Thursday, February 13, 2014

တပ္မေတာ္ ရင္ဆုိင္ ႀကံဳေတြ႔ေနရတဲ့ ႏုိင္ငံေရးစစ္မ်က္ႏွာ

(စည္းလံုးျခင္းရဲ႕အင္အား)
ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္
ယေန႔ ျမန္ မာ့ႏုိင္ငံေရး အေျခ အေန တြင္ ႀကီးေလးႀကီးမ်ား ျဖစ္ၾကတဲ့ ဦးသိန္းစိန္၊ ဦးေရႊမန္း၊ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တုိ႔ဟာ အလုပ္ရံု ေဆြးေႏြးပြဲ၊ အခမ္းအနားပြဲ၊ သင္တန္းဆင္းပြဲ စတာေတြမွာ သူတုိ႔ရဲ႕ လုိလားခ်က္ေတြကို အသီးသီး ထုတ္ေဖၚေျပာၾကားလာတာ ေတြ႔ရပါတယ္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အေျခခံဥပေဒ ျပဳျပင္ဖို႔ အစုိးရနဲ႔ တပ္မေတာ္တုိ႔ အေနနဲ႔ စိတ္ပါဝင္စားမႈ မရွိဘူးဆုိရင္ လူထုအားနဲ႔ျပင္ဖုိ႔ ႀကိဳးစားမယ္လို႔ေတာင္ ဆုိလာပါတယ္။ အဲဒီလို ထုတ္ေဖၚ ေျပာၾကားခ်က္ကို ေလ့လာၾကည့္ရင္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ေရွ႕မတုိးသာ ေနာက္မဆုတ္သာ လိပ္ခဲတည္းလင္း ျဖစ္ေနတယ္လုိ႔ စစ္ဖက္နီးစပ္သူမ်ားက ျမင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဤဝက္ဘ္ဆုိဒ္ အေနနဲ႔ အလုပ္ရံု ေဆြးေႏြးပြဲသ႑ာန္ ျပဳလုပ္ၿပီး တပ္မေတာ္ဘက္က ရင္ဆုိင္ႀကံဳေတြ႔ေနရတဲ့ ႏုိင္ငံေရး စစ္မ်က္ႏွာမွာ ေရြးခ်ယ္ရေတာ့မဲ့ နည္းဗ်ဴဟာမ်ား၊ ျဖစ္ႏုိင္ေခ် အလားအလာမ်ားအား သံုးသပ္ထားခ်က္မ်ားကို စုစည္းကာ တင္ျပ လိုက္ရပါတယ္။


ေဆြးေႏြးပြဲမွာ တင္ျပၾကတဲ့ ပထမ နည္းဗ်ဴဟာကေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေတာင္းဆုိေနတဲ့ ေလးပြင့္ဆုိင္ ေတြ႔ဆံုေရးအေပၚ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္က ႀကီး (၂) ႀကီး ျဖစ္တဲ့ ဦးသိန္းစိန္၊ ဦးေရႊမန္းတုိ႔အား အမ်ိဳးသား ကာကြယ္ေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီ အစည္းအေဝးေခၚဖုိ႔ အလြတ္သေဘာ ေတာင္းဆုိသင့္တယ္လို႔ တင္ျပပါတယ္။ အဲဒီ အစည္းအေဝး က်င္းပျဖစ္ရင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေတာင္းဆုိလာႏုိင္တဲ့ ဘယ္လို အေျခခံဥပေဒေတြကုိ ခ်က္ခ်င္း ျပင္ဆင္ လိုက္ေလ်ာခြင့္ ေပးမယ္၊ ဘယ္အေျခခံ ဥပေဒေတြကုိေတာ့ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အေျခအေန တည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းလာၿပီးမွ ေပးမယ္၊ ဆုိင္းငံ့ထားတဲ့သေဘာ ျဖစ္မယ္၊ ဘယ္အေျခခံ ဥပေဒေတြကိုေတာ့ ယခုေရာ ေနာင္ေရာ ျပင္မေပးႏုိင္ဘူး စသည္ျဖင့္ ညိႇႏိႈင္းၿပီးမွ ေတြ႔ဆံုေရး ေဆြးေႏြးပြဲကို သြားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။


