပ္မံ တိုးလာပါက အဆိုပါလူစု၏ ေခါင္းေဆာင္လုပ္သူအား ေရြးခ်ယ္ၿပီး ႐ိုင္ဖယ္ေသနတ္ျဖင့္ က်ည္စစ္အသံုးျပဳကာ ခႏၶာကိုယ္ေအာက္ပိုင္းသို႔ ထိေအာင္ ပစ္ခတ္သြားရမည္။

(၅)        ထိုသို႔ပစ္ခတ္ရာတြင္ ေမာင္းျပန္႐ိုင္ဖယ္အား အသုံးမျပဳေစဘဲ၊ ႐ိုင္ဖယ္ေသနတ္ျဖင့္သာ တစ္ေတာင့္ခ်င္းပစ္ခတ္ အသုံးျပဳေစရမည္။

(၆)        လူစုကဲြလွ်င္ (သို႔) လူစုကဲြၿပီဟု ယူဆေသာအခါ ပစ္ခတ္ျခင္းကို ရပ္စဲရမည္။

(၇)        အဓိက႐ုဏ္းတပ္ဖဲြ႔မွ လူစုလူေဝးအတြင္း ပါဝင္သူမ်ားအား ဖမ္းဆီးႏိုင္သမွ် ဖမ္းဆီးၿပီး ေသဆုံးသူ၊ ဒဏ္ရာရရွိသူမ်ားအား စနစ္တက် မွတ္တမ္းျပဳစု၍ သက္ဆိုင္ရာ ေဆး႐ုံသို႔ တင္ပို႔သြားမည္။

(၈)        ျဖစ္စဥ္အားလုံးအား ဓာတ္ပုံ၊ ဗီြဒီယိုမွတ္တမ္းမ်ား ႐ိုက္ကူး၍ အစီရင္ခံစာႏွင့္အတူ အထက္ဌာနအဆင့္ဆင့္သို႔ တင္ျပသြားရမည္။က(ဂ)က အေရးႀကီးခ်ိန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း။

လူစုလူေဝးအား စြမ္းအားရွင္၊ အဓိက႐ုဏ္း တပ္ဖဲြ႔ဝင္မ်ားျဖင့္ ၿဖိဳခဲြမရေသာ အခ်ိန္ကို အေရးႀကီးအခ်ိန္အျဖစ္ သတ္မွတ္၍ ေအာက္ပါအတိုင္း ေဆာင္ရြက္သြားရမည္-(၁)က လူစုလူေဝးအား ျပည္သူ႔စြမ္းအားရွင္၊ အဓိက႐ုဏ္းတပ္ဖဲြ႕ဝင္မ်ားျဖင့္ ၿဖိဳခဲြမရပါက လုပ္ထုံးလုပ္နည္းႏွင့္အညီ တပ္မေတာ္သို႔ လႊဲေျပာင္းေပး၍ အမ်ားျပည္သူမ်ား အက်ဳိးငွာ တပ္မေတာ္ အင္အားျဖင့္ ၿဖိဳခဲြရမည္။

(၂)က တပ္မေတာ္သို႔ လဲႊေျပာင္းၿပီးေနာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖဲြ႔သည္ ေအာက္ပါအတိုင္း ေဆာင္ရြက္သြားရမည္-                (ကက) မိမိအင္အားကို ျပန္လည္ စုဖဲြ႔ရမည္။                (ခခ) တပ္မေတာ္မွ ေတာင္းခံလာေသာ အကူအညီမ်ားကို ေပးရမည္။                (ဃဃ) လူနာေစာင့္ျခင္း၊ ေဆး႐ုံပို႔ျခင္း၊ လူနာမွတ္တမ္းတင္ျခင္း စသည့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားျဖင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရမည္။                (ငင) တပ္မေတာ္မွ လူစုခဲြၿပီးသည့္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ အေျခအေနကို မည္သို႔ ဆက္လက္ ထိန္းသိမ္းသြားရမည္ကို အထက္ဌာန အဆင့္ဆင့္သို႔         တင္ျပ ေဆာင္ရြက္သြားရမည္။

 လက္ပန္းေတာင္းေတာင္ ေၾကးနီးစီမံကိန္း ရပ္တန္႔ေရးအတြက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ တ႐ုတ္သံ႐ံုးေရွ႕တြင္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ ျပသေနသူမ်ားအား ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖဲြ႔၀င္မ်ားမွ တားဆီးေနစဥ္၂။က အဓိက႐ုဏ္းႏွိမ္ႏွင္းေရးစီမံခ်က္ စနစ္တက် အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္ ရဲတပ္ဖဲြ႔၀င္မ်ားအား လက္ေတြ႔ ေလ့က်င့္စမ္းသပ္မႈမ်ားအား စစ္တပ္ လက္ေအာက္ခံ တန္းျမင့္ ေလ့က်င့္ေရးသင္တန္းေက်ာင္းေတြမွာ အထိုက္အေလ်ာက္ ဇာတ္တိုက္ ျပဳလုပ္ခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ေရႊ၀ါေရာင္ေတာ္လွန္ေရးႀကီးလိုမ်ဳိး ထုထည္ႀကီးမားစြာ ႀကံဳေတြ႔ လာရတဲ့အခါတြင္ စစ္တပ္အား ေနာက္မွ ရံေပးဖို႔ စစ္ကူေခၚရတဲ့အထိ ျဖစ္သြားပါတယ္။ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ဘဂၤလီ အေရးအခင္းမွာ အရင္ကနဦး လက္နက္မဲ့ ဆႏၵျပသူမ်ား၊ ေနာက္ပိုင္းတြင္ တုတ္၊ ဓား၊ လက္နက္မ်ား ပါ၀င္ လာလို႔ လက္နက္နဲ႔ ပစ္ရွင္းရတဲ့အထိ ျဖစ္လာၿပီး စစ္တပ္ကိုပါ စစ္ကူေတာင္းရကာ ေသြးထြက္သံယို ျဖစ္ပြားသည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ား ရွိခဲ့ပါတယ္။၃။က လက္ပန္ေတာင္းေတာင္ ေသြးထြက္သံယို ျဖစ္စဥ္မ်ားမွာ ေရႊ၀ါေရာင္ ေတာ္လွန္ေရးတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ေသြးထြက္သံယို ျဖစ္စဥ္မ်ားထက္ ပိုမို ဆိုး၀ါးတာ ေတြ႔ရပါတယ္။ ေရႊ၀ါေရာင္ ေတာ္လွန္ေရး ကာလတုန္းက စက္တင္တင္ဘာ (၂၆/၂၇/၂၈/၂၉) ေလးရက္တာမွာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕က ဆႏၵျပတဲ့ သံဃာေတာ္ေတြနဲ႔ ျပည္သူေတြကို ပစ္ခတ္ ႏွိမ္ႏွင္းဖို႔ ရဲတပ္ရင္း (လံုထိန္း) ေတြ သံုးခဲ့တဲ့ ဗံုးသီးနဲ႔ က်ည္ပမာဏဟာ မ်က္ရည္ယိုဗံုး (၃၁၃) လံုး၊ မီးခိုးဗံုး (၂၀၆) လံုး၊ အမ္ (၄၀) မမဗံုးသီး (၃၆၉) လံုး၊ (၁၂) ဗို႔က်ည္ (၁၆၇) ေတာင့္၊ ဒႆမ(၃၀၃) က်ည္ (၁၈) ေတာင့္၊ ဒႆမ(၃၀) ကာဘိုင္က်ည္(၂) ေတာင့္နဲ႔ (၇.၆၂) က်ည္ (၃၆) ေတာင့္ သံုးစဲြမႈ ရွိခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ထိုစဥ္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္အတြင္း ဆႏၵျပခဲ့ၾကတဲ့ ရဟန္းသံဃာ၊ လူထုအင္အားဟာ သိန္းႏွင့္ခ်ီၿပီး ရွိတာမို႔ အဆိုပါ သံုးစဲြခဲ့တဲ့ ဗံုးသီးနဲ႔ က်ည္ပမာဏမ်ားျပားခဲ့ေပမဲ့ ထိခိုက္ ဒဏ္ရာရသြားတဲ့ သံဃာေတာ္မ်ားဟာ နဖူးႏွင့္ ေခါင္းလိုေနရာမ်ဳိးမွာသာ ဒဏ္ရာ ရသြားခဲ့ၿပီး လက္ပန္းေတာင္းေတာင္ အေရးအခင္းရွိ သံဃာေတာ္မ်ားကဲ့သို႔ အေရျပား မီးေလာင္ ဒဏ္ရာရသြားတဲ့ ျဖစ္စဥ္မ်ဳိး မရွိခဲ့တာကို ေတြ႔ရွိရပါတယ္။ ေရႊ၀ါေရာင္ ေတာ္လွန္ေရး ကာလအတြင္း ရဲတပ္ဖဲြ႔၀င္မ်ား ပစ္ခတ္သည့္ပံုစံမွာ မ်က္ရည္ယိုဗံုးမ်ားအား ေျမျပင္ကို ရွပ္၍ ပစ္ျခင္း၊ မိုးေပၚေထာင္ပစ္ျခင္း စတာေတြကို ျပဳလုပ္ခဲ့လို႔သာ တိုက္႐ိုက္ ထိမွန္ျခင္း မရွိသျဖင့္ အေရျပား မီးေလာင္ဒဏ္ရာ ရသြားတာမ်ဳိး  မေတြ႔ရတာ ျဖစ္ပါတယ္။