(၆၈) ႏွစ္ေျမာက္ တပ္မေတာ္ေန႔ အခမ္းအနားကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တက္ေရာက္ေနစဥ္
ေနာက္တစ္ဦး တင္ျပတဲ့ ဒုတိယ နည္းဗ်ဴဟာကေတာ့ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ဟာ ႀကီးတစ္ႀကီးျဖစ္တဲ့ အားေလ်ာ္စြာ သူ႔ရဲ႕Power ကို သံုးၿပီးေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ အလြတ္သေဘာ ေတြ႔ဆံုၿပီးမွ ႀကီးႏွစ္ႀကီးကို ျပန္လည္ တင္ျပတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ လက္ေတြ႔နယ္ပယ္မွာ စစ္တပ္ထံုးစံအရ ဒီနည္းဗ်ဴဟာကိုသံုးဖုိ႔ အလားအလာ နည္းတယ္လို႔ ျမင္ႏုိင္ပါတယ္။ ဒီနည္းလမ္းသံုးဖုိ႔က ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး အေနနဲ႔ သတၱိေမြးဖုိ႔လုိေၾကာင္း အႀကံျပဳ တင္ျပပါတယ္။ စစ္တပ္ထံုးစံအရ စီနီယာနဲ႔ Power ႀကီးစဥ္ငယ္လုိက္အရ ဦးသိန္းစိန္နဲ႔ ဦးေရႊမန္းတို႔ရဲ႕ အရွိန္အဝါ လႊမ္းမုိးေနမႈကို သိပ္ၿပီး ရွိန္ေနစရာ အေလးထား ဂရုျပဳရန္ မလိုအပ္ေတာ့ဘဲ တုိင္းျပည္ရဲ႕အနာဂါတ္ လွပဖုိ႔ကုိသာ ဦးစားေပး သင့္တယ္လို႔ တင္ျပလာပါတယ္။ အနီးစပ္ဆံုး ျဖစ္စဥ္နမူနာကို တင္ျပလာတာကေတာ့ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး ေစာေမာင္ လက္ထက္တုန္းက ၁၉၉၀ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲကို က်င္းပခဲ့ရာမွာ တရားမွ်တၿပီး ဘက္မလုိက္ဖုိ႔ တပ္မေတာ္သားေတြကုိ မွာၾကားခဲ့တာေၾကာင့္ သန္႔ရွင္း လြတ္လပ္တဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲ ျဖစ္လာၿပီး ႏုိင္ငံတကာနဲ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံက လူထုတစ္ရပ္လံုး အံ့ၾသဝမ္းသာ ျဖစ္ခဲ့ရဖူးပါတယ္။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး ေစာေမာင္က Power Line-up အရ နံပါတ္ဝမ္း ျဖစ္ေနလုိ႔ လုပ္ရဲတယ္လို႔ ေတြးစရာ ရွိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ သူဟာ အဲဒီအခ်ိန္တုန္းက ရင္ဆုိင္ေနရတဲ့ စစ္မ်က္ႏွာမွာ စီနီယာဗုိလ္ခ်ဳပ္ေတြ၊ မဆလအသြင္ေျပာင္း တဆညပါတီမွ စီနီယာဗုိလ္ခ်ဳပ္ေတြ၊ အတုိက္အခံ အားေကာင္းေနတဲ့ အခ်ိန္နဲ႔ ျပည္တြင္းျပည္ပ ႏုိင္ငံတကာဖိအား သက္ေရာက္မႈ ျပင္းထန္ေနတဲ့အျပင္ ဦးေနဝင္း၊ ဦးစန္းယု၊ ဦးစိန္လြင္ စတဲ့ သမၻာဂ်ိဳးႀကီးမ်ားရဲ႕ အရွိန္အဝါလည္း ရွိေသးတာေၾကာင့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ရဲ႕ လက္ရွိအေျခအေနနဲ႔ ႏိႈင္းယွဥ္ရင္ ပိုလုိ႔ေတာင္ လုပ္ရကိုင္ရ ခက္ခဲတဲ့ အေနအထား ျဖစ္ပါတယ္။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး ေစာေမာင္တစ္ေယာက္ မြန္းၾကပ္ၿပီး ရူးသြပ္သလုိ ျဖစ္သြားခဲ့ရတာ မွတ္မိၾကပါလိမ့္မယ္။

ဒီနည္းဗ်ဴဟာကိုသံုးဖုိ႔ အထက္လူႀကီးဆုိတဲ့ ႀကီးႏွစ္ႀကီးက ၿငိဳျငင္တာထက္ တပ္မေတာ္နဲ႔ ျပည္သူလူထုက အခ်စ္ေတြပိုလို႔ တုိးသြားႏုိင္တာမုိ႔ သတၱိရွိရွိ လုပ္ကိုင္ဖို႔ လိုတယ္လို႔ သံုးသပ္ပါတယ္။


ဒီမုိကေရစီ ေဖၚေဆာင္ေပးခဲ့တဲ့ ဖိလစ္ပိုင္မွ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ဖီဒယ္လ္ ရာမုိ႔စ္
တတိယ နည္းဗ်ဴဟာကေတာ့ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ဟာ ႀကီးႏွစ္ႀကီးျဖစ္တဲ့ ဦးသိန္းစိန္၊ ဦးေရႊမန္းတုိ႔ရဲ႕ ဦးေဆာင္မႈ က႑ကို ခံယူၿပီး အသာေမွးလုိက္သြားတဲ့ နည္းလမ္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ႀကီးႏွစ္ႀကီးဟာ တံုဏွိဘာေဝ ခပ္မဆိတ္ ေနတတ္တဲ့ အက်င့္နဲ႔ ယခင္ စစ္အာဏာရွင္ေတြရဲ႕ စရိုက္လကၡဏာအတုိင္း မပြင့္တပြင့္ ရွိလြန္းေနတာမုိ႔ အခန္႔မသင့္ရင္ ၾကားညႇပ္သြားႏုိင္သလုိ အႏၱရာယ္ ရွိႏုိင္ပါတယ္။ သူတုိ႔ မႏုိင္တဲ့ဝန္ကို အခ်ိန္မေရြး တပ္မေတာ္အား ထုိးခ်ႏုိင္တယ္ဆုိတာ သတိျပဳရပါမယ္။

စတုတၳ နည္းဗ်ဴဟာကေတာ့ ယခင္အစုိးရ လက္ထက္ကလုိ ဆက္ဆံေရးဝန္ႀကီး ဦးေအာင္ၾကည္ကို ထားသလုိမ်ိဳး Buffer သံုးတဲ့နည္းလမ္း ျဖစ္ပါတယ္။ တပ္မေတာ္ ျဖစ္ေနတာေၾကာင့္ ဝန္ႀကီးကို သံုးလို႔မရဘဲ ယခင္ ကကလွမ္းမွ ဌာနမွဴး ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ သန္းထြန္းလုိမ်ိဳးကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ဆက္သြယ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ တာဝန္ေပး ခဲ့ဖူးတာေၾကာင့္ ယေန႔ဆုိရင္ စရဖ (ကကလွမ္း အသြင္ေျပာင္း) မွ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ေက်ာ္ေဆြကို တာဝန္ေပးႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ယေန႔ မီဒီယာေလာကမွာ ပြင့္လင္းလာၿပီး သတင္းေထာက္ေတြလည္း မိႈလုိေပါက္လာတာေၾကာင့္ ဒီလို ညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ေနဆဲ ကာလမွာ အခ်ိန္မတန္ေသးရင္ အထူး လွ်ိဳ႕ဝွက္လုပ္ေဆာင္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ျဖစ္ႏုိင္ရင္ ႀကီး ႏွစ္ႀကီး မသိေအာင္ လုပ္ႏုိင္ေလ ပိုေကာင္းေလလုိ႔ သံုးသပ္ပါတယ္။ ဆက္ဆံေရး တာဝန္ေပးခံရသူက အတုိင္းအတာ တစ္ခုထက္ ေက်ာ္လြန္ ေအာင္ျမင္ခဲ့ရင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္အဖုိ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ လွ်ိဳ႕ဝွက္ ေတြ႔ဆံုဖုိ႔ေတာင္ မလုိအပ္ေတာ့ဘဲ လက္ဆဲြၿပီး ႀကီးႏွစ္ႀကီးထံ ေခၚေဆာင္ သြားရဲဖုိ႔ သတၱိေမြးျမဴခဲ့ပါက ဒီမုိကေရစီ ေဖၚေဆာင္ေရးမွာ အဓိက သူရဲေကာင္း ျဖစ္သြားႏုိင္တယ္လို႔ ေဆြးေႏြး တင္ျပသြားပါတယ္။ဒီမုိကေရစီ ေဖၚေဆာင္ေပးခဲ့တဲ့ အင္ဒုိနီးရွားမွ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ဆူစီလုိ ဘန္ဘာယုိ ရုိဒုိယူႏုိ
ပဥၥမ နည္းဗ်ဴဟာကေတာ့ တပ္မေတာ္က ႏႈတ္ထြက္ ပင္စင္ရယူသြားတဲ့ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မ်ားအနက္ အျပစ္အနာအဆာ တတ္ႏုိင္သမွ် ကင္းရွင္းၿပီး တပ္မေတာ္ကလည္း ၾကည္ညိဳ ေလးစားေလာက္ေအာင္ လုပ္ျပသြားႏုိင္ခဲ့တဲ့သူ ျဖစ္တဲ့အျပင္ စစ္အာဏာရွင္ေတြကို ေထာက္ျပရဲတဲ့ သတၱိရွိေသာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေတြကို ေရြးထုတ္တဲ့ နည္းလမ္း ျဖစ္ပါတယ္။ ေရြးထုတ္တဲ့ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ဟာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ဦးစြာ ေတြ႔ဆံု သေဘာတူညီမႈ ရရွိရန္ အေရးႀကီးၿပီး သူ႔လူ ကုိယ့္ဘက္သားအျဖစ္ သံုးတာေၾကာင့္ အထူးလွ်ိဳ႕ဝွက္ လုပ္ေဆာင္ရမဲ့နည္းလမ္း ျဖစ္ပါတယ္။ သတိထားရမွာက NLD ရဲ႕ EC မ်ား၊ အမာခံလူမ်ားနဲ႔ အဆင္ေျပေအာင္ နားလည္မႈရွိေအာင္ ယံုၾကည္မႈရွိရွိ သည္းခံ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ဖို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ရပ္တည္ေပးရပါမယ္။ အဲဒီဗုိလ္ခ်ဳပ္က တပ္မေတာ္ရဲ႕ အထာ၊ ဓေလ့စရိုက္၊ အတြင္းေရးသေဘာ၊ လုပ္ငန္းတာဝန္ေတြကို NLD အား ရွင္းျပဖို႔နဲ႔ တပ္မေတာ္အား ထိန္းညိႇဖုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီ နည္းဗ်ဴဟာရဲ႕ အဓိက ရည္မွန္းခ်က္ကေတာ့ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီီနဲ႔ တပ္မေတာ္ကို ခြဲထုတ္ေရးပင္ ျဖစ္ပါတယ္။ အထက္ေဖၚျပပါ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားကို ဤဝက္ဘ္ဆုိဒ္က ႀကီးမွဴးက်င္းပတဲ့ ေဆြးေႏြးပြဲမွာ အသီးသီး တင္ျပခဲ့ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။

အမ်ိဳးသား ႏုိင္ငံေရးက႑မွာ တပ္မေတာ္ဟာ အၿမဲတန္း ပါဝင္ရမယ္လို႔ ဆုိထားတာေၾကာင့္ စစ္တုိက္တာထက္ ပုိၿပီး ခက္ခဲတဲ့ ႏုိင္ငံေရး စစ္မ်က္ႏွာမွာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ တစ္ေယာက္ဟာ စဥ္းစား သံုးသပ္ ခ်င့္ခ်ိန္ကာ ဒီမုိကေရစီ ေဖၚေဆာင္ေရးမွာ နည္းဗ်ဴဟာ မွန္မွန္ကန္ကန္ ေရြးခ်ယ္ႏုိင္ဖုိ႔ တုိက္တြန္း တင္ျပလိုက္ရပါတယ္။


No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။