 ရမည္းသင္းၿမိဳ႕ရွိ ရဲတပ္ဖဲြ႔ ေလ့က်င့္ေရး သင္တန္းေက်ာင္းလက္ပန္းေတာင္းေတာင္ အဓိက႐ုဏ္းႏွိမ္ႏွင္းမႈမွာ ပါ၀င္ခဲ့တဲ့ ရဲတပ္ဖဲြ႔၀င္မ်ားအေနနဲ႔ လူထုကို ၿဖိဳခဲြရာမွာ စီမံခ်က္ပါ ပထမဆံုးအဆင့္ျဖစ္တဲ့ ေရထုပမာဏကို လံုေလာက္စြာ မသံုးစဲြျခင္း၊ ေျမျပင္ကိုရွပ္၍ ပစ္ျခင္း၊ မိုးေပၚေထာင္ပစ္ျခင္း စသည္တို႔ျဖင့္ သြယ္၀ိုက္မျပဳလုပ္ပဲ လူထုအား တိုက္႐ိုက္အနီးကပ္ ဒဲ့ပစ္ခတ္ခဲ့ဟန္ တူပါတယ္။ မ်က္ရည္ယုိဗံုးကို မုိးေပၚ ေထာင္ပစ္ရာမွာ ၉၀ ဒီဂရီ နီးပါး ေထာင္ပစ္ဖုိ႔ လိုေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။ ေနာက္တခု ျဖစ္ႏုိင္သည္မွာ မ်က္ရည္ယိုဗံုးသဘာ၀တြင္ အခိုးအေငြ႔သာထြက္ၿပီး မ်က္လံုးကိုသာ တိုက္႐ိုက္ သက္ေရာက္မႈရွိေသာ္လည္း ယခုအသံုးျပဳတဲ့ဗံုးတြင္ မ်က္ရည္ယိုဗံုးမဟုတ္ပဲ မီးေလာင္မႈကို အားေပးေသာ အျခားဗံုး တလံုး ျဖစ္ေနတတ္ရာ မူလကတည္းက ႀကိဳတင္စစ္ေဆး စမ္းသပ္သုေတသန မျပဳလုပ္ ထားျခင္းေၾကာင့္ မ်က္ရည္ယိုဗံုးမ်ားနဲ႔ ေရာၿပီး မွားယြင္း ထည့္သြင္းပစ္မိျခင္းလည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ေရွ႕တန္းတုိက္ပြဲမ်ားတြင္ ခြင္းက်ည္နဲ႔ ေဖာက္က်ည္မွာၿပီး ပစ္ခတ္သြားတဲ့ သာဓက ရွိပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ စစ္ကိုင္းမွာ စုဖဲြ႔ထားတဲ့ ရဲတပ္ရင္းစု ကြပ္ကဲေရးမွဴး႐ံုး လက္ေအာက္ခံ ရဲတပ္ဖဲြ႔၀င္ အမ်ားစုဟာ တပ္မေတာ္မွ အသြင္ေျပာင္းထားတဲ့ စစ္သည္အင္အားေတြ ျဖစ္တာမို႔ စစ္သားပီပီ Down Attack၊ လွံစြပ္ထုိးေခ်မႈန္းတဲ့ ပံုစံမ်ဳိးလုပ္သြားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ရဲမ်ားဟာ စည္းကမ္းပ်က္ၿပီး စနစ္တက်မရွိဟု သံုးသပ္ေနၾကတဲ့ စစ္တပ္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားအေနနဲ႔ ရဲကို ဇာတ္သြင္းကာ သြတ္သြင္းေပမဲ့ ပိုၿပီး ဇာတ္ပ်က္သြားေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရပါတယ္။အဆိုး၀ါးဆံုး ေတြ႔ရွိခ်က္မွာ စစ္တပ္ေရာ ရဲတပ္ဖဲြ႔၀င္ေတြပါ စီမံခ်က္ေပါင္းစံု၊ ေထာင့္ေစ့ေအာင္ စီစဥ္ ေရးဆဲြထားသည္ဟု သိရွိရေသာ္လည္း သပိတ္စခန္းသိမ္းတိုက္ပဲြ စီမံခ်က္လိုမ်ဳိး ပီပီျပင္ျပင္ မရွိေသးေၾကာင္း၊ ရွိရင္လည္း ဇာတ္တိုက္ေလ့က်င့္မႈလုပ္မွာ မဟုတ္ေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။ ယခု ဇာတ္တိုက္ ေလ့က်င့္ထားတဲ့ အဓိက႐ုဏ္းႏွိမ္ႏွင္းေရးစီမံခ်က္ဟာ လမ္းမေပၚရွိ လႈပ္ရွားေနတဲ့ ဆႏၵျပလူထုအား ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္စီမံခ်က္ကုိသာ အာ႐ံုစိုက္ခဲ့တယ္လို႔ သံုးသပ္ေတြ႔ရွိရပါတယ္။ သပိတ္စခန္းသိမ္းစီမံခ်က္ကို ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ အေရးအခင္းမ်ားမွာ ရွိေကာင္းရွိခဲ့ေပမဲ့ စစ္တပ္ႏွင့္ ရဲမ်ားက ပီပီျပင္ျပင္ ေရးဆဲြထားဟန္မတူေၾကာင္း စစ္ဖက္နီးစပ္သူမ်ားက ဆိုပါတယ္။ အဓိက႐ုဏ္းႏွိမ္ႏွင္းေရးစီမံခ်က္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္လည္း လမ္းေပၚတြင္ ဆႏၵျပသူမ်ားအား ရန္ကုန္တိုင္း ရဲတပ္ဖဲြ႔၊ ဒုတိုင္းတပ္ဖဲြ႔မွဴး ဒုရဲမွဴးႀကီး သက္လြင္က စီမံခ်က္ပါ လုပ္ငန္းစဥ္ အဆင့္လိုက္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း မျပဳဘဲ ႐ုပ္ပ်က္ဆင္းပ်က္ ကားေပၚဆဲြတင္တဲ့အထိ လက္လြတ္စပယ္ လုပ္ခဲ့တာ ေတြ႔ရပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ လက္ပန္းေတာင္းေတာင္ သပိတ္စခန္းမ်ားကို သိမ္းယူရမဲ့ ညႊန္ၾကားခ်က္ ေပးတာနဲ႔တၿပိဳင္နက္ အဓိက႐ုဏ္းႏွိမ္ႏွင္းဖို႔ စနစ္တက် ေလ့က်င့္ထားတဲ့ ရဲတပ္ရင္း (၇) လိုမ်ဳိးကို အျမန္လမ္းႀကီးမွတဆင့္ ညတြင္းခ်င္းေရႊ႕ေျပာင္းခုိင္းလို႔ ရရက္သားနဲ႔ မလုပ္သြားႏိုင္တာဟာ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးနဲ႔ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးသာေအးအေပၚမွာ တာ၀န္ရွိပါေၾကာင္း စည္းလံုးျခင္းရဲ႕အင္အား ၀က္ဘ္ဆုိဒ္ မွ တဆင့္ တင္ျပလိုက္ပါတယ္။


No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။